PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3426 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 07/2019 z dnia 13.02.2019
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców news: Ikonka_PDF_50px.jpg
NR 07/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową.

I. Sprawy organizacyjne

1. 1. XXIV NKZD PZK - co dalej?

19 stycznia 2019 r. delegaci zjechali do Warszawy na kolejny w tej kadencji Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZK. Zjazd ten został zwołany przez Zarząd Główny, na podstawie wniosku złożonego przez Główną Komisję Rewizyjną. Na 61 wybranych w oddziałach delegatów, stawiły się 43 osoby. Z części oddziałów nie było pełnej reprezentacji, natomiast z następujących oddziałów nie było nikogo: OT 10; OT 17; OT 18; OT 21; OT 24; OT 28; OT 35. Możliwe że te braki miały znaczący wpływ na przebieg zjazdu i były decydujące przy poszczególnych głosowaniach. Ciekawi mnie jak swoją nieobecność, te osoby wytłumaczą kolegom w swoich oddziałach.
Otwarcie Zjazdu, wybory niezbędnych komisji to rutynowe działania, które choć z oporami udało się przeprowadzić. Wszyscy oczekiwali na sprawozdanie GKR-u, przedstawione przez Jerzego HF1D, który przez ponad godzinę informował o błędach, pomyłkach i brakach w dokumentach PZK, szczególnie w tych finansowych. GKR informowało także o nietrafionych wydatkach Prezydium ZG PZK. Można było odnieść wrażenie, że lada moment zjawią się specjalne służby, które zabiorą winowajców ze sobą. Po przerwie, głos zabierali poszczególni członkowie Prezydium ZG PZK, a na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie prezesa PZK, Waldemara 3Z6AEF.
Prezes, odniósł się do większości zarzutów przedstawionych w sprawozdaniu GKR i wyjaśnił co i dlaczego oraz z czego to wynikało. Mówiąc najkrócej, nie było tak poważnych uchybień jak to przedstawił Jerzy HF1D, a wynikało to najczęściej z nadinterpretacji analizowanych dokumentów lub specyficznego spojrzenia przewodniczącego GKR na działanie Prezydium ZG Związku. Były także skargi GKR do organu nadzoru w Warszawie, które po złożeniu wyjaśnień przez Prezydium były kończone bez wydawania zaleceń (z wyjątkiem konieczności zwołania NKZD, który właśnie się odbył).
O dalszym przebiegu zjazdu zadecydował punkt 11 porządku obrad o treści: "Głosowanie wniosku GKR PZK o skrócenie kadencji władz PZK". W świetle opinii prawnej, a także dużej liczby delegatów, punkt ten był niezgodny ze statutem PZK i w głosowaniu został odrzucony. Powodowało to, że dalsze punkty porządku obrad (od 12 do 25) nie miały sensu. Mówiąc najprościej, wniosek GKR o zwołanie NKZD PZK wraz z porządkiem obrad został bardzo źle przygotowany i łamał podstawowe zapisy statutu PZK.

Osobiście chciałbym zwrócić uwagę na dwie sprawy poruszone przez GKR:

-  Prezes PZK odniósł się do uchwały nr 1 GKR z dnia 27.06.2016 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. umów między członkami zarządu a PZK, w której stowarzyszenie (PZK) reprezentuje Jerzy HF1D. Kilkukrotnie prosiłem przewodniczącego GKR o udostępnienie tej uchwały, ostatni raz osobiście, podczas NKZD w 21.04.2018 r.. Za każdym razem otrzymywałem zapewnienie, że niebawem ją otrzymam. Na XXIV NKZD w dniu 19.01.2019 r., okazało się że takie uchwały nie ma, ona nie istnieje. To zdumiewające, że pierwsza informacja GKR po jej wybraniu okazuje się kłamstwem i oszustwem tego organu, który powinien stać na straży praworządności i pilnować przestrzegania prawa.

-  Druga sprawa to informacja przewodniczącego GKR, że pracująca od 2012 roku Komisja Statutowa nie przygotowała propozycji do zmian w statucie PZK. To także wielkie kłamstwo Jerzego HF1D. Na XXII KZD w 2016 roku jaki odbył się w Burzeninie, Komisja Statutowa przygotowała propozycje zmian, które zostały wpisane w komputerowy plik statutu PZK. Praca nad zmianami statutu PZK zakończyła się w dniu 16.03.2016 r. i w tym dniu komputerowy plik statutu został wysłany do Sekretariatu ZG PZK, skąd na płytach CD trafił z innymi materiałami do wszystkich delegatów na KZD. Z kolei na XXIII NKZD jaki miał miejsce w dniu 21.04.2018 r., Komisja statutowa przy współpracy z Prezydium ZG PZK przygotowała pakiet zmian w statucie dostosowujący go do aktualnej ustawy "Prawo o stowarzyszeniach", co miało miejsce na w/w zjeździe. Jeżeli te dwa opisane zdarzenia w jasny sposób dyskredytują działania GKR a może tylko jej przewodniczącego, to jaką wiarygodność mają inne decyzje i dokumenty wytworzone przez ten organ?

To, że XXIV NKZD nie wypracował żadnych decyzji (poza skierowaniem statutu do prawników), to nie wina delegatów. Jest to wina GKR, która nie potrafiła przygotować zgodnego z obowiązującym prawem wniosku o zwołanie NKZD.

Do końca aktualnej kadencji władz pozostało około półtora roku. Ten czas powinien wystarczyć na wypracowanie kierunku zmian i przygotowanie odpowiedniego statutu PZK, zgodnego z oczekiwaniami członków.

Krotoszyn, 25.01.2019 Zdzisław SP3GIL
Delegat OT PZK nr 27

2. Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze OT-29

Zarząd Górnośląskiego Oddziału Terenowego PZK informuje, że w dniu 02 marca 2019 roku w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, ulica Krauzego 1 sala 23 odbędzie się Walne Zebranie OT-29 PZK. Pierwszy termin statutowy godzina 10:00 drugi termin statutowy godzina 10:30.

Najważniejsze punkty porządku obrad:
- Przedstawienie sprawozdania skarbnika oddziału za ostatnie 4 lata
- Wyłonienie kandydatur do zarządu OT i OKR (min 8 osób)z grona zebranych
- W trakcie przygotowania kart wyborczych pytania do ustępującego zarządu oraz dyskusja.
- Przeprowadzenie wyborów tajnych.
- W trakcie prac komisji wyborczej dalsza dyskusja i odczytanie protokołu ustępującej OKR.
- Ogłoszenie wyników wyborów.
- W trakcie konstytuowania się nowego składu zarządu OT odczytanie ustaleń komisji Uchwał i wniosków (formułowanie uchwal pod glosowanie).
- Przedstawienie przez nowo wybranego prezesa składu zarządu.
- Przedstawienie przez nowo wybranego przewodniczącego OKR jej składu.

Info. Marian SP8MI

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze Pomorskiego OT PZK

Zgodnie ze statutem PZK w tym roku zostaje zwołane Walne Zebranie Sprawozdawcze OT09. Termin to 09.03.2019 - sobota, godz. 10:15, Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27/31 w Gdyni.

Zapraszamy serdecznie członków i sympatyków Pomorskiego OT PZK oraz przedstawiciela Prezydium ZG PZK na to zebranie. Planujemy przeprowadzić je sprawnie w ciągu 2 godzin.

Członkowie OT otrzymali powiadomienie zawierające porządek obrad Walnego Zebrania. Informacja powyższa znajduje się także na stronie internetowej OT09.

Info. Wojtek SP2ALT sekretarz OT09

II. Wydarzenia

4. ŁOŚ 2019 nadchodzi

Tylko kilkadziesiąt dni dzieli nas od największej imprezy krótkofalowców ŁOŚ 2019. Tradycyjnie w ostatni weekend maja tj. 23-26.05.2019 r. spotkamy się na naszej górce w gminie Rudniki pow. Olesno woj. opolskie JO91IB.
Intensywne przygotowania trwają od października ub.r. i już teraz widać że szykuje się odlotowa impreza.
Duże zainteresowanie przejawiają zagraniczni koledzy którzy już u nas gościli ale też i nowi, bo chcą zobaczyć jak to wygląda w realu.
W programie nie zabraknie na pewno komandosów z Lublińca ze sprzętem łączności, ciekawych prelekcji technicznych i wyników SP DX Contestu. Swoje stoiska wystawią też znane firmy z SP i EU z najnowszym sprzętem dla krótkofalowców. Wystawców prosimy o zgłoszenia na miesiąc wcześniej.
Szczególną uwagę organizatorzy zwrócą na bezpieczeństwo i dlatego każdy uczestnik otrzyma w sekretariacie identyfikator bez którego niestety nie będzie mógł się poruszać na terenie imprezy. Zadbają o to specjalnie powołane służby i wszyscy wiemy dlaczego tak musi być.
Tak jak do tej pory było nie potrzeba wcześniejszych zgłoszeń, wystarczy na Łosia przyjechać i dokonać rejestracji.
Wszyscy dla których radio jest wartością nadrzędną są mile widziani, organizatorzy robią wszystko żeby pobyt maksymalnie umilić a wspomnienia pozostały na długo. Zapraszamy na górkę. Do zobaczenia.

Organizatorzy:
PZK i zespół krótkofalowców
z SP7KED i SP9KDA

5. "Wolna sobota"- krótkofalowcy 18 OT PZK w Polskim Radiu Rzeszów

W sobotę 9 lutego 2019 r. Adam SP8N, Krzysztof SQ8ERS oraz Wojciech SP8AJK na zaproszenie redaktorów Polskiego Radia Rzeszów Janusza Majki i Jerzego Pasierba wzięli udział w audycji pt. "Wolna sobota".
Audycja miała na celu zapoznanie słuchaczy z naszym hobby i zarazem pasją. Mamy nadzieję, że przeprowadzone na żywo rozmowy w studiu radiowym przyczynią się do zainteresowania odbiorców krótkofalarstwem i tym samym powiększenia grona radioamatorów.
Całość audycji zostanie opublikowana na stronie 18 Oddziału Terenowego PZK w Rzeszowie po jej otrzymaniu z Polskiego Radia Rzeszów.

Vy 73!
Adam SP8N

6. Dzień Myśli Braterskiej

Inspektorat Łączności GK ZHP zaprasza do udziału w Harcerskim Spotkaniu Eterowym z okazji Dnia Myśli Braterskiej.
22 lutego to dzień urodzin założyciela skautingu, sir Roberta Baden-Powella (1857) i jego żony Olave Baden-Powell (1889). Idea ustanowienia tego dnia zrodziła się na 4. Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 w USA. Początkowo było to święto dziewcząt, jednak z czasem do jego obchodów również dołączyli skauci.
Dzień Myśli Braterskiej uświadamia skautom na całym świecie, jak jest ich wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, narodowości, czy wieku.
W ten dzień harcerze myślą o sobie, składają sobie życzenia, przesyłają kartki, organizują różne gry terenowe lub spotykają się przy ognisku. Dla niektórych środowisk harcerskich Dzień Myśli Braterskiej jest okazją do zbiórki pieniędzy, często na cel charytatywny.

Pasmo: 80m CW i SSB; pasmo 2m i 70 cm via przemienniki FM.
Termin: piątek 22.02.2019 w godzinach 16.00 do 20.00 czasu lokalnego
sobota 23.02.2019 w godzinach 16.00 do 20.00 czasu lokalnego
niedziela 24.02.2019 w godzinach 16.00 do 20.00 czasu lokalnego
wywołanie: Wywołanie w Harcerskich Spotkaniach Eterowych; na CW: CQ HSE.

Zapraszamy wszystkich byłych, obecnych i przyszłych harcerzy, a także sympatyków harcerstwa do udziału w tej formie aktywności radiowej.
Informacja z Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_My%C5%9Bli_Braterskiej

Ważna informacja!
22 lutego są zawody radiowe z okazji Dnia Myśli Braterskiej (DMB) i one są bardzo ważnym elementem obchodów tego Święta.

Harcerskie Spotkania Eterowe mają być uzupełnieniem i możliwością kontaktu dla tych, którzy nie mogą wziąć udziału w Zawodach DMB, albo też posiadają radio ręczne UKF i dostęp np. do sieci FM-Link.

Karty za łączności ze stacjami klubowymi ZHP będą do pobrania ze strony LogSP.

Czuwaj!

Vy 73 de SP7V Tomek Frankiewicz phm

III. Sport

7. Ważne zawody

Przypomnienie dla contestmenów

W najbliższy weekend ARRL DX CW. Pierwsze w tym roku kalendarzowym zawody zaliczane do współzawodnictwa INTERCONTEST KF.

W poprzedni weekend odbyły się zawody WPX RTTY. To jedne z zawodów, w
których jest prowadzone współzawodnictwo CLUB-COMPETITION. Członkowie SP DX Clubu w pozycji CLUB pliku cabrillo wpisują nazwę: SP DX CLUB. Dokładnie w takim właśnie kształcie: SP DX CLUB (nie SPDXC, SP-DX-C, itp.)

73, Tomek SP5UAF

9. SP7VC w Afryce

W okresie 13.02-25.02.2019 będę przebywał z Kasią w Afryce. Planujemy odwiedzić cztery kraje: RPA, Botswanę, Zimbabwe i Zambię. W wolnym czasie będę aktywny SSB i emisją FT8 na pasmach 160-15m + pasmo 60m. Będę pracował holiday style pod znakami ZS/SP7VC, Z22VC, A22VC. Zambię 9J2 potraktuje tylko turystycznie.

Zabieram sprzęt: IC-7300 + PA 4xGU50 500W, Verticale, Inverted-L 80&160m.

Do usłyszenia na pasmach.

Fotki z przebiegu ekspedycji można będzie oglądać na profilu Facebookowym SP7VC Radio Expeditions.

Mek SP7VC

https://www.facebook.com/SP7VC-Radio-Expeditions-1490541124357044/
https://www.qrz.com/lookup/sp7vc
https://www.facebook.com/sp0vhf/
http://sp7vc.pl/


IV. Technika i oprogramowanie

10. Satelita amatorski OSCAR-100*

Witajcie,
Dla tych, którzy interesują się łącznościami satelitarnymi - od wczoraj do testów udostępniony został nowy amatorski satelita Oscar-100. Jest to pierwszy amatorski satelita geostacjonarny którego transponder został umieszczony na platformie komercyjnego satelity telekomunikacyjnego EsHail2 na pozycji 26E. Amatorski satelita to wspólne dzieło Quatar Amateur Society i Amsat-DL.
Satelita ma dwa transpordery: wąsko i szerokopasmowy. Oficjalne otwarcie ma być 14 lutego, natomiast w dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych otwarto amatorski transponder do testów.
Po godzinie 17tej przeprowadziłem przez nowego satelitę 10 łączności emisją SSB. Prawdopodobnie jestem pierwszą stacja w Polsce która zrobiła łączność przez Oscara-100. Zrobiłem stacje z DL, PA, OH, OZ, F, PY oraz na sam koniec jedną słabiutką stacje z SP.
Sygnały z liniowego transpondera NB są w większości przypadków bardzo silne. Nadajemy na 2,4ghz a słuchamy na 10ghz.
Szczegóły na stronie AMSAT-DL: https://amsat-dl.org/eshail-2-amsat-phase-4-a
Jeśli ktoś z koleżanek i kolegów dysponuje sprzętem to zapraszam do łączności w godzinach wieczornych.

73 Rafał SP9VFD

*Esr17;hail-2/P4A Designated Qatar-OSCAR 100 (QO-100).
Satelita Esr17;hail-2/P4A został wystrzelony 15 listopada 2018 r. za pomocą rakiety nośnej Falcon 9 z bazy Lotniczej Sił Zbrojnych USA z Przylądka Canaveral (Cape Canaveral Air Force Station Space Launch Complex 40 in Florida).
Satelita Esr17;hail-2/P4A został skonstruowany w wyniku połączenia sił przez QARS (Qatar Amateur Radio Society) and Esr17;hailSat (the Qatar Satellite Company), pod nadzorem technicznym AMSAT-DL i jest pierwszym geostacjonarnym satelitą dla użytku przez radioamatorów. Satelita osiągnął swoją końcową geostacjonarną pozycję 25.9 °E. Jego wąskopasmowe i szerokopasmowe transpondery zostały z powodzeniem przetestowane w dniu 23.12.2018 r. Transpondery powinny być oddane oficjalnie do ogólnego użytku w lutym 2019 (Inauguracja 14.02.2019 r.).
Na wniosek konstruktorów oraz AMSAT Deutschland e.V., QARS i Esr17;hailSat, AMSAT satelicie Esr17;hail-2/P4A zmieniono oficjalny numer na Qatar-OSCAR 100 (QO-100).
Niech ten setny satelita z serii OSCAR będzie gwiazdą przyświecającą rozwojowi przyszłych amatorskich satelitów na orbicie geostacjonarnej i w kosmosie.

Drew Glasbrenner, KO4MA
AMSAT wice-prezydent d/s operacyjnych / administrator numeracji OSCAR


Tłumaczenie: Wald N4PL, Zygi SP5ELA

OSCAR-100 on-line https://eshail.batc.org.uk/nb/
QO-100 Mobile Narrowband WebSDR: https://eshail.batc.org.uk/nb/m.html

73 Zygi SP5ELA


V. Silent Key's

___________________________________________________________________
SQ9IAE s.k
W dniu 12.02.2019 r. w wieku 58 lat, zmarł Kol. Jarek r11; SQ9IAE zamieszkały Grybowie. Członek OT PZK nr 28 w Tarnowie. Aktywny, życzliwy i lubiany Kolega. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 14 lutego br. o godzinie 13.00 w Bazylice w Grybowie, pochowany zostanie na lokalnym cmentarzu w Grybowie. Wyrazy współczucia dla pozostawionej rodziny. Cześć jego pamięci!

Info: Stanisław SQ9AOR
______________________________________________________________________________
SP9QLF s.k.

1 lutego br. zmarł Grzegorz Neumann SP9QLF, były członek klubu SP9KRT w Piekarach Śl., a później klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl. Pogrzeb Ś. P. Grzegorza odbył się 8 lutego na Cmentarzu Komunalnym w Bytomiu, gdzie Zmarłego żegnali Koledzy z klubu SP9KJM. Grzegorz był pogodnym i uczynnym Kolegą. Cześć Jego pamięci!

Info: Tadeusz SP9HQJ
____________________________________________________________________________

Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Staszkowi SQ9AOR, Tadeuszowi SP9HQJ, Przemkowi SP7VC, Tomkowi SP7V, Markowi SP9UO, Wojtkowi SP2ALT, Marianowi SP8EMI, Tomkowi SP5UAF, Rafałowi SP9VFD, Waldkowi N4PL.


Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe PZK.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,961,082 Unikalnych wizyt