PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3381 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 10
Użytkowników online: 0
RSS

KS-10. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 9.03.2016
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZK
news: pzk_new.jpg

 
KOMUNIKAT NR 10/2016 z dnia 09.03.2016 r.

Witam wszystkich słuchaczy oraz czytelników naszych komunikatów w kolejnym komunikacie. A oto najnowsze informacje:

1. Spotkania uzgodnieniowego nie będzie.

W związku z brakiem zainteresowania stowarzyszeń krótkofalarskich proponowanym przez Polski Związek Krótkofalowców na dzień 09.03.2016 r.
spotkaniem dotyczącym przedstawienia i uzgodnienia przez nasze środowisko jednolitych propozycji skierowanych do Ministerstwa Cyfryzacji – za wyjątkiem OPOR, które zaproponowało własne terminy spotkań – odwołujemy planowane spotkanie.
Jerzy Jakubowski SP7CBG Prezes PZK”

2. Poszukiwani krótkofalowcy do współpracy ze szkołami.
Do PZK zwrócili się nauczyciele z prośbą o nawiązanie współpracy z naszym środowiskiem. Szkoły w powiatach lubańskim i pszczyńskim poszukują lokalnych krótkofalowców do współpracy. Zasady współpracy są do ustalenia z nauczycielami i szkołą. Mogą to być: założenie lokalnego klubu, szkolenie uczniów z prowadzenia łączności np. KF etc.. Celem jest doprowadzenie do ugoszczenia w szkole astronauty, poprzez zrealizowanie łączności uczniów z astronautą na pokładzie ISS przy pomocy sprzętu radioamatorskiego własnego lub innych radioamatorów.
Zgłoszenia osób chętnych proszę kierować na nasze e-maile: kontakt@sp3qfe.net lub sp2jmr@pzk.org.pl
Armand SP3QFE & Piotr SP2JMR

3. Radio dla Radioraektywacji.

 
Celem Konkursu im. Wacława Laskowskiego SP5JPB “RADAR - Radio dla Radioreaktywacji” jest wyłonienie konstrukcji taniego urządzenia nadawczo-odbiorczego, przeznaczonego dla początkującego krótkofalowca. Konkurs jest organizowany przez Zespół Programu Radioreaktywacja wraz z przyjaciółmi Programu. W Konkursie może uczestniczyć każdy konstruktor lub zespół konstruktorów z Polski lub z zagranicy, który w terminie i miejscu pierwszego etapu dostarczy do Komisji Konkursowej projekt wraz z wymaganą dokumentacją.
Konkurs jest dwuetapowy - pierwszy etap ma być rozstrzygnięty w terminie Zjazdu Technicznego Krótkofalowców Burzenin 2016, natomiast drugi w 2017 roku. Nagroda główna 3000,- zł zostanie wręczona podczas spotkania krótkofalowców ŁOŚ 2017. Wymagania konkursowe kładą nacisk na koszty produkcyjnego wykonania transceivera, jakość dokumentacji oraz parametry techniczne - aby zapewnić osiągnięcie zamierzonego celu konkursu.
Gorąco zachęcamy wszystkich konstruktorów i zespoły, zarówno z Polski, jak i zagranicy, do wzięcia udziału w tym konkursie. Naprawdę warto! Nie dla samej nagrody, która choć stosunkowo cenna, to znacznie cenniejsza jest idea wyłonienia konstrukcji taniego urządzenia nadawczo-odbiorczego, przeznaczonego dla początkującego krótkofalowca. Jeśli w tę ideę włączy się duża liczba konstruktorów i organizacje krótkofalarskie, to w powiązaniu z Programem Radioreaktywacja, będzie szansa na faktyczne ożywienie i intensyfikację szkoleń krótkofalarskich w klubach, szkołach i innych środowiskach.
Dla ufundowania głównej nagrody w konkursie, została ogłoszona internetowa zbiórka publiczna, z której środki mają być przeznaczone na nagrodę w Konkursie „RADAR”, jak również w kolejnej edycji „Zawodów Radioreaktywacja”. Zostało założone specjalne konto, na które można wpłacać dowolne kwoty, numer konta: 11 1140 2004 0000 3002 7606 4978 (eKonto - Radioreaktywacja).
Wszystkie szczegóły regulaminu konkursu „RADAR - Radio dla Radioreaktywacji” dostępne są na portalu Radioreaktywacji w zakładce Konkurs.
http://reaktywacja.org.pl/konkurs-radar
[info: Waldemar Sznajder, 3Z6AEF]

4. Ognisko w lasku na Bemowie 2016.
W dniu 5 marca 2016, tradycyjnie jak co roku, zorganizowane zostało spotkanie integracyjne "Ognisko na Bemowie" w Warszawie w lasku przy ul. Gen. Kutrzeby. Organizatorami tego spotkania są zarządy trzech oddziałów terenowych PZK z Warszawy, to jest Warszawski Oddział Terenowy PZK OT-25, Praski Oddział Terenowy PZK OT-37 i Wirtualny Oddział Terenowy PZK OT-73. Frekwencja jak zwykle była wysoka, na spotkanie przybywają licznie członkowie PZK, ale również sympatycy wraz z rodzinami. Można było zgodzić się z oceną, że na spotkaniu było obecnych ok. 200 osób. Spotkanie otworzył Jerzy SP5SSB, prezes Zarządu Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK OT-25. Następnie głos zabrali: Marek SP5UAR oraz Bogdan SP3IQ jako przedstawiciel prezydium ZG PZK.
Jerzy SP5SSB w swym wystąpieniu podziękował za liczne przybycie i zaapelował o wpłaty z podatku 1% od osób fizycznych na rzecz Oddziału OT-25, który posiada status OPP. Jerzy SP5SSB dalej w swym wystąpieniu wyraził swe niezadowolenie z powodu nie otrzymania dotacji z ZG PZK w planie budżetowym PZK na 2016 rok dla Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK, mimo wystosowania stosownego wniosku do prezydium ZG PZK.
Natomiast Marek SP5UAR w swym wystąpieniu szczegółowo przedstawił relację ze spotkania w Ministerstwie Cyfryzacji, które odbyło się w dniu 29. lutego 2016 roku a którego Marek SP5UAR był uczestnikiem z ramienia PZK.
Przedstawiciel prezydium ZG PZK Bogdan SP3IQ w swym wystąpieniu nawiązał do zaplanowanego Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców, który odbędzie się za dwa miesiące, w miesiącu maju, w Ośrodku Sportowym w Burzeninie. Mimo wybrania taniej oferty organizacji KZD w Burzeninie, jego koszt jest dość znaczącą pozycją w planie budżetowym PZK na rok 2016, co spowodowało pewne ograniczenie innych wydatków w PZK.

Tradycyjne już 35. Spotkanie na Bemowie, jest bardzo ważną i właściwie jedyną imprezą integracyjną dla trzech oddziałów terenowych z terenu Warszawy i okolic. Dlatego też tak wiele osób przybywa na to spotkanie. Organizatorzy, jak co roku zorganizowali dla wszystkich uczestników ciepłe posiłki, które były bardzo przydatne z uwagi na nie zbyt ciepłą aurę. Temperatura powietrza w tym dniu nie przekraczała kilka stopni Celsjusza. Spotkanie trwało jak zwykle wiele godzin, umożliwiając wszelaką dyskusję na wszystkie tematy nurtujące członków PZK, od finansów począwszy, poprzez tematykę związaną z Krajowym Zjazdem Delegatów PZK, spotkania w Ministerstwie Cyfryzacji, czy tematy dotyczące współzawodnictwa sportowego.

Na zdjęciach: Foto-1: wystąpienie SP5UAR,
Foto-2. Grupa integracyjna – młodzi i starsi, SP5ES, SP5-73-002, SP5AGT, SP5XOC, SP5UD. Foto-3: Bogdan SP3IQ, Zygi SP5ELA i Jurek SP5SSB. Foto-4: SP3IQ i SP5ELA. Zdjęcia: SP5-73-002, SP5ES i SP5ELA.

Relacja ze spotkania: Bogdan SP3IQ

5. Porozumienie  z fundacją.

W dniu 4 marca 2016 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Związkiem Krótkofalowców a Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA, prowadzącą Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3. W imieniu Fundacji porozumienie podpisał Pan Grzegorz Tymoszyk - Prezes Fundacji UMBRELLA, natomiast PZK reprezentował Waldemar Sznajder 3Z6AEF - Prezes Dolnośląskiego OT PZK. Porozumienie zakłada współpracę w zakresie wspólnych projektów, promujących zarówno zadania statutowe PZK, jak również działalność na rzecz wspierania NGO, w szczególności na terenie Dolnego Śląska.
http://fundacja-umbrella.org.pl/
http://www.sektor3.wroclaw.pl/
[info: http://www.ot01.pzk.org.pl/]
73! Waldek, 3Z6AEF

6. Po Walnym Zebraniu Olsztyńskiego OT PZK.
W dniu 6 Marca 2016 r. zgodnie z wcześniej rozesłaną informacją odbyło się Walne Zebranie Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców (OT-21 PZK).
Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie i nosiło charakter zebrania sprawozdawczego za pół kadencji. Celem zebrania było także, dokonanie wyboru nowych Delegatów na KZD PZK oraz ich zastępców. W wyniku przeprowadzonych wyborów Delegatami na KZD PZK zostali koledzy:
Andrzej KORCZIN SP4KA i Wojciech TYSZER SP4E.
Zastępcami Delegatów zostali koledzy:
Adam GAWROŃSKI SP4JKV i Łukasz TYSZER SP4B.
Za wieloletnią wybitną działalność organizacyjną w organach PZK i osiągnięcia w zakresie rozwoju działalności statutowej PZK, oraz za zasługi na polu organizacji i rozwoju amatorskiej sieci łączności dla potrzeb społeczeństwa odznaczeni Odznaką Honorową Polskiego  Związku  Krótkofalowców  zostali  koledzy:
Grzegorz Zygner  SP4NDU i Krzysztof Sękowski SQ4LWO.
Kolega Krzysztof Sękowski w swoim obszernym wystąpieniu połączonym z pokazem slajdów zademonstrował ogrom pracy jaki został włożony przez grupę zapaleńców w: projektowanie, budowę i ciągłą modernizację urządzeń bezobsługowych znajdujących się pod opieką Olsztyńskiego Oddziału PZK.
Zebranie przebiegło w miłej koleżeńskiej atmosferze.
Andrzej Korczin SP4KA Prezes OT-21 PZK.

7. Walne Zebranie Łódzkiego OT PZK.

W dniu 01.03.2016 na zebraniu zarządu OT15 podjęto uchwałę o zwołaniu
Walnego Zebrania Członków Oddziału Łódzkiego PZK.
Walne zebranie OT15 odbędzie się w dniu 20 marca 2016 r w terminie pierwszym
o godz. 10.00 lub terminie drugim o godz. 10.15. w pomieszczeniach Domu Kultury Zarzewie w Łodzi przy ul. Wandurskiego 4.
Poniżej proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez Prezesa Łódzkiego Oddziału Terenowego PZK.
2. Przyjęcie regulaminu obrad.
3. Przyjęcie porządku Walnego Zebrania.
4. Wybór Prezydium Zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz i członek.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Wniosków.
7. Sprawozdanie Zarządu ŁOT PZK.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ŁOT PZK.
9. Dyskusja.
10. Wybory delegatów i zastępców delegatów na Zjazd Krajowy PZK.
11. Wybory uzupełniające na zastępcę członka Zarządu oraz zastępcę członka OKR.
12. Uchwalenie regulaminu wspierania działalności Terenowych Klubów PZK.
13. Dyskusja cd.
14. Przyjęcie protokółu Komisji Wniosków.
15. Zamknięcie obrad.

Za Zarząd Sekretarz OT-15 Mirosław Młodzik SP7NHS

8. Wielki sukces Stanisława SP6JOE.

Z wielką przyjemnością informuję, że nasz kolega klubowy Stanisław SP6JOE zdobył jako jedyny w Polsce dyplom WAS wydawany przez „STRAIGHT KEY CENTURY CLUB” . Do SKCC należy ponad 15200 krótkofalowców, głównie z USA. Jest to dyplom za potwierdzone obustronnie łączności przeprowadzone na kluczach sztorcowych ze wszystkimi 50 Stanami USA.
Serdecznie gratuluję Staszkowi w imieniu zarządu klubu SP6PZG w Świdnicy.
Franciszek  SP6GTN

9. Anteny KF.
Nastąpiła poważna awaria serwera w Krakowie, od 27 lutego nie działa moja strona:
www.antenykf.com
Od 7 marca działa druga moja strona na innym serwerze, aby uniknąć w przyszłości takiej sytuacji będą działać obie niezależnie. Nowy adres strony: www.sp1bks.pl
Proszę o przekazanie dalej informacji kolegom krótkofalowcom.
Pozdrawiam
Leszek SP1BKS

10. Zaproszenie do zawodów „Jarosławskich”.
W imieniu organizatorów zapraszam do udziału w zawodach krótkofalarskich " O puchar Burmistrza Jarosławia", Zawody w najbliższą niedzielę 13. marca od godz. 07.00 czasu lokalnego. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
Piotr SP2JMR- członek honorowy OT35

TNX. TNX. TNX. Redakcja komunikatu dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Leszkowi SP1BKS, Frankowi SP6GTN, Mirkowi SP7NHS, Andrzejowi SP4KA, Waldkowi 3Z6AEF, Armandowi SP3QFE
 

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe PZK

news: ikona_pdf.gif KS - archiwum 2016

Załącznik:

Międzyzakładowy Klub Polskiego Związku Krótkofalowców
przy Burmistrzu Miasta Jarosławia
O r g a n i z u j e

ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE O „PUCHAR” BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

REGULAMIN


1. Celem organizowania Zawodów jest promocja Miasta Jarosławia oraz złożenie hołdu tym, którzy brali udział w wyzwoleniu Jarosławia w dniu 27 lipca 1944 roku.
 
2. Do udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych i klubowych SP – udział stacji zagranicznych mile widziany.

3. Zawody odbędą się w dniu 13 marca 2016 roku (niedziela) od godz. 6.00 do 7.00 czasu UTC – od 7,00 do 8,00 czasu lokalnego.

4. Pasmo 3,5 MHz – SSB - Moc do 100 W.

5. Punktacja:
a) za nawiązanie łączności ze stacją klubową organizatora SP 8PEF- 20 pkt.
b) za nawiązanie łączności z krótkofalowcem odznaczonym Medalem "Zasłużony dla Rozwoju Krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia"         - 10 pkt.
  c) za nawiązanie łączności ze stacjami posiadającymi "Dyplom Jarosław" - 5 pkt.
  d) za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami indywidualnymi i  klubowymi – 1 pkt.

UWAGA: Rozdawanie punktów możliwe tylko w jednej grupie, bez możliwości ich
łączenia.

6. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzycyfrowego numeru łączności np. 59/002, organizator podaje dodatkowo skrót JA np. 59/001/JA, krótkofalowcy posiadający Medal podają dodatkowo skrót MJ np. 59/001/MJ, stacje posiadające Dyplom "Jarosław" podają dodatkowo numer posiadanego dyplomu np. 59/001/126 lub 59/001/A24.

    Stacje, członkowie Klubu SP8PEF oraz stacje z terenu miasta Jarosławia podają ponadto w raporcie punkty do Dyplomu „Jarosław”: np. 59/001/JA - 2 pkt.

7. Klasyfikacja.
a)    radiostacje indywidualne – posiadacze Medalu i dyplomu „JAROSŁAW”
 b) pozostałe radiostacje indywidualne.
 c) radiostacje Klubowe.
 d) radiostacje zagraniczne
 e) najaktywniejsza radiostacja organizatora.

8. Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności.
 9. Nagrody:
a) za zajęcie I. miejsca w poszczególnych grupach – „PUCHAR” lub okolicznościowy „GRAWERTON”.
b) za zajęcie od I. do III. miejsca w każdej grupie - DYPLOM.
10. Wyniki ogłoszone zostaną w terminie 3-ch miesięcy od zakończenia zawodów i
podane do wiadomości w środkach przekazu PZK a Puchary i Dyplomy wręczone
zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do
uczestników zawodów.
11. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przysłanie w terminie do dnia 20 marca 2016 r. czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać: adres pocztowy, grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji wraz z punktacją, datę i czas łączności raport nadany i odebrany.
12. Zestawienie należy przesłać na adres: Klub Łączności SP8PEF, 37-500 Jarosław, skr. pocztowa 127 lub pocztą elektroniczną E-mail: ot35@o2.pl. Przyjęcie zgłoszenia drogą elektroniczną zostanie zawsze potwierdzone przez organizatora zawodów.

13.Decyzje Komisji są ostateczne.
14.Komisja w składzie:
    Przewodniczący - SP 8 AUP
    Członkowie:     - SP 8 IE
                - SP 8 IQQ
Jeśli uczestnik zawodów spełni warunki Dyplomu "Jarosław" - otrzymuje dyplom bez potrzeby wysyłania zgłoszenia. Aby otrzymać dyplom wystarczy dokonać wpłaty na adres klubu w wysokości 10 zł a informację o dokonaniu wpłaty należy dołączyć do zestawienia z udziału w zawodach.
                                VY - 73!

Regulamin Dyplomu "JAROSŁAW"
I. Dyplom jest bezterminowy. Łączności zalicza się od 1980-01-01.
II. Do dyplomu zalicza się łączności lub nasłuchy z jarosławskimi krótkofalowcami
indywidualnymi , oraz stacjami klubowymi i okolicznościowymi pracującymi z terenu miasta Jarosławia.
III. Pasma i emisje dowolne.
IV. Punktacja: QSO na KF - 2 pkt. na UKF - 4 pkt.
V. Koszt dyplomu 10 zł dla stacji SP i 5 IRC dla EU i DX.
VI. Opłatę za Dyplom należy wnosić na adres Klubu SP 8 PEF
VII Wymagania: Stacje SP - 10 pkt.; EU – 5 pkt.; DX – 3 pkt.
VIII. Zgłoszenia potwierdzone przez Klub lub dwóch nadawców oraz wpłatę należy wysłać na adres: Klub Łączności SP 8 PEF, 37-500 Jarosław, skrytka pocztowa 127 z dopiskiem na kopercie i dowodzie wpłaty "Dyplom Jarosław".
Adresatów niniejszego Regulaminu prosimy o jego rozpropagowanie.
 Organizatorzy
----------------------------------------------------------------------------------------------

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,710,441 Unikalnych wizyt