PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3646 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK na 24 lutego 2010
Opcje newsa
Komunikaty PZK
Images: pzk.gif
Komunikat sekretariatu ZG PZK na 24 lutego 2010

1. Jubileusz 80 lat PZK i 85 lat IARU. Z okazji przypadającego dzisiaj jubileuszu 80 lat PZK życzę wszystkim naszym członkom zadowolenia z uprawiania krótkofalarstwa oraz sukcesów w wybranych przez Was dziedzinach.
Naszej wspaniałej organizacji życzę dalszego rozwoju, wzrostu znaczenia w społeczności krótkofalarskiej, abyśmy mogli poszczycić się coraz to znaczniejszymi osiągnięciami w dziedzinie szkolenia oraz sportowymi, a także tego, aby kolejny jubileusz nasze stowarzyszenie mogło świętować już we własnej siedzibie. Piotr SP2JMR prezes PZK

2. Uroczyste spotkanie 26 lutego 2010 w CPK oraz krótki rys historyczny PZK.
Formuła spotkania jest w pewnym stopniu szczególna. W pierwszym rzędzie zaprosiliśmy na nie członków Komitetu Honorowego, ludzi nam życzliwych, którzy pomogli nam w trudnych sprawach np. takich jak kontakty z Ministerstwem Środowiska, a także przedstawicieli mediów.
Ze środowiska krótkofalarskiego zaprosiliśmy tych, którzy zwykle nie bywają, na posiedzeniach ZG, ani na zjazdach. Tak samo jak prezesi oddziałów członkowie zarządów OT czy członkowie ZG pracują społecznie na rzecz PZK, często pełniąc funkcje managerów lub prowadząc konkretne tematy z szerokiego rrepertuarur1; naszego hobby.
Zaprosiliśmy także prezesów klubów specjalistycznych oraz wywodzących się z PZK organizacji z nami współpracujących. Zaprosiliśmy także żyjących prezesów PZK oraz Sekretarza Generalnego PZK z lat 90 tych Kol. Jerzego Miśkiewicza SP8TK. Po zmianie terminu NKZD zaprosiliśmy także przedstawicieli oddziałów terenowych naszej organizacji.
Okazja jest szczególna i bardzo uroczysta. W końcu okrągła rocznica powstania PZK jest co 10 lat.
Dzisiaj 24 lutego PZK ukończył 80 lat. Co się w tym okresie od owego zjazdu założycielskiego w 1930 r. działo?
Nasza organizacja przechodziła różne okresy od spokojnego rozwoju w latach 30 poprzez okres okupacji, kiedy to polscy krótkofalowcy uczestniczyli w ruchu oporu aż do prób likwidacji w okresie stalinizmu i tuż po nim. Dopiero dzięki staraniom Anatola Jeglińskiego SP5CM oraz wielu młodych wówczas adeptów krótkofalarstwa nasza organizacja została przywrócona do życia w połowie 1957 roku.
Potem było różnie i prosto jeśli chodzi o sprawy członkowskie. A to dlatego, że aż do 1989 roku wszyscy posiadający rlicencjęr1; musieli być zrzeszeni w PZK i to poprzez kluby. Władze PZK w większości były wyznaczane przez czynniki partyjne PRL-u. W tym okresie ogromne zasługi dla rozwoju krótkofalarstwa wniósł Jerzy Miśkiewicz SP8TK przez bardzo wiele lat Sekretarz Generalny PZK, człowiek, który był faktycznie szefem naszej organizacji. Nic się bez Niego ważnego dziać nie mogło. Był naszym rojcem i matkąr1; w jednej osobie.
Pierwszym demokratycznie wybranym prezesem został w 1990 roku Krzysztof Słomczyński SP5HS, który mimo ogromu obowiązków zawodowych służył naszej organizacji swoją wiedzą i doświadczeniem. Na Zjeździe Nadzwyczajnym w 1992 roku Prezesem został Ryszard Grabowski SP3CUG, a sekretariat ZG i CB QSL znalazły swe miejsce na 8 Lat w Lesznie, gdzie było po prostu taniej niż w bajońsko drogiej stolicy. W okresie Leszczyńskim prezesem PZK w latach 1996-2000 był Marek Kuliński SP3AMO. Cały ten okres to czas bardzo ciekawy i trudny dla krótkofalarstwa. Stanęliśmy przed tematem pozyskiwania członków. Stanęliśmy także przed potrzebą załatwiania trudnych spraw w obronie naszych interesów i praw. Pomimo tego starczyło zapału i energii na budowę rmagistrali packet radior1;, za co wielka zasługa przypada Ryszardowi SP3CUG prezesowi PZK. Koledzy z prezydium kadencji 1996-2000 pod kierownictwem prezesa Marka SP3AMO przygotowali dwa bardzo ważne porozumienia: z Szefem Obrony Cywilnej Kraju oraz z Ministrem Obrony Narodowej. Drugie z nich już sam miałem zaszczyt podpisać. Istotne dla nas efekty ich obowiązywania odczuwamy do dzisiaj. Dzięki nim udało się pomyślnie załatwić wiele spraw tzw. antenowych oraz podpisać liczne porozumienia lokalne. A dzięki Porozumieniu z MON zorganizować w latach 2005-2009 pięć obozów szkoleniowych, na których wyszkoliliśmy prawie 200 przyszłych krótkofalowców. Obecnie pozyskujemy także dla naszych potrzeb ciężki sprzęt wojskowy. To nie wszystko, korzystamy także w pewnym zakresie z infrastruktury MON. To wszystko byłoby niemożliwe gdyby nie to porozumienie.
Czerwiec 2000 r i XIV Zjazd Delegatów PZK w Kołobrzegu, a w trzy miesiące później przeniesienie sekretariatu ZG PZK oraz CB QSL do Bydgoszczy. Dalej to już współczesność bo 21 wiek, a nie historia. Przeniesienie sekretariatu dało możliwość obniżenia kosztów utrzymania siedziby o ok. 1/3 miesięcznie oraz poprawę warunków funkcjonowania PZK związaną z większym metrażem. Zmniejszyliśmy też zatrudnienie to pozwoliło na dalsze oszczędności. Pozyskane środki przeznaczyliśmy na promocję PZK, organizację imprez oraz obronę naszych członków przed zapędami administracji na nasze anteny.
C.d. w następnym komunikacie. ( SP2JMR)

3. Aliasy na domenie PZK. Administrator portalu PZK Zygmunt Szumski SP5ELA z okazji Jubileuszu 80 lat PZK umożliwił wszystkim członkom PZK założenie "aliasów" na naszej domenie.

Alias pocztowy jest to inna/dodatkowa nazwa konta pocztowego.
Aliasem nazywamy dodatkowy adres poczty elektronicznej (email) skojarzony z podstawowym kontem pocztowym lub przekierowujący pocztę na takie konto.

Przykładowo. Ktoś posiada konto sp0xyz@wp.pl
Aliasem będzie adres sp0xyz@pzk.org.pl przekierowujący pocztę na adres sp0xyz@wp.pl
Email wysłany na adres sp0xyz@pzk.org.pl "wyląduje" na koncie sp0xyz@wp.pl
Po co stosuje się aliasy?
Po pierwsze, aby ujednolicić w ramach struktury organizacyjnej format adresów email.
Tak jak standardem poczty elektronicznej wśród polskich krótkofalowców stały się konta i adresy poczty na serwerze wp.pl, tak standardem dla członków PZK powinny być adresy w domenie pzk.org.pl.
Powód drugi. Jest to ułatwienie życia i eliminacja pomyłek przy podawaniu "egzotycznego" adresu email.
Powód trzeci. Z pobudek prestiżowych. Jeśli ktoś utożsamia się z daną organizacją z definicji powinien mieć adres poczty elektronicznej w domenie organizacji lub co najmniej aliasa.
Zasady przyznawania aliasów poczty elektronicznej na serwerze Polskiego Związku Krótkofalowców.
Na wniosek zainteresowanego członka PZK skierowany do Administratora PZK.
Na adres: admin(at)pzk.org.pl

Warunkiem uzyskania aliasa w domenie pzk.org.pl jest posiadanie konta poczty elektronicznej w standardzie określonym w komunikacie administracyjnym z dnia 1.02.2010 oraz adresu email wpisanego do systemu ewidencji OSEC.
(Należy posiadać konto w standardzie znak@domena). Konto powinno wyczerpywać znamiona stabilności, tak, aby nie powodować niepotrzebnej konieczności zmian adresu konta. Większość kont u "dużych" operatorów ma takie znamiona (wp.pl, onet.pl, gmail.com, etc.).

Przy okazji informuję na dzień dzisiejszy nie ma możliwości założenia wszystkim członkom PZK z "urzędu" aliasów. Jest to niewykonalne organizacyjnie. Także jest zbyt absorbujące dla administratora, którego zasoby czasowe zostały dawno wyczerpane.

Nie ma też możliwości założenia kont pocztowych dla wszystkich członków PZK z powodów jak wyżej, ale również i głównie z powodu braku takich możliwości technicznych.

PZK może podjąć decyzję aby każdy członek PZK  "z urzędu" posiadał konto email w domenie PZK i na serwerze PZK, ale jest to decyzja strategiczna i wiążąca się z przyznaniem na ten cel środków finansowych. Środki te są niezbędne na zakup sprzętu lub wykupienie odrębnego pakietu u operatora i zatrudnienie administratora zajmującego się tylko i wyłącznie obsługą kont pocztowych.

SP5ELA & SP2JMR


4. SP na 136 kHz. Polski Związek Krótkofalowców jako drugi na świecie rozpoczął wydawanie dyplomu za pasmo 136kHz "Poland on Long Wave - 136 kHz Award", którego regulamin znajduje się na stronie:
http://www.awards.pzk.org.pl/html/136_PL.htm
W celu umożliwienia zdobycia dyplomu trzy polskie stacje obecnie czynne w
paśmie 2200m zapowiadają aktywność w najbliższy piątek 26 lutego od około
godziny 21 czasu lokalnego:
SO5AS 137,700kHz (crosband 3,570MHz +-QRM)
SP2KDS 137,705kHz (crosband 3,575MHz +-QRM)
SQ5BPF odbiera 137,710kHz, nadaje 7,123kHz  +-QRM
Stacje będą pracować emisją QRSS 3s w paśmie 136kHz i standartową CW w
pasmach KF. Do odbioru emisji QRSS niezbędne jest zainstalowanie
oprogramowania: Argo, Spectran czy Spectrogram.
W celu umożliwienia prób i obserwacji w pasmie 136kHz Jacek SQ5BPF uruchomił
grabber, czyli monitor spektrum w czasie rzeczywistym dla tego pasma:
http://acid.ch.pw.edu.pl/~sq5bpf/grabber/
Zapraszamy w najbliższy piątek do prób, nasłuchów i obserwacji tego
najniższego pasma amatorskiego w SP.
73! Marcin SQ2BXI

5. Współpraca. Radioklub SP5KVW działający przy Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce nawiązał współpracę z firmą INFO-TV-FM z Zamościa, która jest właścicielem wieży telekomunikacyjnej w OSTROŁĘCE-ŁAWY. Budowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
W styczniu br. otrzymaliśmy zgodę na nieodpłatną instalację naszych urządzeń bezobsługowych. Będą tam działały dwa przemienniki.
W paśmie 439MHz do łączności fonicznych FM oraz na 145MHz w najnowszym
systemie APRS, który służy krótkofalowcom całego Świata do  ustalania pozycji ruchomych obiektów.
   Oba te urządzenia zostały już skonstruowane społecznie przez członków klubu i są w fazie testów. Projekt znalazł szerokie wsparcie ze strony naszych sympatyków oraz znajomych radioamatorów.
Na co dzień przemienniki będą służyły krótkofalowcom naszego miasta
i regionu do zabezpieczania łączności organizacyjnej UKF, wymiany doświadczeń, szkolenia i eksperymentów technicznych.

W sytuacjach kryzysowych, zagrożenia życia i mienia ludności, sieć może być użyta i wykorzystana jako łączność zapasowa UKF we współpracy z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ponieważ zasięg przemienników pokryje terytorium całego powiatu ostrołęckiego będziemy w stanie zabezpieczyć łączność na szczeblu powiatowym.

W przygotowaniu są odpowiednie wnioski do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie w celu uzyskania stosownych pozwoleń.
Wiosną tego roku planujemy zainstalowanie i uruchomienie urządzeń na obiekcie INFO-TV-FM OSTROŁĘKA-ŁAWY.
Projekt nie będzie miał charakteru komercyjnego.
Uprzejmie informuję że załączona INFORMACJA już ukazała się w lokalnych serwisach internetowych:>mojaostroleka>eOstroleka>ostroleka.info>radiooko...
Wczoraj dodatkowo w radiu OKO poszła w eter relacja z podkreśleniem wykorzystania naszej sieci w sytuacjach kryzysowych. Jest na czasie bo zagrożenie powodzią w naszym regionie jest realne. Informacja została przesłana też do Urzędu Miasta i Starostwa. 
Nasze przemienniki od dwóch miesięcy działają niezawodnie i już mogą być użyte. Tymczasowo i gościnnie antena jest zainstalowana na wys. około 40 m od poziomu terenu(blok 11-piętrowy).
 
Jerzy Ochenkowski-SP5GJH Prezes RADIOKLUBU-SP5KVW w Ostrołęce.

6. OSEC. Poniżej list autora sytemu OSEC .
Niektóre OT nadal mimo moich próśb i apeli nie uaktywniły się w OSEC w zakresie rejestracji składek członkowskich za 2010 r.
Rodzi to bardzo poważny problem.
Jeśli zostanie włączona opcja auto-statusu (automatyczna kwalifikacja członkostwa na podstawie składek) - TO CZŁONKOWIE TYCH OT ZOSTANĄ W OSEC
POTRAKTOWANI JAK NIEZRZESZENI W PZK!

Dotyczy to następujących OT:

a) ze Skarbnikami w ogóle nie zarejestrowanymi na portalu PZK:
OT-08
OT-29
OT-35

b) które nic nie próbowały robić z rejestracją składek:
OT-16
OT-24
OT-51

c) które coś próbowały zacząć robić z rejestracją składek:
OT-03
OT-25
OT-32

To jest w sumie aż 9 OT z ponad 600 osobami!

Bardzo proszę o zmotywowanie tych oddziałów - w innym razie przejście z
ewidencją członków wyłącznie na OSEC nie ma sensu...
--
Pozdrawiam,
Grzegorz Krakowiak
SP1THJ

OnLineowy System Ewidencji Członków PZK
osec@pzk.org.pl

7. Komunikat specjalny o satelitarnej emisji programu KRÓTKOFALOWCY BIS.
Społeczna Redakcja cyklicznego programu o krótkofalowcach, prócz emisji w TV INTERNET na www.videoexpres.pl nadaje regularnie od nowego roku, emisje ze studia edukacyjnego TV EDUSAT co drugą niedzielę miesiąca o godzinie 21.00 z jakością studyjną w na satelitach CANAL + oraz HOT BIRD, na platformach cyfrowych i prawie wszystkich sieciach telewizji kablowej w Polsce.
Programu KRÓTKOFALOWCY BIS po kazdym premierowym wydaniu jest w kolejną następną niedzielę powtarzany o godzinie 21.00 czasu polskiego. Czyli praktycznie co niedzielę jesteśmy via EDUSAT na antenie o tej samej porze !
Najbliższe premierowe wydanie w najbliższą niedzielę 28 bm również o godzinie 21.00 czasu polskiego.
W programie między innymi, reportaż o Dolnośląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej, wypowiedź Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego na temat dużej aktywności krótkofalowców Oddziału Wrocławskiego na rzecz zabezpieczania łączności kryzysowej na wypadek zagrożeń oraz reportaż ukazujący najprężniej działającą w Polsce, Kłodzką Grupę Mikrofalową w akcji.
Program będzie równolegle nadawany o tej samej porze w TV INTERNET jak zwykle na portalu www.videoexpres.pl.
Można go będzie sobie pobrać do tworzenia, własnego archiwum o ludziach amatorskiej anteny w Polsce.
Powiadomcie o tym fakcie wszystkich waszych przyjaciół, bliskich w kraju i za granicą, by już teraz zaczęli śledzić lokalne warunki odbioru, przyjaznej nam stacji satelitarnej EDUSAT.
TV EDUSAT ma zasięg światowy, dociera prawie do wszystkich środowisk polonijnych na świecie.
Podaję parametry odbioru TV EDUSAT :
1.Odbiór bezpośredni: Satelita HOT BIRD 9, Pozycja 13 stopni E, Nazwa EDUSAT
Transponder 114
Częstotliwość 10.796 GHz
Polaryzacja V
Symbol Rate 27500
FEC Rate 3/4
PID Video 166
PID Audio 104
PID PCR 166
SID 15707
PID PMT 1007
2.Odbiór poprzez platformy (jeśli ktoś posiada): CYFRA + pozycja dekodera 166
"n" pozycja dekodera 153
3. Poprzez sieci kablowe: ok.170 stacji kablowych w całym kraju

Autor i redaktor programu
Henryk Pacha ATV SP6ARR
www.videoexpres.pl

UWAGA !!!
Tam gdzie wasza telewizja kablowa jeszcze nie retransmituje TV EDUSAT (program KRÓTKOFALOWCY BIS), występujcie na piśmie do właścicieli rkablówekr1;, z prośbą by tę stację można było na waszych telewizorach w sieci oglądać.
Informuję jednocześnie, że EDUSAT jest stacją edukacyjną i można ją retransmitować za darmo i nie jest kodowana jak większość stacji nie tylko komercyjnych.

8. Zaproszenie do zawodów. Jarosławski Radioklub SP8PEF zaprasza do udziału w zawodach z okazji 40 lat działalności klubu. Zawody już 28 lutego 2010. Regulamin w załączeniu do komunikatu. (SP8AUP)

9. Spis treści marcowego wydania MK QTC
· 30 lat emisji cyfrowych
· 44, 73, 77 i 11 r11; popularne i mniej popularne
· 81-letni ZB2EO na pasmach
· Annobon w kwietniu r11; plany
· Bacon QRP na 160m
· Barbórka 2009 r11; wyniki zawodów
· Bez SP-PGA-Contest
· Bezpłatny dostęp do przewodnika
· CQ WPX Contest wyniki za 2009 r.
· CQ WW 160 Meter Contest r11; wyniki za 2009 r.
· Czekał na licencję 13 lat
· Dwuliterowe skróty SPPA
· Echa wyprawy XR0Y na Easter Island
· Ekspedycja TX3A r11; relacja
· Forum Czytelników
· Historia ITU dostępna w Internecie
· Hiszpania na Top Band (w zawodach)
· IARU-R2 Award r11; regulamin
· Japońskie CubeSats
· JY1 na YouTube
· Kalendarz zawodów HF i VHF+
· Kosmiczne laboratorium
· Krótkofalowcy na świecie
· Ku czci Home Hain (systemu radarowego w UK)
· Kuba r11; dobry przykład
· Medal dla SP5EWY
· Metoda PGA triumfuje
· MFQ i MFH Awards
· Najszybszy tranzystor
· Nie tylko FCC wydaje licencje
· Nowe SPFF dla PK i ZPK
· Obok IARU r11; alternatywa?
· Obrazy z kosmosu
· Odbiorniki sieciowe
· Olimpijskie prefiksy w Kanadzie
· PGA TEST II i oświadczenie zespołu
· Ranking SESH Award
· Regulaminy zawodów HF i VHF+
· Robocze spotkanie w Wiedniu
· ROS - nowa emisja cyfrowa
· SP HAMs najlepsi
· SPCC r11; klub miłośników zawodów
· SPFF Awards - program dyplomowy
· Stary ale r30; jary
· Twarde prawo w USA
· Tylko u nas
· WARC Century Club r11; WCC
· WARD-2010 r11; zapowiedzi
· Warto pamiętać
· WCA HBD
· Wędrówki po grupach
· WRTC-2010 r11; czyli 20 lat minęło
· Wyróżnienie Fabiana
· YOFF 2010 Award
· Po trzyletniej śpiączce
· Zamki w Polsce r11; po nowemu
· Zdalnie sterowany TRX Elecrtaft - K3
· ZL8X - Kermadec Island w tym roku


10. INFORMACJE PGA
· Nowe SPFF
· Lista SPFF została ostatnio uzupełniona o następujące obiekty SPFF:
· SPFF-146 RP Jabłonna, SPFF-147 RPNa Policy, SPFF-148 ZPK Żabie Doły, SPFF-149 RP Segiet, SPFF-150 RP Las Dąbrowa, SPFF-151 RP Buki Wysoczyzny Elbląskiej, SPFF-152 RP Las Murckowski, SPFF-152 RP Las Murckowski, SPFF-153 RP Jeleniak Pikuliny, SPFF-154 RP Zamczysko, SPFF-155 RP Wietrznia, SPFF-156 RP Pieczyska, SPFF-157 RP Tarczówka, SPFF-158 RP Wąwóz w Skałach, SPFF-159 RP Szczytnik, SPFF-160 RP Krokusy w Górzyńcu, SPFF-161 ZPK Szopienice-Borki, SPFF-162 RP Hubert, SPFF-163 RP Stawiska, SPFF-164 RP Ostrzyca Proboszczowicka. Nowe numery obiektów SPFF nadawane są na wniosek zainteresowanego operatora, który zadeklarował swoją aktywność i przeprowadzenie regulaminowej ilości łączności ze stacjami polskimi i zagranicznymi.
· SPFF Awards
· * Wnioski na dyplomy SPFF-H Award należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu WFF LogSerach. Po poprawnym wypełnieniu formularza wystarczy kliknąć rsendr1; aby wniosek znalazł się u wydawcy. Oznacza to, że nie ma potrzeby wysyłania dodatkowej kopii.
· Powyższe zasady dotyczą także wyższych klas dyplomu, tj. 6, 9, 12, 15, 18, 21 itd.
· * Do programu SPFF Awards dodany został nowy dyplom pn. SPFF Expedition Special Award, który przyznawany jest za co najmniej 100 łączności ze stacjami zagranicznymi. Pierwszy taki dyplom otrzymał Waldemar, SQ9LOM. Congrats!
· * W bieżącym wydaniu opublikowany został nowy regulamin programu uwzględniający wszystkie zgłoszone propozycje. Omówione także zostały procedury składania wniosków za pośrednictwem systemu zgłoszeniowego WFF LogSearch.
· * Pierwszą YL, która otrzymała dyplom SPFF Hunter Award (SPFF-H #224) jest Weronika, SQ1KSL.
· Warto pamiętać
· (1) Praca krótkofalarska z terenu parków narodowych wymaga zgody właściwego kierownictwa. Tylko takie aktywności są zaliczane do programu SPFF Awards.
· (2) W przypadku parków krajobrazowych, rezerwatów i innych obszarów chronionych zgoda taka nie jest wymagana ale wszelkie uzgodnienia z administracją danego obiektu są jak najbardziej wskazane.
· PGA TEST II
· Comiesięczne zawody PGA TEST cieszą się wciąż niesłabnącym powodzeniem wśród stacji SP. I nie tylko, bo odnotowuje się systematyczny udział także OMs spoza naszego kraju. W lutowej turze sklasyfikowano 202 stacje, co jest wynikiem bardzo zadawalającym obie strony: zawodników i organizatorów. Ponieważ stwierdzono przypadek rażącego łamania zasad ham spiritu Zespół PGA wydał następujące oświadczenie:
· Pomimo całkowicie jawnego rozliczania wszystkich zawodów organizowanych przez Zespół PGA zdarzają się jeszcze (nieliczne na szczęście) próby działań niezgodnych z zasadami fair play. Analiza logów PGA TEST pozwala na proste wykrywanie takich machinacji. Wgląd do logów ma również każdy zainteresowany i dlatego wszelkie kombinacje są bardzo dobrze widoczne nie tylko dla Komisji zawodów. Apelujemy zatem o zaprzestanie tego rodzaju działań i skupienie się nad innymi sposobami zwiększającymi efektywność operatorską. Nasz apel kierujemy także do stacji klasyfikujących się w grupach QRP, gdzie nadużycia są czasami bardzo wyraźnie słyszalne. W lutowej turze sklasyfikowano 202 stacje. Tak wspaniała frekwencja świadczy o tym, że zawody organizowane przez Zespół PGA został zaakceptowane przez najlepszych polskich operatorów. Pragniemy, aby takimi te zawody pozostały.

Tyle informacji na dzisiaj .

Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK


Załącznik.
MIĘDZYZAKŁADOWY KLUB POLSKIEGO ZWIĄZKU
KRÓTKOFALOWCÓW PRZY BURMISTRZU MIASTA
ORAZ BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

O R G A N I Z U J Ą

ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE
z okazji
r 40-lat Działalności Klubu SP 8 PEF r1;
R E G U L A M I N

1. Celem organizowanych Zawodów jest uczczenie 40-tej rocznicy działalności
Międzyzakładowego Klubu SP 8 PEF przy Burmistrzu Miasta Jarosławia.
2. Do udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych i
klubowych z SP z mocą do 100 W r11; stacje zagraniczne mile widziane .

3. Zawody odbędą się w dniu 28 lutego 2010 r. (niedziela) od godz. 6,00 do 7,00 UTC
4. Pasmo 3,5 MHz r11; emisja SSB.
5. Punktacja:
a / za nawiązanie łączności ze stacją klubową organizatora - HF 40 PEF r11; 20 pkt .
b/ za nawiązanie łączności z krótkofalowcami posiadającymi Medal
rZasłużony dla rozwoju Krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławiar1; - 15 pkt .
c / za nawiązanie łączności ze stacjami posiadającymi r Dyplom JAROSŁAW r1; r11; 10 pkt .
d / za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami indywidualnymi i klubowymi - 5 pkt .
6. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzy cyfrowego
numeru łączności np. 59-001 ,operator posiadający Medal podaje dodatkowo MJ np.
59-001-MJ , stacje posiadające dyplom r JAROSŁAW r1; podają dodatkowo numer
posiadanego dyplomu np. 59-001-124 lub 59-001-A24.
UWAGA: Rozdawanie punktów możliwe tylko w jednej grupie, bez możliwości łączenia.
7. Klasyfikacja:
a/ radiostacje indywidualne YL
b/ radiostacje indywidualne posiadacze r1;Medalur1; i Dyplomu rJAROSŁAWr1;
c/ pozostałe radiostacje indywidualne
d/ radiostacje klubowe
e/ najaktywniejsza radiostacja organizatora zawodów

8. Wynik końcowy : dla stacji indywidualnych i klubowych to suma zdobytych punktów
pomnożona przez ilość łączności.
9. Nagrody :
a / za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach - r PUCHAR r1;
b / za zajęcie od I-go do III-go miejsca w każdej grupie - DYPLOM
Uwaga : Zwycięzcy w poszczególnych grupach zaproszeni zostaną na okolicznościowe
spotkanie w dniu 19. VI. 20010 r. celem uroczystego odebrania nagród.
Fundatorami pucharów i dyplomów są :
- Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego
- Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
- Starosta Jarosławski
- Burmistrz Miasta Jarosławia
- Sekretarz Urzędu Miasta Jarosławia
10.Wyniki Zawodów ogłoszone zostaną w terminie trzech miesięcy od zakończenia
zawodów i podane do wiadomości w masowych środkach przekazu obowiązujących
w PZK a nagrody i dyplomy wręczone zostaną na planowanym okolicznościowym
spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do uczestników zawodów .
11. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przesłanie w terminie do dnia 10.III.2010 r.
czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności , które winno zawierać grupę
klasyfikacyjną , wykaz stacji datę i czas łączności (lokalny) raport nadany i
odebrany.
12. Zestawienie z obliczoną punktacją należy przesłać na adres : Klub Łączności
SP8PEF 37-500 Jarosław , skr . poczt. 127 lub pocztą elektroniczną r11; e-mail : ot35@o2.pl
13. Decyzje komisji są ostateczne.
14. Komisja w składzie.
Przewodniczący: - Zbigniew Guzowski SP 8 AUP
Członkowie: - Krzysztof Jaśkiewicz SP 8 FCL
- Grzegorz Bechta SQ 8 AY
UWAGA !
Jeśli uczestnik Zawodów spełni warunki Dyplomu r JAROSŁAW r0; otrzymuje dyplom bez potrzeby wysyłania odrębnego zgłoszenia .
Aby otrzymać dyplom wystarczy dokonać wpłaty na adres Klubu w wysokości 10 zł. a informację o dokonaniu wpłaty należy umieścić na zestawieniu z udziału w zawodach.

Vy 73 !
Adresatów niniejszego Regulaminu prosimy o jego rozpropagowanie.
Organizatorzy

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,260,771 Unikalnych wizyt