PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3633 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK na 10.03.010.
Opcje newsa
Komunikaty PZK

Komunikat sekretariatu ZG PZK na 10.03.010.

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

Ważny akcent spotkania z okazji 80 lat PZK.

W czasie spotkania 26 lutego br od Tomka SPImages: znak_pzk.jpg5UAF prezesa SPDXC otrzymaliśmy wraz z życzeniami wspaniały okolicznościowy grawerton. Dziękujemy. Grawerton stanowi ilustrację do niniejszego komunikatu. SPDXC czyli Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych jest najważniejszym partnerem PZK w sprawach sportowych. Tomku! Dziękujemy. Grawerton umieściliśmy na honorowym miejscu w pomieszczeniach sekretariatu ZG PZK. (SP2JMR)

1. Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze WOT (OT25) odbędzie się w dniu 20 marca 2010 r.
Pierwszy Termin to 10.00, drugi 10.30. Miejscem zebrania jest sala przy kościele NMP Królowej Polski przy ul. Gdańskiej 6a wejście od ul Dembińskiego.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze Oddziału Terenowego PZK nr 27 Południowej Wielkopolski odbędzie się 14 marca 2010 o godz.10.00 w Klubie Nauczyciela w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Królowej Jadwigi 8D.

3. Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Dolnośląskiego OT PZK (OT01)
odbędzie się w dniu 21 marca 2010 w klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego przy ul. Pretficza nr 24. Godzina 10.00 pierwszy termin godz. 10.30 drugi.

4. Zdzisław SP3FTA prosi wszystkich organizatorów zawodów
, którzy przesłali certyfikaty i dyplomy via poczta elektroniczna na adres sp3fta@wp.pl o powtórne ich przesłanie. Adresat czyli Zdzisław SP3FTA utracił większość swoich zasobów po awarii komputera. (SP3FTA & SP2JMR)

5. Ognisko integracyjne WOT
. W ubiegłą sobotę 6 marca br. w Warszawie odbyło się kolejne, spotkanie integracyjne krótkofalowców. Organizatorem i gospodarzem spotkania był Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców, którego Zarząd na spotkaniu był reprezentowany przez kolegów Roberta SP5XVY, Irka SQ5MX, Zenka SP5CNG oraz Sylwestra SP5XOL. Tradycyjnie na spotkanie zapraszani są wszyscy krótkofalowcy, sympatycy krótkofalarstwa i ich rodziny.
Przybyłych przywitał Marek SP5UAR. Następnie głos zabrali zaproszeni goście Janek SP2JLR - v-ce Prezes PZK oraz pan Mariusz Początek - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
W miłej, koleżeńskiej atmosferze toczyły się ożywione dyskusje w grupach i podgrupach, pod wiatami Lasu na Bemowie nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością naszego hobby.
Organizatorzy zapewnili kiełbaski i wojskową grochówkę oraz wspaniałą pogodę. Zdjęcia ze spotkania można zobaczyć między innymi na stronie klubu SP5PSL http://www.sp5psl.pzk.org.pl/. Można tam również zapoznać się z historią Ognisk na Bemowie autorstwa kol. Mirka SP5IDK. (info. Jan SP2JLR)

6. Krótkofalowcy Bis
. Komunikat o satelitarnej emisji programu KRÓTKOFALOWCY BIS.
Społeczna Redakcja cyklicznego programu o krótkofalowcach, prócz emisji w TV INTERNET na www.videoexpres.pl nadaje regularnie premierowe emisje ze studia edukacyjnego TV EDUSAT co drugą niedzielę miesiąca o godzinie 21.00 z jakością studyjną na satelitach POLSAT +, CANAL + , HOT BIRD oraz na znanych platformach cyfrowych i prawie wszystkich sieciach telewizji kablowej w Polsce. Program KRÓTKOFALOWCY BIS po kazdym premierowym wydaniu jest w kolejną następną niedzielę powtarzany o godzinie 21.00 czasu polskiego. Czyli praktycznie co niedzielę jesteśmy via EDUSAT na antenie o tej samej porze ! Ponowne wydanie w najbliższą niedzielę 14 bm również o godzinie 21.00 czasu polskiego.
W programie między innymi, relacja ze specjalnego spotkania w Warszawie z okazji 80-tej rocznicy powstania Polskiego Związku Krótkofalowców. Wystąpi między innymi Pani Anna Streżyńska Prezes UKE i zarazem gość honorowy r11; patron obchodów ważnej dla PZK rocznicy.
Wystąpią w programie również między innymi Miron Szydłowski Prezes Zarządu Stacji Satelitarnej EDUSAT, Prezes ZG PZK Piotr Skrzypczak i wiele znaczących postaci amatorskiej anteny. Warto to zobaczyć.
Specjalna relacja filmowa będzie poświęcona laureatowi pierwszej w Polsce Odznaki Braci Odyńców, nadanej koledze Dionizemu Studzińskiemu ze Świdnicy SP6IEQ z okazji 80 tej rocznicy powstania Polskiego Związku Krótkofalowców.
Redakcja programu KRÓTKOFALOWCY BIS gratuluje Dionizemu tej honorowej i ważnej odznaki.
Warto w tym momencie dodać, że program K BIS jest równolegle zamieszczany w TV INTERNET zaraz po każdej premierowej emisji na portalu www.videoexpres.pl , pod nowym logo programu KRÓTKOFALOWCY BIS.
Najnowszy plik video K BIS można sobie pobrać zaraz po emisji, do tworzenia własnego archiwum o ludziach amatorskiej anteny w Polsce.
Powiadomcie o tym fakcie wszystkich waszych przyjaciół, bliskich w kraju i za granicą, by już teraz zaczęli śledzić lokalne warunki techniczne odbioru, przyjaznej nam stacji satelitarnej EDUSAT.
TV EDUSAT ma zasięg światowy, dociera prawie do wszystkich środowisk polonijnych na świecie.
Podaję parametry odbioru TV EDUSAT :
1.Odbiór bezpośredni: Satelita HOT BIRD 9, Pozycja 13 stopni E, Nazwa EDUSAT
Transponder 114
Częstotliwość 10.796 GHz, Polaryzacja V, Symbol Rate 27500
FEC Rate ¾, PID Video 166, PID Audio 104, PID PCR 166, SID 15707, PID PMT 1007
2.Odbiór poprzez platformy (jeśli ktoś posiada) :
CYFRA + pozycja dekodera 116, "n" pozycja dekodera 153
3. Poprzez sieci kablowe: ok.170 stacji kablowych w całym kraju

Autor i redaktor programu
Henryk Pacha ATV SP6ARR
www.videoexpres.pl

UWAGA !!!
Tam gdzie wasza telewizja kablowa jeszcze nie retransmituje TV EDUSAT (program KRÓTKOFALOWCY BIS), występujcie na piśmie do właścicieli rkablówekr1;, z prośbą by tę stację można było na waszych telewizorach oglądać.
Informuję jednocześnie, że EDUSAT jest jedyną w Polsce stacją edukacyjną i można ją retransmitować za darmo i nie jest kodowana, jak większość stacji nie tylko komercyjnych.

7. Zaproszenie do zawodów o Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia
, które odbędą się w dniu 14.03.010, których regulamin stanowi załącznik do niniejszego komunikatu
Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK.

Załącznik
Międzyzakładowy Klub Polskiego Związku Krótkofalowców
przy Burmistrzu Miasta Jarosławia
O r g a n i z u j e

ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

REGULAMIN

1. Celem organizowania Zawodów jest złożenie hołdu tym, którzy brali udział w wyzwoleniu Jarosławia w dniu 27 lipca 1944 roku oraz tym, którzy walczyli i polegli na wszystkich frontach II-giej wojny światowej abyśmy mogli żyć i pracować w pokoju.
2. Do udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych i klubowych SP udział stacji zagranicznych mile widziany.
3. Zawody odbędą się w dniu 14 marca 2010 roku ( niedziela ) od godz. 6.00 do 7.00 czasu UTC od 7,00 do 8,00 czasu lokalnego.
4. Pasmo 3,5 MHz  SSB - Moc do 100 W.
5. Punktacja:
a) za nawiązanie łączności ze stacją klubową organizatora SP 8 PEF - 20 pkt.
b) za nawiązanie łączności z krótkofalowcem odznaczonym Medalem "Zasłużony dla Rozwoju Krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia" - 10 pkt.
c) za nawiązanie łączności ze stacjami posiadającymi "Dyplom Jarosław" - 5 pkt.
d) za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami indywidualnymi i klubowymi - 1pkt

UWAGA: Rozdawanie punktów możliwe tylko w jednej grupie, bez możliwości ich
łączenia.
6. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzycyfrowego numeru łączności np. 59/002, organizator podaje dodatkowo skrót JA np. 59/001/JA, krótkofalowcy posiadający Medal podają dodatkowo skrót MJ np. 59/001/MJ, stacje posiadające Dyplom "Jarosław" podają dodatkowo numer posiadanego dyplomu np. 59/001/126 lub 59/001/A24.
Stacje, członkowie Klubu SP8PEF oraz stacje z terenu miasta Jarosławia podają ponadto w raporcie punkty do rDyplomu Jarosławr1; np. 59/001/JA+ 2 pkt .
7. Klasyfikacja:
a) radiostacje indywidualne - posiadacze Medalu i dyplomu "JAROSŁAW"
b) pozostałe radiostacje indywidualne
c) radiostacje Klubowe.
d) najaktywniejsza radiostacja organizatora
8. Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności

9. Nagrody:
a) za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach - PUCHAR
b) za zajęcie od I-go do II-go miejsca w każdej grupie - DYPLOM
10. Wyniki ogłoszone zostaną w terminie 3-ch miesięcy od zakończenia zawodów i podane do wiadomości w środkach przekazu PZK a Puchary i Dyplomy wręczone zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu w dniu 19.VI 2010 r. lub wysłane bezpośrednio do uczestników zawodów.
11. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przysłanie w terminie do dnia 20 marca 2010 r. czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji, datę i czas łączności raport nadany i odebrany.
12. Zestawienie z obliczoną punktacją należy przesłać na adres: Klub Łączności SP8PEF, 37-500 Jarosław, skr. pocztowa 127 lub pocztą elektroniczną E-mail: ot35@o2.pl.
13. Decyzje Komisji są ostateczne.
14. Komisja w składzie:
Przewodniczący - SP 8 AUP
Członkowie: - SP 8 IE
- SP 8 IQQ
Jeśli uczestnik zawodów spełni warunki Dyplomu "Jarosław" - otrzymuje dyplom bez potrzeby wysyłania zgłoszenia. Aby otrzymać dyplom wystarczy dokonać wpłaty na adres klubu w wysokości 10 zł a informację o dokonaniu wpłaty należy dołączyć do zestawienia z udziału w zawodach.
VY - 73!

Regulamin Dyplomu "JAROSŁAW"

I. Dyplom jest bezterminowy. Łączności zalicza się od 1980-01-01.
II. Do dyplomu zalicza się łączności lub nasłuchy z jarosławskimi krótkofalowcami
indywidualnymi, oraz stacjami klubowymi i okolicznościowymi pracującymi z terenu
miasta Jarosławia
III. Pasma i emisje dowolne.
IV. Punktacja: QSO na KF - 2 pkt. na UKF - 4 pkt.
V. Koszt dyplomu 10 zł dla stacji SP i 5 IRC dla EU i DX.
VI. Opłatę za Dyplom należy wnosić na adres Klubu SP 8 PEF
VII Wymagania: Stacje SP - 10 pkt.
EU - 5 pkt.
DX - 3 pkt.
VIII. Zgłoszenia potwierdzone przez Klub lub dwóch nadawców oraz wpłatę należy wysłać na adres: Klub Łączności SP 8 PEF, 37-500 Jarosław, skrytka pocztowa 127 z dopiskiem na kopercie i dowodzie wpłaty "Dyplom Jarosław".

Adresatów niniejszego Regulaminu prosimy o jego rozpropagowanie.

Organizatorzy
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,226,149 Unikalnych wizyt