PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3648 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK na 18.06.08
Opcje newsa
Komunikaty PZK

Komunikat sekretariatu ZG PZK na 18.06.08

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:


1.Konsultacje w Ministerstwie Infrastruktury.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią informuję, że miałem przyjemność reprezentować środowisko krótkofalowców na spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektów ważnych dla nas aktów prawnych:

1. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych.

2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Konsultacje odbyły się w dniu 12 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie. Celem spotkania było wypracowanie ostatecznej treści rozporządzeń, w kontekście uwag zgłoszonych w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. W czasie konsultacji społecznych oprócz Prezydium ZG PZK uwagi zgłosił także Gliwicki OT PZK - koncentrując swoje propozycje na rozporządzeniu w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Propozycje zmian, jakie zgłosiliśmy podczas konsultacji społecznych, choć różnymi drogami zmierzały do jednego celu – pełnego zharmonizowania polskich świadectw i pozwoleń z zaleceniami Rekomendacji CEPT.

Znaczna część spotkania poświęcona była zagadnieniom świadectw używanych w służbach radiokomunikacji morskiej i radiokomunikacji lotniczej.

W czasie narady z niepokojem oczekiwałem chwili, kiedy omawiane będą sprawy świadectw radioamatorskich, a przede wszystkim pozwoleń radioamatorskich.

Z nieukrywaną satysfakcją informuję, że propozycje nasze zostały przyjęte i zmienione zapisy w rozporządzeniach spełniają nasze oczekiwania. Zamierzenia nasze opisałem w piśmie z dn. 9.04.2008r skierowanym do MI http://www.pzk.org.pl/news.php?readmore=371

Prowadzący spotkanie Pan Jacek Łosik Dyrektor Departamentu Telekomunikacji MI podkreślił solidność w przygotowaniu projektów zmian zgłoszonych przez środowisko krótkofalarskie.

Serdeczne podziękowania składam Kol. Romanowi SP9MRN i Andrzejowi SP9ENO za wkład pracy, a głównie za to, że w końcu moje starania i praca wsparte zostały konkretnymi tak potrzebnymi działaniami, zamiast nic nie wnoszącego krytykanctwa charakterystycznego dla niektórych osób udzielających się na forach poświęconych tematom krótkofalarskim. Kol. Roman SP9MRN Prezes OT 50 PZK był przeze mnie poproszony o uczestnictwo w spotkaniu konsultacyjnym, jednak w ostatniej chwili sprawy rodzinne uniemożliwiły przyjazd Kol. Romana do Warszawy. Jak się okazało wzmocnione siły ze strony PZK, były potrzebne, a zamierzony cel został przez nas osiągnięty.

Pozostaje teraz już tylko oczekiwanie na końcowe prace w MI nad rozporządzeniami i rychłe wprowadzenie ich w życie.


2.Informacje o zbliżających się zwodach IARU HF CHAMIONSHIP.

Mam prośbę do administratorów portali Oddziałów Terenowych PZK o publikację informacji o zbliżających się zawodach IARU HF CHAMPIONSHIP i informacji o pracach Zespołu SN0HQ. Przypominam, że Zespół SN0HQ jest reprezentantem Polskiego Związku Krótkofalowców w tych zawodach. Przypominam również, że w tych zawodach operatorzy SN00HQ podają raport dodając "PZK". Nie ma więc pod tym względem lepszych zawodów do promocji PZK.

Deklaruję niniejszym, że mogę dostarczyć odpowiednie materiały do Waszych publikacji. Dostarczę je wszystkim osobom, które sie do mnie zwrócą. Zgodnie z apelem Kapitana Zespołu SN0HQ Tomka SP6T, w tych zawodach chodzi o jak największą aktywność polskich stacji w trakcie mistrzostw IARU HF. Zespół SN0HQ przygotowuje specjalne stacje na pasmach 80 i 40 oraz specjalne rozwiązania antenowe na pozostałe (wyższe) pasma, aby słyszalność była jak najlepsza. Adres internetowy portalu Zespołu SN0HQ jest następujący: http://www.sn0hq.org.pl/

Każdy kto się do mnie zwróci, przekażę gotowe materiały do publikacji, w tym teksty i zdjęcia.

Vy 73! Bogdan SP3IQ, Wice prezes PZK ds. sportowych , Członek Zespołu SN0HQ. sp3iq@pzk.org.pl.


3.KRÓTKOFALOWCY BIS

Redakcja cyklicznie nadawanego programu telewizyjnego KRÓTKOFALOWCY BIS dokładnie 24 czerwca 2003 roku, a więc 5 lat temu rozpoczęła regularną emisję na żywo kultowego już dziś programu, który dzięki Alternatywnej Telewizji Internetowej dociera do krótkofalowców polskich całego świata. Program jest nadawany od samego początku zawsze o godzinie 22.00 czasu polskiego z transferem 384 kb/s.

By w 100% odbierać programy nadawane na żywo o 22.00 warto koniecznie zwiększyć transfer do około 1 Mb/s.

Fragmenty najciekawszych programów są zamieszczane na serwerze Studia VIDEOEXPRES Wrocław w postaci mocno skompresowanej, na stronie głównej portalu www.videoexpres.pl w Archiwum - ATV.

Dla tych, którzy chcą stworzyć sobie profesjonalne archiwum wszystkich nadanych programów KRÓTKOFALOWCY BIS, istnieje możliwość nabycia wysokiej jakości płyt CD lub DVD, ale tylko na okolicznościowych zjazdach organizowanych przez kluby zrzeszone w Polskim Związku Krótkofalowców.

Proszę jednocześnie tych wszystkich widzów, którzy mają odpowiednie łącza do kontaktu telewizyjnego, ze studiem, po każdej emisji, przy pomocy komunikatora SKYPE.

Na liście stałych telewizyjnych korespondentów zagranicznych jest Romek Szymański LA7YJA z miejscowości Bode w Norwegii. Czekam na następne zgłoszenia zagranicznych nadawców.

Informuję jednocześnie, że od najbliższej niedzieli wznawiam nadawanie na żywo krótkich komunikatów o imprezach krótkofalarskich organizowanych w kraju.

Komunikaty powinny być nadsyłane do końca każdego tygodnia w bardzo zwięzłej, kilkuzdaniowej postaci.

Pozdrawiam tą drogą wszystkich stałych i nowych widzów cyklicznie nadawanego, jedynego na świecie programu telewizyjnego o krótkofalowcach. Henryk Pacha ATV SP6ARR www.videoexpres.pl


4.Komunikat Redakcji RBI na 18.06.2008 r.

Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego przekazuje poniższą wiadomość.

Od niedzieli 15.06.2008 r. na stronie internetowej RBI: http://www.rbi.ampr.org jest możliwość wysłuchania nowego programu, który zawiera reportaż radiowy Ewy Michałowskiej pod tytułem. ”Radio ma duszę”. Bohaterem reportażu jest, zmarły w maju 2007 r., nasz kolega Tadeusz Kokoszka SP7L. W programie będzie również informacja o pracy w dniach 1.06-31.08.2008 r. stacji okolicznościowej 3Z0KK poświęconej Karolowi Kurpińskiemu. Karol Kurpiński /1785-1857/ urodzony w Włoszakowicach to znakomity muzyk, kompozytor, dyrektor Opery-Teatru Wielkiego w Warszawie. Twórca wielu oper, baletów, pieśni, między innymi kompozytor „Warszawianki”.

Program RBI z tym reportażem i informacją o pracy stacji okolicznościowej 3Z0KK /premiera na falach krótkich/, nadano w dniu 15 .06.2008 r. o godzinie 08.00, 10.30 i 22.30 L w okolicy QRG 3700 kHz +/-QRM.

Powtórka programu na falach krótkich w niedzielę 22 i 29.06.2008 r zgodnie ze stałym harmonogramem:

o godzinie 7.00 i 8.00 L na QRG 3700 kHz +/- QRM,

o godzinie 10.30 L na QRG 3700 kHz +/- QRM

oraz o godzinie 22.30 L w okolicy QRG 3700 kHz /3700-3710 kHz/.

Program RBI z reportażem będzie w Internecie nadawany do 30.06.2008 r.


5. Znaki wywoławcze i łamanie się przez coś.

Zbliżają się wakacje, planując wakacyjne wojaże z radiem często mamy wątpliwości jak stosować znak wywoławczy naszej radiostacji podczas pracy z QTH innego jak określone w pozwoleniu. Zwróciłem się w tej sprawie z zapytaniem do inspektora w UKE Kol. Marka Ambroziaka SP5IYI o wyjaśnienie tej kwestii. Poniżej kilka zdań tytułem wyjaśnienia.

„- Regulamin Radiokomunikacyjny ITU określa sposób tworzenia radioamatorskich znaków wywoławczych. Muszą one być zgodne z przydzielonymi dla danego kraju seriami prefiksów znaków wywoławczych, określonymi w załączniku Nr 42 (RR). Zgodnie z Art. 19.68 (RR) znaki dla stacji amatorskich składają się prefiksu, cyfry 0-9 i sufiksu składającego się z 4 znaków pisarskich (litery A-Z i cyfry) z czego ostatni musi być literą.

Międzynarodowe przepisy jak również przepisy krajowe dotyczące służby radiokomunikacyjnej amatorskiej nie odnoszą się do kwestii identyfikacji stacji amatorskich używanych z innego miejsca jak określone w pozwoleniu. W latach 90 poprzedniego wieku w miarę pojawiania się przenośnych czy przewoźnych stacji radioamatorskich powstała w środowisku krótkofalarskim potrzeba określenia sposobu identyfikacji radiostacji pracującej z innego miejsca niż lokalizacja stacji określona w pozwoleniu. Wychodząc naprzeciw środowisku krótkofalowców, mając na uwadze międzynarodowo stosowne sposoby identyfikacji stacji amatorskich, zarządzeniem Prezesa Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej (DSR-ZRA-5250-43/99) zalecono łamanie znaku przez litery "p", "m", "mm", "am" lub cyfrę 1-9, przy pracy stacji zależnie od sytuacji:

/p -stacje przenośne małej mocy (noszone),

/m -z pojazdów kołowych, lub jednostek pływających po wodach terytorialnych RP,

/mm -z jednostek pływających po wodach międzynarodowych,

/am -ze statków powietrznych,

/1-9 -podczas pracy z innego okręgu w którym radiostacja jest zainstalowana czasowo (do 3 miesięcy).

Podkreślono jednocześnie to, że o sposobie łamania znaku decyduje operator pracujący na radiostacji oczywiście biorąc pod uwagę powyższe wskazania.

W kontekście łamania znaków wywoławczych, należy również zwrócić uwagę na zapisy Zalecenie CEPT T/R 61-01 dotyczące zasad używania radiostacji amatorskich przez osoby przebywające z wizytą w kraju stosującym w/w rekomendację.

W pkt. 2.3 rekomendacji jest napisane „Nadając z terenu odwiedzanego państwa posiadacz pozwolenia musi swój krajowy znak poprzedzić prefiksem obowiązującym w tymże państwie zgodnie z wytycznymi określonymi w Dodatku II i IV. Prefiks musi zostać oddzielony od krajowego znaku wywoławczego znakiem „/” (w przypadku telegrafii) lub słowem „stroke” (w przypadku fonii).”

Reasumując: podczas pracy z miejsca innego niż lokalizacja określona w pozwoleniu zaleca się łamanie znaków wywoławczych w celu poinformowania korespondenta, że operator pracuje z innego niż podstawowe QTH. Należy przy tym pamiętać, że wszystkie te, dodatkowe informacje czy uzupełnienia nie wchodzą w skład znaku wywoławczego i nie mogą powodować przekłamania tegoż znaku.”

Sądzę, że skończą się pouczenia na pasmach przywołujące bezwzględne stosowanie łamania znaku.

Pracując np. w zawodach czy z działki w pobliżu domu nie stosujemy łamania, a pracując z ręcznego radia podczas pływania łódką na mazurskich jeziorach należałoby łamać znak /m – chociażby po to, aby nie wprowadzać w błąd słuchających, że w Mikołajkach słychać stację SP9 na 2 metrach.


6.Zaproszenie na III Piknik Eterowy SP, OK, OM – Koniaków 2008

Henryk SP9FHZ wraz z Klubem SP9PKS przy Starostwie Powiatowym w Mikołowie serdecznie zapraszają Koleżanki i Kolegów krótkofalowców oraz sympatyków naszego hobby

w dniach 05 i 06 lipca 2008 (sobota, niedziela) do Koniakowa do Gospody i Pensjonatu „Koronka” na III Piknik Eterowy SP, OK i OM - Koniaków 2008.

Miejsce to sąsiaduje ze wzniesieniem „Koczy Zamek” (wys. 846 m n.p.m.) i położone jest na najwyższym wzniesieniu drogowym w Beskidzie Śląskim, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 943 (DW 943) prowadzącej z Wisły do Milówki. Tam też znajduje się punkt widokowy, z którego można podziwiać wspaniałą panoramę Beskidów, a niekiedy i Tatr.

Lokator JN99LN, współrzędne geograficzne dla posiadaczy GPS: 49º32'53″ N, 18º58'26″ E.

III Piknik Eterowy SP, OK i OM - Koniaków 2008 jak zwykle jest imprezą towarzyszącą XII Dniom Gminy Istebna organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury pod hasłem:

„Z Ochodzitej, przez Skalite, po Kozubową".

W sobotnim programie pikniku m.in. przewidziano:

· Odczyty techniczne i prelekcje:

Ø Relacja z wyprawy na ZL7 (Nowa Zelandia) –Wojtek SP9PT, Marek SP9BQJ

Ø Relacja z wyprawy na 6V7 (Senegal) –Witek SP9MRO, Danusia SP9SX, Marian SP9CTT

Ø TRX o bezpośredniej przemianie –Piotr SP9FKP, Józef SP9GO

Ø Ochrona odgromowa i przepięciowa urządzeń nadawczo-odbiorczych –Piotr SP9TPZ

· Giełdę krótkofalarską

· Tombolę z atrakcyjnymi nagrodami

· Występ kapeli góralskiej

· Wspólną fotografię

· Pracę radiostacji klubowej.

· Festyn i biesiadę przy grillu

Niedzielny program obejmuje zaś Krótkofalarski Turniej Sprawnościowy (na wesoło). Tradycyjne dania kuchni góralskiej zapewnia oczywiście Gospoda „Koronka”. Pierwsza beczka piwa gratis -sponsor SP9FHZ. Można będzie także zakupić koniakowskie koronki, no i oczywiście stringi. Rejestracja i przywitanie pierwszych gości -sobota od godz. 9-tej. Rozpoczęcie pikniku o godz. 10-tej Spodziewamy się iż na Pikniku gościć będą: Prezes ZG PZK SP2JMR Piotr Skrzypczak, Sekretarz Generalny ZG PZK SP9HQJ Tadeusz Pamięta, Prezes Śląskiego OT SP9JCN Jacek Kawa. Zaproszenie przyjęła również Pani Danuta Rabin -wójt Gminy Istebna. Prosimy, aby noclegi każdy załatwił na własną rękę.

· Na miejscu w Pensjonacie „Koronka”: tel. +48 (33) 8556670; adres Koniaków nr 799,

· Nieopodal w Pensjonacie „Koczy Zamek”: tel. +48 (33) 8556173; adres Koniaków 755,

· Również w pobliżu, ale bardziej luksusowo „Karczma OCHODZITA”: tel. +48 602 478786; adres Koniaków-Pietraszyna.

Adresy innych miejsc noclegowych dostępne w internecie. Obok parkingu udostępnione będzie także miejsce na przyczepy kempingowe i namioty. Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy wszystkich chętnych do rejestrowania się przez wysłanie maila potwierdzającego uczestnictwo na adres klubu: sp9pks@poczta.onet.pl W dniu pikniku nasłuch radiowy i praca na częstotliwości 145,500 MHz. Bliższe informacje dostępne będą m.in. na stronie Mikołowskiego Klubu Krótkofalowców www.sp9pks.yoyo.pl Kontakt: Henryk SP9FHZ tel. 502-286600, e-mail sp9fhz@neostrada.pl Do zobaczenia w Koniakowie!

W imieniu organizatorów i Prezesa klubu SP9PKS Stanisława SP9QLP zaprasza -Sekretarz Henryk Jegła SP9FHZ.


7. SP DX RTTY Contest.

Są wyniki SPDX RTTY Contest 2008 .

Wyniki są na www.pzk.org.pl w formie News i Download/Dla wszystkich/Wyniki zawodów/. http://www.pzk.org.pl/news.php?readmore=453

Gratulacje dla SP4MPG i SO9Q za zajęcie I miejsca w swych kategoriach.

73 Bogdan, sp3iq.


8. Zaproszenie do zawodów Tarnowskich.

W załączniku regulamin Zawodów Tarnowskich. Odbędą się one w najbliższy weekend czyli już 21 czerwca 2008.


Tyle informacji na dzisiaj

Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK
Załącznik

ZAWODY TARNOWSKIE 2008 R

Część --- UKF

1. Organizatorem jest Tarnowski Oddział PZK w Tarnowie.

2. Termin zawodów :(sobota - trzeci pełny weekend czerwca} tj.
21.06.2008r w godz. 18.00 - 20.00 UTC.

3. Zawody odbywają się w paśmie 144 MHz , 432 MHz: CW , SSB
i 145 MHz FM zgodnie z band planem.
4. Celem zawodów jest rozwijanie i trening umiejętności radio-operatorskich, zachęcanie do wpółzawodnictwa oraz propagowanie obchodów
Dni Tarnowa i naszego regionu.

5. Uczestnicy zawodów:
a) Zawody dostępne są dla licencjonowanych radiooperatorów stacji indywidualnych, klubowych , którzy zobowiązani są do pracy zgodnie
z posiadanymi pozwoleniami.
b) Za uczestników uważa się operatorów, którzy przeprowadzili w zawodach dowolną liczbę QSOs/HRDs w sposób określony w regulaminie i przesłali
w terminie swój log do klasyfikacji.
c) Jednocześnie może być używany tylko jeden nadajnik.

6. Klasyfikacja w zawodach:
A- stacje indywidualne - 2m
B- stacje klubowe – 2m
C- stacje organizatora
D- Stacje pracujące na 70cm

5. Raporty w zawodach: RS lub RST plus kolejny numer łączności (obowiązuje numeracja łączna dla CW , SSB ,FM dla wszystkich kategorii),
plus lokator np. 59 001 KN09LX.

6. Wywołanie w zawodach:
" test sp "na CW,
" wywołanie w zawodach tarnowskich " na SSB i FM.

7. Punktacja :
- za każdy kilometr odległości ...1 pkt,
- za łączność z tym samym lokatorem 3 pkty.
Wynik końcowy : suma punktów.

8. Łączności można powtarzać innymi rodzajami emisji.
Jeden znak może wystąpić trzy razy - dla CW, SSB i FM.

9. Minimalna ilość przeprowadzonych QSO nie może być mniejsza niż 5.
Nawiązanie mniejszej ilości QSOs kwalifikuje daną stację do grupy CHECKLOG,
a przeprowadzone przez nią łączności nie dają punktów korespondentom.
- Zapis ten nie dotyczy pasma 432 MHz.

10. Łączności nie zalicza się obu korespondentom w przypadku:
- braku logu korespondenta
- błędnego odebrania znaku korespondenta,
- różnicy czasu przekraczającej 5 min - obowiązuje czas UTC,
- niezgodności raportów lub grup kontrolnych.

11. Preferowanym formatem zapisu łączności jest format CABRILLO

12. Dzienniki drogą elektroniczną, przesyłać w terminie 7 dni od zakończenia zawodów.

na adres:

> sp9pta@onet.eu <
/
Uwaga!!! – tu na zmianę adresu e-mail. Wyżej aktualny./

Pliki logów elektronicznych prosimy przesyłać jako załączniki opisane znakiem stacji np:
sq9aor.cbr /sq9aor.log/ lub sq9aor_9.cbr, jeśli w zawodach używany był znak SQ9AOR/9

W temacie musi się również znaleźć znak stacji np:
sq9aor_log_tarnowskie, sq9aor_log, sq9aor ......

Uwaga!!!: Inne formaty dzienników niż „cbr” lub „log” takie jak np.: gif, jpg, bmp, pdf, doc, itp. wysłane drogą elektroniczną - zostaną użyte do kontroli.

13. Dzienniki "PAPIEROWE" na ogólnie przyjętych drukach z dołączoną stroną zbiorczą, (z deklarowaną kategorią z własnoręcznym podpisem) prowadzone
w czasie UTC, przesłać w terminie 7 dni pod adresem:

TARNOWSKI ODDZIAŁ PZK NR 28
w Tarnowie
skr.poczt.144 33-100 Tarnów 1

14. Organizatorzy przewidują przyznanie pucharów za zajęcie pierwszych miejsc
oraz dyplomów. W kategorii „D” dla najaktywniejszej stacji przewidziano dyplom.

15. Komisja zawodów może skorzystać z prawa dyskwalifikacji w przypadku:
a) nie sportowego zachowania w czasie zawodów,
b) przekroczenia zasad regulaminu.
Nieczytelnie wypełnione logi papierowe, użyte będą do kontroli.

16. Decyzje komisji zawodów są ostateczne .

17. Skład komisji zawodów zostanie ustalony w terminie późniejszym (przed zawodami) Przewodniczącym Komisji oraz odpowiadzialnym za rozliczenie zawodów
jest Janusz SP9LAS.

18. Wyniki zawodów zostaną podane na naszej stronie internetowej.

http://sp9pta.w.interia.pl

Podsumowanie zawodów i wręczenie trofeów odbędzie się w czasie tradycyjnego spotkania
“KRÓTKOFALARSKA JESIEŃ NA POGÓRZU”
w Jodłówce Tuchowskiej
w sobotę - 2 pełny wekend września.. - 12-13–14 września 2008r.

Uwaga !
Do logowania łączności w zawodach zaleca się używania programu DQR-log.
Na stronie Marka sp7dqr dostępne są też programy do konwertowania swoich logów do różnych formatów, także do cabrillo
Programy są bezpłatne. Można je pobrać ze strony
http://sp7dqr.waw.pl

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,268,028 Unikalnych wizyt