Polski Związek Krótkofalowców
Krajowy Zjazd Delegatów
Łask, 11-12 maja 2024

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW PZK

podstawowe informacje

Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców jest naczelną i najwyższą władzą stowarzyszenia.

Krajowy Zjazd Delegatów PZK w roku 2024 jest zjazdem sprawozdawczo-wyborczym, na zakończenie 4-letniej kadencji Prezydium Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

Każdy z 33 Oddziałów Terenowych deleguje od 1 do 3 przedstawicieli, zgodnie z Ordynacją Wyborczą. Wybierają oni funkcyjnych Prezydium ZG i GKR na kolejną kadencję. Planowane są także zmiany Statutu PZK, nad którymi pracuje Komisja Statutowa.

Zjazd odbędzie się w dniach 11-12 maja 2024 r. w miejscowości Przygoń k/Łasku (woj. łódzkie) w salach konferencyjnych hotelu Kolumna Park.


DELEGACI

i Delegatki na Zjazd

Ordynacja wyborcza

...czyli jak ich wybieramy w Oddziałach Terenowych

Lista Delegatów

na KZD PZK 2024

STATUT

Polskiego Związku Krótkofalowców

Statut aktualny

Tekst wg stanu po KZD 2020

Proponowane zmiany

Co trzeba zmienić, aby lepiej nam się działało w PZK...

Komisja Statutowa

Skład i działalność komisji...

Wybory

Wybory nowych władz PZK na kadencję 2024-2028

DOKUMENTY

KZD PZK 2024

Uchwała ZG PZK
...o zwołaniu KZD 2024
Regulamin obrad Zjazdu
(propozycja Prezydium ZG)
Sprawozdanie Prezesa PZK
kadencji 2020-2024
Informacja Skarbnika PZK
kadencji 2020-2024

DOKUMENTY GKR

kadencji 2020-2024

2021 Informacja GKR
+ sprawozdanie z kontroli OT-04
2022 Informacja GKR
2023 Informacja GKR
2024 Informacja GKR
Protokół posiedzenia GKR 23.11.2022
...w sprawie zmian Statutu PZK
List przewodniczącego GKR 02.03.2023
...do Prezydium ZG PZK