PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3298 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat Sekretariatu ZG PZK na 17.01.07
Opcje newsa
Komunikaty PZKSP5ANX sk. W dniu 13 stycznia 2007 r. zginął tragicznie Kol. Sławomir KARWAT SP5ANX.
Data pogrzebu jest nieznana. Sławek był członkiem OT 25 czyli Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK. Cześć Jego pamięci!
Info. Wiesław SQ5ABG

1. Komunikat Zespołu PZK ds. Contestingu.
Jednym z zadań Zespołu ds. Contestingu jest udzielanie Organizatorom krajowych zawodów krótkofalarskich szeroko rozumianej pomocy merytorycznej, głównie pod kątem uzgadniania terminów, opracowywania regulaminów i upowszechniania nowoczesnego sposobu obliczania wyników przy pomocy specjalistycznego oprogramowania. Aktualnie trwają bardzo intensywne prace powołanego Zespołu, których celem jest stworzenie jak najlepszych warunków do organizacji, przebiegu i rozliczania krajowych zawodów krótkofalarskich. Do chwili zakończenia tych prac, Zespół pełni również funkcję konsultanta ds. imprez operatorskich zamieszczanych w bieżącym Kalendarzu Zawodów PZK. Zachęcamy zatem Organizatorów do współpracy, służąc daleko idącą pomocą w zakresie opracowywania i redagowania regulaminów.
Info: Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP -Członek Zespołu PZK ds. Contestingu

2. Spotkanie w OPOLU. Integracyjno informacyjne spotkanie krótkofalowców z Opolszczyzny odbędzie się w dniu 21.01.2007. Jest zorganizowane przez Zarząd Oddziału Terenowego PZK nr 11 w Opolu.

W dniu 21.01.2007 /niedziela /o godzinie 10.00/ drugi termin 10.15/ w siedzibie Spółdzielczego Domu Kultury nr 9 przy ul. Bytnara Rudego nr 2 /parterowy pawilon na opolskim ZWM / odbędzie się spotkanie integracyjno - informacyjne krótkofalowców z Opolszczyzny organizowane przez Zarząd Oddziału Terenowego PZK nr 11 w Opolu.
Porządek spotkania
1. Otwarcie spotkania
2. Przywitanie uczestników spotkania
3. Informacja o zrealizowaniu zamierzeń podjętych przez Zarząd w 2006 r.
4. Przedstawienie Planu zamierzeń na 2007 r.
  - Obchody 50 lecia Krótkofalarstwa na Opolszczyźnie
  - Obchody 40 lecia klubu SP6PAZ
5. Przedstawienie problematyki związanej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wymagań dotyczących zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
6. Informacja na temat - Arkusz Dionizego SP6IEQ
7. Informacja na w/w temat przedstawiciela UKE z Opola
8. Wnioski i dyskusja
9. Wystąpienie przedstawiciela ZG PZK - w/w temat,
  - Wręczenie Złotej Oznaki Honorowej PZK dla SP6CIK - Leszka
  - Wręczenie Oznaki Honorowej PZK dla klubu SP6ZJP - Głubczyce
10. Informacja skarbnika OT na temat: Prowizorium budżetowego OT na 2007 r. i składek.
11. Giełda
12. Wolne wnioski
Zwracam się do kolegów aby przywieźli ze sobą zbędne asortymenty krótkofalarskie i przekazali w ramach giełdę dla kolegów.
Prezydium ZG PZK będzie reprezentował Bogdan SP3IQ Sekretarz Generalny PZK.

3. ARRL podaje do sądu FCC. ARRL podaje do sądu FCC za działania w sprawie PLC. FCC to amerykański odpowiednik UKE.
info. Robert SP6RGB

4. CERTYFIKACJA. Projekt ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej.
Będą nowe zasady kontroli sprzętu elektronicznego.

"Od lipca zmienią się zasady sprawdzania sprzętu AGD i RTV, instalacji kablowych oraz systemów alarmowych. Opisuje je projekt ustawy, który właśnie trafił do Sejmu. Na projekt powinni zwrócić uwagę m.in. producenci urządzeń elektronicznych i elektrycznych (oraz sprzętu zawierającego takie podzespoły), a także upoważnieni przedstawiciele firm produkujących lub importerów takich urządzeń. Dotyczy on bowiem dopuszczania do obrotu takiego sprzętu i wystawiania deklaracji zgodności z wymaganiami technicznymi. Projektowane przepisy nakazują, aby przed wprowadzeniem do obrotu lub przekazaniem do użytkowania dokonać oceny, czy aparatura ta nie powoduje zaburzeń elektromagnetycznych. Potrzebne będą obowiązkowe badania, deklaracja zgodności i oznaczenia znakiem CE.
Chodzi m.in. o sprzęt gospodarstwa domowego, radiowo-telewizyjny, instalacje kablowe, systemy alarmowe, urządzenia przemysłowe, informatyczne i komunikacyjne (również te stacjonarne wraz z zainstalowaną w nich aparaturą). Ma to zapewnić, że praca tych urządzeń nie będzie zakłócała działania innego sprzętu (np. urządzeń monitorujących, sterujących, kontrolnych, pomiarowy! ch), którego budowa i działanie są oparte na układach elektronicznych.
Deklarację zgodności i dokumentację techniczną trzeba będzie przechowywać przez dziesięć lat od dnia wyprodukowania ostatniego egzemplarza aparatury. Konieczność przyjęcia nowych przepisów wynika z dyrektywy 2004/108/WE. Nie są one jednak nowością, bo zastąpią dotychczasowe rozporządzenie w tej sprawie (DzU z 2005 r. nr 265, poz. 2227). Wymogów ustawowych nie muszą spełniać urządzenia, które eksponuje się na wystawach i prezentacjach. Dotyczy to najczęściej prototypów i modeli, które nie trafiają jeszcze do oferty handlowej producenta. Ustawa nie obejmuje też np. urządzeń dla radioamatorów, których nie ma w handlu, a także sprzętu przebudowanego przez radioamatorów na ich własne potrzeby oraz wyrobów medycznych.
Ustawa ma wejść w życie najpóźniej 20 lipca 2007 r. - tego dnia podobne przepisy powinny też zacząć obowiązywać we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Jednak jeszcze przez dwa ! lata (do 20 lipca 2009 r.) można będzie wprowadzać do obrotu ! urządzenia, których ocena zgodności została dokonana na podstawie dotychczasowych przepisów.
Michał Kosiarski - artykuł z RP"

5. KRAJOWE ZAWODY PSK 2007
Pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna i Prezesa PZK

Organizowane przez: Leszczyński Klub Krótkofalowców SP3ZAH
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM w Lesznie
przy wsparciu: Zarządu Głównego PZK, WZK WUW w Poznaniu, Redakcji „Świat Radio”
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lesznie oraz członków klubu

Komisja w składzie:
Antoni Raburski SP3AHH
Jerzy Tamborski SP3EXZ
po zapoznaniu się z dziennikami stwierdziła, że w zawodach uczestniczyło 32 stacje nadawcze ( w ubiegłym roku 24). Uczestnicy reprezentowali województwa: B,C,F,G,J,K,L,M,P,R,U,W i Z. Nie stwierdzono udziału nasłuchowców.
Kolejność zdobytych miejsc przedstawia się następująco:

1m.    SP4KHM    264 pkt
2m.    SP7EBM    252 pkt
3m.    SP5KP     240 pkt
4m.    SP2JNK    240 pkt
5m.    SP7EKL    220 pkt
6m.    SP6IHE    220 pkt
7m.    SN8A      210 pkt
8m.    SP3AMZ    210 pkt
9m.    SP3HC     209 pkt
10m.   SP7KMX    209 pkt
11m.   SP9DSD    200 pkt
12m.   SP3CUG    200 pkt
13m.   SP9EMI    198 pkt
14m.   SP3OL     190 pkt
15m.   SP3RBG    160 pkt
16m.   SP9MRP    144 pkt
17m.   SP3FFR    126 pkt
18m.   SP5GQI    112 pkt
19m.   SP1RWX    104 pkt
20m.   SQ9AOR    104 pkt
21m.   SP5CJY      98 pkt
22m.   SP9CTS      91 pkt
23m.   SP9BGS      60 pkt
24m.   SN8M        42 pkt
25m.   3Z8Z        35 pkt
26m.   SP9BNM      25 pkt
27m.   SP3XR       15 pkt
28m.   SQ2LIC      12 pkt
29m.   SP7CKF      6 pkt

Niesklasyfikowana została stacja SQ2LKM. Stwierdzono brak dzienników od stacji SP9HVV i SQ2JSO.
Tytuł Mistrza Polski PSK 2007 otrzymała stacja SP4KHM. Grawerton Prezesa PZK otrzymuje SP4KHM. Grawerton LKK-SP3ZAH za zajęcie II miejsca otrzymuje kol. Wiktor SP7EBM a roczna prenumerata „ SR” za zajęcie III miejsca przypada w udziale kol. Krzysztof SP5KP.
Specjalny upominek w postaci płyty CD otrzymuje kol. SP7CKF.
Uroczyste podsumowanie zawodów planowane jest na 17 marca 2007. Szczegóły w komunikacie klasyfikacji generalnej.
Dziękujemy za udział i zapraszamy w kolejnej edycji w 2008 roku.

Leszno dnia 13.01.2007 r. Ryszard Grabowski SP3CUG, Antoni Raburski SP3AHH

6. Komunikat wznawiający programu KRÓTKOFALOWCÓW BIS.
Od niedzieli 14.01.2007 roku na stronie www.videoexpres.pl, od godziny 22.00 wznawiana jest emisja programów Alternatywnej TV, po bardzo poważnej awarii łącza internetowego, dostarczającego widzom w kraju i za granicą, program cykliczny KRÓTKOFALOWCY BIS.
Przypominam, że w miejscowości Działoszyn k/Bogatyni, po raz pierwszy w historii polskiego krótkofalarstwa, doszło do międzynarodowego radiowego połączenia, miedzy przenośnymi radiostacjami mikrofalowymi pracującymi w paśmie 24 GHz i 47 GHz oraz 74 GHz emisją SSB.
Jednym z operatorów polskiej radiostacji, wyposażonej w specjalne anteny podobne do satelitarnych, był Stanisław Sawicki z Dusznik Zdroju znak identyfikacyjny SP6BTV, który nawiązał pierwsze łączności na w/w pasmach.
Pomagał mu w tym przedsięwzięciu Stanisław SP6GWB znany mikrofalowiec z Kłodzka i koledzy klubowi z Bogatyni.
Fragment tego okolicznościowego, mikrofalowego reportażu ATV z pierwszego międzynarodowego połączenia radiowego SP/D był nadany przed awarią łącza szerokopasmowego na żywo tylko raz.
Cały reportaż z Działoszyna, jest nadawany przez bieżący tydzień do najbliższej niedzieli włącznie w programie KRÓTKOFALOWCY BIS od 22.00 do 22.44 czasu polskiego.
Po programie K BIS zapowiedź nowego cyklicznego programu, nie tylko o krótkofalowcach. Zapraszam!
Autor programu Henryk Pacha
ATV SP6ARR
www.videoexpres.pl

7. Egzamin. W dniu 20.01.2007 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 223 w Warszawie przy ul. Kasprowicza 107 (która jest siedzibą Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZIP) odbędzie się Egzamin na świadectwo operatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Informacji tej nie ma na stronie PZK ponieważ nie było jej w materiale źródłowym z UKE.

8. Porozumienie KRS - PZRS. W dniu 13 stycznia 2007 w siedzibie Klubu Radiolokacji Sportowej w Bydgoszczy odbyła się narada, na którą przybyli Krzysztof SP5HS ARDF Manager PZK, Jacek SP2LQC Prezes KRS oraz członkowie zarządu KRS w osobach Małgorzaty Wilczyńskiej SP2IVI Adama Dyrki SP2EDA, Stanisława Wilczyńskiego SP2FLE, Zbigniewa Mądrzyńskiego SP2JNK.
Polski Związek Radioorientacji Sportowej reprezentowali Bogdan Bala i Tomasz Deptulski SP2RIP. Obrady przebiegały w mojej obecności.
W wyniku porozumienia ustalono zasady współpracy i udziału zawodników w imprezach organizowanych przez obydwa stowarzyszenia. Uzgodniono także zasady udziału zawodników PZRS w międzynarodowych imprezach sportowych organizowanych przez IARU. Porozumienie to ma kapitalne znaczenie dla rozwoju ARDF w SP i dla poprawy wyników osiąganych przez nasza reprezentację w zawodach międzynarodowych. Amatorska Radiolokacja Sportowa to często przedszkole dla krótkofalarstwa.

Tyle informacji na dzisiaj
Piotr SP2JMR prezes PZK
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,269,684 Unikalnych wizyt