PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3633 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

KS-26. Komunikat sekretariatu ZG PZK zdnia 27.06.2012
Opcje newsa
Komunikaty PZKnews: pzk.jpg

Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 27 czerwca 2012

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszego komunikatu. Poniżej informacje.

1. Wspólny Komunikat Prezesa PZK i koordynatora OPOR ze spotkania z Wiceministrem Gospodarki.
W dniu 22 czerwca 2012 roku w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie Prezesa PZK Jerzego Jakubowskiego SP7CBG i Koordynatora OPOR Witolda Zakrzewskiego SP5UHW z Wiceministrem Gospodarki Mieczysławem Kasprzakiem. Pan Minister jest licencjonowanym krótkofalowcem, chociaż nie widnieje w ewidencji członków PZK. Równocześnie Pan Minister jest Posłem na Sejm RP. Inicjatywa spotkania wyszła od OPOR i PZK. Należy podkreślić, że spotkanie odbyło się w bardzo szybkim terminie biorąc pod uwagę zajęcia Pana Ministra. Z sekretariatem Ministra termin spotkania został ustalony 19 czerwca 2012 roku a już 22 czerwca doszło do spotkania. W czasie spotkania Panu Ministrowi przekazano kopie dokumentów, jakie w ostatnim czasie z inicjatywy OPOR zostały przekazane Ministrowi Infrastruktury w sprawie zmian Ustawy Prawo Telekomunikacyjne, Ministrowi Administracji i Cyfryzacji w sprawie nowelizacji rozporządzenia o pozwoleniach radioamatorskich, Marszałkowi Senatu RP w sprawie zmian w ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Podczas spotkania poruszono sprawy związane z trudnościami, na jakie napotykają krótkofalowcy w swojej działalności a także, jaką pomoc w kontaktach z administracją rządową i parlamentarzystami może udzielić organizacjom krótkofalarskim Pan Minister. Podczas spotkania ustalono między innymi pomoc Pana Ministra w zorganizowaniu spotkania przedstawicieli obu organizacji z Ministrem Edukacji Narodowej, oraz wsparcie Pana Ministra w inicjatywach, które już zostały zapoczątkowane a także tych, które zostaną w najbliższym czasie zainicjowane. Ustalono, że przedstawiciele organizacji będą w stałym kontakcie z Panem Ministrem przekazując mu bezpośrednio wszelkie sprawy, w których działania Pana Ministra mogą być pomocne.
Jerzy Jakubowski SP7CBG
Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców

2. Spotkanie administratorów PZK
W czasie IV spotkania członków OT20 PZK w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej w dniu 10.06.2012r. odbyło się spotkanie administratorów PZK.
W spotkaniu udział wzięli: Zygmunt SP5ELA (administrator portalu PZK), Marek SP8WQX, Marek SQ8MXS. Czas spotkania był ograniczony, spotkanie OT20 było spotkaniem integracyjnym, Koledzy Marki przybyli ze swoimi rodzinami. W czasie spotkania dokonano krótkiej analizy sytuacji dotyczącej możliwości rozwoju portali PZK. Koledzy SP8WQX i SQ8MXS złożyli deklaracje współpracy. Ustalono, że należy dokonać ustaleń z prezydium ZG PZK w celu formalizacji działań administratorów. Krótko przeanalizowano również sprawę konstrukcji systemu do przyjmowania logów za zawody SP-DX Contest. System odbioru logów poprzez pocztę elektroniczną nie jest obecnie zautomatyzowany. W procesie odbioru logów uczestniczą ludzie. System ten opracowany w latach 1997-1999 przez SP DX Club obecnie nie spełnia kryteriów "nowoczesności".

Przy okazji przypominam, że na podstawie ustaleń zawartych pomiędzy PZK i SP-DX Clubem zawody SP-DX Contest w pełnym zakresie obsługuje SP-DX Club.

Administrator portalu PZK
Zygmunt Szumski SP5ELA

3. Colin Thomas G3PSM laureatem Honorowej Złotej Igły DARC.
Na wydanym przez DARC w trakcie Ham Radio 2012 przyjęciu, Przewodniczący Niemieckiego Związku Krótkofalowców - Kol. Steffen Schoeppe, DL7ATE odznaczył Kol. Colina Thomasa, G3PSM - Przewodniczącego Komitetu ds. Stosunków Zewnętrznych 1. Regionu IARU (oraz członka Komitetu Wykonawczego 1. Regionu - przyp. tłum.) Honorową Złotą Igłą DARC.
Kol. Colin został uhonorowany wspomnianym odznaczeniem w uznaniu jego osiągnięć jako Koordynatora CEPT ds. punktu nr 1.23 porządku obrad na Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej 2012 (WRC-12).
Informacja dodatkowa: właściwą korespondencję gratulacyjną wystosował również Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców - Kol. Jerzy Jakubowski, SP7CBG.
Autor informacji: Hans Blondeel Timmerman, PB2T - Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU

4. W siedemdziesiątą rocznicę powołania Armii Krajowej
Polski Związek Krótkofalowców powstał w lutym 1930 roku na zjeździe założycielskim w siedzibie Instytutu Radiotechnicznego w Warszawie. Od początku istnienia ruch radioamatorski był w kręgu zainteresowań Ministerstwa Spraw Wojskowych. Znalazło to odzwierciedlenie w decyzji Wiceministra Spraw Wojskowych gen. dyw. Kazimierz Fabrycego nakazującej Instytutowi Radiotechnicznemu utworzenie krótkofalarskiej organizacji ogólnopolskiej. Wojsko doceniało wagę łączności dla przyszłości Polski. Doświadczenia 1 Wojny Światowej i Wojny 1920 roku wskazywały na potrzebę upowszechniania znajomości radiotechniki.

Pierwszy przekaz o amatorskich próbach łączności radiowych dotyczy Lwowa. Tam właśnie Stanisław Stankiewicz (późniejszy TPFE, TPFI, SP3FI) w 1918 roku prowadził doświadczenia z przesyłaniem informacji na odległość przy wykorzystaniu do tego celu nadajnika iskrowego. Rozwój szkolnictwa radiotechnicznego w Polsce rozpoczął się w 1921 roku zorganizowaniem pierwszego cywilnego kursu radiotechniki w Warszawie. Duży wkład w tej dziedzinie wnieśli harcerze, druhowie Konrad Piotrowski i Witolda Rychter zorganizowali w prywatnym mieszkaniu przy ulicy Chmielnej 70 w Warszawie kurs odbioru i nadawania alfabetem Morse'a. Kursy telegrafii prowadzone były w czerwcu 1922 roku w Kazuniu k. Modlina. W październiku 1922 roku Chorągiew Warszawska zorganizowała szkolenie dla instruktorów telegrafii, które ukończyło kilkudziesięciu harcerzy. W grudniu 1923 roku powstał Radioklub Harcerski prowadzony przez druha Konrada Piotrkowskiego i Władysława Arnolda Trembińskiego TPAD (później SP1AD).
Jego członkowie w 1923 roku w czasie trwania Wystawy Radiowej w Warszawie przeprowadzili udaną transmisję radiową występu chóru pod dyrekcją Władysława Lachmana.

Krótkofalowcy pracowali w przemyśle radiotechnicznym, produkującym na potrzeby Wojska Polskiego. Przykładem może być postać Tadeusza Heftmana TPAX, głównego konstruktora Warszawskiej Wytwórni Radiotechnicznej AVA. Skonstruował on, na zmówienie wojska, radiostację konspiracyjną małej mocy popularnie nazywaną "pipsztokiem". We wrześniu 1939 roku udało mu się wywieść jeden prototyp do Francji a następnie do Anglii. Tutaj produkowano ją w Polskim Wojskowym Warsztacie Radiowym Ośrodka Radio Sztabu Naczelnego Wodza. Była to bardzo udana konstrukcja, świadczy o tym liczba wyprodukowanych około 1000 sztuk radiostacji w kilku wersjach.
600 sztuk tych urządzeń otrzymali Anglicy dla swoich sił specjalnych, były również wykorzystywane przez Armię Krajową. W urządzenia te AK była zaopatrywana poprzez zrzuty. Jedna radiostacja wczesnej wersji(kwiecień 1942r.) trafiła w bagażu dyplomatycznym generała Andersa do tworzonej polskiej armii na terenie ZSRR, gdzie używano jej do łączności ze Sztabem Naczelnego Wodza - bez zezwolenia od sowietów.

Po przegranej kampanii wrześniowej wielu polskich elektroników amatorów krótkofalowców znalazło się we Francji a następnie w Wielkiej Brytanii. Pracowali często jako operatorzy radiostacji Sztabu Naczelnego Wodza, np. Michał Kasia SP3AW /SP5AM na radiostacji Regina w paryskim hotelu. Radiostacja ta dysponowała amerykańskim nadajnikiem Collins mocy 800 watów oraz angielskim odbiornikiem wysokiej klasy marki HRO.
Należy dodać, że Kasia był także konstruktorem nadajnika pracującego na drugiej radiostacji sztabowej w Angers.
Po upadku Francji radiostację Regina ewakuowano w całości, zaś Angers tylko odbiornik r11; nadajnik zniszczył operator w porcie.
W Londynie na początku sierpnia 1940 r. uruchomiono, wykorzystując ewakuowany sprzęt, radiostację Marta mieszczącą się w hotelu Cliftron. W jesieni 1940r. przeniesiono Martę pod Londyn do Stanmore. Tutaj w połowie lutego 1941 r. uruchomiono drugą radiostację Loda.
W grudniu tego roku rozpoczęła pracę Marta II lub Hela w Chipperfield. Prowadziła ona korespondencję ze sztabem gen. Andersa.
Następnie w maju 1942r. uruchomiono radiostację Marta III lub Zofia w Bushy Heath. Kierownikiem sekcji korespondencyjnej był tam kpt. Leon Góralski SP1AP. Góralski konstruował nadajniki dużej mocy, które pracowały w różnych krajach w placówkach Oddziału Radio i innych instytucjach. W następstwie wyprowadzenia w 1942 r. polskich sił z ZSRR na Środkowy Wschód oraz znacznego wzrostu liczebnego ZWZ/AK w okupowanym kraju, zreorganizowano Ośrodek Radiowy skupiając rozproszone radiostacje w dwa zespoły:
jeden odbiorczy w Barnes Lodge i drugi nadawczy w Chipperfield.
Połączono jej wielożyłowy kablem (3km). Zainstalowano nowe anteny rombowe nastawione na Polskę. Ośrodek Radio zmienił nazwę na Oddział Radio Sztabu Naczelnego Wodza.

W okupowanym kraju do budowy łączności radiowej przystąpili przedwojenni amatorzy krótkofalowcy. W oparciu o wyniesione z wytwórni AVA we wrześniu 1939r. części konstruowano radiostacje w warunkach konspiracyjnych. Już w czasie oblężenia Warszawy, po zniszczeniu przez Niemców radiostacji państwowej Jan Pokorski SP1MR i Jan Gurtzman uruchomili krótkofalową radiostację foniczną Błyskawica, która nadawała przemówienia prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Pierwszy zespół konstruujący radiostacje składał się z członków Polskiego Związku Krótkofalowców będącymi żołnierzami ZWZ/AK.

Produkcja sprzętu radiowego odbywała się w małych warsztatach wyspecjalizowanych w jednym profilu. W okresie od 1940 do 44 roku działało ich w Warszawie kilkanaście. Zdobywano z narażeniem życia elementy elektroniczne, szczególnie lampy, z zakładów radiotechnicznych niemieckich. Niektóre jak kondensatory obrotowe produkowano przez grupy por.Adlera (Jan Czesław Brodziak SP1QC) i mjr.Zwory. Radiostację foniczną dużej mocy, wykonali w Częstochowie, Biegły(Antoni Zębik SP1ZA) i Bolesław Dróżdż we współpracy z por.Adlerem. W czasie Powstania Warszawskiego pracowała ona na falach krótkich pod nazwą Błyskawica.

Walka w eterze miała wielkie znaczenie dla całości działań wojennych.
Złamanie przez polskich matematyków Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zegalskiego niemieckiego systemu kodowania wiadomości znanego jako enigma w znacznym stopniu pomogło aliantom w deszyfracji niemieckich wiadomości. AK stworzyła wielką siatkę szpiegowską , uzyskiwane informacje o ruchach wojsk, nowych broniach i planach wojennych Trzeciej Rzeszy przekazywano drogą radiową i przez kurierów do Wielkiej Brytanii. Przyczyniło się to w dużej mierze do pokonania Niemiec Hitlerowskich. W tamtym czasie niedoceniony z powodów politycznych, czyn zbrojny Wojska Polskiego i Armii Krajowej, zasługuje na obiektywną ocenę z perspektywy historycznej. Siedemdziesiąta rocznica powołania przez Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego rozkazem z 14 lutego 1942 roku Armii Krajowej jest do tego dobrą okazją. Pamiętajmy o znanych i bezimiennych bohaterach AK, wśród nich było wielu radioamatorów członków Polskiego Związku Krótkofalowców.
Walczyli z narażeniem życia dla przyszłości niepodległej Ojczyzny kierując się zasadami Bóg, Honor, Ojczyzna!
Chwała Bohaterom! Cześć Ich Pamięci!

Opracowali:
Jerzy Miśkiewicz SP8TK i Andrzej Stompór SP8MMW
członkowie PZK Oddział Lubelski. Czerwiec 2012 roku.

5. Zaproszenie na VII Piknik Eterowy SP-OK-OM Koniaków 14-15 lipca 2012
Zapraszamy do Koniakowa na siódme już spotkanie krótkofalarskie.
Organizujemy je począwszy od 2006 roku, zawsze w 1-szej połowie lipca. Serdecznie zapraszamy i tym razem Koleżanki i Kolegów krótkofalowców, użytkowników CB-radio a także sympatyków naszego hobby
w dniach 14 i 15 lipca 2012 (sobota, niedziela) na:
VII Piknik Eterowy SP, OK i OM - Koniaków 2012.
Miejsce: Gospoda i Pensjonat „Koronka” w Koniakowie, obok wzniesienia Koczy Zamek (wysokość - 846 m n.p.m.) oraz punktu widokowego. Lokator JN99LN. Adres: 43-474 Koniaków 799. Współrzędne do GPS: 49º33' N, 18º58' E. W Gminie Istebna znajduje się TRÓJSTYK, tj. wspólna granica Polski, Czech i Słowacji.
Jesteśmy przekonani, że nadchodzący VII Piknik Eterowy SP, OK i OM - Koniaków 2012 po raz kolejny dostarczy uczestnikom wielu nowych atrakcji związanych z naszym hobby.
Świętujemy znowu razem z XVI Dniami Gminy Istebna, a na dodatek miejscowość Koniaków obchodzi 300-lecie swojego istnienia!

W sobotnim programie PIKNIKU m.in. przewidziano:
•    Ciekawe odczyty techniczne i prelekcje
•    Bogatą giełdę sprzętowo-krótkofalarską
•    Prezentacja sprzętu krótkofalarskiego
•    Quiz techniczny z nagrodami
•    Wręczenie klubowych OSKARÓW
•    KONKURSY z atrakcyjnymi nagrodami
•    Prezentację osiągnięć klubu SP9PKS
•    Materiały informacyjne i reklamowe
•    HAM_Festyn i biesiadę przy grillu

W międzyczasie:
•    Biuro QSL Śląskiego OT PZK
•    Wspólna fotografia, także z „pekaesikiem”
•    Praca radiostacji klubowej SP9PKS i innych
•    Piknikowe „piwo z kija”
•    i wiele innych niespodzianek

Niedzielne przedpołudnie tradycyjnie już proponujemy spędzić na pełnym luzie i wziąć udział w licznych Krótkofalarskich (i nie tylko) Turniejach Sprawnościowych, m. in. tradycyjny już „rzut murzynkiem”.
Dania kuchni góralskiej i tradycyjnej zapewnia Gospoda „Koronka”.
Rejestracja i przywitanie pierwszych gości -sobota od godz. 9-tej.
Rozpoczęcie pikniku o godz. 10-tej, które uświetni znowu artyleria bracka.

Prosimy, aby ewentualne noclegi załatwiać na własną rękę.
•    Na miejscu w Pensjonacie „Koronka”: tel. (33) 8556670, 509 613101; adres: Koniaków nr 799,
•    Agroturystyka „Koczy Zamek”: tel. (33) 8556173, 503 064596;
adres: Koniaków 755,
•    „Karczma OCHODZITA”: tel. (33) 855 68 22, 602 478786;
adres: Koniaków-Pietraszyna 969
Adresy innych miejsc noclegowych dostępne na stronie www.ug.istebna.pl/ w zakładce „baza noclegowa”.

Obok parkingu udostępnione będzie także miejsce na przyczepy kempingowe i namioty.
Ze względów organizacyjnych zachęcamy do rejestrowania się poprzez wysłanie maila potwierdzającego uczestnictwo na adres klubu: sp9pks@poczta.onet.pl
W dniu pikniku nasłuch radiowy i praca na częstotliwości 145,550 MHz oraz na 145,7125 MHz (przemiennik SR9B Skrzyczne).
Bliższe informacje dotyczące szczegółów programu Pikniku  dostępne są m.in. na stronie www.sp9pks.pl oraz www.dwkoronka.pl .

Do zobaczenia w Koniakowie, gdzie zapraszają:
Henryk SP9FHZ, e-mail sp9fhz@gmail.com, tel. 502-286600
SP9PKS TEAM - Mikołowski Klub Krótkofalowców,
Śląski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców.

6. Certyfikat serwerowy SSL PZK
Polski Związek Krótkofalowców wydał certyfikat serwerowy SSL. Certyfikat ten został w dniu 14 czerwca 2012r. zainstalowany na serwerze PZK (i użyty na portalu PZK). Certyfikat jest wydany na 2 lata. Połączenia z serwerem są szyfrowane i są bezpieczne.
UWAGA!
Wszyscy użytkownicy systemu OSEC na serwerze PZK oraz pozostali użytkownicy portalu PZK.
Przy logowaniu do OSEC-a pojawia się taki komunikat:
„Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web
Certyfikat zabezpieczeń przedstawiony przez tę witrynę sieci Web nie został wystawiony przez zaufany urząd certyfikacji.
Obecnie certyfikat SSL serwera PZK jest wystawiony przez:
Administratora portalu PZK i Polski Związek Krótkofalowców.
Należy w używanej przeglądarce (przeglądarkach o ile używamy więcej niż jedną) zatwierdzić ten certyfikat.
Po zalogowaniu do portalu można zapoznać się z artykułem na ten temat klikając na logo certyfikatu SSL PZK w prawym bocznym panelu.
Certyfikat ten jest bezpłatny w odróżnieniu od certyfikatów komercyjnych, które są płatne.
Zygmunt Szumski SP5ELA
Administrator portalu PZK

7. Spotkania na Ham-Radio 2012  we Friedrichshafen w Niemczech.

W oficjalnym spotkaniu przedstawicieli stowarzyszeń 1. Regionu udział wzięli Kol. Barbara Machowiak, SQ3VB - Redaktor Naczelny Krótkofalowca Polskiego oraz Kol. Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU PZK. Gośćmi specjalnymi byli m. in. Przewodniczący Rady Administracyjnej IARU - Kol. Timothy Ellam VE6SH, Wiceprzewodniczący RA IARU - Kol. Ole Garpestad LA2RR, Sekretarz RA IARU - Kol. Rod Stafford W6ROD, członkowie Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU: Kol. Kol. Nikola Percin 9A5W, Colin Thomas G3PSM,  Thilo Kootz DL9KCE, Anders Larsson SM6CNN, a także Przewodnicząca Amerykańskiego Związku Krótkofalowców (ARRL) - Kol. Kay Craigie N3KN. Całość prowadził Kol. Hans Blondeel Timmerman PB2T - Przewodniczący Komitetu.

W trakcie spotkania przedstawiciele stowarzyszeń 1. Regionu przedstawili najważniejsze bieżące sprawy w ramach krajowej działalności ich związków, a w wielu z nich - w ramach promocji krótkofalarstwa wśród młodzieży - nacisk kładzie się aktualnie na wydawanie łatwych do osiągnięcia licencji podstawowych (tzw. entry level, np. w Belgii i Grecji) oraz na realizację specjalnych programów skierowanych do potencjalnych młodych nadawcow (np. w Wielkiej Brytanii). Kol. Tim VE6SH - Przewodniczący Rady Administracyjnej IARU podkreślił kontynuację dotychczasowych działań IARU, w tym w ramach tzw. planu pn. „IARU-25” (dot. restrukturyzacji i uefektywnienia działalności naszej wspólnej organizacji w latach kolejnych).

Kol. Paweł, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK wziął również udział w innych spotkaniach.

W ramach spotkania Grupy Roboczej ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC WG), które prowadził jej przewodniczący - Kol. Christian Verholt OZ8CY omówiono kontynuację prac nad pierwotnie odrzuconym przez członków gremium standaryzacyjnego CENELEC, a poddawanym wkrótce ponownie pod głosowanie dot. urządzeń PLC standardzie pn. „CENELEC Standard prEN 50561-1” - istotnym z punktu widzenia Służby Amatorskiej, bo narzucającym obowiązkową eliminację zakłóceń w pasmach krótkofalarskich. Omówiono też prace nad innymi standardami EMC (Plasma-TV (PAS), CISPR 32, 35, 15 oraz 11).

W trakcie spotkania Komitetu ds. Relacji Politycznych (PRC), które prowadził jego przewodniczący - Kol. Thilo Kootz DL9KCE omówiono m. in. prace nad tzw. Pakietem Dostosowawczym Nowych Ram Legislacyjnych (COM (2011) 765), w ramach którego  z ramienia PRC postuluje się pozostawienie dotychczasowej definicji zakłócenia elektromagnetycznego, w brzmieniu zawartym w tekście Dyrektywy 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności
elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG.

Z kolei na spotkaniu dot. pozyskiwania nowych członków oraz reaktywacji nieaktywnych środowisk krótkofalarskich (w kontekście współpracy strategicznej i promocji oraz popularyzacji naszego hobby wśród młodzieży), które prowadził Kol. Jens Bratzel DL7ACN - omówiono wiele aspektów odnośnego zagadnienia, podkreślając szczególne znaczenie szeroko rozumianej promocji (cyklicznie - w prasie drukowanej oraz w Internecie, ze wzajemnym wykorzystywaniem materiałów promocyjnych pomiędzy poszczególnymi środowiskami), oraz osobistych i telefonicznych kontaktów (w miejsce korespondencji papierowej lub elektronicznej), a także ukierunkowanie na działania skierowane do dzieci i młodzieży (różnorodne warsztaty „majsterkowania elektronicznego” - z wykorzystaniem przeznaczonych do samodzielnego montażu „kitów” prostych, ale różnorodnych urządzeń).

Na międzynarodowym spotkaniu koordynatorów i liderów młodzieży, które zorganizował i prowadził Kol. Werner Vollmer DF8XO (Kierownik Referatu DARC ds. Młodzieży) omówiono szereg aspektów wzajemnej współpracy (wspomniano m. in. kwestię międzynarodowych warsztatów dla młodzieżowych liderów ruchu krótkofalarskiego, aktywnych w poszczególnych krajach). Specjalne przemówienie wygłosiła również Kol. Lisa Leenders PA2LS - Koordynator Regionu 1. IARU ds. Młodzieży, a dodatkowo głos zabrali - obecni również - Kol. Hans Blondeel Timmerman PB2T - Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU, oraz Kol. Martin Koehler DL1DCT - członek Zarządu DARC. W trakcie publicznego wystąpienia przedstawiciel PZK wspomniał o planowanym w miarę możliwości czynnym włączeniu się polskiego środowiska krótkofalarskiego w międzynarodowe działania skierowane do młodzieży, a z Kol. Lisą PA2LS miały miejsce także dodatkowe uzgodnienia organizacyjne.

W ostatnim dniu Ham Radio 2012 miały miejsce całodzienne warsztaty pn. „Spectrum workshop”, dotyczące całokształtu zagadnień związanych ze światową gospodarką widmem częstotliwości radiowych, sformalizowaną w ramach Regulaminu Radiokomunikacyjnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU Radio Communication Regulations) - poddawaną modyfikacjom legislacyjnym w ramach każdej edycji Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (Word Radiocommunication Conference), której ostatnie obrady miały miejsce w roku bieżącym.

Prelegentami w czasie wspomnianych warsztatów byli: Kol. Hans Blondeel Timmerman PB2T - Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU, Kol. Colin Thomas G3PSM - członek Komitetu, oraz Kol. Peter Frey HB9MQM - funkcyjny 1. Regionu IARU ds. Regulacyjnych. Całokształt omawianych zagadnień był bardzo szeroki, a ponadto wielokrotnie podkreślano, że pasma przyznane krótkofalowcom (szczególnie niektóre) nie są w ich dyspozycji „raz na zawsze” (z racji zainteresowania nimi ze strony wielu podmiotów komercyjnych), tak więc wszystkie stowarzyszenia 1. Regionu powinny czynić właściwe starania - mające przełożenie na odnośne działania delegacji administracji krajowych, reprezentujących na WRC poszczególne państwa członkowskie ITU.   
Opracowanie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK

8. Stoisko PZK na Ham-Radio we Friedrichshfen.
Jak co roku na Ham-Radio we Friedrichshafen było czynne stoisko Polskiego Związku Krótkofalowców. Obsługę stoiska tworzyli głównie Basia SQ3VB i Bogdan SP3IQ oraz w miarę organizowanych przerw w obradach IARU obecny na stoisku był również Paweł SP7TEV.
W bieżącym roku dało się wyraźnie zauważyć, że byliśmy serdecznie witani przez wszystkich zwiedzających nasze stoisko PZK. Jak w poprzednich latach byliśmy traktowani poprawnie, grzecznie ale lekko na dystans. Muszę powiedzieć, że w tym roku wszyscy zwiedzający byli bardzo serdeczni, i bezpośredni bez jak zauważało się w poprzednich latach poprawnie ale z lekkim dystansem. Wydaje się, że pewien wpływ na to maja organizowane Mistrzostwa w Piłce Nożnej EURO 2012. Oglądając telewizję miło było słyszeć wiele pozytywnych komentarzy związanych z Polską jak i samą organizacją EURO 2012.
Na stoisku PZK wielu zwiedzających zadawało pytania odnośnie podróży do Polski i to zarówno pod względem turystycznym, ale najwięcej musieliśmy szczegółowo wyjaśniać sprawę użytkowania radiostacji amatorskiej na terenie RP. Wiele osób dla planowanej podróży do Polski uczy się specjalnie naszego narodowego języka i często byliśmy nagabywani właśnie w naszym polskim języku.
Na Ham-Radio przywieźliśmy z Polski ok.100 kg kart QSL oraz mniej więcej tyle samo odebraliśmy do CB QSL w Bydgoszczy od innych narodowych stowarzyszeń krótkofalarskich. Szczegółowe sprawozdanie oraz serwis fotograficzny niebawem będzie dostępne na portalu PZK.
Info Bogdan SP3IQ.

9. SQ5EBE S.K.
Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że zmarł Tadeusz  Szubski SQ5EBE.  Uroczystości pogrzebowe odbędą się  w sobotę 30 czerwca o godzinie 10.30 w Kościele Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie przy ulicy Piłsudskiego 47.
Wyrazy najgłębszego współczucia dla rodziny z powodu utraty najbliższej osoby składają koledzy, przyjaciele  z  Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK.

Cześć Jego pamięci
.

To wszystkie informacje na dzisiaj.

Vy 73! Bogdan SP3IQ wiceprezes PZK.

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Link do działu Download z komunikatami z roku 2012
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,217,729 Unikalnych wizyt