PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 7
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 25/2019 z dnia 19.06.2019
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców   news: Ikonka_PDF_50px.jpg
NR 25/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.   

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/


I. Sprawy organizacyjne

1. Posiedzenie ZG PZK w Warszawie
Posiedzenie Zarządu Głównego PZK odbyło się 15 czerwca 2019 r. w Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Warszawa Praga Południe. Posiedzenie otworzył
i prowadził Prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF.
Pierwszym punktem było uroczyste wręczenie Złotej Odznaki Honorowej PZK przyznanej uchwałą ZG PZK dla Związku Harcerstwa Polskiego. ZHP reprezentowali: dh. hm. Aleksandra Klimczak - członkini Głównej Kwatery ZHP oraz dh. hm. Piotr Stanisławski SP5JRC - szef Inspektoratu Łączności GK ZHP. Złota Odznaka Honorowa PZK została przyznana Związkowi Harcerstwa Polskiego w uznaniu szeroko pojętej współpracy z PZK oraz zasług dla rozwoju krótkofalarstwa, zarówno w latach 1930-1939, jak i po II wojnie światowej.

W posiedzeniu ZG PZK uczestniczyło 22 z 36 Członków ZG PZK co stanowi
61,1 %. Niestety, nie wszyscy nieobecni usprawiedliwili swoją absencję. Na sali obrad byli obecni goście posiedzenia: pani Sylwia Dąbrowska - księgowa PZK, Krzysztof SP7WME oraz Artur SQ9BDB.
Podczas posiedzenia Zarząd Główny PZK podjął następujące uchwały:

1. ZG PZK przyjął protokół posiedzenia ZG PZK z dnia 1 grudnia 2018 roku.

2. ZG PZK działając na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 r.
3. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 roku nr 121 poz. 591) oraz Ustawy z dnia
7 kwietnia 1989r r11; Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 poz. 855
z 2001r), zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2018, w tym bilans roczny oraz rachunek zysków i strat, zamykających się kwotą sumy bilansowej w wysokości 427 376,93 zł oraz nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 93 473,52 zł.

4. ZG PZK po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 postanowił przeznaczyć kwotę 93 473,52 zł stanowiącą wynik finansowy za rok 2018 na zwiększenie przychodów w następnym roku obrotowym.

5. ZG PZK uchwałę o obniżeniu składek członkowskich na 2020 rok wg wniosku Zarządu Gliwickiego OT PZK podjął negatywnie (1 za, 19 przeciw, 2 wstrzymujących się). Składki członkowskie PZK pozostają zatem na dotychczasowym poziomie.

6. ZG PZK podjął uchwałę o przyjęciu tekstu jednolitego "Regulaminu Odznaki Honorowej PZK". Regulamin zostanie w najbliższym czasie opublikowany na portalu PZK w dziale Download-Regulaminy i rozesłany do Oddziałów Terenowych.

7. ZG PZK podjął uchwałę o zatwierdzeniu regulaminu "Ordynacja wyborcza na Krajowy Zjazd Delegatów PZK w 2020 roku". Regulamin zostanie w najbliższym czasie opublikowany na portalu PZK w dziale Download-Regulaminy i rozesłany do Oddziałów Terenowych.

8. Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2019 r. w Warszawie podjął uchwały o odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców, które otrzymują:

Wiktor Gagas, SP7EBM
Bogdan Szkudlarek, SP3LD
Jerzy Smoczyk, SP3GEM
Jerzy Gomoliszewski, SP3SLU
Grzegorz Dobrychłop, SP3RNZ
Tadeusz Jarowicz, SP3XR

9. ZG PZK podjął uchwałę o odznaczeniu Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców Kolegę Andrzeja Pawlaka, SP4DLD.

10. ZG PZK podjął uchwałę o zwiększeniu kwoty w pozycji 2.1.4 budżetu PZK na 2019 rok o 1173,63 zł, która przeznaczona zostanie na zwiększenie wynagrodzenia jednego z pracowników CB QSL, a zostanie pokryta z rezerwy budżetowej.


W końcowej części posiedzenia Zdzisław SP1II poinformował zebranych o posiedzeniu Głównej Komisji Rewizyjnej i zmianach funkcji w ramach organu kontroli wewnętrznej PZK:

  • Przewodniczący GKR Kol. Jerzy Jakubowski SP7CBG
  • Z-ca Przewodniczącego GKR Kol. Zdzisław Sieradzki SP1II
  • Sekretarz GKR Kol. Ireneusz Kołodziej SP6TRX
  • Członek GKR Kol. Krzysztof Joachimiak SQ2JK
  • Członek GKR Kol. Jerzy Najda HF1D


Protokół posiedzenia ZG PZK wraz z załącznikami będzie wysłany do członków ZG
w statutowym terminie.

Na posiedzeniu w związku z uzupełnieniem składu dokonano nowego podziału funkcji i obowiązków. Od lewej: Jurek SP7CBG - przewodniczący GKR, Zdzisław SP1II - wiceprzewodniczący, Krzysztof SQ2JK - członek GKR, Ireneusz SP6TRX - sekretarz, Jerzy HF1D (nieobecny, usprawiedliwiony).

Info. Piotr SP2JMR sekretarz PZK, foto. Stanisław SQ2EEQ


2. Jubileusz 90 - lecia powstania PZK oraz 95 - lecia IARU

W przyszłym roku obchodzimy podwójny jubileusz naszych stowarzyszeń. Jest to: 95 lat IARU oraz 90 lat powstania PZK. Z tej okazji powinniśmy zorganizować "coś" dla uczczenia tych jubileuszy, podobnie jak to było w 2000, 2005, 2010 i 2015 roku. Daty powstania są dość blisko siebie: 24 lutego 1930 - PZK i 18 kwietnia 1925 - IARU.
W jakiej formie odbędą się te obchody zależy od nas. Oczekujemy propozycji dotyczących formy uczczenia tych rocznic oraz deklaracji osób chętnych do ich organizacji lub współpracy. Korespondencję zw. Z tym tematem proszę kierować na adres: sp2jmr@pzk.org.pl

Prezydium ZG PZK


II. Wydarzenia

3. SP2PBM po IV Pikniku Bydgoskich Organizacji Pozarządowych

Należący do Bydgoskiego OT PZK Klub Krótkofalowców rEnigmar1; SP2PBM po raz
4 wystawił swoje stoisko promujące krótkofalarstwo i Polski Związek Krótkofalowców. Piknik odbył się w niedzielę 16 czerwca w godzinach 12-16 na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy. Zainteresowanie odwiedzających było dość spore, zważywszy ogólny charakter tego przedsięwzięcia. Odwiedziło nas także kilku byłych - przyszłych krótkofalowców, którzy zamierzają powrócić do naszego pięknego hobby. Na stoisku były zainstalowane 3 radiostacje z czego jedna wraz z komputerem cały czas pracowała na FT8 zaliczając ponad 50 QSO's. Nad stoiskiem górowała pionowa wielopasmowa antena typu delta stanowiąca swoisty drogowskaz i znakomicie przykuwająca uwagę odwiedzających piknik. Odwiedził nas także osobiście Pan Rafał Bruski Prezydent Bydgoszczy wraz
z asystentką. Pan Prezydent zauważył, że dzięki aktywności klubu Enigma, krótkofalarstwo staje się coraz bardziej znaną i akceptowaną wśród mieszkańców Bydgoszczy dziedziną aktywności pozazawodowej.
Stoisko zostało urządzone i obsługiwane przez dwóch członków Klubu Krótkofalowców "Enigma"SP2PBM: Krzysztofa SQ2JK oraz Daniela SQ2KLU.

Info. i foto. Piotr SP2JMR


4. Medal im. Braci Odyńców dla Adama Drzewoskiego ps. "Benon"

W dniu 15 czerwca 2019 r. delegacja PZK w składzie: Prezes Waldemar Sznajder 3Z6AEF, Zygmunt Seliga SP5AYY i Zygmunt Szumski SP5ELA przybyła do mieszkania pana Adama Drzewoskiego na Starym Mokotowie w Warszawie.

Prezes PZK dokonał uroczystego udekorowania Adama Drzewoskiego Medalem Braci Odyńców.

Medal Braci Odyńców nr 41 z wniosku Bogdana Szkudlarka SP3LD, przyznany na mocy uchwały XXV NKZD w Łodzi w dniu 18.05.2019 r. Wniosek poniżej.

Info i zdjęcia: Zygmunt SP5ELA
________________________________________

Kalisz 05.03.2019 r.
Do Pana Prezesa
Polskiego Związku Krótkofalowców

Wnioskuje o przyznanie naszemu Koledze - Adamowi Drzewoskiemu ps. "Benon" Medalu im. Braci Odyńców.

Uzasadnienie naszego wniosku jest następujące:
Przed wybuchem II wojny światowej Adam należał do Klubu Krótkofalowców Harcerstwa Chorągwi Warszawskiej - był nasłuchowcem. W konspiracji od 1939 r. - Szare Szeregi - 5. WDH. Od marca 1943 r. w komórce wywiadowczej Wd-68 ("Agaton") w ramach II Oddziału Komendy Głównej Armii Krajowej - w pracowni radiotechnicznej zajmował się naprawą radiostacji zrzutowych i sprzętu łączności, Równolegle zatrudniony w zakładach Philipsa na ul. Karolkowej
w Warszawie.

W czasie Powstania Warszawskiego Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - batalion "Pięść" - pluton "Agaton". Od września 1944 r. w plutonie osłony KG AK - kompania "Łącz 59" Adam Drzewoski ps. "Benon" w drugim miesiącu Powstania przechodzi do Śródmieścia Południowego, gdzie w budynku centrali telefonicznej zwanej Małą Pastą przy ul. Piusa XI numer 19 zajmuje się nasłuchami radiowymi głównie z Londynu na potrzeby Komendy Głównej Armii Krajowej.
Następnie w niewoli - jeniec obozu Stalag 344 Lamsdorf, przeniesiony do Stalagu VII A Moosburg.
W latach 1945-1947 żołnierz II Korpusu Polskiego we Włoszech. Po powrocie do kraju ukończył Politechnikę Warszawską. Od 1948 r. pracował w Polskim Radio, od 1958 r. w Spółdzielni "Veriton". Awansowany po wojnie do stopnia kapitana WP.

Adam Drzewoski w okresie powojennym utrzymywał kontakty z krótkofalowcami, między innymi wspomagał prace związane z budową repliki radiostacji "Błyskawica" i "Burza". Brał udział w programach emitowanych przez replikę "Błyskawicy" z terenu Muzeum Powstania Warszawskiego co roku
w obchodach rocznicowych dniu 8 sierpnia w paśmie 40. metrowym emisją AM.

Wsparcie przez Adama wielu inicjatyw krótkofalarskich w ramach współpracy
z środowiskiem powstańców warszawskich oraz Muzeum Powstania Warszawskiego jest ostatnim powodem przyznania ww. medalu niezależnie od jego służby dla naszego kraju.

Z poważaniem
Bogdan Szkudlarek SP3LD
________________________________________5. VI. RENIFER - Bachorze za nami

W lejącym się żarze z nieba, a na koniec strugach deszczu i piorunach minęło 6. Międzyoddziałowe Spotkanie Krótkofalowców w Bachorzu, od zeszłego roku oficjalnie już rReniferemr1; zwane.
Miało być pięknie, wyszło jak zawsze. To uwaga dotycząca terminu "Renifera". Organizująca imprezę Triathlon (niech będzie przeklęty) firma Marbruk z Chojnic znowu zakpiła sobie ze wszystkich dookoła. Najpierw rok temu prawie ogłosili, że organizują swoją imprezę 15-16 czerwca. No to zaplanowałem MSK na 8 czerwca 2019 r. Raptem trzy tygodnie przed pierwotnym terminem MSK przedstawiciel Marbruku zawitał do ośrodków nad Jeziorem Charzykowskim z informacją, że 8 i 9 czerwca zamykają drogi wokół jeziora. Szlag mnie trafił, pojechałem z bluzgami do firmy. Niby się tłumaczyli, że faktycznie pierwotnie miało być 15, ale musieli przesunąć na 8, srutu tutu, trąbka z drutu. Dla mnie to chore podejście, bo przecież ludzie bukują terminy w ośrodkach z 3-4 miesięcznym wyprzedzeniem, a tu trzy tygodnie przed r11; informacja: możecie sobie dolecieć na imprezę, nie dojechać. Dlatego po targach z organizatorem Triathlonu w sprawie większych okienek czasowych na dojazd dla uczestników rReniferar1; jednak przeniosłem termin z 8 na 15 czerwca.
Na marginesie. Skoro organizator triathlonu pisze do starosty i wojewody o zamknięcie dróg powiatowych i wojewódzkich na dwa dni (zresztą jedynych dróg wokół jeziora!), to czy my, organizatorzy Renifera mamy napisać wcześniej, że żądamy od tych urzędników, żeby zapewnili w wyznaczonym terminie bezwarunkową przejezdność tych dróg? Toż to jest chore, co się dzieje w tym państwie! Bo co? Bo impreza Marbruku ma 1500 uczestników, a sponsorami są spółki skarbu państwa i potentaci w produkcji napojów w puszkach i butelkach plastikowych, to wojewoda jest skłonny zamknąć jedyną drogę na dwa dni?!

Jest w Polskim Związku Krótkofalowców przynamniej 4-5 stałych wszystkowiedów, którzy w postach na różnych forach mają na wszystko radę
i pomysły, wszystko wiedzą lepiej niż niejednokrotnie sam zainteresowany, którego wiedzę, kompetencje i umiejętności komentują. Wiedzą, jak uzdrowić związek, spowodować, że za trzy miesiące będziemy silniejsi od DARC-u i ARRL-u razem wziętych. Aż dziwne, że mielą jałowo, tracąc czas na posty, zamiast zostać jednoosobowym prezydium ZG PZK i związek nasz uczynić wielkim. To pewnie i w tym wypadku mają pomysł, jak spowodować, żeby w tym kraju - niby prawa i sprawiedliwości takich numerów jak z opisanym zamykaniem drogi nie było? Więc pytam, co zrobić? Liczę na propozycje konkretnych (skutecznych!) działań. Jest jeszcze jedna szansa, jeśli wszystkowiedy nie dadzą organizatorom rReniferar1; skutecznej rady. Mamy wśród nas również prawników. Może ci koledzy mają pomysł, jak zaradzić opisanej sytuacji?

Już w momencie przekładania terminu jasnym było, że część osób nie przyjedzie. Wiadomo -  każdy planuje sobie wyjazdy i nie każdy może z tygodnia na tydzień przesuwać ich termin. Zresztą mi też to skomplikowało życie, bo nie mogłem być w dwóch miejscach na raz. Ostatecznie pojawiło się 150 uczestników. Myślę sobie, że to niezły wynik, jak na zmianę terminu trzy tygodnie przed.
W sekretariacie i przy innych pracach w dniu spotkania dzielnie mnie wspomagali Wojtek SP2ALT i Karol SP2RTA. Jak zwykle przygotowane było zaplecze socjalne (namiot i w nim stoliki na 200 osób). Poza tym, w związku z upałami i ze względów zdrowotnych, każda rejestrująca się na spotkaniu osoba dostawała butelczynę wody gazowanej, żeby nam z odwodnienia nie padła. Dostępna była też kawa, herbata, ciasteczka.
W trakcie oficjalnego otwarcia wręczone zostały podziękowania kolegom, którzy w dotychczasowej historii rReniferar1; wspomogli organizację imprezy. Akcentem szczególnym było uhonorowanie Leszka SQ2DYF, członka PZK w OT04 za dotychczasowe osiągnięcia sportowe. Zarząd Oddziału postanowił nagrodą rzeczową (TRX FM UKF) docenić niesamowity wyczyn - od roku 2012 do 2018 Leszek w ramach rywalizacji SPCM w kategorii stacji QRP zajął rok w rok I miejsce!

Jak zawsze poza spotkaniami typowo towarzyskimi była możliwość coś sprzedać (giełda) i kupić (stoisko HamRadioShop). Żeby również można było wynieść coś dla ducha, przygotowane zostały prelekcje tematyczne. W tym roku to: Paweł SP2FP - Szerokopasmowy symetryzator antenowy KF oraz krótka informacja o nowym projekcie trzypasmowego TRX-a (faza zmontowanego prototypu w płytkach PCB i w obudowie). Roman SQ2RH - "Husarek" rafy i mielizny. Moje doświadczenia w montażu TRX-a, napotkane problemy i sposoby ich rozwiązania - Henryk SP2JQR - Wykorzystanie układu U418 w urządzeniu nadawczo-odbiorczym. Przemek SP7VC - przedstawił "Moje wyprawy - dawka egzotyki kulturowo-geograficzno-radiowej, czyli opowieść z jednej z radiowych wypraw do całkiem odległego końca świata". Jak zawsze prelekcje zebrały spore grono słuchaczy i nie zabrakło po nich pytań.
Ponieważ jasnym stało się, że monopol loteryjny to domena państwowa, więc organizatorzy zrezygnowali z loterii z nagrodami. W tym roku rozdano wybranym osobom pamiątki, które będą im przypominać o udziale w 6. "Reniferze".
Około godziny 19 większość uczestników zaczęła się rozjeżdżać. Pozostali ci, którzy zaplanowali nocleg i udział w ognisku. To ostatnie rozpoczęło się o 21. Tym razem zaopatrzenie (kiełbaski, ogórki kiszone, ketchup i musztardę, chleb, tacki, sztućce) zapewnili organizatorzy. Każdy mógł brać, ile chciał i nikt nie krzyczał "Po jednej kiełbasce, bo zabraknie dla innych!". Chciał kto dwie lub trzy, to sobie upiekł. Było super do 22. Potem też było super, tylko inaczej. Najpierw zaczęło błyskać, potem trochę kapać. Niby wszyscy tacy odważni i nie z cukru, ale tak -  raczkiem, raczkiem i pod drzewko. Jak zaczęło bardziej kapać, to wszyscy chodu do pawilonu mieszkalnego na krzesełka w holu. Oczywiście bez przesady, nie było tak źle, każdy 1-2 kiełbaski zdążył sobie usmażyć w ognisku. Tylko potem jeden ambitny strażak-ochotnik wodą z ogórków próbował zagasić ognisko. Nie wiem który, ale do końca życia mu tego nie wybaczę! Myślałem zrobić rano biznes życia r11; sprzedawać po 10 zł za szklaneczkę. A tu r11; dr30; A przecież potem lunęło tak, że strugi deszczu jak warkocze z nieba wyglądały. Każde ognisko by zagasiło. I jeszcze pioruny waliły tu i tam, i wszędzie.
Oczywiście deszcz nas nie załatwił na dobre, bo impreza się rozkręciła w holu pawilonu, Heniu SP2JQR przywiózł akordeon i (jak rok temu) zaczął przygrywać, zrobiło się biesiadnie, były nawet tańce. A o 24 wszyscy poszli grzecznie spać.

6. Renifer minął, głosy było słychać w 98% zadowolenia. Drobne niedoróbki poprawi się na 7. spotkaniu, na które zapraszamy za rok w okolicach 2-3 weekendu czerwca. Na stronie sp2lqp.pl umieszczone jest zdjęcie uczestników, które można sobie pobrać. Tam też (wreszcie, odzyskałem dostęp do strony) pojawią się informacje o RENIFERZE w roku 2020.

Uczestnicy 6 spotkania w Bachorzu

Piotr Eichler SP2LQP


6. Aktywność stacji "ENIGMA"

Nasi rodacy z Anglii przygotowują aktywność radiową z okazji 80-rocznicy przełamania kodu Enigmy*.
Aktywność od 1 lipca do końca sierpnia 2019 r. Znaki i grafik aktywności jest taki:
GB80ENI 01.07-28.08.2019
GB4ENI 29.07-25.08.2019
GB2ENI 15.07-11.08.2019
Zdjęcie: By User: Jszigetvari, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=461691
* https://pl.wikipedia.org/wiki/Enigma

Info: Wald N4PL


Nie tylko Enigma*
Ciekawy, ponad dwugodzinny materiał filmowy na temat maszyny szyfrującej
Enigma oraz polskiego radio wywiadu na Niemcy w latach 1918r11;1939 znajduje się na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=cmNoNjxc0k4&feature=share.
Polecamy obejrzenie tego ciekawego filmu.
A skoro mowa o Enigmie, to Krzysztof MA0/SP3TUV informuje o inicjatywie
4 polskich krótkofalowców zamieszkujących na terenie Wielkiej Brytanii ubiegających się o przyznanie od władz brytyjskich okolicznościowych znaków radiowych dla upamiętnienia 80. rocznicy przekazania przez wywiad polski sekretu Enigmy wywiadowi brytyjskiemu i francuskiemu. Tymi krótkofalowcami są: Wojciech G0IAD, Karol G0UNU, Fryderyk M0MLH i Krzysztof M0AXH. Koledzy ci zamierzają być aktywni na pasmach radiowych w lipcu i sierpniu br. Warto przypomnieć, że 20 lat temu z terenu Blatchley Park pracowała radiostacja pod znakiem okolicznościowym GB60ENI, a inicjatorami tej aktywności byli: Krzysztof M0AXH, Simon GW0NVN, Kazimierz SP2FAX i Sylwester SP2FAP.

Info: Tadeusz SP9HQJ
*SP5ELA: Tekst z Krótkofalowca Polskiego 07/2019

7. Skrócony spis treści Świata Radio 7/2019

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
ANTENY: Anteny Komunica na 2 m i 70 cm, Antena HF na 160-17 m
TEST: Yaesu FT-70DR
PREZENTACJA: Kamery Wi-Fi
ŁĄCZNOŚĆ: Praca w paśmie 6 m, Nowości EUROPOLTECH 2019
Świat KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK
WYWIAD: Z wizytą u SQ2AJN
HOBBY: Minitransceivery QRP MAS, PA-200 wg SP4LVC (cz.1)
DIGEST: Arduino w krótkofalarstwie
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA8. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 7/2019

XXV NKZD informacja i fotoreportaż
Posiedzenie Prezydium ZG PZK 18.05.19
Operacja ŁOŚ 2019- reportaż
Spotkanie zespołu SN0HQ
Nie tylko rEnigmar1;
Monk Apollo SV2ASP s.k.
Silent Keyr17;s

*Krótkofalowiec Polski jest wydawany na 6 stronach.

9. Podkarpacki Oddział PZK OT05 zaprasza


6 lipca 2019, godz. 9:00 - Startujemy po raz ÓSMY!
Spotkanie Krótkofalowców i Sympatyków Radia na Górze Liwocz koło Jasła

Serdecznie zapraszam w imieniu własnym oraz współorganizatora Podkarpackiego Oddziału PZK w Krośnie na ósme już Spotkanie Krótkofalowców oraz sympatyków fal radiowych wraz z rodzinami w Rezerwacie Przyrody Góry Liwocz SPFF1049, które odbędzie się zgodnie z tradycją w miejscu zainstalowania trzech przemienników.
Spotkanie odbędzie się w sobotę 6 LIPCA 2019 od godziny 9:00.
Dołożymy wszelkich starań aby i tym razem nie zabrakło atrakcji dla uczestników, żeby w programie spotkania każdy znalazł coś dla siebie. Impreza na Górze Liwocz to prze wszystkim jej wspaniali goście, i tym razem mocno liczymy na Waszą obecność.
W imieniu Organizatorów spotkania
Wiesław SP8NFZ
10. OTC i grawerton dla SP5BBG
W imieniu Prezesa OTC (Old Timer Club) PZK przekazałem w dniu 13.06.2019
r. kol. Tadeuszowi SP5BBG grawerton wydany z okazji 100 lecia Powstania
Wielkopolskiego za uzyskanie czołowego miejsca w rankingu stacji biorących
udział w akcji krótkofalarskiej.
Wydarzenie miało miejsce na terenie Warszawskiego Klubu Łączności SP5KAB
w Warszawie.

Poinformowałem kolegów klubowych o przeprowadzonej akcji krótkofalarskiej
oraz przekazałem informacje o działalności klubu OTC PZK.

Na zdjęciu Tadeusz SP5BBG z grawetronem. Fotografie wykonał Jacenty SP5TA.

Info: Zygmunt SP5AYY


III. Sport


11. Zmiana terminu Zawodów Poznańskich
Szanowni Koledzy,
proszę o zamieszczenie w dzisiejszym komunikacie radiowym Sekretariatu ZG PZK krótkiej informacji o zmianie terminu Zawodów Poznańskich, które odbędą się w najbliższą sobotę 22 czerwca.
W imieniu managera Ogólnopolskich Zawodów Krótkofalarskich ''Poznański Czerwiec 1956'', określanych także jako Zawody Poznańskie, Kolegi Pawła Frydrycha SP3OKA oraz ich organizatora Zarządu Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK pragnę poinformować i serdecznie zaprosić do uczestnictwa w tegorocznej edycji tych zawodów, mających na celu upamiętnienie kolejnej 63. rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956, w tym szczególnie uczczenie pamięci ofiar i uczestników tamtych wydarzeń, promocję Poznania w kraju i poza jego granicami, a także podnoszenie umiejętności operatorskich stacji indywidualnych, klubowych i nasłuchowych. Nastąpiła, w stosunku do roku poprzedniego, zmiana o tydzień terminu ich przeprowadzenia. Zawody odbędą się w najbliższą sobotę 22 czerwca, między godziną 5:00 a 5:59 UTC na paśmie 3,5 MHz, emisje CW i SSB. Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie www Oddziału Poznańskiego PZK pod adresem https://ot08.pzk.org.pl
W szczególności zapraszam do udziału w zawodach stacje z Poznania i powiatu poznańskiego.
Info Jacek SQ3OPM
Dodatkowo przesyłam do wykorzystania pliki z regulaminem zawodów, zarówno w formacie DOC, jak i PDF.
Z góry dziękuję za zamieszczenie wyżej podanej informacji w dzisiejszym komunikacie
Jacek SQ3OPM
Prezes Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK
*Regulamin w załączniku

________________________________________

IV. Technika i oprogramowanie

V. Silent Key

SP3NYT s.k.
Z żalem zawiadamiam, że 14 czerwca 2019 roku, po długiej chorobie w wieku 80 lat odszedł od nas do krainy wiecznych DX-ów Kolega Antoni Trembowicz SP3NYT z Gorzowa Wlkp. Antoni przez wiele lat był kierownikiem Radioklubu ZW LOK SP3KCL w Gorzowie Wlkp. Wyszkolił wielu krótkofalowców. Był lubianym i uczynnym kolegą. Pracował aktywnie na pasmach amatorskich KF i UKF.

Śp. Antoni SP3NYT w latach młodości przy radiostacji.

Cześć jego pamięci - spoczywaj w spokoju.

73 Mietek SP3CMX


SP4JAE S.K.

Smutna wiadomość. Do krainy wiecznych DX-ów odszedł Waldemar Kosakowski SP4JAE z Kętrzyna, członek Olsztyńskiego OT PZK, i członek OKR OT21.
Był świetnym operatorem telegrafistą, niesamowicie przyjacielski człowiek zawsze służący pomocą młodszym kolegom.
Pogrzeb odbył się w Kętrzynie w środę 19.06.2019 r.

Krzysztof SQ4AFJ


Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Waldowi N4PL, Mieczysławowi SP3CMX, Andrzejowi SP5AHT, Piotrowi SP2LQP, Staszkowi SQ2EEQ, Wiesławowi SP8NFZ, Jackowi SQ3OPM, Krzysztofowi SQ4AFJ.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl. W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz na usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe PZK.


Załącznik
POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW
ODDZIAŁ POZNAŃSKI


Źródło: http://www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl
Poznański Czerwiec 1956, tym mianem określa się pierwszy w PRL strajk generalny połączony z demonstracjami ulicznymi, krwawo stłumiony przez wojsko i milicję w końcu czerwca 1956 roku. Poznański Czerwiec miał istotny wpływ na późniejsze tzw. przemiany październikowe w Polsce oraz krwawo stłumione
Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie
Poznański Czerwiec 1956
(Zawody Poznańskie)
Regulamin
1. Cele zawodów: upamiętnienie rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956, w tym szczególnie uczczenie pamięci ofiar i uczestników tamtych wydarzeń, promocja Poznania w kraju i poza jego granicami, podnoszenie umiejętności operatorskich stacji indywidualnych, klubowych i nasłuchowych, aktywizacja środowiska poznańskich krótkofalowców, a także krótkofalowców węgierskich.
2. Organizator: Polski Związek Krótkofalowców - Oddział Poznański (61-809 Poznań, ul. św. Marcin 80/82, pok. 336, e-mail: pzk_ot-08@wp.pl). Zawody patronatem honorowym objęły stowarzyszenia kombatanckie, a ich managerem jest Paweł Frydrych SP3OKA sp3oka@wp.pl.
3. Uczestnicy: licencjonowani radiooperatorzy stacji indywidualnych, klubowych i SWLs,
z użyciem jednego nadajnika, przy ograniczeniu mocy doprowadzonej do anteny 100 W (nie dopuszcza się używania więcej niż jednego własnego znaku wywoławczego). Wszyscy uczestnicy muszą swoje QSOs/HRDs przeprowadzić w sposób określony niniejszym Regulaminem oraz terminowo przesłać organizatorowi swój log do klasyfikacji.
4. Termin: czwarta sobota czerwca, w 2019 roku przypada to w dniu 22 czerwca, godz. 05:00-05:59 UTC. Obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.
5. Pasmo i emisje: 3,5 MHz, emisje CW i SSB, zgodnie z obowiązującym IARU R1 Band Plan HF. Nie zalicza się łączności cross-band i cross-mode.
6. Wywołanie: na CW r11; rtest SPr1;, na SSB - rWywołanie w Zawodach Poznańskichr1;.
7. Klasyfikacje:
A r11; stacje poznańskie r11; miasto Poznań i powiat poznański /POZNAŃ/
B r11; stacje klubowe /MO/
C r11; stacje indywidualne /SO/
D r11; stacje nasłuchowe /SWLs/
Uczestnik zawodów nadawca może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie przy przeprowadzeniu co najmniej 5 QSO. W przypadku mniejszej liczby QSO zgłoszony do klasyfikacji log zostanie użyty tylko do kontroli (CHECKLOG).
8. Raporty i grupy kontrolne:
- stacja okolicznościowa SN1956PPC (via SP3PGR) i stacja SP3KPH podają: RS(T) + literę O, np. 59(9)O,
- stacje pracujące z terenu Poznania lub powiatu poznańskiego podają: RS(T) + litery PZ, np. 59(9)PZ,
- stacje, których operator nosi imię Piotr lub Paweł (patronów Poznania) podają: RS(T) + litery PP, np. 59(9)PP (w przypadku Piotrów i Pawłów pracujących z Poznania lub powiatu poznańskiego: RS(T) + litery PZP),
- pozostałe stacje, w tym pracujące spoza granic Polski podają tylko RS(T), np. 59(9).
Z daną stacją można podczas zawodów przeprowadzić maksymalnie 2 łączności r11; po jednej w określonym wyżej rodzaju emisji. Za bezbłędne QSO uważa się łączność, w której obie stacje wymienią poprawnie swoje znaki wywoławcze, raporty i grupy kontrolne, pasmo i rodzaj emisji, logując te dane przy rozbieżności czasu UTC nie większej niż 3 minuty (dotyczy to również dziennika z prowadzonych nasłuchów).
9. Punktacja: za każde QSO/HRD uczestnicy zawodów otrzymują, zgodnie z niżej podanym wykazem:
- ze stacją okolicznościową SN1956PPC lub stacją SP3KPH (litera O w grupie kontrolnej) r11; 10 pkt.
- ze stacją, której operator nosi imię Piotr lub Paweł pracującą z Poznania lub powiatu poznańskiego r11; 5 pkt.
- ze stacją pracującą z Poznania lub powiatu poznańskiego (litery PZ w grupie kontrolnej) r11; 3 pkt.
- ze stacją , której operator nosi imię Piotr lub Paweł (litery PP w grupie kontrolnej) r11; 2 pkt.
- z pozostałymi stacjami r11; 1 pkt
10. Mnożniki:
Uczestnik zawodów otrzymuje mnożnik o wartości jeden za przeprowadzone QSO/HRD ze stacjami: okolicznościową SN1956PPC (O), SP3KPH (O), pracującymi z terenu Poznania lub z powiatu poznańskiego (PZ), a także stacjami których operator nosi imię Piotr lub Paweł (PP) bądź w obu tych sytuacjach (PZP).
Mnożniki za QSO/HRD z każdą wyżej podaną stacją (znakiem) będą przyznawane jednokrotnie, niezależnie od ilości przeprowadzonych z nią łączności (nasłuchów). Stacje uczestników spełniające ww. kryteria będą miały również przyznany określony wyżej, stosownie do danej sytuacji jeden mnożnik. Każdy z uczestników zawodów przystępuje do nich z mnożnikiem równym jeden. Kolejne będą przyznawane według wyżej podanych zasad.
11. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs/HRDs pomnożona przez sumę uzyskanych mnożników. Przy nasłuchach, punkty i mnożniki przyznawane będą za obie wykazane w logu stacje.
12. Nagrody:
- za zajęcie I miejsca w poszczególnych kategoriach r11; puchar + dyplom,
- za zajęcie miejsc od II do III w poszczególnych kategoriach r11; dyplomy,
- wszystkim pozostałym uczestnikom zawodów przyznane będą elektroniczne Certyfikaty udziału w zawodach (plik w formacie PDF).
Puchary będą przyznane przy sklasyfikowaniu co najmniej 5 uczestników w danej grupie klasyfikacyjnej. Możliwe jest przyznanie przez organizatora, w zależności od pozyskania sponsorów nagród rzeczowych i drobnych upominków. Stosowna informacja zostanie podana na stronie internetowej Oddziału Poznańskiego PZK http://ot08.pzk.org.pl najpóźniej na tydzień przed ustalonym terminem zawodów.
13. Dziennik zawodów: w postaci pliku w formacie cabrillo CBR, z podaniem jako nazwy pliku znaku wywoławczego stacji uczestnika pisanego małymi literami, np. sp3abc.cbr powinien być dostarczony w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2019 roku na adres e-mailowy pzk_ot-08@wp.pl. W temacie e-maila uczestnik wpisuje tylko własny znak wywoławczy. Wykaz nadesłanych logów zostanie zamieszczony na stronie www Oddziału Poznańskiego PZK. Dopuszcza się także przesłanie logu w podanym wyżej terminie na platformę https://logsp.pzk.org.pl.
14. Termin i miejsce ogłoszenia wyników: wyniki zostaną podane na stronie www organizatora, patronatów oraz na portalu PZK do końca czerwca 2019 roku.
15. Komisja zawodów pod przewodnictwem Pawła Frydrycha SP3OKA dokona sprawdzenia nadesłanych logów. Powodem dyskwalifikacji będzie nieprzestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu, a decyzje komisji zawodów będą ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Komunikat PZK 25/2019
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,415,404 Unikalnych wizyt