PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3355 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

KS-37. Komunikat sekretariatu ZG PZK na 15.09.2010
Opcje newsa
Komunikaty PZKKomunikat sekretariatu ZG PZK na 15.09.2010 r.                    (wersja pdf)

Witam serdecznie wszystkich odbiorców komunikatów. A oto informacje:

1. Sprawozdanie ze spotkania w dniu 13.09.2010 z Dr. Hamadoun Touré, HB9EHT– Sekretarzem Generalnym ITU.
W poniedziałek dnia 13.09.2010 w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się spotkanie z Sekretarzem Generalnym Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) – Dr. Hamadoun Touré, HB9EHT. Wspomniane spotkanie zorganizowane zostało pod auspicjami Ministerstwa Infrastruktury, a zaproszonymi uczestnikami – oprócz reprezentantów władz i organów państwowych (m. in. Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej) – byli przedstawiciele różnych instytucji i organizacji telekomunikacyjnych, w tym również przedstawiciele Polskiego Związku Krótkofalowców – jako jedynej organizacji pozarządowej o charakterze niekomercyjnym. Reprezentantami PZK na odnośnym spotkaniu były następujące osoby: Kol. Janina Gutkiewicz, SP5GMM (wieloletni pracownik Ministerstwa Łączności i Ministerstwa Infrastruktury, zaangażowany w prace związane z przynależnością Polski do ITU i związanymi z tym odnośnymi działaniami) oraz Kol. Paweł Zakrzewski, SP7TEV (Oficer Łącznikowy IARU - PZK).

Przedmiotowe spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.15, a przemówienie wstępne wygłosiła Pani Magdalena Gaj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
Pani Minister wspomniała o zbliżających się tegorocznych wyborach do Rady ITU,
a także o znaczeniu rozwoju w Polsce szerokopasmowych łączy internetowych
i zwiększaniu dostępu do sieci – jako o niezbędnym czynniku rozwoju technicznego i cywilizacyjnego naszego kraju.
 
Następnie zasadnicze exposé wygłosił Dr. Hamadoun Touré, HB9EHT – Sekretarz Generalny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU). Sekretarz przypomniał, że ITU jest najstarszą agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych, a liczy sobie dokładnie tylu członków, ile państw jest właśnie członkami ONZ (aktualnie są to 192 kraje). Dr Touré podkreślił między innymi, że dynamika rozwoju infrastruktury teleinformatycznej naszego kraju – ze szczególnym uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu – jest godna podziwu i naśladowania, a Polska jest już państwem, którego społeczeństwo należy określać już bardziej jako społeczeństwo wiedzy niż społeczeństwo informacyjne. Sekretarz Generalny ITU podkreślił, że w dalszym ciągu należy się koncentrować na działaniach zmierzających do osiągnięcia tzw. Milenijnych Celów Rozwoju (MGD), a także przypomniał, że ITU jest jedyną agendą ONZ, w ramach której państwa członkowskie – nawet będące formalnie w stanie wojny – są w stanie osiągnąć pełne porozumienie!

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Polskiego Związku Krótkofalowców zadali
Dr. Hamadoun Touré, HB9EHT dwa zgłoszone uprzednio do organizatorów pytania, dotyczące bezpośrednio Służby Amatorskiej w kontekście procesów dokonujących się na forum ITU.
Pytanie pierwsze dotyczyło opracowania w ramach przedmiotowej agendy ONZ raportu nt. udziału struktur radiokomunikacji amatorskiej w zapobieganiu i pomocy w przypadku katastrof. Odnosząc się do tego pytania, Sekretarz Generalny ITU podkreślił, że jest pierwszą osobą piastującą odnośne stanowisko w ramach wspomnianej organizacji międzynarodowej, która to osoba jest licencjonowanym krótkofalowcem! Dr Touré przyznał, że z ogromną uwagą śledził prace IARU prowadzone na forum ITU – w tym również seminaria dotyczące działań Służby Amatorskiej w czasie katastrof i w trakcie ogólnie rozumianych sytuacjach kryzysowych. Dr Touré zapewnił, że mimo zróżnicowanych niekiedy opinii w przedmiotowej kwestii, współpraca w odnośnym zakresie na linii ITU – IARU w trakcie ostatniej Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (WRC) była bardzo efektywna i została oceniona niezwykle wysoko. Pan Hamadoun Touré, HB9EHT solennie zapewnił, że z całą stanowczością – jako Sekretarz Generalny ITU – wspiera wszelkie działania podejmowane przez międzynarodową społeczność krótkofalarską.
Drugie pytanie ze strony PZK dotyczyło z kolei statusu i roli Służby Amatorskiej
w odniesieniu do dynamicznie zmieniających się potrzeb innych służb radiokomunikacyjnych oraz podmiotów gospodarczych. Dr Hamadoun Touré po raz kolejny wspomniał, że całokształt działalności Służby Amatorskiej jest niezwykle istotny, mimo oparcia zasad jej funkcjonowania na działaniach ochotniczych. Sekretarz Generalny ITU podkreślił, że ponad wszelką wątpliwość Służba Amatorska dowiodła, iż jest w stanie czynnie przyczynić się do ratowania ludzkiego życia, stąd jej niezakłócony rozwój jest absolutnie niezbędny. Dr Touré przypomniał, że nie zostały w jakikolwiek sposób zmniejszone części widma radiowego przeznaczone dla Służby Amatorskiej, a w roku 2007 nawet przyznano dodatkowe jego fragmenty. W kontekście dalszego rozwoju Służby Amatorskiej, Sekretarz wspomniał też o jego bardzo ważnym aspekcie – w kontekście dokonującego się coraz większego postępu komunikacji w formie cyfrowej. Dr Hamadoun Touré, HB9EHT podał również przykłady ze strony nadawców komercyjnych, którzy protestowali, gdy przyznawano dodatkowe segmenty widma częstotliwości na rzecz Służby Amatorskiej (np. w Niemczech ok. 2 lat temu rozpoczęto wdrażanie specjalnego radiowego cyfrowego systemu informacyjnego na terenach wiejskich). Kontrargumentem ze strony ITU było wówczas, że przecież ci rzekomo poszkodowani nadawcy komercyjni dalej są w stanie prowadzić swoją działalność, bez najmniejszego uszczerbku w zakresie realizacji celów tejże działalności!
Po zakończeniu oficjalnej części spotkania, w trakcie tzw. rozmów kuluarowych (organizatorzy zapewnili poczęstunek kawowy) była także okazja, aby spytać Sekretarza Generalnego ITU o jego preferencje krótkofalarskie związane z aktywnością w eterze pod znakiem wywoławczym HB9EHT. Dr Hamadoun Touré przyznal, że z powodu ogromu obowiązków służbowych na pracę na pasmach amatorskich ma czas właściwie wyłącznie w soboty, a do tego odbywa się to poza główną siedzibą ITU w Genewie – ze względów lokalizacyjnych. HB9EHT przyznał, że bywa aktywny na różnych pasmach emisją SSB oraz emisjami cyfrowymi i nie wykluczył, że od stycznia przyszłego roku (czyli od roku 2011) będzie go można spotkać w eterze znacznie częściej niż dotychczas…
Tytułem podsumowania można stwierdzić, że wspomniane powyżej spotkanie
z Sekretarzem Generalnym Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) – Dr. Hamadoun Touré, HB9EHT przebiegło z jednej strony w miłej i przyjaznej atmosferze, a z drugiej – stworzyło możliwość wyczerpującego zapoznania się z problematyką prac prowadzonych na forum ITU, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania Służby Amatorskiej.

Opracowanie:     Paweł Zakrzewski, SP7TEV – Oficer Łącznikowy IARU - PZK
Data sporządzenia:     13.09.2010

2. „Świat Radio”. Prenumeruj! za darmo lub półdarmo.

Jeśli jeszcze nie prenumerujesz ŚR, spróbuj za darmo! My damy Ci bezpłatną prenumeratę próbną od października 2010 do grudnia 2010, Ty udokumentuj
swoje zainteresowanie ŚR wpłatą kwoty 88,20 zł na kolejne 9 numerów (styczeń 2011 – wrzesień 2011). Będzie to coś w rodzaju zwrotnej kaucji. Jeśli nie uda nam się przekonać Cię do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.12.2010 r. – otrzymasz zwrot całej swojej wpłaty.
Jeśli już prenumerujesz ŚR, nie zapomnij przedłużyć prenumeraty! Rozpoczynając drugi rok nieprzerwanej prenumeraty ŚR nabywasz prawa do zniżki.
W przypadku prenumeraty rocznej jest to zniżka w wysokości ceny 2 numerów. Rozpoczęcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do zniżki o wartości 3 numerów,
zaś po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz możliwość zaprenumerowania ŚR w cenie obniżonej o wartość 4 numerów. Jeszcze więcej zyskasz, decydując
się na prenumeratę 2-letnią - nie musisz mieć żadnego stażu Prenumeratora, by otrzymać ją w cenie obniżonej o wartość aż 8 numerów! Więcej - po 3 latach nieprzerwanej
prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej równy jest wartości 10 numerów, a po 5 latach zniżka osiąga wartość 12 numerów, tj. 50%!
PAMIĘTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *):
_ otrzymują gratis równoległą prenumeratę e-wydań (patrz str. 10)
_ mają bezpłatny dostęp do specjalnego serwisu ŚR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostałych Czytelników – dostęp za mikropłatnościami SMS-ami
www.swiatradio.com.pl/archiwum)
_ mogą otrzymywać co miesiąc bezpłatny numer archiwalny ŚR! (zamawiając dowolne z dostępnych jeszcze wydań sprzed stycznia 2010 r. – otrzymasz je wraz
z prenumeratą; zamówienie możesz złożyć mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl)
_ zostają członkami Klubu AVT i otrzymują wiele przywilejów oraz rabatów
*) nie dotyczy prenumerat zamówionych u pośredników (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezpłatnych prenumerat próbnych.

bezpłatna prenumerata próbna prenumerata 9-miesięczna
od października 2010 r. do grudnia 2010 r. od stycznia 2011r. do września 2011r.
3 x 0,00 zł = 0,00 zł 9 x 9,80 zł = 88,20 zł

ceny prenumeraty (cena bez zniżek - 107,80 za rok)
okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty
rok 2 lata 3 lata lub 4 lata 5 i więcej lat, rocznej 98,00 zł (2 numery gratis) 88,20 zł (3 numery gratis) 78,40 zł (4 numery gratis) 2-letniej 156,80 zł (8 numerów gratis) 137,20 zł (10 numerów gratis) 117,60 zł (12 numerów gratis)

CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelników nie prenumerujących wersji papierowej; zawierają 22% VAT)
6 wydań: 6 x 6,80 zł = 40,80 zł 12 wydań: 12 x 6,20 = 74,40 zł 24 wydania: 24 x 5,60 = 134,40 zł
Prenumeratę zamawiamy:
Najprościej dokonując wpłaty
Najłatwiej wypełniając formularz w Internecie (na stronie www.swiatradio.com.pl) – tu można zapłacić kartą,
Najwygodniej wysyłając na numer 0663 889 884 SMS-a o treści PREN
– oddzwonimy i przyjmiemy zamówienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy),
przesyłając (faksem lub pocztą) wypełniony formularz ze strony 29 tego numeru ŚR,
zamawiając za pomocą telefonu, e-maila, faksu lub listu.. (SP5AHT)

3. Jodłówka Tuchowska 2010 - jubileuszowe spotkanie już za nami.

 Jak co roku w drugi weekend września w Jodłówce Tuchowskiej odbywa się spotkanie pod hasłem "Krótkofalarska Jesień na Pogórzu". Podstawowym celem spotkania jest wypoczynek i rozliczenie Zawodów Tarnowskich. W tym roku było również podobnie.
Już od piątku na przemienniku tarnowskim panował spory ruch. Koledzy zmierzający na spotkanie prowadzili rozmowy informując się nawzajem o trasie dojazdu. Na miejscu trwało przygotowywanie na przyjęcie gości. Rozwieszone zostały anteny i ruszyła radiostacja.
Mimo padającego deszczu przybywało coraz więcej gości. Trwający ciągły ruch na terenie Ośrodka nie pozwolił wcześnie położyć się spać. Tak zbliżała się północ. Głód też zaczął się zbliżać i dokuczać. Nie bacząc na padający deszcz udało się rozpalić ogień i zrobić "kociołek". Zawartość okazała się za mała więc na rożen poszły też kiełbaski. Już dobrze po północy na Ośrodku zrobiło się cicho.
W sobotę od rana, w Jodłówce Tuchowskiej, na boisku szkolnym zaadaptowanym na parking, gromadziło się coraz więcej samochodów naszych gości. Na przybywające samochody brakło miejsca. Trzeba było parkować na poboczu drogi dojazdowej, na bocznych polnych dróżkach, a nawet na parkingu pobliskiego Kościoła parafialnego. Przybyli reprezentanci całej Polski, za wyjątkiem pierwszego i czwartego Okręgu. Rozpoczęła się giełda sprzętu i niekończące się pogaduchy nie tylko koleżanek i kolegów ale także osób im towarzyszących.
O godzinie12.15, chętni spotkali się przy wspólnym zdjęciu. O godzinie 13-stej obiad, który niespodziewanie się przeciągnął ze względu na sporą i nie spodziewaną ilość wydanych posiłków. Następnie oficjalna część spotkania.
Część oficjalną rozpoczął Prezes Zbyszek SP9IEK. Witając, podziękował wszystkim za liczne przybycie i minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego tydzień temu Kolegi Jacka SP9AKD, a następnie Janek SP2JLR - V-ce Prezes ZG PZK wręczył grawertony za pracę na rzecz Oddziału oraz środowiska krótkofalarskiego, ufundowane przez Prezesa ZG PZK następującym Kolegom: SP9CLO, SP9IEK, SP9JA, SP9JZT, SP9LAS, SP9VRY, SQ9AOL, SQ9AOR, SQ9SX.
 Grawertonami Prezesa ZG PZK uhonorowano również: Dyrekcję Szkoły Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej, Dyrekcję Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej oraz naszego sponsora Firmę TOP 8000 poprzez jej przedstawiciela Ryszarda Kajmowicza SP9MZU.
Okazji w tym roku było wiele:
85-ta rocznica IARU
80-ta rocznica PZK
35-ta rocznica powstania OT nr 28 w Tarnowie.
25 lat od pierwszego krótkofalarskiego spotkania "Krótkofalarska Jesień na Pogórzu" w Jodłówce Tuchowskiej.
Zgodnie z ustaleniami z Prezydium ZG PZK spotkanie w tym roku miało charakter regionalny. Następnie Przewodniczący Komisji Zawodów Tarnowskich - Janek SP9LAS, wręczył laureatom zdobyte w zawodach trofea. Kolega Jacek SQ8AQO w imieniu organizatora "Zlotu Militarnego" w miejscowości Blizna, związanego z wydawanym dyplomem "Oni ocalili Londyn", podziękował Zbyszkowi SP9IEK - Prezesowi naszego OT za pomoc Zarządu OT w zorganizowaniu oraz udostępnienie przez Zbyszka eksponatów krótkofalarskich do wystawy historycznego sprzętu nadawczo-odbiorczego.
Głos zabrał także V-ce Prezes ZG PZK Janek SP2JLR. Nawiązując do obchodzonych tu rocznic, podziękował wszystkim za pracę na rzecz rozwoju krótkofalarstwa polskiego.
Przedstawił też najistotniejsze na dzień dzisiejszy kierunki działania i zadania stojące przed Prezydium oraz ZG PZK.
 Jak na regionalne spotkanie przystało swoja obecnością zaszczycili nas miedzy innymi:
Wspomniany już V-ce Prezes ZG PZK - Kol. Janek SP2JLR, Szef Centralnego Biura QSL - Kol. Zbyszek SP2IU, Redaktor Naczelny RBI - Kol. Jurek SP5BLD, Delegat i Członek ZG PZK, przedstawiciel OT PZK nr 12 - Kol. Janek SP9BRP, Prezes OT PZK nr 05 Kol. Wiesiek SP8NFZ, Prezes OT PZK nr 18 Kol. Janek SP8FHK, wędrująca po Polsce Południowej "Grupa zamkowa" w składzie Kol. Kol. SQ5GLB, SP5JCX, SP9RTZ i SP2QCS oraz inni nie wymienieni Koleżanki i Koledzy w większości z południowej Polski. Z Holandii Kol. Frits PA0F, z Austrii Kol. Krzysztof OE1KDA. Byli też Słowacy i wiele osób towarzyszących przybyłym krótkofalowcom. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie.
Część oficjalną zakończył Prezes naszego OT - Zbyszek SP9IEK zapraszając wszystkich na wspólne ognisko - grill.  Posiedzenie przy ognisku i śpiewie przy akompaniamencie gitary trwało do późnych godzin wieczornych. Opowieści i pogaduchy wydawały się nie mieć końca. Szybko też znikała zawartość słynnego tu już "kociołka" w wykonaniu Kol. Krzyśka SQ9MUO.W niedzielę po śniadaniu zabraliśmy się do pracy związanej z oddaniem obiektu.
 Demontaż zainstalowanego sprzętu trwał znacznie krócej niż jego rozkładanie, a przebywający jeszcze na obiekcie goście trochę smętnie spoglądali na nasze czynności.
Tak. Co dobre zbyt szybko się kończy. Mamy nadzieję, że tak właśnie myśleli.
Szacujemy, że odwiedziło nasze spotkanie około 250 - 300 osób.
Pamiątkowa lista uczestników spotkania zakończyła się nr 217. Dziękujemy wpisującym się. Po więcej informacji zapraszamy na nasza stronę internetową - http://sp9pta.w.interia.pl
lub http://sp9pta.krotkofalowcy.org
Serdecznie zapraszamy znowu za rok. Do zobaczenia! Vy 73. Stanisław sq9aor

4. QRP.QRP.QRP. W dniach 11-12 września 2010 w miejscowości Burzenin (niedaleko Sieradza), w Ośrodku Sportowym „Sportowa Osada” odbywały się 4. Warsztaty QRP. Przybyło ponad 100 uczestników, w Warsztatach w dniu 12 września uczestniczył również Bogdan Machowiak SP3IQ,przedstawiciel prezydium ZG PZK. Na miejscu była możliwość wymiany informacji na tematy QRP, a w szczególności możliwość bycia uczestnikiem w prezentacji wielu różnych konstrukcji QRP. Urządzeń gotowych QRP było prezentowanych wiele, wielu też kolegów prowadziło na miejscu w Ośrodku łączności na swych transceiverach małej mocy. Przy okazji prezentowano wiele anten do pracy terenowej. Na Warsztatach był obecny Andrzej Janeczek SP5AHT, redaktor naczelny miesięcznika Świat Radio, które to czasopismo jest promotorem konstruowania urządzeń nadawczo-odbiorczych QRP. Przy okazji można było poznać bardzo ciekawą konstrukcję QRP na pasmo 80 metrowe opracowaną i zbudowaną przez Andrzeja SP5AHT.

5. Ostatnie pożegnanie Ś.P. Jacka Rutyny SP9AKD.
13 września o godz. 13.00 na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Czarna Droga w Tarnowie - Mościcach odbył się pogrzeb Ś.P. Jacka Rutyny SP9AKD – sekretarza Głównej Komisji Rewizyjnej PZK. W ceremonii pogrzebowej wzięło udział wielu przedstawicieli z Tarnowskiego OT PZK z prezesem Oddziału Zbyszkiem SP9IEK i wiceprezesem Oddziału Januszem SP9LAS, a także przedstawiciele okolicznych klubów. Nie zabrakło również znanych miejscowych nestorów krótkofalarstwa tj. Andrzeja SP9NH i Tadeusza SP9AED, a także Janka SP9BRP. Mowę pożegnalną nad grobem wygłosił Tadeusz SP9HQJ – sekretarz PZK, podkreślając zasługi Ś.P. Jacka SP9AKD, który swą przygodę krótkofalarską rozpoczął w czasie studiów na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w latach 60 – tych. Na przestrzeni lat pełnił wiele funkcji społecznych. Był między innymi współzałożycielem Tarnowskiego OT PZK, pełniąc przez wiele lat obowiązki prezesa Oddziału. Był członkiem ZG PZK, a w ostatnich latach sekretarzem GKR PZK. Do końca pozostał na posterunku, ponieważ w dniu śmierci we wczesnych godzinach rannych udawał się na dworzec PKP, aby wziąć udział w XIX Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów PZK w Warszawie. Niestety, nagła śmierć uniemożliwiła Mu wzięcie udziału w Zjeździe. Na co dzień Ś.P. Jacek był skromnym człowiekiem i nie obnosił się swoim wieloletnim doświadczeniem i wynikami. Pozostał w świadomości Kolegów jako człowiek kompromisu, otwarty na problemy drugiego człowieka, wzór do naśladowania dla młodych nadawców. Cześć Jego pamięci.
Opracował : Tadeusz SP9HQJ – sekretarz PZK

6. Posiedzenie prezydium ZG PZK
. Najbliższe posiedzenie prezydium ZG PZK odbędzie się w pomieszczeniach sekretariatu ZG PZK w Bydgoszczy w dniu 23 września br. Przewidywany początek godz.15.00. Tematyka to:
- sytuacja finansowa PZK
- propozycje do prowizorium budżetowego na rok 2011
- PZK po XIX NKZD
- Polityka informacyjna PZK
- sprawy sportowe- Mistrzostwa HST R1 IARU 2010.
- sprawy bieżące wniesione przez członków prezydium.

7. Komunikat AWARD Managera PZK. Andrzej SQ7B Award Manager PZK informuje, że wszelkie zaległości powstałe na Jego odcinku działania zostaną w najbliższym możliwym czasie załatwione. Spowodowane one zostały przyczynami zdrowotnymi. Informację przekazuję na prośbę zainteresowanego.
Piotr HF80JMR

8. Komunikat programu KRÓTKOFALOWCY BIS.
Społeczna Redakcja cyklicznego programu o krótkofalowcach, prócz emisji w TV INTERNET na www.videoexpres.pl nadaje regularnie premierowe emisje via TV EDUSAT co drugą niedzielę miesiąca o godzinie21.00 z jakością studyjną, na satelicie HOT BIRD 9 oraz na platformach cyfrowych; POLSAT +, CANAL + N, i prawie we wszystkich telewizjach kablowych w Polsce.
 Program KRÓTKOFALOWCY BIS po każdym premierowym wydaniu, jest w kolejną następną niedzielę powtarzany o godzinie 21.00 czasu polskiego.
 Najbliższe wydanie programu w niedzielę 19.09.2010r. o godzinie 21.00 czasu polskiego.
 Będzie to 30 minutowa relacja TV z XXII Zjazdu SP OTC w Księżych Młynach.
 Program K BIS jest zamieszczany w TV INTERNET zaraz po każdej premierowej emisji w EDUSAT na portalu www.videoexpres.pl
Informuję jednocześnie, że TV EDUSAT jest jedyną w Polsce stacją edukacyjną i nie jest kodowana.
Autor i redaktor programu
Henryk Pacha ATV SP6ARR
www.videoexpres.pl

9.  Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Stowarzyszenia Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych czyli SPDXC.
Zjazd Stowarzyszenia SPDXC w 2010 roku odbędzie się w Ustroniu Śląskim w dniach 17 - 19 września. Zjazd odbędzie się w Ośrodku Wczasowym "JUHAS" położonym w słynnej uzdrowiskowej dzielnicy Ustronia - Jaszowcu, na zboczu góry Równica. Mamy nadzieję, że dogodne położenie, z dobrymi warunkami dojazdu z wielu regionów Polski (niestety nie ze wszystkich) oraz korzystny wrześniowy termin sprawią, że będzie to Zjazd, który zgromadzi wielu uczestników: członków i sympatyków SP DX Clubu. Jest to tym bardziej istotne, że nadchodzący zjazd będzie zjazdem sprawozdawczo-wyborczym, na którym wybierzemy władze Stowarzyszenia na kolejne cztery lata.
Program Zjazdu jak zwykle obejmuje wiele ciekawych prezentacji i relacji z wypraw DX-owych oraz WRTC. Jak zwykle ważnym elementem jest podsumowanie SPDX Contestu, a także Intercontestu jedynego w swoim rodzaju współzawodnictwa.
Więcej informacji na stronie SPDXC. (Piotr HF80JMR)

10. I Zlot Krótkofalowców - Twierdza 2010. 18-19 września 2010
Członkowie Mazowieckiego Klubu Radioamatorów, Praski Oddział Terenowy PZK i Warszawski Oddział Terenowy PZK serdecznie zapraszają w dniach 18-19 września 2010r. na I Zlot Krótkofalowców w Twierdzy Modlin. W planie prelekcje tematyczne dotyczące krótkofalarstwa, giełda krótkofalarska, zwiedzanie Twierdzy Modlin oraz ognisko, a także wiele atrakcji dla dzieci.
W programie imprezy m.in :
Sobota
10:00 - 11:00 powitanie - prezesi OT, wystąpienia oficjalne
11:00 - 13:00 zwiedzanie / czas wolny / giełda krótkofalarska
13:00 rozdanie nagród za zawody
14:00 - 14:30 obiad
14:30 - 15:30 prelekcja 'Program do logowania UR5EQF' - prowadzący kol. Andrzej SP5MNJ
15:30 - 16:00 prelekcja 'Łączności przez satelity telekomunikacyjne' - prowadzący kol. Piotr SP5MG
16:00 - 17:00 dyskusja na temat systemu APRS
14:00 - 20:00 zwiedzanie / czas wolny / giełda krótkofalarska
17:30 pokaz tematyczny dla zainteresowanych
20:00 - ognisko i czas wolny
Niedziela
do 9:30 śniadanie we własnym zakresie
10:00 - 13:00 zwiedzanie płatne / czas wolny
10:30 - 11:00 prelekcja 'Wyprawa DX-owa SP5EAQ i SP5DRH na Fiji (3D2MJ i 3D2KJ)' - prowadzący kol. Jacek SP5DRH
11:00 dyskusja o związku, co z PZK po NKZD - dla zainteresowanych
15:00 zakończenie imprezy
Dodatkowo:
* stacja okolicznościowa HF2010TM
* piwo 0,5l - 5 PLN
* na miejscu będzie punkt gastronomiczny
* strzelnice (łuk, proca, wiatrówki)
* Star z radiostacjami
* Koszulki białe z czarnymi napisami 'Zlot Krótkofalowców Twierdza Modlin 2010'
* Smycze czarne z białymi napisami 'Zlot Krótkofalowców Twierdza Modlin 2010'
Należy zabrać ze sobą latarki.
Istnieje możliwość noclegu na miejscu spotkania:
- w dawnych koszarach wojskowych na łóżkach wojskowych w salach 20 osobowych - koszt za łóżko 20 PLN.
- można spać we własnym namiocie/kempingu - koszt 5 PLN/osoba
UWAGA !!! Na teren Twierdzy nie wnosimy własnego alkoholu.
--
Pozdrawiam
Karolina Piszczatowska

11. Spotkanie OT51. Zapraszam serdecznie na jesienne spotkanie Staropolskiego Oddziału Terenowego PZK (OT-51), które odbędzie się 16 października 2010 r. o godzinie 10.00 (pierwszy termin) i 10.30 (drugi termin),w ośrodku nauczycielskim (Centrum Edukacyjne) w Wólce Milanowskiej k. Nowej Słupi.
 Proponowany porządek obrad:
 1. Przywitanie uczestników
 2. Sprawdzenie obecności pod kątem prawomocności obrad
 3. Powołanie protokolanta i komisji uchwał
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Sprawozdania za ostatnie półrocze:
 6. WYBÓR PRZEDSTAWICIELI DO ZG PZK SPOZA ZARZĄDU ODDZIAŁU.
 7. Sprawozdanie z rejsu OT-51 po Adriatyku - październik 2010 roku.
 8. Sprawy różne.
 9. Podjęcie uchwał.
 10. Zakończenie obrad.
 Porządek obrad ostatecznie zostanie przyjęty na początku naszego spotkania,
 tak że do tego dnia można jeszcze uzupełnić go o Wasze propozycje.
 Tradycyjnie, około godziny 13.00 przewidziany jest obiad, w cenie 24 zł.
 Po zakończeniu obrad, jeśli pogoda dopisze, planujemy ognisko.
 Istnieje możliwość wykupienia noclegu i dodatkowych posiłków.
 Pozostałe ceny:
 pokój z łazienką - 45 PLN
 pokój bez łazienki - 35 PLN
 kolacja - 16 PLN
 śniadanie - 15 PLN
 Pozdrawiam serdecznie i do spotkania w Nowej Słupii.
 Z-ca Prezesa d.s. organizacyjnych Jerzy- SP7SQI
 Sekretarz Artur - SQ5TA

SP8BSQ – S.K. Z prawdziwym smutkiem informujemy, iż11 września2010 roku po długiej chorobie odszedł na zawsze Kol. Henryk Woźniak SP8BSQ.Licencję i znak SP8BSQ po raz pierwszy uzyskał 6 lipca 1966 roku. Był aktywnym nadawcą oraz bardzo aktywnym działaczem klubowym zwłaszcza w klubie SP8PBP oraz w regionie. Współorganizator ogólnopolskich harcerskich akcji letnich. Bardzo dobry operator. Brał aktywny udział w przywróceniu do życia klubu SP8PBP w Białej Podlaskiej. Mimo choroby w ostatnich latach uczestniczył w licznych spotkaniach i zjazdach OT 20 PZK. Miał 72 lata. Pogrzeb odbył się 13 września 2010 roku w Białej Podlaskiej.

Cześć Jego pamięci!
SP8TK, SP8HPW

Tyle informacji na dzisiaj!
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,441,224 Unikalnych wizyt