PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3633 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 4
Użytkowników online: 0
RSS

KS-50. Komunikat sekretariatu ZG PZK na 15.12.2010.
Opcje newsa
Komunikaty PZKnews: pzk.jpg
Komunikat sekretariatu ZG PZK na 15 grudnia 2010 r.                     Plik pdf do wydruku
Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:
1. Inwentaryzacja okresowa. W związku z uchwałą prezydium ZG PZK z dnia 9.12.2010 oraz z Polityką Rachunkowości PZK, w dniu 15 grudnia 2010 wydałem Zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji okresowej na dzień 31.12.2010. W związku z powyższym prezesi OT podadzą do sekretariatu ZG PZK drogą elektroniczną na adres  sp2jmr@pzk.org.pl do dnia 20.12.2010 skład komisji inwentaryzacyjnych w swoich OT. W składzie nie mogą znaleźć się członkowie zarządów OT. Zarządzenie oraz arkusze spisowe zostaną wysłane do prezesów OT w dniu 21. grudnia br.
Spisowi z natury podlegają środki trwałe oraz wyposażenie stanowiące majątek PZK.
Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK.

2. Anteny i Arkusz Dionizego. Wolą Prezydium ZG PZK jest, aby „Arkusz Dionizego” był dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Otrzymaliśmy także zgodę jego Autora na opublikowanie tegoż materiału w części ogólnodostępnej portalu www.pzk.org.pl.  (SP2JMR)

3. Posiedzenie prezydium ZG PZK z 9.12.2010. Posiedzenie rozpoczęło się o godz.15.25. Obecni: Tadeusz Pamięta SP9HQJ sekretarz PZK, Sławomir Chabiera SP2JMB skarbnik PZK, Jan Dąbrowski SP2JLR wiceprezes PZK, Bogdan Machowiak Wiceprezes PZK,  Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK, Eugeniusz Kurzeja SP9IIA prezes klubu SP9KJM-gosć posiedzenia, Piotr Kaznodzieja SP6QKP członek ZG PZK z OT13-gość, Witold Zakrzewski SP5UHW-gość członek ZG PZK z OT25. Zaproszono także Andrzeja SP9ENO i Romana SP9MRN. Kol. Arkadiusza SP6OUJ, Jacka SP6AKI, Henryka SP9JPA. Koledzy Ci z przyczyn obiektywnych nie uczestniczyli w obradach.

Wystąpienia gości. Na początku oddano głos gościom posiedzenia. Ta cześć posiedzenia była dość długa, dyskusja trwała ponad 2 godziny.
Pełny tekst protokołu będzie w najbliższym czasie opublikowany na portalu PZK i stanowi załącznik do elektronicznej wersji komunikatu.

Przyjęto ostateczną wersję prowizorium budżetowego na rok 2011.  Przedyskutowano i wprowadzono korekty wg otrzymanych w ostatnim okresie informacji. Prowizorium budżetowe będzie opublikowane wraz z protokołem z obrad prezydium.

Zapoznano się z informacją o szkoleniu na temat zmian w ustawie o OPP.  W szkoleniu uczestniczył Jan SP2JLR.
   
Powołanie komisji inwentaryzacyjnej PZK – Zarówno sekretariat ZG PZK jak i OT muszą przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych i nietrwałych do 31 grudnia 2010 z terminem do 5 stycznia 2011.

Posiedzenie zakończono o godz.20.30. (SP2JMR)

4. Kluby krótkofalarskie. Opublikowany został dokument pt: "Zgloszenie_klubu_do_obslugi_QSL_PZK". Dokument jest w standardzie MS Office i pdf. Do pobrania w dziale "Download" --> Materiały organizacyjne PZK --> Dokumenty organizacyjne. Pobranie dokumentu nie wymaga logowania.
Bezpośrednie linki do dwóch wersji dokumentu: MS Office: http://pzk.org.pl/download.php?action=get&id=580
PDF: http://pzk.org.pl/download.php?action=get&id=581

Zgodnie z uchwałą ZG PZK każdy klub ubiegający się o obsługę biura QSL w PZK w styczniu każdego roku zobowiązany jest do złożenia takiego dokumentu w swoim OT PZK.
Podstawa:
Protokół komisji uchwał i wniosków działającej na posiedzeniu Zarządu Głównego
Polskiego Związku Krótkofalowców w dniu 12 czerwca 2010 roku.

Uchwała nr 484/01/10
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na Posiedzeniu
w dniu 12 czerwca 2010 r w Warszawie podjął uchwałę o następującej treści:

„Polski Związek Krótkofalowców zapewnia bezpłatną wymianę kart QSL dla klubów krótkofalarskich w Polsce, niebędących klubami PZK. Serwisem objęte są wszystkie znaki wydane dla radiostacji klubowej. Bezpłatna wymiana kart QSL dla klubów krótkofalarskich w Polsce odbywa się wg następujących zasad:
1. Wymianę kart QSL, zainteresowany klub realizuje poprzez dowolny Oddział Terenowy PZK, którego Zarząd zaakceptuje obsługę zgłaszającego się do obsługi klubu. W razie braku akceptacji klub zgłasza się do innego OT PZK z wnioskiem o obsługę kart QSL.
2. Klub poprzez swojego uprawnionego przedstawiciela, zobowiązany jest do złożenia w Oddziale PZK zgłoszenia według wzoru ustalonego w załączniku nr 1.
3. Zgłoszenie ma być składane ponownie w styczniu każdego roku oraz każdorazowo przy zmianie danych podanych w zgłoszeniu.
4. Klub dostarcza i odbiera karty QSL z Oddziału Terenowego PZK na własny koszt.
5. Jednocześnie tracą moc poprzednie uchwały dotyczące obsługi kart QSL dla klubów niebędących klubami PZK. „

Administrator portalu PZK
Zygmunt Szumski SP5ELA

5. GB100H. Przesyłam informacje prasowa dotyczącą aktywności GB100H do końca tego roku. Dziękuję wszystkim za wspieranie naszego radioklubu, za popieranie naszej akcji harcerskiej w eterze w roku jubileuszu 100 lecia Powstania Harcerstwa na ziemiach polskich.
Dziękując raz jeszcze życzę wszystkim na radosne Święta Bożego
Narodzenia wspaniałych Świąt, rodzinnej atmosfery przy stole wigilijnym, a w nadchodzącym Nowym Roku zdrowia i sukcesów dla Was i waszych najbliższych.
Z pozdrowieniami,
Krzysztof M0AXH/SP3TUV

Ostatnie 3 tygodnie pracy radiostacji GB100H (Harcerstwo)
Do zakończenia akcji harcerskiej związanej z jubileuszem 100 lecia Powstania Harcerstwa na ziemiach polskich zostały 3 tygodnie. Akcja zakończy się 31 grudnia br. o północy. Do tego dnia będzie aktywna okolicznościowa radiostacja
o znaku  GB100H (Harcerstwo). Zapraszamy wszystkich radiooperatorów którzy chcą zdobyć nasz dyplom okolicznościowy a którym brakują  litery do hasła “Harcerstwo” do łączności z tą radiostacją. Aktywności naszych operatorów do końca br. są następujące:
Simon GW0NVN – operator GB100H (aktywność z Walii) pracuje na SSB na 40mtr Wojtek G0IDA – operator G0ZHP pracuje na CW na 40mtr oraz 20mtr
Krzysztof M0AXH – operator G0ZHP pracuje na SSB na 80mtr oraz 20mtr
Informujemy, że karty QSL za prace radiostacji HF100H, GB100H oraz G0ZHP
w ramach naszej akcji jubileuszu 100 lecia Powstania Harcerstwa będziemy wysyłali pod koniec stycznia przyszłego roku.
Życzymy wszystkim krótkofalowcom w Kraju oraz mieszkającym poza jego granicami, radosnych Świąt Bożego Narodzenia, oraz Szczęśliwego Nowego 2011 Roku.
CZUWAJ !
Instruktorzy oraz harcerze radioklubu G0ZHP

6. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Śląskiego OT PZK.
12 grudnia br. o godz. 10.30 (w drugiej turze) w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, w którym na łączną liczbę 230 członków wzięło udział 46 osób, co stanowiło 20 % ogólnej liczby członków Oddziału. Po sprawozdaniach członków ustępującego Zarządu Oddziału i przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wnioskującej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi przystąpiono do dyskusji, która w niektórych momentach przebiegała w nerwowej atmosferze. Za udzieleniem absolutorium głosowało 21 osób, przeciw – 0, natomiast 17 osób wstrzymało się od głosowania. Wybrano nowy Zarząd Oddziału w następującym składzie:

-  prezes Zarządu Oddziału Andrzej Marzec SP9NWE
-  Marek Malczyk SP9DYA
-  Marek Nieznalski SP9HTY
-  Artur Służałek SQ9BDB
-  Arkadiusz Krzykawski SQ9CI

Skład osobowy nowego Zarządu ukonstytuuje się w czasie najbliższego posiedzenia tj. w najbliższą środę. W skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby:
-  przewodniczący Henryk Jegła SP9FHZ,
-  zastępca przewodniczącego Kazimierz Malczyk SP9GFI
-  zastępca przewodniczącego Robert Prorok SQ9FMU.

Obecny na Walnym Zebraniu przedstawiciel Prezydium ZG PZK sekretarz PZK Kol. Tadeusz SP9HQJ odniósł się do niektórych aspektów pracy ustępującego Zarządu Oddziału zwracając uwagę na niedociągnięcia i małe potknięcia w pracy sugerując, aby nowy Zarząd Oddziału uwzględnił je w swojej pracy i unikał w przyszłości podobnych błędów.
Opracował: sekretarz PZK Tadeusz SP9HQJ

7. Walne zebranie OT04. W dniu 12 grudnia br. w klubie POW w Bydgoszczy odbyło się 19 Walne Zebranie Sprawozdawcze Bydgoskiego OT PZK. Dopisała frekwencja.
Na Sali było ponad 80 członków OT, a więc ponad 50% ogółu. Zebranie miało dwie części. Oficjalną, na której wręczono Medale Bydgoskiego OT PZK i dyplomy dla najaktywniejszych członków OT oraz miały miejsce: wystąpienie prezesa PZK, odczytane przez prezesa OT 04 sprawozdanie z działalności OT 04, a także klubów w nim zrzeszonych i wystąpienie Przewodniczącego OKR. Druga część zebrania poświecona była sprawom technicznym tj. prezentacji Arkusza Dionizego w wykonaniu Andrzeja SP2CA oraz przemiennika SR2U, który jest oparty na nowatorskich koncepcjach w tej dziedzinie, umożliwiając korzystanie z niego przez b. słabe lub źle usytuowane stacje.        
Zebranie było znakomicie przygotowane przez Romana SP2DDX oraz Bolka SP2ESH. W przerwie, a także przed i po zebraniu była okazja do wielu spotkań i dyskusji w gronie kolegów. (SP2JMR)                    

8. Świat Radio 1/2011.
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
TEST: Dwupasmowy radiotelefon IC-E80D
RADIOKOMUNIKACJA: Zasilacze stabilizowane 13,8 V
ANTENY: Anteny na zawody 2 m
PREZENTACJA: Automatyczne tunery antenowe MFJ, Radiostacja R-140
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK
RADIO RETRO: Zakłady radiotechniczne IKA
WYWIAD: Już 10 kanałów w DVB-T, Radio retro to moje hobby
HOBBY: Interaktywna mapa radioamatora
DIGEST: Nowoczesne rozwiązania radiowe
DYPLOMY: IOTA-VU Awards
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA
wewnątrz:
Kalendarz zawodów 2011
Spis treści 2010
 
9. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 1/2011
 
OPP
Spotkanie na Słowacji
Nasze anteny, a ochrona środowiska
SP2PAQ i warsztaty dla dzieci powodzian
Aktualności EmCom
Zlot krótkofalowców Twierdza Modlin
Historia-Krótkofalarstwo polskie po II wojnie światowej
Historia Jarosławskiego klubu SP8PEF
25 lat drużyny „Leśnicy”
S.K.

10. Komunikat programu KRÓTKOFALOWCY BIS. Społeczna Redakcja cyklicznego programu o krótkofalowcach, prócz emisji w TV INTERNET na www.videoexpres.pl nadaje regularnie premierowe emisje via TV EDUSAT co drugą niedzielę miesiąca o godzinie  21.00 z jakością studyjną, na satelicie HOT BIRD 9 oraz na platformach cyfrowych;  POLSAT +, CANAL +, CYFRA+ oraz N, i prawie we wszystkich telewizjach kablowych w Polsce.
       Program KRÓTKOFALOWCY BIS po kazdym premierowym wydaniu, jest w kolejną następną niedzielę powtarzany o godzinie 21.00 czasu polskiego.
         Najbliższe wydanie programu w niedzielę  19.12.2010r. o godzinie 21.00 czasu polskiego.
       Będzie to powtórzenie 30. minutowego reportażu telewizyjnego z bardzo ciekawego i prężnie działającego Klubu Polskiego Związku Krótkofalowców w Brzegu nad Odrą, gdzie praca organiczna tętni pełnią życia. Z niektórych doświadczeń warto skorzystać.
       Przypominam, że program K BIS jest zawsze zamieszczany w TV INTERNET na portalu www.videoexpres.pl, zaraz po każdej premierowej emisji w TV EDUSAT.
      Informuję jednocześnie, że TV EDUSAT jest jedyną w Polsce stacją edukacyjną i nie jest kodowana.
Autor i redaktor programu
Henryk Pacha  ATV SP6ARR
www.videoexpres.pl

11. EURO-2012
Zbliżające  się piłkarskie rozgrywki EURO-2012 są znakomitą okazją dla krótkofalowców  polskich  i  ukraińskich  do zorganizowania specjalnej akcji dyplomowej upamiętniającej to wydarzenie.
Grupą inicjatywną jaka zajmować się będzie tym zagadnieniem kieruje Waldemar Sznajder, 3Z6AEF (3z6aef@pzk.org.pl).  Z  ramienia  PZK w zespole jest Tadeusz Pamięta, SP9HQJ  (sp9hqj@poczta.fm),  a  sprawami  informacyjnymi  zajmować się będzie  Sylwester  Jarkiewicz,  SP2FAP (qtc@post.pl). W celu sprawnego funkcjonowania  Zespołu  powołani  zostali  liderzy  grup  terenowych:
SQ2BXI, SQ3WLM, SQ5GLB, SQ5WWK i SP6NIC. Będą oni odpowiedzialni m.in.
za  uruchomienie i  pracę  specjalnych  radiostacji  instalowanych  w miejscach rozgrywek piłkarskich (Gdańsk, Warszawa, Wrocław, Poznań). W projekcie przewidziana jest także praca innych radiostacji amatorskich tematycznie związanych  z  EURO-2012.  Warto  także  dodać,  że akcja koordynowana  jest  z krótkofalowcami  Ukrainy.  Przewiduje  się,  że realizacja projektu dyplomowego będzie 3-etapowa; pierwszy zacznie się już  w  2011  r.  Ponieważ Redakcja MK QTC sprawuje (obok SR) patronat medialny  nad  imprezą,  wszelkie  wiadomości  będą  zamieszczane w miesięczniku, a także rozsyłane za pośrednictwem serwisu eQTC Express.
MK QTC.

SP5CJX. s. k.

W dniu 12-12-2010r. odszedł do krainy wiecznych dx -ów Andrzej Godlewski SP5CJX. Członek założyciel Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK. Wieloletni członek WOT PZK. Człowiek wielkiego serca, niezwykle spokojny, przyjazny i wyrozumiały. Pogrzeb odbędzie się w czwartek 16 grudnia na Cmentarzu Wojskowym na Warszawskich Powązkach. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 9:00 w Wojskowym Domu Pogrzebowym na Powązkach.
Wyrazy najgłębszego współczucia dla rodziny z powodu utraty najbliższej osoby składają koledzy, przyjaciele  z Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK oraz Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK.

Cześć Jego pamięci!

Prezes WOT PZK, Jurek SP5SSB
Prezes VOT PZK, Zygmunt SP5ELA

Tyla informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,217,236 Unikalnych wizyt