PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3633 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

KS-38. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 19.09.2012
Opcje newsa
Komunikaty PZK
news: pzk_new.png

KOMUNIKAT NR 38/2012 z dnia 19 września 2012

     Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. Poniżej aktualności.

1. Prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

Koleżanki i Koledzy!
W dniu 14 września br. Podkomisja Infrastruktury działająca pod przewodnictwem Pana posła Janusza Piechocińskiego zakończyła pierwszy etap prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 627).
Na tym etapie prac uczestniczyły również organizacje związane z ruchem radioamatorskim: Polski Związek Krótkofalowców i Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich.
Uważam, że nasz wspólny udział w posiedzeniach zakończył się sukcesem i pomimo, że nie wszystkie proponowane zmiany do zapisów Ustawy zostały przyjęte, to zostaliśmy zauważeni tak przez Panów posłów,  jak i przez stronę rządową. Zauważeni zostaliśmy do tego stopnia, że Pan poseł Janusz Piechociński zobowiązał stronę rządową, w tym przypadku Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej, do podjęcia w okresie najbliższych trzech miesięcy rozmów z organizacjami radioamatorskimi działającymi na terenie Polski. To wielka szansa dla nas, aby przedstawić własne propozycje i projekty odpowiednich aktów prawnych dotyczących ruchu radioamatorskiego, skonfrontować je z podobnymi wygenerowanymi przez stronę rządową i porozumieć się w sprawie nowych zapisów zadowalających obie strony.

W Polskim Związku Krótkofalowców odpowiednie prace już trwają, co widać między innymi w dyskusji prowadzonej na Liście ZG PZK i nie tylko. Proszę wszystkich krótkofalowców, którzy chcą  pomóc w opracowaniu naszych projektów o włączenie się do ich tworzenia, abyśmy znów nie zostali zaskoczeni pomysłami strony rządowej.
Szczególnie proszę o włączenie się do wspólnego działania SP DX Club, PK UKF, oraz pozostałe Stowarzyszenia i Kluby na co dzień współpracujące z PZK. To powinny być nasze wspólne projekty dokumentów. Musimy pamiętać, że im większa liczba tych organizacji zaangażuje się we wspólne działanie, tym będziemy silniejsi w czekających nas rozmowach.
Jednocześnie dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom bez względu na ewentualnie dzielące nas poglądy i animozje, tym, którzy angażowali się w sprawy dotyczące przygotowywania propozycji jak i tym, którzy pracowali nad nimi w Sejmie. Nasza „bitwa” o przyszłość krótkofalarstwa w Polsce nie została zakończona, czeka nas w tym zakresie jeszcze wiele do zrobienia.

Szczególne wyrazy podziękowania składam Panu posłowi Januszowi Piechocińskiemu za dostrzeżenie problemów występujących na styku krótkofalowcy – administracja państwowa, spojrzenie przychylnym okiem na nasze hobby i oferowaną pomoc.

Jerzy Jakubowski SP7CBG
Prezes PZK

2. ARDF. 16-te Mistrzostwa Świata IARU w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej (ARDF)
W dniach 10 – 16 września 2012r. odbyły się w miejscowości Kopaonik w Serbii 16-te Mistrzostwa Świata Międzynarodowego Związku Krótkofalowców IARU w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej (ARDF). Uczestniczyły w nich reprezentacje 30 stowarzyszeń krótkofalarskich z wszystkich trzech regionów IARU.
Reprezentacja Polskiego Związku Krótkofalowców składała się z zawodników klubów PZK i zawodników Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej. Zdobyła ona łącznie sześć medali, w tym dwa  srebrne i cztery brązowe, jak poniżej.
Medale srebrne
•    Mateusz Deptulski, zawody klasyczne, kategoria M19, pasmo 144 MHz
•    Drużynowo, zawody klasyczne, kategoria M19, pasmo 144 MHz
Medale brązowe
•    Magdalena Dura, zawody klasyczne, kategoria W21, pasmo 144 MHz
•    Mateusz Szczypior, zawody klasyczne, kategoria M19, pasmo 3,5 MHz
•    Drużynowo, zawody klasyczne, kategoria M19, pasmo 3,5 MHz
•    Paweł Janiak, zawody „Foxoring”, kategoria M21

Prezes Polskiego Klubu Radiolokacji Sportowej PZK Jacek Czerwiński SP2LQC pełnił na Mistrzostwach odpowiedzialną funkcję sędziego startowego. Wśród zawodników polskich znaleźli się między innymi Wiceprezes PZK do spraw sportowych Zbigniew Mądrzyński SP2JNK i ARDF Manager PZK Krzysztof Jaroszewicz SQ2ICY.
W mistrzostwach startowali również Przewodniczący Regionu 1 IARU Hans Blondeel Timmerman PB1T i członek Komitetu Wykonawczego Regionu 1 Panayot Danew LZ1US.
Przed Polskim Związkiem Krótkofalowców stoi kolejne odpowiedzialne zadanie: organizacja 19-tych Mistrzostw 1-go Regionu IARU w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej. Odbędą się one w dniach 9 – 15 września 2013 roku w Kudowie Zdroju.
Krzysztof SP5HS

3. Medal im Braci Odyńców za zasługi dla rozwoju krótkofalarstwa.
Prezydium ZG PZK na wniosek kolegów z Klubu SP5PPK ze Szreńska  podjęło uchwałę o nadaniu Medalu im. Braci Odyńców dla Pana inspektora Grzegorza Jacha, policjanta z Komendy Głównej Policji.
Pan insp. Grzegorza Jach jest Twórcą akcji o nazwie  PaT.
PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”. W programie znajdzie miejsce każdy, komu bliska jest myśl humanistyczna. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka.
Autor programu - insp. Grzegorz Jach to policjant, aktor, scenarzysta, twórca Programu „Profilaktyka a teatr”, twórca Teatru Środowiska Policyjnego „Scena 07”, Szef akcji Pat.
Cele programu:
        Komunikowanie oraz inicjowanie przez zespoły specjalistów (w tym policyjnych) wspólnoty działań, skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą z samorządami.
        Zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej, poprzez kształtowanie aktywnych społecznie i umacnianie asertywnych postaw.
        Inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nakłanianie ich do częstej rozmowy na ten temat z własnymi dziećmi.
        Tworzenie ogólnopolskiej (a w przyszłości międzynarodowej) społeczności, promującej wśród młodzieży modę na życie bez nałogów.
Program „Profilaktyka a Ty” jest wpisany do Banku Dobrych Praktyk rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.
Więcej na stronie:
http://pat.policja.gov.pl/
PZK od lat wspiera tą akcję, jako bliskim zasadom humanistycznym wyrażanymi przez Polski Związek Krótkofalowców. PZK zamierza jeszcze silniej współpracować z Zespołem Promocji Bezpieczeństwa Publicznego Komendy Głównej Policji.
Związku z tym na naszej stronie PZK umieścimy zakładkę związaną w ta pożyteczną akcją Komenda Głowna Policji już umieściła PZK jako organizację wspierającą akcję PaT, a klub SP5PPK bierze czynny udział w promowaniu jej. Zachęcamy inne oddziały i kluby i nadawców indywidualnych do uczestnictwa w tej pożytecznej inicjatywie.
Witold SP9MRO

4. Zaproszenie do udziału w zawodach. W załączeniu do komunikatu znajduje się Regulamin organizowanych przez Klub SP8ZIV przy Komendzie Hufca ZHP w Jarosławiu zawodów z okazji " DNIA EDUKACJI NARODOWEJ " z zaproszeniem do udziału .
VY-73!  - CZUWAJ ! Zbyszek SP8AUP

 5. Zjazd techniczny Burzenin 2012. W 3. edycji konkursu na Przydatne Urządzenie Krótkofalarskie PUK-2012, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 15 września 2012 w czasie 1. Zjazdu Technicznego SP w Burzeninie, 11 uczestników zgłosiło 17 prac w 4. kategoriach:
1. Kategoria A - dowolne urządzenia odwzorowywane na podstawie istniejących, dostępnych powszechnie opisów: 5 prac
2. Kategoria B - urządzenia odbiorcze (RX), nadawcze (TX) lub nadawczo-odbiorcze (TRX): 2 prace
3. Kategoria C - anteny i urządzenia antenowe (przełączniki, tunery): 1 praca
4. Kategoria D - inne urządzenia (pomiarowe, bloki funkcjonalne, pomocnicze): 9 prac

2 projekty nie zostały ostatecznie zaprezentowane, w pokazach wzięło udział 8 autorów/konstruktorów, a potencjalnej publiczności było ok. 230 osób (zarejestrowanych uczestników 1. Zjazdu Technicznego SP).
8 z 11 uczestników PUK-2012 jest użytkownikami Forum Home-Made (sp-hm.pl), a niektóre prace były już tam wcześniej prezentowane.
Wszystkie projekty będą opisane na stronie Zjazdu Technicznego SP: (http://www.zjazdtechniczny.krotkofalowcy.com.pl
a najciekawsze na łamach miesięcznika "Świat Radio". Wszyscy uczestnicy, którzy zaprezentowali swoje projekty, otrzymali Dyplomy oraz skromne upominki ufundowane przez sponsorów (AVT, "Elektronika Praktyczna", "Świat Radio", Dolnośląski Oddział Terenowy PZK), m.in.:
fabryczny odbiornik SDR, mierniki uniwersalne, mikrotuner DVBT, kit TRX Ten-Tec 1380, kit TRX ILER 4, antena VPA 50/70/144 MH, lokalizator fotoradarów z odbiornikiem GP, radiotelefon CB Lafayette, roczne prenumeraty AVT, książki wydawnictwa BTC (w tym z układami uruchomieniowymi procesorów ARM) oraz gadżety (koszulki zjazdowe, torby, etc,...)
Jeszcze raz chciałbym podziękować i pogratulować wszystkim uczestnikom PUK-2012.
Za pokazanie, że samodzielne konstruowanie urządzeń wcale nie jest takie skomplikowane oraz że ich zaprezentowanie przed "publiką" nie jest takie straszne... Bo wydaje się, że ciągle główną barierą wcale nie jest brak działalności konstruktorskiej, tylko obawa przed publiczną prezentacją swoich prac, jakiekolwiek by one były...
I to jest dla mnie osobiście najcenniejsze w tych projektach: pokazujecie, że DA SIĘ! :-)
73!

Waldemar, 3Z6AEF
[koordynator konkursu PUK-2012]

 SP7FDV s.k.
w dniu 15 września br. odszedł od nas Tadeusz Baranowski SP7FDV, Prezes PK UKF, członek PZK. Ś P. Tadeusz był wspaniałym Kolegą, a także UKF - owcem. Był jednym z animatorów krótkofalarstwa na ziemi Wieluńskiej. Współorganizator spotkań "ŁOŚ od początku ich organizacji.
Będzie nam Go bardzo brakowało.
Cześć Jego pamięci.

Piotr SP2JMR wiceprezes PZK


załącznik:
ZW I Ą Z E K   H A R C E R S T W A   P O L S K I E G O - KLUB  ŁĄCZNOŚCI SP 8 ZIV  PRZY KOMENDZIE HUFCA  im. CZESŁAWY „BAŚKI” PUZON W JAROSŁAWIU , WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU URZĘDU MIASTA JAROSŁAWIA ORAZ  PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY  W  R Z E S Z O W I E O R G A N I Z U J Ą
MARATON  KRÓTKOFALARSKI  Z OKAZJI „ DNIA EDUKACJI NARODOWEJ ”
R E G U L A M I N
1. Celem organizowanego Maratonu jest uczczenie Dnia Edukacji Narodowej,
     promocja jarosławskiego harcerstwa oraz działań władz Oświatowych
    Województwa Podkarpackiego.
2. Do udziału w Maratonie zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych
    i klubowych z SP o  znakach podstawowych z mocą do 100 W.- udział stacji
    zagranicznych mile widziany.
3. Maraton odbędzie się w dniach od 5 i 6.X.2012r. w godzinach:
5. X..2012r. piątek – od 16,00 do 20,00. czasu lokalnego (14,00-18,00 UTC)
6. X..2012r. sobota –  od   7,00 do 11,00. czasu lokalnego (5,00-9,00 UTC)
UWAGA: w dniu 6.X.2012r. z przerwą od godz. 8:00 do 9:00 czasu lokalnego (6,00 -7,00 UTC)  to jest na czas zawodów:  PGA-TEST- 2012. - jeśli takie będą się odbywać w tym terminie?!
6. Pasmo 3,5 MHz   –  Emisja SSB.
7. Punktacja:
  a- za nawiązanie łączności ze stacją organizatora  SP 8 ZIV             -  20 pkt.
  b- za nawiązanie łączności z krótkofalowcem nauczycielem               - 15 pkt.               
  c- za nawiązanie łączności z krótkofalowcami woj. Podkarpackiego    - 10 pkt.
  d- za nawiązanie łączności ze stacjami posiadającymi Dyplom
      „JAROSŁAW”                                        -  5 pkt.
  e- za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami biorącymi udział                                                                                            w maratonie                                       - 1 pkt.
 
 UWAGA: Rozdawanie punktów możliwe tylko w jednej grupie, bez  możliwości ich łączenia.
 8. Klasyfikacja:
Radiostacje indywidualne nauczycieli
Radiostacje indywidualne z woj. podkarpackiego
Pozostałe radiostacje indywidualne
Radiostacje klubowe
Najaktywniejsza radiostacja organizatora                                                                        
Raporty:
Stacje dające punkty w Maratonie podają raport RS oraz:
Stacja organizatora podaje - JA  np. 59-JA
Krótkofalowcy nauczyciele podają – DN  np. 59- DN
Krótkofalowcy z woj. Podkarpackiego podają – RZ np. 59-RZ
Stacje posiadające Dyplom „JAROSŁAW” podają – DJ i jego numer np. 59-DJ-025 lub 59-DJ-A 025.
Pozostałe stacje podają – MJ raport oraz numer kolejny łączności w maratonie – np. 59-MJ-31.   
10. Wywołanie: Wywołanie w Maratonie Jarosławskim.
11. Nagrody:
za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach – PUCHAR
         KURATORA OŚWIATY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
b- za zajęcie od I-go do III miejsca w każdej grupie  - DYPLOM
c- za zajęcie do 10-go miejsca w każdej grupie DYPLOM ZA UDZIAŁ
12.  Wyniki Maratonu ogłoszone zostaną w terminie trzech miesięcy od
     zakończenia zawodów i podane do wiadomości w masowych środkach
     przekazu obowiązujących w PZK a nagrody i dyplomy wręczone zostaną na
     planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do
     uczestników Maratonu.
13. Uczestnicy Maratonu proszeni są o przesłanie w terminie do dnia 15.X.2012 r.
      czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności , które winno zawierać
      adres pocztowy, grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji wraz z punktacją,
      datę i czas łączności raport nadany i odebrany.
14. Zestawienie z wpisaną punktacją  należy przesłać na adres: Klub   Łączności
       SP8 ZIV  37-500 Jarosław, skr.poczt. 127 lub pocztą elektroniczną   
       Email:  ot35@o2.pl
15. Decyzje komisji są ostateczne.
15. Komisja w składzie:
            Przewodnicząca -  pwd. Jagoda Dryś  SP8AYL  - Komendantka Hufca
            Członkowie   - phm. Zbigniew Guzowski  SP 8 AUP - Kierownik Klubu
                                  - hm. Mirosław Froń  SP 8 TJX – Członek Klubu.
                                                  
                                                               VY-73! – CZUWAJ !
Adresatów Regulaminu prosimy bardzo o jego dalsze rozpropagowanie.
                                                                                            Organizatorzy

news: ikona_pdf.gif Link do komunikatu KS-38

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,220,931 Unikalnych wizyt