PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3644 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK 13/24 z dnia 27.03.2024
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 13/2024 z dnia 27 marca 2024 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ .


Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy wszystkim Członkom i sympatykom naszego stowarzyszenia zdrowia, radości, spokoju oraz zadowolenia z naszego wyjątkowego hobby.
Niech ten wyjątkowy świąteczny czas zaowocuje na świecie i w naszych sercach autentyczną radością oraz niesłabnącą nadzieją, także niech przypomina nam o tym, co ważne i wartościowe.

Prezydium ZG PZK, GKR PZK, Redakcja Komunikatów PZK

_______________________________________________________________________

Wesprzyj Polski Związek Krótkofalowców swoim 1,5% od podatku.
KRS 0000088401

Od początku lutego możliwe jest rozliczanie się z podatków za 2023 rok. Apelujemy do naszych członków oraz sympatyków o wsparcie Polskiego Związku Krótkofalowców swoim 1,5% od należnego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego oraz o promocję wpłat na nasze stowarzyszenie wśród znajomych. Pozwoli nam to na sfinansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć w sferze działań publicznych. W szczególności w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.
Środki z odpisu 1,5% od podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego nie są dla Związku. To są pieniądze na działalność społeczną Związku. Wasz 1,5% to poza składkowe środki, którymi możemy wesprzeć najróżniejsze zadania realizowane na poziomie lokalnych społeczności krótkofalarskich, klubów krótkofalowców, oddziałów terenowych PZK oraz finansowane centralnie, jak np. Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ czy Ogólnopolską Konferencję Uczestników i Sympatyków Programu ARISS.
W ubiegłym roku ze środków 1,5% wydatkowaliśmy ponad 70 000 zł na 36 przedsięwzięć. Najważniejszym z nich była możliwość utrzymywania urządzeń bezobsługowych na obiektach Emitel S.A., które służą wszystkim i stanowią ważny element systemu łączności rezerwowej w sytuacjach kryzysowych.

Jan Dąbrowski SP2JLR skarbnik PZK


I. Sprawy organizacyjne

1. Po Posiedzeniu ZG PZK

Posiedzenie ZG PZK odbyło się w dniu 23 marca br. w Domu Kultury Zarzewie w Łodzi i trwało blisko 8 godzin. Wzięło w nim udział 28 Członków ZG na 38, co daje frekwencję 73,68 %. Uczestniczyło w nim także 4 członków GKR oraz kilku gości w osobach: właścicielki biura rachunkowego rEwror1; Pani Ewy Rogowskiej, Jakuba SQ2PMN Admina SI PZK, Krzysztofa SP7WME, Adama SP9XUM, Artura SQ9BDB.
Posiedzenie przebiegło w bardzo konstruktywnej atmosferze, nacechowanej troską o przyszłość PZK, ponieważ było to ostatnie posiedzenie przed XXVII KZD.
Z przykrością informuję, że w posiedzeniu nie uczestniczyli bez usprawiedliwienia: Kol. Janusz SP4BEU OT-21, Krzysztof SP3EPG OT-23, Mariusz SQ7OTI OT-24, Krzysztof SP9RHN OT-28, Eugeniusz SQ9HZM OT-31.

Zarząd Główny PZK podjął następujące uchwały:

1. O przyjęciu protokołu z posiedzenia ZG PZK z 21.05.2023 r.

2. O zatwierdzeniu sprawozdania finansowego PZK za 2023 rok zamykającego się kwotą sumy bilansowej w wysokości 672620,87 zł oraz nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 55654,84 zł.

3. O przeznaczeniu kwoty 55654,84 zł na fundusz rezerwowy.

4. O przyjęciu Budżetu PZK na 2024 rok zawierającego kwotę przychodów
727 913,43. zł oraz łączną kwotę wydatków 727 763,43 zł.

5. O wysokości składek członkowskich PZK na 2025 rok w nast. wysokości:
- Składka wpisowa 0,00 zł.
- Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 40,00 zł.
- Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 120,00 zł.
- Składka dla członka zwyczajnego 160,00 zł.
- Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 40,00 zł.
- Składka dla członka wspomagającego 30,00 zł.
- Kluby zarejestrowane w OT PZK 0,00 zł.

6. O zwołaniu XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów PZK na dzień 11 maja 2024 roku, godzina 10.00, w Ośrodku rKolumna Parkr1; ul. Hotelowa 1, 95-082 Przygoń (k. Łasku).

7. O odznaczeniu Złotymi Odznakami Honorowymi PZK:

- Janusza Węgrzyna SP9FIH,
- Jana Dąbrowskiego SP2JLR,
- Mariusza Thomasa SQ2BNM,
- Krzysztofa Janczarka SP1MVG,
- Janusza Seehaber SP2GJV.


8. O odznaczeniu Odznakami Honorowymi PZK:

- Waldemara Szczublewskiego SP3TYI,
- Henryka Szczeblewskiego SQ3LMR,
- Mariana Grabowskiego SP3JSD,
- Leszka Graczyka SQ2DYF,
- Bogusława Siorka SP7IVO.


9. O przyjęciu Regulaminu Głosowań Elektronicznych wraz załącznikami. Regulamin został zmieniony w sposób umożliwiający głosowanie elektroniczne przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych typu Microsoft Teams, Google Meet, Skype, ZOOM etc.

10. O uznaniu strony internetowej pod adresem https://pzk.org.pl/kzd2024/ jako oficjalnej strony Krajowego Zjazdu Delegatów PZK 11-12 maja 2024.

Info. Piotr SP2JMR Sekretarz PZK, prowadzący posiedzenie

2. XXVII KZD coraz bliżej

Do kolejnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK zostało już tylko 45 dni. Dotychczas wybrano 46 delegatów z 28 OT czyli 5 OT nie ma delegatów. Zgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVII KZD https://pzk.org.pl/download/public/Aktualne_Regulaminy/Ordynacja_Wyborcza_na_XXVII_KZD_PZK.pdf termin powiadomienia sekretariatu ZG PZK o planowym Walnym Zebraniu mającym wybrać delegatów na XXVII KZD upłynął 24 marca br.
Ostatnie Walne Zebrania w poszczególnych OT powinny się odbyć najpóźniej 5 kwietnia br. Dotychczas delegatów nie wybrały OT05, OT10, OT12 (zwołane Walne Zebranie), OT17, OT21 i OT29. W przypadku wyboru Delegatów w trybie częściowo niezgodnym z Ordynacją Wyborczą o ważności Ich mandatów zdecyduje KZD na początku Zjazdu. Zapraszam wszystkich na oficjalną stronę XXVII KZD. Znajdują się tam wszystkie sprawy związane z KZD takie, jak aktualna lista delegatów, proponowany program Zjazdu, proponowane zmiany w Statucie PZK. Zmian proponowanych przez Komisję Statutową jest obecnie 30 i stanowią one pokaźną grupę tematów na Zjazd. Zapraszam wszystkich członków PZK do zapoznania się zarówno z zawartością tej strony, jak i proponowanymi zmianami i przekazanie swoich uwag do Komisji Statutowej lub bezpośrednio delegatom na XXVII KZD.
(stronę opracował i nią administruje Waldemar 3Z6AEF)

Info. Piotr SP2JMR

*Nocleg przed KZD. Delegaci i goście Zjazdu zainteresowani noclegiem przed KZD czyli z piątku 10 maja na sobotę 11 maja proszeni są o kontakt z Jakubem SP7Y sp7y.dx@gmail.com do 5 kwietnia.  
*Polski Związek Krótkofalowców pokrywa koszty pobytu w hotelu od 11 maja br. godz.10.00 do 12 maja br godz. 11.00.

Info. Piotr SP2JMR

3. Po Walnym Zebraniu OT-15

W dniu 24.03.2024 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Łódzkiego Oddziału Terenowego PZK, na którym wybrano delegatów i zastępców delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK.
W wyniku dokonanych wyborów delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów PZK zostali wybrani:

- Zbigniew Gniotek SP7MTU,
- Jakub Wolski SP7Y,
- Wojciech Howis SP7HKK.

Info. Jan Michalak SP7TOP Sekretarz Zarządu OT-15 PZK


II Wydarzenia

4. Dni Aktywności Województwa Lubelskiego 2024. Nowa akcja dyplomowa

Zarząd Lubelskiego Oddziału Terenowego PZK (OT 20) zaprasza do udziału w nowej akcji dyplomowej pod nazwą "Dni Aktywności Województwa Lubelskiego - 2024". Celem tej akcji jest aktywizacja jak największej liczby stacji pracujących z województwa lubelskiego, umożliwienie nawiązania QSO z różnymi gminami województwa lubelskiego oraz promocja regionu.
Akcja będzie trwać od 15 kwietnia 2024 roku do 20 kwietnia 2024 roku. Pasma 3,5 oraz 7 MHz; emisja wyłącznie SSB. Do uzyskania dyplomu będą zaliczane QSO między stacjami pracującymi z województwa lubelskiego oraz QSO między stacjami z woj. lubelskiego a stacjami spoza woj. lubelskiego. Łączności zrealizowane w tym czasie będą zaliczać się do dyplomu "Gminy Lubelszczyzny". Szczegółowy Regulamin akcji zawarty jest na stronie LogSP w zakładce "Dyplomy".
Zapraszamy do udziału wszystkie stacje krajowe i zagraniczne.

Info. Jerzy Kowalski SP8HPW, OT-20 PZK

5. Kolejna prelekcja Przemka SP7VC

Tradycyjne Topienie Marzanny na zlocie karawaningowym w Borkowie k/Kielc było okazją do zaprezentowania jej uczestnikom mojej wyprawy dookoła Wysp Owczych i Islandii. Około 150 ekip z kamperami i przyczepami co roku przybywa na kemping Uroczysko, aby pożegnać zimę i powitać wiosnę. W tym roku uczestników zlotu zainteresowałem prelekcją radiową z mojej ostatniej podróży do setnego kraju Islandii. Poznali oni piękno tych rejonów naszego globu i aspekt radiowy prowadzenia łączności z całym światem z kampera.

Info. Przemek SP7VC

6. Aktywność stacji klubowej Wirtualnego OT PZK OT73

W dniach 23-29.03.2023 r. jest aktywna stacja klubowa "sztabowa" VOT PZK, Stacja pracuje na wszystkich pasmach KF od 1.8 wzwyż, emisjami CW, SSB i FT8. Potwierdzenia QSO będą ładowane do systemu LoTW.

Zwracamy uwagę, że znak stacji jest trochę nietypowy i jest nazywany "dydaktycznym" ze względu na literę "V" w sufiksie, która to litera wielu operatorom sprawia problemy. "V" to jest w literowaniu Victor lub Violetta. No i w znaku jest "73", co powoduje czasem na telegrafii małą konsternację.
Stacja SP73VOT nadaje z różnych lokalizacji, głównie warszawskich. Koordynatorem stacji jest Adam SP5UFK. Wpisy o aktywności najlepiej jest śledzić w dx-cluster.
Operatorami stacji są: Maciej SO5MAX, Zygi SP5ELA, Adam SP5UFK, Piotr SQ5J, Jacek SQ5BPF, Grzegorz SQ4NR.
Klub dysponuje klasycznymi papierowymi kartami QSL i po zakończeniu akcji karty będą wysłane przez Biuro QSL PZK.

Info. Zygi SP5ELA

III. Sport

7. Wiadomości nie tylko DX-owe

3D2 - Fiji: Dom, 3Z9DX, ponownie będzie aktywny jako 3D2AJT z Nadi, przez 30-40 dni począwszy od 18 marca. Znak wywoławczy został wybrany na cześć zmarłego Yasuo "Zorro" Miyazawy, JH1AJT, który odszedł 23 marca 2022 roku. QSL za pośrednictwem OQRS w Club Log.

CE0Z - Juan Fernandez Islands: Felipe, CE3SX, będzie aktywny jako CB0ZIX od 21 marca do 4 kwietnia. Będzie działał głównie na 6 metrach SSB oraz FT8 (F/H). QSL poprzez LoTW, tradycyjne karty QSL nie będą dostępne.

EA - Hiszpania: Unión de Radioaficionados Españoles została założona 1 kwietnia 1949 roku. Z okazji obchodów 75-lecia URE stacje okolicznościowe będą aktywne od 1 do 30 kwietnia.
Stacje reprezentują Wspólnoty Autonomiczne i Miasta Autonomiczne kraju:
AO75AN Andaluzja
AO75GA Galicja
AO75AR Aragonia
AO75IB Wyspy Balearów, EA6
AO75CA Kantabria
AO75IC Wyspy Kanaryjskie, EA8
AO75CL Kastylia i León
AO75LR La Rioja
AO75CM Kastylia-La Mancha
AO75MA Madryt
AO75CT Katalonia
AO75MC Melilla i Ceuta, EA9
AO75CV Walencja
AO75MU Murcja
AO75EU Kraik Baskijski
AO75NA Nawarra
AO75EX Estremadura
AO75PA Księstwo Asturii
Ponadto, CQ75URE będzie aktywny z Portugalii.
Szczegółowe informacje, wyszukiwanie logów oraz OQRS (aktywowane po 30 kwietnia) można znaleźć na stronie: https://75aniversario.ure.es.

ER - Mołdawia: Stacja ER30ARM będzie aktywna od 20 marca do 30 kwietnia z okazji 30. rocznicy Stowarzyszenia Radioamatorów Mołdawii (ER1KAA). QSL via biuro, direct oraz LoTW.

FM - Martynika: Miguel, EA1BP, będzie aktywny w stylu wakacyjnym jako FM/EA1BP z Martyniki (NA-107) od 23 marca do 1 kwietnia. Weźmie udział w zawodach CQ WW WPX SSB jako TO7O. QSL za pośrednictwem LoTW lub via znak domowy.

FT/G - Glorioso Islands: Marek, FH4VVK, będzie aktywny jako FT4GL z Glorioso Islands (AF-011) od 24 maja do 19 czerwca. Ostatnią aktywność z tych wysp datuje się na 2009 rok (FT5GA), zajmuje obecnie 8 miejsce na liście najbardziej poszukiwanych DXCC według Club Log. Wyprawa jednoosobowa będzie prowadzona równolegle z działaniami zawodowymi Marka. Liczy on na codzienną aktywność na dwóch stacjach jednocześnie - jedną na FT8 i drugą na SSB lub RTTY (nie posiada wystarczającej umiejętności do CW, by poradzić sobie z dużym pileupem). Nie będzie aktywności na 6 metrach, EME ani poprzez satelitę.
QSO będą przesyłane do Club Log codziennie; dostęp do Internetu będzie możliwy przez dwie godziny dziennie, od 18 do 20 czasu lokalnego.
QSL via F4FTV (direct lub biuro); pełne przesłanie danych do LoTW nastąpi sześć miesięcy po zakończeniu DXpedycji.
Zachęcam do dodania do ulubionych stron https://ft4gl.blogspot.com/ oraz https://www.facebook.com/61557262192352, aby uzyskać więcej informacji i aktualizacji.

I - Włochy: Wypuszczona na wodę w 1904 roku "Elettra" była dwumasztowym parowym jachtem, który Guglielmo Marconi używał jako pływające laboratorium. Członkowie ARI Loano (IQ1LA) i Klubu Marconiego będą aktywni jako IY1EY, od 1 do 14 kwietnia, aby upamiętnić eksperymenty przeprowadzone na Morzu Liguryjskim między 1919 a 1936 rokiem. QSL via IQ1LA.

I - Włochy: Z okazji obchodów 150. rocznicy urodzin Guglielma Marconiego, członkowie ARI Asti będą aktywni jako IR1GM od 1 do 30 kwietnia. QSL via biuro, LoTW, eQSL lub bezpośrednio do IK1XPK.

I - Włochy: Członkowie ARI Venezia (IQ3VE) będą aktywni jako IR3POLO od 1 kwietnia do 30 czerwca. Znak wywoławczy upamiętnia 700. rocznicę śmierci Marco Polo, weneckiego kupca i odkrywcy, który podróżował przez Azję wzdłuż Jedwabnego Szlaku (1271-1295). Wszystkie QSO zostaną potwierdzone automatycznie za pośrednictwem biura.

PA - Holandia: Laurens, PF3X, i Barry, PC1K, będą aktywni jako PA24WAAD od 23 marca do 7 kwietnia z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. QSL za pośrednictwem OQRS Club Log oraz LoTW.

PJ7 - Sint Maarten: Ken, KJ9B, będzie aktywny jako PJ7KB od 30 marca do 6 kwietnia, pasmach 20 r11; 10 m na SSB oraz FT8/FT4. QSL via znak domowy.

V4 - Saint Kitts & Nevis: Pete, G0TLE, będzie aktywny jako V4/G0TLE z Saint Kitts (NA-104) od 23 marca do 5 kwietnia na CW i SSB, pasma 40 r11; 10 m. QSL via LoTW lub znak domowy. QSO zostaną również przesłane do Club Log.

Od 26 marca do 2 kwietnia, aktywni będą także V47NT (QSL via LoTW lub direct do W2RQ), V4/K5ZD (QSL via LoTW) i V4/HA1AG (QSL via znak domowy). Będą działać na CW i SSB, pasma 160 - 10 metrów i wezmą udział w zawodach CQ WW WPX SSB jako V47T (QSL via LoTW lub direct do W2RQ).

VP5 - Turks & Caicos Islands: AF3K, KH6M i W2TT będą aktywni z Providenciales (NA-002) od 26 marca do 2 kwietnia, włączając w to udział w zawodach CQ WPX SSB. Poza zawodami będą aktywni na SSB, CW, FT8 i FT4, pasma 160 - 6 metrów. QSL VQ5P via N2OO; wszystkie QSO zostaną przesłane do LoTW i Club Log.

ZD7 - St. Helena Island: Torsten, DL9GG, będzie aktywny jako ZD7GG od 23 do 30 marca, głównie na CW oraz nieco SSB, pasma 160 - 10 metrów. QSL via znak domowy lub eQSL.

Mike, DF8AN, będzie aktywny z czterech wysp karaibskich w następujących terminach:
- 29-30 marca FS/DF8AN z Saint Martin (NA-105)
- 30 marca - 5 kwietnia VP2V/DF8AN z Brytyjskich Wysp Dziewiczych (NA-023)
- 5-9 kwietnia V26MN z Antigui (NA-100)
- 9-17 kwietnia VP2MMN z Montserratu (NA-103)
- 17-19 kwietnia V26MN z Antigui (NA-100)
Będzie działał głównie na FT8 (F/H) oraz FT4, trochę na RTTY i CW, pasma 160
6 m. QSL via znak domowy direct lub biuro. Nie korzysta z LoTW.

Nadchodzące zawody:
CQ WW WPX Contest, SSB: https://www.cqwpx.com/rules.htm

Pozdrawiam Marcin SP3BBS

Informacje dx-owe uzupełnienie
HD8* - Galapagos: Rick, HD1MD (NE8Z i SP9E) i Maria, HD1MM będą ponownie aktywni z Wysp Galapagos SA-004 od 20 do 29 marca. QSL via K8LJG lub NE8Z.

HD8*. NE8Z i jego aktywności. Miałem zaszczyt osobistego poznania Ricka NE8Z i jego XYL. Było to na spotkaniu w hotelu w Warszawie zaaranżowanym przez Andrzeja SP9KR.

NE8Z jest od lat bardzo aktywny na pasmach. Pracuje wszystkimi emisjami: CW, SSB, RTTY, FT8. Znane są jego aktywacje z rejonu Karaibów i Ameryki Południowej. Był bardzo aktywny pod znakiem HC1MD, HC1MD/2, HC1MD/HC2 z Ekwadoru. Jest także posiadaczem licencji SP9E. Dziadkowie Ricka pochodzą z Polski.

Info: SP5ELA

9. CR3W w SP DX Contest 2024

Witajcie, na początku kwietnia wybieramy się na tygodniowy pobyt na Maderze.
Poinformujecie proszę Waszych czytelników i słuchaczy o planowanej pracy CR3W w tegorocznym SP DX Conteście. Przed i po zawodach będę QRV jako CT9/DJ0IF.
Do usłyszenia!

Vy 73 de Adam DJ0IF


9. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

SPAC 144 MHz to zawody aktywności UKF i odbędą się we wtorek, 2 kwietnia 2024, godz. 17:00-21:00 UTC.
Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać poprzez stronę o adresie:
http://spac.pk-ukf.pl/.

VHF FT8 Activity 144 MHz to zawody aktywności FT8, odbędą się w środę 3 kwietnia 2024, godz. 17:00-21:00 UTC. Regulamin:
https://www.ft8activity.eu/index.php/en/.

EME ARI Spring Contest od 50 MHz do 24 GHz, organizator ARI, 6-7 kwietnia 2024 r., godz. 00:00 r11; 24:00 UTC. Regulamin:
http://www.ari.it/en/eme/eme-regolamento.html.

73, Stanisław SQ2EEQ

IV. Ciekawostki

10. Historyjki Ham Radio

Piotr SQ5J pracuje w korporacji Oracle w Grecji na sesjach wyjazdowych. Dyskutujemy z Nim o odżywianiu. To teoria trzech listków sałaty dziennie.
SQ5J pisze: To zdjęcia z takiej greckiej restauracji, gdzie chodzimy na posiłki, tam jest 20 metrów takich dań, musisz pokazać co chcesz i pani tobie poda.

Taka historia. Pracuję tu w Grecji z koleżanką Greczynką. No i podczas obiadu opowiadam, że mam takie hobby, że bawię się radiem i z niego nadaję.
Ona na to, wOooow, Ty też jesteś HAM?
No to się zdziwiłem i pytam czy coś wie o tym hobby. Ona, że a i owszem, bo sama zdała egzamin i ma własny znak. Podobno dawno nie nadawała, teraz głównie nadaje na VHF.

Okazało się, że była zmuszona przez ojca do zdania egzaminu, jak była jeszcze dzieckiem. Ojciec był operatorem CW na statkach i później egzaminował wszystkich z SV, którzy chcieli zdać egzamin.
Niesamowite, pracujesz z kimś i nawet nie wiesz, że też ma pozwolenie, ale nie jest zbyt aktywna.
Piotr jest QRV z Aten w Grecji pod znakiem SV1/SQ5J/P.

Drzewo. Mówię Piotrowi - wyrzuć z okna hotelowego drut antenowy na drzewo, a On na to: tu są jakieś takie dziwne drzewa.

Info: SP5ELA. Na podstawie relacji Piotra SQ5J.
_________________________________________________________________________

Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Adamowi DJ0IF, Janowi SP2JLR, Marcinowi SP3BBS, Stanisławowi SQ2EEQ, Janowi SP7TOP, Jerzemu SP8HPW, Piotrowi SQ5J.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.


Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.


Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

Adres redakcji:
Sekretariat ZG PZK, ul. Wojska Polskiego 65A pok. 204, 85-825 Bydgoszcz


*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.

Redakcja Komunikatów PZK.

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe".

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,252,270 Unikalnych wizyt