PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3298 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

KS-11. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 14.03.2012
Opcje newsa
Komunikaty PZKnews: pzk.jpg

Komunikat sekretariatu ZG PZK z 14 marca 2012

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Kolejny VI obóz sportowo-szkoleniowy PZK. Odbędzie się w dniach 22 lipca 11 sierpnia br. w pensjonacie "U Chowańców" w Poroninie. W programie: kurs krótkofalarski, praca na radiostacji, szkolenie i treningi z "Amatorskiej Radiolokacji Sportowej" oraz zabawy i wycieczki.
Uczestnikami obozu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 10 - 19 lat.
Koszt uczestnictwa to 400 zł dla członków PZK, Ich dzieci i wnuków, 450 zł dla pozostałych.
Transport uczestników odbędzie się autokarem po dostarczeniu Ich do następujących miejscowości: Grudziądz, Toruń, Włocławek, Łódź, Częstochowa, Katowice, Kraków. Organizatorzy obozu wzięli pod uwagę rosnące koszty transportu, stąd takie optymalne naszym zdaniem rozwiązanie.
Zgłoszenia należy kierować najpierw pocztą elektroniczną do Kierownika Obozu Kol. Zbigniewa Mądrzyńskiego SP2JNK na adres sp2jnk@interia.pl.
Karty zgłoszenia, wzory oświadczeń rodziców oraz druki wpłat znajdą się za kilka dni na portalu PZK w zakładce "Obozy PZK" po lewej stronie strony głównej oraz pod ikoną "ARDF" - 6. od góry po prawej stronie naszego portalu.
(SP2JMR)

2. Po XXXI ognisku SP5.
 XXXI Spotkanie Integracyjne Okręgu SP5 rozpoczęło się o 10.00 - 10 marca 2012 powitaniem uczestników przez Prezesa WOT PZK - Jurka SP5SSB. W dalszej kolejności głos zabrał Prezes Wszystkich Prezesów czyli Prezes PZK  - Piotr SP2JMR.  Piotr SP2JMR sprawił miłą niespodziankę - wręczył dwa okazałe grawertony dla Leona Kossobudzkiego SP5AFL i dla WOT PZK - poniżej teksty na grawertonach:

" Koledze Leonowi Kossobudzkiemu SP5AFL współautorowi "Podręcznika radiooperatora krótkofalowca" w dowód uznania i wdzięczności za 45 lat wskazywania dróg w najlepszym Hobby Świata z wyrazami podziwu i wielkiego szacunku, Koleżanki i Koledzy Krótkofalowcy,
Zarząd Główny PZK."

     "Dla Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK w dowód uznania za 55 lat logistycznego wsparcia na rzecz uprawiania krótkofalarstwa w Okręgu SP5, Zarząd Główny PZK"
    
      Kolega Leon SP5AFL niestety nie mógł uczestniczyć w Ognisku - grawerton zostanie przekazany Leonowi przez delegację z WOT PZK w składzie SP5SSB, SP5CCC, SP5PB, SP5JXK. Uhonorowanie Kolegi Leona to wielka sprawa, gdyż na książce "Podręcznik radiooperatora krótkofalowca" wydanej w 1967 roku (45 lat temu), której Kolega Leon wraz z J. Ładno-SP5XM i W. Konwińskim SP5KM był współautorem wychowało się wiele pokoleń krótkofalowców. Kolega Leon mimo sędziwego wieku uczestniczy czynnie w życiu WOT PZK - m.in. był na Walnym Zebraniu WOT PZK, przekazał jako dar dla WOT PZK radio na pasmo 2M, a w dalszej kolejności przekaże dokumenty archiwalne związane z PZK.     
    Po części oficjalnej niestety nie zrobiono zdjęcia grupowego z przyczyn technicznych - z powodu braku nagłośnienia, aby zwołać wszystkich uczestników Ogniska w jedno miejsce.     
   W dalszej kolejności z wielką ochotą przystąpiono do konsumpcji grochówki, którą tradycyjnie przygotowała w termosach stołówka Wojskowej Akademii Technicznej. Rozlewaniem grochówki dzielnie kierowała Karolina SQ5LTZ. 
   Równolegle ze spożywaniem grochówki  pieczono kiełbaski na Ognisku.
    Później rozpoczęły się tradycyjne zajęcia w podgrupach - dyskusje o sprawach krótkofalarskich i nie tylko - zarówno na ławach i stołach "pod gołym niebem" jak i pod wiatami. Przebojem Ogniska była wiata ze swojskim jadłem - gdzie serwowano gościom (gratis) chleb z trzema rodzajami smalcu chłopskiego własnego wyrobu. Wiata z chłopskim jadłem kierowana była przez animatora  spotkań na Bemowie Mirka SP5IDK. Tradycja spotkań tradycja sięga do 1979 roku.
  W tegorocznym Ognisku uczestniczyło 200-250 osób                       
(Janusz sp5jxk/sn5j, sp5jxk(at)tlen.pl)
P.S. Informuję, że na stronie internetowej RBI i w programie RBI z dnia  11.03.2012 r. jest krótki reportaż dźwiękowy z ostatniego ogniska.

3. Dyplom OT 27. Oddział Terenowy PZK nr 27 Południowa Wielkopolska wydał nowy dyplom za łączności i nasłuchy z członkami indywidualnymi, stacjami klubowymi oraz stacjami okolicznościowymi OT 27. Regulamin dyplomu na stronie http://ot27.proxa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=41

73 Krzysztof  SP3FYX

4. Walne zebranie Olsztyńskiego OT PZK.
Zgodnie z zapowiedzią odbyło się 11 marca 2012 w ZSE w Olsztynie. Frekwencja wynosiła 31,5%. Zebranie było zebraniem sprawozdawczym, tak więc większa część upłynęła na składaniu sprawozdań przez Zarząd OT 21 oraz przez OKR. Głównym celem Walnego zebrania był wybór delegatów na XXI KZD PZK. Delegatami zostali: Andrzej SP4KA prezes OT oraz Mirek SP4MPG. Zastępcami natomiast Andrzej SP4ETO i Janusz SP4IRX. Korzystając z mojej bytności na zebraniu omówiłem główne działania z kończącej się za 2 miesiące kadencji prezydium ZG oraz bieżącą sytuację w PZK. Dyskusja podczas zebrania koncentrowała się na współpracy PZK i klubu SP4KSY (LOK) oraz publikacji na stronie OT 21 PZK.

5. Walne zebranie Pomorskiego OT PZK. Odbyło się 13 marca w Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni. Jedynym celem zebrania był wybór delegatów i zastępców na XXI KZD. Zebranie było bardzo sprawnie prowadzone przez Darka SP3HQY- prezesa OT09. Frekwencja wyniosła blisko 22% co jak na średniej wielkości OT oraz dzień powszedni (wtorek) godz.18.00 jest niezłym wynikiem. Delegatami na XXI KZD zostali wybrani Marcin SQ2BXI oraz Wojtek SP2ALT, a zastępcami Rafał SQ2IHP oraz Michał SP2IQW. Dyskusja toczyła się wokół możliwości współpracy z Parkiem Technologicznym w Gdyni, gdzie może znaleźć się piękna siedziba OT oraz na tematy łączności kryzysowej oraz stacji bezobsługowych.
Na szczególną uwagę zasługuje wzorcowa współpraca Zarządu POT (OT09) z Zarządem Miasta. Zapoczątkował ją kilka lat temu Ś.P. Zbyszek SP2AVE były prezes OT09. Współpraca ta przejawia się w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć, a także w druku materiałów promujących krótkofalarstwo oraz sam OT.
Całość Zebrania była nagrywana przez Jurka SP5BLD Redaktora Naczelnego RBI i za chwilę znajdzie się na portalu oraz w samym RBI. 

6. KOMUNIKAT Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK
W dniu 10.03.2012r odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK w Sali Lunch Clubu Ośrodka Sportowego Solec w Warszawie.

Zebranie w drugim terminie w obecności 23% uprawnionych podjęło następujące uchwały:
1.    Powierzono dalsze kierowanie Oddziałem Zarządowi wybranemu przez grupę Inicjatywną – Założycieli Oddziału. Skład Zarządu:
•    Zygmunt Szumski SP5ELA – prezes
•    Jarosław Seroczyński SP3SWJ – wiceprezes
•    Tomasz Barbachowski SP5UAF – skarbnik
•    Andrzej Łobzowski SP5DDF – sekretarz
•    Henryk Ignasiak SP5DED – członek zarządu
•    Jacek Jakubik SP5OXJ – członek zarządu
•    Bogdan Zdaniak SP5WA – członek zarządu
•    Jacek Porayski SP5AUY – członek zarządu

2.    Dokonano wyboru OKR (Oddziałowej Komisji Rewizyjnej) w składzie:
•    Edward Krolski SP5ELW - przewodniczący
•    Rafał Kalinowski SQ5OUO – członek
•    Tomasz Rogowski SP5AUC – członek
•    Andrzej Walczyk SP5BTN – członek

3.    Wybrano delegata i zastępcę delegata:
Zygmunt Szumski SP5ELA – delegat
Edward Krolski SP5ELW – zastępca delegata

4.    Podjęto dwie istotne uchwały:
•    Uchwała Nr 1.
Wobec różnic interpretacyjnych co do nazwy Oddziału, Walne Zebranie Członków Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK potwierdziło następującą nazwę Oddziału:
„Wirtualny Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców”.
Nazwa krótka „VOT PZK”.

•    Uchwała Nr 2.
Walne Zebranie Członków Wirtualnego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców zobowiązuje delegata na XXI Zjazd Krajowy Delegatów PZK do głosowania za pozostawieniem struktury organizacyjnej i tożsamości Polskiego Związku Krótkofalowców w dotychczasowej formie.

/Z protokołu Komisji Uchwał i Wniosków  WZC VOT PZK, (SP5AUC i SP5ES)/
/Na podstawie protokołu sekretarza zebrania SP5UGP/

Zygmunt Szumski SP5ELA
Prezes Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK

7. Po Walnym Zebraniu Praskiego OT PZK. W dniu 11.03.2012r. w Praskim Oddziale Terenowym PZK (OT37) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie OT, zwołane w celu wyboru Delegatów na KZD i ich zastępców oraz dokonania wyborów uzupełniających do Zarządu. Prezydium ZG PZK reprezentował Wiceprezes PZK Jan Dąbrowski SP2JLR. Na posiedzeniu obecni byli również Prezes OT25 Jerzy Szawarski SP5SSB oraz  redaktor naczelny RBI Jerzy Kucharski SP5BLD. Na posiedzeniu było 32 członków OT. Posiedzenie bardzo sprawnie prowadziła Bożena Manarczyk SQ5BT. Posiedzenie protokołowała Karolina Piszczatowska SQ5LTZ.
Walne Zebranie dokonało wyboru Delegatów na KZD, którymi zostali: Wiesław Paszta SQ5ABG oraz Edward Sankiewicz SQ5LTH. Zastępcami Delegatów zostali: Olgierd Dudko SQ5OLD oraz Hubert Anysz SP5RE.
Walne Zebranie dokonało również wyborów uzupełniających do Zarządu. Zarząd uzupełnili Marek Suwalski SP5LS, Olgierd Dudko SQ5OLD i Jerzy Manarczyk SQ5JD. Zastępcami członka zarządu zostali: Grażyna Sankiewicz SQ5MOV, Edward Sankiewicz SQ5LTH oraz Wiesław Paszta SQ5ABG (zastępcy wg ilości otrzymanych głosów).
Zarząd OT37 ukonstytuował się w sposób następujący:

Prezes Zarządu           SP5LS Marek Suwalski
V-ce Prezes Zarządu    SQ5JD Jerzy Manarczyk
Skarbnik                     SP5DUZ Piotr Tarnopolski
Sekretarz                    SQ5LTZ Karolina Piszczatowska
Członek Zarządu          SP5MXF Tomasz Mamrot
Członek Zarządu          SQ5FLP Piotr Jabłoński
Członek Zarządu          SQ5OLD Olgierd Dudko

Dziękujemy za przybycie gościom i członkom OT.
W imieniu Zarządu
Karolina Piszczatowska SQ5LTZ

8. Syrenka Warszawska. W dniu 18 marca 2012 roku odbędą sie X Jubileuszowe Zawody o Statuetkę Syrenki Warszawskiej. Zapraszamy serdecznie do udziału i przypominamy, że zawody zaliczane są do współzawodnictwa SPCM (SP Contest Maraton 2012).
 
Organizatorzy


SP2JKC s.k. Z wielkim żalem muszę Was poinformować, że w tragicznym wypadku samochodowym zginął nasz Kolega Krzysztof Maciejkiewicz SP2JKC.
Członek PZK w Pomorskim OT PZK.
Janek sp2fwc

Tyle informacji na dzisiaj
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK


Załącznik:

X Edycja Zawodów o Statuetkę „Syrenki Warszawskiej" 2012
Organizatorzy: Praski OT PZK w Warszawie, Biuro Promocji Miasta St. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Warszawa Praga–Południe, Południowopraski Klub Krótkofalowców SP5PPK.
Uczestnicy: radiostacje indywidualne, klubowe, nasłuchowcy, Termin: 18 marca 2012 r (niedziela) od 16.00-17.30 UTC
Pasmo: 3,5 MHz
Wywołanie w zawodach na SSB: „ Zawody Syrenki”, CW: „SP TEST”
Emisje: CW i SSB łącznie w segmentach przewidzianych do pracy dana emisja. Z tą samą stacja można przeprowadzić punktowane QSO tylko raz, niezależnie od emisji.
Klasyfikacje:
A  - Stacje indywidualne i klubowe na CW;
B  - Stacje indywidualne na SSB;
C  - Stacje klubowe na SSB;
D  - Stacje indywidualne i klubowe QRP (do 5 W out) na CW;
E  - Stacje indywidualne i klubowe QRP (do 10 W out) na SSB;
F  - Stacje spoza granic SP np. /MM
G  - SWL
Uwaga: uczestnik musi wyraźnie określić w jakiej klasyfikacji startuje. W zawodach obowiązuje ograniczenie mocy do 100W.
Stacje QRP nie mogą łamać swojego znaku przez /QRP.
W grupie SWL nie mogą brać udziału krótkofalowcy z licencją nadawcy.
Grupy kontrolne:
- stacje członków OT37: RS(T)+ POT (np. 59(9)POT)
- pozostałe z SP: RS(T) + 3-cyfrowy nr QSO + skrót powiatu (np. 59(9)001WM)
- stacja z poza SP: RS(T)+3 cyfrowy nr QSO (np. 59(9)001)
- SWL: odbierają raporty obu stacji
UWAGA ! Ten sam znak stacji może się powtórzyć tylko jeden raz.
Punktacja:
– za QSO ze stacjami QRP z byłych stolic: Ostrowa Lednickiego i Gniezna (GZ), Poznania(PX), Płocka (PD), Krakowa (KM), Lublina (LU) oraz z Warszawy (WM) - 6 pkt., pozostałe stacje QRP przyznają – 2 pkt.
- za QSO stacjami z byłych stolic: Ostrowa Lednickiego i Gniezna (GZ), Poznania (PX ), Płocka (PD), Krakowa (KM), Lublina (LU) oraz z Warszawy (WM) – 5 pkt.
- pozostałe stacje przyznają – 1 pkt.
Mnożnik: stacje z byłych stolic: GZ, KM, PX, PD, LU, WM oraz członków OT nr 37
Wynik końcowy: suma uzyskanych punktów x (1 + mnożniki).
W razie jednakowej ilości punktów o kolejnym miejscu decydować będzie krótszy czas pracy w zawodach.
Nagrody:
- za zajęcie miejsc 1-3 puchary (statuetki) "Syrenki Warszawskiej" i dyplomy.
- za miejsca od 4 do 6 – dyplomy.

UWAGA!
Stacje biorące udział w zawodach „Syrenki” i w zawodach „Zamkowych” dodatkowo biorą udział (w dniu wręczania pucharów i dyplomów - wrzesień 2012) w losowaniu nagród ufundowanych przez Radę Sponsorów.
W związku z Jubileuszową X Edycją przewidziane są liczne nagrody niespodzianki.
Dzienniki zawodów: zawody będą obliczane elektronicznie, zachęcamy do logowania i opracowania logów programy autorstwa Marka SP7DQR: http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html
W związku z tym dzienniki zawodów będą przyjmowane tylko w postaci elektronicznej (plik w formacie cabrillo).
Uczestnik podaje w logu tylko kategorię, w której zgłasza swój udział w Zawodach np. A.
Dzienniki zawodów prosimy nadsyłać:
– w formacie cabrillo na adres: sq5abg@o2.pl w ciągu 7 dni od daty zawodów.

Dzienniki w postaci elektronicznej:
format poczty: w temacie podawać proszę tylko znak np. SQ5ABG 
plik logu: znak.cbr np. sq5abg.cbr jako załącznik e-maila
Logi nadesłane niezgodnie z powyższą instrukcją, zostaną użyte jako checklog.

Decyzje Komisji Zawodów są ostateczne.
Odpowiedzialny za zawody jest:  Wiesław Paszta SQ5ABG
Komisja Zawodów

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Link do działu download-komunikaty sekretariatu


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,269,705 Unikalnych wizyt