PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3298 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

KS-24. Komunikat sekretariatu ZG PZK na 16.06.2010.
Opcje newsa
Komunikaty PZKImages: pzk.gif
Komunikat sekretariatu ZG PZK na 16 czerwca 2010

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:
1. Apel o pomoc dla krótkofalowców. Od Marka Czarneckiego SP9UO otrzymałem poniższy apel. Jako jego adresat zgadzam się z jego treścią i oświadczam, że prezydium ZG PZK udzieli pomocy poszkodowanym w ramach możliwości jakie stwarza nam Statut naszej organizacji oraz inne nas obowiązujące przepisy prawa. Przekazuję poniższy apel z prośbą o zgłaszanie możliwości pomocy poszkodowanym.
„Szanowny Panie Prezesie. Wiem, rozpoczynam bardzo oficjalnie ale i sprawa z którą się zwracam jest bardzo poważna. Jak powszechnie wiadomo znaczną część naszego kraj dotknęła klęska powodzi i mimo że tym razem nie braliśmy w niej bezpośredniego udziału to jednak obawiam się że wśród poszkodowanych ludzi są nasi koledzy krótkofalowcy.
Panie Prezesie. Znając Pana ogromne zaangażowanie w sprawy krótkofalowców zwracam się z apelem o wykorzystanie struktur związkowych i w przypadku stwierdzenia przypadków poszkodowanych naszych kolegów nie tylko zrzeszonych i nie tylko nadawców o udzielenie im przez nas daleko idącej pomocy sprzętowej i finansowej. Klęski różnego rodzaju będą się powtarzać i nigdy nie wiadomo kiedy i kogo będą dotyczyć, naszym związkowców zadaniem powinno być pomaganie sobie nawzajem i w każdej sytuacji. Tym sposobem udowodnimy sobie i światu że hasło –jesteśmy jedną wielką radiową rodziną- to nie tylko słowa ale i konkretne działania. W niedalekiej przeszłości mieliśmy okazję przekonać się że radioamatorzy to ludzie czuli na ludzkie tragedie i na każdy  apel nadchodziły odpowiedzi, myślę i tym razem tak będzie! W moim zakresie działania jest sprzęt AGD i jeżeli zajdzie taka potrzeba to deklaruję przekazanie i dostarczenia na miejsce pralki automatycznej produkcji zachodniej z roczną gwarancją na jej użytkowanie. Bardzo liczę na zainteresowanie się sprawą poszkodowanych krótkofalowców i jej rozpropagowanie na łamach naszych periodyków.
73,  Marek Czarnecki sp9uo”

W związku z powyższym proszę wszystkich poszkodowanych oraz mogących udzielić pomocy o kontakt ze mną pod adresem sp2jmr@pzk.org.pl lub belid04@infoserve.pl  (HF80JMR)

2. Posiedzenie ZG PZK 12.06.2010. Zgodnie z zapowiedzią w dniu 12 czerwca br. w Sali konferencyjnej UKE odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie ZG PZK.
Miało ono bardzo bogaty program. Uczestniczyło w nim 28 członków ZG PZK. Charakteryzowała je bardzo konstruktywna atmosfera nacechowana głęboką troską członków ZG o dobro PZK.
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców przyjął protokół z posiedzenia ZG PZK z 10.10.09 z poprawkami oraz podjął następujące uchwały:
1.    zatwierdza bilans roczny i rachunek wyników za rok 2009,
2.    przeznaczyć kwotę wyniku finansowego z 2009 roku na zwiększenie przychodów w następnym roku obrotowym,
3.    o uchyleniu uchwały o zwołaniu NKZD z dnia 12.01.2010 r. podjętej w głosowaniu elektronicznym,
4.    o przyjęciu budżetu na 2010 rok,
5.    przyjął wniosek dwudziestu członków ZG PZK o zwołanie Nadzwy-czajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK,
6.    o zwołaniu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców w dniu 4 września 2010 r. w Warszawie w Centrum Promocji Kultury Praga Południe,
7.    o bezpłatnej wymianie kart QSL dla klubów krótkofalarskich w Polsce, niebędących klubami PZK,
8.    o powołaniu kol. Ryszarda Czerwieńskiego SP2IW na likwidatora Oddziału Terenowego PZK im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Toruniu,
9.    o nadaniu Złotych Odznak Honorowych PZK kolegom:
·    Józef STACHURA SP2CMD – OT 04
·    Aleksander KARAMON SP8ASP – OT 05
·    Andrzej KOBA SP8BWR - OT 20
·    Henryk ŻURAŃSKI SP8DHJ – OT 20
oraz Odznak Honorowych PZK koleżance i kolegom:
·    Zygmunt PACHUCKI SP7TI – OT-15
·    Wielisław OLEJNICZAK SP7BBP – OT-15
·    Wojciech TOMCZYK SP7WT (VK2OE) – OT-15
·    Paweł ZAKRZEWSKI SP7TEV – OT-15
·    Andrzej WIERZBOWSKI SP7GAQ – OT-03
·    Jerzy JAKUBOWSKI SP7TF – OT-03
·    Roman MALIBORSKI SP7OMS – OT-03
·    Wanda JAKUBOWSKA SP7IWA – OT-03
·    Zbigniew KORNATKO SP7GXK – OT-03
·    Marian SOTER SP6FIG – OT-13
·    Roman FUTOMA SP6GZZ – OT-13
·    Marek MICHAŁOWSKI SP8WQX – OT-20
·    Ryszard KOWALSKI SP6DHD – OT-01
·    Michał HERMAN SP6WZC – OT-01
·    Zbigniew PASTERNAK SP6BBE – OT-01
·    Ryszard BANASIAK SP6IFN – OT-01
·    Grzegorz DOBRYCHŁOP SP3RNZ – OT-27
·    Grzegorz WALICHNOWSKI SP3CSD – OT-27
·    Jerzy GOMOLISZEWSKI SP3SLU - OT-27,
10. o obowiązku przeniesienia rachunków bankowych wszystkich Oddziałów Terenowych do banku, w którym ZG PZK posiada swoje konto,
11.o zobowiązaniu Oddziałów Terenowych PZK nieposiadających kont bankowych do ich założenia. Termin realizacji do 31 grudnia 2010 r.
 12.o powołaniu komisji w składzie Leszek Przybylak SP6CIK, Andrzej Chałubiec SP9ENO, Roman Bal SP9MRN, która opracuje propozycje zmian regulaminu opłacania składek członkowskich,
13. zobowiązującą Komisję Statutową do opracowania i przedstawienia pod publiczną dyskusję członków Związku uzupełnień do projektu nowelizacji Statutu PZK wynikających z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 14. o powołaniu w ramach Zarządu Głównego Stałej Komisji Finansów w składzie Jacek Kawa SP9JCN, Roman Bal SP9MRN, Leszek Przybylak SP6CIK, której zadaniem jest merytoryczne wyjaśnienie przygotowanych sprawozdań, budżetu i pozostałych dokumentów finansowych.
Posiedzenie zakończyło się po godz.18.00 (HF80JMR)

3. Tama 2010.
Piękna słoneczna pogoda przywitała ponad 150 krótkofalowców wraz z  rodzinami -   uczestników krótkofalarskich warsztatów APRS - TAMA 2010, która już po raz ósmy odbyła się w okolicach Borne Sulinowa nad rzeką Piławką. Głównymi Gospodarzami spotkania byli jak zawsze Andrzej SP3LYR i Zbyszek SP3BTT na którego to terenie odbywa się to spotkanie. Spotkanie wypełnione  było bardzo bogatym programem od prezentacji konstrukcji amatorskich APRS poprzez zabawę terenową  do spotkania przy ognisku. Nie zabrakło także w godzinach południowych tradycyjnej grochówki. Miłym akcentem było losowanie nadesłanych wniosków na rozbudowę bazy APRS a dofinansowywanych przez Polski Związek Krótkofalowców. Wylosowanym szczęśliwcom gratulacje w imieniu Prezesa PZK składał Wiesław SQ5ABG. W niedzielę już niestety trochę w deszczowej aurze i przy dość niskiej temperaturze Andrzej SP3LYR odprawiła mszę polowa  w której wzięło ponad 30  pozostałych uczestników spotkania.
Trzeba przyznać, że TAMA jest wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń, przedstawiania nowych projektów urządzeń i programów a także sprzętu. To także wspaniałe miejsce do bezpośrednich poza eterowych spotkań fascynatów APRS-u. Dla tych, którzy mieli okazję pobyć dłużej niż jeden dzień była to okazja do zwiedzenia byłej bazy - do 1945 roku wojsk niemieckich a potem radzieckich jakim było Borne Sulinowo czy części umocnień Wału Pomorskiego.
Wiesław SQ5ABG

4. Piknik z krótkofalowcami w tle. W niedzielę w dniu 13.06.br. w Tarnowie na "Sandowiczce" odbył się piknik dla Tarnowian, zorganizowany z okazji 10.- lecia miejscowej firmy internetowej "Internet Solutions".
Harcerski Klub Łączności "Leliwa" działający przy tarnowskiej KH ZHP im. gen. J. Bema, przy znacznym wsparciu Oddziału PZK w Tarnowie oraz w porozumieniu z organizatorem, uruchomił radiostację polową nadawczą pod namiotem z terenu organizowanego pikniku.
Nad stoiskiem rozwiesiliśmy antenę W3DZZ na KF oraz postawiliśmy antenę GP na UKF.
Na stolikach obok TS530S na KF i CPU2500R na UKF, dla reklamy udostępniono dla uczestników pikniku okolicznościowe karty QSL z różnych uroczystości tarnowskich oraz reklamówki PZK i egzemplarze Krótkofalowca Polskiego. Stacja pracowała pod znakiem okolicznościowym 3Z100ZHP.
Prezenterami stoiska i operatorami radiostacji byli:
SQ9IAM kol. Maksym Komendant Hufca ZHP w Tarnowie, SQ9DET kol. Leszek hm. ZHP oraz z Zarządu Oddziału PZK w Tarnowie - SP9IEK kol. Zbyszek Prezes a zarazem instruktor ZHP, SP9LAS kol. Janusz V-ce Prezes, SQ9AOR kol. Stanisław – Sekretarz. Stoisku naszemu towarzyszyła drużyna harcerska w umundurowaniu co przyciągało młodzież. Impreza była nagłaśniana przez megafony i prowadzący po kolei prezentował wszystkie stoiska w tym także nasze.
Lokalna Tarnowska Telewizja Kablowa transmitowała całość pikniku dla mieszkańców Tarnowa.
Stoisko z radiostacją wzbudzało zainteresowanie wśród uczestników pikniku
a chętni pod opieką operatorów przeprowadzali często pierwsze swoje łączności.
Vy 73. Stanisław sq9aor

5. Komunikat programu  KRÓTKOFALOWCY BIS.
  Społeczna Redakcja cyklicznego programu o krótkofalowcach, prócz emisji w TV INTERNET na www.videoexpres.pl nadaje regularnie premierowe emisje via TV EDUSAT co drugą niedzielę miesiąca o godzinie  21.00 z jakością studyjną, na satelicie HOT BIRD 9 oraz na platformach cyfrowych;  POLSAT +, CANAL + N,  i prawie we wszystkich telewizjach kablowych w Polsce.
   Program KRÓTKOFALOWCY BIS po każdym premierowym wydaniu, jest w kolejną następną niedzielę powtarzany o godzinie 21.00 czasu polskiego.
 Najbliższe wydanie w niedzielę 20.06.2010r. o godzinie 21.00 czasu polskiego.
   W programie specjalny 30 minutowy reportaż z ogólnopolskiego spotkania krótkofalowców polskich i  sympatyków w miejscowości Jaworzno, pod sympatyczną nazwą ŁOŚ w bardzo życzliwej nam gminie Rudniki, na styku trzech województw: łódzkiego, opolskiego i śląskiego.
  Będzie to część druga okolicznościowego reportażu z okazji 80 rocznicy powstania Polskiego Związku Krótkofalowców.
  Program zostanie nadany zarówno w TV EDUSAT jak również TV INTERNET na www.videoexpres.pl
   Przypominam zainteresowanym, że program K BIS równolegle zamieszczany jest w TV INTERNET zaraz po każdej premierowej emisji w EDUSAT na portalu www.videoexpres.pl
  Dodatkowe dane o programie i parametrach odbioru TV EDUSAT na portalu www.edusat.pl
  Informuję jednocześnie, że EDUSAT jest jedyną w Polsce stacją edukacyjną. Proszę pamiętać, że nie jest kodowana.  Warto tę wiadomość przekazać swoim bliskim i znajomym.
Autor i redaktor programu
Henryk Pacha  ATV SP6ARR
www.videoexpres.pl
 
6. Świat Radio 7/2010
AKTUALNOŚCI:  Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców,
Zawody
TEST:  Alinco DJ-X30E2
PREZENTACJA: Sprzęt dla agenta ochrony,  Lafayette Trucker
RADIOKOMUNIKACJA: Radiotelefony PMR-446
ANTENY: Nowa antena N4IS (3)
ŁĄCZNOŚC: Zabezpieczenia odgromowe
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK
RADIO RETRO: Telefunken GFuk 18
WYWIADY: Nie ma połowicznej ochrony, Niech moc będzie z nami
HOBBY: Wzmacniacz antenowy KF
DIGEST: Od Transiksa do Tescuna
DYPLOMY: Grunwald 2010
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA
 
7. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 7/2010
ŁOŚ-2010- relacja i fotoreportaż.(HF80JMR)
Historia krótkofalarstwa w SP cz IV (SQ5LTZ
Reminiscencje historyczne-aktualne (SP9ENO
Spotkanie zespołu SN0HQ (HF80JMR)
SP2PUT- spotkanie środowiskowe (HF80MR)

Silent Key’s

SP7LI s.k. W dniu 14.06.2010 nagle odszedł do krainy wiecznych DX-ów kol Mariusz Zaremba SP7LI ex SP7HTD, dobry kolega, aktywny krótkofalowiec i społecznik Wiceprezes Świętokrzyskiego OT PZK. O miejscu i terminie pogrzebu powiadomimy w osobnym komunikacie na portalu PZK. info. SQ7LQJ & SP2JMR

SP7TI sk.  Zarząd Łódzkiego Oddziału Terenowego PZK z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 10 czerwca br w wieku 89 lat zmarł jeden z nestorów krótkofalarstwa łódzkiego Kolega Zygmunt Pachucki SP7TI. Z wykształcenia inżynier elektryk, ukończył Politechnikę Łódzką. Był wybitnie uzdolniony technicznie, sam projektował a następnie wykonywał urządzenia służące do uprawiania naszego hobby. Długoletni członek PZK, odznaczony pośmiertnie Odznaką Honorową PZK. Niech jego wizerunek na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Za Zarząd Łódzkiego Oddziału Terenowego PZK
Jerzy Jakubowski SP7CBG

SP6QKQ. S.k. Dnia 14 czerwca po długotrwałej chorobie zmarł nasz wpaniały kolega Józef Kicuła SP6QKQ . Był bardzo uczynnym i życzliwym człowiekiem - bardzo będzie nam Go brakowało . Był członkiem Sudeckiego OT PZK w latach 1996 - 2008 . Choroba i śmierć pokrzyżowały mu plany uruchomienia się w nowym QTH dokąd przeprowadził się z Wałbrzycha. Pogrzeb odbędzie się jutro 17 czerwca o godzinie 14:00 w jego nowej parafii w Dziećmorowicach . Cześć Jego pamięci ! SP6BGF


Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,269,539 Unikalnych wizyt