PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3357 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 1
Użytkowników online: 0
RSS

Rola 1. Regionu IARU w świecie krótkofalarskim - przypomnienie
Opcje newsa
IARU R1 NEWSCzym jest IARU?

Międzynarodowy Związek Krótkofalowców - IARU (ang. International Amateur Radio Union) jest federacją zrzeszającą krajowe stowarzyszenia licencjonowanych krótkofalowców, reprezentującą ponad 150 krajów i terytoriów oddzielnych na całym świecie.

Czego dokonano pod auspicjami IARU na rzecz krótkofalowców?

IARU reprezentuje interesy Służby Radiokomunikacyjnej Amatorskiej na całym świecie przed odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi, promując interesy krótkofalarstwa oraz mając na celu ochronę i rozszerzenie jego uprawnień w ramach wykorzystywania widma radiowego.

W miarę upływu lat działania IARU przełożyły się m. in. na następujące wyniki:

- przydział pasma amatorskiego KF 10 MHz;
- przydział pasma amatorskiego KF 18 MHz;
- przydział pasma amatorskiego KF 24 MHz;
- rozszerzenie pasma amatorskiego 7MHz w ramach 1. Regionu IARU,
- istotne zwiększenie możliwości krótkofalarskiej aktywności w eterze w aspekcie międzynarodowym (z terytorium różnych krajów);
- znaczące postępy w zakresie międzynarodowej harmonizacji licencji amatorskiej - zarówno w ramach licencji przyznających pełne uprawnienia ("full") jak i obecnie w ramach licencji dla krótkofalowców początkujących ("novice");
- szeroka reprezentacja w gremiach grup roboczych ITU (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, ang. International Telecommunication Union) oraz w ramach WRC (Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna, ang. World Radiocommunication Conference);
- szeroko zakrojone działania w zakresie podnoszenia wagi zagadnienia standardów emisji dla systemów PLT, co obejmuje silną obecność w ramach międzynarodowych gremiów zajmujących się standaryzacją;
- wielostronne działania na rzecz wsparcia intensyfikacji krótkofalarstwa w krajach rozwijających się;
- wieloaspektowe działania w zakresie lobbingu skierowanego w stronę tych procesów politycznych dokonujących się na szczeblu UE, w ramach których omawiane są kwestie istotne dla krótkofalarstwa.

Jaka jest organizacja IARU?

Trzy Regiony IARU zorganizowane są w dużym stopniu jako odzwierciedlenie struktury ITU oraz struktury związanych z nim regionalnych organizacji telekomunikacyjnych.

Regiony te obejmują:

- Region 1. IARU: Europa, Afryka, Bliski Wschód i Azja Północna,
- Region 2. IARU: obie Ameryki,
- Region 3. IARU: Azja - Pacyfik.

Jakie są obecne cele "1. Regionu IARU"?

1) Promocja wymagań dotyczących widma częstotliwości radiowych

Wymagania w zakresie widma radiowego dotyczące Służby Amatorskiej oraz Służby Amatorskiej Satelitarnej (ogólnie: Służby Amatorskiej) są opublikowane na stronie internetowej IARU (adres: http://www.iaru.org), a szczególną uwagę zwraca się na przywrócenie na całym świecie widma o szerokości 300 kHz w paśmie 7 MHz.

2) Rozwój Służby Amatorskiej

IARU kontynuuje współpracę z krajami rozwijającymi się w celu promowania rozwoju Służby Amatorskiej oraz w celu tworzenia sprzyjających jej uwarunkowań formalnoprawnych (regulacyjnych). Tytułem wsparcia w odnośnym zakresie, IARU prowadzi zajęcia szkoleniowe na temat zarządzania dla członków kierownictwa rozwijających się stowarzyszeń krajowych, oraz zajęcia szkoleniowe dotyczące krótkofalarstwa dla przedstawicieli administracji w tych krajach. Region 1. aktywnie poszukuje także sposobów, aby zachęcić większą ilość nowo zainteresowanych do zostania krótkofalowcami.

3) Wzmocnienie relacji pomiędzy 1. Regionem IARU a jego stowarzyszeniami członkowskimi

Odbywa się to poprzez zwiększanie porozumienia oraz zaangażowania stowarzyszeń członkowskich w realizację celów i działań IARU, usprawnianie przepływu informacji oraz wzrost ilości aktywnych stowarzyszeń członkowskich.

4) Zwiększenie zakresu informacji na temat IARU dostępnych w Internecie

Poprzez te działania IARU staje się gremium bardziej dostępnym dla stowarzyszeń członkowskich oraz ogólnej społeczności krótkofalowców.

Jakie są inne działania IARU w zakresie wspierania i rozwoju krótkofalarstwa?

- IARU organizuje i promuje szereg zawodów w pasmach KF, UKF i wyższych. Organizuje mistrzostwa w amatorskiej radiolokacji sportowej (ARDF), które okazały się dobrym sposobem na przyciągnięcie do krótkofalarstwa młodzieży. IARU prowadzi mistrzostwa w szybkiej telegrafii sportowej (HST), organizuje programy szkoleniowe dla krajowych władz administracyjnych właściwych w sprawach krótkofalarstwa.

- IARU rozwija i promuje poglądy prowadzące do konsensusu pomiędzy stowarzyszeniami członkowskimi w takich kwestiach jak podział pasm amatorskich (band plans), optymalne wykorzystanie widma radiowego dla potrzeb krótkofalarskich, standardy stacji przemiennikowych oraz kwalifikacje wymagane od krótkofalowców.

- IARU odgrywa czynną rolę w ramach gremiów ustanawiających standardy dla zagadnień takich jak np. kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). IARU promuje i wspomaga rozwój krótkofalarstwa w krajach afrykańskich, finansuje wiele nadajników do prowadzenia badań propagacji, prowadzi w formie zorganizowanej służbę monitoringu w celu ochrony pasm amatorskich przed niepowołanymi użytkownikami, a w ramach innych działań utrwala pozytywny społecznie wizerunek krótkofalarstwa, które poprzez swoje walory jest dostrzegane i czynnie wykorzystywane do zapewnienia komunikacji w czasie zaistniałej w danym kraju sytuacji kryzysowej.

Jak powołuje się osoby funkcyjne 1. Regionu?

Osoby funkcyjne 1. Regionu są powoływane w drodze głosowania przez przedstawicieli stowarzyszeń członkowskich na odbywającej się co trzy lata Konferencji Generalnej. Ich działalność jest nieodpłatna, a każda z tych osób powoływana jest na okres trzech lat. Przedstawiciele każdego Regionu zgłaszają kandydatów na Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Administracyjnej IARU, których kadencja trwa pięć lat.

W jaki sposób IARU uznaje się za organizację międzynarodową?

Organizacja Narodów Zjednoczonych (UN) uznaje IARU za organizację pozarządową (NGO), ze względu na status doradczy w ramach innych agend Organizacji Narodów Zjednoczonych, tj. Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU). ITU uznaje IARU jako organizację międzynarodową (CV/Art. 19, nr 230).

W jaki sposób IARU współdziała z ITU?

- IARU jest członkiem sektorowym w ramach Sektora Radiokomunikacji (R) oraz Sektora Rozwoju Telekomunikacji (D) ITU. IARU bierze udział w Konferencji Pełnomocników, Światowych Konferencjach Radiokomunikacyjnych oraz Światowych Konferencjach Rozwoju Telekomunikacji.

- IARU aktywnie uczestniczy w pracach grup badawczych ITU-R, ich zespołów roboczych i grup zadaniowych, w pracach Grupy Doradczej ds. Radiokomunikacji (RAG), spotkaniach przygotowawczych poprzedzających Konferencję, a także w pracach 2. Grupy Badawczej ITU-D.

Czy IARU uczestniczy w pracach regionalnych organizacji telekomunikacyjnych?

Trzy Regionalne Organizacje IARU uczestniczą w pracach regionalnych organizacji telekomunikacyjnych, takich jak Wspólnota Telekomunikacyjna Azji i Pacyfiku (APT), Europejska Konferencja Administracji Poczty i Telekomunikacji (CEPT), Afrykański Związek Telekomunikacyjny (ATU) oraz Interamerykańska Komisja Telekomunikacyjna (CITEL).


Zródło: http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=56

Autor: Marko Pernic, 9A8MM - Wiceadministrator portalu internetowego 1. Regionu IARU

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,456,798 Unikalnych wizyt