PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3298 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 1
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK na 9.06.2010
Opcje newsa
Komunikaty PZKKomunikat sekretariatu ZG PZK na 9 czerwca 2010                             Plik pdf do pobrania
Images: pzk.gif
Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. ŁOŚ 2010 uzupełnienie i poprawki.
Część oficjalną rozpoczął szef komitetu organizacyjnego Tadeusz SP7FDV witając obecnych i odczytując pisma od kilku z zaproszonych, a nieobecnych osób. Byłem drugą osobą występującą pod „namiotem prelekcyjnym”. Powitałem przybyłych w tym przedstawiciela Starosty Powiatowego w Olesnie oraz Wójta Gminy Rudniki Pana Andrzeja Pyziaka. Była to też znakomita okazja do wręczenia grawertonów okolicznościowych z okazji 80 lat PZK. Otrzymali je Ewa SP5HEN za popularyzację krótkofalarstwa w Polskim Radiu oraz współudział w wydawaniu „Krótkofalowca Polskiego”, Włodek SP5DDJ za propagowanie wszystkiego co wiąże się z pracą w eterze małą mocą (QRP) oraz promowanie samodzielnych konstrukcji amatorskich oraz Tadeusz SP6MRC główna siła napędowa bazy na kopie Biskupiej. Pozostali wielcy nieobecni, a więc Adam SP2EDA główny organizator oraz kierownik 5 szkoleniowych obozów krótkofalarskich Jurek SP8TK za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju krótkofalarstwa w SP, Mietek SP6EZ za całokształt działalności w tym za inspirację i udział w budowie bazy krótkofalarskiej na „Kopie Biskupiej” oraz Sylwester SP2FAP redaktor i wydawca MK QTC oraz inspirator chyba rekordowej ilości zawodów i innych przedsięwzięć operatorskich otrzymają je drogą pocztową.
Kończąc prowadzoną przeze mnie część spotkania przedstawiłem w skrócie zarys historyczny PZK oraz omówiłem bieżącą sytuację naszej organizacji, podkreślając pozytywne aspekty naszej rzeczywistości. Ta część mojej bytności w namiocie prelekcyjnym została „brutalnie” przerwana przez górnika, który nie wiadomo skąd tam się wziął, a który zaczął dociekać powodów naszej tam bytności, a na dodatek mówił jakimś dziwnym językiem. Górnikiem okazał się ubiegłoroczny szef komitetu organizacyjnego Marek SP9UO. Tym humorystycznym akcentem zakończyliśmy tzw. część oficjalną.

Część prelekcyjna spotkania rozpoczęła się bardzo ciekawą historyczną prezentacją opracowaną przez Tomka SP5CCC, której premiera miała miejsce w dniu 26 lutego w Warszawie. Prezentacja ta traktuje o najmniej znanym okresie w historii PZK, a mianowicie o okresie 1945-1957.
Inne wygłoszone prelekcje dotyczyły QRP (SP5DDJ) oraz przepisów antenowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną środowiska (SP6IEQ). Również w bloku „edukacyjnym” znalazł się pokaz ratownictwa medycznego.
Podczas spotkania znalazł się także czas na mini część artystyczną.
Frekwencja dopisała zgodnie z prognozami. Było nas ponad 550 osób, a na liście przybyłych zarejestrowało się 485 krótkofalowców. Z tzw. władz naczelnych PZK byli prezesi OT, trzech członków prezydium oraz cały skład GKR PZK, która podczas spotkania odbyła swoje posiedzenie.
Podczas spotkania miało miejsce podpisanie umowy użyczenia nieruchomości pomiędzy Gminą Rudniki, a Polskim Związkiem Krótkofalowców OPP. Chodzi tu o kawałek ziemi będący własnością gminy, na którym odbywają się nasze coroczne spotkania.
Ciekawym nie tylko kolorystycznie elementem był wojskowy pojazd będący własnością PZK z radiostacją R-140 oraz agregatami, które pracowały podczas spotkania dając prawie 6 kW, co w zupełności wystarczyło do zasilania znajdujących się tam urządzeń.
Na ŁOŚ-u była i dość pokaźna giełda. Można było kupić prawie wszystko co do uprawiania krótkofalarstwa jest potrzebne. No może po za końcówkami QRO i wielkogabarytowymi antenami.
Relacja byłaby niepełna gdybym nie wymienił kilkunastu znanych krótkofalowców, ludzi, którzy w znacznym stopniu wpływają lub wpłynęli na nasze środowisko i to w bardzo wielu aspektach. Obecni byli po za już wcześniej wymienionymi w tej relacji kolegami: Jurek SP7CBG-prezes Łódzkiego OT PZK, Leszek SP6CIK Prezes Opolskiego OT PZK i weryfikator osiągnięć w DXCC, a także przewodniczący Komisji Strategii i koordynator prac wszystkich komisji powołanych po XVII KZD, Roman SP9MRN Prezes Gliwickiego OT PZK, Jacek SP9JCN –Prezes Śląskiego OT PZK, Wenancjusz SP2WN Prezes Żuławskiego OT PZK, Tomasz SP6T Kapitan zespołu SN0HQ, Wiesław SQ5ABG redaktor Naczelny KP i autor książki o powstańczej radiostacji „Błyskawica” oraz Honorowy Prezes Praskiego OT PZK, Andrzej SQ7B – Award Manager PZK, Andrzej SP9ENO niegdyś członek ZG PZK obecnie moderator listy dyskusyjnej ZGPZK, Zygi SP5ELA administrator portalu PZK i główny informatyk zespołu SN0HQ, Maciej SP9DQY działacz krótkofalarski z Sosnowca przewodniczący GKR nie tylko poprzedniej kadencji, Eugeniusz SP9IIA animator wielu zawodów i imprez krótkofalarskich prezes radioklubu SP9KJM w Siemianowicach Śląskich, Piotr SP9BWJ wiceprezes MSK oraz Jan SP9BRP członek ZG i delegat na KZD z OT12 PZK w Krakowie.
Zabrakło niestety Jurka SP5BLD redaktora i producenta RBI. Zawiniły sprawy logistyczne. Wszelkie próby podejmowane wieczorem w piątek przez Jurka i przez moją osobę zawiodły. Był natomiast Henryk SP6ARR, który wszystko filmował i nagrywał.
Bardzo ciekawą postacią był amerykański krótkofalowiec Thomas KN4VT z Florydy, który postanowił odwiedzić największą polską imprezę krótkofalarską. Było tam naprawdę bardzo wiele ciekawych osobowości i prawie każdy kto chciał mógł wiele spraw w koleżeńskim gronie przedyskutować, a czasem załatwić.
ŁOŚ różni się od innych spotkań nie tylko ilością uczestników (w poprzednich latach było nas tam ponad 300), ale także ilością zaangażowanych organizatorów co daje gwarancję stabilności organizacji spotkań, a także wszelkich poczynań PZK na tym terenie.
Organizatorom, przybyłym gościom, sponsorom i prelegentom w imieniu prezydium ZG PZK serdecznie dziękuję. To był kawał dobrej roboty. (HF80JMR)

2. Gratulacje. Pogratulowaliśmy dwom nowym Prezesom krajowych organizacji członkowskich R1 IARU.
Nowym Prezesem IRA (Islandia) został Jonas Bjarnason TF2JB, natomiast nowym Prezesem REF (Francja) jest od niedawna Joel Belleney F1DUE.
Nowym Prezesom życzymy sukcesów i dalszego rozwoju ich organizacji.
Listy gratulacyjne wysłane zostały z sekretariatu ZG PZK w dniu wczorajszym.(HF80JMR)

3. Walne zebranie Olsztyńskiego OT PZK.
W dniu 6 czerwca br. odbyło się walne, sprawozdawczo-wyborcze, zebranie w Oddziale Terenowym Polskiego Związku Krótkofalowców w Olsztynie. Zebranie odbyło się w Olsztynie w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, na które przybyło 50 członków Oddziału tj. 47,61% jego stanu osobowego.
Obrady otworzył i prowadził prezes Oddziału kolega Andrzej SP4KA. Po części organizacyjnej tj. powołaniu protokolanta, komisji mandatowej, komisji uchwał i wniosków, komisji skrutacyjnej, przedstawieniu i przyjęciu porządku obrad, kolega Andrzej SP4KAdokonał podsumowania działalności Zarządu Oddziału za okres kadencji. Do znaczących osiągnięć zaliczył:
1.    Znaczący wzrost, o czterdziestu pięciu, liczby członków Oddziału w czasie ostatniej kadencji. Oddział liczy obecnie 105 członków - 90 członków zwyczajnych i 15 członków nadzwyczajnych.
2.    Bardzo dobra współpraca Oddziału z dyrekcją Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych. Szkoła udostępnia za darmo pomieszczenia, dostęp do Internetu oraz media (prąd i ogrzewanie). Oddział dysponuje czterema pomieszczeniami, w których mieszczą się: Biuro Oddziału, Oddziałowe Biuro QSL, radiostacja klubowa SP4PIN, węzeł Packet Radio, DXCluster i węzeł APRS. Wszystko to za prowadzenie zajęć z młodzieżą.
3.    Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu kolegów: Tomasza SQ4BJA, Krzysztofa SQ4LWO, Marcina SQ4CUC i innych powstała na terenie województwa sieć przekaźników APRS. Urządzenia zostały zainstalowane miedzy innymi na obiektach EmiTela na Górze Dylewskiej i w Miłkach koło Giżycka oraz na budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.
4.    Wspaniałe osiągnięcia członków oddziału w sportowej rywalizacji krótkofalarskiej. Zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej.
Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej kol. Adam SP4CUF w swym wystąpieniu podsumował działalność ustępującego Zarządu Oddziału i wnioskował o udzielenie absolutorium dla jego członków. W głosowaniu walne, sprawozdawczo-wyborcze, zebranie Oddziału Terenowym Polskiego Związku Krótkofalowców udzieliło absolutorium członkom ustępującego Zarządu.
W dalszej kolejności przystąpiono do wyborówZarząduOddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Wybrany Zarząd Oddziału ukonstytuował się w następującym składzie: kol. Andrzej SP4KA – prezes, kol. Adam SP4CUF – sekretarz, kol. Andrzej SP4ETO – skarbnik, Oddziałowy QSL Manager. Oddziałowa Komisja Rewizyjna wybrana została w składzie: kol. kol. Grzegorz SP4NDU - przewodniczący, Stanisław SP4JAE i Ryszard SP4BBU.
W swoim wystąpieniu podziękowałem członkom ustępującego Zarządu z ogrom pracy jaką wykonali na rzecz Związku i Oddziału w czasie ostatnich czterech lat. Członkom nowo powołanego Zarządu pogratulowałem zaufania jakim obdarzyli ich zebrani i życzyłem sukcesów w realizowaniu obowiązków jakich się podjęli. Przedstawiłem zebranym aktualne zadania realizowane przez Prezydium Zarządu Głównego naszego Związku. Omówiłem między innymi następujące tematy, obchody 80 – lecia Związku, przygotowania do posiedzenia Zarządu Głównego PZK, stan prac nad zwołaniem Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK, współpraca Związku z MON, MEN i UKE oraz nasz udział w konsultacjach nad projektem rozporządzeń Ministra Środowiska i Ministra Infrastruktury.
Zebranie przebiegało w bardzo miłej, koleżeńskiej atmosferze. (SP2JLR)

4. Znów na wokandzie.

We czwartek 17 czerwca godz. 12.00 w Sądzie Okręgowym w Opolu odbędzie się rozprawa z powództwa Adama SP6AKZ członka PZK (OT11) o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Mariackiej w Nysie. Chodzi oczywiście o prawo do pozostawienia stojących na dachu od 40 lat anten krótkofalarskich. Nie było by w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że wspólnota podjęła stosowną uchwałę po raz trzeci w ciągu 9 lat. Dwie sprawy, które już miały miejsce zakończyły się dla naszego kolegi pozytywnie o czym informowałem zarówno w komunikatach jak i w KP. Na tej rozprawie będę zeznawał w charakterze świadka. Reszta zależy od jej przebiegu. (HF80JMR)

5. Tama 2010. Jak co roku w II weekend czerwca (12.06) odbywa się doroczne spotkanie PG APRS Klubu Ogólnopolskiego PZK. Miejsce to jak zwykle okolice Bornego Sulinowa. W tym roku organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji. Szczegóły na stronie PG APRS. Nad całością czuwał będzie jak zwykle Andrzej SP3LYR Prezes PG APRS. Władze naczelne PZK będzie reprezentował Wiesław SQ5ABG Redaktor Naczelny „Krótkofalowca Polskiego” z-ca członka prezydium ZG PZK. Niestety ze względu na Posiedzenie ZG PZK nie będę mógł uczestniczyć w tym spotkaniu.(HF80JMR)

6. EMCOM Manager przypomina.
 Zbliża się kolejna edycja Ogólnopolskich Ćwiczeń Łączności Kryzysowej PZK. (7 sierpnia 1330-1530 UTC). Poszukiwane są stacje klubowe chętne do pracy w ćwiczeniach jako stacje sztabowe. Zgłoszenia proszę przesyłać bezpośrednio do mnie.
73, Marek SQ2GXO
Emcom Manager PZK

7. Konkurs SP3PSM. Klub Krótkofalowców SP3PSM przy Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" organizują
konkurs krótkofalarski dla uczczenia 30-tej rocznicy powstania NSZZ "Solidarność". Szczegóły konkursu w załączonym regulaminie.
W załącznikach przesyłam regulamin konkursu oraz wzór karty QSL którą będą potwierdzane łączności.
W imieniu klubu proszę o upowszechnienie tego konkursu w komunikatach ZG PZK.
Vy 73
Roman SP3UCM

8. Walne OT 15. Zarząd Łódzkiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców, zgodnie z § 35 pkt 4 a, Statutu Polskiego Związku Krótkofalowców zwołuje na dzień19 czerwca 2010 r. Walne Zebranie Oddziału.. Początek zebrania - godz. 10:00 w terminie pierwszym i godz. 10:15 w terminie drugim. Obrady Walnego Zebrania będą miały miejsce w sali Domu Kultury "Zarzewie" w Łodzi, przy ul. Wandurskiego 4. (Zarząd Łódzkiego OT PZK).

9. Komunikat programu KRÓTKOFALOWCY BIS.
Społeczna Redakcja cyklicznego programu o krótkofalowcach, prócz emisji w TV INTERNET na www.videoexpres.pl nadaje regularnie premierowe emisje via TV EDUSAT co drugą niedzielę miesiąca o godzinie21.00 z jakością studyjną, na satelicie HOT BIRD 9 oraz na platformach cyfrowych; POLSAT +, CANAL + N i prawie we wszystkich telewizjach kablowych w Polsce.
 Program KRÓTKOFALOWCY BIS po każdym premierowym wydaniu, jest w kolejną następną niedzielę powtarzany o godzinie 21.00 czasu polskiego.
 Najbliższe wydanie w niedzielę 13.06.2010r. o godzinie 21.00 czasu polskiego.
 W programie specjalny 30 minutowy reportaż z ogólnopolskiego spotkania krótkofalowców polskich i sympatyków w miejscowości Jaworzno, pod sympatyczną nazwą ŁOŚ w bardzo życzliwej nam gminie Rudniki, na styku trzech województw: łódzkiego, opolskiego i śląskiego.
Program zostanie nadany zarówno w TV EDUSAT jak również TV INTERNET na www.videoexpres.pl
 Przypominam zainteresowanym, że program K BIS równolegle zamieszczany jest w TV INTERNET zaraz po każdej premierowej emisji w EDUSAT na portalu www.videoexpres.pl
Dodatkowe dane o programie i parametrach odbioru TV EDUSAT na portalu www.edusat.pl
Informuję jednocześnie, że EDUSAT jest jedyną w Polsce stacją edukacyjną. Warto pamiętać, że nie jest kodowana.
Warto tę wiadomość przekazać swoim bliskim i znajomym.
Autor i redaktor programu ATV
Henryk Pacha  SP6ARR
www.videoexpres.pl

10. Zawody Tarnowskie. Jeszcze kilka dni dzieli nas od współzawodnictwa w Zawodach Tarnowskich. Serdecznie zapraszamy do aktywnego i licznego udziału w tej rywalizacji i zabawie. Dziękując za udział w poprzednich naszych zawodach liczymy na Wasz udział w zawodach tegorocznych.
Mamy nadzieję, że też przypomnicie Koleżankom i Kolegom, którzy zapomnieli o terminie Zawodów Tarnowskich i zaprosicie ich do wspólnej zabawy w dniu 19 czerwca br na UKF/VHF oraz 20 czerwca br. na KF. W załączeniu do komunikatu regulaminy zawodów. Serdecznie zapraszamy i życzymy sięgnięcia po najwyższe trofea w tych zawodach.
Odbiór nagród odbędzie się jak zwykle na spotkaniu "Krótkofalarska Jesień na Pogórzu" w Jodłówce Tuchowskiej zawsze w drugi pełny weekend września.
W tym roku przypada to na 11.09.2010 r.
Za organizatorów
Stanisław sq9aor

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr HF80JMR (SP2JMR) prezes PZK

Załączniki
REGULAMIN

Konkursu z okazji 30-lecia
powstania NSZZ „Solidarność”


1. Celem konkursu jest uczczenie 30. Rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”
2. Organizatorem konkursu jest Klub Krótkofalowców SP3PSM im Zygmunta Bresińskiego TPKX
przy Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ
„Solidarność”
3. Czas trwania konkursu: 1 – 31 sierpnia 2010
4. Udział w konkursie mogą brać radiostacje indywidualne i klubowe krajowe i zagraniczne oraz
nasłuchowcy w następujących kategoriach:
- KF nadawcy
- UKF nadawcy
- Nasłuchowcy (KF i UKF łącznie)
5. Pasma: KF i UKF wszystkie rodzaje emisji Na UKF zalicza się łączności przez przemienniki.
6. W czasie trwania konkursu pracować będzie okolicznościowa radiostacja SN30S
7. Za udział w konkursie i spełnienie warunków przyznane zostaną nagrody i okolicznościowe
dyplomy.
8. Nagrody:
- za zdobycie I do III miejsca na KF Puchar
- za zdobycie Ido III miejsca na UKF Puchar
- za zdobycie I do III miejsca w grupie nasłuchowców Puchar
- za zdobycie miejsca od IV do X w każdej kategorii Okolicznościowy Medal
9. Warunkiem uzyskania dyplomu jest zdobycie minimum 30 punktów.
10. Łączności ze stacją SN30S zostaną potwierdzone okolicznościową kartą QSL.
11. Punktacja:
- łączność ze stacją SN30S - 3 pkt. (obowiązkowa)
- łączność ze stacją członka Klubu SP3PSM – 2 pkt (obowiązkowo min. 3 stacje).
- łączność z każdą stacją z województwa wielkopolskiego – 1 pkt.
- z każdą stacją można zaliczyć do punktacji jedną łączność (jeden nasłuch) na KF i jedną łączność
(jeden nasłuch) na UKF
- łączności (nasłuchy) można powtórzyć w dniu 30 sierpnia 2010 i ponownie zaliczyć do punktacji.
W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje większa ilość QSO.
12. Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 30.09.2010
na adres:
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja OBŚ
paw. 104 60-682 Poznań z dopiskiem „Konkurs – Solidarność”
lub e-mail: psm@sp3psm.poznan.pl
Zgłoszenie musi zawierać: datę, godz., pasmo, emisję, znak wywoławczy, raporty, imię korespondenta.
13. Puchary nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas uroczystego podsumowania konkursu
(listopad 2010), lub wysłane pocztą.
14. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w prasie krótkofalarskiej oraz w internecie na stronie Klubu
SP3PSM. Adres strony: sp3psm.poznan.pl
15. Wykaz znaków stacji - członków Klubu SP3PSM dających punkty:
SP3AFO, SP3CCT, SP3GVW, SP3OEF, SP3RAX, SP3SLJ, SP3UCM, SP3XPB, SP9BNM,
SQ3EPP, SQ3GVW, SQ3KCI, SQ3MKP, SQ3MKT, SQ3NMV, SQ3NVO, SQ3NVT, SQ3NVY
16. Radiostacje członków klubu SP3PSM w konkursie nie będą klasyfikowane.
17. Zapytania i uwagi można kierować na adres: cct@poczta.onet.pl
18. Decyzje organizatora konkursu są ostateczne.


ZAWODY TARNOWSKIE 2010 R

Część --- UKF
1. Organizatorem jest Tarnowski Oddział PZK nr 28 w Tarnowie SP9PTA.
2. Termin zawodów :(sobota - trzeci pełny weekend czerwca}
tj. 19.06.2010r w godz. 18.00 - 20.00 UTC
3. Zawody odbywają się w paśmie 144 MHz 432 MHz: emisjami CW SSB, FM
zgodnie z band planem.
Proponowany podział czasu pracy w zawodach:
18.00 – 19.00 – 2m
19.00 – 19.30 – aktywność 70 cm /432.250 + – QRM dla CW i SSB,
oraz 433.500 + - QRM dla FM - proponowany odstęp 25kHz/
19.30 – 20.00 – dowolnie 2m i 70 cm
4. Celem zawodów jest rozwijanie i trening umiejętności radio operatorskich,
zachęcanie do współzawodnictwa oraz propagowanie naszego regionu.
5. Uczestnicy zawodów:
a) Zawody dostępne są dla licencjonowanych radiooperatorów stacji
indywidualnych, klubowych którzy zobowiązani są do pracy zgodnie
z posiadanymi pozwoleniami.
b) Za uczestników uważa się operatorów, którzy przeprowadzili w zawodach
dowolną liczbę QSO/HRD w sposób określony w regulaminie i przesłali
w terminie swój log do klasyfikacji.
c) Jednocześnie może być używany tylko jeden nadajnik.
6. Klasyfikacja w zawodach:
A- stacje indywidualne i klubowe - 2m
B- stacje organizatora
C- Stacje pracujące na 70cm
7. Raporty w zawodach: RS lub RST plus kolejny numer łączności plus lokator
np. 59 001 KN09LX (obowiązuje numeracja łączna dla CW SSBFM),
8. Wywołanie w zawodach:
" test sp "na CW,
" wywołanie w zawodach tarnowskich " na SSB i FM.
9. Punktacja :
- za każdy kilometr odległości..1 pkt,
- za łączność z tym samym lokatorem 3 pkt.
Wynik końcowy : suma punktów.
10. Łączności można powtarzać innymi rodzajami emisji.
Jeden znak może wystąpić trzy razy - dla CW, SSB i FM.
11. Minimalna ilość przeprowadzonych QSO nie może być mniejsza niż 5.
Nawiązanie mniejszej ilości QSO kwalifikuje daną stację do grupy CHECKLOG,
a przeprowadzone przez nią łączności nie dają punktów korespondentom.
- Zapis ten nie dotyczy pasma 432 MHz.
12. Łączności nie zalicza się obu korespondentom w przypadku:
- braku logu korespondenta, chyba, ze wystąpi w co najmniej 5 nadesłanych logach
- błędnego odebrania znaku korespondenta,
- różnicy czasu przekraczającej 5 min - obowiązuje czas UTC,
- niezgodności raportów lub grup kontrolnych.
13. Preferowanym formatem zapisu łączności jest format CABRILLO
14. Dzienniki drogą elektroniczną, przesyłać w terminie 7 dni od zakończenia zawodów.
na adres:  > sp9pta@onet.eu <
Pliki logów elektronicznych prosimy przesyłać jako załączniki opisane znakiem stacji np:
sq9aor.cbr /sq9aor.log/ lub sq9aor_9.cbr, jeśli w zawodach używany był znak SQ9AOR/9
W temacie musi się również znaleźć znak stacji np:
sq9aor_log_tarnowskie, sq9aor_log, sq9aor.....
Uwaga!!!:
1- Dopuszczamy dodanie do nazwy pliku załącznika określenie "kf" lub "ukf", dla ułatwienia
i rozróżnienia wysyłanych plików. Np: sq9aor_kf.cbr, sq9aor_ukf.cbr
2- Inne formaty dzienników niŜ „cbr”- takie jak np.: gif, jpg, bmp, pdf, doc, itp.
wysłane drogą elektroniczną - zostaną uŜyte do kontroli.
15. Dzienniki "PAPIEROWE" na ogólnie przyjętych drukach z dołączoną stroną
zbiorczą, (z deklarowaną kategorią z własnoręcznym podpisem) prowadzone
w czasie UTC, przesłać w terminie 10 dni od zakończenia zawodów
/decyduje data otrzymania logu/ pod adresem:
TARNOWSKI ODDZIAŁ PZK NR 28
w Tarnowie
skr. poczt.144, 33-100 Tarnów 1
16. Organizatorzy przewidują przyznanie pucharów za zajęcie pierwszych miejsc
oraz dyplomów. W kategorii „C” dla najaktywniejszej stacji przewidziano dyplom.
17. Komisja zawodów może skorzystać z prawa dyskwalifikacji w przypadku:
a) nie sportowego zachowania w czasie zawodów,
b) przekroczenia zasad regulaminu.
Nieczytelnie wypełnione logi papierowe, użyte będą do kontroli.
18. Decyzje komisji zawodów są ostateczne
19. Skład komisji zawodów zostanie ustalony w terminie późniejszym (przed zawodami)
Przewodniczącym Komisji jest Janusz SP9LAS.
24. Wyniki zawodów zostaną podane na naszej stronie internetowej http://sp9pta.w.interia.pl/
oraz w mediach krótkofalarskich, w terminie do miesiąca czasu od zakończenia zawodów.
*
Podsumowanie zawodów i wręczenie trofeów odbędzie się w czasie tradycyjnego
Spotkania “KRÓTKOFALARSKA JESIEŃ NA POGÓRZU” w Jodłówce Tuchowskiej
w sobotę - 2 pełny weekend września.. - 10 - 11 - 12 września 2010r.
Uwaga !
Do logowania łączności w zawodach zaleca się używania programu DQR-log.
Na stronie Marka sp7dqr dostępne są też programy do konwertowania swoich logów do
różnych formatów, także do cabrillo
Programy są bezpłatne. Można je pobrać ze strony http:// sp7dqr.waw.pl
Zawody rozliczane są elektronicznie programem Marka SP7DQR przystosowanym
specjalnie dla naszych zawodów. Serdecznie dziękujemy za program liczący.
Komisja zawodów.
Za Komisję - Stanisław sq9aor

ZAWODY TARNOWSKIE 2010 R
Część --- KF
1. Organizatorem jest Tarnowski Oddział PZK nr 28 w Tarnowie - SP9PTA.
2. Termin zawodów : (niedziela - trzeci pełny weekend czerwca)
tj. 20 czerwca 2010r godz. 4.00 - 600 UTC
Zawody odbywają się w paśmie 3.5 MHz emisjami CW i SSB zgodnie
z band planem./3510 – 3560 CW i 3700 – 3750 SSB/
4. Celem zawodów jest rozwijanie i trening umiejętności radio operatorskich,
zachęcanie do współzawodnictwa oraz propagowanie naszego regionu.
5. Uczestnicy zawodów:
a) Zawody dostępne są dla licencjonowanych radiooperatorów stacji
indywidualnych, klubowych i SWL, którzy zobowiązani są do pracy zgodnie
z posiadanymi pozwoleniami. Zalecana moc doprowadzana do anteny do 100 Watt.
b) Za uczestników uważa się operatorów,
którzy przeprowadzili w zawodach dowolną liczbę QSO/HRD w sposób określony
w regulaminie i przesłali w terminie swój log do klasyfikacji.
c) Nasłuchowcy nie mogą posiadać licencji nadawczych.
d) Jednocześnie może być używany tylko jeden nadajnik.
6. Klasyfikacja zawodów:
A - stacje indywidualne i klubowe pracujące emisją CW i SSB,
B - stacje indywidualne i klubowe pracujące emisją CW,
C - stacje indywidualne i klubowe pracujące emisją SSB,
D - stacje organizatora (podające w raporcie “28” zamiast powiatu),
E - stacje nasłuchowe ( niezależnie od rodzaju emisji),
7. Raporty i grupy kontrolne:
Stacje uczestników podają: RS lub RST + 3 cyfrowy Nr QSO + skrót powiatu
- np. 59 001 TW
Stacje członkowie OT PZK w Tarnowie podają: RS lub RST + Nr QSO + 28
- np. 599 023 28
8. Punktacja, mnożniki i wynik końcowy:
a) Punktacja: - za łączność ze stacją - członkiem OT w Tarnowie(28).3pkt.
- za łączność z pozostałymi stacjami..............1pkt.
- łączności pomiędzy stacjami organizatora nie zalicza się.
b) Mnożnikiem jest liczba powiatów plus liczba stacji OT 28 w Tarnowie
liczona jeden raz.
(Za dwie łączności (CW + SSB) z jednym znakiem z OT 28 mnożnik liczymy jeden raz,
powiat liczony jeden raz bez względu na ilość łączności i stacji zrobionych z tego samego
powiatu)
c) Wynik końcowy = Mnożnik * ilość zdobytych punktów za łączności.
9. Nasłuchowcy:
a) Obowiązuje odebranie poprawnie znaków i raportów korespondentów.
b) Punkty za nasłuch zalicza się tylko za pierwszą stację wykazaną w nasłuchu.
c) Dana stacja może powtórzyć się w dzienniku dwa razy,
lecz do punktacji liczona jeden raz.
d) Punktacja dla nasłuchowców :
- za nasłuch stacji OT w Tarnowie..3pkt.
- za nasłuch pozostałych stacji... 1pkt.
e) Mnożnik : liczba powiatów plus liczba stacji OT w Tarnowie liczona jak
u nadawców - patrz wyżej.
10. Zawodnik może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie KF.
11. Minimalna ilość przeprowadzonych QSO nie może być mniejsza niż 5.
Nawiązanie mniejszej ilości QSO kwalifikuje daną stację do grupy CHECKLOG,
a przeprowadzone przez nią łączności nie dają punktów korespondentom.
12. Stacje grupy “A” ( MIXED) mogą powtarzać łączność innym rodzajem emisji.
Numeracja QSO na CW i SSB jest łączna.
13. Wywołanie w zawodach:
- " test SP " na CW
- “wywołanie w zawodach tarnowskich“ na SSB.
14. Wszystkie stacje biorące udział w zawodach obowiązuje zakaz nadawania 5 min.,
przed i po zawodach.
15. Łączności nie zalicza się obu korespondentom w przypadku:
- braku logu korespondenta,
- błędnego odebrania znaku korespondenta,
- różnicy czasu przekraczającej 5 min - obowiązuje czas UTC,
- niezgodności raportów lub grup kontrolnych.
16. Preferowanym formatem zapisu łączności jest format CABRILLO
17. Dzienniki drogą elektroniczną przesyłać w terminie 7 dni od zakończenia zawodów.
na adres:     > sp9pta@onet.eu <
Pliki logów elektronicznych prosimy przesyłać jako załączniki opisane znakiem stacji
np: sq9aor.cbr lub sq9aor_9.cbr, jeśli w zawodach używany był znak SQ9AOR/9
W temacie musi się również znaleźć znak stacji np:
sq9aor_log_kf, sq9aor_log, sq9aor….
Uwaga!!!:
1- Dopuszczamy dodanie do nazwy pliku załącznika określenie "kf" lub "ukf", dla ułatwienia
i rozróżnienia wysyłanych plików. Np: sq9aor_kf.cbr, sq9aor_ukf.cbr
2- Inne formaty dzienników niż „cbr”- takie jak np.: gif, jpg, bmp, pdf, doc, itp.
wysłane drogą elektroniczną - zostaną użyte do kontroli.
18. Dzienniki "PAPIEROWE" na ogólnie przyjętych drukach z dołączoną stroną zbiorczą,
(z deklarowaną kategorią z własnoręcznym podpisem) prowadzone w czasie UTC,
przesłać w terminie do 10 dni /decyduje data otrzymania logu/ od zakończenia
zawodów pod adresem:
TARNOWSKI ODDZIAŁ PZK NR 28
w Tarnowie
skr. poczt.144 33-100 Tarnów 1
19. Organizatorzy przewidują przyznanie pucharów za zajęcie pierwszych miejsc
w każdej kategorii oraz dyplomów.
20. Komisja zawodów może skorzystać z prawa dyskwalifikacji w przypadku:
a) nie sportowego zachowania w czasie zawodów,
b) przekroczenia zasad regulaminu.
21. Nieczytelnie wypełnione logi papierowe, użyte będą do kontroli.
22. Decyzje komisji zawodów są ostateczne
23. Skład komisji zawodów zostanie ustalony w terminie późniejszym.
Przewodniczącym Komisji jest Janusz SP9LAS.
24. Wyniki zawodów zostaną podane na naszej stronie internetowej http://sp9pta.w.interia.pl/
oraz w mediach krótkofalarskich, w terminie do miesiąca czasu od zakończenia zawodów.

Podsumowanie zawodów i wręczenie trofeów odbędzie się w czasie tradycyjnego
Spotkania “KRÓTKOFALARSKA JESIEŃ NA POGÓRZU” w Jodłówce Tuchowskiej
w sobotę - 2 weekend września...10-11-12 września 2010r.
Uwaga !
Do logowania łączności w zawodach zaleca się używania programu DQR-log.
Na stronie Marka sp7dqr dostępne są też programy do konwertowania swoich logów
do różnych formatów, także do cabrillo
Programy są bezpłatne. Można je pobrać ze strony http:// sp7dqr.waw.pl
Zawody rozliczane są elektronicznie programem Marka SP7DQR przystosowanym specjalnie
dla naszych zawodów. Serdecznie dziękujemy za program liczący.
Komisja zawodów.
Za komisję - Stanisław sq9aor

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,269,339 Unikalnych wizyt