PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 9
Użytkowników online: 0
RSS

KS-43. Komunikat sekretariatu ZG PZK na 27.10.2010
Opcje newsa
Komunikaty PZKnews: pzk.jpg
Komunikat sekretariatu ZG PZK na 27 października 2010


Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje.

1. Krótkofalowiec Polski nr 11/2010.
W imieniu jednoosobowej redakcji KP przepraszam kol. Huberta SQ9AOL za zamieszczenie relacji ze Zjazdu Mikrofalowego w Zieleńcu z Jego podpisem. Podczas składu do druku w AVT nastąpiła podmiana pliku w tytule „40 lat SP8KKM”. Niestety przeoczyłem to podczas sprawdzania po wstępnej korekcie. Właściwa relacja ukaże się w KP 12.
Przepraszam jeszcze raz Huberta oraz wszystkich, którzy uczestniczyli w tym wspaniałym spotkaniu z okazji 40 lat Dębickiego klubu Krótkofalowców SP8KKM w Głobikowej. Piotr SP2JMR.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Warszawskiego OT PZK ( OT 25 )

16 października br. o godz. 10.30 (w drugim terminie )w salce przy kościele NMP przy ul. Gdańskiej 6a w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Warszawskiego OT PZK, w którym na łączną liczbę 319 członków OT przybyło 34 osób, co stanowiło niewiele ponad 10 procent stanu osobowego Oddziału. Obrady prowadził Robert SP5XVY, natomiast protokolantem był Witold SP5UHW. Szczegółowych informacji dotyczących XIX NKZD PZK udzielił Marek SP5UAR, Tomek SP5CCC oraz Robert SP5XVY. Zebrani, w czasie głosowania, dostosowali zapisy Statutu WOT PZK do zapisów aktualnego Statutu PZK z naniesionymi poprawkami wynikającymi z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz o zakazie pełnienia funkcji w innych organach PZK przez osoby pełniące funkcję w zarządzie oddziału PZK. Krótkie sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału złożył pełniący obowiązki prezesa Zenon SP5CNG, po czym głos zabrała przewodnicząca OKR PZK Katarzyna SQ5NHK stwierdzając, że OKR nie ma uwag do pracy Zarządu Oddziału. Dokonano wyborów uzupełniających do Zarządu Oddziału. Nowym prezesem Oddziału został Jerzy Szawarski SP5SSB, natomiast członkiem Zarządu Oddziału wybrany został Sebastian Bera SP5-25-0762. Wybrano również zastępców członków Zarządu Oddziału tj. Włodzimierza Karczewskiego SQ5WWK i Ireneusza Szulskiego SQ5MX. Zastępcami członków OKR wybrani zostali: Maciej Gronowski SP5CGI i Andrzej Świetlik SP5OXB. Z uwagi na niską frekwencję tj. poniżej 20 procent stanu osobowego Oddziału, nie można było dokonać wyboru zastępców delegatów na Zjazd Krajowy PZK. W toku ożywionej dyskusji, w nerwowej atmosferze, trwała wymiana informacji przybierająca niekiedy postać polemiki pomiędzy Robertem SP5XVY a obecnym na Walnym Zebraniu sekretarzem PZK Tadeuszem SP9HQJ na temat głosowania elektronicznego w sprawie zatwierdzenia Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK, jak też w sprawie wpisania Roberta SP5XVY na tzw. „czarną listę” dyskutantów strony internetowej PZK. W ostatniej sprawie w najbliższym czasie Robert SP5XVY otrzyma wyczerpującą informację o przyczynach takiego stanu rzeczy i ewentualnej próbie rozwiązania tego problemu. Odnośnie zatwierdzenia powołania Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK, to zebrani zapoznani zostali z treścią pisma Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy skierowanego do Zarządu Głównego PZK, w którym to Organ Nadzoru odnosi się do tej sprawy i wydaje wnioski. Piszący te słowa, pomija milczeniem obyczaje i atmosferę panującą w czasie Walnego Zebrania.
Sekretarz PZK Tadeusz SP9HQJ.

3. OH PZK dla Przewodniczącego.
W dniu 25 października w sali narad jarosławskiego ratusza miałem zaszczyt odznaczyć OH PZK Pana Janusza Szkodnego Przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia. Sprawa bez precedensowa w całej naszej organizacji. Odznaka została przyznana 12 czerwca br. za zasługi dla rozwoju krótkofalarstwa na ziemi jarosławskiej i nie tylko. Dzięki wspaniałej atmosferze oraz warunkom stworzonym dla OT 35 oraz klubu SP8PEF krótkofalarstwo w tym rejonie ma się dobrze. Pojawia się też coraz więcej nowych inicjatyw zarówno w OT jak i klubie.
Dzięki akceptacji władz miasta wszystkich szczebli działalność Jarosławskiego OT PZK (OT35) oraz radioklubu SP8PEF prowadzona jest jako oficjalna agenda służąca promocji miasta Jarosławia, a siedziba OT i klubu mieści się w kamienicy UM na rynku w Jarosławiu. Więcej na temat spotkania w KP 12/2010 oraz w programie „Krótkofalowcy Bis” na portalu www.videoexpres.pl oraz w niedzielę o godz.21.00. na TV „Edusat”. (SP2JMR)

4. Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Stowarzyszenia PK UKF.
W dniu 23 października 2010 odbył się w Warszawie zjazd sprawozdawczo wyborczy Stowarzyszenia PK UKF.
W zjeździe uczestniczyło 15 osób, członków Stowarzyszenia i sympatyków reprezentujących środowiska z SP2, SP5, SP7, SP8. W zjeździe uczestniczył też Kolega Jan Dąbrowski SP2JLR jako przedstawiciel ZG PZK.
Zjazd dokonał wyboru nowych władz Stowarzyszenia do których weszli:
- Tadeusz Baranowski SP7FDV (prezes)
- Sławomir Bułajewski SP5QWJ (sekretarz)
- Bartłomiej Wiącek SP5QWB (skarbnik)
- Maciej Karpiński SP7TEE (członek)
- Andrzej Walczyk SP5BTN (członek)
Uczestnicy zjazdu przedyskutowali obecną sytuację w polskim środowisku UKF. W trakcie ożywionej dyskusji wykazali dużą troskę o dalszą prawną kontynuację funkcjonowania Stowarzyszenia będącego prawnym gwarantem interesów środowiska UKF w Polsce.
Zjazd przyjął uchwały:
- zobowiązujące do opracowania do końca br. zmian w regulaminie zawodów MGM i ich ogłoszenia
- o imiennej klasyfikacji uczestników współzawodnictw sportowych
- wyrażającą podziękowanie Koledze Piotrowi Szołkowskiemu SP5QAT za prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia i skuteczne wprowadzenie elektronicznego systemu rozliczania zawodów UKF
Uczestnicy zjazdu zobowiązali też zarząd do opracowania programu działania, który w okresie zastoju i braku aktywności członków Stowarzyszenia ożywi aktywność środowisk UKF w Polsce.
Tomasz Ciepielowski SP5CCC

5. Komunikat programu KRÓTKOFALOWCY BIS.

Społeczna Redakcja cyklicznego programu o krótkofalowcach, prócz emisji w TV INTERNET na www.videoexpres.pl nadaje regularnie premierowe emisje via TV EDUSAT co drugą niedzielę miesiąca o godzinie21.00 z jakością studyjną, na satelicie HOT BIRD 9 oraz na platformach cyfrowych; POLSAT +, CANAL + CYFRA+ oraz N i prawie we wszystkich telewizjach kablowych w Polsce.
 Program KRÓTKOFALOWCY BIS po każdym premierowym wydaniu, jest w kolejną następną niedzielę powtarzany o godzinie 21.00 czasu polskiego.
 Najbliższe premierowe wydanie programu w niedzielę 31.10.2010r. o godzinie 21.00 czasu polskiego.
 Będzie to 30 minutowa relacja telewizyjna w której będzie zamieszczona cała relacja z Rawy Mazowieckiej, gdzie odbywały się pierwsze w Polsce Mistrzostwa I Regionu IARU. W programie zostanie również nadana gawęda krótkofalowca taternika Bogdana SP6ABA, który brał udział w zabezpieczaniu radiowym w zdobywaniu najwyższego szczytu gór na świecie przez polskich alpinistów.
 Przypominam, że program K BIS jest zawsze zamieszczany w TV INTERNET na portalu www.videoexpres.pl zaraz po każdej premierowej emisji w TV EDUSAT.
Informuję jednocześnie, że TV EDUSAT jest jedyną w Polsce stacją edukacyjną i nie jest ona kodowana.
Autor i redaktor programu Henryk Pacha ATV SP6ARR
www.videoexpres.pl


6. KONKURS 30 LAT NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”.
Wyniki Konkursu organizowanego przez Klub SP3PSM i ZR NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Poznaniu z okazji 30 rocznicy powstania NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”.
 W poszczególnych grupach wyniki przedstawiają się następująco  (w kolejności według ilości zdobytych punktów):
 Grupa KF: SQ3XBC, SP3OTO, SP2WEG, SN7PW, SQ2AHL, SP7FGA, SP8BJU,  SP4ICP, HF25NHV, SQ7CGN
Grupa UKF: SQ3MVM, SP3DRM, SQ3TJD, SP3JBX, SQ3CPC, SP3EBX, SQ3MKL, SQ3OOE, SP3FTA, SP3NK
Grupa SWL: SP2-7170, DE1KDC, SP7-15-045, SP3-08120, SP7-15-046
Wyżej wymienieni zwycięzcy w poszczególnych grupach zostaną zaproszeni indywidualnie na spotkanie połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień.
 Pozostałym uczestnikom dyplomy potwierdzające udział w konkursie zostaną przesłane pocztą. Pełne wyniki konkursu na stronie klubowej: http://sp3psm.poznan.pl

W imieniu organizatorów: SP3UCM

7. XIII Zjazd Techniczny UKF.
W związku z koniecznością rezerwacji hoteli, podajemy planowany termin XIII Zjazdu Technicznego UKF w Zieleńcu. Odbędzie się on w dniach 18-21.08.2011r. Program ramowy Zjazdu już wkrótce na stronie klubu SP6KBL.

Zarząd Klubu SP6KBL

8. Ustawa. Prawo o stowarzyszeniach.

Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Tekst ujednolicony na podstawie: · Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104, · Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, · Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 876, · Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.

Zwracam uwagę wszystkim prezesom i zarządom OT PZK na wymogi Art. 20 ustawy.
Tekst jednolity ustawy znajduje się na serwerze PZK w dziale DOWNLOAD à Materiały organizacyjne PZK - Dokumenty organizacyjne. Link bezpośredni:

http://pzk.org.pl/download.php?action=get&id=550


Zygi SP5ELA

9. Galeria zdjęć członków PZK.

Witajcie Koleżanki i Koledzy!
Nadchodzą długie jesienno-zimowe wieczory i administrator postanowił wygospodarować czas na zajęcie się galerią fotek członków PZK. Bardzo proszę wszystkie te osoby, które chcą, aby ich fotka była zamieszczona w galerii zdjęć na portalu PZK o ich nadesłanie na adres admin(o)pzk.org.pl

W tej chwili w galerii jest zgromadzonych 57 "testowych" fotek. Pierwszy ekran galerii ma fotki z prawidłowymi opisami, dla zorientowania się każdego internauty, jak to w praktyce wygląda. Galeria ma dostęp publiczny, tak więc przysyłając fotkę automatycznie wyrażamy zgodę na jej publikacje.
W swojej kolekcji zdjęć SP5ELA ma kilka tysięcy fotek, ale często są to fotki grupowe i nie jest możliwe wydzielenie z nich pojedynczej osoby.
Nadsyłane fotki powinny być fotkami w standardzie "paszportowym" lub do niego zbliżonym. Proszę nie nadsyłać do galerii zdjęć "krajobrazowych", gdzie głowa człowieka jest wielkości łebka szpilki.
Link do galerii: http://pzk.org.pl/photogallery.php

Administrator PZK
Zygmunt Szumski SP5ELA

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,608,758 Unikalnych wizyt