PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3298 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 1
Użytkowników online: 0
RSS

KS-42. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 19.10.2011
Opcje newsa
Komunikaty PZKnews: pzk.jpg

Komunikat Sekretariatu ZG PZK na 19 października 2011

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:
1. EmCom. W związku z tragiczną powodzią w Tajlandii, krótkofalowcy biorący udział w akcji ratunkowej pracują w zakresie 7.060 - 7.063 MHz. Na dużych obszarach powódź zniszczyła uprawy, zalała fabryki i uszkodziła wiele gospodarstw domowych domów. Około 110 tysięcy ludzi musiało przenieść się do schronisk. Stolica Bangkok jest zagrożona.
Większość komunikacji radiowej w ramach akcji ratunkowej jest realizowana w paśmie 2m przez wolontariuszy, którzy nie zostali zalani. Trudno w tej chwili oszacować ilu krótkofalowców bierze udział w akcji. Stacja HQ RAST pracująca pod znakiem HS0AC jest zagrożona. Międzynarodowy oficer łącznikowy Tony Waltham HS0ZDX, dla członków RAST przesłał instrukcje postępowania na wypadek zagrożenia powodziowego.
W przypadku usłyszenia stacji z obszarów dotkniętych kataklizmem należy wpierw uważnie posłuchać czy nie jest to łączność w ramach akcji ratunkowej i nie utrudniać ich działań poprzez ich wywoływanie. W przypadku usłyszenia należy również bezwzględnie zwolnić zajmowaną częstotliwość.
Jak informuje Tony Waltham HS0ZDX (EmCom Manager 3 Regionu IARU), liczba ofiar najbardziej niszczycielskiej powodzi w Tajlandii od 60 lat, wzrosła prawie do 300. Szacuje się, że dotkniętych kataklizmem zostało prawie 3 miliony ludzi. Powódź spowodowała poważne szkody w rolnictwie oraz innych branżach. Wiele wiodących fabryk na północ od Bangkoku zawiesiło produkcje aż do czasu poprawienia sytuacji. Utrudnieniem jest sezonowy przypływ, który utrudnia wpływ wód powodziowych do morza.
Krótkofalowcy na terenach dotkniętych katastrofą biorąc udział w akcji ratunkowej m.in. poprzez zapewnienie łączności, pomagają ofiarom z dotkniętych obszarów. Główna stacja HQ RAST, nadaje pod znakiem HS0AC, natomiast specjalny ośrodek pomocy powodziowej pod znakiem HS0AB, który zostały usytuowany w Bangkoku (Don Mueang Airport). Ze względu na duże ilości wód powodziowych oraz ciągłe opady deszczu sytuacja jest dynamiczna.
Krótkofalowcy biorący udział w akcji korzystają z ustalonych częstotliwości, tj.

144,900 MHz
145.000 MHz
144,9375 MHz

jak również w zakresie KF, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę: 7,060 - 7.063 MHz.

W załączonym linku znajduje się film przedstawiający pracę stacji HS0AB w Don Mueang Airport w Tajlandii:
http://www.youtube.com/watch?v=1m84ZW1xH8s

RAST składa podziękowania dla IARU za przekazywanie informacji o katastrofie oraz częstotliwościach wykorzystywanych przez krótkofalowców w ramach akcji ratunkowej.
W przypadku usłyszenia stacji z obszarów dotkniętych kataklizmem należy wpierw uważnie posłuchać czy nie jest to łączność w ramach akcji ratunkowej i nie utrudniać ich działań poprzez ich wywoływanie. W przypadku usłyszenia należy również bezwzględnie zwolnić zajmowaną częstotliwość.
Pozostałe informacje SP EmCom pod adresem: http://emcom.pzk.org.pl/

Info:
Rafał Wolanowski SQ6IYR, EmCom Manager PZK
Greg Mossop G0DUB, EmCom Manager 1 Regionu IARU
Jim Linton VK3PC, EmCom Manager 3 Regionu IARU
Ken Yamamoto JA1CJP, Sekretarz 3 Regionu IARU

2. XX Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZK

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami w dniu 15 października 2011 w sali konferencyjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie odbył się XX NKZD PZK.
O samym zjeździe i konieczności jego zwołania pisałem już 29 lipca br. po Postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie o odrzuceniu apelacji PZK w sprawie rejestracji Statutu PZK uchwalonego w dniu 4 września 2010.
Głównym celem XX NKZD było dostosowanie zmian w Statucie PZK do znowelizowanej Ustawy o OPP co jest istotnym elementem dotyczącym zachowania przez PZK statusu organizacji pożytku publicznego.
Ciąg zdarzeń po rozprawie z dnia 29 lipca br. tj. posiedzenie prezydium ZG PZK w dniu 9.08. br., posiedzenie ZG PZK w dniu 3 września br. i sam NKZD jest wynikiem błędu popełnionego przy uchwalaniu zmian w Statucie PZK podczas XIX NKZD. Błąd dotyczył dwóch słów, a bezpośrednią jego przyczyną było złe doradztwo i błędne przygotowanie zmian w Statucie PZK przez radcę prawnego zaangażowanego do konsultacji przed i podczas zjazdu. W tej sprawie toczy się postępowanie roszczeniowe.
Za dopuszczenie do takiego stanu rzeczy czuję się pośrednio odpowiedzialny, przy czym moja odpowiedzialność dotyczy niewłaściwego, jak się okazało doboru prawnika obsługującego XIX NKZD.
Za wynikające z tego konsekwencje i niedogodności przepraszam wszystkich członków PZK, a w szczególności członków ZG PZK oraz delegatów na KZD.
Tak więc XX NKZD uchwalił zmiany w Statucie PZK, dostosowując ten dokument do znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zjazd podjął także uchwałę o zapewnieniu ciągłości członkostwa koleżankom i kolegom należącym do Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK w czasie zmian organizacyjnych związanych z tym OT. Uchwała o powołaniu VOT została przez Sąd uchylona, a obecnie nowopowołany VOT i zatwierdzony przez ZG PZK w dniu 3 września br. o numerze 52 jest w trakcie rejestracji.

To najważniejsze sprawy będące przedmiotami obrad minionego Zjazdu.
W Zjeździe uczestniczyło 37 z 46 delegatów, a więc frekwencja wyniosła nieco ponad 80 %.
Dziękuję wszystkim delegatom za udział w NKZD.
Dziękuję Zarządowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a w szczególności Panu Mariuszowi Czyżakowi Dyrektorowi Generalnemu za udostępnienie sali.
Szczególne podziękowania należą się Kol. Markowi SP5IYI, który z ramienia Urzędu sprawował nad nami pieczę.
Całość obrad była nagrywana przez kol. Jerzego Kucharskiego SP5BLD Redaktora Naczelnego i realizatora Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK i była emitowana w dzisiejszym wydaniu RBI. Jest ona także dostępna na stronie internetowej RBI. Wejście przez link w zakładce Radiowy Biuletyn Informacyjny po prawej stronie portalu PZK.
Dziękuję Jurkowi SP5BLD za sprawną realizację komunikatu po NKZD i dziennikarskie zaangażowanie w relacjonowanie tego i bardzo wielu bieżących spotkań, zjazdów i zebrań naszego stowarzyszenia.
Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK

3. Komunikat Redakcji RBI PZK na 19.10.2011 r.

W niedzielę 16.10.2011 r. o godzinie 10.30 na QRG 3700 kHz został nadany nowy program RBI w którym znalazły się wybrane fragmenty zapisu dźwiękowego NKZD PZK. Program był  dobrze odbierany w całej Polsce. Uwaga słuchacze. Powtórka programu w dniu 23.10.2011 i 30.10.2011 r.  o godzinie 10.30 na QRG 3700 kHz.
Od 17.10.2011 r. w/w program RBI jest umieszczony na stronie internetowej:     
www.rbi.ampr.org i można go wysłuchać w każdej chwili, po wejściu na portal RBI.
Jednocześnie w dniu 17.10.2011 r. oraz później 18.10.2011 r. na stronie internetowej RBI umieszczono cztery części zapisu dźwiękowego NKZD PZK, które są przekazywane słuchaczom RBI, w całości bez żadnego montażu.
Dla tych wybranych co myślą i piszą inaczej, bardzo często bez sensu, informuję, że Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego działa cały czas i była oficjalnie zaproszona na Zjazd i robiła tam legalnie nagranie dźwiękowe i zdjęcia filmowe /DVD/ dla potrzeb redakcyjnych. Wypowiedzi niektórych krótkofalowców, że Redakcja RBI była, tak jak oni, gościem nie zaproszonym, delikatnie mówiąc, mijają się z prawdą. Co do innych reporterów ze Zjazdu Redakcja RBI nie wypowiada się. Materiały dźwiękowe przygotowane przez Redakcję RBI są przynajmniej dobrej jakości i są na tyle dobre, że nadają się do wysłuchania. Materiały dźwiękowe ze Zjazdu serwowane przez innych są niestety nieczytelne. Po prostu brak im profesjonalności.

Od 16.10.2011 r. Radiowy Biuletyn Informacyjny jest nadawany jednorazowo, z terenowego QTH, w każdą niedzielę, o godzinie 10.30 czasu lokalnego na częstotliwości 3700 kHz.
Wszystkie inne emisje programu są próbne i nieregularne.

Poniżej stały harmonogramem emisji:
- o godzinie 8.00 L na QRG 3700 kHz +/- QRM /emisja próbna, nieregularna/
- o godzinie 10.30 L na QRG 3700 kHz  +/- QRM /emisja stała/
- oraz o godzinie 22.30 L  w okolicy QRG 3700 kHz /3700-3710 kHz/emisja próbna nieregularna/

Od października 2011 r. wszystkie programy RBI są nadawane z terenowych QTH.
Redakcja RBI prosi o raporty słyszalności programu nadawanego na falach krótkich. Telefon do Redakcji RBI: +4822 7242380 oraz tel. komórkowy +48 607928029. Poczta mailowa: sp5bld@poczta.onet.pl i sp5bld@wp.pl
W programie jest nadawany, od kilku lat, serwis informacyjny RBI zawierający bieżące, autoryzowane informacje przesłane przez zainteresowanych programem słuchaczy. Te, nadesłane przez słuchaczy informacje, są umieszczane w programie i na stronie internetowej www.rbi.ampr.org.
W związku z zapytaniami i wątpliwościami Redakcja RBI informuje, że program dla słuchaczy w kraju jest nadawany na falach krótkich zgodnie z harmonogramem jak wyżej.
Informację przekazał: Jerzy Kucharski SP5BLD. 

4. WRC 2012. Otrzymaliśmy materiał potwierdzający zajęcie się sprawą przydziału części pasma 500 kHz dla radiokomunikacyjnej służby amatorskiej. Tak więc jest nadzieja na nowe bardzo ciekawe pasmo.

5. I Ogólnopolska Konferencja ARISS w Kole. Jako przedstawiciel Prezydium ZG PZK 15 października br. wziąłem udział w bardzo miłej uroczystości pod nazwą: I Ogólnopolska Konferencja Uczestników Programu Edukacyjnego ARISS i jestem pod ogromnym wrażeniem poziomu prowadzonych prelekcji, atmosfery spotkania, a zwłaszcza pasji jej uczestników tj. pasjonatów łączności z załogą stacji orbitalnej w ramach programu edukacyjnego ARISS. Zamierzałem napisać krótką informację w tej sprawie, ale sądzę, że lepiej zrobili to jej organizatorzy tj. Kol. Armad SP3QFE – Manager PZK ds. ARISS i Kol. Hubert SQ9AOL z ARISS Podgrodzie na stronie inernetowej: http://www.arisspolska.info/?category_name=sp3qfe-2.  Przy okazji kolejna informacja : 21 października br. o godz. 20.04 czasu lokalnego uczniowie z mikołowskiego klubu SPPKS przeprowadzą bezpośrednią łączność ze stacją orbitalną. Informacje w tej sprawie na stronie: http://www.sp9pks.pl/news.php. Pasjonatom łączności w ramach programu ARISS życzymy sukcesów.
Tadeusz SP9HQJ – Sekretarz PZK

6. Relacja z Konferencji ARISS.
W dniach 14-16 X 2011 roku w Kole, woj. wielkopolskie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Uczestników Programu ARISS. Uczestnicy z odległych stron Polski zaczęli się pojawiać w „mieście bez kantów” 14 X w piątek, już około godziny 15:00.
Wieczorem odbyło się spotkanie towarzyskie zorganizowane przez tutejszy kolski klub krótkofalowców SP3PGZ przy ZST dokładnie w koralowy jubileusz założenia klubu!
Następnego dnia 15 października, o godzinie 9:30 w sali kinowej MDK w Kole zgromadzili się uczestnicy konferencji: krótkofalowcy i nauczyciele z różnych stron Polski. Wśród zaproszonych gości był Wicestarosta Kolski Pan Marek Banaszewski. Na rozpoczęcie konferencji zaproszono grupę dzieci z kolskich przedszkoli i szkół podstawowych, na uroczyste wręczanie nagród za nagrodzone i wyróżnione prace w konkursie plastycznym pt.: „Mój dom w kosmosie”, zorganizowany przez MDK w Kole i Koordynatora ARISS w Polsce. Nagrodami były bony na artykuły papiernicze oraz nagrody książkowe i upominki plastyczne, za udział.
Po wręczeniu nagród pozostali jedynie zainteresowani uczestnicy spotkania w liczbie około 40 osób. Warto podkreślić, że wśród uczestników byli nauczyciele i dyrektorzy (nie krótkofalowych) ze szkół spoza powiatu kolskiego, w których jeszcze kilka miesięcy temu nie planowano zorganizowania szkolnego kontaktu ARISS. Pierwsza sesja trwała do godz.13:45. Zebrani wysłuchali kilku wystąpień: m.in. Jacka Kotowskiego SQ8AQO, Armanda Budzianowskiego SP3QFE, dr Andrzeja Koterby SP5ISS, Wiesława Wysockiego SP2DX, Krystiana Górskiego SQ2KL, Michała Sitarskiego SQ7NSQ, Huberta Hajduka SQ8AOL.
Na zakończenie tej sesji pamiątkowe grawertony – podziękowania ufundowane przez PZK, wręczył Sekretarz ZG PZK Tadeusza Pamięta SP9HQJ. Były to podziękowania dla kol.:
o    Wiesława Wysockiego SP2DX za wprowadzenie PZK w poczet stowarzyszeń członkowskich ARISS Europa
o    Krystiana Górskiego SQ2KL, za działania popularyzatorskie szkolne kontakty ARISS w Polsce w latach 2002-2011
o    oraz dla klubów krótkofalarskich i ich koordynatorów za zorganizowanie szkolnego kontaktu radioamatorskiego pomiędzy szkołą, a Międzynarodową Stacją Kosmiczną

Druga sesja, po obiedzie, rozpoczęła się o godz. 15:30 w Zespole Szkół Technicznych w Kole. Prezentowano prototyp anteny trzepaczka, odbyła się telekonferencja z udziałem Andrzeja Kotarskiego SP5ISS o telekonferencyjnym kontakcie ARISS, który koordynował łączność przez telemost z Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie w 2009 roku. Następnie Jacek Gowin zaprezentował materiały na temat promocji szkolnego kontaktu ARISS, szczególnie w kuratorium.
Ponadto zaprezentowane zostały nasłuchy ARISSat-1, film pt.: „Kosmiczna Lekcja” – reportaż zrealizowany przez dra Daniela Korzana z Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku o ich szkolnym kontakcie ARISS. Sesja została zakończona omówieniem krok po kroku wypełnienia wniosku o szkolny kontakt ARISS. Wystąpienie to poprowadzili Krystian Górski i Armand Budzianowski. Oficjalne prelekcje zakończyły się po godzinie 19-tej. Dyskusje przeniosły się w kuluary do pomieszczenia klubu SP3PGZ w Zespole Szkół Technicznych w Kole. W nocy większość uczestników rozjechała się do domów.
W niedzielę w godzinach 11:00 – 14:00 odbyło się spotkanie organizacyjne, w którym dyskutowano na temat ARISS w Polsce.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom konferencji, za przyjazd, mając nadzieję, że nie był to dla nich stracony czas.
Zdjęcia z konferencji są już dostępne na stronach: www.krotkofalowcy.org, oraz www.sp3pow.pl
Strona konferencji: www.konferencja.arisspolska.info
Napisali: Armand Budzianowski, Hubert Hajduk

7. Podziękowanie. Pomysłodawcą i głównym organizatorem konferencji był Aramand Budzianowski SP3QFE. Ogrom zadań jakich się podjął oraz perfekcyjne ich urzeczywistnienie zasługują na najwyższe uznanie. Punktem honoru jest dla mnie fakt przynależności wspólnie z Armandem do jednego stowarzyszenia.
Armandzie! W imieniu ZG PZK składam na Twoje ręce serdeczne podziękowania dla Ciebie i wszystkich tych, którzy przyczynili się do realizacji tego ważnego i trudnego przedsięwzięcia.
Piotr SP2JMR prezes PZK

8.TP EmiTel. Pan Krzysztof Jabłoński Dyrektor Pionu Techniki TP Emitel w piśmie DST/1211/2011 wyraził zgodę na instalacje przemienników radioamatorskich DV/MF 145/435 MHz 10 W oraz bramek APRS na potrzeby PZK. Odrębne dokumenty z wyrażeniem zgody dotyczą SLR Chełm, DODR_W1J- Piątkowo, DODR-N1G Gdynia Oksywie, SLR Żerków, SLR Świercze Koty - wraz z dostępem do pomieszczeń dzierżawionych przez Polkomtel. Kopie tych pism można otrzymać drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną z sekretariatu ZG PZK. Osoby zainteresowane enumeratywnie wymienionymi obiektami zostały już powiadomione drogą elektroniczną.
TP Emitel to nasz największy partner strategiczny. Obecnie na jego obiektach znajduje się ponad 80 naszych urządzeń.

9. Walne zebranie OT 28. Jest zwołane na dzień 13 listopada 2011 w lokalu KH ZHP przy ul. Konarskiego w Tarnowie. Zebranie jest także zebraniem wyborczym delegata OT na XXI KZD, który odbędzie się w maju 2012.  Pierwszy termin 09.00 drugi 09.30. (SP9IEK)

10. Skrócony spis treści Świata Radio 11/2011

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
TEST: Baofeng UV-3R
PREZENTACJA: Analizator Spectran HF-60105 V4 X
ŁĄCZNOŚĆ: Syntezery DDS, MSPO 2011 (1)
ŚWIAT KF/UKF: V Warsztaty QRP
RADIO RETRO: Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, Radiostacja okrętowa SN/SO1
WYWIAD: AZSTUDIO.COM.PL, Konstrukcje Home Made i działalność społeczna
HOBBY: Automatyczny tuner antenowy QRP
DIGEST: Układy pomiarowe w.cz.
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA
 
11. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 9/2011
Aktualności
Konferencja uzgodnieniowa na temat PT w MI
Podsumowanie zawodów w POT (OT37)
Po Konferencji Generalnej R1 IARU (SP7TEV)
Krótkofalarska Jesień na Pogórzu
Silent Key’s

12. PGA Test. Na portalu PGA są  już wyniki zawodów PGA-TEST rozegranych 8 października br". (SP2FAP)

13. III Memoriał Tadeusza Kokoszki SP7L.
Cel Memoriału:  Uczczenia pamięci Kol. Tadeusza Kokoszki SP7L, założyciela klubu SPARAS, Honorowego Członka LKK, inicjatora wielu stacji okolicznościowych i akcji dyplomowych.
Organizator: Południowopraski Klub Krótkofalowców SP5PPK
Uczestnicy: stacje indywidualne i klubowe
Termin i czas:  28 października 2011  17:00-18:00 UTC (lok 18:00 – 19:00)
Pasmo i emisje: 3,5MHz SSB
Wywołanie:, na fonii – MEMORIAŁ
Raporty: SSB 59 + numer qso   (np 59 001), stacje członków SPARAS, członków Honorowych LKK , stacje członków LKK oraz operatorzy o imieniu Tadeusz ( także mający drugie imię ) podają RS  + literę „T” (SSB - 59T),
Punktacja: stacje członków SPARAS, Honorowych Członków LKK i członków rzeczywistych  LKK - 5 pkt, pozostałe stacje 1 pkt .
Mnożnik: stacje podające literę „T”
Wynik końcowy: suma punktów x (1+ mnożnik)
Klasyfikacja:
A - stacje indywidualne na SSB,
B -  stacje klubowe na SSB
UWAGA: w grupie musi być minimum 5 stacji aby można było je sklasyfikować.
Dzienniki zawodów: zawody będą obliczane elektronicznie, zaleca się do logowania i opracowania logów programy autorstwa Marka SP7DQR.
Uczestnik powinien podać w logu kategorię np. A-SSB. Dzienniki zawodów prosimy nadsyłać w formacie cabrillo na  adres: sq5abg@o2.pl a dzienniki w postaci papierowej na adres: Wiesław Paszta, Garkowo Stare 2, 06-550 Szreńsk w ciągu 7 dni.
Dzienniki w postaci elektronicznej, format poczty:
–    w temacie podawać proszę tylko znak np. SQ5ABG
–    plik logu: znak.cbr  np. sq5abg.cbr jako załącznik do e-maila
Nagrody:
za zajęcie I miejsca w każdej grupie  puchar i dyplom,
za zajęcie II i III miejsca w każdej grupie – dyplom.
Decyzje komisji są ostateczne.
Komisja zawodów: Ewa SP5HEN, Wiesław SQ5ABG, Artur SQ5ABF

Tym memoriałowo-sportowym akcentem kończę dzisiejszy komunikat.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,269,558 Unikalnych wizyt