PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 4
Użytkowników online: 0
RSS

KS-3. Komunikat sekretariatu ZG PZK na 19.01.2011.
Opcje newsa
Komunikaty PZKnews: pzk.jpg
Komunikat sekretariatu ZG PZK na 19.01.2011

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. Tym razem zaczynamy nasz komunikat od akcentu DX-owego:

1. VP5/G0UNU - IOTA: NA-003

Nasz rodak Karol G0UNU będzie pracował jako VP5/G0UNU z wyspy Turks (IOTA NA-003) w dniach 31 stycznia do 6 lutego.
Podróż ma charakter wakacyjny - zwiedzanie grupy wysp Turks i Caicos - a nie wyprawy DX-owej, tym niemniej będzie w godzinach 12 - 14 GMT głównie na 20 m, ale także na pasmach 40 do 10m w zależności od warunków propagacyjnych.
Sprzęt to TS-480SAT oraz antena vertical tuż przy brzegu oceanu.
Szczególnie miłe będą spotkania ze stacjami z kraju.
Dla przypomnienia Karol rozpoczynał przygodę z radiem jako SP1FOQ.
W ubiegłym roku, w maju, pracował jako ZD8KR.
Jacek SP1CNV

2. Komunikat programu KRÓTKOFALOWCY BIS.
Społeczna Redakcja cyklicznego programu o krótkofalowcach, prócz emisji w TV INTERNET na www.videoexpres.pl nadaje regularnie premierowe emisje via TV EDUSAT co drugą niedzielę miesiąca o godzinie 21.00 z jakością studyjną, na satelicie HOT BIRD 9 oraz na platformach cyfrowych; POLSAT +, CANAL +, CYFRA+ oraz N,
i prawie we wszystkich telewizjach kablowych w Polsce.
 Program KRÓTKOFALOWCY BIS po każdym premierowym wydaniu, jest w kolejną następną niedzielę powtarzany o godzinie 21.00 czasu polskiego.
 Najbliższe premierowe wydanie programu w niedzielę dnia 23 stycznia 2011r. jak zwykle o godzinie 21.00.
 UWAGA !!! program w całości będzie poświęcony sprawom tzw. zgłoszeń instalacji radiowych na podstawie na arkusza Dionizego Studzińskiego SP6IEQ ze Świdnicy.
Zaraz po programie o 21.30 bezpośrednie rozmowy retransmitowane na żywo na portalu www.videoexpres.pl z Dionizym SP6IEQ autorem komputerowego formularza.
 Informuję jednocześnie, że od nowego roku wznowione są emisje na żywo o 21.00 tego samego programu, który jest nadawany via EDUSAT. Proszę kliknąć na STUDIO ATV.
 Przypominam, że każdy nowy program Krótkofalowcy Bis jest zawsze zamieszczany w TV INTERNET na portalu www.videoexpres.pl zaraz po każdej premierowej emisji w TV EDUSAT. Informuję jednocześnie, że TV EDUSAT jest jedyną w Polsce stacją edukacyjną i nie jest ona kodowana.
Autor i redaktor programu

Henryk PachaATV SP6ARR
www.videoexpres.pl

3. Relacja z przebiegu telekonferencji Grupy Roboczej 1. Regionu IARU

ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC WG) w dniu 14.01.2011
W piątek dnia 14.01.2011 w godz. 17.00-18.30 odbyła się telekonferencja Grupy Roboczej 1. Regionu IARU ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC Working Group). W spotkaniu tym wzięły udział następujące osoby: Kol. Kol. Hans Blondeel Timmerman PB2T - Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU, Christian Verholt OZ8CY - Przewodniczący Grupy Roboczej 1. Regionu IARU
ds. EMC, Thilo Kootz DL9KCE - Przewodniczący Grupy Roboczej 1. Regionu IARU EUROCOM, Nikola Percin 9A5W - członek Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU, oraz koordynatorzy ds. EMC reprezentujący niektóre stowarzyszenia krótkofalarskie zrzeszone w ramach 1. Regionu IARU - Don Beattie G3BJ, Brendan Minish EI6IZ, Jacques Mezan de Malartic F2MM, Mike Zwingl OE3MZC, a także Paweł Zakrzewski SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU-PZK.
Wspomniana telekonferencja została przeprowadzona za pośrednictwem internetowego serwisu WebEx, gdzie połączenie zostało zestawione poprzez specjalny serwer konferencyjny, a sama transmisja głosu odbywała się za pomocą łączy komutowanych (przygotowanie całości przedsięwzięcia od strony informatycznej zapewnił Kol. Hani Raad OD5TE - członek Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU, a specjalne podziękowania za lokalną pomoc organizacyjno-techniczną należą się Kol. Zbigniewowi Gniotkowi SP7MTU - Skarbnikowi Łódzkiego Oddziału Terenowego PZK (OT-15) oraz Gospodarzowi Klubu Krótkofalowców SP7PGK przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew”).
W trakcie przedmiotowej telekonferencji szczegółowo omówiono projekt dokumentu pt. „Power line communication apparatus used in low voltage installations - Radiodisturbance characteristics - Limits and methods of measurement - Part 1: Apparatus for in-home use” („Urządzenia do komunikacji za pośrednictwem sieci elektroenergetycznej wykorzystywane w oparciu o instalacje niskiego napięcia - charakterystyka zakłóceń radiowych - limity oraz metody pomiarów - część 1: urządzenia domowego użytku”).

Wspomniany dokument będzie przedstawiony wszystkim stowarzyszeniom krótkofalarskim będącym członkami 1. Regionu IARU, celem wyrażenia przez nie opinii dotyczącej treści odnośnego materiału - przed formalnym przekazaniem ostatecznej wersji przedmiotowego dokumentu do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardisation) jako wspólnego stanowiska 1. Regionu IARU
w poruszonej kwestii, które to stanowisko powinno zostać również przedstawione właściwym instytucjom standaryzacyjnym w krajach 1. Regionu (w tym również do odpowiednich instytucji tych krajów, które nie są afiliantami CENELEC).

Uczestnicy telekonferencji doszli do wspólnego wniosku, że istnienie standardu kompromisowego - stworzonego na zasadzie uzgodnienia opinii ze strony wszystkich stowarzyszeń krótkofalarskich 1. Regionu IARU - stanowi jedyne możliwe optymalne rozwiązanie wobec alternatywy braku jakiegokolwiek standardu. Ponadto uzgodniono, że zasadniczym zagadnieniem jest, czy opracowywany standard będzie stanowił wystarczającą ochronę widma częstotliwości w zakresie pasm amatorskich. Dyskutanci zwrócili również uwagę, że w europejskich krajach reprezentowanych przez krótkofalarskie stowarzyszenia należące do 1. Regionu IARU ochronie podlegają również interesy słuchaczy stacji radiofonicznych (interesy nadawców reprezentuje w tym przypadku Europejska Unia Radiofoniczna, ang. European Broadcasting Union), jakkolwiek istniejące dotychczasowe standardy zapewniają we właściwym zakresie widma częstotliwości jedynie częściową ochronę i nie uwzględniają warunków w środowisku, w którym czynnych jest jednocześnie wiele urządzeń PLC. Stwierdzono także, że w ramach ustanawiania wspólnego standardu dotyczącego urządzeń PLC istotnie jest również odnośne stanowisko wojskowych oraz innych służb radiokomunikacyjnych, a także uwzględnienie docelowo pełnej spójności tego standardu z europejską Dyrektywą 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych
i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of
9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity).

W aspekcie całokształtu zagadnienia, pod uwagę należy wziąć również zjawisko możliwych efektów intermodulacyjnych, konsekwencji agregacji (skupisk) urządzeń, oraz skutków propagacji na fali jonosferycznej (ang. skywave). Uczestnicy telekonferencji uzgodnili ponadto, że dotychczasowe prace realizowane we współpracy z Komitetem CENELEC są w pełni optymalne, jakkolwiek wymagana od urządzeń PLC wartość -30 dB progu tłumienia dla sygnałów emitowanych przez te urządzenia w pasmach amatorskich mogłaby być w przyszłości większa,
co wymaga jednak dalszych kompleksowych działań.

Opracowanie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU – PZK

4. Skrócony spis treści ŚR2/2011:
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
TEST: Router MV 510
ANTENY: Nadawcze anteny L i T
ŁĄCZNOŚĆ: Egzaminy na świadectwo operatora urządzeń radiowych,
Internet w Służbie Amatorskiej,
Przemienniki na 2 m i 70 cm,
Diagram Smitha (1)
PREZENTACJA: TETRA Flex, President Truman ASC
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK
RADIO RETRO: Odbiornik BG
WYWIAD: Chcemy się rozwijać, Stacje bazowe dla każdego
HOBBY: Transceiver Piligrim SMD
DYPLOMY: Nowe dyplomy PZK
DIGEST: Układy pomiarowe w.cz.
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA

wewnątrz:
KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 2/2011
Informacje OPP
Reminiscencje po roku jubileuszowym 80 lat PZK
Stanowiska PZK w sprawach antenowych.
Informacje CB QSL
Mistrzostwa HST w Bilefeld 2011 (zapowiedź)
Informacje i sprawozdania z walnych zebrań OT
S.K.

5. Komunikat OT-73.

Aby udowodnić, że zrobienie rzeczy niemożliwej do wykonania w kraju nad Wisłą jest możliwe, OT-73 postanowił doprowadzić do pozyskania składek PZK i oddziałowych w regulaminowym terminie od wszystkich członków oddziału.
Sukces! Na dzień dzisiejszy wszyscy członkowie VOT PZK (OT-73) w liczbie 56 mają opłacone składki członkowskie.
Wszystkie składki PZK zostały też przekazane na konto PZK w banku Nordea.
Zachęcamy inne OT PZK do zwiększenia dyscypliny organizacyjnej w zakresie opłacania składek.

73, Zygmunt SP5ELA
prezes OT-73

6. Podsumowanie konkursu.
poniżej przedstawiam tekst zawierający w swej treści wyniki konkursu krótkofalarskiego (stosowna informacja była zamieszczona w Biuletynie ZG PZK datowanym na 29.12.2010 r.), zorganizowanego w dniach od 3 do 9 stycznia przez Klub Młodego Elektronika i Krótkofalowca, działający przy Gimnazjum nr 1 w Poznaniu, z okazji 70. rocznicy śmierci gen. Kazimierza Raszewskiego - Patrona Szkoły.
Konkurs z okazji 70. rocznicy śmierci gen. Kazimierza Raszewskiego rozstrzygnięty!
Ogółem w konkursie zorganizowanym w dniach od 3 do 9 stycznia 2011 roku przez Klub Młodego Elektronika i Krótkofalowca działający w poznańskim Gimnazjum nr 1 im. gen. Kazimierza Raszewskiego celem uczczenia 70. rocznicy śmierci Patrona Szkoły, syna Ziemi Wielkopolskiej, powstańca wielkopolskiego, generała Wojska Polskiego II RP, działacza i społecznika - generała broni Kazimierza Raszewskiego wzięło udział 163 krótkofalowców zarówno z kraju, jak i Czech, Niemiec oraz Holandii.
Wymagania regulaminowe do uzyskania okolicznościowego dyplomu spełniło 34 uczestników tego konkursu, reprezentujących wszystkie krajowe okręgi oraz Niemcy. W kolejności zajętych miejsc są to Koleżanki i Koledzy:
SP7FGA, SQ3LLJ, SQ9JJN, SP5MBI, SP5FJJ, SQ2DMM, SP3PL, SP3NNI, SP3FTA, SP3JMZ, DL8UAA, SP9IEK, SQ3REE, SQ7JHJ, SQ2AJN, SP2PHA, SQ8JLS, SP3J, SP9KJU, SP9MDY, SP2LQP, SP2DGH, SP6TGI, SP6IEQ, SQ7AET, SQ2KAF, SP5CGN, SP2-26-362, SP3IAS, SQ7OWP, SP4GSO, SP9CLO, SP1KRF, SP5XSL.
Pierwszych szesnastu ww. uczestników konkursu w swoim dorobku konkursowym miało QSO ze wszystkimi stacjami Organizatora, a pierwsza trójka otrzyma oprócz dyplomów nagrody w postaci pucharów, ufundowanych przez Automobilklub Wielkopolski, którego pierwszym prezesem był patron konkursu.
Dyplomy otrzymują również krótkofalowcy, którzy wsparli ten konkurs pracując w eterze jako stacje Organizatora. A były to stacje: SN0GKR, SP3BLT, SP3BVA, SP3OL, SQ3OPM/3 oraz SQ3PON/3.
Uroczyste podsumowanie konkursu zaplanowano na dzień 25 lutego, podczas szkolnego święta - Dzień Patrona szkoły. O szczegółach nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora indywidualnie. Możliwa jest wysyłka zdobytych dyplomów tradycyjną pocztą.
Pełne wyniki konkursu są dostępne na stronie Organizatora http://g1poznan.edu.pl, w zakładce Aktualności stycznia.

Pozdrawiam
Jacek SQ3OPM

7. Polski Oddział Klubu PSK. Kilkuosobowa grupa Polskich krótkofalowców postanowiła stworzyć "Polski Oddział EPC" (European PSK Club).
Wszystkich chętnych do współpracy prosimy o kontakt sp.epc.club@gmail.com
Miłośników emisji cyfrowych zapraszamy na forum http://www.sp-digi.iq24.pl/

VY73! Henryk SP6LUP

8. PZK i PK UKF informują:
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Miło nam jest poinformować, że po wieloletnich staraniach Polskiego Związku
Krótkofalowców wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Łączności na Falach Ultrakrótkich czyli PK UKF, na stronie Ministerstwa Infrastruktury
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_rozporzadzen/rozp_telekomunikacja/proj_rozp_tablica_czestotliwosci
można zapoznać się z projektem zmian w KTPCz wprowadzających możliwość
pracy na nowych pasmach 70 MHz oraz 3.4 GHz.
Rozporządzenie rozpoczyna proces realizacji Strategii UKE w zakresie
gospodarki częstotliwościami opublikowanej na portalu internetowym UKE:
http://www.uke.gov.pl/_gAllery/59/89/5989/Strategia_gospodarki_czestotliwosciowej.pdf
Nadal intensywnie ubiegamy się o dostęp do pasm 500kHz i 5MHz dla
krótkofalowców w SP.

VY 73! Tadeusz SP7FDV prezes PK UKF i Piotr SP2JMR prezes PZK

9. Konkurs dyplomowy Śląskiego Oddziału Terenowego PZK. Organizatorzy tego konkursu zapraszają do udziału w nim wszystkich zbieraczy dyplomów. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa ponieważ obejmuje ona kilka dziedzin aktywności. Regulamin w załączeniu do komunikatu.

10. OPP WOT czyli OT 25 PZK. W dniu 15-12-2010 została opublikowana lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku. Na liście tej nie był ujęty Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców.
Powodem nieumieszczenia była niewłaściwa interpretacja przepisów przez
Zarząd WOT PZK co zostało uznane przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej jako niespełnienie wymogów formalnych. W dniu 29-12-2010
wymogi formalne zostały spełnione wraz ze złożonym zastrzeżeniem do
Ministerstwa. W dniu 14-01-2011 na stronie Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej została opublikowana lista organizacji pożytku publicznego
uprawnionych do otrzymania 1% podatku na liście tej zostało uwzględnione
nasze stowarzyszenie Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku
Krótkofalowców
KRS 0000160653, Volkswagen Bank Direct 91 2130 0004 2001 0477 5524 0001

Jerzy SP5SSB prezes WOT

11. Nowa grupa dyskusyjna SP EmCom.

Informuję, że grupa dyskusyjna SP EmCom funkcjonująca do tej pory na Yahoo! została usunięta wraz ze wszystkimi adresami jej użytkowników. W jej miejsce na Google Groups utworzona została nowa Grupa Dyskusyjna SP EmCom przeznaczona dla wszystkich krótkofalowców interesujących się tematyka łączności kryzysowej. Moderatorami grupy są Leszek SQ9MLI oraz Rafał SQ6IYR. Aby dołączyć do grupy i brać udział w wymianie korespondencji należy drogą mailową wysłać swój akces do Leszka SQ9MLI na adres
ratownictwo@gmail.comTen adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć (wraz z kopią na sq6iyr@pzk.org.plTen adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ) oraz wskazać preferowany adres e-mail na który mają przychodzić wiadomości. Po dodaniu do grupy każdy użytkownik zostanie o tym poinformowany mailem zwrotnym.

Rafał Wolanowski SQ6IYR
EmCom Manager PZK

12. STAN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁÓW TERENOWYCH PZK NA KONIEC ROKU 2010
.
Na pismo z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie aktualizacji informacji dotyczących stanu organizacyjnego Oddziałów Terenowych PZK w zakresie łączności kryzysowej, przesłane do wszystkich prezesów OT PZK, do dnia 7.01.2011 r. odpowiedziało trzynastu z nich lub osoby reprezentujące. Dotyczy to oddziałów nr 01, 06, 11, 13, 15, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 31 oraz 73.
Na przełomie stycznia i lutego 2011 zostanie opublikowane sprawozdanie z działalności krótkofalowców w zakresie łączności kryzysowej na terenie Polski w roku 2010.

73 de Rafał SQ6IYR
EmCom Manager PZK

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

Załącznik:

Regulamin ogólnopolskiego współzawodnictwa dyplomowego „Włóczykij” organizowanego przez Śląski Oddział Terenowy PZK w Katowicach

1.    Termin współzawodnictwa: od 15 stycznia do 31 grudnia 2011
2.    Cele: promowanie programów dyplomowych:
·    Zamki Polskie
·    Flora, Fauna - SPFF
·    Obserwatoria Astronomiczne - SPAO
·    Szczyty górskie – SOTA
·    Polskie Latarnie Morskie
3.    Zakres współzawodnictwa: pasma 160 m – 10 m, emisje CW, SSB, RTTY. Współzawodnictwo obejmuje stacje indywidualne i klubowe za pracę z terenów (obiektów) zaliczanych do wyżej wymienionych programów dyplomowych. Zalicza się pracę z poza stałego miejsca zamieszkania wskazanego w pozwoleniu radiowym.
4.    Punktacja: za przeprowadzenie min 50 łączności (stacje klubowe 150) z zamku lub terenu przyrodniczego (SPFF) lub obserwatorium astronomicznego (SPAO) lub szczytu górskiego, wzniesienia (SOTA) lub z latarni morskiej – 1 PKT. Jeżeli łączności przeprowadzono z terenu który zalicza się do kilku programów dyplomowych, punkty się sumują. W przypadku pierwszej aktywacji terenu SPFF, obiektu SPAO lub zamku - dodatkowo 1 PKT (wymagane jest oświadczenie, że zgłaszający aktywność wystąpił do koordynatora programu dyplomowego SPFF, SPAO o nadanie nowego numeru). Stacje indywidualne za przeprowadzenie powyżej 100 łączności a klubowe powyżej 200, otrzymują dodatkowo 1 PKT.
5.    Uwagi: ten sam teren (obiekt) może być zgłoszony tylko raz przez tego samego zgłaszającego. Nie można sumować łączności z kolejnych aktywności. Jednoczesna praca z kilku terenów (obiektów) uznawana jest za prace z jednego terenu (obiektu). Dopuszcza się sumowanie łączności z danego obiektu na różnych pasmach, przy czym znak korespondenta w przesłanym zgłoszeniu może pojawiać się tylko jeden raz daną emisją.
6.    Klasyfikacja:
·    Single Operator (SO) - klasyfikacja zostanie przeprowadzona w przypadku udziału minimum dziesięciu uczestników, z których każdy z nich weźmie udział w pracy z minimum pięciu terenów (obiektów).
·    Multi Operator (MO) - klasyfikacja zostanie przeprowadzona w przypadku udziału minimum pięciu uczestników, z których każdy z nich weźmie udział w pracy z minimum pięciu terenów (obiektów).
7.    Wynik końcowy: suma zdobytych punktów.
8.    Nagrody: sponsorem nagród jest Śląski Oddział Terenowy PZK w Katowicach
·    pierwsze miejsce – puchar lub grawerton, dyplom, 1000 szt. kart QSL
·    drugie miejsce – dyplom, 1000 szt. kart QSL
·    trzecie miejsce – dyplom, 500 szt. kart QSL
9.    Wyniki cząstkowe publikowane będą na portalu Śląskiego Oddziału PZK http://www.pzk.katowice.pl/news.php, nie rzadziej jak co kwartał. Wyniki końcowe ogłoszone zostaną do końca marca 2012 roku.
10.     Zgłoszenia oraz wszelką korespondencje związaną ze wspomnianym współzawodnictwem należy przesyłać na adres: wspolzawodnictwo_ot6@wp.pl Typ przesłanego pliku łącznościcabrillo lub adif. Nazwa pliku MUSI być formatu znak_numery obiektów.adi lubcbr np. sp9hty_spff-545.adi lub sp9gfi_spff-545_spbi-011.cbr. Termin zgłoszenia – do 30 dni od zakończenia aktywności.
11.     Obliczanie wyników przeprowadzi Komisja: Kazimierz SP9GFI, Marek SP9HTY.
12.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki udziału we Współzawodnictwie. Komisja zrzeka się z ewentualnych nagród rzeczowych we współzawodnictwie.
13.     Decyzje Komisji są ostateczne.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,415,984 Unikalnych wizyt