PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3381 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 9
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 41/2018 z dnia 17.10.2018
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców news: Ikonka_PDF_50px.jpg
NR 41/2018 z dnia 17 października 2018 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową.

Poniżej informacje i ciekawostki z ostatniego tygodnia.

I. Sprawy organizacyjne

1. Posiedzenie Prezydium ZG PZK

W dniu 16 października br. odbyło się posiedzenie Prezydium ZG PZK, zwołane przez Prezesa PZK na podstawie par. 11 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego ZG PZK. Posiedzenie odbyło się w trybie telekonferencji. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie prezydium oraz zaproszeni goście: Kol. Roman SP9MRN (z-ca członka prezydium) oraz Kol. Zygmunt SP5ELA (administrator systemów informatycznych PZK).

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 20:30.

a) Główną tematyką posiedzenia były sprawy organizacyjno-administracyjne Związku. W tej części uzgodniono m. in. sposób odbioru korespondencji z siedziby PZK w Warszawie, dalsze kontakty z Urzędem Skarbowym oraz Organem Nadzoru, a także odbiór dokumentacji finansowej PZK z biura rachunkowego "BOMAT".

b) Omówiono sprawę zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów przez Zarząd Główny PZK podczas planowanego posiedzenia w dniu 24 listopada 2018 r. w Warszawie. Uzgodniono, że przygotowany przez prezydium wniosek uwzględni wybory uzupełniające do Głównej Komisji Rewizyjnej PZK. Ten punkt jest konieczny z powodu rezygnacji Kol. Marka SP5UAR z funkcji sekretarza GKR PZK i związanym z tym zmniejszeniem ilości członków GKR do dwóch, co jest nadzwyczajną okolicznością uniemożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie PZK.

c) Omówiono sprawę prowadzenia egzaminów w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej w kwestii pisma skierowanego do Ministerstwa Cyfryzacji w tej sprawie, jako konsekwencję spotkania, które Prezes PZK odbył w MC w ubiegłym tygodniu (notatka dot. spotkania będzie dostępna na Portalu PZK).

d) Omówiono stan procedury likwidacji Oddziału PZK im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (OT-49), którą prowadzi Kol. Roman SP9MRN, jako likwidator powołany na posiedzeniu ZG PZK 16 czerwca br.  Kol. Jan SP2JLR przedstawił aktualną sytuację w środowisku, w którym niegdyś działał OT-49.


Posiedzenie zakończono ok. godz. 23:30.

[info: Piotr SP2JMR, Sekretarz PZK]

2. Skrócony spis treści Świata Radio 11/2018

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
TEST: Odbiorniki SDRplay RSP (1)
ANTENY: Anteny w Burzeninie
PREZENTACJA: Kolejne konwertery HDMI, Wzmacniacz SPert1200
ŁĄCZNOŚĆ: Nowości MSPO 2018 (1)
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK
WYWIAD: Przemiennik w Gruzji 4L7NIK darem polskich krótkofalowców
HOBBY: Prace konkursowe PUK 2018 (1)
DIGEST: Proste konstrukcje radiowe
FORUM CZYTELNIKÓW:
Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA

3. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 11/2018

SP6PAZ na IV Festiwalu dzielnic Opola 49 Zjazd SPDXC
Nowości Flex Radio- oczyma użytkownika
Malina 2018
Krótkofalarska Jesień na Pogórzu 2018
Silent Key's

II. Wydarzenia

4. Z kart historii krótkofalarstwa polskiego

Mija 70 lat kiedy po 9 latach nieobecności znaku SP w eterze 30 października 1948 r. w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Przemysłu i Handlu oraz Skarbu ukazało się Rozporządzenie Ministra Poczt
i Telegrafów o prywatnych radiostacja doświadczalnych. Dokładnie uściślające wymagania i zasady ubiegania się o zezwolenie na posiadanie i używania amatorskich radiostacji oraz podstawowe zasady pracy w eterze. W rozporządzeniu min. zapisano, że o uzyskanie zezwolenia na amatorska radiostację doświadczalną może ubiegać się każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie i będąca członkiem PZK. Ubiegający się o zezwolenie winien wnieść za pośrednictwem PZK do MPiT zgłoszenie wg załączonego wzoru. Ale dopiero po 10 miesiącach wydane zostały pierwsze zezwolenia. I tak pierwsze zezwolenie o znaku SP5AC. Z podpisem samego Ministra Obrony Narodowej, marszałka polski Michała Roli-Żymierskiego. Wydane zostało z datą 16 sierpnia 1949. Natomiast 10 dni później, już MPiT wydało dwa kolejne zezwolenia SP1CM i SP5AB. Po pięciu latach wydanych było ponad 50 zezwoleń, w tym 11 klubowych. Należy zaznaczyć, że wówczas zezwolenia wydawane były na rok czasu.

Info. Jerzy/SP8TK

5. SP1ZHR i harcerskie lato 2018

Lato i czas wakacji to okres kiedy harcerza najłatwiej znaleźć pod namiotem, na łonie przyrody.
Obóz to czas odpoczynku, ale też i czas zdobywania nowych doświadczeń.
Namioty w tym roku rozbiliśmy okolicach Starego Wierzchowa, nad malowniczym jeziorem Jamen. Po raz pierwszy mieliśmy ze sobą radiostacje KF i UKF oraz maszt i anteny: F-22 na pasmo 2m oraz W3DZZ na pasma KF, no i agregat, który zapewnił zasilanie nie tylko klubowego sprzętu.
Dzięki wcześniejszemu instruktażowi ustawienie masztu, rozwinięcie anten i podłączenie radiostacji nie było trudnym zadaniem. Natomiast pierwsze łączności r11; jako, że nie masz łącznościowca bez rgotowcar1; - nawiązywaliśmy korzystając z pięknie foliowanych rściągr1;.
Poniżej kilka obrazków z pobytu na obozie, które są dostępne w wersji pdf
Materiał nadesłany przez Leszka SP1FQN.

Pozdrawiam
Jurek sq2nia

6. XXV Międzynarodowe spotkanie krótkofalowców w Tyrze

Po raz 25 krótkofalowcy polscy, czescy i słowaccy 13 października br. spotkali się w gospodzie "U Liberdy" w Tyrze koło Trzyńca w Czechach na corocznym międzynarodowym spotkaniu integracyjnym. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób, a zdecydowaną większość stanowili Polacy.

Organizatorem spotkania, jak co roku, był niezawodny Janek OK2BIQ, którego wspierał Janek SQ9DXT. Po krótkim wstępie, prezentacji uczestnicy spotkania tradycyjnie zrobili sobie wspólne zdjęcia, a następnie odbywały się rozmowy
w grupach i podgrupach. Uczestnicy spotkania mieli okazję zakosztować typowych czeskich potraw z knedliczkami na czele i raczyć się czeskimi napojami. Gospoda
"U Liberdy" znajduje się przy głównej ulicy i kierowcy samochodów musieli uważać na przechodzących pieszych i osoby znajdujące się przy głównej ulicy. Ale czescy kierowcy są niezwykle zdyscyplinowani i stosują się ustawionych co rusz licznych znaków ostrzegawczych z napisem "Pozor, chodci", co oznacza: rUwaga, piesir1;.

Niezawodnym gościem po raz kolejny był Przemek SP7VC wraz z małżonką
i ciekawie opowiadał o swych licznych wyprawach krótkofalarsko r11; turystycznych. Uczestnicy spotkania mogli się też dowiedzieć o wielu szczegółach dot. podobnych wypraw grupy bielskich nadawców z klubu SP9KAT. A takie wyprawy zorganizowali w przeszłości między innymi do Rumunii, w rejony azjatyckie, a w przyszłym roku planują wyprawę do egzotycznego Bhutanu położonego przy granicy chińskiej.
W tym roku spotkało się też duże grono osób zainteresowanych technikami cyfrowymi i była to okazja do wymiany doświadczeń. Ale przede wszystkim potrzeba wspólnego spotkania na wizji i chęć podtrzymania wieloletnich przyjaźni radiowych czemu przyświecała idea spotkania integracyjnego.

W tym roku pogoda wybitnie dopisała powodując dobre nastroje i ogólną atmosferę wśród uczestników spotkania, którzy powrócili do swych domów zadowoleni i wzbogaceni o nowe doświadczenia. Organizator spotkania Janek OK2BIQ oświadczył, że być może to ostatnie takie spotkanie. Wierzymy jednak, że Jankowi nie zabraknie sił i zapału, aby przy dalszej pomocy Janka SQ9DXT organizować kolejne spotkania. Liczymy zatem na kolejne spotkanie za rok.

Opracowanie i zdjęcia Tadeusz SP9HQJ
Zdjęcia dostępne w wersji pdf

III. Sport

7. Akcja Dyplomowa "Hołd Powstańcom Wielkopolskim 1918-1919"

Akcja Dyplomowa "Hołd Powstańcom Wielkopolskim 1918-1919 " jest organizowana w rocznicę zwycięskiego zrywu powstańczego i jest oddaniem hołdu ludziom, którzy się do tego przyczynili.
Wydawcą dyplomów jest SP OTC pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców przy współudziale Wydziału Łączności ZG LOK.
Akcja polega na nawiązaniu łączności na pasmach KF z następującymi stacjami okolicznościowymi w okresie od 27.12.2018 r. do 15.01.2019 r.
SN100PW - Zdobycie Fortu Grolmana przez harcerzy - SP3ZAC
SQ100PW - SP3ZBY
3Z100PW - SP3POW
SN100LAW - Zdobycie lotniska Ławica - SP3KPH
HF100PW - SP3KWA
SP100PW - Walki na południu Wielkopolski -SP3KQV
SO100PW - SP3PGS
HF100WW - Wyzwolenie Wolsztyna - SP3PWL
SN100IP - Przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania - SP3PML
SN100Z - Udział powiatu żnińskiego w powstaniu - SP2KPD

Aby uzyskać dyplom okolicznościowy należy z każdą stacją przeprowadzić:
- nadawcy SP przynajmniej 3 QSO
- stacje zagraniczne przynajmniej 2 QSO
różnymi emisjami ( SSB, CW, PSK, RTTY ) lub na różnych pasmach KF.
Nie będą zaliczane łączności typu "cross band" i "cross mode". Łącznie w akcji można zdobyć 10 dyplomów. Dyplom specjalny jest przewidziany dla zdobywców wszystkich 10 dyplomów. Dyplomy do wydruku w formacie PDF będą dostępne pod adresem:
https://logsp.pzk.org.pl
Przyjmowanie zgłoszeń ostatecznie upływa w dniu 27 grudnia 2019 r.

Info. Bogdan SP3LD

IV. Silent Key's
___________________________________________________________________

SP8XGQ s.k.

KOLEŻANKI I KOLEDZY
W dniu 10.X.2018 r. zmarł nasz Kolega STANISŁAW KONEFAŁ SP8XGQ. Msza święta pogrzebowa odprawiona została w dniu 12.X.2018 r. w Kościele w Rzeszowie przy ulicy Lubelskiej po mszy dalsze uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu Komunalnym WILKOWYJA gdzie spoczął nasz śp. Kolega.

VY-73! Zbyszek SP8AUP
___________________________________________________________________________

Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Zbyszkowi SP8AUP, Tadeuszowi SP9HQJ, Bogdanowi SP3LD, Jurkowi SQ2NIA, Andrzejowi SP5AHT.

Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp3slu@wp.pl. W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez redakcję "Krótkofalowca Polskiego".

Redakcja: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe PZK

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,711,623 Unikalnych wizyt