PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3324 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 4
Użytkowników online: 0
RSS

KS-17. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 23.04.2014
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.png
 

KOMUNIKAT NR 17/2014 z dnia 23.04.2014 r.

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów.

1. Projekt Rozporządzenia w sprawie pozwoleń w SRA.

W wyniku wzajemnych uzgodnień organizacje skupiające radioamatorów tj. PZK, OPOR, LOK, ZHP i inne podejmują wspólne działania w obronie praw krótkofalowców do stanowienia o swoich sprawach. W związku z tym w dniu 27 kwietnia w siedzibie LOK w Warszawie przy ul Chocimskiej odbędzie się narada, na której zostanie wypracowane wspólne stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia przedstawionego w dniu 8 kwietnia przez MAiC. Propozycje poszczególnych uczestników spotkania jak również wypracowane w dniu 27 kwietnia wspólne stanowisko będą przedstawione na stronach internetowych uczestników spotkania.
SP7CBG

2. Po posiedzeniu prezydium ZG PZK.

W dniu 16.04.2014 odbyło się II. w tym roku posiedzenie prezydium ZG PZK.
Obecny był pełny skład prezydium ZG PZK, Henryk SP9FHZ przewodniczący GKR oraz w II. części posiedzenia goście z Klubu Radiolokacji Sportowej Adam SP2EDA oraz Stanisław SP2FLE.

•    Na wstępie Prezes PZK poinformował o bieżących działaniach PZK w kontaktach ze środowiskiem oraz z organami zewnętrznymi.
•    Prezydium omówiło bieżącą sytuację finansową PZK, którą określono jako dobrą. Omówiono także problemy dot. raportowania o finansach jednego OT PZK.
•    Podjęto uchwały o rekomendowaniu ZG PZK przyjęcia bilansu i sprawozdań finansowych za rok 2013 oraz budżetu na rok bieżący.
•    Prezydium przyjęło projekt porządku obrad posiedzenia ZG PZK na 17 maja 2014.
•    Prezydium rekomenduje ZG PZK uchwalenie zmienionych regulaminów: Głosowania Elektronicznego, Zarządu Głównego PZK, Odznaki Honorowej PZK.
•    W sprawach sportowych omówiono organizację "Pucharu Europy HST-Memoriału Alfreda Cwenara SP7HOR", zasady rekrutacji zawodników oraz finansowania ich udziału w mistrzostwach ARDF. Prezydium postanowiło mianowanie rekomendowanych przez KRS sędziów międzynarodowych ARDF przedstawić nowo powołanej komisji sportowej ZG PZK.
•    W części dotyczącej współpracy KRS - PZK omówiono aspekty historyczne tj. organizację Mistrzostw ARDF w latach 2001, 2003, 2005, 2007 roku, a także bieżące. Klub Radiolokacji Sportowej został zobowiązany do przedstawienia rozliczenia XIX Mistrzostw ARDF R1 IARU przed dniem 17.05.2014. Dalsza dyskusja dotyczyła przyszłości współpracy KRS-PZK.
•    W sprawach wniesionych przez członków prezydium omówiono sprawy: Wiesława SQ5ABG w aspekcie jego przeniesienia do OT31, oraz temat nagradzania nagrodami rzeczowymi OT PZK za 3 krotne zdobycie I. miejsca w SP Contest Maratonie.

Protokół wraz z załącznikami zostanie dostarczony członkom ZG PZK wraz materiałami na najbliższe posiedzenie ZG PZK. (SP2JMR)

3. Prenumerata Świata Radio dla nowych członków PZK.

W uzgodnieniu z właścicielem wydawnictwa AVT informuję, że każdy nowo wstępujący do PZK krótkofalowiec otrzyma gratis półroczną prenumeratę miesięcznika krótkofalowców i radioamatorów jakim jest "Świat Radio". Wkładką do niego jest "Krótkofalowiec Polski". Warunkiem otrzymania bezpłatnej prenumeraty jest napisanie kilkunastu zdań o sobie ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowania krótkofalarstwem oraz przesłanie zdjęcia w celu publikacji w Krótkofalowcu Polskim. Potrzebne jest także potwierdzenie wpłaty składki członkowskiej wraz z wpisowym. Należy również podać dane niezbędne do wysyłki czasopisma.
Powyższe informacje proszę przesłać na adres: sp2jmr@pzk.org.pl
Promocja obowiązuje do odwołania.
(SP2JMR)

4. Spis treści "Świat Radio" nr 5/2014.
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
TEST: Transceiver Peaberry V2
PREZENTACJA: President Lincoln II – nowość 2014
ANTENY: Rothammel wyznacza standardy
ŁĄCZNOŚĆ: Nowości Automaticon 2014, Niesforne Słońce, cd.
ŚWIAT KF/UKF: ABC przyszłego krótkofalowca
WYWIAD: Krótkofalarstwo to wszechstronne hobby
HOBBY: Arduino w krótkofalarstwie, Arduino w projektach PUK
DYPLOMY: Konkursy i akcje dyplomowe
DIGEST: Proste nadajniki telegraficzne
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA

5. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 5/2014.
Walne zebranie DOT (OT-01)
Obchody 50. lecia SP2PMT
IV Gorzowskie Spotkanie Krótkofalowców
Nowi członkowie PZK
Silent Key's

6. PLC w natarciu
.
Trwają prace normalizacyjne CENLEC związane z rozszerzeniem przepływności w PLC.
Na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacji jest ogłoszona ankieta powszechna dotycząca propozycji normy prPN-prEN 50561-3. Ankieta powszechna daje możliwość zgłoszenia uwag merytorycznych wszystkim uczestnikom rynku do 5 maja 2014 r.
 
W propozycji normy 50561-3 mamy rozszerzenie widma częstotliwości powyżej
30 MHz.
Górną zdefiniowaną częstotliwością zajmowanego widma jest 240 MHz.
Pasma amatorskie 50 i 70 MHz chronione są zmniejszeniem dopuszczalnej niepożądanej emisji do poziomu 55 dBµV. Maksymalny poziom niepożądanej emisji po za wyjątkami pasm amatorskich w paśmie 30-87,5 MHz osiąga wartość do 90 dBµV. Według propozycji normy w paśmie amatorskim 144 MHz możemy spodziewać się niepożądanej emisji na poziomie do 60 dBµV.
Proponowane poziomy zwiększonych zakłóceń w pasmach amatorskich są zbliżone do tych jakie są w normie 50561-1(2012)
 
Przypomnijmy:
Norma 50561-1 (2012) dla urządzeń PLC (Power Line Communication) dotyczy transmisji danych na liniach energetycznych niskiego napięcia (do 600V). Pracuje w widmie częstotliwości do 30 MHz. Norma mimo kontrowersji związanych ze zgodnością z Dyrektywą EMC zwiększyła dopuszczalną moc transmitowanych sygnałów po liniach energetycznych i związaną z niedoskonałością tego medium transmisyjnego niepożądaną emisję na zewnątrz.
Pasma amatorskie chronione są zmniejszeniem dopuszczalnej mocy transmisji oraz dopuszczalnej niepożądanej emisji. Mimo tych zabezpieczeń większość krajowych organizacji krótkofalarskich zgłosiła zastrzeżenia na etapie konsultacji społecznych uznając je jako niewystarczające, bo dopuszczające zwiększenie zakłóceń.
 
Marek Bury SP1JNY
EMC Manager PZK

7. Pielgrzymka krótkofalowców na Jasną Górę.
Grupa organizacyjna, członkowie Klubu SP9KAJ i grono krótkofalowców Ziemi Częstochowskiej zapraszają na 12 Pielgrzymkę Krótkofalowców na Jasną Górę w dniu 10 maja 2014 roku. Program Pielgrzymki na stronie klubowej www.sp9kaj.com Częstotliwości radiowe do kontaktu dla przyjeżdżających: 145300 i 145500 simplex oraz przemienniki 145787.50 i 439175.00 (ton 123).
Bohdan SP9VJ

8. Radiozlot SP9PKS
.
Mikołowski Klub Krótkofalowców SP9PKS zaprasza krótkofalowców, CB-stów oraz sympatyków radia na Radiozlot na Sośniej Górze, który odbędzie się 27 kwietnia 2014 roku na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.
Opierając się na doświadczeniach z Pikniku Eterowego w Koniakowie oraz aktywnościach wśród szkolnej młodzieży od paru lat organizujemy na terenie Ogrodu, zwanego potocznie Sośnią Górą, radiowe gry terenowe, których celem jest zainteresowanie uczestników radiem i krótkofalarstwem.
Aby motywować nasze radiowe środowisko w tym roku Mikołowski Klub Krótkofalowców SP9PKS zaprasza na Radiozlot do Mikołowa, na Sośnią Górę.
Szczegóły spotkania opisano na stronie: www.sp9pks.pl
Serdecznie zapraszamy! Do zobaczenia na Sośniej Górze!
Piotr SP9TPZ i SP9PKS team

9. Piknik krótkofalarski - OTMUCHÓW 2014 r.
W dniu 03.05.2014 r. od godz. 8.00 do 19.00 odbędzie się Piknik krótkofalarski - OTMUCHÓW 2014 r. nad Jeziorem Otmuchowskim", w ośrodku wypoczynkowym "KOTWICA" w Sarnowicach.
Piknik organizuje Klub Krótkofalowców im. Ziemi Nyskiej SP6PNZ w Nysie.
Na w/w piknik zapraszamy wszystkich krótkofalowców, wraz z rodzinami i osobami towarzyszącymi, do aktywnego wypoczynku nad Jeziorem Otmuchowskim w ośrodku Turystycznym KOTWICA. Ośrodek mieści się na trasie OTMUCHÓW-Jezioro - w miejscowości Sarnowicach za przejazdem kolejowym.
Na miejscu (w ośrodku) można korzystać z obficie zaopatrzonego bufetu i stołówki. Jest możliwość wynajęcia domku wypoczynkowego, całodobowe wyżywienie itp.
Ośrodek wypoczynkowy "KOTWICA" posiada swoją stronę internetową, gdzie można obejrzeć slajdy z ośrodka, dojazd do ośrodka oraz zdobyć informację na temat ofert ośrodka na stronie: http://www.kotwica.pl

Pełnej informacji udziela Włodek SQ6LBW. E-mail: sq6lbw@poczta.onet.pl
Na wyżej wymieniony piknik zaprasza
ZARZĄD KLUBU SP6PNZ

10. 45 Lat SP8PRL.
1 maja rusza akcja dyplomowa pod nazwą "45 lat SP8PRL". Każdy nadawca i nasłuchowiec ma możliwość otrzymania dyplomu wydawanego z okazji 45-tej rocznicy powstania klubu.
Warunkiem otrzymania go jest przeprowadzenie łączności/nasłuchów ze stacją SP8PRL (SN8P) oraz minimum trzema obecnymi członkami klubu.
Dodatkowo wszyscy Ci, którym uda się przeprowadzić łączności/nasłuchy ze wszystkimi wymienionymi w regulaminie stacjami otrzymają dyplom ze specjalną grafiką naklejki "Excellent 300% normy".
Akcja dyplomowa rozpoczyna się 1 maja 2014 i kończy 22 lipca 2014. Więcej informacji znajdziecie na stronie klubowej www.sp8prl.pl.
Marek SQ8MXS

11. SP-DX Contest RTTY.

Zapraszamy do udziału w SPDXRTTY Contest.
Termin zawodów: 26-27 KWIECIEŃ 2014. Jest to 20 edycja zawodów, a więc mały jubileusz.
Regulamin SP-DX Contest RTTY: http://www.pkrvg.org/strona,spdxrtty.html

Krzysztof SP2UUU & prezydium ZG PZK

12. SP-DX Contest. Logi – przypomnienie.
Logi za SP DX Contest wysyłamy na adres: spdxc-logs@pzk.org.pl
Plik Cabrillo logu powinien być załącznikiem w formacie Cabrillo, a w temacie listu należy umieścić znak wywoławczy.
Termin wysyłki logów: do 30.04.2014 r.

13. Logi za zawody URODZINY MIASTA BYDGOSZCZY 2014.

Pomyłka adresu email w regulaminie Zawodów UMB. Adres wysyłki logów ma przekręcone litery w wyrazie "bydgoszcz".
Logi za zawody UMB '2014 proszę przesyłać na adres:
zawody.umb@pzk.bydgoszcz.pl
Regulamin na stronie www.pzk.bydgoszcz.pl/zawody.html zostanie skorygowany w przyszłym tygodniu.

Andrzej SP2RIQ
Manager Zawodów UMB

14. SP9PRR w Gazecie Raciborskiej.
Istniejący dopiero 6 lat klub krótkofalowców przy OSP w Siedliskach ….obchodził swoje 6. urodziny. Nasi koledzy zadbali o umieszczenie informacji na poniższym linku.
http://www.naszraciborz.pl/site/art/1-aktualnosci/0-/34536-pasje-znajduja-w-eterze.html

15. Maraton - Dni Aktywności SP8.

W telewizji internetowej na portalu www.twojatv.info można zobaczyć reportaż na temat dni aktywności SP8 zrealizowany w klubie SP8ZIV w Jarosławiu.
SP8AUP

16. WARD w telewizji.
 Z okazji naszego ubiegłotygodniowego święta w Gorzowskiej TVP został wyemitowany materiał poświęcony naszemu hobby. Jest to ważne zwłaszcza w aspekcie zbliżających się IV Gorzowskich Spotkań Krótkofalowców, na które organizatorzy zapraszają 10. maja br. Poniżej linki do pooglądania.

http://www.tvp.pl/gorzow-wielkopolski/informacja/informacje-lubuskie/wideo/18042014-1830/14858103
 .... od 15-tej minuty i 40 sekund

http://www.tvp.pl/gorzow-wielkopolski/informacja/informacje-lubuskie/wideo/22042014-swiatowy-dzien-krotkofalowca-gosc-rafal-stepien-szef-techniki-tvp-gorzow-i-krotkofalowiec/14890939
 .... od 18-tej minuty

 Oby jak najwięcej takich i podobnych informacji. Nadal nasze społeczeństwo wykazuje się bardzo ograniczoną wiedzą na nasz temat.

73! Rafał SP3HTF & Piotr SP2JMR


SP5WL S.K.
W dniu 18 kwietnia 2014 r. zostałem powiadomiony o odejściu do krainy wiecznych DX Wacława SP5WL. Z osobą Wacława wiązały mnie kontakty jako nastolatka i dojrzałego krótkofalowca. Pamiętam kontakty od lat 70 do chwili obecnej, zawsze pełen optymizmu, pełen zaangażowania w sprawach amatorskich oraz pełna optymizmu osoba w sprawach niemożliwych. Jego wspomnienia z lat dawnych okupacji hitlerowskiej na dawnych ziemiach Polski, oraz pobytu na misjach zagranicznych pozostaną wspomnieniem na zawsze. Do pełni wspomnień dołączę nie zapomniane wrażenia z egzaminu państwowego z umiejętności telegrafii.
Wacek SP5WL był członkiem WOT PZK, OT-25.
Cześć jego Pamięci!

Poniżej zamieszczam informacje o Wacławie SP5WL harcerzu, druhu harcmistrzu SP5WL Wacławie Łukasiewiczu ikonie i historii polskiego krótkofalarstwa.
W dniu 16 Kwietnia 2014 r. po ciężkiej chorobie odszedł na wieczną wartę druh harcmistrz Wacław Łukaszewicz SP5WL.
Całym życiem zaangażowany instruktor harcerski i krótkofalowiec do końca swoich dni pracujący z młodzieżą. od 1991 roku współpracował z naszym środowiskiem harcerskim, dzięki niemu wyrosło u nas wielu harcerskich krótkofalowców.
Druh Wacław był wieloletnim szefem Inspektoratu Łączności Chorągwi Stołecznej ZHP organizatorem harcerskich zawodów pn. "Służbowa Łączność Radiowa" organizatorem i sędzią głównym zawodów i mistrzostw w radioorientacji sportowej. Przez wiele lat członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. służby radiokomunikacyjnej amatorskiej przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (dawniej Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej, Urzędu Regulacji Telekomunikacji). Jego praca uhonorowana została wieloma wysokimi odznaczeniami harcerskimi i państwowymi.
Druh Wacław urodził się 24 sierpnia 1927 roku w Mońkach woj. Białostockie.
Pochodzi z rodziny kolejarskiej. W marcu 1939 roku po śmierci mamy przenosi się z ojcem i rodzeństwem do ciotki na Litwę. Podczas okupacji niemieckiej mając 15 lat uczestniczył w akcjach sabotażowych na kolei w okolicach Wilna. Musiał uciekać do partyzantki. Po wyzwoleniu Litwy przez wojska radzieckie wcielony został do Armii Czerwonej jako saper, jednak jako kolejarz został zwolniony gdyż kolej była jednostką pracującą na potrzeby wojska. Po wyzwoleniu Polski jako repatriant przyjechał na Ziemie Odzyskane - do Rzepina, gdzie nadal pracował na kolei.
Do ZHP wstąpił 3 sierpnia 1946 roku do 1. MDH im. Bolesława Chrobrego w Sulęcinie. Przyrzeczenie złożył na ręce hm. Sługockiego.
Mając 21 lat powołany do Wojska Polskiego (zasadnicza służba wojskowa).
Od lutego do grudnia 1955 roku był członkiem Polskiej Misji w Komisji Nadzoru Państw Neutralnych w Korei.
Od roku 1956 do 1970 pracował w Zarządzie Głównym Aeroklubu Polskiego gdzie pełnił funkcję starszego inspektora ds. łączności radiowej w lotnictwie sportowym, był również członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. lotniczej łączności radiowej.
W 1971 roku był współinicjatorem pracy specjalnej radiostacji okolicznościowej SQ5Z ("ZAMEK") popularyzującej ideę odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie.
Przez 20 lat był również sekretarzem Warszawskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Krótkofalowców i członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na świadectwa operatorskie amatorskiej służby radiokomunikacyjnej.
Zobowiązanie instruktorskie złożył 15 listopada 1976 roku w Chorągwi Stołecznej ZHP. Stopień przewodnika otrzymał w 1977 roku, podharcmistrza w 1978 roku, a harcmistrza w 1980 roku.
W latach 1977 - 1979 pełnił funkcję instruktora w Wydziale Drużyn HSPS w Komendzie Chorągwi Stołecznej, a następnie Kierownika Inspektoratu Łączności i Radiolokacji Amatorskiej w Zespole Wychowania Patriotyczno - Obywatelskiego Komendy Chorągwi Stołecznej. Funkcję tę sprawował do 1999 roku.
W latach 1977 i 1978 pełnił funkcję zastępcy szefa łączności i szefa łączności Sztabu Operacji Bieszczady 40. W roku 1977 otrzymał odznakę Zasłużony Bieszczadom.
W roku 1979 był szefem łączności na obozie specjalnościowym Komendy Chorągwi Stołecznej w Lisznej k/Cisnej.
W latach 1980 i 1981 pełnił funkcję komendanta obozu szkoleniowego Komendy Chorągwi Stołecznej w Muszakach.
W roku 1982 podczas obozu Szczepu 85 WDH z Hufca Praga Północ w Selwie pełnił funkcje szefa szkolenia specjalnościowego. Na obozach Hufca Praga Północ w Kurkach /woj. olsztyńskie/ w latach 1983, 1984, 1985, 1986 /w Piduniu/ i w Kurkach w 2008 organizował łączność telefoniczną między obozami, prowadził szkolenia w zakresie łączności przewodowej oraz uruchamiał obozową radiostację amatorską.
Był współorganizatorem VI Centralnych Manewrów Techniczno - Obronnych /1978/ zorganizowanych w Zegrzu na terenie Oficerskiej Szkoły Łączności, XI MTO w roku 1988 w Białej Podlaskiej oraz strefowych MTO w 1986 w Białymstoku.
W roku 1988 jako kadra obozu Chorągwi Stołecznej podczas Zlotu ZHP na Polu Bitwy Grunwaldzkiej został odznaczony przez Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi.
Podczas służby instruktorskiej był organizatorem klubów łączności i krótkofalarskich w Hufcach Chorągwi Stołecznej. Będąc sędzią sportowym klasy pierwszej Polskiego Związku Radioorentacji Sportowej organizował szkolenia i zawody dla różnych środowisk harcerskich Chorągwi Stołecznej. Był wielokrotnie Sędzią Głównym Mistrzostw Polski w radioorientacji sportowej oraz zawodów o Puchar SYRENY. Posiadał też uprawnienia operatorskie kategorii I-szej bez ograniczeń na wszystkie środki łączności służbowej UKF.
Po przejściu na emeryturę pracował jeszcze przez wiele lat w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Warszawie - Nowy Rynek 4. Na bazie tego Ośrodka współorganizował turnieje w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży niezorganizowanej.
Został odznaczony wieloma odznaczeniami w tym między innymi - brązowym medalem "Za zasługi dla obronności Kraju" /1966/.

Msza żałobna odbędzie się w dniu 24-04-2014r. o godzinie 10:30 w Kościele św. Jakuba Apostoła w Warszawie, ul. Grójecka 38. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Kolnie.

Prezes Zarządu WOT PZK
Jerzy Szawarski SP5SSB

Tyle informacji na dzisiaj.

Vy 73! Sekretariat ZG PZK

TNX, TNX, TNX
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje Kol. Jurkowi SP4SSB, Andrzejowi SP2RIQ, Krzysztofowi SP2UUU, Markowi SQ8MXS, Włodkowi SQ6LBW, Piotrowi SP9TPZ, Bohdanowi SP9VJ, Markowi SP1JNY, Andrzejowi SP5AHT, Zbyszkowi SP8AUP, Rafałowi SP3HTF.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku do godz. 21.00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej czyli do poniedziałku godz. 21.00.

news: ikona_pdf.gif Komunikaty sekretariatu ZG PZK 2014

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

68,557,841 Unikalnych wizyt