PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3607 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 1
Użytkowników online: 0
RSS

KS-15. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 11.04.2012
Opcje newsa
Komunikaty PZKnews: pzk.jpg

Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 11 kwietnia 2012 r.
Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów, a oto informacje.

1. WARD i IARU i PZK.
Niektórzy, zwłaszcza młodzi krótkofalowcy, ale nie tylko, nie rozumieją istoty wspólnego skoordynowanego działania poprzez zrzeszanie organizacji krajowych w IARU. Niektórzy z nich sądzą, że pasma na których pracujemy zostały nam krótkofalowcom dane przez "dobrego wujka". Niestety nic bardziej absurdalnego nie można by o tym powiedzieć. Prawda jest taka, że nasze pasma użytkujemy dzięki ciągłym zabiegom dyplomatycznym i merytorycznym prowadzonym przez przedstawicieli IARU i jego obecnych 3. Regionów na forum międzynarodowym głównie w ITU. Prowadzenie tego wszystkiego kosztuje, nas na szczeblu krajowym, IARU na międzynarodowym. Dla skuteczności naszych działań niezbędna jest przynależność do IARU wszystkich stowarzyszeń krajowych i jak największe kwoty wpływające tytułu składek, a w nich większości krótkofalowców. Bez jedności i powszechności członkostwa w PZK, a poprzez to w IARU nie będzie rozwoju, a niektóre pasma mogą zostać nam zabrane lub staną się nieprzydatne dla amatorskich łączności przez rozwijające się super technologie cyfrowe i automatyzację przesyłu danych.
Pamiętajcie: z tym walczymy. Bez Waszego wsparcia walka ta skazana będzie na przegraną.
Na zakończenie pozwolę sobie zacytować wypowiedź Wojciecha Nietykszy SP5FM Członka Honorowego PZK, który większość swojego życia poświęcił na działalność w IARU:
"Prawa ekonomiczne są nieubłagane. Koszty działania organizacji dzielą się na stałe (niezależnie od liczby członków) oraz zmienne, nieliniowo proporcjonalne do liczby. Nieliniowo, bo im więcej członków, tym mniejszy koszt obsługi „na głowę”. Ok. 10 000 członków, to próg, po którym ekonomicznie ujemne sprzężenie zwrotne przekształca się w dodatnie i stowarzyszenie może zapewnić członkom dużo wyższą jakość obsługi przy znacznie niższej składce.
Korzystasz z częstotliwości wywalczonych przez tych, którzy przez dziesięciolecia poświęcali na to setki i tysiące godzin pracy społecznej. Tylko w ubiegłym ćwierćwieczu (1975-2000) to pasma 136 kHz, 1.8, 7, 10, 18, 24, 50, 144, 430, 1300, 2300, 3400 MHz i wyżej. Chcesz się obronić przed rosnącym poziomem zakłóceń radioelektrycznych czy ograniczeniami Twojego prawa do założenia sobie nowej anteny? Jeśli aktywnością i składką nie wspierasz PZK, a tym samym IARU i całej społeczności światowej, dramatycznie zwiększasz  obciążenie Twoich koleżanek i kolegów, którzy wiosłują za siebie i za Ciebie. (...)
Twoje lokalne antagonizmy nikogo nie obchodzą, ale o swoje prawa będziesz mógł skutecznie zabiegać tylko poprzez mówiącą jednym głosem zintegrowaną społeczność. Trudno budowlę wyremontować i zmodernizować wyłącznie od zewnątrz, trzeba być w środku. Odnosi się to do PZK i IARU na równi z UE"

Piotr SP2JMR prezes PZK

2. Światowy Dzień Krótkofalowca to już za tydzień 18.04.2012.
Od kilkunastu lat dzień 18 kwietnia obchodzony jest jako święto krótkofalowców całego świata (World Amateur Radio Day). Celem jest upamiętnienie założenia Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej (IARU), które miało miejsce 18 kwietnia 1925 r. Na pamiątkę tego wielkiego wydarzenia, co roku odbywają się różnego rodzaju specjalne imprezy radiooperatorskie mające przybliżyć problematykę amatorskiego radia.
Dla upamiętnienia wystrzelenia w kosmos pierwszego amatorskiego satelity radiokomunikacyjnego OSCAR-1 w dniu 12 grudnia 1961 roku oraz uruchomienie kolejnego, OSCAR-2 w dniu 2 czerwca 1962 roku, Międzynarodowa Unia Radioamatorska  zdecydowała, że hasłem tegorocznych obchodów powołania  IARU jest:
50 lat satelitów amatorskich w kosmosie
Redakcja Magazynu Krótkofalowców przy ścisłej współpracy z Polskim Związkiem Krótkofalowców od kilkunastu lat wydaje pamiątkowy dyplom WARD Award oraz jest organizatorem krajowych zawodów WARD Contest. Ich tegoroczna edycja będzie miała miejsce w środę 18 kwietnia 2012 roku w godzinach od 15.00 UTC do 15.59 UTC. Regulaminy obu tych akcji publikujemy w bieżącym wydaniu MK QTC, a także na specjalistycznym portalu PGA-ZAWODY.

W tym roku uruchomiona także będzie specjalna radiostacja o znaku wywoławczym HF87IARU, której praca na pasmach HF przypomni o powołaniu IARU.

18 kwietnia 2012 roku to święto każdego krótkofalowca, który ma poczucie przynależności do tej niezwykłej społeczności. Nie tylko jednak poprzez samo posiadanie licencji radioamatorskiej! Bo przecież aby być krótkofalowcem trzeba mieć w sobie coś więcej. Definiuje to Kodeks Krótkofalowca i zasady ham spiritu wypracowane przez dwa pokolenia entuzjastów radia. Warto je znać i przede wszystkim przestrzegać. Dopiero wtedy można samego siebie zakwalifikować do tej grupy hobbystów.
Dobrym sprawdzianem przynależności SP-HAMs do rzeszy pasjonatów amatorskiego radia będzie udział w projekcie WARD-2012 mającym na celu upamiętnienie dnia, w którym społeczności z różnych krajowych organizacji zrzeszyły się w IARU – Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej. Było to wydarzenie dające wkrótce początek krótkofalarstwu bez granic.
Uczcijmy Światowy Dzień Krótkofalowca wspólnym świętowaniem. Pewną symboliczną może okazją będzie udział w krajowych zawodach WARD Contest. Nie powinno w nich zabraknąć żadnego pasjonata amatorskiego radia.
Regulamin zawodów:
http://pga-zawody.eham.pl/articles.php?article_id=13
Regulamin dyplomu:
http://suchacz.eu/articles.php?article_id=42 
             
Piotr Skrzypczak, SP2JMR Prezes PZK & Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP Redaktor Naczelny MK QTC

3. 45 lat SP3ZAC "Wilda".  W dniu 15 kwietnia radioklub SP3ZAC organizuje uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 45 lecia powstania. Spotkanie odbędzie się Domu Parafialnym kościoła pw. św. Trójcy przy ul. 28 czerwca 1956 roku nr 328 w Poznaniu. Otrzymałem zaproszenie, za które serdecznie dziękuję. Niestety z uwagi na spiętrzenie terminów i sprawy obiektywne nie będą mógł w spotkaniu uczestniczyć. ZG PZK będzie reprezentował Bogdan SP3IQ wiceprezes naszego stowarzyszenia. (SP2JMR)

4. Życiowe pasje w pracy nauczyciela.
W gościnnej siedzibie Podkarpackiego Centrum Edukacji w Rzeszowie w dniu 27 marca 2012 r.  odbyła się konferencja połączona z warsztatami pt.: Życiowe pasje w pracy nauczyciela, wykładowcy, wychowawcy - krótkofalarstwo w szkole, na uczelni i w środowisku lokalnym. Zorganizowano ją w ramach VII edycji Akademii Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej przy współpracy z Polskim Związkiem Krótkofalowców Oddziałem Terenowym nr 18 w Rzeszowie. Spotkanie, w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Roku Szkoły z Pasją, było adresowane do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Celem konferencji było popularyzowanie krótkofalarstwa i sportów radioamatorskich, a ponadto wskazanie możliwości rozwijania zainteresowań politechnicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, prezentacja  zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w łączności radioamatorskiej oraz pokazanie użyteczności społecznej krótkofalarstwa w sytuacjach kryzysowych.
Konferencję rozpoczął Piotr Ożarski (SP8MRD), koordynator Akademii TIK PCEN w Rzeszowie, witając wszystkich zgromadzonych gości i uczestników oraz przybliżając program spotkania. Oficjalnego otwarcia dokonał Adam Kawałek, wicedyrektor PCEN w Rzeszowie, życząc wszystkim uczestnikom owocnych obrad, ciekawych doświadczeń służących nauczycielom i uczniom szkół oraz dalekich radiowych łączności. Następnie głos zabrał Jan Dąbrowski (SP2JLR), wiceprezes Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK). Gość spotkania podziękował za zaproszenie, zorganizowanie pierwszej tego typu konferencji oraz warsztatów krótkofalarskich dla nauczycieli, a także  przedstawił działalność PZK.
Pierwszym prelegentem był dr prof. prof. UR Aleksander Piecuch (SP8MZB). W  krótkim i przemyślanym wykładzie przedstawił temat: Czas wolny a rozwijanie własnych zainteresowań. Wzmacniając swe tezy prezentacją multimedialną, wykładowca odniósł się do wartości czasu wolnego dla każdego człowieka, pokazał różne formy spędzania wolnych chwil, wymienił przy tym wielorakie wartości krótkofalarstwa.
Kolejny wykładowca, Tomasz Ciepielowski (SP5CCC), znany miłośnik i znawca historii krótkofalarstwa polskiego, współautor  książki pt. Lwowski Klubu Krótkofalowców. Zarys dziejów, przybliżył temat Miejsce i rola krótkofalarstwa w społeczeństwie. Zebrani usłyszeli i zobaczyli w prezentacji zarys historii radioamatorstwa na świecie i w Polsce, poznali wiele ciekawych postaci związanych z krótkofalarstwem, a także szereg specjalności tego hobby.
Wojciech Putyło, jeden z najbardziej znanych w Polsce DX-menów, mający na swoim koncie łączności z wszystkimi 340 krajami międzynarodowej listy DXCC, przybliżając temat Sport krótkofalarski, w obrazowy sposób opowiedział o różnych aspektach tej fascynującej wielu radioamatorów działalności. Gawęda, połączona z pokazem kart QSL i dyplomów, wzbudziła duże zainteresowanie słuchaczy, którzy zadawali liczne pytania.
Po przerwie kawowo-herbacianej, wypełnionej żywą dyskusją i wywiadami dla Polskiego Radia Rzeszów i Katolickiego Radia VIA, poprzeczka poszła jeszcze wyżej - w kosmos, gdy dr Armand Budzianowski (SP3QFE), Jacek Kotowski (SQ8AQO) i Hubert Hajduk (SQ9AOL) przedstawili multimedialny materiał pt. Program ARISS, czyli jak szkoła może nawiązać łączność z astronautą. Bardzo ciekawa, ponad godzinna prezentacja wzbogacona filmami, licznymi zdjęciami, szczegółami z życia astronautów na orbicie i opowieścią z przygotowań podkarpackiego Zespołu Szkół w Podgrodziu do łączności w ramach projektu ARISS (Amateur Radio on The International Space Station) momentami wzbudzała emocje nie tylko prelegentów. Gdy Hubert Hajduk opowiadał o trwającym kilka minut wywoływaniu przez radio stacji kosmicznej, słuchaczom zgromadzonym na sali konferencyjnej udzieliła się atmosfera napięcia i podziwu.
Kolejnym punktem programu był temat: Zastosowanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w łączności radioamatorskiej, przedstawiony przez Łukasza Ciubę (SP8TJU). W sposób precyzyjny i atrakcyjny graficznie zapoznał on uczestników z zagadnieniami wykorzystania emisji cyfrowych, pokazując głównie APRS (Automatic Packet Reporting System), czyli system służący ustalaniu pozycji ruchomych obiektów, oparty na technice krótkofalarskiej Packet Radio. Z kolei Piotr Ożarski w krótkim wystąpieniu opowiedział o niezwykłym poświęceniu i zgraniu krótkofalowców podczas organizowania pomocy powodzianom oraz o wielkim wsparciu udzielonym władzom państwowym w trakcie powodzi w roku 1997.
Konferencja była połączona z warsztatami; w czasie ich trwania Prezes OT nr 18 PZK w Rzeszowie, Bogdan Kochmański (SP8BRE), przeprowadził pokaz łączności na KF i UKF, co stanowiło wstęp do ostatniego punktu programu, czyli dyskusji połączonej z dzieleniem się własnymi doświadczeniami w temacie Krótkofalarstwo w szkole - polskie doświadczenia. Brali w nie udział Jacek Kotowski (SQ8AQO), nauczyciel i prezes Stowarzyszenia Krótkofalowców i Radioamatorów Delta z Dębicy, Adam Nazimek  (SQ8JLU), nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie, gdzie działa klub SP8PCF, Mieczysław Wianecki (SP8MFW), nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stalowej Woli; aktywnie działa tam klub krótkofalarski SP8KPK.
Gościem konferencji był Marcin Krawczyk, Dyrektor Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie. W swoim wystąpieniu nawiązał do zasad uzyskiwania licencji krótkofalarskich przez kluby i zachęcił do ich tworzenia, jako dobrego sposobu spędzania wolnego czasu. Obecny był też Witold Czapkowski reprezentujący Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, sympatyk krótkofalarstwa zainteresowany współpracą z Oddziałem Terenowym nr 18 w Rzeszowie.
Podczas spotkania, które zgromadziło ponad 40 osób, panowała serdeczna, twórcza atmosfera, a miłymi akcentami były między innymi spotkania po latach niektórych krótkofalowców z terenu nie tylko województwa podkarpackiego. Cieszy duża aktywność nauczycieli krótkofalowców, uczestnictwo wykładowców z Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej, a także studentów. Wydarzenie to wskazuje, że warto takie spotkania organizować i zachęca do przygotowania kolejnych. Warto, wykorzystując doświadczenia i zaangażowanie zgromadzonych gości, rozszerzać krąg zainteresowanych krótkofalarstwem.
Piotr Ożarski (SP8MRD)

P.S. To była pierwsza taka konferencja. Czekamy na kolejne w innych regionach kraju. Po raz kolejny dziękuję organizatorom za wspaniałą robotę.
Piotr SP2JMR

5. Posiedzenie ZG PZK.
W dniu 14 kwietnia br. w CPK Praga Południe przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie odbędzie się Posiedzenie ZG PZK. W porządku obrad m.in. zatwierdzenie bilansu za 2011 rok, budżet na 2012, odznaki honorowe PZK.
Z całą pewnością będzie także sporo dyskusji o sprawach programowych przed XXI KZD.

6. SP Contest Maraton-podsumowanie.
Bogdan SP3IQ wiceprezes PZK informuje:
" Podczas Posiedzenia ZG PZK, które odbędzie się w sobotę 14 kwietnia, przekażę przedstawicielom poszczególnym OT PZK dyplomy za SP Contest Maraton.
Zdobywcy I miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymali deski, natomiast za dalsze miejsca są dyplomy. Poniżej wykaz dyplomów:

OT-01    SP6BXM    niezrzeszony w PZK
OT-03    (SP7UWL) SO7L   
OT-04    SQ2DYF   
OT-06    Sląski OT PZK   
OT-06    SQ9E   
OT-09    SP2KAC   
OT-11    SN6G (SP6ZJP)   
OT-11    SQ9CWO   
OT-14    SP1KRF   
OT-15    SP7IVI   
OT-17    Białostocki OT PZK   
OT-17    SN4A( SP4AWE)   
OT-21    Olsztyński OT PZK   
OT-21    SP4KCF   
OT-21    SP4KHM   
OT-21    SP4KSY   
OT-22    SP1AEN   
OT-27    SP3KWA   
OT-28    SP9HZW   
OT-28    SP9IEK   
OT-29    SP9ZHR   
OT-32    SP3PJY   
OT-50    SP9H   
OT-51    SO7A (SP7MOC)   
 
Każdy dyplom będzie w odrębnej sztywnej okładce.
Pełne rozliczenie SP Contest Maraton jest na portalu PZK
http://pzk.org.pl/news.php?readmore=2216
Pozdrawiam, Bogdan SP3IQ."
 
7. MK QTC 4/2012 - spis treści.
Skrócony spis treści kwietniowego wydania MK QTC:
- 50 Lat amatorskich satelitów
- ARISS na TOP-ie
- Blok prefiksów dla Południowego Sudanu
- EME-QSO wg SQ7DQX
- EURO-2012
- HF87WARD QRV
- Jak to jest z tymi IRC?
- Kalendarz zawodów HF & VHF+
- Krótkofalarstwo? Ależ to bardzo proste!
- ŁOŚ-2102
- Nowe zawody WAPC DX Contest
- Nowości z DXCC ARRL
- O Zarządzeniu nr 32 Prezesa UKE
- Obóz szkoleniowy PZK
- PO WARC-2012
- Regulaminy zawodów HF & VHF+
- Relacja z paryskiego kongresu
- SP-HAMS znów oszukiwali
- Światowy Dzień Krótkofalowca
- WARD 2012 Award
- WARD 2012 Contest
- Wyniki CQ WPX CW Contest 2011
- Zasady aktywacji WFF & SPFF
- Zawody, które lubimy
- Zjazd PZK

73 de SP2FAP
Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,060,593 Unikalnych wizyt