XXVII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW PZK

przebieg i dokumenty

Czas, miejsce, rozpoczęcie

XXVII Krajowy Zjazd Delegatów PZK 2024 odbywał się w miejscowości Przygoń k/Łasku (woj. łódzkie), w jednej z sal konferencyjnych hotelu Kolumna Park.

Zjazd rozpoczął się 11 maja 2024 o godz. 10:00, trwał nieco ponad 14 godzin z przerwami na posiłki (obiad, kolacja) oraz kilkoma krótkimi przerwami organizacyjnymi. Faktycznie był to zjazd jednodniowy, jako że w niedzielę 12 maja nie odbywały się juz żadne oficjalne obrady ani wydarzenia.

Otwarcia zjazdu dokonał Prezes PZK kol. Tadeusz Pamięta SP9HQJ w towarzystwie Sekretarza PZK kol. Piotra Skrzypczaka SP2JMR. Na sali obrad obecnych było 48 delegatów (dwóch wybranych delegatów nie dojechało), zaproszeni goście oraz obsługa techniczna zjazdu (nagłośnienie i rejestracja obrad).

sp2jmr-sp9hqj
delegaci1
delegaci2

Sprawy proceduralne

Kontrowersje wzbudziła sprawa bezpośredniej transmisji obrad Zjazdu w czasie rzeczywistym. Ostatecznie przyjęto, że zapis audio-wideo obrad zjazdu odbędzie się tylko dla celów proceduralnych, archiwizacyjnych i jako materiał źródłowy do sporządzenia protokołu z obrad XXVII KZD PZK.

Wybór prezydium Zjazdu, poszczególnych komisji zjazdowych (Mandatowej, Skrutacyjnej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków) oraz ustalenie regulaminu obrad i ostatecznego porządku obrad przebiegło nadspodziewanie sprawnie.

Regulamin obrad został przyjęty na podstawie tekstu wypracowanego przed zjazdem przez grupę delegatów, z poprawkami wniesionymi z sali. Analogicznie postąpiono z porządkiem obrad.

Sprawozdania, absolutorium

W części sprawozdawczej Zjazdu, Prezes PZK kol. Tadeusz Pamięta SP9HQJ omówił sprawozdanie z działalności władz Związku za lata 2020–2024 (opublikowane w dokumentach przedzjazdowych).

Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący kol. Stanisław Leszczyna SQ2EEQ, dokonując oceny działalności Prezydium i Zarządu Głównego PZK w upływającej kadencji. Konkludując sprawozdanie, przewodniczący GKR złożył wniosek o udzielenie absolutorium dla Skarbnika PZK Jana Dąbrowskiego SP2JLR oraz nieudzielenie absolutorium dla pozostałych członków Prezydium ZG PZK: Prezesa Tadeusza Pamięty SP9HQJ, Wiceprezesa Piotra Eichlera SP2LQP, Wiceprezesa Marka Kulińskiego SP3AMO oraz Sekretarza PZK Piotra Skrzypczaka SP2JMR.

Po dyskusji nad sprawozdaniami odbyło się głosowanie w sprawie absolutorium, w wyniku którego zostało ono udzielone/nieudzielone zgodnie z wnioskiem Głównej Komisji Rewizyjnej.

sq2eeq
nowe-prezydium

Wybory

Po krótkiej dyskusji na temat liczebności nowego prezydium ZG (przyjęto wariant 9-osobowy) oraz prezentacjach kandydatów przeprowadzono tajne wybory nowego składu władzy wykonawczej PZK: kol. Dorota Skowronek SQ3TGY, kol. Jakub Wolski SP7Y, kol. Tomasz Rybak SP5RT, kol. Tomasz Zajdel SQ5T, kol. Krzysztof Horoszkiewicz SP5E (Prezes PZK), kol. Marcin Iwaniuk SP6MI, kol. Wojciech Borowski-Dobrowolski SP3U (Skarbnik PZK), kol. Cezary Zych SQ5CKZ (Sekretarz PZK) oraz kol. Waldemar Sznajder 3Z6AEF.

W skład GKR weszli: kol. Krzysztof Joachimiak SQ2JK, kol. Krzysztof Kućmierz SQ2NIG, kol. Jerzy Gomoliszewski SP3SLU, kol. Krzysztof Adamczyk SP6JIU (przewodniczący GKR) i kol. Ireneusz Kołodziej SP6TRX.

Statut

Ze wzgledu na ograniczenia czasowe zjazdu, przyjęta została technika procedowania naprzemiennie z prowadzonymi wyborami. Dzięki zachowanemu reżimowi dyskusji i sprawnemu prowadzeniu całego procesu przez przewodniczącego Komisji Statutowej kol. Piotra Eichlera SP2LQP, zdołano przeprocedować pierwsze (najważniejsze) 17 spośród 33 zmian statutu, opracowanych przez Komisję Statutową.

Zjazd przyjął 14 zmian, a odrzucił 3 (NEW-03 procedura odwoływania członka prezydium, MOD-01 usunięcie członkostwa nadzwyczajnego, MOD-08 usunięcie członkostwa wspierającego).

Po przyjęciu jednolitej wersji Statutu PZK uwzględniającej wszystkie przegłosowane zmiany, została podjęta uchwała w sprawie zobligowania prezydium ZG do powołania stałej Komisji Statutowej w miejsce dotychczasowej doraźnej, która zakończyła pracę.

sq2eeq

DOKUMENTY

Regulamin obrad
XXVII KZD PZK
Porządek obrad Zjazdu
XXVII KZD PZK
Sprawozdanie GKR
i wniosek o absolutorium
Protokół obrad
XXVII KZD PZK
delegaci1