PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3324 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

KS-5. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 30.01.2013
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.jpg

 
KOMUNIKAT NR 5/2013  z dnia 30.01.2013

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje.

1. ŁOŚ 2013
Komitet Organizacyjny tj. członkowie klubów SP7KED i SP9KDA z satysfakcją informują, że kolejna, siódma edycja Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców ŁOŚ 2013 odbędzie się w dniach 23-26 maja br. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkich krótkofalowców i sympatyków oraz ich rodziny. Jak co roku, dokładamy wszelkich starań, aby to nasze coroczne święto uświetnić ciekawymi pokazami, wykładami na interesujące nas tematy i wystawami sprzętu łączności. Od kilku tygodni pracujemy nad pozyskaniem sponsorów, wykładowców i wystawców, a zgłoszenia od nich przyjmuje Kazik SP7SZN. Jesteśmy otwarci na współpracę z kolegami chcącymi zareklamować w czasie spotkania swoje firmy, pokazać ciekawy sprzęt czy wygłosić prelekcję. Dysponujemy w tym zakresie sporymi możliwościami, o czym mogli się przekonać uczestnicy poprzednich imprez.
Jak co roku, nie przewidujemy wcześniejszych zgłoszeń ani opłat od uczestników spotkania, a wszyscy nasi goście zostaną zaproszeni na tradycyjny bigos, zapewniony przez współorganizatora - Polski Związek Krótkofalowców.
Nowością organizacyjną będzie wieczorna biesiada radioamatorów z zespołem muzycznym grającym do białego rana, a sprawdzona w zeszłym roku firma cateringowa zapowiada całe mnóstwo smacznych dań i różnych napoi.
W tym roku mamy do dyspozycji dwa razy więcej miejsc do biwakowania i wielokrotnie więcej do parkowania, co bardzo ułatwi zakwaterowanie i pobyt. Na ok. miesiąc przed spotkaniem podamy też na stronie www.losnapograniczu.strefa.pl aktualne adresy hoteli, gospodarstw agroturystycznych i innych miejsc noclegowych oraz program imprezy. Szczególną troską otoczymy kolegów niepełnosprawnych, którym zaproponujemy różne możliwości uczestnictwa oraz pomoc w przemieszczaniu się i noclegu. Kontakt z organizatorami to: sp7szn@wp.pl tel. 602898407. Do zobaczenia na granicy trzech okręgów.
73, SP7KED/SP9KDA

2. Apel Ryszarda SP4BBU i Piotra SP2JMR do Zarządów Oddziałów Terenowych PZK

W nawiązaniu do informacji z poprzedniego komunikatu dotyczącej nowej publikacji Ryszarda SP4BBU o krótkofalarstwie, zwracam się do wszystkich Zarządów Oddziałów Terenowych PZK, a w szczególności do Prezesów i Sekretarzy OT o sprawdzenie zawartości oddziałowych archiwów pod kątem historii swoich OT. Proszę także o skierowanie zapytań do starszych członków OT w sprawie materiałów historycznych. Zależy nam szczególnie na zdjęciach z opisem pokazujących ważne momenty z historii Waszych OT oraz także na relacjach z tychże wydarzeń. Mogą to być zjazdy, spotkania koleżeńskie, wizyty ciekawych osób, a także starty w zawodach, praca z terenowych QTH czy wyprawy krótkofalarskie. Ważne jest wszystko to, co chcielibyśmy przekazać młodym krótkofalowcom oraz naszym następcom. To od Was zależy, aby historia naszej działalności nie została zapomniana. Materiały proszę kierować na adres sp4bbu@wp.pl.
(SP4BBU& SP2JMR)

3. OPP OPP OPP
Jak co roku, zwracamy się z prośbą do wszystkich członków PZK oraz ich znajomych i innych sprzyjających nam osób o wpłaty z tyt.1% na PZK jako OPP. Nasz KRS to 0000088401. Oczywiście każdy darczyńca może wskazać bardziej szczegółowy cel wykorzystania swojej darowizny wypełniając odpowiednią rubrykę na formularzu PIT. W rubryce tej należy wpisać numer OT oraz ewentualnie znak stacji klubowej. Środki z tytułu OPP są przeznaczone dla PZK, a podanie celu ułatwia ich wykorzystanie. Nie oznacza to jednak, że stają się one własnością OT lub klubu. Dlatego też proszę o zastosowanie się do wymogów wynikających z poniższej informacji. Wszystkim beneficjentom 1% od podatku chcącym realizować płatności z tyt. środków z 1% polecam lekturę nowelizacji USTAWY z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Zakres możliwości wykorzystania środków został przez ustawodawcę nieco zmieniony. Stąd proszę o dokładne uzasadnienia uchwalanych przez Zarządy OT wydatków. Jak wiadomo wszystkie wydatki z tego tytułu muszą mieć swoje uzasadnienie w uchwałach Zarządów Oddziałów Terenowych. Fragment tej nowelizacji stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. Zgodnie z nim przykładowo nie będą refundowane wydatki poniesione z tytułu zamawiania nowych pieczątek dla OT lub klubu, produkcji gadżetów przeznaczonych wyłącznie dla członków danego OT lub klubu, zakupu mebli biurowych, produkcji koszulek wyłącznie dla członków OT lub klubu etc. Wszystkie wydatki z tyt. OPP muszą być opisane zgodnie z Ustawą i zawierać uzasadnienie. Podstawowym wyróżnikiem jest tu fakt społecznej przydatności zakupionych przedmiotów. Nie mogą one służyć wyłącznie członkom stowarzyszenia.
(SP2JMR)

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK


Załącznik
USTAWA
z dnia 22 stycznia 2010 r.
o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

Art. 3. 1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona
przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
2. Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w
rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Sfera zadań publicznych, o której mowa wart. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans  tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1—32.”;

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Link do działu download - komunikaty KS
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

68,483,025 Unikalnych wizyt