PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 15
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK 51/23 z dnia 20.12.2023
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
Komunikat Polskiego Związku Krótkofalowców 
NR 51/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ .

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2024

Drodzy członkowie Polskiego Związku Krótkofalowców oraz czytelnicy i słuchacze naszych komunikatów!
W imieniu Zarządu Głównego PZK i Redakcji Komunikatów PZK, z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam, zdrowia, spokoju, harmonii oraz zadowolenia ze spędzonego w gronie rodziny świątecznego czasu, a z okazji zbliżającego się szybkimi krokami Nowego Roku życzymy szampańskiej zabawy w Noc Sylwestrową oraz zdrowia, szczęścia, sukcesów, realizacji planów i spełnienia marzeń w 2024 roku.

Życzymy Wam także satysfakcji z uprawiania naszego wspaniałego hobby r11; krótkofalarstwa.

Prezydium ZG PZK, GKR PZK i Redakcja Komunikatów PZK

I. Sprawy organizacyjne

1. Komunikat PZK zarejestrowany

W dniu 29 listopada br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy VII wydział Rodzinny i Rejestrowy wpisał do rejestru tytułów dzienników i czasopism Komunikat Polskiego Związku Krótkofalowców pod pozycją 21510.
Nasz Komunikat jest zarejestrowany jako tygodnik wydawany elektronicznie, a redaktorem naczelnym jest Piotr Skrzypczak.

Info. Piotr SP2JMR

*Być może jest to ostatni Komunikat w 2023 roku. To czy ukaże się 27 grudnia zależy wyłącznie od przesłanych materiałów, tzn. od tego czy będą.

2. Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w OT-31 PZK

W dniu 17.12.2023 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Rybnickim Oddziale Terenowym PZK (OT-31 PZK). Walne zebranie poprzedziło comiesięczne giełdo-spotkanie krótkofalowców i miłośników radia w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie przy ul. Traugutta 1.
O godzinie 10.15 (w drugim terminie) rozpoczęło się Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze OT-31 PZK na specjalnie przygotowanej sali obrad w MOK Pszów. W zebraniu wzięło udział 43 uczestników, z czego 40 ze zgromadzonych na sali było członkami OT-31 PZK, co stanowi 31,7% wszystkich członków Rybnickiego Oddziału PZK. Gościem specjalnym był Prezes PZK, kolega Tadeusz SP9HQJ oraz Piotr SP9TPZ z OT-29 PZK. Uroczystym akcentem Walnego Zebrania było uhonorowanie okolicznościowym grawertonem Adama SQ9S za aktywność, a w szczególności za wspieranie contestingu krajowego.

Na zdjęciu widocznym w wersji PDF: Tadeusz SP9HQJ dziękuje Adamowi SQ9S za aktywność. (Foto. Wiesław SP9V)

Wybrano nowy Zarząd Oddziału, Oddziałową Komisję Rewizyjną, Delegatów na Krajowy Zjazd Krótkofalowców i Delegata na Posiedzenia ZG PZK.
Do Zarządu OT 31 PZK zostali wybrani:

Eugeniusz Kowol SQ9HZM - Prezes
Hubert Marcinek SP9MDY - Wiceprezes
Rudolf Cop SP9RCF - Skarbnik
Adam Grzenia SQ9S - Sekretarz
Henryk Ratajczak SQ9MZ - Członek Zarządu

Do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
Grzegorz Skaba SQ9NOS - Przewodniczący
Czesław Kiełkowski SQ9ANT - Członek OKR
Mariusz Durka SQ9DIQ - Członek OKR

Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów PZK zostali:
Eugeniusz Kowol SQ9HZM i Józef Łuska SP9HVW

Członkiem ZG PZK z OT31 został Jerzy Koler SP5GEO
Na przedstawiciela z OT-31 PZK do Komisji Historycznej Krótkofalarstwa Polskiego wybrano Huberta SP9MDY. Zebranie przebiegło w koleżeńskiej i przedświątecznej atmosferze.

Info. Gienek SQ9HZM

3. Po Walnym Zebraniu Żuławskiego OT PZK

W dniu 16.12.2023 r. w Fabryce Sztuk w Tczewie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwołane przez Zarząd Żuławskiego OT-16 PZK. Jak zwykle frekwencja dopisała, w zebraniu wzięło udział 47% członków oddziału. W trakcie czteroletniej kadencji stan osobowy oddziału wzrósł o 23 osoby, w tej chwili do Żuławskiego OT-16 należy 90 osób.
Przybyły na obrady Prezes PZK Tadeusz SP9HQJ wraz z Prezesem OT-16 Jerzym SP2GUB wręczyli pendrive'y z pakietem startowym PZK kolegom, którzy niedawno zostali członkami Związku i naszego oddziału: SP2BPI, SP2EBS, SP2NBF, SP4ELO, SQ2DOL, SQ2HEG i SQ4PAO. Pakiet zawiera zapisane na nośniku informacje, zbiory dokumentów organizacyjnych, regulaminy i materiały przydatne w działalności sportowej oraz literaturę krótkofalarską. Następnie wyróżniono dyplomami kolegów: SP2BPI, SQ2DOL, SQ4MIK, SQ2EEQ, SP4I, SP2HHX, SP2HMY.

Prezes OT-16 Jerzy SP2GUB odczytał sprawozdanie, a skarbnik Grzegorz SQ2MTK poinformował o stanie finansów oddziału. Zastępca przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Zbigniew SQ2GCO odczytał protokół OKR i wniosek o udzielenie absolutorium, który w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie.
Wybrano zarząd oddziału w składzie: SP2GUB, SQ4MIK, SQ2MTK, zastępców członka zarządu: SP2EKO i SP2CYK oraz Oddziałową Komisję Rewizyjną w składzie SP2HHX, SQ2GCO i SP2HNL. Delegatem na XXVII Krajowy Zjazd Delegatów w maju 2024 r. został Stanisław SQ2EEQ.
W panelu dyskusyjnym do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynął wniosek kol. SP4ELO dotyczący wprowadzenia ułatwień podczas szkolenia operatorskiego młodzieży na sprzęcie na przykład rodzica. Dyskusję w tej sprawie podjęli również SQ4MIK, SP2HPD, SQ2EEQ, SP2IPK i SP2EKO. Przewodniczący KUW Jacek SP2EBS odczytał protokół komisji, który został przyjęty jednogłośnie.
W przerwie zebrania wykonano już tradycyjne, wspólne zdjęcie członków OT-16 PZK.
Tekst: Piotr SQ4MIK

4. Po Walnym Zebraniu Poznańskiego OT PZK OT-08

W niedzielę 3 grudnia w SP nr 18 na poznańskich Ratajach, Osiedle Armii Krajowej 100, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Poznańskiego PZK. Zebranie dokonało wyboru nowych Władz. Wybrano nowy Zarząd, który ukonstytuował się w następującym składzie: Prezes Tomasz Mańkowski SP3QDM, Skarbnik Władysław Suder SP3CET, Sekretarz Piotr Sroka SP3RAX.
Powołano również nowy skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, która ukonstytuowała się w następującym składzie: Przewodniczący Damian Bogdański SP3OL, Sekretarz Tomasz Napieralski SP3SX, Członek Przemysław Łoziński SP3MAX.
Przedstawicielami Oddziału na KZD zostali wybrani: Piotr Marciniak SP3MKS, oraz Tomasz Mańkowski SP3QDM.
Zebranie podjęło również uchwały o nowej wysokości składek oddziałowych. Szczegóły składkowe są na stronie Oddziału.
Oddział pragnie przypomnieć o organizowanych przez klub SP3ZAC w dniu 27 grudnia Zawodach Hołd Powstańcom Wielkopolskim, do udziału w których serdecznie zaprasza. Szczegóły na stronie Oddziału https://ot08.pzk.org.pl, jak również na stronie LogSP.

Info: Tomek SP3QDM

5. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Olsztyńskiego OT PZK (OT-21)

Uprzejmie zawiadamiam o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków Olsztyńskiego Oddziału PZK. Termin zebrania: 13 Stycznia 2024 r. o godzinie 10:00 I termin. W przypadku niedostatecznej frekwencji zebranie w II terminie rozpocznie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 11:00. Miejsce Zebrania: Sala Konferencyjna na parterze Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie ul. Bałtycka 37. Więcej szczegółów na stronie internetowej OT-21 PZK.

Info. Adam SP4CUF

6. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OT-18 PZK w Rzeszowie

W dniu 10 grudnia 2023 r. w budynku Klubu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 18. Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie.
Zgodnie ze Statutem PZK wybrano nowy Zarząd w następującym składzie:
Prezes: Adam Nazimek - SP8N
Sekretarz: Paweł Hadam - SO8FM
Skarbnik: Krzysztof Laskowski - SQ8ERS
Członek Zarządu: Paweł Jajko - SP8DAJ
Członek Zarządu: Artur Kółko - SP8I
Zastępcy Członka Zarządu: Agnieszka Jajko - SQ8AGA, Mariusz Moździoch - SP8OGK

Wybrano nową Komisję Rewizyjną w następującym składzie:
Przewodniczący: Gabriel Stanek - SQ8PDU
Sekretarz: Marek Woś - SQ8NQW
Członek Komisji: Leszek Chudzik - SP8IRZ
Zastępcy Członka Komisji Rewizyjnej: Andrzej Jurek - SP8QC, Grzegorz Drzymała - SP8TN

Delegatami na KZD PZK wybrani zostali:
Delegat Oddziału na Krajowy Zjazd Delegatów PZK: Adam Nazimek - SP8N
Z-ca Delegata Oddziału na Krajowy Zjazd Delegatów PZK: Paweł Hadam - SO8FM

QSL Managerem Oddziału jest: Wojciech Putyło - SP8AJK

Info. i fot.: Piotr SP8MRD - na podstawie: http://ot18.pzk.org.pl/?p=12293


II. Wydarzenia

7. Krótkofalarska choinka świąteczna w Pomorskim OT PZK w Gdańsku

W dniu 14 grudnia 2023 w godzinach przedpołudniowych przed wejściem do biura Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK w Gdańsku, powstała nietypowa, bo krótkofalarska choinka świąteczna, zresztą jest to pierwsza choinka jaka kiedykolwiek powstała w naszym oddziale. Choinka już swoim wyglądem przypomina dwie anteny typu V. Ozdoby choinkowe na tej choince mają nawiązywać do naszego hobby, pomysłodawcą choinki jest Roman SQ2RH, a żywa choinka przyjechała tutaj aż z Bieszkowic.
Do akcji zostali zaproszeni członkowie i kluby POT PZK, czekamy na pomysłowe ozdoby choinkowe do soboty 23 grudnia 2023. Na początek na choince pojawiły się gwiazdki z logo PZK i znakami członków obecnego Zarządu POT PZK oraz kilku nowych tegorocznych nasłuchowców, kilka kart QSL z naszego biura QSL, kilka bombek choinkowych, jeden numer Świata Radio. Sąsiedzi z biura obok Fundacja im. Helen Keller, dorzucili dwie garści czekoladowych cukierków.
Członkowie klubu SP2KAC w osobach Nestoriusz SP2XX i Andrzej SP2GOW, którzy przybyli dziś na umówione techniczne spotkanie klubowe, widząc co się święci wpadli na pomysł i zawiesili na naszej choince klubową kartę QSL oraz dwie lampy mocy wymontowane z klubowego wzmacniacza mocy KF, ponieważ nie mieli w klubie innych lamp, z tego też powodu gdzieś do połowy stycznia 2024 klub SP2KAC będzie pracował małą mocą, a może nawet QRP.
Zobaczymy na jakie inne pomysły ozdób choinkowych związanych z naszym hobby wpadną członkowie naszego Oddziału PZK. Jest jeszcze wiele miejsca, choinka znajduje się na pierwszym piętrze w Gdańsku przy ulicy Wita Stwosza 73/122, można tam podjechać w ciągu dnia i zawiesić swoją ozdobę, opisaną koniecznie znakiem nadawcy lub SWL.
Zdjęcia naszej choinki można już oglądać w naszym dziale Multimedia, katalog POT-PZK, link tutaj: Choinka POT-PZK 2023 .
Zapraszamy, za najbardziej oryginalną ozdobę choinkową, pomysłodawca choinki Roman SQ2RH przewiduje nagrodę niespodziankę.

Info. Roman SQ2RH

8. Film z uroczystości 20-lecia OT-35 PZK

7 października br. w Jarosławiu odbyła się podwójna uroczystość: XX. lecie powołania Jarosławskiego Oddziału Terenowego PZK i odznaczenie Medalami im. Braci Odyńców za Zasługi dla Rozwoju Krótkofalarstwa" Panów: Burmistrza Jarosławia Waldemara Palucha oraz Starosty Powiatu Jarosławskiego Stanisława Kłopota. W uroczystości tej wzięli udział dwaj przedstawiciele ZG PZK tj. Prezes PZK Tadeusz SP9HQJ i Sekretarz PZK Piotr SP2JMR. Informacja w tej sprawie ukazała się w Komunikacie Nr 41/2023 r. z dnia 11 października na stronie https://pzk.org.pl/news.php?readmore=5081. Film z tej uroczystości znajduje się na stronie https://youtu.be/FDyJVYW-a_A?si=DlKv8nNi3Jm4WvE v.

Pozdrawiam - Tadeusz SP9HQJ.

9. Świat Radio 1-2/2024

Skrócony spis treści Świata Radio nr 1-2/2024
AKTUALNOŚCI: Zawody, Kalendarz zawodów na 2024 r.
ANTENY: Antena na pasma 4 i 2 m, Uziemiona antena pionowa
TEST: Pomiary czułości i szumów własnych odiorników
PREZENTACJA: QRP-UPS do transceiverów, Zdalna obsługa transceivera
ŁĄCZNOŚĆ: Narodowy system w polskiej łączności wojskowej, Sieć AREDN,
Przenoszenie rozmów w sieci DMR
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i OT PZK
WYWIAD: ILERA promuje język esperanto
HOBBY: Radiotester RX wg SP9HVW, Miernik SWR wg SP2Z, Wzorzec czasu i częstotliwości wg 3Z6AEF
DIGEST: Różne rozwiązania radiowe
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
Spis treści rocznika 2023

Info. Andrzej SP5AHT

10. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 1-2/2024

1. Relacje z walnych zebrań oraz spotkań okolicznościowych
2. Zaduszki w Pszczelniku
3. Projekt Gambia C5SP
4. Spotkanie Autorskie ze Zbigniewem SP7LFN
5. Silent Keys

Info. Tadeusz SP9HQJ


III. Sport

11. Informacje nie tylko DX-owe

3B9 - Rodriguez Island: Stacja 3B9AT będzie aktywna z Rodriguez Island (AF - 017) od 27 grudnia do 6 stycznia, SSB, CW i FT8, pasma KF. QSL via IV3JVJ i LoTW.

F - Francja: Stacja TM100GE będzie aktywna od 22 do 31 grudnia z okazji 100 rocznicy śmierci Gustava Eiffel (27 grudnia 1923), francuskiego konstruktora. QSL via biuro.

J8 - St. Vincent: Stacja J8TT będzie aktywna od 26 grudnia do 5 stycznia, pasma 40 - 6m, emisje SSB, CW i digi. QSL via ClubLog OQRS, LoTW lub PA2LO.

PJ7 - Sint Maarten: Edmondo VA3ITA będzie aktywny jako PJ7/VA3ITA od 24 do 31 grudnia, styl wakacyjny, na SSB i CW, pasma 40 do 10m. QSL via LoTW.

PY - Brazylia: Daniel PT7BI i inni będą aktywni jako PT7AA od 23 do 30 grudnia z trzech lokalizacji WWFF w Brazylii, na SSB, CW i FT8, pasma KF. Wszystkie logi będą wrzucone na stronę wwff.co

SV - Grecja: Stacja SZ65RAAG będzie aktywna od 16 do 31 grudnia z okazjii 65 rocznicy Radio Amateur Association of Greece na pasmach KF, emisje SSB, CW i digi. QSL via LoTW.

V5 - Namibia: Eric F5LCX będzie aktywny jako V5/F5LCX od 28 grudnia do 11 stycznia. Jest to wyjazd rodzinny więc planuje pracować codziennie po parę godzin z mobila i stacji stałej, prawdopodobnie rankiem. QSL via LoTW.

Pozdrawiam
Marcin SP3BBS


12. Życzenia i zaproszenie na QSO Party

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2024 dla wszystkich członków PZK. Mam zaszczyt poinformować, że ICWC "MARCONI CLUB A.R.I. LOANO" organizuje krótkie zawody z okazji 150. rocznicy urodzin Guglielmo Marconiego. rQSO Party Day Marconi Clubr1; sobota 6 stycznia 2024 r.

Załącznikiem do niniejszego Komunikatu jest ww. Regulamin.
Z góry dziękuję za popularyzację tego wydarzenia i załączam najlepsze 73!

Tony IK1QBT
Sekretarz Klubu Marconi A.R.I. Loano

www.ariloano.it/marconiclub


13. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

SPAC- 2.3 GHz i wyżej - zawody aktywności UKF - wtorek, 26 grudnia 2023, godz. 18:00 - 22:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf.
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać poprzez stronę o adresie: http://spac.pk-ukf.pl/.

Info. Stanisław SQ2EEQ


IV. Propagacja

14. Uwagi dodatkowe Zygmunta SP5ELA do artykułu "Słońce i cykl 25"

Oryginał artykułu oraz inne ciekawe publikacje znajdują się na portalu prowadzonym przez SP8BRQ i SP3GEM: http://gb312.pl/.

* Jurek SP3GEM dokonał pewnych "skrótów myślowych". Zgodnie z zasadą, że punkt widzenia zależy od wielkości anten! Humorystycznie nieco do tego zagadnienia podchodząc.

** Mamy jeszcze pasma inne niż KF tzn. 6 m, 4 m i 2 m. Dla UK-owców to ważne pasma. Słońce, zwłaszcza w okresie wysokiej aktywności (np. generując warstwy Es), ma kapitalny wpływ na propagację na tych pasmach.

*** Do badań propagacyjnych w dużym stopniu jest wykorzystywany system portalowy PSKREPORTER (https://pskreporter.info/). Zgromadzone na nim miliardy danych cyfrowych dają możliwość analiz. System działa także w czasie rzeczywistym. Pisaliśmy już w przeszłości w Komunikacie PZK na ten temat, ale zapewne do analiz tego systemu oraz jego możliwości wykorzystania w praktyce powrócimy.

Cały materiał  jest bogato ilustrowany wykresami i inie tylko i będą one widoczne w wersji PDF

Info: SP5ELA

V. Silent Keys

SP9QMK SK

18 grudnia 2023 r. zmarł znany powszechnie na Śląsku Stanisław Kosiński SP9QMK. ŚP Stanisław był szczególnie aktywny w latach 90. ubiegłego wieku i był swoistym guru w zakresie technik cyfrowych. Był między innymi opiekunem przemiennika SR9DKA i SR9VU. Stanisław nigdy nikomu nie odmówił pomocy w potrzebie. Był bardzo lubiany przez lokalne środowisko krótkofalowców. Msza święta pogrzebowa odbędzie się 21 grudnia br. o godz. 10.00 w kościele pod wezwaniem Św. Anny w Katowicach r11; Nikiszowcu, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Cześć Jego pamięci.
Pozdrawiam - Tadeusz SP9HQJ.

___________________________________________________________________
_________________________________________________________


Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Tonyr17;emu IK1QBT,
Tadeuszowi SP9HQJ, Marcinowi SP3BBS, Stanisławowi SQ2EEQ, Romanowi SQ2RH, , Andrzejowi SP5AHT, Eugeniuszowi SQ9HZM, Piotrowi SQ4MIK, Adamowi SP4CUF, Tomaszowi SP3QDM, Piotrowi SP8MRD

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.


Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać
w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe".
_____________________________________________________________________


- MARCONI CLUB ARI LOANO -

QSO PARTY DAY EDYCJA 2024

Światowy wzrost uczestników w QSO Party, które są organizowane przez Marconi Club nadal trwa, nowa formuła "krótkich zawodów" odnotowała wzrost liczby uczestników w ostatniej 5. edycji w 2023 roku.
A.R.I. Loano proponuje również w 2024 roku szóstą już edycję Marconi QSO Party.
Celem jest przedstawienie naszego klubu nowym pokoleniom i zgromadzenie wszystkich tych, którzy naprawdę kochają i wierzą w telegrafię i promują MARCONI CLUB A.R.I. LOANO, założony 8 maja 1988 roku przez Libero Meriggi I1YXN, który był mocno zmotywowany przez słynnego DX-pedytora Baldur DJ6SI.
Nasz historyczny klub liczy ponad 940 członków na całym świecie, którzy pasjonują się tą niesamowitą i wspaniałą sztuką. Podczas tego wydarzenia postaramy się zaangażować do aktywności jak największą liczbę członków.

Data: 6 stycznia 2024 r.
Czas: 07:00 UTC - 21:00 UTC
Pasma: 20m - 40m - 80m

EMISJA: CW

Raporty: Wszystkie stacje podają wywołanie "CQ MCD".
Członkowie MARCONI CLUB A.R.I. Loano nadają RST+MC+numer członkowski w trzy cyfrowym formacie np. (599 MC123).
Nie członkowie nadają RST + numer łączności zaczynając od (599 001).

Punktacja: 5 punktów za QSO z członkiem MARCONI CLUB A.R.I. Loano 1 punkt za QSO z pozostałymi stacjami.
Z każdą stacją można nawiązać po jednym QSO na każdym z pasm. Wynik końcowy to suma punktów za QSO x mnożnik (członkowie MARCONI CLUB A.R.I. LOANO). Nie członkowie mogą robić łączności z każdą stacją.

Mnożnik: Każdy członek MARCONI CLUB A.R.I. LOANO liczy się jako mnożnik na każdym paśmie.
Logi: Dzienniki muszą zawierać prawidłową datę i czas UTC, pasmo, znak korespondenta, raport, nadany i odebrany numer. Dzienniki bez tych informacji będą sklasyfikowane jako do kontroli (CHECKLOG). Dziennik musi być tylko w formacie CABRILLO, nie innym i musi zostać wysłany do 13 stycznia 2024 roku na adres marconiclub@ariloano.it.

OPROGRAMOWANIE:
Rekomendowane jest używanie logów N1MM, SD logger, QARTest lub DXLog, które wspierają MCD contest.

WYNIK KOŃCOWY:
Wyniki zostaną uszeregowane zgodnie ze zgłoszoną sumą punktów. Jeśli dwie stacje będą mieć ten sam wynik, stacja z większą liczbą QSO będzie miała wyższą pozycję w końcowych wynikach. Jeżeli zgłoszenie zawierać będzie zbyt dużą liczbę QSO, które nie będą mogły być zweryfikowane, zgłoszenie zostanie zdyskwalifikowane i nie pojawi się w wynikach końcowych. Wszystkie decyzje Sekretarza i Award Managera MARCONI CLUB
A.R.I. Loano, organizatora imprezy są ostateczne.

NAGRODY: KATEGORIA CZŁONKOWIE MARCONI CLUB:
r6; 1° miejsce - Klucz Begali z oferty BEGALI Factory.
r6; 2° miejsce - Spersonalizowana koszulka z haftem MARCONI CLUB
r6; 3° miejsce - Spersonalizowana czapka z haftem MARCONI CLUB
KATEGORIA NIE CZŁONKOWIE:
r6; 1° miejsce - Deska
r6; 2° miejsce - Spersonalizowana koszulka z haftem MARCONI CLUB
r6; 3° miejsce - Spersonalizowana czapka z haftem MARCONI CLUB

Dyplomy: Certyfikaty w formacie PDF będą do pobrania dla wszystkich uczestników MCD.

Dyplomy wydawane przez klub: wszystkie łączności z członkami MARCONI CLUB A.R.I Loano są ważne i zaliczane do dyplomu "0;AWARD MARCONISTA". Zasady dyplomu oraz członkostwa w klubie dostępne są na stronie www.ariloano.it/marconiclub.

Przykładowa łączność:

STACJA PODAJĄCA WYWOŁANIE: CQ CQ MCD DE IK1QAD AR K
Stacja wołająca: IK1QAD de IU1XXX K
STACJA PODAJĄCA WYWOŁANIE: IU1XXX DE IK1QAD 599 MC269 K
Stacja wołająca: IK1QAD de IU1XXX 599 001 K
Mamy nadzieję, że usłyszymy się wkrótce! 73 de IK1TTD Gianpi Contest Manager Marconi Club A.R.I.Loano

Tłumaczenie: SQ9S Adam MC#889.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,609,172 Unikalnych wizyt