PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3633 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

KS-8. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 23.02.2011
Opcje newsa
Komunikaty PZKnews: pzk.gif
             Komunikat sekretariatu ZG PZK z 23 lutego 2011                                    Wersja pdf

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. Poniżej informacje:

1. Statut PZK. W dniu wczorajszym otrzymałem z KRS 3 egzemplarze odpisu Statutu PZK uchwalonego przez NKZD PZK w dniu 4 września 2010. Potwierdzone notarialnie kopie zostaną w najbliższym czasie przesłane do OT z osobowością prawną w celu dokonania zmian w ich zapisach KRS.

2. Konsultacje. Polski Związek Krótkofalowców został zaproszony do konsultacji projektu Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.
Jak wcześniej informowałem, w konsultowanym projekcie KTPCz zapisano udostępnienie krótkofalowcom dwóch wycinków pasm w zakresie UKF tj. 70 MHz oraz 3,4 GHz.
W konsultacjach uczestniczyło kilkunastu Kol. UKF-owców i nie tylko oni.
Za szczególny wkład pracy dziękuję Tomaszowi SP5XMU. Treść pisma wysłanego do Ministerstwa Infrastruktury w ramach tych konsultacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.
Dla przypomnienia podam, że o pasmo 70 MHz PZK ubiega się od 2000 roku.

3. PKN. Polski Związek Krótkofalowców poinformował Polski Komitet Normalizacyjny, że w ramach 1. Regionu Międzynarodowego Związku Krótkofalowców (International Amateur Radio Union (IARU) - Region 1), we współpracy z CENELEC prowadzone są prace nad dokumentem o roboczej sygnaturze prEN 50561-1 pt. „Power line communication apparatus used in low voltage installations - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement - Part 1: Apparatus for in-home use”, dotyczącym ustanowienia europejskiego standardu dla wprowadzanych coraz szerzej na rynek UE urządzeń wykorzystujących technologię PLC (Power Line Communications).

Poinformowaliśmy także, że w ramach 1. Regionu IARU, we współpracy z CISPR, prowadzone są również prace dotyczące dokumentu o roboczej sygnaturze CISPR/I/359/Q pt. ”Questionnaire on Limits and Test methods for Radiated disturbances below 30 MHz of large Plasma TV-sets”, dotyczącym limitów promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez telewizory plazmowe.

Polski Związek Krótkofalowców w piśmie skierowanym do Pana dr inż. Tomasza Schweitzera Prezesa PKN wyraził swoje jednoznaczne poparcie dla kontynuacji prac w obu poruszonych kwestiach (w tym dla pozytywnej odpowiedzi w ramach kwestionariusza dotyczącego zasadności wprowadzenia w ramach CISPR metod pomiarowych i limitów emisji pola EMG przez telewizory plazmowe w paśmie 150 kHz-30 MHz), bowiem zarówno promieniowanie elektromagnetyczne emitowane na skutek funkcjonowania urządzeń wykorzystujących technologię PLC jak i promieniowanie EMG emitowane przez telewizory plazmowe stanowi poważne zagrożenie dla działalności służby radiokomunikacyjnej amatorskiej w Polsce, tj. może ono w ogóle uniemożliwić prowadzenie łączności w pasmach przeznaczonych dla krótkofalowców, ze szczególnym uwzględnieniem łączności w sieciach bezpieczeństwa na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych.

W naszym piśmie poprosiliśmy Pana Prezesa o podjęcie wszelkich możliwych działań na forum międzynarodowym, mających na celu skuteczną ochronę krótkofalowej części widma częstotliwości radiowych – wykorzystywanych zarówno przez krótkofalowców jak i przez wiele radiokomunikacyjnych służb profesjonalnych, w tym służb wojskowych.
W odpowiedzi otrzymaliśmy propozycję czynnego udziału w pracach Komitetu Technicznego KT104.
W związku z powyższym zwracam się do Kolegów znających tematykę Kompatybilności Elektromagnetycznej o rozważenie możliwości udziału w ww. Komitecie z ramienia PZK. W PZK nie ma dotychczas Managera do spraw Kompatybilności Elektromagnetycznej, który mógłby podjąć współpracę w ramach R1 IARU. Uważam, że w obliczu licznych zagrożeń ze strony rozwijających się technologii PLC i PLT taka funkcja powinna być obsadzona.
Osoby chętne do współpracy lub pełnienia funkcji EC Managera PZK proszone są o kontakt ze mną oraz z Pawłem SP7TEV Oficerem Łącznikowym IARU PZK. e-mail: sp2jmr@pzk.org.pl oraz sp7tev@pzk.org.pl. (SP2JMR)
Pismo PZK oraz pismo PKN stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszego komunikatu.

* Załączniki są opublikowane w wersji pdf komunikatu /SP5ELA/

4. 50 lat krótkofalarstwa SP9AJM.
20 lutego 2011 nasz Kolega Alojzy SP9AJM obchodził  50 rocznicę otrzymania pierwszej licencji krótkofalarskiej. To ten sam dzień tylko 30 lat później od nadania pierwszego komunikatu ZG PZK.
Alojzemu życzę sukcesów i zadowolenia z pracy na pasmach. (SP2JMR)

5. ZAPROSZENIE NA V SPOTKANIE KRÓTKOFALOWCÓW „ŁOŚ ‘2011” W JAWORZNIE K. WIELUNIA
 

Klub Krótkofalowców SP7KED przy Wieluńskm Domu Kultury oraz Oleski Klub Krótkofalowców SP9KDA zaprasza do udziału w plenerowym spotkaniu ŁOŚ 2011 ( Łódzkie Opolskie Śląskie ) w dniu 28.05.2011r.
Spotkanie organizowane jest po raz piąty przy współudziale Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców oraz Oddziałów Terenowych PZK.

W tym roku w ramach spotkania odbędą się obchody 45-lecia krótkofalarstwa na ziemi wieluńskiej.
Tematy prezentowane w trakcie spotkania:

1. Grupa i Forum HomeMade - (prowadzący: sp5fcs i sq5npw)
2. Współczesne transceivery Home Made (prowadzący: sp4hkq, sp9hvw)
- prezentacja trx PILIGRIM
- pokaz i omówienie urządzeń h-m
3. Przemienniki D- STAR (prowadzący: sp7wna, sq7ayz)
- omówienie techniki d-star od podstaw
- zasady pracy przez przemienniki d-star
4. D –STAR w praktyce (prowadzący: sp7wna, sq7ayz )
- urządzenia d-star
- pokaz działania przemiennika d-star
5. Łączność kryzysowa (prowadzący: sq6acm - BTR DIPOL)
- omówienie praktycznych przykładów współpracy ze służbami i organami
samorządowymi w sytuacjach kryzysowych
- kryzysowy niezbędnik radioamatora
6. Anteny, zgłoszenia, arkusze kalkulacyjne - dyskusja z udziałem zarządu PZK
Wieczorem ognisko z…. muzyką …

Ponadto podczas trwania spotkania zaprezentują się firmy zajmujące się dystrybucją sprzętu radiokomunikacyjnego, oraz będzie funkcjonować otwarta, powiększona do granic możliwości giełda sprzętu radiowego.
Na miejscu będzie możliwość zakupu lub zamówienia koszulki z własnym znakiem.
Zapewniamy dużo miejsca na anteny, parking, camping, wc, wodę, prąd z agregatów,
Internet wi-fi, ciepły posiłek, dobrze zaopatrzony bufet z posiłkami i napojami.
Zapraszamy od piątku do niedzieli (27 do 29 maja 2011)
N 51*2’24’’
E 18*40’6’’
Dodatkowe informacje i zapytania Paweł SP7NJR sp7njr@gmail.com
Henryk SP7FUZ sp7fuz@wp.pl
lub na stronie www.sp7ked.glt.pl

6. EmCom 2011. Zapraszamy wszystkich krótkofalowców do udziału w Ogólnopolskich Ćwiczeniach Łączności Kryzysowej SP EmCom 2011, które odbędą się w sobotę 14 maja w godzinach od 15 -17 UTC (17-19 czasu lokalnego). Jednym z głównych celów ćwiczeń będzie doskonalenie umiejętności nadawania, przekazywania i odbierania komunikatów kryzysowych, zgodnie z procedurami przyjętymi przez wszystkie trzy Regiony IARU. Znajomość tych standardów pozwoli nie dać się zaskoczyć gdy w eterze usłyszy się wywołanie "emergency" - będzie wiadomo jak zapisać i w jakiej formie dalej przekazać odebraną informację.

Ogólnopolskie ćwiczenia łączności kryzysowej „SP EmCom 2011” składają się z czterech części przy wykorzystaniu łączności w paśmie 3,7 MHz (80m) oraz 145 MHz (2m). Program tegorocznych ćwiczeń umożliwia udział również stacjom mającym dostęp tylko do pasma 2m będącym w zasięgu okręgowej stacji sztabowej pracującej na wyznaczonym przemienniku oraz kanale FM. Utworzenie okręgowych stacji sztabowych ma na celu imitację radiostacji amatorskich równolegle działających np. przy centrach zarządzania kryzysowego. Łączności między wszystkimi stacjami biorącymi udział w ćwiczeniach będą prowadzone zgodnie z procedurami łączności kryzysowej Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej IARU. Regulamin SP EmCom 2011 jest dostępny na stronie emcom.pzk.org.pl
Rafał Wolanowski SQ6IYR, EmCom Manager PZK

7. Promocja krótkofalarstwa w mediach. W załączniku przesyłam informację dotyczącą spotkania noworocznego w Klubie SP9KJM w Siemianowicach Śl. Przedstawiając tę informację chciałbym zachęcić Was, abyście wszyscy sugerowali działaczom klubów i oddziałów, aby o różnego typu przedsięwzięciach krótkofalarskich informować lokalną prasę i lokalne portale internetowe. To rodzaj promocji naszych działań, a ponadto w ten sposób docieramy do społeczeństwa informując je również o naszych problemach np. problemach antenowych. A informacja o służebnej roli krótkofalowców na rzecz lokalnej społeczności w sytuacji różnego typu zagrożeń cywilizacyjnych i rola krótkofalowców w strukturach zarządzania kryzysowego być może otworzy oczy niektórym członkom wspólnot mieszkaniowych i być może od tego momentu przestaną utrudniać nam życie tzn. może inaczej spojrzą na problemy antenowe. Ja regularnie pisuję do "Reporterskiego oka" i redakcji prasowych i być może dzięki temu nikt z Siemianowic Śl. nie ma problemu antenowego. Zachęcam zatem do takich samych działań.
Vy 73 - Tadeusz SP9HQJ.

8. Spotkanie noworoczne w Klubie Łączności SP9KJM. 18 lutego o godz. 17.00 w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne członków i sympatyków Klubu Łączności SP9KJM, w którym wzięło udział około 40 osób.
     Sprawozdanie z działalności klubu złożył prezes Eugeniusz Kurzeja SP9IIA stwierdzając, że aktyw klubowy w poprzednim roku był niezwykle aktywny i jak zwykle osiągnął wiele znaczących sukcesów. Do jednych z nich należał współudział w zorganizowaniu Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży Zawodów Wieloboju Łączności w Kucobach koło Olesna, gdzie wystawiono również reprezentację klubową we wszystkich kategoriach wiekowych, a zawodnicy osiągnęli znaczące sukcesy. Ponadto aktyw klubowy, jak co roku, organizował zawody sportowo – obronne dla dzieci i młodzieży w ramach akcji kolonijnej „Lato” i „Zima”. Aktywiści klubowej sekcji strzeleckiej w porozumieniu z Zarządem Miejskim LOK w Siemianowicach utworzyli strzeleckie Koło LOK w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego w Siemianowicach Śl., w którym to członkami tego Koła są głównie kadeci dwóch klas tej szkoły. Gwoli przypomnienia należy wspomnieć, że w tej szkole utworzono wcześniej  2 klasy o profilu policyjnym, gdzie przyszli absolwenci zamierzają podjąć służbę w szeregach policji. Obecnie aktywiści klubowej sekcji strzeleckiej prowadzą w tych klasach zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego i organizują zawody strzeleckie. Poza prowadzeniem tradycyjnych łączności na pasmach KF i UKF członkowie klubu brali udział w wielu zawodach krajowych i międzynarodowych, doskonaląc swoje umiejętności operatorskie na telegrafii, SSB i technikach cyfrowych. Było też wiele wyjazdów integracyjnych w terenie, a radiostacja w czasie przejazdu często pracowała w systemie mobile. Harmonogram zamierzeń na rok obecny zapowiada się również imponująco i na bieżąco jest realizowany.

     Obecny na spotkaniu wiceprezydent Miasta Siemianowic Śl. Henryk Ptasznik zwrócił uwagę na wzmożoną aktywność tego klubu, który pełni rolę wiodącą wśród siemianowickich organizacji pozarządowych i jest wysoko oceniany przez władze miasta. To ogromna zasługa prezesa klubu i lidera tego środowiska Eugeniusza Kurzei SP9IIA, który od niepamiętnych lat kojarzony jest w mieście z niezwykłą aktywnością na rzecz klubu i mieszkańców Siemianowic Śl. Henryk Ptasznik podkreślił, że każda pasja rozwija człowieka i poszerza jego horyzonty na wielu płaszczyznach. Pasja siemianowickich krótkofalowców polega na nawiązywaniu łączności z całym światem i jest to jednocześnie promocja miasta w świecie.

     Również prezes siemianowickiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ryszard Seręga podkreślił wiodącą rolę środowiska siemianowickich krótkofalowców, którzy od lat ściśle współpracują z TKKF zapewniając między innymi łączność w czasie corocznych miejskich imprez sportowych.

     Kierownik Domu Kultury „Chemik” i jednocześnie radny Rady Miasta Siemianowic Śl. Zbigniew Krupski niezwykle ciepło wyrażał się pod adresem środowiska krótkofalowców podkreślając, że zmiana siedziby klubu z ulicy Pszczelniczej do DK „Chemik” była „strzałem w dziesiątkę” i spowodowała znaczne ożywienie działalności kulturalnej Domu Kultury, który dziś tętni życiem. Stwierdził przy okazji, że bardzo ceni sobie współpracę ze środowiskiem krótkofalowców i jest to pożytek dla obu stron.

     Słowa uznania pod adresem klubu padły również ze strony dyrektora Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Katowicach Ryszarda Kasprzaka, który nie omieszkał zwrócić uwagi na fakt, iż na tle LOK – owskich klubów łączności siemianowicki klub SP9KJM od lat przoduje zajmując czołowe miejsce w województwie i jest znany z wielu cennych inicjatyw. Na podkreślenie zasługuje również klubowa sekcja strzelecka podejmująca działania nie tylko na rzecz dzieci i młodzieży, ale również na rzecz mieszkańców Siemianowic Śl. Jednym z wymiernych efektów działalności aktywistów klubowych jest również pomoc w utworzeniu nowego klubu łączności w Chrzanowie.

     Słowa uznania pod adresem aktywu klubowego padły również ze strony Tadeusza Pamięty SP9HQJ – mieszkańca Siemianowic Śl., członka tego klubu, który od paru lat pełni funkcję sekretarza generalnego Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców. Tadeusz Pamięta stwierdził, że siemianowicki klub łączności kojarzony jest w całym kraju ze wzmożoną aktywnością klubową i wieloma cennymi inicjatywami, które zaskakują wiele klubów i oddziałów w kraju.  Nie jest przypadkiem, że za szczególne zasługi 6 lat temu klub ten otrzymał od Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców Odznakę Honorową PZK. Oceniając sytuację polskich krótkofalowców Tadeusz Pamięta zwrócił przy okazji na fakt, iż środowisko siemianowickich jest w bardzo komfortowej sytuacji, ponieważ władze lokalne, jak lokalne wspólnoty mieszkaniowe nie stwarzają problemów w montowaniu anten nadawczo – odbiorczych, czego nie mogą powiedzieć krótkofalowcy w różnych zakątkach kraju. Kontynuując ten wątek warto mieć na uwadze fakt, iż w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia cywilizacyjnego np. powódź, wypadek, katastrofa, to na pomoc środowiska krótkofalowców można zawsze liczyć, ponieważ nie jest ono obojętne w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zwykłych ludzkich tragedii. Dziś, w dobie powszechnie panującej komercji, władze centralne PZK muszą zabiegać o zachowanie status quo środowiska polskich krótkofalowców i pokonywać różnego typu bariery prawne, biurokratyczne i administracyjne.

     Po uroczystych wystąpieniach w podgrupach głos zabierali uczestnicy spotkania dzieląc się doświadczeniami i problemami w pracy operatorskiej. Uczestnicy spotkania obejrzeli również w wersji multimedialnej jeden z odcinków audycji telewizyjnej autorstwa red. Henryka Pachy SP6ARR pt. „Videoexpres” z prelekcją Dionizego Studzińskiego SP6IEQ w sprawie tzw. arkusza kalkulacyjnego dotyczącego zgłoszenia antenowego. Organizatorzy spotkania nie zapomnieli również o skromnym poczęstunku.
Tadeusz Pamięta – SP9HQJ
 
Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Siemianowicach Śl. pod nazwą „Reporterskim okiem”  http://www.siemianowice.pl/isi/index.php?op=show&cat=9&nid=11778

9. Krótkofalowcy bis
. Informuję, że z powodu choroby Kol. Henryka SP6ARR redaktora i producenta programu Krótkofalowcy Bis nie publikujemy aktualnych komunikatów o programie. Mogą także wystąpić przerwy w emisjach programu oraz w dostępności portalu www.videoexpres.pl. Henrykowi życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia.

10. SP CONTEST MARATON za rok 2010

Została opublikowana końcowa tabela współzawodnictwa SP CONTEST MARATON za rok 2010. Oto lista zwycięzców, podajemy pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii.
A. Kategoria SO - CW
1. SQ9IDE
2. SP1AEN
3. SP5CNA
B. Kategoria SO - MIX
1. SQ9E
2. SP9H
3. SP5KP
C. Kategoria SQ - SSB
1.SP9HZW
2. SQ9CWO
3. SP9IEK
D. Kategoria SO - QRP - MIX
1. SQ2DYF
2. SP2DNI
3. SP9UMJ
 
E. Kategoria MO - CW
1. SP2KAC
2. SP4KWO
3. SP4KCF
 
F. Kategoria MO - MIX
1. SP4KSY
2. SP6ZDA
3. SP4KHM
 
G. Kategora MO - SSB
1. SP3PJY
2. SP4KHM
3. SN7H
 
H. Wspólzawodnictwo OT - PZK
1. OT-21
2. OT-25
3. OT-17.
 
Opracowanie:
Janusz SP5JXK, Kazik SP9GFI

SP3ESV s.k. Z żalem zawiadamiam, że w dniu 21 lutego 2011 roku w wieku 73 lat zmarł nasz  Kolega Jan Siwiński SP3ESV. Janek  był członkiem PZK od roku 1967. Wiele lat był QSL-managerem oraz członkiem Zarządu Oddziału Terenowego 27 Południowa Wielkopolska . Msza żałobna oraz pogrzeb odbędzie się w dniu 24 lutego 2011 roku - w czwartek, o godz.10:00 w Kościele Miłosierdzia Bożego ul. Limanowskiego 40 w Ostrowie Wlkp. Cześć Jego Pamięci! Krzysztof SP3FYX

SP5RDM Silent Key
W dniu 17 lutego 2011 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarła Irmina Morawska SP5RDM, XYL Kolegi Krzysztofa SP5DU (wcześniej SP5GMK).Była długoletnim członkiem Klubu SP5PWK oraz WOT PZK. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 25 lutego 2011r. o godz. 13:20 w Kościele Drewnianym na cmentarzu Bródnowskim.
Wyrazy współczucia rodzinie z powodu utraty najbliższej osoby, składają koleżanki i koledzy z Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK.

Prezes Zarządu WOT PZK
Jerzy Szawarski

Tyle informacji na dzisiaj.

Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK


Załącznik nr 1.   
                           
dot. projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie KTPCz


Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy publikację projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości z dnia 03.01.2010, przyznającego polskim krótkofalowcom możliwość pracy na nowych pasmach 70MHz oraz 3,4GHz.
Po wnikliwej analizie i dyskusji w środowisku radioamatorów zwracamy się z propozycją zmiany zapisu w uwadze POL.38 definiującej ograniczenie mocy do 20 Watt e.i.r.p..
Proponujemy, aby zapisać w uwadze POL.38 limit mocy na poziomie 10W mocy wyjściowej lub 100 W e.i.r.p. Sugerujemy taką zmianę ponieważ od wielu lat krótkofalowcy Polski z powodzeniem korzystają z pasma 50MHz, gdzie limit mocy o tej wartości zapewnia bezkolizyjną pracę użytkowników pierwszej ważności i radioamatorów na terenie Polski.
                            Piotr Skrzypczak SP2JMR
                                prezes PZK


Załącznik nr 2__________________________
                                                      
Sz. Pan dr inż. Tomasz Henryk Schweitzer 
Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Uprzejmie informuję, że w ramach 1. Regionu Międzynarodowego Związku Krótkofalowców (International Amateur Radio Union (IARU) - Region 1), którego członkiem jest również Polski Związek Krótkofalowców – we współpracy
z CENELEC prowadzone są prace nad dokumentem o roboczej sygnaturze prEN 50561-1 pt. „Power line communication apparatus used in low voltage installations - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement - Part 1: Apparatus for in-home use”, dotyczącym ustanowienia europejskiego standardu dla wprowadzanych coraz szerzej na rynek UE urządzeń wykorzystujących technologię PLC (Power Line Communications).
Jednocześnie informuję, że w ramach 1. Regionu IARU, we współpracy z CISPR, prowadzone są również prace dotyczące dokumentu o roboczej sygnaturze CISPR/I/359/Q pt. ”Questionnaire on Limits and Test methods for Radiated disturbances below 30 MHz of large Plasma TV-sets”, dotyczącym limitów promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez telewizory plazmowe.
Oba wspomniane dokumenty stanowią załączniki do niniejszego pisma.
Polski Związek Krótkofalowców wyraża swoje jednoznaczne poparcie dla kontynuacji prac w obu poruszonych kwestiach (w tym dla pozytywnej odpowiedzi w ramach kwestionariusza dotyczącego zasadności wprowadzenia w ramach CISPR metod pomiarowych i limitów emisji pola EMG przez telewizory plazmowe w paśmie 150 kHz-
30 MHz), bowiem zarówno promieniowanie elektromagnetyczne emitowane na skutek funkcjonowania urządzeń wykorzystujących technologię PLC jak i promieniowanie EMG emitowane przez telewizory plazmowe stanowi poważne zagrożenie dla działalności służby radiokomunikacyjnej amatorskiej w Polsce, tj. może ono w ogóle uniemożliwić prowadzenie łączności w pasmach przeznaczonych dla krótkofalowców, ze szczególnym uwzględnieniem łączności w sieciach bezpieczeństwa na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych.
W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Prezesa o podjęcie wszelkich możliwych działań na forum międzynarodowym, mających na celu skuteczną ochronę krótkofalowej części widma częstotliwości radiowych – wykorzystywanych zarówno przez krótkofalowców jak i przez wiele radiokomunikacyjnych służb profesjonalnych, w tym służb wojskowych.
Z góry ogromnie dziękuję za przychylne ustosunkowanie się do powyższej prośby.                                                                                          

Piotr Skrzypczak SP2JMR        
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Związku Krótkofalowców

Załącznik nr 3.                           
* Załączniki są opublikowane w  wersji pdf komunikatu /SP5ELA/
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,217,389 Unikalnych wizyt