PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3641 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

KS-25. Komunikat sekretariatu ZG PZk z dnia 20.06.2012
Opcje newsa
Komunikaty PZKnews: pzk.jpg

Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 20 czerwca 2012

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszego komunikatu. Poniżej informacje:

1. EmCom. Ruszyła nowa strona SP EmCom!

Zmiana jest podyktowana koniecznością zwiększenia funkcjonalności strony. Na bazie uwag oraz sugestii użytkowników strona będzie na bieżąco modyfikowana, tak aby maksymalnie dostosować ją do wspólnych potrzeb. PHP Fusion jest dość popularnym i dobrze spełniającym swoje podstawowe zadania silnikiem obecnie spotykanych stron internetowych. Stąd też i my zdecydowaliśmy się na jego wykorzystanie.
Zapraszamy do rejestracji, skorzystania z forum i dyskusji na temat nowej wersji emcom.pzk.org.pl.

Serdeczne podziękowania dla Stowarzyszenia Krótkofalowców Regionu Łódzkiego SP7YLD za techniczną obsługę dotychczasowej strony internetowej SP EmCom!

Z pozdrowieniami,
Rafał SQ6IYR
EmCom Manager PZK
 
2. Rekonstytuowanie prezydium ZG PZK - komentarz.
Zgodnie ze Statutem PZK prezydium ZG PZK jest ciałem kolegialnym. Znaczy to tyle, że KZD wybiera ten organ jako całość.
Funkcje w ramach prezydium ustalają pomiędzy sobą jego członkowie w ramach uzgodnień między sobą. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rekonstytuowanie się prezydium miało miejsce w dowolnym momencie kadencji, a szczególnie na samym jej początku.
Po wyborach w czasie XXI KZD prezydium ukonstytuowało się w znanym składzie.
Upłynęło 3 tygodnie podczas których prowadziliśmy różne rozmowy i konsultacje. Wiele się w tym czasie wydarzyło. Po głębokich przemyśleniach mając jako podstawę wszystkich moich dotychczasowych działań rozwój i dobro PZK postanowiłem zaproponować członkom prezydium rekonstytuowanie się. Za Ich zgodą zaproponowałem Jurka SP7CBG na funkcję prezesa PZK, pozostając sam w składzie prezydium jako wiceprezes.
Zakres czynności wykonywanych przeze mnie w zasadzie nie uległ zmianie. Nadal pozostaję rezydentem PZK prowadząc sekretariat ZG PZK, pilnując terminów płatności i utrzymując dotychczasowe kontakty, pomagając kolegom w trudnych sprawach np. o stawianie i o zachowanie anten.
Przy czym, oczywiście we wszystkich najistotniejszych sprawach głos decydujący ma prezes PZK.
Dlaczego tak postąpiłem?
Dlaczego nie chcę być prezesem PZK? Takie pytania zadają mi koledzy telefonując lub pisząc e- maile. Niektórzy wręcz czują się oszukani ponieważ udzielali mi szerokiego poparcia przed i podczas XXI Zjazdu.
Odpowiadam: uważam, że należy dać możliwość wniesienia swojego wkładu i reprezentowania PZK mojemu Koledze Jurkowi SP7CBG. Jurek ma spore doświadczenie w tzw. sprawach trudnych. W ramach PZK np. będąc wiceprezesem w latach 1996- 2000 zajmował się sprawami organizacyjnymi i był „architektem” dwóch ważnych porozumień: z Szefem Obrony Cywilnej Kraju (1999) oraz z MON (2000). Pierwsze z nich do dzisiaj obowiązuje.
Drugim ważnym elementem jest sprawa prestiżu.
Podczas pierwszego posiedzenia prezydium w nocy 20 maja br. uzgodniliśmy, że Jurek SP7CBG jako wiceprezes PZK będzie zajmował się sprawami kontaktów zewnętrznych. W tej działalności wydaje się być ważnym, aby były one kreowane i załatwiane przez szefa jednostki czyli prezesa PZK. Mamy przed sobą trudne zagadnienia. Zarówno na styku UKE - PZK, MŚ - PZK jak i MAiC – PZK , że o kontaktach z parlamentem nie wspomnę. Bezpośredni kontakt prezesa PZK może mieć kapitalne znaczenie dla tej działalności, od której powodzenia zależeć może zarówno przyszłość PZK jak i całego krótkofalarstwa w SP.
Niezależnie od powyższego w ciągu ostatnich 4 lat nastąpił znaczny przyrost zadań i czynności faktycznie wykonywanych przeze mnie jako prowadzącego sekretariat PZK i jednocześnie prezesa. Aby dobrze wszystko działało należało podzielić się niektórymi z nich, ku czemu stworzyłem warunki proponując rekonstytuowanie się prezydium.
Kończąc to oświadczenie apeluję do wszystkich członków i sympatyków naszego 82. letniego stowarzyszenia o wzniesienie się ponad podziałami, o pomoc i współdziałanie zarówno lokalnie jak i ze strukturami PZK, a z członkami prezydium ZG PZK w szczególności.
Życzę krótkofalowcom SP samych ciekawych łączności i sukcesów we wszystkich dziedzinach życia będących Ich udziałem.
Vy 73!
Piotr Skrzypczak SP2JMR wiceprezes PZK
 
3. Promocja krótkofalarstwa w Świdnicy.
klub SP6PZG wraz z Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej ze Świdnicy w ramach otwartych dni podziemnej amplifikatorni w Świdnicy uruchomił stację i pokazy pracy stacji radiowej dla uczniów szkół odwiedzających ten historyczny obiekt. Działania na ten miesiąc to kolejne spotkania, prelekcja i pokazy w dwóch szkołach gimnazjalnych 22 i 26 czerwca. Tydzień temu odbyła się podobna akcja zorganizowana przez SP6PZG z okazji miejskiej imprezy w Strzegomiu. W okresie lipca i sierpnia akcja będzie skierowana na kolonie letnie oraz osoby niepełnosprawne i wahających się CB’stów. Od września do listopada jest w planie kolejnych 8-10 szkół pomijając pokazy lub spotkania centralne organizowane dla całego miasta lub powiatu.

Myślę, że pewna koordynacja tych działań oraz pewna wewnętrzna wymiana doświadczeń w tym zakresie oraz unifikacja form pokazów i opracowań (foldery) mogła by przynieść dodatkowe korzyści. Wielu z nas ma bardzo ciekawe pomysły. Łącząc je w całość, może powstać niezły materiał i sprawne procedury do realizacji tematu „walki” o młodzież.
73's  Dionizy SP6IEQ

P.S. Ta informacja jest dla nas wszystkich szczególnie ważna. Dołączam się do apelu Dionizego. Powinna powstać platforma wymiany informacji o działalności promocyjnej, a zwłaszcza wśród młodzieży. Na tą okoliczność proszę wszystkich, którzy działają na tym polu o przesyłanie prezentacji, zdjęć i informacji o podejmowanych akcjach. Zobowiązuję się do ich kompletowania i przesyłania wszystkim, którzy mogą ich potrzebować. Powstanie specjalna biblioteka zgromadzona w jednym katalogu. Będzie ona także źródłem materiału do publikacji na portalu PZK oraz w "Krótkofalowcu Polskim" (SP2JMR)

4. IARU International Radio Kids Day. Obchody Radioamatorskiego Dnia Dzieci zorganizowane przez Oddział Terenowy PZK Południowej Wielkopolski (OT-27) i Klub Krótkofalowców SP3POW  z Ostrowa Wielkopolskiego okazały się trafnym przedsięwzięciem. W imprezie uczestniczyli krótkofalowcy SP3 z rodzinami, młodzież harcerska, uczniowie mający za sobą seans łączności kosmicznej ARISS, a nawet młodzież szkolna odbywająca weekendową „szkołę przetrwania” prowadzoną przez harcerzy. Jako instruktorzy i prelegenci na leśną stanicę harcerską Piaski  przybyli: ekipa klubu SP3POW Ostrów Wlkp. z radiostacją terenową i antenami, grupa zawodników radioorientacji sportowej z klubu SP3ZIR Leszno ze sprzętem ARDF, wóz łączności Star266 z czynną radiostacją R-140 i obsługą  w osobach Roberta SQ3GOK i Jerzego SP3SLU z klubu SP3KWA Turek, Armand SP3QFE koordynator seansów łączności ARISS ze swoją prelekcją, Kolega Andrzej SQ3EYQ znawca historii radia z pokazem multimedialnym i wystawą „Radio i zegar”.
Grupy dzieci i młodzieży rotacyjnie przechodziły poszczególne punkty programu. M.in. pod opieką instruktorów uczestniczyły w szkoleniu z radiowych łowów na lisa, mini zawodach ARDF z nagrodami, pokazie i pracy na radiostacji R-140 w paśmie 7MHz. Posiłek z grilla i zimne napoje serwowała grupa gospodarzy z OT-27 PZK przy współpracy XYL. Podczas imprezy dała się zauważyć korzystna integracja środowisk: krótkofalarskiego, harcerskiego i młodzieżowego. Od harcerzy – organizatorów letniego wielkopolskiego zlotu ZHP na lotnisku w Michałkowie otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w zlocie i zorganizowania stanowiska terenowej radiostacji prowadzącej pokazy i zajęcia z łączności radiowej w dniach 11-15 sierpnia 2012. Wstępnie ustalono udział połączonych sil  SP3KWA i SP3POW w obsłudze tego przedsięwzięcia.
Ze strony Zarządu Głównego PZK na spotkaniu w leśnej stanicy Piaski gościli: Prezes PZK Jerzy Jakubowski SP7CBG, Zastępca Prezesa ds. młodzieży i szkolenia, kierowca Stara 266  Jerzy Gomoliszewski SP3SLU. Terminem  zakończenia imprezy i opuszczenia gościnnej stanicy przez uczestników spotkania był nadchodzący czas meczu piłkarskiej reprezentacji Polski z Czechami w ramach mistrzostw Euro 2012.  

Informacja: Jerzy SP3SLU

5. Dni Śremu 2012, a krótkofalarstwo. Niemal każdy czynnie pracujący na 80m krótkofalowiec słyszał w ostatnich latach o poczynaniach SP3PKC – Klubu Krótkofalowców „Lambda” z wielkopolskiego miasta Śrem. Praca SP3PKC to co najmniej kilka aktywności okolicznościowych rocznie. Dodatkowo – szkolenie krótkofalarskie młodzieży w ramach dwóch radiowych kół zainteresowań, prowadzonych na zasadach porozumienia ze szkołami miasta i powiatu Śremskiego. SP3PKC to także przykład współpracy krótkofalowców z władzami samorządowymi przynoszącej korzyść obydwu stronom. Dwupokoleniowa grupa członków SP3PKC towarzyszy większości wydarzeń kulturalnych miasta, wraz z radiostacją, antenami, namiotem, banerami informacyjnymi.  Tam gdzie coś się dzieje i dokąd przychodzą ludzie, SP3PKC zapewnia krótkofalarską „obsługę medialną”. Klub przekonał władze i potencjalnych sponsorów, że warto  w nich inwestować. Otrzymał m.in. środki na zakup transceivera KF, namiot plenerowy od firmy BASF, sponsoring druku oryginalnych kart QSL projektowanych na każdą większą akcję, pomieszczenie klubowe przy Straży Pożarnej. Jako przedstawiciel PZK miałem okazję złożyć krótkofalowcom śremskim wizytę podczas ich aktywności z okazji Dni Śremu 8-10.06.2012r. Decyzją Prezydium  Z.G. PZK wręczone zostały listy gratulacyjne adresowane do Burmistrza miasta Śrem, do pani dyrektor Śremskiego Ośrodka Kultury – osób i instytucji wspierających rozwój krótkofalarstwa oraz dla kolegi Roberta Gołębiowskiego SP3SLD – Prezesa klubu SP3PKC, którego wkład pracy i umiejętności skupiania przy sobie ludzi są nieocenione.
Informacja: Jerzy SP3SLU

6. Skrócony spis treści Świata Radio 7/2012
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
TEST: Alpin 100
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK
ŁĄCZNOŚĆ: Piknik Naukowy Polskiego Radia, Winlink2000 i PSKMail
RADIO RETRO: Radiostacja ER 40
WYWIAD: Przyszłość radia w Polsce, Chciałbym przyjechać do Polski
HOBBY: Konwerter 70/28 MHz, Transwerter wg SP6GZZ na 4 m
DIGEST: Praktyczne układy radiowe
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA

7. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 7/2012
Zaproszenie do HF Championship IARU 2012
XXI KZD - uchwały
"SR0FLY CP17 z głową w chmurach"- relacja Macieja SP2SGF
Wkład PZK w działalność IARU - unikatowy materiał pióra Wojciecha SP5FM
Silent Key's

8. Wręczenie statuetek „Za zasługi w promowaniu powiatu żuromińskiego”

15 i 16 czerwca są obchodzone jako Dni Powiatu i Miasta Żuromina. Z tej okazji  w dniu  15 czerwca w sali gimnastycznej ZS nr 2 na uroczystej sesji  Samorządu Powiatu i Miasta w obecności marszałka Mazowsza Adama Struzika, senatora RP Jana Marii Jackowskiego, Pani Elżbiety Szymanik dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych oraz samorządowców  z całego powiatu, dyrektorów szkół, komendantów Policji i Straży Pożarnej  z rąk senatora  Jana Marii Jackowskiego i starosty Janusza Welenca statuetki "Za zasługi w promowaniu powiatu żuromińskiego"  wraz z pięknymi podziękowaniami za podejmowanie inicjatywy  wśród dzieci i młodzieży a  chodzi między innymi o  program ISS, akcję WOŚP i PaT otrzymali Jacek Gowin SQ5RJG i Wiesław Paszta SQ5ABG. Jest to szczególne wyróżnienie zwłaszcza, że klub SP5PMD jest bardzo młodym klubem i docenienie jego działalności w promocji powiatu żuromińskiego jest wyrazem, że krótkofalarstwo na tym terenie zostało spostrzeżone i wysoko ocenione przez władze miasta i powiatu.
Inf. Ewa SP5HEN

foto na stronie:
http://www.mazovia.pl/

9. Spotkanie krótkofalowców – Przyłęk k. Nowego Tomyśla.
Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów krótkofalowców, w tym również przedstawicieli Prezydium ZG PZK oraz sympatyków naszego hobby z Wielkopolski i nie tylko wraz z rodzinami w najbliższą sobotę, 23 czerwca 2012 r. od godziny 10:00 do rana dnia następnego do miejscowości Przyłęk koło Nowego Tomyśla do Gospodarstwa Agroturystycznego "U Huberta". Lokator JO82BI współrzędne 52.347379, 16.105056. Zaplanowane na świeżym powietrzu spotkanie z udziałem lokalnych władz samorządowych ma w swoim programie wiele atrakcji związanych z naszym hobby i nie tylko, atrakcji zarówno dla dorosłych ale przede wszystkich dla dzieci i młodzieży, a otwarta dla wszystkich chętnych formuła pikniku pozwoli na bliższe poznanie się w szerszym rodzinnym gronie społeczności krótkofalarskiej skupionej nie tylko w Oddziale Poznańskim (OT-08) PZK. Więcej informacji na oddziałowej stronie www: http://www.oppzk.poznan.pl
Jacek SQ3OPM

10. Urlop w sekretariacie ZG PZK. W dniach 25-29 czerwca br. w zawiązku z urlopem sekretariat będzie funkcjonował w ograniczonym zakresie. Wszelkie sprawy pilne bieżące proszę kierować do Jerzego SP7CBG prezesa PZK lub Janka SP2JLR wiceprezesa PZK. Informacje do komunikatu proszę kierować do Bogdana SP3IQ - sp3iq@pzk.org.pl oraz Zygmunta SP5ELA - admin@pzk.org.pl
Piotr SP2JMR

11. Piknik Eterowy w Barlinku

Barlinecki Klub Krótkofalowców SP1KRF serdecznie zaprasza na I Piknik Eterowy, który odbędzie się w dniach 21-22 lipca 2012 w pensjonacie „Pod łabędziem”. Podczas pikniku będzie sporo atrakcji i mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Na czas pikniku można zarezerwować pokoje w Europejskim Centrum Spotkań w Barlinku (z rabatem dla krótkofalowców) Rezerwacja tylko do końca czerwca!
Wszystko na temat pikniku znajdziecie na stronie: www.sp1krf.qrz.pl oraz pod mailem: sp1krf@wp.pl.
 
12. Stoisko PZK na Ham-Radio we Friedrichshafen.

W dniach 22, 23 i 24 czerwca 2012 w miejscowości Friedrichshafen jak co roku, organizowane są targi pod nazwą Ham-Radio 2012. Polski Związek Krótkofalowców, jak większość narodowych organizacji wystawia swoje stoisko. Na stoisku będzie delegacja PZK: Basia SQ3VB Redaktor Naczelny Krótkofalowca Polskiego, Paweł SP7TEV Oficer Łącznikowy PZK oraz Bogdan SP3IQ Skarbnik PZK.

To wszystkie informacje na dzisiaj.

Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,244,409 Unikalnych wizyt