PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 9
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK na 17.03.2010
Opcje newsa
Komunikaty PZKImages: pzk.gif
Komunikat sekretariatu ZG PZK na 17.03.010

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Umowa z DASR. W dniu 16 marca 2010 r. w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego UW, Dyrektor  tego wydziału Pan Józef  Rzemień podpisał z Prezesem Dolnośląskiego OT PZK Kol. S. Kokorskim SP6BCC porozumienie w sprawie zasad współdziałania i wykorzystania amatorskiej łączności radiowej na rzecz ochrony ludności województwa dolnośląskiego. Pan Dyrektor Rzemień wyraził zadowolenie z faktu podpisania takiego porozumienia, podkreślając wielką rolę jaką odegrali radioamatorzy-krótkofalowcy w czasie wielkiej powodzi w 1997 r. Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa ( DASR ) będzie współpracowała z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego ( WCZK ) i podpisane porozumienie umożliwia włączenie DASR do ćwiczeń przeprowadzanych przez WCZK.
Przy podpisaniu tego porozumienia był pełnomocnik ds. DASR z ramienia Zarządu  OT-01 PZK  Kol. Robert Czapski 3Z6AET oraz inni koledzy z DASR: Rafał SQ6IYR, Piotrek SQ6VY, Jacek SP6VXU. Natomiast Pan Leszek Gołembiewski z WCZK ( dla nas omsów to SQ6F ) zapoznał nas krótkofalowców z organizacją WCZK, wyposażeniem radiowym i innymi ciekawymi aspektami pracy tego ważnego wydziału w Dolnośląskim UW.
info: Stanisław SP6IXU, sekretarz OT-01

Zapraszam na stronę DASR PZK http://dasr.pl/news.php
73 ! de SQ6IYR Rafał
Przykład godny naśladowania.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze OT PZK nr 27 w Ostrowie Wlkp.
Na dzień 14 marca 2010 (niedziela) dotychczasowy Zarząd Oddziału Terenowego PZK nr 27 w Ostrowie zwołał Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze Oddziału OT-27. Miejsce Zebrania: Klub Nauczyciela w Ostrowie Wielkopolskim ul. Królowej Jadwigi 8D, pierwszy termin godzina 10:00. Powód Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego: Zarząd OT-27 złożył dymisję z powodu niemożności dalszego kierowania Oddziałem Terenowym PZK. Zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący Walnego Zebrania Janusz SP3J, dotychczasowy prezes Zarządu Oddziału.
Na wstępie, przedstawiciel Prezydium ZG PZK wice prezes PZK Bogdan Machowiak SP3IQ, odznaczył Odznaką Honorową nr 797 Krzysztofa SP3FYX oraz przedstawił bieżące sprawy Polskiego Związku Krótkofalowców, to jest przygotowania do posiedzenia ZG PZK oraz projekt powołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w celu przyjęcia nowego Statutu PZK. Kwestię powodu nieodbycia się NZD w dniu 27 lutego 2010, omówił obecny na Zebraniu Jerzy Smoczyk SP3GEM, Przewodniczący GKR PZK.
Zgodnie z listą obecności, w Zebraniu uczestniczyło 55 osób na 108 członków OT PZK w Ostrowie. Przewodniczący Zebrania ogłosił ważność Zebrania Walnego. Kontynuując Walne Zebranie, zebrani dokonali wyboru protokolanta Jerzego SP3BQC oraz trzy osobową Komisję Wyborczą: SP3BHI, SP3HGG i SP3TYI. Zgłoszono następujących kandydatów do Zarządu OT PZK: SP3FYX, SP3SLO, SQ3MKC, SP3GIL, SQ3OGZ, SP3RNZ, SP3ESV, SP3VZM i SQ3OGP. Zebrani podjęli uchwałę o kontynuacji kadencji dla nowego Zarządu OT na kolejne 2 lata. W wyniku tajnego głosowania, zgłoszeni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów oraz po ukonstytuowaniu przyjęli następujące funkcje w Zarządzie OT-27:

SP3FYX - 55 - Prezes
SP3SLO - 52 - Wice Prezes
SP3RNZ - 51 - QSL Manager
SP3GIL - 50 - Sekretarz
SP3ESV - 48 - Członek
SQ3MKC - 47 - Członek
SP3OGZ - 47 - Skarbnik
------------------------------------------------

Wice prezes PZK, Bogdan Machowiak SP3IQ.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze Toruńskiego OT PZK. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami w dniu 14 marca 2010 w WDK w Wąbrzeźnie odbyło się Walne Zebranie OT 26. Podczas zebrania odczytano i omówiono sprawozdania Zarządu OT oraz GKR za 2009 rok. Przez piszącego te słowa uczestnicy zebrania zostali zapoznani z sytuacją w krótkofalarstwie polskim, a w PZK w szczególności . Wiele uwagi poświecono znaczącym osiągnięciom sportowym zarówno klubowym w szczególności klubu SP2KRS oraz indywidualnym, także w dyscyplinie potocznie nazywanej rłowami na lisar1; czyli ARDF (ARS).
Na uwagę zasługuje wysoka frekwencja na zebraniu bo na 105 członków OT26 obecnych było aż 53. Co jest swoistym rekordem w średniej wielkości OT (ponad 100 członków). Warte podkreślenia jest to, że członkowie tego OT zjechali się z najdalszych krańców Województwa Kujawsko Pomorskiego. W związku ze spowodowana chorobą nieobecnością Gabrysia SP2FMN zebranie z bardzo dobrze prowadził Janusz SP2GJV wiceprezes OT 26. Niektórzy mogliby pozazdrościć środowisku Toruńskiego OT koleżeńskiej atmosfery i wzajemnej życzliwości. (SP2JMR)

4. 85 lat Polskiego Radia. Polskie Radio obchodzi w tym roku jubileusz 85 lecia. Z tej okazji życzymy naszym kolegom zawodowcom samych sukcesów i dalszego rozwoju. Więcej informacji na temat PR oraz jubileuszu znajdziecie na stronie http://www.historiaradia.neostrada.pl/
Bardzo ciekawa strona, wiele historii i ciekawostek w czasie wielu rocznic .
Informację o stronie przekazał Marek SP2MKO, także pracownik Polskiego Radia.
5. Konsultacje. W dniu 11 marca o godz.12 w Ministerstwie Infrastruktury odbyła się kolejna narada uzgodnieniowa na temat projektu rozporządzenia Rady Ministrów - w sprawie trybu nieodpłatnego udostępniania radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych stosowanych w służbach radiokomunikacyjnych przez podmioty niebędące przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.
Uwagi zgłoszone przez PZK opracowane wspólnie SP2JLR -SP2JMR zostały w większości uwzględnione.
Obecnie czekamy na uzgodnienia w grupie prawników MI oraz w RCL. Mamy nadzieję, że zapis dotyczący uczestników lokalnych sieci amatorskich typu DASR znajdzie się w rozporządzeniu po tych dalszych etapach. O pojawieniu się nowej wersji rozporządzenia poinformujemy natychmiast po jej ukazaniu się na BIP MI.
(SP2JMR)
 
6. AVT - PZK. W dniu 11.03 odbyło się spotkanie w Korporacji AVT (wydawcy m.in Świata Radio), a dotyczyło  wzajemnej współpracy AVT -PZK. Z ramienia AVT uczestniczyli Pan profesor Wiesław Marciniak r11; Szef korporacji oraz Andrzej Janeczek SP5AHT Redaktor Naczelny Świata Radio, PZK było reprezentowane przez Jana SP2JLR i Piotra SP2JMR.
Spotkanie było ono nadzwyczaj owocne dla obydwu stron.
Omawialiśmy m. in sprawę opracowania i druku informatora o PZK na Ham Fest 2010.

7. Tomek SP5UAF i Marcin SP5ES będą przebywać na Sao Miguel (EU-003), Azores w terminie 17 - 29 marca. Będą aktywni na falach krótkich emisjami CW, SSB i emisjami cyfrowymi. Będą używać znaków CT8/SP5UAF oraz CT8/SP5ES. Planują w tym czasie udział w Russian DX Contess oraz WPX SSB. W czasie zawodów Marcin SP5ES będzie aktywny jako CR1M, a Tomek SP5UAF będzie używał w zawodach znaku CR1Z. Będzie to praca Low Power, z wykorzystaniem anten pionowych oraz kierunkowego SpiderBeam (20 - 10m). QSL via znaki domowe. Pożegnanie na lotnisku Okęcie w Warszawie, 16.03.2010. Fotka SP5ELA.
 
Zygmunt Szumski SP5ELA
Manager ds Mediow SPDXC
SPDXC Electronic Publishing Manager
E-mail: zygi@sp5pbe.waw.pl

8. SP7PRA. Z początkiem marca rozpoczął działalność Klub Krótkofalowców PZK przy Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Patronem klubu jest Antoni Zębik SP7LA
W dn.11.03.2010 klub uzyskał PPOZWOLENIE RADIOWE Nr.116/K/L/2010  Kategoria 1 znak SP7PRA Do oficjalnego uroczystego otwarcia klubu zostało
jeszcze kilka spraw do załatwienia.
O terminie poinformujemy odpowiednio wcześniej.

Pozdrawiam Włodek SP7IBL.

Wspaniała sprawa. Klub pod patronatem człowieka r11;symbolu Antoniego SP7LA. Gratulujemy pomysłu i realizacji. Czekamy na dalsze informacje. (SP2JMR)

9. Komunikat o satelitarnej emisji programu KRÓTKOFALOWCY BIS.
Społeczna Redakcja cyklicznego programu o krótkofalowcach, prócz emisji w TV INTERNET na www.videoexpres.pl nadaje regularnie premierowe emisje ze studia edukacyjnego TV EDUSAT co drugą niedzielę miesiąca o godzinie 21.00 z jakością studyjną na satelitach POLSAT +, CANAL + , HOT BIRD oraz na znanych platformach cyfrowych i prawie wszystkich sieciach telewizji kablowej w Polsce. Program KRÓTKOFALOWCY BIS po każdym premierowym wydaniu jest w kolejną następną niedzielę powtarzany o godzinie 21.00 czasu polskiego. Czyli praktycznie co niedzielę jesteśmy via EDUSAT na antenie o tej samej porze !
Ponowne wydanie w najbliższą niedzielę 21 bm również o godzinie 21.00 czasu polskiego.
W programie między innymi, relacja ze specjalnego spotkania w Warszawie z okazji 80-tej rocznicy powstania Polskiego Związku Krótkofalowców.
Wystąpi między innymi Pani Anna Streżyńska Prezes UKE i zarazem gość honorowy - patron obchodów ważnej dla PZK rocznicy.
Wystąpią w programie również między innymi Miron Szydłowski Prezes Zarządu Stacji Satelitarnej EDUSAT, Prezes ZG PZK Piotr Skrzypczak i wiele znaczących postaci amatorskiej anteny. Warto to zobaczyć.
Specjalna relacja filmowa będzie poświęcona laureatowi pierwszej w Polsce Odznaki Braci Odyńców, nadanej koledze Dionizemu Studzińskiemu ze Świdnicy SP6IEQ z okazji 80 tej rocznicy powstania Polskiego Związku Krótkofalowców.
Redakcja programu KRÓTKOFALOWCY BIS gratuluje Dionizemu tej honorowej i ważnej odznaki.
Warto w tym momencie dodać, że program K BIS jest równolegle zamieszczany w TV INTERNET zaraz po każdej premierowej emisji na portalu www.videoexpres.pl , pod nowym logo programu KRÓTKOFALOWCY BIS.
Powiadomcie o tym fakcie wszystkich waszych przyjaciół, bliskich w kraju i za granicą, by już teraz zaczęli śledzić lokalne warunki techniczne odbioru, przyjaznej nam stacji satelitarnej EDUSAT. Dane są zamieszczone na www.videoexpres.pl

Autor i redaktor programu
Henryk Pacha ATV SP6ARR
www.videoexpres.pl

UWAGA !!!
Tam gdzie wasza telewizja kablowa jeszcze nie retransmituje TV EDUSAT (program KRÓTKOFALOWCY BIS), występujcie na piśmie do właścicieli "kablówek", z prośbą by tę stację można było na waszych telewizorach oglądać.
Informuję jednocześnie, że EDUSAT jest jedyną w Polsce stacją edukacyjną i można ją retransmitować za darmo i nie jest kodowana, jak większość stacji nie tylko komercyjnych.

10. Pozaregulaminowe Nagrody Rady Sponsorów dla nadawców - uczestników zawodów krótkofalarskich 37 Oddziału Terenowego PZK.
Rada Sponsorów to niezależne ciało powstałe w celu zbierania funduszy od instytucji i osób prywatnych przeznaczonych wyłącznie na zakupienie nagród pozaregulaminowych w zawodach krótkofalarskich organizowanych w 37 OT PZK a także na opłacenie ich wysyłki. Działanie takie przyczynia się do zwiększonego zainteresowania zawodami o statuetkę rSyrenki Warszawskiejr1;, "Zawodami Zamkowymi" oraz zawodami rNocnych Markówr1;.
Nagrody rozlosowane zostaną wśród wszystkich indywidualnych nadawców uczestniczących w w/w zawodach na uroczystym podsumowaniu imprez Praskiego Oddziału Terenowego PZK odbywającym się tradycyjnie w trzecią sobotę września.
Aby uczestniczyć w losowaniu należy spełnić następujące warunki:

Wystartować w zawodach "Syrenki" oraz "Zamkowych" przeprowadzając w każdych z nich minimum 20 QSO-s. Przesłać logi do organizatorów zawodów.
Spełnienie powyższych warunków spowoduje "przydzielenie" startującym jednej szansy na wylosowanie nagrody.

Dodatkowe szanse mogą uzyskać nadawcy, którzy wystartują w zawodach "Zamkowych", "Syrenki" a wcześniej startowali i zostali sklasyfikowani w zawodach "Nocnych Marków 2009" a także stacje, które w "Zawodach Zamkowych" nadawały z zamków.
Stacja o znaku indywidualnym może być wylosowana jeden raz.
Rada Sponsorów prosi o osobiste odbieranie wylosowanych nagród w trakcie uroczystości. W wypadku nieobecności osób wylosowanych nagrody zostaną wysłane przesyłką pocztową.
Szef Rady Sponsorów Jerzy Manarczyk - SQ5JD

11. Skrócony spis treści ŚR4/2010
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
ANTENY: Nowe anteny YAGI
TEST: Radiotelefon Alinco DJG7E
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK
Łączność: Co to jest rozpraszanie widma (cz. 2), Montaż radiotelefonu CB 
RA­DIO RETRO: Telefunken 0,5 TK
WYWIAD: Nie zapomnieliśmy o SB-stach
HOBBY: Mini-transceiver laserowy, Liniowe wzmacniacze mocy 20 W
DIGEST: Nowe rozwiązania radiowe
DYPLOMY: Promocje miast i Polski
FORUM CZYTELNIKÓW: Listy, porady
Lista obecności: Skrzynki antenowe
RYNEK i GIEŁDA
DODATEK: Przepisy CB, LPD, PMR w Europie
Krótkofalowiec Polski 4/2010
Relacja oraz fotoreportaż z Uroczystego Spotkania z okazji 80 lat PZK
Historia Krótkofalarstwa Polskiego cz III
Wystawy okolicznościowe
List od Wojtka SP5FM
Wywiad z Timem VE6SH Prezesem IARU
Polonijne Radio Kielce kolejna informacja.

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR Prezes PZK

Załącznik:

VIII Edycja Zawodów o Statuetkę rSyrenki Warszawskiej" 2010

Organizatorzy: Praski OT PZK w Warszawie, Biuro Promocji Miasta St.
Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Warszawa Pragar11;Południe, Południowopraski Klub
Krótkofalowców SP5PPK.
Uczestnicy: radiostacje indywidualne, klubowe, nasłuchowcy,
Termin: 18 marca 2010 r (czwartek) od 16.00-17.30 UTC (17:00-18:30
lokalnego)
Pasmo: 3,5 MHz
Wywołanie w zawodach na SSB: r Zawody Syrenkir1;, CW : rSP TESTr1;
Emisje: CW i SSB - łącznie segmentach przewidzianych do pracy dana
emisja. Z tą samą stacja można przeprowadzić punktowane qso tylko raz,
niezależnie od emisji.
Klasyfikacje:
A Stacje indywidualne i klubowe na CW;
B Stacje indywidualne na SSB;
C Stacje klubowe na SSB;
D Stacje indywidualne i klubowe QRP (do 5 W out) na CW;
E Stacje indywidualne i klubowe QRP (do 10 W out) na SSB;
F Stacje z poza granic SP np. /MM
G SWL
Uwaga: uczestnik musi wyraźnie określić w jakiej klasyfikacji startuje. W
zawodach obowiązuje ograniczenie mocy do 100W.
W grupie SWL nie mogą brać udział krótkofalowcy z licencją nadawcy.
Grupy kontrolne:
- stacje członków OT: RS(T)+ nr OT - 37
(np. 59(9)37);
- pozostałe z SP: RS(T) + 3-cyfrowy nr QSO + skrót powiatu
(np. 59(9)001WM);
- stacja z poza SP: RS(T)+3 cyfrowy nr QSO (np. 59(9)001)
- SWL : odbierają raporty obu stacji;.
UWAGA ! Ten sam znak może się powtórzyć tylko dwa razy.
Punktacja:
- za qso ze stacjami QRP z byłych stolic : Ostrowa Lednickiego i Gniezna (GZ),
Poznania(PX) , Płocka (PD), Krakowa (KM) , Lublina (LU) oraz z Warszawy
(WM) - 6 pkt., pozostałe stacje QRP przyznają - 2 pkt.;
- za qso stacjami z byłych stolic : Ostrowa Lednickiego i Gniezna (GZ), Poznania
(PX ) , Płocka (PD), Krakowa (KM) , Lublina (LU) oraz z Warszawy (WM) - 5
pkt., pozostałe stacje przyznają - 1 pkt.
Mnożnik: stacje z byłych stolic: GZ, KM, PX, PD, LU, WM oraz członków OT nr 37
Wynik końcowy: suma uzyskanych punktów x (1 + mnożniki).
Nagrody:
- za zajęcie miejsc 1-3 puchary (statuetki) "Syrenki Warszawskiej" i dyplomy.
- za miejsca od 4 do 6 - dyplomy
UWAGA!
Stacje biorące udział w zawodach "Syrenki" i w zawodach "Zamkowych" dodatkowo
biorą udział ( w dniu wręczania pucharów i dyplomów - wrzesień 2010) w losowaniu
nagród ufundowanych przez Radę Sponsorów.
Dzienniki zawodów: zawody będą obliczane elektronicznie,
zachęcamy do logowania i opracowania logów programy autorstwa Marka SP7DQR
http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html .
Uczestnik podaje w logu tylko kategorię np. A-SSB.
Dzienniki zawodów prosimy nadsyłać:
- w formacie cabrillo na adres : sq5abg@o2.pl
- dzienniki w postaci papierowej na adres: Wiesław, Stare Garkowo 2, 06-550 Szreńsk
w ciągu 7 dni od daty zawodów
Dzienniki w postaci elektronicznej - format poczty:
- w temacie podawać proszę tylko znak np. SQ5ABG,
plik logu: znak.cbr np. sq5abg.cbr jako załącznik e-maila
Decyzje Komisji Zawodów są ostateczne,
Odpowiedzialny za zawody jest Wiesław Paszta SQ5ABG
Komisja Zawodów

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,636,726 Unikalnych wizyt