PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3633 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 5
Użytkowników online: 0
RSS

KS-36. Komunikat sekretariatu ZG PZK na 8.09.2010
Opcje newsa
Komunikaty PZKImages: pzk.gif
Komunikat Sekretariatu ZG PZK na 8 września 2010      (Plik pdf KS-36)
Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Komunikat po XIX Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów PZK. W dniu 4 września 2010 w Warszawie w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 odbył się XIX NKZD. Przed rozpoczęciem Zjazdu była okazja do odznaczenia OH PZK Kol. Pawła Zakrzewskiego SP7TEV Oficera Łącznikowego IARU- PZK. Następnie Zbyszek SP8AUP delegat na NKZD z Jarosławskiego OT PZK i prezes tegoż OT oraz Klubu Polskiego Związku Krótkofalowców przy Burmistrzu Miasta Jarosławia SP8PEF podziękował uczestnikom spotkania z okazji jubileuszu 40 lat klubu za udział w uroczystości i wręczył tym, którzy byli obecni okolicznościowe medale ufundowane przez Pana Burmistrza.
Zjazd rozpoczął się z 15 min opóźnieniem przy obecności 42 z 46 delegatów. W późniejszym czasie dotarło jeszcze 2 czyli stan na godzinę 11.15 wyniósł 44 delegatów.
Na początku Zjazdu uczciliśmy minutą ciszy pamięć Kolegów, którzy w czasie od ostatniego NKZD odeszli do krainy wiecznych DX-ów. Delegaci wysłuchali także krótkiego referatu okolicznościowego z okazji Jubileuszu 80 lat PZK.
Dalszy przebieg Zjazdu był zgodny z uchwalonym przez ZG porządkiem obrad. Zjazd był znakomicie prowadzony przez Roberta SP6RGB wspieranego przez Ewę SP1LOS i Marka SP3AMO.
W czasie obrad delegaci dokonali wyborów uzupełniających do Głównej Komisji Rewizyjnej, której skład został uzupełniony o Jerzego Jakubowskiego SP7CBG oraz Marcina Skórę SQ2BXI. Zastępcami członków zostali wybrani Witold Malinowski SP9AAV oraz Bolesław Zwińczak SP4AAZ.
Następnie rozpoczęła się dyskusja nad poprawkami do nowego Statutu PZK, która została uwieńczona głosowaniem nad przyjętymi ostatecznie pod głosowanie.
Niestety projekt Statutu po poprawkach w czasie głosowania nie uzyskał wymaganej większości głosów delegatów i nie został przez Zjazd przyjęty.
W tej sytuacji nie procedowano wszystkich punktów porządku obrad, a mianowicie tych, które byłby konsekwencją uchwalenia nowego Statutu. Należały do nich punkty związane z dyskusją nad regulaminami, ich uchwaleniem oraz z wyborem Zarządu Głównego PZK.
Delegaci przyjęli natomiast Statut PZK uchwalony w Szczyrku w dniu 18 maja 2008 roku ze zmianami wynikającymi ze zmiany Ustawy o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie. Przy czym zmieniony § 19 Statutu mówi w punkcie 3: „Członkowie Zarządu Głównego PZK nie mogą być członkami Głównej Komisji Rewizyjnej, Zarządu Oddziału Terenowego PZK, Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego PZK i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe”. Ten zapis powoduje w większości OT konieczność wyborów przez ich zarządy nowych członków ZG nie będących członkami ZO lub rezygnację jednego z członków ZO, który wejdzie do składu ZG.
Uchwalenie zmian w Statucie PZK było jednym z końcowych punktów obrad XIX NKZD. Po nim Komisja Uchwał i wniosków odczytała protokół i na tym obrady się zakończyły. Było to tuż przed godziną 17.00.
Wszystkim delegatom dziękuję za przybycie i za bardzo konstruktywną dyskusję na istotne dla PZK tematy. Dziękuję także za utrzymanie niezbędnej do uchwalenia Statutu większości w końcowej części Zjazdu.
Dziękuję gościom Zjazdu za przybycie oraz Pani Mecenas Dorocie Zielińskiej radcy prawnemu za udział i opiekę prawniczą nad przebiegiem Zjazdu.
Specjalne podziękowania kieruję do Wiesława SQ5ABG, organizatora Zjazdu i obsługi sekretariatu Zjazdu za opiekę nad nami i znakomitą organizację.
Nie było by tego gdyby nie przychylność Pani Barbary Gebler-Wasiak Dyrektora Centrum Promocji Kultury, która nieodpłatnie udostępniła nam swój ośrodek już po raz 10. Współpraca nasza liczy już sobie ponad 8 lat. Droga Pani Dyrektor dziękujemy!!!

2. Krótki komentarz. Odnośnie celów, dla których NKZD został zwołany można śmiało stwierdzić, że Zjazd nie spełnił w pełni oczekiwań w zakresie zmian w statucie PZK oraz zmian w systemie zarządzania PZK. Oznacza to, że istnieje niebezpieczeństwo dalszego pogrążania się PZK w różne spory i kłótnie z różnymi osobami, oddziałami i działaczami. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że w nowym układzie ZG będzie ich znacznie mniej.
Pamiętajmy, że Statut stanowi tylko o podstawach prawnych naszego funkcjonowania natomiast podstawą działań organizacji takich jak PZK są ludzie, ich chęć do zmian i działania dla dobra organizacji, wolni od uprzedzeń wynikających często z zaszłości historycznych.
Nowelizacja Statutu PZK, mimo iż nie oznacza zmiany statutu daje szanse na wprowadzenie zmian. Znowelizowany Paragraf 19 Statutu praktycznie zmienia w bardzo dużej części skład Zarządu Głównego PZK. Jest to szansa dla nowych ludzi, mających na celu dobro PZK, chcących dobrych i oczekiwanych zmian w zarządzaniu związkiem. Ludzie ci mogą przejść do historii związku jako skuteczni reformatorzy.
Kieruję apel do Zarządów OT PZK aby wybierając nowych przedstawicieli OT PZK w ZG PZK, będących nowymi członkami ZG PZK, kierowali się dobrem organizacji i wybierali osoby z doświadczeniem, znające PZK i umiejące poruszać się w przestrzeni administracyjnej.
Dziękuję dotychczasowym członkom ZG PZK, którzy po nowelizacji Statutu przestali być członkami ZG PZK za ich wkład w funkcjonowanie Związku.
Mam nadzieję, iż w niedługim czasie Zarządy OT prześlą pisemne informacje o stałych przedstawicielach OT PZK będących członkami ZG PZK zgodnie ze znowelizowanym Statutem PZK.
Pozwalam sobie wyrazić przekonanie, że mimo nie uchwalenia nowego statutu sprawa reformowania PZK jest ciągle aktualna. Jest ona tak samo aktualna jak przedtem, tyle, że już dwa lata uciekły. Jeśli chcemy rzeczywistego wzmocnienia związku to reforma sposobu zarządzania musi zacząć się od zmiany Statutu jako podstawy prawnej. Statut musi być jasny i jednoznaczny, aby nie narazić nas na manipulacje, których ciągle doświadczamy ze strony różnych członków PZK a zwłaszcza ze strony niektórych delegatów i dotychczasowych członków ZG PZK. Związkiem - aby był efektywny - musi zarządzać niewielka grupa ludzi, którzy mają władzę ale i odpowiedzialność.
Piotr SP2JMR.

3. Nowy OT w PZK. „Wirtualny Oddział Terenowy PZK” VOT PZK - OT73. W czasie ostatnich 5 tygodni prowadzone było głosowanie elektroniczne w sprawie zatwierdzenia powołania nowego OT PZK pod nazwą „Wirtualny Oddział Terenowy PZK” w skrócie VOT PZK, któremu prezydium nadało numer 73 na życzenie komitetu założycielskiego. W dniu 3 września podczas krótkiego posiedzenia prezydium ZG PZK prezydium podjęło uchwałę o następującej treści.
„Prezydium ZG PZK, po przeanalizowaniu przebiegu głosowania elektronicznego, postanawia oddalić protesty: Roberta SP5XVY i Zdzisława SP3GIL jako nieuzasadnione i stwierdza ważność przeprowadzonego głosowania elektronicznego.
Prezydium postanawia ujawnić nowy Oddział Terenowy PZK tj. „Wirtualny Oddział Terenowy PZK” w KRS PZK nadając mu na życzenie jego kierownictwa nr 73”

4. Krótkofalarska Jesień na Pogórzu.

 Koleżanki i Koledzy!
Za kilka dni znowu się spotkamy w Jodłówce Tuchowskiej na regionalnym spotkaniu pod hasłem "Krótkofalarska Jesień na Pogórzu".
 To już 25. jubileuszowe nasze spotkanie.
Okazji jest kilka. Są to:
 - 85. rocznica IARU
 - 80. rocznica PZK
 - 35. rocznica Oddziału Terenowego nr 28 w Tarnowie
 - 25. spotkanie w Jodłówce Tuchowskiej
 - Podstawowa od lat okazja na spotkanie to podsumowanie Zawodów Tarnowskich oraz wręczenie trofeów.
Również program spotkania jest stały.
Piątek: - zagospodarowanie obiektu.
Sobota:
 - Giełda sprzętu od rana
 - około godz.12.00 pamiątkowe zdjęcie
 - godz. 13.00 - obiad
 - ok. godz. 14.30 - część oficjalna w tym ogłoszenie wyników i wręczenie trofeów zwycięzcom Zawodów Tarnowskich.
 - ok. godz. 17-tej wspólne ognisko i zajęcia własne przy grillu.
 - kolacja.
Niedziela: - śniadanie, zwijanie sprzętu i przygotowanie do opuszczenia obiektu ok. godz.12.00.
Jak co roku od 25-ciu lat, spotkania w Jodłówce Tuchowskiej odbywają się w drugi pełny weekend września. W tym roku przypada to w dniach 11 - 12 września. Już wieczorem w piątek 10 września zaczynamy instalować urządzenia, anteny i przygotowywać obiekt na przyjęcie gości. Można więc już od piątku korzystać z obiektu. To największe na południu Polski spotkanie krótkofalowców znane z możliwości spotkania ciekawych ludzi, zakupu potrzebnych w krótkofalarstwie elementów. Przede wszystkim jest to piękne krajobrazowo miejsce, chyba jedno z najpiękniejszych w SP w których odbywają się nasze środowiskowe spotkania.
Jak zapewnia nas kierownictwo OWD, ceny są na zeszłorocznym poziomie, a więc całkiem przystępne, około 44 zł osobo-dzień. Można dowolnie konfigurować potrzeby.
Smaczne posiłki wynagradzają w pełni ponoszone nieznaczne koszty wyżywienia.
Zakwaterowanie możliwe w wieloosobowych domkach Ośrodka - odpłatnie,
lub bezpłatnie w salach szkolnych na dostępnych materacach. Dysponujemy również kocami. Większość Koleżanek i Kolegów stałych bywalców zna możliwości zakwaterowania się w OWD.
Dla pozostałych tel. 14-621-00-46 - Zbyszek SP9IEK, na falach krótkich lub na przemienniku tarnowskim, albo częstotliwość lokalna 145.350.MHz.
Zapraszamy też na naszą stronę internetową http://sp9pta.w.interia.pl/jodwka.htm
Serdecznie zapraszamy.
Stanisław SQ9AOR Sekretarz OT PZK nr 28
W spotkaniu z ramienia prezydium ZG PZK będzie uczestniczył Jan SP2JLR wiceprezes PZK.

5. XV lat Koła Krótkofalowców „Błyskawica” Klubu Garnizonowego Gdynia Oksywie. Zarząd Koła Krótkofalowców „Błyskawica” zaprosił mnie na uroczyste spotkanie z okazji XV rocznicy powstania Koła. Spotkanie odbędzie się w dniu 12 września 2010 o godz. 11.00 w siedzibie Klubu Garnizonowego Gdynia –Oksywie.
Dziękuję za zaproszenie. Ze względu na trudności natury obiektywnej decyzję o udziale w spotkaniu podejmę w dniu jutrzejszym i powiadomię o tym organizatorów. (Piotr SP2JMR)

6. IV Warsztaty QRP. Odbędą się jak i w ub. Roku w Burzeninie woj. Łódzkie w okolicach Sieradza. W tym roku jest to data 11-12 września. Zaproszenie na warsztaty otrzymaliśmy już trzy miesiące temu. W tym roku w warsztatach bierze udział ponad 100 uczestników. Ta wspaniała inicjatywa Włodka SP5DDJ przyciąga zarówno miłośników własnych konstrukcji jak i pracy na QRP. Z ramienia prezydium ZG PZK w dniu 12 bm warsztaty odwiedzi Bogdan SP3IQ wiceprezes PZK. Szczegóły na stronie internetowej Włodka SP5DDJ.

7. Komunikat programu KRÓTKOFALOWCY BIS.
Społeczna Redakcja cyklicznego programu o krótkofalowcach, prócz emisji w TV INTERNET na www.videoexpres.pl nadaje regularnie premierowe emisje via TV EDUSAT co drugą niedzielę miesiąca o godzinie21.00 z jakością studyjną, na satelicie HOT BIRD 9 oraz na platformach cyfrowych; POLSAT +, CANAL + N, i prawie we wszystkich telewizjach kablowych w Polsce.
 Program KRÓTKOFALOWCY BIS po każdym premierowym wydaniu, jest w kolejną następną niedzielę powtarzany o godzinie 21.00 czasu polskiego.
 Najbliższe premierowe wydanie programu w niedzielę 12.09.2010r. o godzinie 21.00 czasu polskiego. Będzie to 30 minutowa relacja TV z XXII Zjazdu SP OTC w Księżych Młynach. Program K BIS jest zamieszczany w TV INTERNET zaraz po każdej premierowej emisji w EDUSAT na portalu www.videoexpres.pl
Informuję jednocześnie, że TV EDUSAT jest jedyną w Polsce stacją edukacyjną i nie jest ona kodowana.
Autor i redaktor programu
Henryk Pacha ATV SP6ARR
www.videoexpres.pl

8. Oświadczenie. Zgodnie z prawem prasowym zamieszczam oświadczenie Pana Roberta Luśni odnośnie Jego wizyty w sekretariacie ZG. Jednocześnie podkreślam, że nie zgadzam się z wersją poniżej przedstawianą.
Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK.

Cyt. „ Nie jest prawdą jak podaje Pan Piotr Skrzypczak- Prezes PZK, że podczas mojej obecności przez cały czas nagrywałem wszystko co robił w tym czasie Pan Skrzypczak w Sekretariacie ZG PZK. Nie jest też prawdą że otrzymałem kompletny protokół z ostatniego posiedzenia Prezydium ZG PZK z 7 lipca 2010 r. Pan Skrzypczak odmówił wydania mi załączników do tego protokołu oraz odmówił sporządzenia wspólnej notatki powodów tej odmowy. Ustnie poinformował mnie, że regulamin stanowiący załącznik nr 1 do protokołu został przyjęty przez Prezydium ZG PZK lecz jest nie do stosowania gdyż w dalszym ciągu trwają nad nim prace.
Dopiero w chwili odmowy sporządzania wspólnej notatki wyjąłem swój telefon komórkowy i nagrałem zachowanie Pana Skrzypczaka aby nikt w przyszłości nie miał wątpliwości co Pan Skrzypczak miał do powiedzenia w tej sprawie.
 Robert Luśnia SP5XVY”

9. Szybka redakcja komunikatów. Przepraszam Zarząd Warszawskiego OT PZK za zbyt pochopne załączenie wystąpienia Kol. Zygmunta Szumskiego SP5ELA skierowanego do Zarządu WOT czyli OT 25 PZK do komunikatu z dnia 1 września 2010. Komunikaty powstają na podstawie informacji i materiałów przesłanych do wiadomości sekretariatu ZG PZK. W tym przypadku ze względu na ograniczony czas, nie miałem możliwości konfrontacji przesłanego materiału z uchwałą Zarządu WOT, której on dotyczył. Uchwała znajduje się na stronie WOT, była także przesłana do odbiorców komunikatów. Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK.

SP5JB s.k. Mój dziadek, Jan Myszkowski-Bagiński - SP5JB, zmarł w nocy z 01 na 02 września 2010 r., w wieku 93 lat.
W czasie Powstania Warszawskiego pod pseudonimem "Bajan" walczył z Nazistowskimi najeźdźcami jako członek batalionu "Zośka", był celowniczym w pierwszym zdobytym czołgu "Magda". Po zakończeniu wojny pracował w Polskiej Akademii Nauk do roku 1982 gdy przeszedł na emeryturę. Od zakończenia II Wojny Światowej do śmierci mieszkał wraz z rodziną w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Willowej. Przez wiele lat aktywny członek wielkiej rodziny miłośników krótkofalarstwa, znany pod znakiem SP5JB. Swoim zamiłowaniem do radio-komunikacji zaraził również mojego ojca działającego pod znakiem SP5CUO.
Msza żałobna odbyła się w sobotę 04 września 2010 r. w Kościele rzymskokatolickim p.w. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Pochówek odbył się w sobotę 04 września 2010 r. na Cmentarzu Parafialnym w Powsinie (Warszawa-Wilanów) przy ul. Przyczółkowej/Ptysiowej3, ok. godziny 12:00.
Maciej Myszkowski-Bagiński (syn) - 600 16 17 00 (SP5CUO@wp.pl)
Magdalena Myszkowska-Bagińska (synowa) - 600 46 55 44 (mmb@konstancin.biz)
Kamil Myszkowski-Bagiński (wnuk) - 602 66 04 88 (kmb@konstancin.biz)
Pozdrawiam
Kamil Myszkowski-Bagiński

Jacek Rutyna - SP9AKD S.K. Jacek Rutyna (1939 -2010) swoją przygodę z krótkofalarstwem, które pozostało Jego pasją do końca życia, rozpoczął w roku 1954 będąc uczniem w Technikum Chemicznym w Tarnowie – Mościcach. Tu uzyskał znak nasłuchowy SP9-213 i był członkiem Radio klubu LPŻ w Tarnowie. W okresie studiów (Politechnika Śląska 1955-1960) był aktywnym członkiem klubu krótkofalowców jaki działał na tej uczelni.
Tam też uzyskał licencję nadawcy i znak SP9AKD.
Po powrocie do Tarnowa, w latach 60-tych był członkiem klubu krótkofalowców „Zachęta”, pełniąc funkcję v-ce prezesa, od roku 1973 członek klubu „Chemik” przy Domu Kultury Zakładów Azotowych. Począwszy od roku 1975, przez kilka kadencji pełnił funkcję prezesa ZOW PZK w Tarnowie.
 W latach 1975 – 2010 (w różnych okresach) działał aktywnie na szczeblu ZG PZK oraz we władzach SPDX Klubu, ostatnio, jako sekretarz GKR ZG PZK.
 Jako krótkofalowiec, w latach 70-tych uzyskał prestiżowy dyplom 5BDXCC.
Z powodzeniem startował w wielu zawodach krajowych i zagranicznych, o czym świadczy Jego bogata kolekcja dyplomów i nagród.
Odznaczony Honorową Odznaką PZK oraz Złotą Honorową Odznaką PZK.
 Przede wszystkim zaś, dla wielu z nas, Jacek był oddanym Przyjacielem i Kolegą, dzielił z nami radości i troski uprawianego hobby. Jego nagła śmierć (04.09.2010r) przepełniła nas bólem i żalem.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 13 września 2010 r. o godzinie 13.00, na Cmentarzu Komunalnym w Tarnowie - Mościcach, ul. Czarna Droga.
Łączymy się z Jego Rodziną w bólu i żalu po utracie ojca i brata.
Cześć Jego Pamięci.

Koleżanki i Koledzy z OT 28 w Tarnowie

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,214,023 Unikalnych wizyt