PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3633 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 1
RSS

XXI KZD PZK. Komunikat pozjazdowy nr 2
Opcje newsa
XXI KZD PZKKomunikat nr 2 po XXI Krajowym Zjeździe Delegatów PZK

Witam serdecznie. Zgodnie z obietnicą przekazuję cd. informacji od XXI KZD.

Zacznę od podziękowań dla organizatorów Zjazdu. XXI KZD był zorganizowany przez członków Klubu SP3KWA z Turku. Komitet organizacyjny stanowili:
Ania SQ3ZAZ, Beata SQ3KM, Jurek SP3SLU, Robert SQ3GOK. Wspierali ich koledzy z Łowickiego klubu SP7PDL w osobach: Emila SQ7HJZ oraz Darka SQ7BTK. Organizatorzy spisali się na medal. Cały zjazd był znakomicie logistycznie przygotowany co ułatwiło jego prowadzenie.
W imieniu wszystkich delegatów organizatorom dziękuję za trud i ciężką pracę dla dobra naszego stowarzyszenia.

Specjalne podziękowania kieruję do prowadzących Zjazd Zdzisława SP3GIL, Tomka SP5CCC oraz Janka SP2JLR. Bez ich zdolności i umiejętności prowadzenia tak trudnego zgromadzenia przebieg Zjazdu nie byłby tak sprawny i skuteczny.

Dziękuję także wszystkim delegatom za udział w XXI KZD oraz podjęte uchwały, a także za zaufanie wyrażone w głosowaniu obecnemu składowi prezydium ZG PZK.

Dziękuję wszystkim komisjom pracującym na rzecz Zjazdu, za sprawne wykonywanie przyjętych na siebie obowiązków.

A oto uchwały przyjęte przez XXI KZD PZK:
1. XXI KZD PZK uchwala i przyjmuje do stosowania z dniem 19 maja 2012 regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej PZK, który jest załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. XXI KZD PZK zobowiązuje członków GKR do rezygnacji w ciągu 14 dni od ukonstytuowania się GKR, z wszelkich funkcji, które nie mogą być łączone z funkcją członka GKR.

3. XXI KZD PZK zobowiązuje Prezydium ZG PZK do opracowania i wdrożenia zapisów w regulaminach PZK, znoszących do symbolicznego minimum obciążeń składkowych  niepełnoletnich  członków PZK, przy zachowaniu pełnych praw obsługi w zakresie kart QSL, przez okres dwóch lat od wstąpienia do PZK lub do osiągnięcia pełnoletności.

4. Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Prezydium ZG PZK do opracowania i przedstawienia Zarządowi Głównemu PZK w terminie 30 dni szczegółowego zakresu obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych członków Prezydium ZG PZK.

5. XXI KZD PZK zobowiązuje Prezydium ZG PZK do pilnego podjęcia rozmów z Ministerstwem Edukacji Narodowej z zamiarem podpisania ramowego porozumienia o współpracy, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2012/2013.

6. XXI KZD PZK zobowiązuje Prezydium ZG PZK do podjęcia natychmiastowych działań prowadzących do wejścia przedstawiciela PZK w skład Parlamentarnego Zespołu d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy Marszałku Senatu RP.

7. XXI KZD PZK zobowiązuje nowo wybrane Prezydium ZG PZK do skutecznej kontynuacji działań w sprawie budowy ośrodka szkoleniowo-sportowego w gminie Rudniki.

8. XXI KZD PZK zobowiązuje nowo wybrane Prezydium ZG PZK do określenia jednoznacznej definicji Terenowego Klubu PZK i określenia preferencji dla klubów spełniających taką definicję.

9. STRATEGIA Polskiego Związku Krótkofalowców na lata 2012 – 2016
XXI Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców obradujący w dniach 19 - 20 maja 2012 roku w Łowiczu mając na względzie konieczność doskonalenia pracy organizacyjnej i programowej PZK, a także widząc potrzebę usprawniania pracy Organów Związku – opierając się na dokumencie „Strategia Polskiego Związku Krótkofalowców” opracowanym w październiku 2008 roku – po dokonaniu koniecznych zmian w strukturze organizacyjnej PZK przez uchwalenie nowego Statutu PZK, ustala następujące kierunki strategiczne do pracy Polskiego Związku Krótkofalowców na lata 2012 - 2016:

a.    Stworzyć warunki do podniesienia liczby członków PZK ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych.
b.    Opracować i wdrożyć program reaktywowania i tworzenia nowych klubów oraz system wspierania ich działalności.
c.    Pozyskiwać dodatkowe fundusze dla PZK, poza składkami i odpisami na OPP.
d.    Stworzyć i wdrożyć system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
e.    Stworzyć system stałej współpracy z mediami wszystkich szczebli i rozwinąć aktywne public relations.
f.    Stworzyć stały system monitorowania zmian w przepisach prawnych i współpracy z organami państwowymi w celu tworzenia korzystnych dla krótkofalowców regulacji prawnych.
g.    Utrzymać dotychczasowe uprawnienia Służby Radioamatorskiej w zakresie częstotliwości amatorskich – dążyć do rozszerzenia tych uprawnień.
h.    Pozyskiwać nowe pasma i czynnie uczestniczyć przy powstawaniu nowych regulacji prawnych postulując rozwiązania sprzyjające rozwojowi Służby Radioamatorskiej w Polsce.
i.    Stworzyć system wyróżniania członków Polskiego Związku Krótkofalowców.
j.    Przygotować członków Polskiego Związku Krótkofalowców do działania w sytuacjach kryzysowych.

 10.  XXI KZD PZK zobowiązuje Prezydium ZG PZK do podjęcia w najbliższej kadencji 2012-2016 następujących działań:

a.    Podejmować działania społecznie użyteczne we współpracy z organizacjami i instytucjami państwowymi różnych szczebli.
b.    Poprzez różne akcje, pokazy, spotkania, włączyć się w system Edukacji i politechnizacji młodzieży.
c.    Podejmować działania mające na celu integrację ruchu krótkofalarskiego w Polsce, co pozwoli osiągnąć i utrzymać przez PZK pozycję kluczowej organizacji krótkofalarskiej w Polsce.
d.    Działania Prezydium winny być sprawne organizacyjnie stosownie do zmian w otoczeniu.

11. XXI KZD PZK zobowiązuje Prezydium ZG PZK do powołania stałej Komisji Statutowej w terminie do 30 czerwca 2012 roku.
12. Zjazd udzielił absolutorium wszystkim członkom ustępującego prezydium ZG PZK.
13. XXI KZD nadał godność Członka Honorowego PZK:

•    Ryszardowi Czerwińskiemu SP2IW
•    Bolesławowi Krzyminowi SP2ESH
•    Tomaszowi Niewodniczańskiemu SP6T

14. XXI KZD PZK składa podziękowania wszystkim członkom PZK za współpracę w obrocie kart QSL, w szczególności Okręgowym QSL Managerom oraz działającym całkowicie społecznie oddziałowym QSL Managerom.

Jak widać z powyższego Zjazd nie wprowadzał zmian do Statutu PZK. Podjął szereg uchwał, które pozwolą na efektywniejszą i jeszcze bliższą oczekiwaniom naszych członków działalność PZK.

Zjazd wybrał nowe władze PZK tj. Prezydium ZG PZK oraz Główną Komisję Rewizyjną PZK.

Prezydium na pierwszym posiedzeniu w dniu 20 maja br ukonstytuowało się w nast. składzie:
•    Piotr SP2JMR prezes PZK
•    Jerzy SP7CBG wiceprezes PZK
•    Jan SP2JLR wiceprezes PZK
•    Bogdan SP3IQ skarbnik PZK
•    Tadeusz SP9HQJ sekretarz PZK
•    Zbigniew SP2JNK członek prezydium ds. sportu
•    Jerzy SP3SLU członek prezydium ds. młodzieży i szkolenia
Głowna Komisja Rewizyjna PZK ukonstytuowała się w składzie:
•    Henryk SP9FHZ - przewodniczący
•    Marcin SQ2BXI - wiceprzewodniczący
•    Mirosław SP4MPG - sekretarz
•    Przemysław SP3SLO - członek
•    Zdzisław SP1II - członek
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

articles: Ikonka_PDF_50px.jpg Link do działu download - dokumenty po XXI KZD PZKLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,224,587 Unikalnych wizyt