PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3355 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 4
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK 28/2021 z dnia 14.07.2021
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 28/2021 z dnia 14 lipca 2021 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

1. Po Mistrzostwach IARU HF Championship 10-11 lipca 2021 i SN0HQ

W ostatni weekend odbyła się kolejna edycja zawodów IARU HF Championship w której, jak zwykle wystartował Zespół SN0HQ - oficjalna reprezentacja Polskiego Związku Krótkofalowców. Przygotowanie Zespołu do startu w zawodach odbywały się już od ponad miesiąca dlatego cała logistyka łącznie z logiem sieciowym działała niezawodnie (Tnx Jurek SP6ZT). W sumie wystartowało 27 stacji SN0HQ głównych i rezerwowych z różnych lokalizacji oraz stacje kontrolne z logiem i DX clustrem.
Jeszcze w piątek wieczorem wydawało się, że praca w zawodach będzie trudna lub wręcz niemożliwa z powodu szalejących w wielu lokalizacjach burz z silnymi wyładowaniami atmosferycznymi. Na szczęście w sobotę wszystko się uspokoiło jedynie u naszej sztandarowej stacji 14 MHz CW Krzyśka SP7GIQ zasilanie wróciło dopiero wieczorem. W tym czasie pracowały stacje rezerwowe, a sumaryczny wynik na paśmie jest najlepszy od lat. Ogólnie rzecz biorąc burze i awarie nas w tym roku omijały.
Propagacja, szczególnie na 14 MHz dopisywała i pasmo było otwarte przez całą dobę. 21 MHz i 28 MHz były chimeryczne ale też pojawiały się okresowe otwarcia.
Na pozostałych pasmach propagacja była nieco gorsza niż rok temu, co nie przeszkodziło nam w uzyskaniu wyniku lepszego niż w roku ubiegłym (Raw score).
Dziękujemy stacjom polskim, które nas zawołały dostarczając cennych punktów. Na 21 i 28 MHZ stacje SN0HQ pracowały naprzemiennie z kilku lokalizacji rozrzuconych po całym kraju, jednak nie wszystkim udało się do nas dowołać. Najlepsza propagacja na SP była nocą, jednak stacji SP było w tym czasie jak na lekarstwo. Bardziej szczegółowe podsumowanie zawodów przekażę po sprawdzeniu logu i przesłanie go do organizatora.
Stacjom SP przypominam, iż log należy wysłać na stronę organizatora zawodów w formacje Cabrilo V3 w ciągu 7 dni poprzez aplikację http://contest-log-submissio.arrl.org/


Na zdjęciu widocznym w wersji PDF zespół z Wojkowic od lewej: Ryszard SP9GR, Włodek SP6EQZ, Roman SP9FOW.

73! Włodek SP6EQZ
Kapitan Zespołu SN0HQ


Regulamin IARU HF (ENG): http://www.arrl.org/iaru-hf-world-championship
Regulamin (PL): http://sn0hq.org.pl/regulamin.php
Zgłoszone logi:
http://www.arrl.org/iaru-hf-world-championship

Nowy 7-dniowy termin składania logów. Zgłoszenia muszą zostać przesłane do aplikacji internetowej nie później niż (1200 UTC 16 lipca 2021 r.).

Info: SP5ELA

I Sprawy organizacyjne

2. Po Posiedzeniu Prezydium ZG PZK 7/2021

10 lipca 2021 r. odbyło się 7. w tym roku Posiedzenie Prezydium ZG PZK. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Sekretariatu PZK tj. w Bydgoszczy. Obecni: Tadeusz Pamięta SP9HQJ prezes PZK, Piotr Eichler SP2LQP wiceprezes PZK, Mariusz Busiło SP5ITI wiceprezes PZK, Jan Dąbrowski SP2JLR skarbnik PZK, Piotr Skrzypczak SP2JMR sekretarz PZK, Stanisław Leszczyna SQ2EEQ, Krzysztof Joachimiak SQ2JK z GKR oraz zastępcy członków prezydium w osobach Marka Kulińskiego SP3AMO oraz Tomasza Mańkowskiego SP3QDM. Gościem posiedzenia na własne życzenie był Krzysztof SP7WME.

W trakcie posiedzenia były omawiane poniższe kwestie oraz podjęte stosowne uchwały.

1. Bieżącą sytuację finansową PZK zreferował Jan SP2JLR. Konta ZG PZK 10 lipca 230545,34 zł OPP 99212,92 zł na kontach OT bez osobowości prawnej jest 185613,63 zł razem 515371,89 zł. Składki w OT 3410 członków, kwota wpłaconych składek 342315 zł co stanowi 108,7 % w stos do założeń budżetu na 2021 jest więcej o 580 zł. Niż 9 lipca 2020 r. Skarbnik omówił realizację poszczególnych pozycji prowizorium budżetowego na 2021 rok. Realizacja budżetu na 2021 r. nie jest zagrożona.

2. Członkowie prezydium omówili podjęte i realizowane ostatnio działania.
a) Prezes przekazał krótką informację w sprawie Zjazdu Zespołu SN0HQ
w Kobylej Górze.
b) Prezes PZK Tadeusz SP9HQJ poinformował o uczestnictwie
w podsumowaniu zawodów pod nazwą "100. Rocznica III Powstania
Śląskiego"
c) Piotr SP2LQP i Piotr SP2JMR przekazali krótką relację z uczestnictwa
w spotkaniu rLotnisko 2021r1; w Chojnie.
d) Przedyskutowano celowość oraz formę funkcjonowania "Listy Dyskusyjnej Działaczy PZK - LDD".
e) Mariusz SP5ITI oraz Tomasz SP3QDM poinformowali prezydium o stanie uzgodnień stanowiska PZK w sprawie proponowanego porozumienia pomiędzy PZK a rThorium Spacer1; w zakresie współpracy w obszarze rozwoju amatorskiej komunikacji satelitarnej w Polsce. Stwierdzono, że rThorium Spacer1; powinno wziąć na siebie moderowanie naszych działań.
W kwestii dalszej współpracy możliwości są dwie: ramowa umowa lub list intencyjny o porozumieniu w ciągu np. 60 dni. Prezydium akceptuje podpisanie listu intencyjnego. Głosowanie za: jednogłośnie.

3. Prezydium podjęło jednogłośnie uchwałę o zwołaniu Posiedzenia Zarządu Głównego PZK na dzień 4 września 2021 r. w Centrum Promocji Kultury Warszawie Dzielnicy Praga Południe przy ulicy Podskarbińskiej 2. Jednogłośnie.
Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr1 do protokołu i zostanie wraz z projektami uchwał rozesłany do Członków ZG PZK w trybie statutowym.

4. Na zaproszenie Prezesa PZK, informację o wprowadzaniu zasad RODO w PZK przedstawił Pan Piotr Mełnicki, inspektor ochrony danych osobowych. Podkreślił On, że jako PZK nie powinniśmy zbierać danych niepotrzebnych do prowadzenia naszej działalności i że nie mamy obowiązku posiadania inspektora danych osobowych. Natomiast muszą istnieć polityka oraz związane z nią procedury ochrony danych osobowych. Musimy także informować członków o sposobie przetwarzania danych.

5. Rozpatrzono Wniosek Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ-SN6O OT11 w sprawie dofinansowania akcji dyplomowej z okazji III Powstania Śląskiego, w tym druku kart QSL dla SO100PS. Sprawę referowali Piotr SP2JMR i Jan SP2JLR. Po dokładnej analizie Prezydium podjęło uchwałę o dofinansowaniu akcji w kwocie 900 zł. Głosowanie: za 4 głosy 1 przeciw.

6. Rozpatrzono wniosek Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców (OT 10 PZK) w sprawie dofinansowania Internetu dla OT. Wniosek omówił Tadeusz SP9HQJ. Po dyskusji Prezydium nie podjęło uchwały w powyższej sprawie. Głosowanie: 4 przeciw, 1 wstrzymał się.

7. Prezydium zapoznało się z projektem zmiany Regulaminu Współzawodnictwa OT w zawodach SP DX CONTEST opracowanej przez Eugeniusza SQ9HZM. Po rozpatrzeniu propozycji Eugeniusza SQ9HZM Prezydium uznało, że nie jest właściwym organem do rozpatrywania tej propozycji.

8. Sprawa Centralnego Archiwum PZK zapoczątkowana przez Waldemara 3Z6AEF oraz propozycja archiwizacji zbiorów PZK w Archiwum w Kaliszu. Prezydium zajęło się tą sprawą na wniosek Bogdana SP3LD. Prezydium uzgodniło, że Prezes PZK upoważni Bogdana SP3LD do prowadzenia rozmów z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych w sprawie pozyskania środków na dygitalizację naszych zasobów archiwalnych.

9. Przewodniczący GKR omówił wyniki kontroli w Bydgoskim OT PZK, która odbyła się w dniu 22.05.2021r. w siedzibie Oddziału OT04.

10. Prezydium podjęło uchwały o uhonorowaniu Jacka SQ5BPF oraz Zygmunta SP5ELA za wyjątkowe zaangażowanie w Komisji SP DX Contestu 2021.

Posiedzenie trwało ok 6 godzin.

Protokół z Posiedzenia zostanie w najbliższym czasie opublikowany na portalu PZK.

Info. Piotr SP2JMR

II Wydarzenia

3. Radiowe "trzęsienie ziemi" z nagrodami.

Czy pamiętacie swoje pierwsze w życiu łączności? Te emocje, które temu towarzyszyły? To drżenie rąk, głosu, a czasami nawet brak tchur30; Teraz każdy z Was może sprawić, aby poczuł to ktoś innyr30; Zostań sprawcą pierwszego życiowego radiowego trzęsienia ziemi!!! Już za kilka dni znajdziesz na falach eteru stację SP2ZIE, która udostępni swój sprzęt dla harcerek i harcerzy NKIH Leśna Szkółka z Czernicy w Borach Tucholskich. Zaplanuj więc w dniach 16.07.- 18.07.2021 roku kilkanaście minut na łączności ze stacją SP2ZIE, gdzie pierwszy raz w życiu dzieciaki w mundurach harcerskich dotkną TRX-a i usłyszą Twój głos. Spraw przyjemność sobie i wywołaj uśmiech na twarzy niejednego dziecka.
Zapewniamy, że naprawdę warto, bo dla operatora, który w dniach 16.07. r11; 18.07.2021 roku nawiąże łączności z największą ilością młodych operatorów stacji SP2ZIE przewidziana jest nagroda rzeczowa ufundowana przez SP2ZIE Team.
Pamiętaj! Nasze wspaniałe radiowe hobby niesie radość, tym którzy mogą się z Tobą połączyć. Dlatego SP2ZIE w dniach 16.07.- 18.07.2021 roku będzie wołać i czekać na łączność z każdym z Was.

Za SP2ZIE Team Darek SP2HQY

4. Giełdy w Rybnickim Oddziale Terenowym wracają!

Comiesięczne spotkania połączone z giełdą sprzętu radiowego mają w Rybnickim Oddziale Terenowym ponad 20-letnią tradycję dlatego po blisko rocznej przerwie spowodowanej pandemią wirusa COVID 19 i obostrzeniami mającymi wpływ na możliwość zgromadzeń wracamy do organizacji "giełdospotkań" w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Tak więc, zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie przy rynku na ul. Traugutta 1 wszystkich, którym bliskie jest radioamatorstwo i krótkofalarstwo na pierwsze po przerwie spotkanie w niedzielę 18 lipca od godzinę 8.00. W trakcie spotkania połączonego z giełdą radiową będzie można wystawić sprzęt radiowy i krótkofalarski oraz elektronikę na przygotowane stanowiska, zostanie uruchomione oddziałowe biuro QSL, będzie można załatwić sprawy oddziałowe i skorzystać z kawiarenki giełdowej. Serdecznie zapraszamy!

73! Gienek SQ9HZM

5. Świat Radio 7-8.2021

Skrócony spis treści "Świata Radio" 7-8/2021

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
ANTENY: Anteny szczelinowe na 2 i 6 m
TEST: SPert1200 CYCLONE
ŁĄCZNOŚĆ: System komunikacji krytycznej oparty na radiostacjach HF, Miernictwo radiokomunikacyjne, Łączności w paśmie 6 m
PREZENTACJA: System radiowy VOKKERO, Wszechstronny Baofeng P15UV
WYWIAD: Chcemy pracować dla PZK
HOBBY: Miernik SWR i mocy, TRX QCX mini
RETRO: Transceiver Bartek II, Krótkofalowcy na tratwie Kon Tiki
DIGEST: Układy nadawczo-odbiorcze
DYPLOMY: Nowe dyplomy krajowe
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady
RYNEK I GIEŁDA

Info. Andrzej SP5AHT

6. Krótkofalowiec Polski 7-8.2021

1. Po posiedzeniu prezydium 31 maj br.
2. Zespół SN0HQ przed mistrzostwami HF IARU
3. Surwiwalia 2021
4. Wywiad z SP1C
5. Wspomnienia o SK.

Info. Tadeusz SP9HQJ

7. Zjazd SPDXC 2021. Komunikat

Tegoroczny zjazd naszego Stowarzyszenia odbędzie się w dniach 17-19 września w Hotelu Rytwiany, województwo świętokrzyskie, koło Staszowa.
Hotel "Rytwiany" to zagospodarowany Pałac, który pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Pałac otoczony jest 6-cio hektarowym parkiem. W obiekcie jest SPA i basen, z którego możemy korzystać, cały hotel jest do naszej wyłącznej dyspozycji. Miejsce jest idealną bazą do zwiedzania, dlatego też warto zaplanować urlop na dłuższy pobyt.
W tym roku bardzo trudno było znaleźć wolny hotel na Zjazd, bowiem rezerwacje z zeszłego roku zostały przesunięte na aktualny, ponadto drastyczne podwyżki cen spowodowały, że część obiektów jest poza naszym zakładanym budżetem.
Serdecznie zapraszam wszystkich Członków i Sympatyków, liczę na dużą frekwencję, przez pandemię chyba wszyscy jesteśmy spragnieni spotkań.

Miejsce zjazdu można obejrzeć na stronie internetowej:
http://www.hotelrytwiany.pl

Spotkanie rozpoczniemy kolacją w piątkowy wieczór 17 września o godz. 18.00, a zakończymy po śniadaniu w niedzielę 19 września o godz. 12.00.

Całkowity koszt pełnej oferty wynosi 390 zł od osoby. Warianty uczestnictwa:

A - pełen pobyt z wyżywieniem od piątku do niedzieli - 390zł
B - pełne uczestnictwo od soboty do niedzieli wraz z noclegiem - 290zł

Wpłaty stosowne do wybranej opcji przelewem do 15 sierpnia br. na rachunek:
15 1050 1894 1000 0022 8523 2282
Biuro Podróży HALLA ul. Kilińskiego 24, 08-110 Siedlce.

W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko, znak wywoławczy, wybrane opcje, ewentualnie ilość osób, za które dokonywana jest wpłata. Preferujemy wpłaty od razu w pełnej wysokości, co ułatwi nam ich weryfikację.
Potwierdzenie wpłaty i aktualny numer telefonu należy przesłać na adres: sp5adx@czar.pl
Bardzo proszę o jak najszybsze rezerwowanie i dokonywanie wpłat, spodziewamy się dużego zainteresowania Zjazdem, kolejność wpłat będzie decydowała
o rezerwacji wolnych pokojów.

Do dyspozycji mamy pokoje 2-3 osobowe, basen, salę konferencyjną, restaurację i wszelkie atrakcje ośrodka. Na uroczystą kolację można swobodnie wnieść własny alkohol i napoje.

Radiostacja zjazdowa może być zainstalowana już od poniedziałku 13 września.

Osoby zamierzające przyjechać kilka dni wcześniej prosimy o załatwianie wszelkich formalności we własnym zakresie poprzez bezpośredni kontakt
z hotelem bądź skorzystanie z innych hoteli nieopodal Rytwian.

Do spotkania

Radek SP5ADX

III Sport

8. Wiadomości nie tylko DX-owe

6W - Senegal: Dani EA4ATI wraca do Senegalu, gdzie będzie używał znaku 6W/EA4ATI od 80-10m tylko na SSB.
Po 3 miesiącach aktywności będzie się starał o znak 6W. QSL via EA4R.

EA - Hiszpania: Stacja okolicznościowa AM1ASX jest aktywna do 30 lipca z okazji Jubileuszowego Roku Jakubowego 2021.
Do zdobycia dyplom, którego regulamin na qrz.com QSL via EA1IQM.

Hans ON6ZK od 15 do 23 lipca spędza wakacje w Hiszpanii, skąd będzie QRV jako EA7/ON6ZK z Juan de Los Terreros.

F - Francja: TM100VQR upamiętnia 100-lecie produkcji znanej na całym świecie marki sera La Vache qui rit.
Ser jest produkowany we Francji w regionie Jura oraz Hiszpanii i Polsce.
Operatorami są Andre F5AQX, Serge F5SN, Marie F5UAY, Serge F6HFI, Laurent F8FSC i Michel F8GGZ.
Stacja będzie czynna jeszcze od 18 do 20 lipca i 1 do 2 sierpnia. QSL via F8GGZ.

HC - Ekwador: Członkowie Klubu Quito od 17 do 25 lipca nadawać będą jako HD1QRC90 z okazji 90 rocznicy klubu.
QSL via EA5GL. http://www.quitoradioclub.com/

HP - Panama: 3F200AT i 3F200NG to znaki, które usłyszymy do 30 listopada br. z okazji 200 rocznicy Niepodległości Panamy od Hiszpanii. QSL via LoTW, OQRS.

JW - Svalbard: Stacja JW0W będzie QRV od 21 do 26 lipca z Prins Karls Forland EU-063. W skład zespołu wchodzą EA3HSO, LB1QI, LA5GI, LA7GIA, LA7THA i LA8OM. W planie udział w IOTA Contest. QSL via M0OXO.

OH0 - Wyspy Alandzkie: KO8SCA Adrian po aktywności w teamie OF0HQ obecnie jest aktywny jako OH0SCA.

P4 - Aruba: Bill N4IQ i Bob ND7J odwołał planowany wyjazd na Arubę, który miał mieć miejsce od 7 do 14 lipca.

PY - Brazylia: Mor PT7ZT od 15 lipca do 13 sierpnia będzie używał znaku ZV32ZT z okazji Olimpiady w Tokio. QSL via PT7ZT.

RA - Rosja: Leonid UA3DJ pomiędzy 20 a 25 lipca będzie QRV jako R15MAKS zwracając uwagę na 15 Międzynarodowy Konkurs Lotniczy.

Slow Morse Club: W dniach od 17 do 25 lipca usłyszymy stacje EI1SMC, GB1SMC i TM1SMC z okazji pierwszej rocznicy klubu telegrafistów Slow Morse Club.
QSL za wszystkie znaki via F4IIQ.

Zawody 17 - 18 lipca 2021 r. Russian Radio Team Championship: https://ua9qcq.com/en/contestinfo.php?lang=en&t_id=116&mo=7&Year=2021
YOTA Contest 2 runda https://www.ham-yota.com/contest/

Wyniki zawodów:
YOTA Contest 1 runda https://www.ham-yota.com/contest/
Snakes & Ladders pierwsze półrocze https://eucw.org/sl2106.txt

Marti Lane OH2BH jest jednym z najbardziej znanych DX-manów na świecie, a jego książka "Where Do We Go Next" wydana w 1991 roku stała się klasykiem z ponad 12 000 egzemplarzy opublikowanych w czterech językach.
Teraz, dzięki fundacji Northern Californian DX Foundation, można ją bezpłatnie pobrać w formacie PDF pod adresem www.ncdxf.org/pages/oh2bh.html
300-stronicowa książka omawia wszystkie aspekty ekspedycji DX-owych zarówno z punktu widzenia organizatora, jak i operatora.

IARU HF 2021 zgłoszone wyniki na 3830 https://3830scores.com/currecscores.php?arg=h3qgdzjqmmyR

*Widoczne w PDF zdjęcie OH2BH zaczerpnięte: http://www.ncdxf.org/pages/oh2bh.html

Pozdrawiam Adam SQ9S

9. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

Zawody IARU 70 MHz CW & SSB - coroczne zawody Regionu 1 IARU, sobota/niedziela 17/18 lipca 2021, godz. 14.00-14.00 UTC. Regulamin zawodów:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/IARU_R1_Regulamin_zawod%C3%B3w_PL.pdf
Organizatorem zawodów jest IARU R1, i tam należy wysyłać dzienniki poprzez stronę IARU podaną w regulaminie; wysłanie logów na stronę PK UKF http://vhfcontests.pk-ukf.pl pozwoli na zestawienie wyników krajowych. Przed zawodami uruchomiona będzie funkcja pn. "Kto i skąd będzie QRV".
Bezpośredni link: https://pk-ukf.pl/zawody/kalendarz-zawodow-vhf-uhf-shf/kto-i-skad-bedzie-qrv/
ES OPEN V/U/SHF FIELD DAY - 50 ... 1296 MHz, estońskie zawody Polny Dzień, 17 r11; 18 lipca 2021, tury po 2 godz., regulamin na stronie https://www.erau.ee/en/es-open-contests

CQ WW VHF Contest - 50 i 144 MHz, 17 - 18 lipca 2021, godz. 18 - 21 UTC, światowe zawody organizowane przez miesięcznik CQ, regulamin https://cqww-vhf.com/rules.htm

SPAC - 1.3 GHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 20 lipca 2021, godz. 17:00 - 21:00 UTC
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/

Stanisław SQ2EEQ

IV. Technika


V. Informatyka i oprogramowanie


10. Eksploatacja - digital FT8

Być może jednym z elementów popularności emisji cyfrowych (w tym oczywiście np. FT8) jest to, że są one ciche. Operatorzy foniczni są głośni. Niektórzy są nawet bardzo głośni. Myślę, że nie jeden się o tym przekonał w realu! A FT8 jest cichutkie jak myszka pod miotłą!
Z pola walki stacji klubowej SP5PBE na 40 M FT8.

ilustracje widoczne w wersji PDF

73 Zygi SP5ELA

VI Prawo i przepisy

VII. Humor w PZK


Humor wraz z ilustarcjami widoczny w wersji PDF niniejszego Komuniktu

VIII. Propagacja fal radiowych

IX. Silent Key's
________________________________________________________

________________________________________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Adamowi SQ9S, Stanisławowi SQ2EEQ, Janikowi SQ9NIL, Andrzejowi SP5AHT, Tadeuszowi SP9HQJ, Dariuszowi SP2HQY, Włodkowi SP6EQZ.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.
*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,434,863 Unikalnych wizyt