PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 8
Użytkowników online: 0
RSS

KS-41. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 10.10.2012
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.jpg

KOMUNIKAT NR 41/2012 z dnia 10.10.2012

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. Poniżej aktualne informacje.

1. II Konferencja ARISS

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Armanda SP3QFE Koordynatora ARISS PZK oraz Mentora ARISS R1 IARU, a także Huberta SQ8AOL i współpracujących z Nim kolegów w dniu 20 października 2012r. w Pustkowie k. Dębicy odbędzie się II Konferencja ARISS.
Celem konferencji jest zainteresowanie społeczeństwa: uczniów, nauczycieli, dyrektorów. Rozpropagowanie informacji, że każda szkoła może przystąpić do wykonania szkolnego kontaktu ARISS, po spełnieniu odpowiednich wymagań. Konferencja ta ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami, którzy już wykonali kontakt ARISS, a tymi którzy jeszcze nic o projekcie nie wiedzą lub są w trakcie realizacji projektu. Jest to doskonały moment na nawiązanie kontaktów i przyszłą współpracę.
Jako organizatorzy stawiamy sobie za cel, aby przekazać w sobotę 20 października uczestnikom konferencji następujące informacje:
Co należy mieć, aby móc we własnej szkole zorganizować amatorską telekonferencję dla uczniów z astronautą przebywającym w kosmosie na MSK. Taka "telekonferencja" ma nazwę szkolnego kontaktu ARISS, jest dostępna dla każdej szkoły i trzeba mieć głównie chęci i zainteresowanie tematem:
•    jak wypełnić wniosek aplikacyjny o szkolny kontakt ARISS,
•    gdzie uzyskać wsparcie w organizacji szkolnego kontaktu ARISS,
•    co to jest organizacja ARISS i co to jest Grupa ARISS Polska,
•    jak wygląda "życie" wokół Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (MSK),
przedstawić inne ciekawe programy i projekty edukacyjne dla szkół dzieci i młodzieży.

Konferencja jest adresowana do wszystkich zainteresowanych amatorską łącznością radiową z astronautą przebywającym w kosmosie. W szczególności liczymy na obecność dyrektorów szkół i nauczycieli oraz uczniów. Krótkofalowcy zainteresowani pomocą w zorganizowaniu łączności Ziemia-Kosmos-Ziemia są też bardzo mile widziani. Także do osób zainteresowanych technologiami kosmicznymi dostępnymi dla radioamatorów, dla wszystkich tych którzy chcą wesprzeć działania szkół w zakresie przygotowania łączności z ISS. Wprowadzanie takich form do szkół przyczynia się niewątpliwie do rozwoju intelektualnego i osobistego dzieci i młodzieży, które dziś niejednokrotnie błądzi w gąszczu pseudo-rozrywek szukają swojego miejsca.
Poniżej podstawowe pojęcia dot. ARISS.

ARISS - to program, który powstał przy współpracy krótkofalowców z państw uczestniczących w budowie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jego celem jest popularyzacja astronautyki wśród młodzieży szkolnej i akademickiej, poprzez możliwość przeprowadzenia obustronnej łączności radiowej z załogą stacji, w której skład wchodzą licencjonowani radioamatorzy. Łączności te, zgodnie z oczekiwaniami wywierają ogromne wrażenie na uczestnikach, spełniając wielką edukacyjną i wychowawczą rolę.

ISS - Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, wybudowana przy współudziale wielu krajów. Składa się z 16 głównych modułów i umożliwia jednoczesne przebywanie sześciu członków stałej załogi. Pierwsze moduły stacji zostały wyniesione na orbitę i połączone ze sobą w 1998r. Pierwsza stała załoga zamieszkała na niej w 2000 roku. Źródłem zasilania ISS są baterie słoneczne, transportem ludzi i materiałów zajmują się amerykańskie wahadłowce programu STS oraz rosyjskie statki kosmiczne Sojuz i Progress. Na stacji znajduje się sprzęt radiowy na potrzeby krótkofalarstwa (projekt ARISS).
Z ramienia prezydium ZG PZK w konferencji będzie uczestniczył Tadeusz SP9HQJ sekretarz PZK.
Link do konferencji dostępny jest ze strony : http://ariss.pzk.org.pl/

2. III. Forum Organizacji Pozarządowych
W dniach 19-20 października w Krakowie odbędzie się kolejne III  już Forum Organizacji Pozarządowych, organizowane przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON. PZK uczestniczy w konferencjach oraz kolejnych edycjach Forum od 2001 roku. W tegorocznym reprezentował nas będzie Jan SP2JLR wiceprezes PZK, który już kilkakrotnie uczestniczył w tego typu konferencjach. Janek omówi temat: „Wykorzystanie demobilowego sprzętu łączności przez organizacje pozarządowe", a prezentację przygotowuje Jerzy SP3SLU z-ca prezesa PZK ds. szkolenia i młodzieży. Forum stanowi znakomitą platformę do wymiany doświadczeń nie tylko pomiędzy organizatorem, a stowarzyszeniami, ale przede wszystkim pomiędzy uczestnikami. Właśnie dzięki takim spotkaniom PZK stało się organizatorem obozów szkoleniowych oraz pozyskało sprzęt łączności z MON.

3. Budżet PZK na 2013.
Przypominam wszystkim organizatorom spotkań oraz imprez sportowych, oddziałom i klubom PZK, że wszelkie wnioski o dofinansowanie z budżetu centralnego na rok 2013 powinny być złożone do sekretariatu ZG do 15 XI 2012.
Dotyczy to także wniosków zakupowych. W tym przypadku niektóre pozycje widoczne na załącznikach są zbędne i mogą być pominięte.
Wnioski wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu oraz preliminarz, którego wzór stanowi załącznik nr 2 należy składać w wersji elektronicznej na adres sp3iq@pzk.org.pl oraz sp2jmr@pzk.org.pl do końca 15.X.2012, a w wersji papierowej na adres sekretariatu ZG PZK do końca listopada br.

4. Informacja o klubach terenowych PZK.
W końcu września do Oddziałów Terenowych PZK został wysłany zatwierdzony przez prezydium ZG PZK formularz informacji o klubie krótkofalarskim PZK.
Proszę prezesów klubów o wypełnienie go i odesłanie do sekretariatu w możliwie krótkim terminie. Termin ostateczny to koniec grudnia 2012r.
Informacja ta jest potrzebna do utworzenia centralnej ewidencji naszych klubów, która posłuży do efektywniejszej niż dotychczas współpracy na linii „centrala” – oddział-klub.

5. Promocja prenumeraty ŚR
Członków PZK informujemy, że na rok 2013 koszt promocyjnej prenumeraty  „Świat Radio” wynosi 86 zł (z 40% rabatem).
Miesięcznik ten od 20 lat jest źródłem wszelkich informacji z zakresu techniki, radiokomunikacji oraz sportowych i organizacyjnych PZK. Wkładką do „Świata Radio” jest nasz organ statutowy „Krótkofalowiec Polski”.

SP9IDS s.k.
W dniu 3 października 2012 r. w Tarnowie, w wieku 72 lat, po długiej ciężkiej chorobie, zmarł Kol. Adam Stafii - SP9IDS. Wieloletni członek PZK i OT 28. Odznaczony Odznaką Honorową PZK, wieloletni Kierownik Klubu SP9PDM.
Stanisław SQ9AOR

Tyle informacji na dzisiaj!
Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK


Załączniki.

Zał. Nr 1.

Pieczęć wnioskodawcy                                                                                                                          ..................................................................
                                                                                                          (miejscowość i data)


WNIOSEK
O  DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU CENTRALNEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW

w ................................ roku

1. Wnioskodawca ..............................................................................................................................................................................
                                                                                                 /nazwa stowarzyszenia- klubu/
2. Nazwa  zadania, o którego realizację występuje stowarzyszenie (klub).

..................................................................................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................................................................................

3. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.

..................................................................................................................................................................................................................................

.
.................................................................................................................................................................................................................................

4. Informacja o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych.

..................................................................................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................................................................................

5. Termin i miejsce realizacji zadania.

.................................................................................................................................................................................................................................

6. Przewidywane koszty realizacji zadania – ogółem:                      ................................................. zł
    w tym: 
             
            -  udział stowarzyszenia (klubu) ..............................            .......................................... zł
                     
    - udział PZK .............................................................................                .......................................... zł
                               
    - udział  władz samorządowych .............................           ........................................... zł

     - sponsoring ...................................................................................                ............................................ zł
   
7. Konto bankowe, na które należy przekazać  dotację na realizację zadania.

Nr..........................................................................................................................................................................................................................
 
8. Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, składania 
    oświadczeń woli  i zaciągania zobowiązań  finansowych, zgodnie                                  
    z aktualnym wpisem do rejestru sądowego lub innym dokumentem    
    rejestracyjnym.


..................................................................................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................                                                                                                  ........................................................

Zał. Nr 2.
(pieczęć zleceniobiorcy)

P R E L I M I N A R Z
kosztów zadania dofinansowanego z budżetu centralnego PZK

1.   Nazwa zadania...................................................................................................................................................................................
2.   Wykonawca..........................................................................................................................................................................................
3.    Miejsce ................................................................................  4. Termin ......................................................................................
5.   Ilość uczestników ..........................................................w tym obsługi...............................................................................

Lp.    WPŁYWY    Plan   
1.    Środki własne wykonawcy zadania                                                              
2.    Odpłatności uczestników (np. startowe, wyżywienie, zakwaterowanie itp.)        
3.    Dotacja zleceniodawcy (PZK)                                                              
4.    Inne wpływy ( wyszczególnienie)        
     Razem       
                                         
Lp.    WYDATKI    Ogółem    Dotacja PZK   
1.    Wyżywienie uczestników i obsługi           
2.    Zakwaterowanie uczestników i obsługi            
3.    Koszty podróży obsługi / w tym sędziów           
4.    Ekwiwalent sędziowski           
5.    Transport lokalny                                                          
6.    Wynagrodzenie obsługi           
7.    Kieszonkowe       
8.    Usługi wydawnicze       
9.    Zakup medali, pucharów itp.       
10.    Zakup nagród rzeczowych       
11.    Ubezpieczenie NW       
12.    Wynajem obiektów       
13.    Zakup sprzętu sportowego, krótkofalarskiego, elektronicznego itp.       
14.    Inne wydatki       
                                         Razem:       
           
              Skarbnik          

..........................................  dnia ........................................                                                                                                                                                                                        
   
Prezes                               
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,609,950 Unikalnych wizyt