PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3298 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 1
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 12 marca 2008
Opcje newsa
Komunikaty PZK

fKomunikat sekretariatu ZG PZK na 12 marca 2008

Witam wszystkich odbiorców  naszych komunikatów. A oto informacje:

1.Posiedzenie prezydium ZG PZK.
W dniu 9 marca w siedzibie sekretariatu ZG PZK odbyło się kolejne posiedzenie prezydium ZG PZK bieżącej kadencji. W posiedzeniu wziął udział cały skład obecnego prezydium ZG PZK. Z ramienia GKR w początkowej części posiedzenia zaszczycił nas swą obecnością Kol. Maciej SP9DQY, który w kilku zdaniach skrótowo omówił najważniejsze aspekty  dwudniowej kontroli księgowości i sekretariatu ZG PZK. W całym posiedzeniu uczestniczył Kol. Zdzisław SP3GIL wiceprzewodniczący GKR. W czasie posiedzenia prezydium ustaliło projekt porządku obrad Posiedzenia ZG PZK na 12 kwietnia 2008. Prezydium zapoznało się ze stanem organizacji XVI Zjazdu PZK, którego organizatorami są Koledzy ze Śląskiego OT PZK, w tym z klubu SP9KJM. Z ramienia prezydium całość koordynuje Kol. Tadeusz SP9HQJ wiceprezes PZK.
W dalszej części posiedzenia prezydium zaakceptowało dotychczasowe działania dotyczące ostatecznego rozliczenia wyprawy 3B7SP,  oraz zajęło stanowisko w sprawach skierowanych w okresie ostatnich 40 dni do Prezydium. Prezydium m.in. podjęło uchwałę o wsparciu obchodów 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego, których organizatorem jest Poznański OT PZK ( OT08).
Aspektem sportowym była relacja Kol. Bogdana SP3IQ ze spotkania Rady Starszych zespołu SN0HQ, która miała miejsce w dniach 7-8 marca w Kielcach w gościnnych progach Kol. Marka SP7DQR. Z przekazanych informacji wynika, że nasza reprezentacja w Mistrzostwach HF IARU jest coraz lepiej przygotowana i zorganizowana oraz kontynuuje  przygotowania do odbywających się w lipcu 2008  Mistrzostw.

2.OPP. 
Uwaga wszystkie OT PZK. Proszę o zbieranie informacji o przekazywanych na rzecz poszczególnych OT PZK wpłatach z tytułu OPP. Z naszych obserwacji wynika, że Urzędy Skarbowe nie zawsze przekazują niezbędne do identyfikacji wpłat informacje.  W tej sytuacji monitorowanie wpłat i sporządzanie list darczyńców w ramach OT lub klubów ułatwi ich identyfikację i jest w dobrze pojętym interesie OT.

3.Simulated Emergency Test"
Trzeciego maja 2008 w godzinach 1800-2200 UTC odbędzie się kolejne
międzynarodowe spotkanie eterowe poświęcone łączności kryzysowej. Termin
ćwiczeń został wybrany tak, aby umożliwić bardziej aktywny udział stacji
z drugiego regionu IARU. Ma to być również większe wyzwanie dla stacji z
pozostałych regionów świata. Sytuacja kryzysowa może przecież wydarzyć
się kiedykolwiek. Spotkanie poprzednio odbywające się pod nazwą „EmCom
Party on the Air", odbędzie się pod nową nazwą "Simulated Emergency
Test", w skrócie SET.
Do udziału w ćwiczeniach zapraszamy szczególnie stacje klubów i grup
zajmujących się łącznością kryzysową. Stacje pragnące wziąć udział w
tym spotkaniu eterowym prosze o przesłanie zgłoszenia na adres
sq2gxo@gmail.com.
Stacje biorące udział w ćwiczeniach będą pracować w okolicach
następujących częstotliwości:
15m 21,360 kHz,
17m 18,160 kHz,
20m 14,300 kHz,
40m 7,060 kHz,
80m 3,760 kHz.
Są one rekomendowane przez IARU jako środkowe częstotliwości aktywności
stacji kryzysowych. Prosimy krótkofalowców nie biorących udziału w
ćwiczeniach o uznanie pierwszeństwa stacji EmCom. Jeśli słyszymy na
paśmie słowa „emergency", "welfare-traffic" lub stacje łamiące swój znak
przez „/D" powinniśmy uznać ich pierwszeństwo i nie zajmować
częstotliwości. Jest to szczególnie istotne podczas zawodów, ponieważ
stacje „emergency" rzadko używają mocy większej niż 100 watów.
Szczegółowy regulamin spotkania eterowego zostanie wkrótce opublikowany.
info.  -Marek Garwoliński SQ2GXO, Koordynator d.s. Łączności Kryzysowej PZK.

4.Walne Zebrania OT.
Przed nami są w najbliższym czasie nast. Walne Zebrania OT PZK
- OT 50 – 15 marca w Gliwicach
 -OT 31 -  16 marca w Rybniku
Dokumenty z Walnych zebrań dotarły z OT 10 , OT16 i tu przepraszam Kol. Wenacjusza SP2WN Prezesa OT 16 za błąd w podaniu terminu wpływu dokumentacji. Uzupełniające dokumenty otrzymaliśmy także z OT 08, OT 14 oraz OT18.

5.Warszawska Syrenka- Organizatorzy zapraszają do wtorkowych zawodów o Statuetkę Syrenki Warszawskiej. Zawody są popołudniowe, a więc dla tych, którzy nie lubią wstawać o świcie. Też zamierzam jako SP2JMR wziąć w nich udział. Do usłyszenia. Regulamin w załącznikach do komunikatu.


6.40-lecie SP9KRT
Otrzymaliśmy obszerną informację o zamierzeniach Klubu SP9KRT
w związku z obchodzonym w 2008 roku jubileuszem. Szczegółowe informacje na stronie  www.klubsp9krt.piekary.pl                          Krótkofalowcy, skr. Poczt. 85, 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE  Telefony: 032 768 6267 lub 0503 343 802   E-mail:   sp9krt@o2.pl

7.PGA Contest  Zespół PGA.
Zaprasza do udziału w pierwszych krajowych zawodach PGA Contest, które rozegrane zostaną w niedzielę 16 marca br. w godzinach od 15.00 do 17.00 UTC. Organizatorem jest zespół programu dyplomowego, przy współpracy z PZK i Redakcją MK QTC. Puchary za pierwsze miejsca ufundowali: Prezes PZK, Redaktor naczelny MK QTC, Prezes SKJKC, Andrzej Wikłacz SP4HHI, Jan Sobieszczuk SP5FHFi Andrzej Koba SP8BWR. Do usłyszenia!  Regulamin w załącznikach do komunikatu.

8.SP0PGA z EL06 .
Dnia 15 marca br. (sobota) rozpoczyna pracę druga okolicznościowa radiostacja QRV w ramach promocji programu dyplomowego PGA. Będzie to stacja o znaku wywoławczym SP0PGA zainstalowana początkowo w siedzibie redakcji MK QTC (PGA EL09), a w czasie zawodów PGA Contest (16 bm.) będzie nadawała z dotychczas jeszcze nigdy nieobsadzonej przez krótkofalowców gminy Młynary (PGA EL06). QSL via SP4KDX. 

        Tyle informacji na dzisiaj
         Vy 73! Piotr

Załączniki do komunikatu!

VI Edycja Zawodów o Statuetkę  „Syrenki Warszawskiej"


Organizatorzy: Praski OT PZK w Warszawie, Biuro Promocji Miasta St. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Warszawa Praga–Południe, Burmistrz Dzielnicy Warszawa–Rembertów

Część HF

Uczestnicy: radiostacje indywidualne, klubowe, nasłuchowcy,

Termin: 18 marca 2008r.(wtorek) od 16.00-17.30 UTC (17:00-18:30 lokalnego)

Pasmo: 3,5 MHz.
Wywołanie w zawodach na SSB:  „ Zawody Syrenki”,CW : „SP TEST”
Emisje: CW i SSB - wyłącznie w segmentach przewidzianych do pracy daną emisją. Z tą samą stacją można przeprowadzić punktowaną łączność tylko raz, niezależnie od emisji.

Klasyfikacje:
(1) Stacje indywidualne i klubowe na CW;
(2) Stacje indywidualne na SSB;
(3)stacje klubowe na SSB;
(4) Stacje indywidualne i klubowe QRP (do 5 W out) na CW;
(5) Stacje indywidualne i klubowe QRP (do 10 W out) na SSB;
(6) stacje z poza granic SP np. /MM
(7) SWLs,

Uwaga: Uczestnik musi wyraźnie określić w jakiej klasyfikacji startuje.

Grupy kontrolne:
- stacje członków Praskiego OT: RS(T)+ 3-cyfrowy nr QSO+ skrót powiatu + nr OT -37
(np.59(9)001MA37);
- stacje  QRP :RS(T) + 3-cyfrowy nr QSO + skrót powiatu + QRP
(np. 59(9)001WMQRP );
- pozostałe stacje z SP:RS(T) + 3-cyfrowy nr QSO + skrót powiatu
(np. 59(9)001WM);
- stacja z poza SP: RS(T)+3 cyfrowy nr QSO (np.59(9)001)
- SWLs: odbierają raporty obu stacji; ten sam znak nie może się powtórzyć więcej jak dwa razy.

Punktacja:
- za łączności ze stacjami QRP z byłych stolic: Ostrowa Lednickiego i Gniezna (GZ), Poznania ( PX) , Płocka (PD), Krakowa (KM) , Lublina (LU) oraz z Warszawy (WM) - 6 pkt., pozostałe stacje QRP przyznają – 2 pkt.;
- za łączności ze stacjami z byłych stolic : Ostrowa Lednickiego i Gniezna (GZ), Poznania (PX ) , Płocka (PD), Krakowa (KM) , Lublina (LU) oraz z Warszawy (WM) – 5 pkt., pozostałe stacje przyznają – 1 pkt.

Mnożnik: stacje z byłych stolic GZ, KM, PX, PD, LU , WM i stacje członków OT nr 37
Uzasadnienie historyczne wybranych powiatów powyżej (nad regulaminem)
Wynik końcowy: suma uzyskanych punktów x  (1 + mnożnik).

Nagrody:
za zajęcie miejsc 1-3  statuetki "Syrenki Warszawskiej" i dyplom;
za miejsce 4-6 dyplomy.
UWAGA!
W miarę pozyskiwania sponsorów przewidziane są dodatkowe nagrody, które podane będę najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem zawodów na stronie Praskiego OT PZK w dziale Klubowe - Zawody - Zawody o "Statuetkę Syrenki Warszawskiej"
Dzienniki:
- logi papierowe w ciągu 14 dni na adres: Wiesław Paszta SQ5ABG, Garkowo Stare 2 ,06-550 Szreńsk,
- w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: syrenka@potpzk.waw.pl.
Dziennik winien zawierać : znak, imię, nazwisko, adres stacji, oznaczenie klasyfikacji, obliczoną punktację.
Niespełnienie powyższych warunków zakwalifikuje dziennik wyłącznie do kontroli.
Dzienniki nadesłane po terminie będą użyte do kontroli.
Odpowiedzialny za rozliczenie zawodów – SQ5ABG

O Statuetkę „Syrenki Warszawskiej" – VHF+

Organizatorzy: Praski OT PZK w Warszawie, Biuro Promocji Miasta St. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Warszawa Praga–Południe, Burmistrz Dzielnicy Warszawa–Rembertów.
Uczestnicy: radiostacje indywidualne i klubowe.
Termin: 18 marca 2008 (wtorek) od 19.00 do 20.30 UTC (20:00-21:30 lokalnego)
Pasma: VHF - 144 MHz i UHF - 432 MHz.

Emisje: CW, SSB i FM, wyłącznie w segmentach przewidzianych do pracy daną emisją; łączności przez przemienniki są niedozwolone; na jednym paśmie można z tą samą stacją przeprowadzić punktowaną łączność tylko raz, niezależnie od emisji.

Klasyfikacje:
(1) Stacje indywidualne i klubowe VHF i UHF na CW, SSB i FM;
(2) Stacje indywidualne i klubowe VHF tylko FM;

Uwaga! Stacja musi wyraźnie określić w jakiej klasyfikacji startuje.

Grupy kontrolne:
RS(T) + 3-cyfrowy nr QSO + lokator (np. 59(9)001KO02MF ). Obowiązuje numeracja ciągła dla wszystkich łączności.

Punktacja: za każdy kilometr odległości od korespondenta - 1 pkt.

Bonus: każdy nowy średni kwadrat WW. loc. (np. KO01, JO82 itp.) -200 pkt.

Wynik końcowy: suma uzyskanych punktów .

Nagrody:
za zajęcie miejsc 1-3 - statuetka "Syrenki Warszawskiej" i dyplom,
za miejsca 4-6 – dyplomy.

UWAGA!
W miarę pozyskiwania sponsorów przewidziane są dodatkowe nagrody, które podane będę najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem zawodów na stronie Praskiego OT PZK w dziale Klubowe - Zawody - Zawody o "Statuetkę Syrenki Warszawskiej"
Dzienniki:
- logi papierowe w ciągu 14 dni na adres: Wiesław Paszta SQ5ABG, Garkowo Stare 2 ,06-550 Szreńsk, w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: syrenka@potpzk.waw.pl.
Dziennik winien zawierać : znak, imię, nazwisko, adres stacji, oznaczenie klasyfikacji, obliczoną punktację.
Niespełnienie powyższych warunków zakwalifikuje dziennik wyłącznie do kontroli.
Dzienniki nadesłane po terminie będą użyte do kontroli.

                             Regulamin
  losowania nagród rzeczowych za udział w zawodach
       „O Statuetkę Syrenki Warszawskiej” i „Zawody Zamkowe”

Termin zawodów:
18 marzec 2008 „ Statuetka Syrenki Warszawskiej”
19 maja 2008 „Zawody Zamkowe”

Pkt 1. W losowaniu biorą udział stacje indywidualne i SWL
Pkt 2. Warunkiem udziału w losowaniu nagród jest wzięcie udziału w obu
  zawodach,
Pkt 3. W w/w zawodach operator musi mieć zaliczone minimum 20 łączności
  bez względu na kategorię ( np. w zawodach „Syrenki” może być w CW a w  „Zamkowych” w SSB ale zatwierdzonych przez Komisje Zawodów),
Pkt 4. Losowanych będzie po tyle samo nagród w zawodach "Syrenki" i "Zamkowych",
Pkt 5. Jeden zawodnik może wylosować 2 nagrody (jedną w „Syrence” drugą w
  „Zamkowych”),
Pkt 6. Losowanie odbędzie się w dniu uroczystego podsumowanie zawodów i rozdania    Statuetek Syrenki i Pucharów Zamkowych  we wrześniu 2008,
Pkt 7. Losowanie odbędzie się publiczne przez  "sierotkę" wybraną wśród
  uczestników uczestniczących w podsumowaniu zawodów,
Pkt 8. Każda nagroda będzie miała swój numer,
Pkt 9. Losowanie odbędzie w kolejności numerów nagród tzn. najpierw nagroda nr
  1,potem nr 2, potem nr3 itd.,
Pkt 10.W wypadku spraw spornych decydujące będzie wspólne ustalenie Rady    Sponsorów nagród.
W dniu 22 stycznia 2008 roku suma za którą zakupione zostaną nagrody rzeczowe wynosi 2410zł. Suma może ulec zmianie ze względu na następne wpłaty oraz pomniejszona o koszt wysyłki nagród w przypadku osobistego nie odebrania wylosowanej nagrody.
Zdjęcia nagród i regulamin jest zamieszczony na stronie Praskiego OT PZK :
www.potpzk.waw.pl

       Za zgodność
      w imieniu Rady Sponsorów
       Jurek SQ5JD

PGA Contest 2008
krajowe zawody HF

Zawody organizuje się w celu popularyzacji programu Polskie Gminy Award wśród polskich nadawców i nasłuchowców oraz zaznajomienia z przyjętymi skrótami gmin. Są to zawody pilotażowe, a ewentualne zmiany w regulaminie - włącznie z terminem rozgrywek - nastąpią po zebraniu opinii uczestników.

regulamin
Organizatorzy: Zespół PGA, Redakcja MK QTC oraz PZK. Za realizację postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialny jest Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP (qtc@post.pl).
Uczestnicy: operatorzy polskich radiostacji indywidualnych, klubowych i SWLs posiadający ważne pozwolenia radiokomunikacyjne (licencje).
W zawodach dopuszcza się udział stacji zagranicznych, ale ich logi zostaną użyte tylko do kontroli.
Uwagi:
a) Wszystkie przeprowadzone i zweryfikowane następnie QSO zostaną zaliczone do programu PGA, bez konieczności posiadania za nie kart QSL.
b) Każdy operator, który przeprowadzi więcej niż 3 QSO zostanie sklasyfikowany.
c) Rezultat każdego uczestnika podany zostanie w rozliczeniu szczegółowym.
Termin: 16 marca 2008 r. (niedziela), od godz. 15.00 do 17.00 UTC.
Pasmo: 80 m - zgodnie z Band Planem HF.
Emisje: CW i SSB - wyłącznie w segmentach pasma przeznaczonych dla danej emisji. Łączności mieszanych (cross-mode) nie zalicza się.
Łączności:
a) Z tą samą stacją można przeprowadzić daną emisją tylko jedno punktowane QSO.
b) Duplikaty, czyli łączności powtórzone nie są punktowane, ale należy je pozostawić w logu.
Wywołanie w zawodach: na CW -"Test SP" na CW; na SSB - "Wywołanie w zawodach".
Klasyfikacje:
SO-MIX - stałe stacje indywidualne na CW i SSB
SO-CW - stałe stacje indywidualne na CW
SO-SSB - stałe stacje indywidualne na SSB
MO-MIX - stałe stacje klubowe na CW i SSB
SO-MIX-T - terenowe stacje indywidualne na CW i SSB
SO-CW-T - terenowe stacje indywidualne na CW
SO-SSB-T - terenowe stacje indywidualne na SSB
MO-MIX-T - terenowe stacje klubowe na CW i SSB
SO-SWL - indywidualne stacje nasłuchowe na CW i SSB
Uwagi:
a) Znak stacji terenowej musi wyraźnie na to wskazywać. Konieczne jest więc "łamanie" znaku przez własny lub inny okręg (np. SP2LNW/4, SP2FAP/2 itp.), przez "p" lub "m" (np. SP2WB/p, SP9TNM/m itp.
b) Uczestnik może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie.
b) W tym samym czasie stacja może emitować tylko jeden sygnał.
c) Przy oznaczaniu grupy klasyfikacyjnej w nagłówku pliku Cabrillo należy posługiwać się ww. skrótami (np. SO-CW, SO-SSB, SO-MIX-T, SO-CW-T itp.).
Wymiana: raport RS(T) + skrót gminy (wyłącznie wg standardu PGA czyli np. EL09, WM01, BM02 itd.). Stacje zagraniczne zamiast PGA podają nr kolejny swojego QSO w zawodach.
Uwaga! Skróty gmin polskich dostępne są w Internecie na stronie www.skjkc.pl/pga Informację o oznaczeniu każdej gminy można uzyskać pisząc na adres qtc@post.pl lub telefonując na numer 0601 912910.
Punktacja: każde QSO - 1 pkt. Punktowane są tylko łączności, w których obie stacje bezbłędnie odebrały znaki wywoławcze, raporty i grupy kontrolne, a różnica czasów zalogowania nie przekracza 5 minut.
Mnożniki: gminy Polski liczone tylko jeden raz, bez względu na emisję.
Wynik końcowy: suma punktów za QSO x mnożnik. Obliczanie wyniku nie jest wymagane, ponieważ czynności tych dokonuje program sprawdzający.
Nasłuchowcy:
a) Obowiązuje odebranie znaków obu stacji oraz nadawanych przez nie grup kontrolnych.
b) Ta sama stacja może być wykazana w dzienniku maksymalnie 3 razy.
c) Każdy nasłuch bezbłędny na CW - 2 pkt.; na SSB - 1 pkt.
d) Mnożnik – gminy polskie liczone tylko jeden raz, bez względu na emisję.
e) Wynik końcowy - suma punktów za nasłuchy x mnożnik.
Log w formacie Cabrillo w terminie 14 dni na adres: qtc@post.pl
W temacie listu należy podać swój znak wywoławczy. Log musi być niespakowanym załącznikiem mającym w nazwie znak wywoławczy i rozszerzenie .cbr lub .log, np. sp0pzk.cbr, sp2lnw.log itp.
Nagrody: za pierwsze miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej dyplomy.
Ich wysyłka nastąpi w ciągu 30 dni od chwili publikacji wyników w MK QTC.
Wyniki: zamieszczone będą w Internecie na stronie www.skjkc.pl/pga , następnie opublikowane w czerwcowym wydaniu MK QTC.
Uwaga! W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość reklamacji w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników na ww. stronie. Po tym czasie wyniki uznaje się za oficjalne.
Dyskwalifikacja: za pracę niezgodną z regulaminem zawodów, warunkami licencji oraz rażące łamanie zasad Ham Spiritu.
Komisja: Zespół PGA. Decyzje komisji zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Uwagi końcowe:
a) Udział w PGA TEST oznacza akceptację powyższego regulaminu.
b) Korzystanie z PGA Clustera jest dozwolone.
c) Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w trakcie udziału w konkursie.
d) Uwagi dotyczące przebiegu PGA Contest należy przesyłać wyłącznie odrębnym listem na adres: qtc@post.pl
Ponieważ logi zostaną sprawdzone przy pomocy programu komputerowego konieczne jest bezwzględne stosowanie się do standardów określonych dla plików Cabrillo.

Wzór logu Cabrillo
START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: PGA Contest 
CALLSIGN: SP2FAP
CATEGORY: SO-CW
NAME: Sylwester Jarkiewicz
ADDRESS: Suchacz-Zamek, Wielmoży 5b
ADDRESS: 82-340 Tolkmicko Sylwester Jarkiewicz
SOAPBOX:
QSO: 3500 CW 2008-03-16 1501 SP2FAP 599   EL09   SQ8QOB  599  KS01
QSO: 3500 CW 2008-03-16 1526 SP2FAP 599   EL09   SQ8JJA  599  LN02
QSO: 3500 CW 2008-03-16 1557 SP2FAP 599   EL09   SP4HHI  599  OU01
QSO: 3500 CW 2008-03-16 1608 SP2FAP 599   EL09   SP2IU   599  BY01
QSO: 3500 CW 2008-03-16 1628 SP2FAP 599   EL09   SQ5UUU  599  WM01
QSO: 3500 CW 2008-03-16 1657 SP2FAP 599   EL09   SQ9XTX  599  CZ03
END-OF-LOG:


     

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,269,688 Unikalnych wizyt