PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3646 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

List otwarty członków Głównej Komisji Rewizyjnej
Opcje newsa
GKR PZKList otwarty
Do członków Prezydium ZG PZK
Do członków Zarząd Głównego PZK
Do wszystkich członków Polskiego Związku Krótkofalowców


Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Ten list otwarty jest prawdopodobnie ostatnią próbą dotarcia do Was z bardzo niepokojącymi informacjami na temat finansów Związku, a szczególnie dokumentowania gospodarki finansowej PZK.

Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Krótkofalowców, której jesteśmy członkami, ma ustawowy i statutowy obowiązek zbadania i zaopiniowania dokumentacji finansowej (w tym sprawozdania finansowego oraz dokumentów bilansu) za rok 2017 PRZED PRZEDSTAWIENIEM TYCH DOKUMENTÓW DO ZATWIERDZENIA ZARZĄDOWI GŁÓWNEMU PZK.

Obecne Prezydium Zarządu Głównego PZK, częściowo poprzez błędne sformułowanie umowy z Biurem Rachunkowym BOMAT, a głównie przez własne zaniechania (całkowity brak nadzoru nad biurem rachunkowym), uniemożliwiło Głównej Komisji Rewizyjnej zbadanie tych dokumentów bo większości z potrzebnych zestawień jak twierdzi Prezes i Skarbnik nie posiada.
Pomijamy już fakt niedotrzymania przez biuro rachunkowe BOMAT terminu ustawowego przygotowania dokumentów oraz wpisania daty 9 kwietnia 2018 roku jako daty podpisania przez Prezydium ZG PZK, co jaskrawo kłóci się z oświadczeniem Prezesa PZK podczas wystąpienia na NKZD. Dokumenty te przesłano do GKR w późnych godzinach 26 kwietnia 2018 roku.

Uwagi merytoryczne do bilansu:
1. Bilans wykazuje niezwykły zysk ponad dwieście tysięcy złotych. Nie ma żadnych dokumentów wskazujących na źródło tego zysku poza zapisem środki w drodze ponad 190 tys. PLN.
Jak wiadomo środki w drodze to pieniądze, które na dzień zamknięcia rachunku zostały wpłacone do banku, ale jeszcze nie zaksięgowane na koncie bankowym. Co to za pieniądze mamy uzasadnione podejrzenie, że chodzi o składki na rok 2018, które nie mogą być częścią zysku za 2017.
2. Nie zgadzają się kwoty sumy sald bankowych OT i ZG z odpowiednimi zapisami tych sald w zestawieniu obrotów i sald kont syntetycznych bagatelka o prawie czterdzieści tysięcy PLN. Nie przedstawiono analityki do tych kont więc nie można tego sprawdzić.
3. Z zapisów na kontach wydatków w OT wynika jednoznacznie, że ostatni zaksięgowany dokument miał datę 30 kwietnia (OT-15, OT-06, OT-03). A po pierwszym maja 2017 to OT nie miały wydatków? Zastanawiająca jest też suma kosztów nieodpłatnej działalności statutowej oddziałów na kontach księgowych 501-XX wynosząca 10 148,43 zł za rok 2017.
4. Kwoty umieszczone w Rachunku zysków i strat (dokument bilansowy) nie zgadzają się z kwotami w zestawieniu obrotów i sald (np. w pozycji przychody z działalności statutowej).
5. Dane zawarte w Informacji dodatkowej (dokument bilansowy) są niewiarygodne, a przede wszystkim zawierają błędy rachunkowe.
6. Przedstawiona razem z bilansem Korekta CIT-8; nadal zawiera błędy rachunkowe.

To tylko najważniejsze z zarzutów. Dodamy jeszcze formalną uwagę byłego już członka GKR Leszka SP6CIK, że biuro rachunkowe prowadzi naszą księgowość niezgodnie z Polityką Rachunkowości PZK, a także mało wiarygodne i niemożliwe do zweryfikowania, w związku z niedostarczeniem ewidencji ST, dane na temat środków trwałych czyli majątku PZK.
26 kwietnia (dzień po otrzymaniu dokumentów) przedstawiona została pierwsza sporządzona na gorąco wersja uwag do bilansu za rok 2017. Zaproponowaliśmy spotkanie z udziałem Skarbnika, Marka SP5LS, członka GKR, Marka SP5UAR i właścicielki BOMAT-u w celu wyjaśnienia nieprawidłowości i wątpliwości. Marek SP5UAR rozmawiał w tej sprawie z Markiem SP5LS w czasie "majówki".
Wiemy również, że Prezes PZK skierował do Biura rachunkowego BOMAT maila, zawierającego uwagi GKR, z prośbą o wyjaśnienia.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców!

Nie wierzcie członkom Prezydium, którzy oświadczą "nie wiedzieliśmy o błędach w bilansie". Nie przyjmujcie tego bilansu bezkrytycznie!
To powtórka z roku 2017 tylko w większej skali. Wówczas przyjęliście w głosowaniu bilans którego nie było. Bilans za rok 2016, który został negatywnie zaopiniowany przez GKR nie był poddany pod głosowanie ponieważ jeszcze w trakcie posiedzenia ZG wprowadzano poprawki. Mając na uwadze dobro Związku GKR nie zgłosiła sprzeciwu przyjmując deklarację Prezesa, że taka sytuacja już się nie powtórzy.
Niestety okazało się, że chodziło o dobro Prezydium, a nie PZK.
Miejcie na uwadze, że pierwszą konsekwencją przyjęcia niewiarygodnego sprawozdania finansowego będzie utrata prawa do 1% PIT; Urzędy Skarbowe naliczą kwoty zgodnie z deklaracjami darczyńców, ale nie przeleją ich na konto PZK tylko przekażą na Skarb Państwa.
Zażądajcie zwołania posiedzenia Zarządu Głównego w czerwcu, aby BOMAT mógł przygotować pełne i wiarygodne dokumenty, a Główna Komisja Rewizyjna dokonać ich sprawdzenia.
Niestety z powodu wyjazdu Marka SP5UAR, GKR nie będzie w stanie pojawić się w komplecie na posiedzeniu ZG PZK w dniu 19 maja 2018 roku.

Pozwólcie sobie przypomnieć Krajowy Zjazd Delegatów w Szczyrku, kiedy to również Marek SP5UAR wskazał na szereg nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym i bilansie. Wtedy jednak ówczesne Prezydium zwołało nadzwyczajne posiedzenie ZG PZK w noc poprzedzającą rozpoczęcie obrad Zjazdu, a przed tym posiedzeniem przez kilka godzin wspólnie z księgową korygowano zapisy i prostowano błędy w dokumentach.
Warto było zarwać noc, aby wykonać tą pracę.
Tym razem, a piszemy te w dniu 10 maja 2018 roku o godz. 18.00, nie dano nam szansy.
Do rana czekaliśmy na sygnał, aby w razie potrzeby, nawet kosztem spraw zawodowych jeszcze dzisiaj odbyć posiedzenie GKR. Niestety od dwóch lat nie mamy partnerów w Prezydium ZG PZK.
Informujemy Koleżanki i Kolegów, że w proteście przeciwko uniemożliwieniu działalności GKR PZK przez Prezydium ZG PZK w dniu 22 kwietnia 2018 roku rezygnację z udziału w pracach Komisji złożył Sekretarz GKR Leszek Przybylak SP6CIK.
W dniu 26 kwietnia 2018 zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, powtórzonymi na NKZD w dniu 21 kwietnia Przewodniczący GKR PZK powiadomił Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pełniącego funkcję organu nadzoru o uniemożliwieniu działalności GKR PZK.

Szanowne Koleżanki i Koledzy członkowie Polskiego Związku Krótkofalowców!
Główna Komisja Rewizyjna stoi na straży przestrzegania prawa w Polskim Związku Krótkofalowców. Poza obowiązkiem ustawowym kieruje nami poczucie misji ze świadomością której kandydowaliśmy do organu kontroli i nadzoru naszego Związku.
Ta misja i próba jej realizacji jest nie w smak niektórym prominentnym działaczom Związku przyzwyczajonym do działania bez wnikliwej kontroli GKR.

Obecna Główna Komisja Rewizyjna ma jeden naczelny cel. Strzec, aby PZK był Związkiem wszystkich krótkofalowców, którzy należą do naszej organizacji i mogących spokojnie uprawiać swoje hobby wiedząc, że Główna Komisja Rewizyjna sprawuje swoje funkcje w ich interesie, dbając o poszanowanie prawa w naszej organizacji.

Łódź, Opole, Szczecin, Warszawa, dnia 10 maja 2018 roku
Jerzy Jakubowski, SP7CBG
Jerzy Najda, HF1D
Leszek Przybylak, SP6CIK
Marek Ruszczak, SP5UAR

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,259,606 Unikalnych wizyt