PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3644 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 4
Użytkowników online: 0
RSS

KS-18. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 6.05.2015
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.jpg

 
KOMUNIKAT NR 18/2015 z dnia 06.05.2015 r.  

Witamy wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1.    Zmiana stanowiska UKE w sprawie świadectw.

Na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakładce POZWOLENIE RADIOWE - SŁUŻBA AMATORSKA http://www.uke.gov.pl/pozwolenie-radiowe-sluzba-amatorska-4266 od kilku dni jest nowa informacja dotycząca wymagań na uzyskanie pozwolenia radioamatorskiego. Usunięto informację, z której wynikało, że osoby posiadające świadectwo wydane przed 3 września 2005 r. zobowiązane były do wymiany świadectwa na aktualnie obowiązujące.
Pozwolenie kategorii 1 (CEPT Licence) - uprawniające do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W, pracującej we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, w oparciu o wymagania określone w zaleceniu CEPT T/R 61-02 (HAREC).
Z obecnego zapisu wynika, że ważne świadectwa zarówno krajowe jak zagraniczne zgodne z zaleceniem CEPT T/R 61-02 (HAREC) uprawniają do ubiegania się o pozwolenie.
Informacja niniejsza stanowi uzupełnienie do informacji na ten temat zawartych w komunikatach sekretariatu ZG PZK nr 11 oraz 14/2015 i jest efektem interpretacji zapisów zawartych w aktach prawnych wydanych w latach 2005 -2015 przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Piotr SP2JMR

2.    Posiedzenie ZG PZK.
Najbliższe posiedzenie ZG PZK odbędzie się w dniu 23. maja 2015 r. w Centrum Promocji Kultury Warszawa Praga Południe przy ul. Podskarbińskiej 2 odbędzie się Posiedzenie Zarządu Głównego PZK. Początek Posiedzenia godz. 10.00.
Ok. godz. 13.00 w trakcie posiedzenia jest przewidziane wystąpienie prof. dr hab. (gen. dyw.) Bogusława Packa Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Społecznych Inicjatyw Proobronnych.
Obecność członków ZG PZK obowiązkowa.
W posiedzeniu w charakterze obserwatorów może uczestniczyć każdy członek PZK.
Materiały do członków ZG PZK zostały wysłane w dniu 5 maja listami poleconymi.
Piotr SP2JMR

3.    Beskidzka Amatorska Sieć Ratunkowa.
Poniżej przekazuję informację o godnej naśladowania inicjatywie. Wprawdzie sieci amatorskie powinny powstawać na bazie wojewódzkich sieci ratunkowych jednak przy braku skuteczności w organizacji takich sieci amatorskich na szczeblu województw przez działające na ich terenie poszczególne OT, sieci lokalne tzn. miejskie, powiatowe lub regionalne stanowią ważne uzupełnienie naszej struktury łączności rezerwowej.
Piotr SP2JMR

"W imieniu grupy inicjatywnej krótkofalowców z powiatów bielskiego, pszczyńskiego, żywieckiego i cieszyńskiego informuję, iż otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie Beskidzkiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej (BASR) na terenie wyżej wymienionych powiatów.
Jakkolwiek pomysł nie wyszedł inicjatywy PZK, to traktujemy to jako oddolną inicjatywę realizacji zapisów „Porozumienia w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu” z dnia 7 maja 2013 roku pomiędzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji, a Polskim Związkiem Krótkofalowców.
Projekt jest realizowany od maja bieżącego roku do listopada 2016 roku we współpracy z jednostkami samorządowymi z powiatów objętych projektem. Projekt zakłada:
1. Realizację zajęć warsztatowych mających na celu: integrację lokalnego środowiska krótkofalowców z przedstawicielami jednostek samorządowych, wypracowanie procedur funkcjonowania BASR oraz zasad wzajemnej współpracy.
2. Realizację zajęć warsztatowych  technicznych mających na celu wykonanie radiowej amatorskiej stacji przekaźnikowej w paśmie amatorskim 2m pracującej na rzecz Sieci Ratunkowej. Miejsce instalacji stacji przekaźnikowej zostanie ustalone w późniejszym terminie.
3. Realizację wspólnych ćwiczeń sieci BASR z przedstawicielami jednostek samorządowych.
4. Doskonalenie umiejętności pracy w ramach BASR przez krótkofalowców uczestniczących w sieci (15 osób).
5. Podpisanie porozumienia o współpracy długoterminowej w ramach BASR pomiędzy stroną krótkofalowców i samorządami z powiatów objętych projektem.
 
Myślę że powyższe działanie może być dobrą promocją PZK i zapisów powyższego porozumienia.
73!
Piotr Faltus SP9LVZ
oraz
Mirek SP9ONC
Marek SP9JKB

4.    70 rocznica Victory Day.
Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców organizuje akcję dyplomową z okazji „70. rocznicy Victory Day” mającą na celu uczczenie 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie oraz utrwalenie pamięci o wkładzie żołnierzy polskich w zwycięstwo. Czas trwania od 20. kwietnia 2015 r. do 31. maja 2015 r. Akcja nasza objęta jest patronatem honorowym przez Dowódcę Garnizonu Warszawa Pana gen. bryg. Wiesława GRUDZIŃSKIEGO.
Regulamin akcji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.

 
Wzór dyplomu Victory Day 2015

W dniu 8 maja 2015 r. z  placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie tuż obok Grobu Nieznanego Żołnierza uruchomiona będzie stacja klubowa SQ70VD.
Wstępny plan działań jest następujący:
1.    od 9.30 LT (7.30 UTC) do 11.30 LT (9.30 UTC) - pasmo 40M, SSB, 100 W;
2.    od 11.30 LT (9.30 UTC) do 13.00 LT (11.00 UTC) - pasmo 40m, CW, LP - w tym czasie odbywa się ceremonia uroczystej zmiany warty;
3.    od 13.00 LT (11.00 UTC) do ok. 15.30 LT (13.30 UTC) - pasmo 20 M, SSB, 100 W.
Na fonii będą pracowali młodzi członkowie klubu w wieku od 10 do 16 lat, na telegrafii dorośli.
Zapraszamy do przeprowadzania łączności i zdobywania  dyplomu.
Jurek SP5SSB

5.    Honor Roll i inne wyróżnienia DXCC.
W ostatnim czasie w Internecie pojawiały się gratulacje kierowane tylko do niektórych polskich krótkofalowców, którzy uzyskali "trofeum" DXCC, jakim jest Honor Roll i Honor Roll #1.
Dla tych którzy tych gratulacji nie otrzymywali, a osiągnęli ten sukces w zaciszu domowego "shack-u" i dla wszystkich którzy interesują się wykazami stacji SP/SQ posiadających te wyróżnienia odsyłam do linków:
http://www.spdxc.org/index.php/dxcc-sp/sp-hr
http://www.spdxc.org/index.php/dxcc-sp/sp-thr
 
Z wykazów wynika jak wiele osób nieświadomie pomija się w tych gratulacjach. Nadmieniam, że niniejsze zestawienia sporządziłem ok 10 lat temu (w oparciu o wiarygodne źródła) i prowadzę do dnia dzisiejszego. Oczywiście osobiście gratuluję wszystkim wyróżnionym.
 
Przy okazji przypominam, że zestawienia osiągnięć stacji polskich w DXCC, są publikowane (teraz w cyklu 2 miesięcznym) pod tytułem "Polacy w DXCC" już od ponad 10 lat.
Aktualnie są dostępne:
http://www.spdxc.org/index.php/dxcc-sp/dxcc-sp-latest
http://www.kielce.qrz.pl/dxcc.pdf
https://ot11pzk.files.wordpress.com/2015/05/dxcc_05_2015.pdf
 
Vy 73 de Andrzej SP7GAQ
sp7gaq@wp.pl


6.    Kolejna polska wyprawa Dx-owa.
Krótki wywiad z kierownikiem zespołu ekspedycyjnego Włodkiem Herejem SP6EQZ. Po sukcesach poprzednich ekspedycji do Mauretanii (5T0SP) i St. Vincent (J88HL) i na wyspę Bożego Narodzenia VK9XSP, zaprawiony w bojach zespół ekspedycyjny podjął kilka dni temu decyzję organizacji kolejnej ekspedycji w 2015 roku. Miejsce planowanej ekspedycji jest na dzień dzisiejszy owiane tajemnicą i zostanie ujawnione po opracowaniu strony internetowej wyprawy i dopięciu wszystkich formalności. Jak powiedział Włodek SP6EQZ, cytuję – „Amerykanie powinni być zadowoleni, gray-line sięga na całe USA”. Proszę pamiętać, że na polskie ekspedycje już od lat patrzy cały krótkofalarski świat. Polskie ekspedycje uzyskały już swoją renomę i uznanie co znalazło swe odbicie w wynikach głosowań na  portalu DX-World na ekspedycję roku. Niezależnie od tego krótkofalowcy z kraju pochodzenia operatorów ekspedycji i tak maja zawsze swój „handicap”.
Skład zespołu ekspedycyjnego uległ w tym roku pewnym modyfikacjom, ale wciąż liczy ośmiu operatorów.
Termin planowanej ekspedycji – koniec września, październik 2015.
Zygi SP5ELA

7.    Zmiany we władzach Oddziału Poznańskiego PZK
Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK w dniu 15 marca 2015 roku przez aklamację przyjęło sprawozdania ustępującego Zarządu Oddziału oraz kończącej kadencję Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i wybrało statutowe władze Oddziału na kadencję 2015-2019. Bezpośrednio po wyborze Zarząd Oddziału ukonstytuował się w składzie:
•    Prezes - Jacek Behrendt SQ3OPM,
•    Wiceprezes - Paweł Frydrych SP3OKA,
•    Skarbnik - Krzysztof Brodecki SP3WXI,
•    Sekretarz - Krzysztof Walkowiak SO3KW,
•    Członek - Piotr Sroka SP3RAX,
•    Członek - Tomasz Zawarty SQ3LVD,
natomiast Oddziałowa Komisja Rewizyjna w składzie:
•    Przewodniczący - Stefan Walter SP3SL,
•    Członek - Stanisław Ziętarski SP3GCN,
•    Członek - Jacek Marciniak SP3NUH.
Oddziałowe Biuro QSL poprowadzą Koledzy:
•    Piotr Sroka SP3RAX - QSL Manager ds. kart krajowych,
•    Tomasz Zawarty SQ3LVD - QSL Manager ds. kart zagranicznych.
Wybrano także Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców. Zostali nimi Koledzy:
•    Jacek Behrendt SQ3OPM,
•    Zdzisław Nowacki SP3FTA,
natomiast zastępcami Delegatów zostali wybrani Koledzy:
•    Stanisław Ziętarski SP3GCN,
•    Marek Andrys SP3MYG.
Ponadto mocą podjętej 5 maja 2015 roku przez Zarząd Oddziału uchwały Kolega Paweł Frydrych SP3OKA został wybrany na kadencję 2015-2019 przedstawicielem Oddziału Poznańskiego PZK do składu Zarządu Głównego PZK.
 
Pozdrawiam
Jacek SQ3OPM

8.    RBI PZK
W załączniku nr 2 do niniejszego komunikatu znajduje się Kwietniowy Serwis Informacyjny RBI na dzień 15 marca 2015 r.
Jurek SP5BLD

9.    Gorzowskie Spotkanie Krótkofalowców
Zapraszamy w gościnne progi Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego "Słowianka" na kolejną, już piątą, edycję Gorzowskich Spotkań Krótkofalowców. Impreza odbędzie się na zadaszonym, wielofunkcyjnym boisku-lodowisku. Będą tam wydzielone miejsca dla wystawców, będą ustawione giełdowe stoliki.

Spotkania są otwartą imprezą o charakterze targowo-piknikowym, na której prezentowane są techniki i technologie łączności radiowej. W czasie imprezy zorganizowane będą stoiska techniczne, wystawy, pokazy, giełda itp. Prowadzone będą prezentacje w formie prelekcji i prezentacji. Zależy nam na wspólnym zaprezentowaniu osiągnięć profesjonalistów i amatorów.
Naszym celem jest podnoszenie społecznej wiedzy politechnicznej w dziedzinie łączności i elektroniki. Pragniemy propagować radioamatorstwo jako pożyteczne i potrzebne społecznie hobby, dające wymierny efekt w czasie klęsk żywiołowych i innych zagrożeń. Dążymy także do integracji środowiska użytkowników fal eteru poprzez wspólne, wielobranżowe prezentowanie nowoczesnych technologii łączności.

Spotkania odbędą się w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy Słowiańskiej 14, w drugą sobotę maja, czyli 9 maja 2015 r. Oficjalne rozpoczęcie o godzinie 11:00. Udział w imprezie jest bezpłatny, zarówno dla wystawców jak i odwiedzających. Jednocześnie czynna będzie cała baza usług rekreacyjnych i gastronomicznych „Słowianki”. Będzie także miejsce do prowadzenia prelekcji oraz dyskusji. Istnieje możliwość zorganizowania własnych stoisk wystawowych dających szanse zaprezentowania klubów, firm, instytucji czy nawet regionu lub miasta. Szczególnie zapraszamy wszystkie kluby pragnące zaprezentować swoje osiągnięcia i działalność. Pisząc "kluby" mamy na myśli zarówno ogólnopolskie stowarzyszenia miłośników różnej działalności krótkofalarskiej, jak i niewielkie kluby działające w swoich środowiskach lokalnych.

Organizatorem Spotkań jest Klub Krótkofalowców "Klon" SP3YPR z Gorzowa Wielkopolskiego działający jako klub Polskiego Związku Krótkofalowców.

Współorganizatorami są: Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne "Słowianka", Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp., Telewizja Polska S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp. oraz Zachodniopomorski Oddział terenowy PZK.
 
Partnerem zagranicznym jest okręg Brandenburgii niemieckiego stowarzyszenia krótkofalowców DARC (Distrikt Brandenburg Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.).

Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Bieżące informacje organizacyjne umieszczane będą na stronach:
www.gsk5.jo72.pl oraz www.gsk5.sp3ypr.pl

korespondencję pocztową prosimy kierować na adres:
Klub Krótkofalowców „KLON” SP3YPR, skr. poczt. 514, 66-400 Gorzów Wlkp.

Korespondencję elektroniczną prosimy kierować na adres: gsk@jo72.pl

Info: Rafał SP3HTF

 TNX, TNX, TNX
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Rafałowi SP3HTF, Jurkowi SP5BLD, Jackowi SQ3OPM, Andrzejowi SP7GAQ, Zygmuntowi SP5ELA, Piotrowi SP9LVZ, Jurkowi SP5SSB.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

news: Ikonka_PDF_50px.jpg

 Komunikaty sekretariatu 2015
Załącznik nr 1.

Regulamin Akcji Dyplomowej „Victory Day 2015”
1. Akcja dyplomowa „Victory Day 2015” ma na celu uczczenie 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie oraz utrwalenie pamięci o wkładzie żołnierzy polskich w zwycięstwo.
2. Organizatorem akcji dyplomowej jest Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców.
3. Akcja trwa od 20 kwietnia do 31 maja 2015 roku.
4. W ramach akcji pracują stacje klubów WOT PZK i stowarzyszonych z WOT PZK. Stacje mają znaki specjalne o budowie:
a) Prefix – 7Ø – VD;
b) Prefix – 1945 – VD;
c) Prefix – Ø –VD.
5. Dyplom dostępny jest dla nadawców i nasłuchowców z całego świata, niezależnie od
przynależności do organizacji krótkofalarskiej.
6. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dyplomu jest zdobycie 70 punktów za łączności /nasłuchy stacji VD, przy czym stacje SP uzyskują za każdą unikalną łączność / nasłuch po 7 punktów, stacje EU po 10 punktów, stacje DX (poza EU) – 14 punktów.
7. Łączności można powtarzać z tym samym znakiem na innym paśmie oraz inną emisją.
8. Każdy uczestnik akcji dyplomowej może sprawdzić swoje QSO w logu on-line prowadzonym na stronie internetowej WOT PZK. Tam również należy aplikować o wydanie dyplomu.
9. Dyplomy wydawane w postaci elektronicznej jako pliki .pdf są bezpłatne.
10. Na specjalne życzenie korespondenta może być wystawiony i przesłany dyplom papierowy, za opłatą wynoszącą: dla stacji SP – 10 zł płatnych na konto WOT PZK
Volkswagen Bank Direct : 91 2130 0004 2001 0477 5524 0001
; dla stacji zagranicznych – SASE + 2 IRC przesłane na adres WOT PZK.
11. Karty QSL do stacji VD należy przesyłać za pośrednictwem Biura QSL WOT PZK (Biuro Nr 25) lub direct na adres korespondencyjny WOT PZK:
Warszawski Oddział Terenowy PZK
skrytka pocztowa 3, 00-955 Warszawa 15
(stacje SP – obowiązkowo SASE, stacje zagraniczne – SAE + 1 IRC).
12. Stacje VD nie przesyłają kart QSL w postaci elektronicznej.
13. Bieżące informacje o pracy stacji VD dostępne będą na stronie WOT PZK.
14. Interpretacja regulaminu należy do Zarządu WOT PZK.

Stacje biorące udział w Akcji Dyplomowej „Victory Day 2015”

3Z0VD – QSL via PZK biuro (SP5ZHJ) – od 20/04/2015 do 31/05/2015
3Z70VD – QSL via PZK biuro (SP5KOG) – od 20/04/2015 do 31/05/2015
SN0VD – QSL via PZK biuro (SP5PSL) – od 20/04/2015 do 31/05/2015
SN1945VD – QSL via PZK biuro (SP5ZHH) – od 20/04/2015 do 31/05/2015
SN70VD – QSL via PZK biuro (SP5PEP) – od 20/04/2015 do 31/05/2015
SO70VD – QSL via PZK biuro (SP5ZIP) – od 20/04/2015 do 31/05/2015
SP0VD – QSL via PZK biuro (SP5KAB) – od 20/04/2015 do 31/05/2015
SP70VD – QSL via QSL Poland biuro (SP5KCR) – od 20/04/2015 do 31/05/2015
SQ70VD – QSL via PZK biuro (SP5ZRW) – od 20/04/2015 do 10/05/2015

Zgłoszenia o wydanie dyplomu proszę przysyłać na adres: ot25pzk@gmail.com
Info: http://www.ot25.pzk.org.pl/vd70.html
W dniu 8 maja 2015r z  placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie tuż obok Grobu Nieznanego Żołnierza uruchomienia będzie stacja klubowa SQ70VD.
Wstępny plan działań jest następujący:
od 9.30 LT (7.30 UTC) do 11.30 LT (9.30 UTC) - pasmo 40M, SSB, 100 W;
od 11.30 LT (9.30 UTC) do 13.00 LT (11.00 UTC) - pasmo 40m, CW, LP - w tym czasie odbywa się ceremonia uroczystej zmiany warty;
od 13.00 LT (11.00 UTC) do ok. 15.30 LT (13.30 UTC) - pasmo 20 M, SSB, 100 W.
Na fonii młodzi członkowie klubu od 10 do 16 lat, na telegrafii dorośli.
Zapraszamy do przeprowadzania łączności i zdobywania  dyplomu.

Jurek sp5ssb

Załącznik nr 2.

Kwietniowy Serwis Informacyjny RBI na dzień 15 marca 2015 r.
Nowy Redaktor Naczelny Radia Bogoria z Grodziska Mazowieckiego. Marek Karczewski nowym szefem lokalnego Radia Bogoria. Już w maju stanowisko Redaktora Naczelnego Radia Bogoria obejmie Marek Karczewski. Nowy szef grodziskiej stacji to doświadczony dziennikarz informacyjny i wydawca, pracujący wcześniej między innym:. w Radiu Zet, Plus oraz VOX Fm. Marek Karczewski z mediami związany jest od 25 lat. Ma za sobą także pracę w Radiu Bogoria. Był wtedy dziennikarzem i redaktorem programowym stacji. Na stanowisku Redaktora Naczelnego zmieni Jacka Grabowskiego, który kierował lokalnym, grodziskim radiem od początku, czyli od 17-tu lat. /info:  Dom Kultury-Grodzisk Mazowiecki/.
Bardzo dobra informacja. W roku 2001, działając w Radiu Bogoria, współpracowałem z Markiem Karczewskim. Robiliśmy wtedy,  na dwa głosy, serwisy informacyjne Radia Bogoria.  Później, również w roku 2001, przygotowywałem mój program autorski poświęcony radiu, telewizji i radiokomunikacji. Nazywał się Radiowy Biuletyn Radia Bogoria. Były to bardzo dawne czasy. Teraz, pozostały mi tylko nagrania tych programów i wspomnienia. Niestety, za sprawą ówczesnego, a teraz ustępującego Redaktora Naczelnego, nie zawsze pozytywne.  Marek Karczewski, o ile pamiętam, jak sam mówił, działał wcześniej w Radiu Koszalin. W dalszym ciągu jest na pewno dobrym, prawdziwym dziennikarzem. Na pewno, jako nowy Szef Radia Bogoria, zrobi bardzo dużo dobrego, dla naszego lokalnego, grodziskiego radia. Czekałem na taką informację od 14 lat. Wreszcie doczekałem się tego momentu. I bardzo się z tego cieszę. Znów zacznę słuchać Radio Bogoria. Markowi gratuluję i życzę powodzenia. Zmiana jest OK. Bardzo OK!
Info: Jerzy Kucharski - Redaktor Naczelny Radiowego Biuletynu Informacyjnego.
Współpraca Redakcji Radiowego Biuletynu Informacyjnego z Redakcją Komunikatu Radiowego OT-22. Przypominam słuchaczom komunikatu radiowego RBI, nadawanego na falach krótkich oraz internetowego programu RBI, że w lutym 2015 r. Redakcja RBI nawiązała współpracę z zespołem redakcyjnym Komunikatu Radiowego  OT-22.  Komunikat ten przygotowuje Kolega Zdzisław Sieradzki SP1II z krótkofalowcami z Klubu Krótkofalowców SP1KIZ „APOGEUM” w Postominie. W okresie od lutego do kwietnia 2015 r. Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego otrzymała od kolegów z Postomina, do wykorzystania, kilkanaście materiałów dźwiękowych.  Dziękujemy. Nasza redakcja też wysyła, do wykorzystania, nasze Serwisy Informacyjne RBI.
Info: Redakcja RBI
Czwarte Spotkanie krótkofalowców w Kampinoskim Parku Narodowym odbędzie się w dniu 6 czerwca 2015. Rozpocznie się o godzinie 10:00.
Wprawdzie zostało nam do tego wydarzenia jeszcze trochę czasu, ale niniejszym serdecznie zapraszamy na czwarte już Spotkanie Krótkofalowców w Kampinoskim Parku Narodowym,  które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2015 r. o godzinie 10:00  na Polanie Jakubów w Izabelinie. Dołożymy wszelkich starań, aby i tym razem nie zabrakło atrakcji dla uczestników i żeby w programie spotkania każdy znalazł coś dla siebie. Impreza w Kampinosie to, przede wszystkim, jej wspaniali goście. A więc i tym razem mocno liczymy na Waszą obecność.
Info:  Organizatorzy   Spotkania

Wiosna z BEM-em SN0BEM i HF0BEM. Z okazji zbliżającej się 221 rocznicy urodzin
gen. J. Bema oraz obchodów „Dni Ostrołęki” zapraszamy do uczestnictwa w akcji dyplomowej organizowanej przez klub SP5KVW wspomaganej przez OT PZK nr 28 w Tarnowie – SP9PTA. Akcja rozpocznie się 14.03.2015 r. i będzie trwała do 17.05.2015 r. Stacja klubowa SP5KVW będzie pracowała pod znakiem okolicznościowym SN0BEM, stacja OT-28 – SP9PTA będzie pracowała pod znakiem okolicznościowym HF0BEM.  Więcej informacji patrz regulamin dyplomu >> PDF <<
Info: SQ9AOR
ŁOŚ 2015. Serdecznie zapraszamy na IX plenerowe spotkanie krótkofalowców „ŁOŚ 2015” w Jaworznie koło Wielunia, które odbędzie się w dniach 28-31 maja 2015 r. na granicy SP6, SP7 oraz SP9. Spotkanie ŁOŚ to największa w centralnej Europie impreza dla krótkofalowców, którą corocznie odwiedza około 1500 osób z EU i nie tylko. W tracie spotkania można zaprezentować swoją firmę, pokazać swoje osiągnięcia. Kontakt z organizatorami oraz informacje znajdują się na stronie  internetowej:  www.losnaporganiczu.strefa.pl. Organizatorami zlotu są: Klub Krótkofalowców SP7KED przy Wieluńskim Domu Kultury oraz Oleski Klub Krótkofalowców SP9KDA. Serdecznie zapraszamy.
Info: Team SP9KDA/SP7KED
II Międzyoddziałowe Spotkanie Krótkofalowców Bachorze 20-21 czerwca 2015 r.
(ex Międzyoddziałowe Spotkanie Krótkofalowców Chojnice – Krojanty).
Ponieważ komentarze po zeszłorocznym spotkaniu w Krojantach były bardzo pochlebne dla organizatorów, postanowiono na spotkaniu podsumowującym w październiku 2014 r. powtórzyć spotkanie. Po pierwsze, ustaliliśmy nowy termin. Po drugie, wychodząc z założenia, że kierowca też człowiek, pewnie też chciałby napić się piwa, postanowiliśmy zrobić spotkanie dwudniowe z odpłatnością za noclegi. Jeżeli ktoś chce przyjechać na jeden dzień, bez noclegu – też oczywiście może! Dla przypomnienia organizatorami są OT04, OT09, OT16, OT22, OT23 i OT26.
Koordynatorem przygotowań jest SP2LQP wespół z SP2ALT i z nami można się kontaktować.
   W związku z decyzją o dwudniowym spotkaniu odbędzie się ono w ośrodku wypoczynkowym „Natura” w Bachorzu. Oficjalnie spotykamy się w sobotę i niedzielę 20-21 czerwca 2015 r. Jednak dla zainteresowanych jest możliwość przyjazdu już w piątek w godzinach popołudniowych.
   Co do programu spotkania, to jego szczegółowe punkty zostaną podane w połowie maja. Zaczniemy oficjalnie o 1000. W programie sobotnim będą dwa bloki, nazwijmy to ogólnie z prelekcjami. Pierwszy skończy się o 1400, drugi 1530 – 1800. O 2100 zapłonie ognisko. W niedzielę od 1030 do 1400 trzeci, ostatni blok, z prelekcjami. Ponieważ spotkanie jest weekendowe, okolice u nas ładne, zakładamy, że koledzy krótkofalowcy przywiozą swoje panie, a koleżanki swoich panów, może też dzieci. Dlatego, poza prelekcjami z tematyką dla krótkofalowców, organizujemy w sobotę imprezy towarzyszące. Będą spotkania o tematyce – nazwijmy – babskiej, wycieczka do Parku Narodowego „Bory Tucholskie” oraz zajęcia dla dzieci (konkursy, gry i zabawy, itp.).  Ponieważ spotkanie jest weekendowe, okolice u nas ładne, zakładamy, że koledzy krótkofalowcy przywiozą swoje panie, a koleżanki swoich panów, może też dzieci. Dlatego poza prelekcjami z tematyką dla krótkofalowców organizujemy w sobotę imprezy towarzyszące. Będą spotkania o tematyce – nazwijmy – babskiej, wycieczka do Parku Narodowego „Bory Tucholskie” oraz zajęcia dla dzieci (konkursy, gry i zabawy, itp.). okazania w sprawie wystarczające.
Odpłatność za osobę dorosłą kształtuje się następująco:
•    Nocleg z soboty na niedzielę, z pełnym wyżywieniem  (obiad i kolacja oraz ognisko w sobotę, śniadanie w niedzielę) – 100 zł.
•    Nocleg z piątku (bez kolacji!!!) na sobotę ze śniadaniem – 70 zł  (65 zł, jeżeli osoba nocuje również z soboty na niedzielę).
•    Obiad „dodatkowy” w sobotę dla tych, co nie nocują, a przyjadą tylko na jeden dzień i chcą zjeść obiad, oraz w niedzielę, jeżeli ktoś chce wyjechać po tym posiłku – 20 zł za posiłek.
Dzieci do lat 4 – bezpłatnie, do lat 12 – ½ podanych cen,
Jest możliwość przygotowania posiłków jarskich dla ideologicznych mięso-niejadków. Na miejscu w ośrodku można kupić piwo. W pokojach nie wolno palić i używać czajników (są w budynkach miejsca wydzielone do zrobienia kawy czy herbaty). Do stołówki pójdziemy w następujących godzinach:
w sobotę
•    śniadanie od 800 do 900
•    obiad od 1400 do 1500
•    kolacja od 1800 do 1900
•    ognisko/grill od 2100 - do np. 2400
w niedzielę:
•    śniadanie od 900 do 1000
•    obiad o 1400
 Ze względów organizacyjnych, aby sobie i pracownikom ośrodka nie robić problemów, innych opcji z noclegami i posiłkami nie przewidujemy. Wpłaty będą dokonywane bezpośrednio na konto ośrodka. Jego numer oraz sposób dokonywania wpłat podamy w połowie maja. Termin ostateczny ich przyjmowania będzie najprawdopodobniej do 5 czerwca.
Info: Organizatorzy Spotkania

Informacje Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK. Amatorom nadawania małymi mocami przypominamy o Ogólnopolskich Zawodach QRP "Memoriał Janusza Twardzickiego SP9DT", które odbędą się 30 kwietnia br. (telegrafia, pasmo 80 m). Regulamin zawodów dostępny na stronie organizatora.
Wszystkich zapraszamy do udziału w XIII Zawodach Dolnośląskich, które odbędą się 10 maja br. (niedziela). Zawody są organizowane i rozliczane corocznie przez aktyw klubu SP6KYU, pod patronatem Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK. Wszystkie szczegóły w regulaminie, dostępnym na stronie klubu. Prosimy o liczny udział stacji Dolnego Śląska, które w zawodach mają osobną Grupę D, a DOT PZK jak zwykle funduje nagrodę dla najlepszej stacji tej grupy (niezależnie od przynależności organizacyjnej).
Przypominamy, że dzienniki łączności za zawody SP DX Contest 2015, które odbyły się w dniach 4-5 kwietnia br. należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2015. Logi powinny być przygotowane w popularnym formacie Cabrillo. Robot przyjmujący logi zawsze wysyła potwierdzenie odbioru. Warto uważnie przeczytać tekst poczty od robota, ponieważ przeprowadzana jest wstępna weryfikacja dzienników, a jeśli wystąpią jakieś błędy, uczestnik jest o tym informowany. Ilość błędnych łączności podawana jest również na stronie ze zbiorczą listą przysłanych logów. W przypadku wystąpienia błędów (np. złe czasy łączności, niepoprawne deklaracje typu QSO, itp.) należy po prostu poprawić błędne łączności i wysłać dziennik jeszcze raz.
Pamiętajmy: wysyłka dziennika z łącznościami w zawodach jest obowiązkiem każdego uczestnika - nawet, jeśli przeprowadził tylko kilka QSO.
Info: SQ6NEJ

Trzęsienie ziemi w Nepalu-Informacja Olsztyńskiego Oddziału PZK.
27 kwietnia 2015
W związku z trzęsieniem ziemi w Nepalu zostały uruchomione na pasmach amatorskich częstotliwości kryzysowe.
Z Nepalu pracuje około 15 radiostacji w paśmie 146 MHz.
Na falach krótkich 14,205 MHz - 14,215 MHz pracują z małą mocą bo około 20W radiostacje 9N7RV i 9N1AA.
Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na wszystkie częstotliwości przeznaczone w Band Plan dla łączności kryzysowych, o nie zakłócanie i nie zajmowanie tych częstotliwości.
W dniu dzisiejszym również w New Delhi ziemia zatrzęsła się i ewakuowano alarmowo hotele.

Info: Prezes Olsztyńskiego Oddziału PZK.

Trzęsienie ziemi w Nepalu-Informacja Tarnowskiego Oddziału Terenowego PZK
Autor: SQ9AOR dnia 25 kwietnia 2015 Brak komentarzy
9N1EMERGENCY – Nepal Emergency Frequency traffic only please.
Trzęsienie ziemi w Nepalu. Akcją koordynuje 4X6TT na 14.210 MHz, rezerwowa 14.310 MHz, ma do dyspozycji kilka stacji, które porozumiewają się w języku nepalskim. Akcję wspierają stacje z Indii, Bangladeszu a także z SP. Obecnie także używana jest częstotliwość 7.100 MHz. Prosimy o nasłuchy, ale nie zakłócanie tych i pobliskich częstotliwości co najmniej + – 5kHz, co niestety jest problemem a często nawet zwykłą złośliwością. Można to usłyszeć na paśmie. Europa daje tu niechlubny przykład. Dotychczasowe komunikaty dotyczyły szczególnie miejsc oczekujących na ewakuację i ratowników. Media podają o ponad 1800 osobach zabitych i ponad 4700 rannych.

Piąta edycja Gorzowskich Spotkań Krótkofalowców. Zapraszamy w gościnne progi Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego "Słowianka" na kolejną, już piątą, edycję Gorzowskich Spotkań Krótkofalowców. Impreza odbędzie się na zadaszonym, wielofunkcyjnym boisku-lodowisku. Będą tam wydzielone miejsca dla wystawców, będą ustawione giełdowe stoliki.
Spotkania są otwartą imprezą o charakterze targowo-piknikowym, na której prezentowane są techniki i technologie łączności radiowej. W czasie imprezy zorganizowane będą stoiska techniczne, wystawy, pokazy, giełda itp. Prowadzone będą prezentacje w formie prelekcji i prezentacji. Zależy nam na wspólnym zaprezentowaniu osiągnięć profesjonalistów i amatorów.
Naszym celem jest podnoszenie społecznej wiedzy politechnicznej w dziedzinie łączności i elektroniki. Pragniemy propagować radioamatorstwo jako pożyteczne i potrzebne społecznie hobby, dające wymierny efekt w czasie klęsk żywiołowych i innych zagrożeń. Dążymy także do integracji środowiska użytkowników fal eteru poprzez wspólne, wielobranżowe prezentowanie nowoczesnych technologii łączności.
Spotkania odbędą się w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy Słowiańskiej 14, w drugą sobotę maja, czyli 9 maja 2015 r. Oficjalne rozpoczęcie o godzinie 11:oo. Udział w imprezie jest bezpłatny, zarówno dla wystawców jak i odwiedzających. Jednocześnie czynna będzie cała baza usług rekreacyjnych i gastronomicznych „Słowianki”. Będzie także miejsce do prowadzenia prelekcji oraz dyskusji. Istnieje możliwość zorganizowania własnych stoisk wystawowych dających szanse zaprezentowania klubów, firm, instytucji czy nawet regionu lub miasta. Szczególnie zapraszamy wszystkie kluby pragnące zaprezentować swoje osiągnięcia i działalność. Pisząc "kluby" mamy na myśli zarówno ogólnopolskie stowarzyszenia miłośników różnej działalności krótkofalarskiej, jak i niewielkie kluby działające w swoich środowiskach lokalnych.
Organizatorem Spotkań jest Klub Krótkofalowców "Klon" SP3YPR z Gorzowa Wielkopolskiego działający jako klub Polskiego Związku Krótkofalowców.
Współorganizatorami są: Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne "Słowianka", Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp., Telewizja Polska S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp. oraz Zachodniopomorski Oddział terenowy PZK.
Partnerem zagranicznym jest okręg Brandenburgii niemieckiego stowarzyszenia krótkofalowców DARC (Distrikt Brandenburg Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.).
Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Info: Organizatorzy Spotkania

V Galicyjskie Spotkanie Krótkofalowców GŁOBIKOWA 12 - 13. 06. 2015
Spotkanie odbędzie się tradycyjnie na terenie schroniska w Głobikowej, które zyskało nowe zagospodarowanie terenu. Mieszkańcy, jak i turyści mogą korzystać z nowego parkingu oraz chodników. Głównym punktem części rekreacyjnej jest wiata grillowa. Zostały także zainstalowane ławki i wykonane zasadzenia krzewów, a cały teren został ogrodzony i oświetlony.
PROGRAM SPOTKANIA: Ciągle aktualizowany
PIĄTEK 12.04.2015
Organizacja miejsca, zagospodarowanie schroniska
Przyjazd zaproszonych gości
Instalacja sprzętu
SOBOTA 13.06.2015
8:00 Rozpoczęcie pracy sekretariatu przy schronisku
Rejestracja uczestników, identyfikatory, pamiątki
10:00 Rozpoczęcie EGZAMINU - w budynku szkoły
12:00 Część oficjalna, przemówienia zaproszonych gości
Pamiątkowe zdjęcie "pod dinozaurem"
13:30 Konkurs antenowy <regulamin wkrótce>
14:00 Terenowe zawody telegraficzne
16:00 Turniej strzelecki o puchar prezesa SK i R DELTA
17:00 Podsumowanie zawodów telegraficznych i strzeleckich
18:00 Wspólne ognisko, biesiadowanie
ATRAKCJE W CIĄGU DNIA:
Star 660 i R-140
Bufet: Grill, kiełbaski, karkówka
Przy sprzyjającej pogodzie pokazy paralotniarzy
Prezentacje tematyczne i pokazy sprzętu
UWAGA!
Przypominamy, że sprawy wiązane z egzaminem załatwiamy wg procedur UKE. Wszystkich zdających prosimy o wcześniejsze przybycie na miejsce (przynajmniej 30 min.)
Pozdrawiam VY 73 Jacek Kotowski SQ8AQO Prezes SKiR "Delta"

PS. Więcej informacji już wkrótce na naszej stronie www.krotkofalowcy.org
Serwis Informacyjny RBI na dzień 26.04.2015 r. opracował Jerzy Kucharski SP5 BLD
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,252,275 Unikalnych wizyt