PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3633 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

KSS-18. Uzupełnienie komunikatu sekretariatu ZG PZK z dnia 27.04.2011
Opcje newsa
Komunikaty PZKnews: pzk.jpg

Uzupełnienie do komunikatu na 27.04.2011.

Przepraszam za małe opóźnienie. Tym niemniej podaję informacje, które będą użyteczne dla czytelników  ŚR i KP.

1. Skrócony spis treści Świata Radio 5/2011:
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody   
TEST: Kenwood TS-590S (2)
RADIOKOMUNIKACJA: Przewodnik - Radiotelefony CB
ŁĄCZNOŚĆ: Amatorskie emisje cyfrowe, Nowości Intertelecom 2011
PREZENTACJA: Tester 7100 Aeroflex
RADIO RETRO: Radiostacja SFR ADC 4
WYWIAD: Oferujemy radiotelefony i serwis, Renowacje sprzętu demobilowego
HOBBY: Minitransceiver SSB/80 m
DYPLOMY: 600 lat katedry włocławskiej
DIGEST: Układy nadawczo-odbiorcze
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA
 
2. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 5/2011

Aktualności
Informacje w tym Ćwiczenia WASR, HST.
Porady prawne: konferencja dla WIOŚ i WSSE
ARISS
Rosyjskie korporacje taksówkowe i QRM.
Jak zostać krótkofalowcem
Silent Key’s

3. Egzamin. W dniu 16 kwietnia 2011r. w przeddzień Światowego Dnia Krótkofalowców siedzibie Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP w Szczecinie gdzie działa Klub SP1ZCV, odbył się egzamin na świadectwo operatorskie w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Do egzaminu przystąpiło 18 kandydatów na przyszłych krótkofalowców. Egzamin dla wszystkich zdających zakończył się pozytywnie.
Komisji Egzaminacyjnej UKE przewodniczyła Pani Mirosława Kędra Dyrektor Delegatury UKE w Szczecinie, której dziękuję za sprawne działanie Komisji Egzaminacyjnej.
Dziękuję również Ewie SP1LOS i Markowi SP1KV, którzy od lat prowadzą klub SP1ZCV i przygotowują kandydatów na krótkofalowców do egzaminów, za przygotowanie tego egzaminu. Serdeczne podziękowania należą się także Kolegom z klubu SP1ZCV którzy przygotowali salę i zaplecze logistyczne.
W imieniu Zarządu ZOT PZK (OT14) Janusz SP1TMN

4. Aktualne informacje o dyplomie Maria Skłodowska-Curie Award.
Do zdobycia dyplomu wymagana jest co najmniej jedna łączność ze stacją okolicznościową. Można też uzyskać ten dyplom za łączności z pięcioma stacjami uruchomionymi w związku z Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie, bez potrzeby zbierania 100 punktów. Obecnie aktywne są stacje: SP100MSC z operatorem SP2JMR, 3Z100MSC z operatorem SP8AQA, SO100MSC pod patronatem klubu SP0PGC. Od 1 maja 2011 będą aktywne SN100MSC z operatorem SP3GVX, oraz SQ100MSC z operatorem SP5XSL. W późniejszym terminie zapowiedziana jest także aktywność stacji HF100MSC z klubu SP1PEA, HF0MSC z operatorem SP4ICP i SN100SC pod opieką klubu SP5PEP. Zainteresowanie dyplomem jest duże o czym świadczy ilość zapytań o już aktywne znaki MSC w bazie danych www.qrz.com. Każdy z trzech, obecnie aktywnych, znaków był sprawdzany ponad 1500 razy, a 3Z100MSC ponad 2000 razy. Nadeszły już pierwsze zgłoszenia do dyplomu. W sumie będzie aktywnych osiem stacji i wydrukowano po 2000 kart QSL dla każdej z nich z sufiksem MSC. Dyplom papierowy jest bardziej ceniony niż elektroniczne pliki, które robią się coraz bardziej popularne. Sponsorem dyplomu jest Prezydent miasta Starachowice.

Przy okazji informacji o dyplomach, pragnę zwrócić uwagę na informację Awards Managera PZK na witrynie www.awards.pzk.org.pl o dyplomie DIGI-SP i fakcie ufundowania pucharu do rozlosowania wśród pierwszych dziesięciu zgłoszeń do tego dyplomu. http://www.awards.pzk.org.pl/html/DIGI_puchar.htm

5. Informacja rekrutacyjna w sprawie szkolenia w Łosicach  ****  W dniach 13-16.05.2011 r. w Łosicach odbędzie się szkolenie dotyczące przygotowania radiooperatorów, krótkofalowców i użytkowników radia obywatelskiego (CB) do akcji ratowniczych w likwidacji skutków klęsk i katastrof. Organizatorem szkolenia jest Burmistrz Miasta i Gminy w Łosicach, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Łosicach,  Komenda Hufca ZHP Podlasie w Siedlcach - Związek Drużyn w Łosicach, Harcerski Klub Łączności ZHP SP8ZOC w Łosicach.

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA: INFORMACJA REKRUTACYJNA W SPRAWIE REALIZOWANEGO PROJEKTU PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Tytuł projektu:
Przygotowanie radiooperatorów, krótkofalowców i użytkowników radia obywatelskiego (CB) do akcji ratowniczych w likwidacji skutków klęsk i katastrof

Organizator:
Burmistrz Miasta i Gminy w Łosicach, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Łosicach,  Komenda Hufca ZHP Podlasie w Siedlcach - Związek Drużyn w Łosicach, Harcerski Klub Łączności ZHP SP8ZOC w Łosicach.

Cele programu:
1) Pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenie wiejskim.

2) Podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców poprzez:

- rozwijanie wiedzy i umiejętności technicznych i organizacyjnych osób  uczestniczących w projekcie

- zdobywanie nowych umiejętności technicznych i wdrażanie nowoczesnych środków i systemów łączności służby radioamatorskiej w ramach współdziałania ze strażami, służbami i wojskiem w sytuacjach zagrożenia życia w trakcie niesienia pomocy ludziom podczas klęsk żywiołowych

3) Przygotowanie radioamatorów-krótkofalowców zrzeszonych w klubach łączności i krótkofalarskich organizacjach pozarządowych: Polskiego Związku Krótkofalowców, Ligi Obrony Kraju, Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej i innych stowarzyszeń, członków Ochotniczych Straży Pożarnych, indywidualnych użytkowników radia obywatelskiego (CB)
z terenu województwa mazowieckiego do organizacji łączności radiowej
w pasmach radioamatorskich, CB i obrony cywilnej w celu niesienia pomocy
w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego.

4) Poprawa bezpieczeństwa gminy, powiatu i województwa mazowieckiego.
5) Udział w Ogólnopolskich Ćwiczeniach Łączności Kryzysowej SP EmCom 2011.

Działania planowane w ramach projektu:
W ramach programu, we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Zarządem Głównym Polskiego Związku Krótkofalowców, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, Komendą Hufca ZHP Podlasie w Siedlcach, jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Łosice i ościennych zostanie zorganizowany kurs w zakresie organizacji łączności kryzysowej z praktycznymi warsztatami dotyczącymi przygotowania systemów łączności amatorskiej do pracy w warunkach terenowych w sytuacjach kryzysowych oraz praktyczne organizowanie łączności w sytuacjach kryzysowych. W ramach prowadzonych zajęć dodatkowo będzie prowadzony Kurs - warsztaty w zakresie doskonalenia pracy emisjami cyfrowymi w przekazywaniu informacji kryzysowych.

Zajęcia umożliwią osobom posiadającym uprawnienia w służbie radioamatorskiej (niezrzeszonym i zrzeszonym w klubach radioamatorskich), członkom organizacji pozarządowych, użytkownikom radiotelefonów w paśmie obywatelskim (CB) oraz osobom zainteresowanym nowoczesnymi technikami radiokomunikacji doskonalenie umiejętności w zakresie organizacji łączności kryzysowej, przygotowania indywidualnych i klubowych radiostacji do pracy w sytuacjach kryzysowych, wsparcia działań służb ratowniczych oraz administracji samorządowej, w szczególności na terenach wiejskich, podczas wystąpienia klęski żywiołowej i innych sytuacji nadzwyczajnych.

Uczestnicy:
1. Osoby posiadające indywidualne zezwolenia na posiadanie i użytkowanie
      radiostacji w służbie amatorskiej z terenu miasta i gminy Łosice, gmin
      ościennych i województwa mazowieckiego;

2. Członkowie organizacji pozarządowych: OSP, PZK, ZHP, ZHR, PCK i innych, prowadzących działania w zakresie współdziałania z Szefami Obrony Cywilnej województwa, powiatu i miast i gmin na rzecz ochrony ludności;

3. Ratownicy służb państwowych oraz organizacji pozarządowych włączonych w Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy, obsługujący radiotelefoniczne środki łączności.

Osoby wymienione w punktach 1-3 powinny posiadać adres zamieszkania na terenie woj. mazowieckiego lub być zatrudnione w firmach z terenu woj. mazowieckiego. Osoby niepełnoletnie bez wymaganej zgody rodziców/prawnych opiekunów lub osoby bez ważnego dowodu osobistego nie będą mogły wziąć udział w Kursie.

Miejsce szkoleń:
1. Zajęcia teoretyczne będą prowadzone w Bursie Szkolnej w Łosicach , ul. Krasickiego nr 1 (alternatywnie: OSP w Łosicach, ul. Handlowa nr 7).

2. Zajęcia praktyczne odbędą się na terenie bazy szkoleniowej Komendy Hufca ZHP  Podlasie w Nowosielcu gmina Łosice, 8 km od centrum miasta.
 
3. Ćwiczenia terenowe w zakresie organizacji łączności kryzysowej odbędą się na terenach leśnych gminy Łosice w godzinach nocnych w dniach 15-16.05. 2011 r.

Organizator nie zapewnia transportu; uczestnicy przemieszczają się pomiędzy miejscami odbywania zajęć a miejscem zakwaterowania własnymi środkami lokomocji.

Zakwaterowanie:
1. Baza szkoleniowa ZHP w Nowosielcu: 30 miejsc + namioty NS (własne śpiwory uczestników);

2. Bursa Szkolna w Łosicach, ul Krasickiego nr 1: pozostali uczestnicy.

Wyżywienie: (zabezpiecza organizator nieodpłatnie zarejestrowanym uczestnikom kursów):

13.05.2011 Kolacja - ognisko integracyjne w Nowosielcu;
14.05.2011 całodzienne wyżywienie;
15.05.2011 Śniadanie i obiad.

Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie przyjmujemy w terminie do 10 maja 2011 r. na adres e-mail: pczklosice1@op.pl , listownie lub telefonicznie na numer telefonu Koordynatora projektu: 502 606 731.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego w biurze organizacyjnym projektu w dniu przyjazdu.

Biuro organizacyjne w dniu 13.05.2011 r. funkcjonuje w Bazie ZHP w Nowosielcu od godziny 8.00 do godziny 20.00. W dniu 14.05.2011r. od godziny 8.00 w Bursie szkolnej w Łosicach ul. Krasickiego nr 1 (jadąc od Siedlec w kierunku Korczew przed Dworcem PKS skręcić w lewo i dalej prosto obok Komendy Powiatowej PSP
w Łosicach, za nowo wybudowanym kościołem p.w. Świętej Trójcy w prawo, obok Komendy Powiatowej Policji /niebieski budynek/ mijamy po lewej stronie stację paliw i w lewo na teren Bursy).

Wersja PDF: http://emcom.pzk.org.pl/images/downloads/informacja_szkolenie_unijne_lacznosc_kryzysowa.pdf

Info: Zbigniew Chudzik SP5WCX

Rafał Wolanowski SQ6IYR
EmCom Manager PZK

Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,221,015 Unikalnych wizyt