PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3357 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK 15/24 z dnia 10.04.2024
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 15/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl /.
Wesprzyj Polski Związek Krótkofalowców swoim 1,5% od podatku.
KRS 0000088401


Od początku lutego możliwe jest rozliczanie się z podatków za 2023 rok. Apelujemy do naszych członków oraz sympatyków o wsparcie Polskiego Związku Krótkofalowców swoim 1,5% od należnego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego oraz o promocję wpłat na nasze stowarzyszenie wśród znajomych. Pozwoli nam to na sfinansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć w sferze działań publicznych. W szczególności w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.
Środki z odpisu 1,5% od podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego nie są dla Związku. To są pieniądze na działalność społeczną Związku. Wasz 1,5% to poza składkowe środki, którymi możemy wesprzeć najróżniejsze zadania realizowane na poziomie lokalnych społeczności krótkofalarskich, klubów krótkofalowców, oddziałów terenowych PZK oraz finansowane centralnie, jak np. Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ czy Ogólnopolską Konferencję Uczestników i Sympatyków Programu ARISS.
W ubiegłym roku ze środków 1,5% wydatkowaliśmy ponad 70 000 zł na 36 przedsięwzięć. Najważniejszym z nich była możliwość utrzymywania urządzeń bezobsługowych na obiektach Emitel S.A., które służą wszystkim i stanowią ważny element systemu łączności rezerwowej w sytuacjach kryzysowych.

Jan Dąbrowski SP2JLR skarbnik PZK


I. Sprawy organizacyjne

1. XXVII KZD coraz bliżej

Do kolejnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK zostało już tylko 38 dni. Dotychczas wybrano 47 delegatów z 28 OT czyli 5 OT nie ma delegatów.
Zgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVII KZD:
https://pzk.org.pl/download/public/Aktualne_Regulaminy/Ordynacja_Wyborcza_na_XXVII_KZD_PZK.pdf, termin powiadomienia sekretariatu ZG PZK o planowym Walnym Zebraniu mającym wybrać delegatów na XXVII KZD upłynął 24 marca 2024 r.
Ostatnie Walne Zebrania w poszczególnych OT powinny się odbyć najpóźniej 5 kwietnia br. Delegatów nie wybrały OT-05, OT-10, OT17. Zapraszamy na oficjalną stronę XXVII KZD. Znajdują się tam wszystkie sprawy związane z KZD takie, jak aktualna lista delegatów, proponowany program Zjazdu, proponowane zmiany w Statucie PZK. Zmian proponowanych przez Komisję Statutową jest obecnie 29 i stanowią one pokaźną grupę tematów na Zjazd. Działa także lista wysyłkowa materiałów na KZD, 10 kwietnia zostaną wysłane wymagane Statutem PZK informacje dot. XXVII KZD oraz część materiałów uzupełniających.
Zapraszam wszystkich członków PZK do zapoznania się zarówno z zawartością strony zjazdowej, jak i proponowanymi zmianami w Statucie i przekazanie swoich uwag do Komisji Statutowej lub bezpośrednio delegatom na XXVII KZD.
Zapraszam na: https://pzk.org.pl/kzd2024 /.

Stronę Zjazdową opracował i nią administruje Waldemar 3Z6AEF prezes Dolnośląskiego OT PZK, Członek ZG PZK oraz Delegat z OT-01 na XXVII KZD.
To ogrom pracy, który usprawni przebieg KZD.

Info. Piotr SP2JMR

2. Po Walnym Zebraniu Górnośląskiego OT PZK -OT29 PZK

Wlane Zebranie odbyło się w dniu 3 kwietnia br. siedzibie klubu SP9PKS w Mikołowie. Obrady rozpoczęto w drugim terminie tj. o godzinie 18.00. Obecnych członków OT uprawnionych do głosowania było 18 osób. W wyborach na funkcję delegata na XXVII KZD Kol. Jan Lechocki SP9JL kierownik klubu SP9ZHC i Szef Inspektoratu Łączności Śląskiej Chorągwi ZHP w Katowicach uzyskał 13 głosów drugim kandydatem był Kol. Mirek SN9MT skarbnik OT29 uzyskał 5 głosów i został zastępcą delegata. Po dyskusji przegłosowano kilka uchwał, dotyczących działalności GOT PZK. Zostały one przyjęte przy jednym głosie wstrzymującym się głosie. Zatroskani o dalsze losy oddziału i PZK zakończyliśmy obrady, zobowiązując nowego delegata do aktywnego reprezentowania nas na XXVII KZD PZK.

Info. Marek SP6MN.

3. Po Walnym Zebraniu Krakowskiego OT PZK

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Krakowskiego OT PZK - OT12 PZK wybrano dwóch delegatów na XXVII KZD PZK.

Delegatami zostali wybrani:
Aleksander Zbroja SP9HNY oraz Ryszard Drewniak SP9DRR.

Info. Aleksander SP9HNY

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Poznańskiego OT PZK - OT08 PZK

Uchwałą nr 4/04/2024 Zarządu Oddziału Poznańskiego PZK z dnia 06.04.2024 r. informuje, że:
Na podstawie § 35 pkt 4c i 5 Statutu PZK, Zarząd PZK Oddział Poznański uchwala jak niżej:
Zwołanie na dzień 21.04.2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Oddziału Poznańskiego PZK w salce przy ul. Swoboda 43a, POZNAŃ. Pierwszy termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 10:00. W przypadku braku kworum do podjęcia przez Walne Zebranie prawomocnych uchwał odbędzie się ono w tym samym miejscu w drugim terminie tj. 21.04.2024 r. o godz. 10:20, a podjęte wówczas uchwały będą prawomocne.

Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
3. Wybór członków komisji, stwierdzenie prawomocności Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu za okres od ostatniego zebrania.
6. Sytuacja finansowa Oddziału.
7. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej za okres od ostatniego zebrania.
8. Wybór 2 zastępców Zarządu Oddziału.
9. Wybór 2 zastępców Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
10. Wybór QSL managerów Oddziału.
11. Wystąpienia gości, dyskusja
12. Zamknięcie Zebrania.

Prezes Zarządu
Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK
Tomasz Mańkowski SP3QDM

II Wydarzenia

5. Zaproszenie do Łagowa Lubuskiego na XXIX Spotkanie Krótkofalowców

Termin i miejsce spotkania:
1-go maja 2024 r. (od wczesnych godzin porannych).
Główne spotkanie odbędzie się w środę 1-go maja 2024 r. w lokalizacji
66-220 Łagów Lubuski, ul. Kolonia 13,
loc.:JO72pi, 52°20,88r17; N, 15°17,90r17; E

Ryszard SP3HBF wraz z gospodarzem terenu Błażejem oraz OT-32 zapraszają krótkofalowców i miłośników radia i eteru na kolejne, tradycyjne, jak co roku spotkanie, tym razem dwudzieste dziewiąte. Jest możliwe zainstalowanie się na terenie jw. wcześniej i pozostanie dłużej, nawet na kilka dni, po uprzednim uzgodnieniu z organizatorami. Zarezerwuj sobie też czas na zwiedzenie pięknego Łagowa Lubuskiego r11; Perła Ziemi Lubuskiej (miejsce m.in. Festiwali Filmowych).

Zapewnione będzie nagłośnienie, zespół muzyczny 4 Grupa Biednych, miejsce na postawienie namiotów, kamperów oraz parking. Media (woda, WC, prąd ~230V, ~400V) na miejscu. Możliwość wypożyczenia sprzętu pływającego SUP.

W programie spotkania:

11. Tradycyjna jajecznica z 500 jaj na pysznym bekonie (1-go maja, około godz.14-tej)
12. Giełda krótkofalarska - zapraszamy też wystawców sprzętu dla krótkofalowców.
13. Prezentacje łączności radiowych ze światem, różnymi technikami.
14. Pokazy anten HF, VHF, UHF, SHF.
15. Konkursy z nagrodami krótkofalarskimi (TRX-y).
16. Wykłady r11; prelekcje dot. m.in. DX-owania, pracy w zawodach, Ham Spirit-u, itd.
17. Przemek C5SP opowie o możliwościach wypoczynku i pracy radiowej z Gambii.
18. Zawody strzeleckie i inne atrakcje.

Z terenu spotkania (Łagowski Park Krajobrazowy SPFF-0059) będzie pracowała radiostacja KF/UKF - chętni operatorzy mile widziani.

Kontakt radiowy:
- 145.275 MHz FM simplex - kontakt bezpośredni z miejscem spotkania.
- SR3ZJ przemiennik FM w Jemiołowie 438.750/431.150 MHz, PL77.0 Hz i 1750 Hz
- SR3Z przemiennik FM w Zielonej Górze 145.7125/145.1125 MHz, PL 71.9 Hz
4. SR3G przemiennik FM w Gorzowie Wielkopolskim 145.750/145.150, PL 77 Hz

Kontakt z organizatorami: +48 888 879 884 Ryszard SP3HBF
+48 661 211 139 Błażej
Linki do filmów na YouTube z XXVII i XXVIII Spotkania: https://youtu.be/ViulermUM9M?si=9azVSPBRNTAYe-bB
https://youtu.be/Z8lwm74PVyc?si=qruwshzeT_HR0ZUi

Serdecznie zapraszamy wystawców sprzętu krótkofalarskiego, krótkofalowców,

Info. Mieczysław SP3CMX

6. Podsumowanie Zawodów o Puchar Burmistrza Jarosławia

W dniu 5 kwietnia br, w Międzyzakładowym Klubie Krótkofalowców PZK SP8PEF przy Burmistrzu Miasta Jarosławia odbyło się uroczyste podsumowanie Zawodów o Puchar Burmistrza Jarosławia. Obecnych było kilkunastu uczestników tych zawodów. Burmistrza Jarosławia Pana Waldemara Palucha reprezentowała Pani Małgorzata Młynarska Dyrektor Biura Burmistrza Jarosławia, która wręczała puchary oraz dyplomy obecnym uczestnikom zawodów.

Piszę o tym dlatego, że choć to zawody niszowe to organizatorzy zawodów krajowych mogą brać przykład od ich organizatorów. Odpowiednia oprawa podsumowania zawodów dodaje prestiżu zarówno samym zawodom jak i krótkofalowcom w ogóle.

Na zdjęciu widocznym w wersji PDF: Zbyszek SP8RHO z otrzymanym przed chwilką z rąk Pani Dyrektor dyplomemr30;

Na podstawie informacji Zbyszka SP8AUP

III. Sport

7. Wiadomości nie tylko DX-owe

A5 - Bhutan: Janusz SP9FIH i Leszek SP6CIK będą aktywni z Bhutanu jako A52P i A52CI od 19 kwietnia do 4 maja emisjami SSB, CW i digi, pasma od 40 do 6m. Ich QTH zlokalizowane jest około 3000m n.p.m z dobrym "wyjściem" na USA, Europę i Japonię. QSL via ClubLog OQRS.
Więcej informacji: https://a5.dxpeditions.org


A6 - Zjednoczone Emiraty Arabskie: Z okazji World Amateur Radio day aktywna będzie stacja A60WARD pomiędzy 15 a 24 kwietnia. Dodatkowo należy się spodziewać aktywności stacji A60WARD/0, A60WARD/1 itd.
Więcej informacji: https://www.qrz.com/db/A60WARD


CN - Maroko: Z okazji World Amateur Radio Day i 99 rocznicy założenia IARU od 13 do 21 kwietnia aktywna będzie stacja CN99HR. QSL direct do CN8RAH.


F - Francja: Stacja TM500NA będzie aktywna od 14 do 28 kwietnia celem upamiętnienia 500 rocznicy pierwszej europejskiej podróży Giovanni da Verrazzano, który odwiedził obecny obszar Nowego Jorku i nazwał go Nowym Angoulême. QSL via F5PTI.


F - Francja: Stacja TM83JO będzie aktywna przez piętnaście dni między 16 kwietnia, gdy płomień olimpijski zostanie zapalony w Grecji, a 26 lipca, gdy płomień zakończy swą podróż, zapalając znicz olimpijski na ceremonii otwarcia w Paryżu. Aktywność na pasmach od 80 do 6m, emisje SSB, CW i digi, również z użyciem QO-100. QSL via biuro, LoTW i eQSL.


JD1 - Ogasawara: Kou JP1IHD będzie aktywny jako JD1BQP z Chichijima (AS - 031) od 22 kwietnia do 3 maja. Planuje pracę na SSB, pasma 15 do 6m. QSL via biuro do JD1BQP lub direkt do JP1IHD. Log zostanie wrzucony również na LoTW i ClubLog.
Dodatkowo Harry JG7PSJ będzie aktywny jako JD1BMH z tej samej wyspy od 22 kwietnia do 4 maja na CW, SSB i RTTY w pasmach od 40 do 10m. QSL via JD1BMH (biuro) lub direct do JG7PSJ. Niestety nie używa LoTW i PayPala.
Logsearch na http://jg7psj.starfree.jp/jd1bmh/


OE - Austria: Z okazji 150 rocznicy urodzin Guglielmo Marconiego (25 kwietnia 1874), Enrico OE7AFT (IZ4AFL) będzie aktywny jako OE150GM od 19 do 28 kwietnia wyłącznie na CW. QSL via LoTW lub direct OE7AFT (SASE i USD/EUR nie wymagane).


PJ4 - Bonaire: PE1OJR będzie aktywny jako PJ4TB z Bonaire (SA - 006) od 13 do 28 kwietnia na SSB, FT8 i FT4, pasma 40 do 6m. SL via LoTW.


SV - Grecja: Z okazji 100. rocznicy Drugiej Republiki Heleny kilku operatorów będzie aktywnych jako SX100D od 13 do 21 kwietnia. Spodziewana aktywność na pasmach od 160 do 2 metrów emisjami SSB, CW i digi. QSL przez LoTW, eQSL, Club Log OQRS lub bezpośrednio do SV2GWY.
Do pobrania będzie certyfikat na https://sv2rck.gr/SX100D/.


T8 - Palau: Nobu, JA0JHQ będzie aktywny jako T88PB z Koror (OC-009) od 12 do 15 kwietnia, głównie podczas części CW zawodów JIDX Contest (od 7:00 UTC 13 kwietnia do 13:00 UTC 14 kwietnia, http://jidx.org/). QSL przez LoTW lub bezpośrednio do JA0JHQ.


Wyniki zawodów:
2024 french CW championship: https://concours.r-e-f.org/contest/2024-cw-results/


Nadchodzące zawody:
JIDX CW Contest: http://www.jidx.org/jidxrule-e.html
OK/OM DX Contest SSB: http://okomdx.crk.cz/index.php?page=SSB-rules-english


Pozdrawiam
Marcin SP3BBS

8. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

EUROPEAN EME Contest 2.3 GHz. Te zawody są organizowane przez DUBUS/REF, 14 kwietnia 2024, godz. 00:00-23:59 UTC, regulamin: http://www.dubus.org/eme.htm
LY VHF Marathon 2024 144 Mhz, maraton litewski odbędą się w niedzielę 14 kwietnia 2024 r, godz. 17.00-18.59 UTC, regulamin https://rc.ktu.lt/viewtopic.php?t=75

SPAC 1.3 GHz, to zawody aktywności UKF. Odbędą się we wtorek 16 kwietnia 2024 w godz. 17:00 - 21:00 UTC
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf

UHF FT8 Activity 1.3 GHz, to zawody aktywności FT8 odbędą się w środę 17 kwietnia 2024, godz. 17:00-21:00 UTC, organizator Stowarzyszenie BANAT (YO), regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/

SPAC 70 MHz, to zawody aktywności UKF i odbędą się w czwartek 18 kwietnia 2024 w godz. 17:00 - 21:00 UTC
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać poprzez stronę o adresie http://spac.pk-ukf.pl/
IARU R1 50MHz MGM Contest, to zawody IARU R1 na 50 MHz, tylko emisje cyfrowe (MGM), 20-21 kwietnia 2024 r., godz. 14:00-14:00 UTC
Regulamin zawodów IARU R1 można znaleźć w kalendarzu zawodów PK UKF pod adresem: https://pk-ukf.pl/kalendarz-zawodow-2022/

Uwaga: Na stronie PK UKF uruchomiona będzie funkcja pod nazwą "Kto i skąd będzie QRV". Bezpośredni link:
https://pk-ukf.pl/zawody/kalendarz-zawodow-vhf-uhf-shf/kto-i-skad-bedzie-qrv/

Info. Stanisław SQ2EEQ

9. Mistrzostwo Świata w łącznościach EME dla SP3YDE

kwietnia 2024 r. ARRL opublikowało wyniki ARRL International EME Contest 2023. Przesyłam Wam niniejszą informację do opublikowania w kolejnym komunikacie:

Zespół Gnieźnieńskiego klubu krótkofalarskiego SP3YDE zajął 1 miejsce na świecie w zawodach ARRL International EME Contest 2023 (zawody polegające na przeprowadzaniu łączności przez odbicie sygnału radiowego od powierzchni Księżyca) na 6 startujących zespołów w kategorii Multioperator, All Mode, 1,2 GHz. Zaliczono nam 116 łączności i uzyskaliśmy 603200 punktów. To o 134000 punktów lepszy wynik niż w 2022 r.
Operatorzy stacji contestowej: SP3TLJ, SQ3DZW, SP3PGN, SQ2EAR, SP3CGR, SQ3KS, SQ3KLK, SQ3EPX, SQ3OPF, SP3LCD, SP3RNY, SQ3SWF, SP3CET.

Kapitan zespołu Darek SP3TLJ

Pozdrawiam serdecznie,
Darek SP3TLJ


*Serdeczne gratulacje dla całego zespołu od prezydium ZG PZK


IV. QSL

10. Prosta aplikacja QSL

QSLbiuroMVE to prosta aplikacja, stworzona przez kolegę Mariusza SQ3MVE, wspomagająca wypełnianie kart QSL.
Jej głównym zadaniem jest weryfikacja, czy polski korespondent jest obsługiwany przez biuro QSL. Umożliwia również wydruk łączności na etykietach samoprzylepnych, o niemal dowolnych wymiarach.
Podczas startu aplikacji pobierany jest automatycznie plik osec_qsl.txt z portalu PZK, niezbędny do weryfikacji polskich znaków. Jeśli z jakichś powodów nie uda się załadować pliku automatycznie, zawsze można to zrobić ręcznie (https://pzk.org.pl/osec_qsl.txt ). Odpowiednie informacje zostaną wyświetlone w polu na dole aplikacji, obok przycisku "Zamknij".
Umożliwia ona również podgląd danych z qrz.com lub HamQTH.com.
Na chwilę obecną jest dostępna w wersji 2.0 na platformę Windows oraz Linux.

Szczegółowy opis oraz demo aplikacji znajdują się w wersji PDF Komunikatu

Aplikacja jest dostępna dla każdego za darmo.

Jednakże, jeśli uważasz, że aplikacja jest co najmniej pomocna i warto wynagrodzić pracę włożoną w jej powstanie, wesprzyj proszę autora drobną kwotą w realizacji jego marzeń na https://zrzutka.pl/pek3vm

Program można pobrać ze strony: http://sq3mve.marph.pl/qslbiuromve.php

Miłej zabawy :-)

Mariusz SQ3MVE

__________________________________________________________________

Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Janowi SP2JLR, Marcinowi SP3BBS, Stanisławowi SQ2EEQ, Mariuszowi SQ3MVE, Dariuszowi SP3TLJ, Mieczysławowi SP3CMX, Aleksandrowi SP9HNY, Tomaszowi SP3QDM, Zbyszkowi SP8AUP,


Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.


Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.


Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

Adres redakcji:
Sekretariat ZG PZK, ul. Wojska Polskiego 65A pok. 204, 85-825 Bydgoszcz

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.
Redakcja Komunikatów PZK.

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów związanych z krótkofalarstwem.
Cd. w stopce poprzednich Komunikatów PZK

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,466,171 Unikalnych wizyt