PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3357 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 9
Użytkowników online: 0
RSS

Kontynuacja prac GR EUROCOM 1. Regionu IARU dot. Dyrektywy R&TTE
Opcje newsa
IARU R1 NEWSZgodnie z decyzją Grupy Roboczej EUROCOM z Friedrichshafen w 2010 r., GR EUROCOM wystosowała do Komisji Europejskiej pismo w związku z konsultacjami przeprowadzanymi w sprawie dokumentu pt. "Drugi raport dotyczący wpływu obowiązywania Dyrektywy 1999/5/EC na urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne oraz dotyczący wzajemnego uznawania ich zgodności z dnia 09.02.2010" ("Report from the Commission to the Council and to the European Parliament - Second Progress Report on the operation of Directive 1999/5/EC, on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity - COM (2010)43 final").

Ze strony Komisji Europejskiej wypłynęła odnośna odpowiedź, dostępna w wersji oryginalnej pod podanym adresem (tłumaczenie poniżej).

http://dl9kce.de/hide/101215_Response.pdf

KOMISJA EUROPEJSKA
DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU

Przemysł chemiczny, metalowy, elektryczny i budowlany, surowce
Urządzenia mechaniczne, elektryczne i telekomunikacyjne

Bruksela, dnia 25.11.2010


Szanowny Panie,

Dziękuję bardzo za pismo z dnia 28 października 2010 dotyczące nowelizacji Dyrektywy R & TTE.

Pozwolę sobie teraz odnieść się do niektórych z poruszonych przez Pana kwestii.

(1) Propozycja objęcia urządzeń własnej konstrukcji przepisami odnośnej Dyrektywy nie jest naszą intencją, a byłoby to niewłaściwe - bowiem prawodawstwo dotyczące krótkofalarstwa przewiduje już licencje na konstruowanie własnych urządzeń.

(2) Zagadnienie, czy ewentualnie harmonizowane standardy są zbyt rygorystyczne zależy od aspektu, w którym zagadnienie to jest rozpatrywane. Zharmonizowane standardy powinny odzwierciedlać całość istoty rzeczy. Istnienie domniemanie, że powinny one stanowić zrównoważenie możliwości produkcji w sensie technicznym w kontekście opłacalności tejże produkcji. W miarę postępów w zakresie biegu spraw owa równowaga może zostać zakłócona. Dlatego właśnie wspomniane standardy są regularnie uaktualniane, a ja chciałabym tym samym zaprosić EUROCOM do uczestnictwa we wspomnianym procesie. Obserwacja toczących się prac nad "Drugim raportem" wskazuje na to, że w odnośnej dziedzinie może dochodzić do nierównowagi w ramach pewnych standardów.

(3) Zagadnienie wdrażania wspomnianej Dyrektywy stanowi sprawę, która podlegała i podlega ciągłej intensywnej dyskusji. Całość faktycznie wymaga intensyfikacji w celu uniknięcia problemów, o których Pan wspomina. W naszej propozycji przewidujemy szczególne przepisy, które doprowadzą do lepszego i skoordynowanego podejścia do całej kwestii w ramach Unii Europejskiej.

(4) Potrzebujemy zatem znaleźć właściwe zrównoważenie pomiędzy ograniczeniem szumu (elektromagnetycznego - przyp. tłum.) powodowanego przez człowieka z jednej strony, a ekonomicznymi korzyściami wykorzystania widma radiowego wraz z konsekwencjami w postaci powstawania tego szumu - z drugiej strony. Dla społeczeństwa nie byłoby korzystne, gdyby wymagano od wszystkich nadawców - w ramach pochodzących od nich emisji -zastosowania perfekcyjnych środków ochronnych. I dlatego właśnie niezbędny jest kompromis, który powinien mieć swoje odzwierciedlenie w zharmonizowanych standardach.

(5) Ochrona służb radiokomunikacyjnych, z uwzględnieniem służby amatorskiej, nigdy nie będzie całkowita. Musimy zaakceptować fakt, że w niektórych aspektach szum (elektromagnetyczny) powodowany przez człowieka będzie ograniczał możliwość korzystania z bardzo czułych urządzeń radiowych, jako że korzyści społeczne przeważają nad interesami krótkofalowców. Właściwą równowagę można osiągnąć wyłącznie w drodze dialogu. W pełni doceniam odnośny wkład ze strony Państwa społeczności oraz wierzę, że dialog ten pozostanie owocny.

(6) Co się tyczy instrumentów prawnych do zastosowania w odniesieniu do Dyrektywy R & TTE - z przykrością muszę poinformować, że wykorzystanie rozporządzenia jako formy prawnej dla tego typu prawodawstwa jest czymś zupełnie niespotykanym. Wierzę jednak, że przygotowywane aktualnie przez Komisję Europejską w odnośnej kwestii udoskonalenia wyjdą naprzeciw Państwa oczekiwaniom.

Z wyrazami szacunku,

Alexandra Jour -Schroeder
Dyrektor Wydziału

Po otrzymaniu wspomnianej odpowiedzi postanowiłem ponownie sformułować stanowisko grupy roboczej, w którym poprosiłem o przyznanie miejsca w gronie członków Grupy Roboczej ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC Working Party), które i tak europejskiej społeczności krótkofalarskiej powinno zostać przyznane - zgodnie z zasadą przeciwdziałania dyskryminacji. Odnośne pismo można przeczytać w wersji oryginalnej pod wskazanym adresem (tłumaczenie poniżej).

http://dl9kce.de/hide/101214_Answer.pdf


Międzynarodowy Związek Krótkofalowców - 1. Region
Grupa Robocza EUROCOM
Przewodniczący Grupy
Thilo Kootz, DL9KCE

Adresat:
Komisja Europejska

Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu
Wydział 14 - Sektor Telekomunikacji
Av. d'Auderghem 45
1040 Bruksela
Belgia


Szanowna Pani,

Dziękuję za Pani odpowiedź na moje spostrzeżenia dotyczące Dyrektywy R & TTE oraz jej nowelizacji. Proszę pozwolić mi na ponowny komentarz, pomimo Pani przychylności do społeczności krótkofalarskiej w kontekście nowelizacji odnośnej dyrektywy. Jednocześnie wyrażamy wdzięczność za Pani intencje, aby środowisko krótkofalarskie nie było wyłączone z odnośnych działań, w których może od dzisiaj uczestniczyć.

W drugim fragmencie pisma zaprasza Pani GR EUROCOM, jako prawnego przedstawiciela krótkofalowców europejskich, do uczestnictwa w procesie tworzenia aktualizacji zharmonizowanych standardów. IARU (którego EUROCOM jest częścią) ma już swoich przedstawicieli w ramach organów normalizacyjnych, takich jak IEC/CISPR, CENELEC oraz ETSI. Jednak nie jesteśmy jeszcze uznawani za stronę zainteresowaną w ramach europejskiego procesu legislacyjnego. Dlatego właśnie poprosiliśmy w poprzednich pismach o przyznanie nam członkostwa w Grupie Roboczej ds. EMC. Jak to Pani określiła we wspomnianych pismach, wybór podmiotów zainteresowanych musi zostać dokonany z zachowaniem zasady przeciwdziałania dyskryminacji. Ponieważ jesteśmy jedyną grupą formalnie reprezentującą interesy społeczności krótkofalarskiej, nadal prosimy o rozważenie naszego udziału w pracach odnośnej grupy roboczej.

Cieszymy się bardzo na okoliczność Państwa zamiaru intensyfikacji stosowania przedmiotowej dyrektywy. Dlatego bardzo byłoby nam miło dowiedzieć się, jakie mają Państwo odnośne plany. Prosimy podać nam chociażby pewne szczegóły, w jaki sposób planują Państwo zapewnić zgodność produktów mających wejść na rynek. Ponadto chcielibyśmy, aby rozważyć również naszą koncepcję: dzisiaj obywatel ma prawo wnieść skargę w związku z niezgodnym produktem tylko wtedy, gdy naruszony zostaje jego interes. Prawo to powinno naszym zdaniem zostać rozszerzone w taki sposób, aby obywatel mógł domagać się ze strony nadzoru rynku sprawdzenia zgodności każdego wyrobu opatrzonego znakiem CE, gdy tenże obywatel jest w stanie przedstawić istotne przesłanki towarzyszące założeniu, że dany produkt nie jest zgodny. W następstwie tego pomysłu jedynym potencjalnym poszkodowanym wskutek niezgodności jest ten, kto faktycznie wszczyna procedurę nadzoru. Zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją przedmiotowej dyrektywy potencjalny poszkodowany nie ma w ogóle żadnych praw.

Pozwolimy sobie również wyjaśnić, dlaczego preferujemy rozporządzenie zamiast dyrektywy, nawet wiedząc, że stanowiłoby to bardzo nietypowy instrument prawny. Głównym problemem dotyczącym dyrektyw jest różne ich wdrażanie do prawodawstwa krajowego. Niektóre państwa członkowskie interpretują w szczególności Dyrektywę R & TTE bardzo literalnie, podczas gdy w innych państwach istota tej dyrektywy ulega rozmyciu z powodu różnych poglądów dotyczących granic arbitralności. To również ma wpływ na nadzór rynku i dlatego właśnie poziom ochrony jest zróżnicowany w poszczególnych państwach członkowskich - nawet w sposób skrajny, co z pewnością nie jest wolą Komisji Europejskiej. Jeśli rozporządzenie nie jest właściwym instrumentem, być może znajdą Państwo inny sposób, aby uczynić zadość naszym oczekiwaniom.

Z poważaniem,

Thilo Kootz
Przewodniczący GR EUROCOM

Źródło informacji:
http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=674:news-on-raamptte-directive&catid=44:eurocom&Itemid=96

Autor informacji:

Thilo Kootz, DL9KCE
Przewodniczący Grupy Roboczej EUROCOM 1. Regionu IARU

Tłumaczenie i opracowanie:

Paweł Zakrzewski, SP7TEV
Oficer Łącznikowy IARU - PZK
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,457,102 Unikalnych wizyt