PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3298 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 4
Użytkowników online: 0
RSS

KS-26. Komunikat sekretariatu ZG PZK na 30.06.2010
Opcje newsa
Komunikaty PZKKomunikat sekretariatu ZG PZK na 30 czerwca 2010
Images: pzk.gif
Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Ham Fest 2010. W tym roku, roku jubileuszowym 80. lecia naszej organizacji stoisko PZK miało bogatszy niż w minionych latach wystrój. Nasza delegacja też była liczniejsza. W jej skład weszli Tadeusz SP9HQJ sekretarz PZK, Paweł SP7TEV oficer łącznikowy IARU – PZK oraz Marcin SP5ES. Zadania były podzielone. Paweł SP7TEV oraz Tadeusz SP9HQJ mieli za zadanie uczestniczyć we wszelkich spotkaniach i naradach, które były tam organizowane. Głównym zadaniem Marcina była aranżacja stoiska oraz udzielanie wszelkich informacji, a także rola tzw. „oficera komplementacyjnego”. Ta ostatnia funkcja wiązała się także niejednokrotnie z potrzebą udzielania informacji i wywiadów w bezpośredniej bliskości naszego stoiska. Było to często konieczne z powodu np. intensywności oświetlenia. Właśnie w takim przypadku Marcin wiedząc, że właśnie z powodów oświetleniowych będzie udzielał wywiadu poza stoiskiem i poprosił jednego z członków ZG PZK o pozostanie na krótką chwilę na stoisku ze względu na pozostawione na nim wartościowe przedmioty-komputery i rzutnik. Niestety to okazało się dla tego kolegi zbyt wielkim obciążeniem bo pozostawił stoisko udając się w sobie tylko znanym kierunku. Marcin był nie daleko bo o ok. 15 m, ale stoisko pozostało bez opieki przez ok. 3-4 minut. Myślę, że to nie najlepiej świadczy o tym koledze. (HF80JMR)

Poniżej podaję relację z Ham Festu opracowaną przez Tadeusza SP9HQJ.
Ham Radio 2010 w Friedrichshafen.
 Tegoroczne Międzynarodowe Targi pod nazwą “Ham Fest 2010” w Friedrichshafen, trwające w dniach 24 – 26 czerwca br. przeszły już do historii. W tym roku w skład polskiej delegacji, reprezentującej Polski Związek Krótkofalowców, wchodziły następujące osoby Tadeusz SP9HQJ – sekretarz PZK, Paweł SP7TEV – oficer łącznikowy oraz Marcin SP5ES dbający o wystrój polskiego stoiska. Grupa ta wyjechała już w środę tj. 23 czerwca br. w godzinach popołudniowych, a w dniu następnym w godzinach południowych polskie stoisko w sektorze A1 pod numerem 552 gotowe było do prezentacji. Na tle innych delegacji wypadliśmy nieźle, ponieważ wizualna oprawa stoiska ( poza tradycyjnymi elementami jak logo PZK i baner ), zawierała również trzy okolicznościowe tablice ze zdjęciami upamiętniające 80 – lecie PZK, okolicznościowy folder poświęcony 80 – leciu PZK, jak też wiele opracowań turystycznych dotyczących różnych regionów Polski. Przez cały czas targów za pośrednictwem rzutnika multimedialnego prezentowane były różnego typu przedsięwzięcia polskich krótkofalowców, zwłaszcza wyprawy krótkofalarskie. Największym zainteresowaniem cieszyła się wyprawy Leszka SP3DOI z Jego wielu ekspedycji krótkofalarskich. Również fotograficzna galeria autorstwa SP9HQJ cieszyła się dużym powodzeniem, zwłaszcza wśród cudzoziemców polskiego pochodzenia rozsianych w różnych zakątkach świata. Pierwsze, dwa dni targów to wzmożona praca obsługujących polskie stoisko, ponieważ w tym czasie stoisko nasze odwiedziło wiele znakomitych postaci znanych nie tylko w kraju, ale i na świecie. W księdze wpisów widnieje 179 wpisów przedstawicieli polskich i wielu zagranicznych krótkofalowców, w tym przedstawicieli niemal wszystkich europejskich organizacji krótkofalarskich. Wśród wpisów znajduje się między innymi wpis z egzotycznego azjatyckiego kraju Katar, którego przedstawiciele ubrani byli w białe stroje narodowe przypominające sutanny oraz egzotyczne nakrycia głowy. Wpisu dokonał również przedstawiciel władz kronikarskiego Regionu IARU Denis ZS4BS. Na targach reprezentowane były niemal wszystkie okręgi SP z wyjątkiem SP4 i SP8. Do powszechnie znanych postaci polskiego światka krótkofalarskiego, jakie brały udział w Ham Feście 2010 należały między innymi Krzysztof SP5HS, DX – mani Leszek SP3DOI, Ryszard SP5EWY, Jacek SP5DRH, Andrzej SP3TYC – Manager OH PZK, Janusz SP9YI – krótkofalowiec i podróżnik, którego jacht oceaniczny po sztormie leży na dnie Przylądka Horn oraz Wiesław SP7AAK.
 Oficjalne rozpoczęcie Ham Festu odbyło się w piątek tj. 25 czerwca br. Oficer łącznikowy PZK Kol. Paweł SP7TEV przez dwa dni był niezwykle zapracowanym człowiekiem, ponieważ uczestniczył we wszystkich oficjalnych posiedzeniach grup roboczych I Regionu IARU tj. w nieformalnym posiedzeniu Grupy Roboczej EMC. W trakcie tego posiedzenia omówiono prace związane z monitorowaniem rozwoju i wykorzystywania w skali rynkowej technologii PLT, związanej z transmisją danych (w kontekście możliwości świadczenia bezprzewodowego dostępu do Internetu) za pośrednictwem sieci elektroenergetycznej, w aspekcie wpływu tej technologii na użytkowanie części widma radiowego przydzielonego Służbie Amatorskiej. Głównymi omówionymi zagadnieniami były standardy techniczne w zakresie PLT, stopień rozpowszechnienia tej technologii na rynku telekomunikacyjnym, skargi innych użytkowników widma radiowego wnoszone na skutek interferencji, odnośne akty prawne. W chwili obecnej wykorzystanie technologii PLT generalnie nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla Służby Amatorskiej, ale cale zagadnienie należy ciągle monitorować.
 W ramach nieformalnego posiedzenia Grupy Roboczej EUROCOM omówiono Rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 02.04.2009 dotyczącą wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie, drugi raport dotyczący wpływu obowiązywania Dyrektywy 1999/5/EC na urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne oraz dotyczący wzajemnego uznawania ich zgodności z dnia 09.02.2010 r. Oba wspomniane dokumenty powstały w oparciu o ścisłą współpracę Parlamentu Europejskiego z różnymi instytucjami i organizacjami, a w zakresie dotyczącym bezpośrednio lub pośrednio Służby Amatorskiej - właśnie w ramach współpracy z Grupą Roboczą EUROCOM 1 Regionu IARU. W czasie posiedzenia GR EUROCOM dokonano także kompleksowego podsumowania wystawy o krótkofalarstwie pt. "Krótkofalarstwo europejskie w służbie społeczeństwu", zorganizowanej w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli w dniach 26-30.04.2010 - ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia intensyfikacji współpracy z PE w dłuższym okresie czasu.
 Na nieformalnym posiedzeniu koordynatorów Systemu Monitoringu 1 Regionu IARU omówiono praktyczne metody prowadzenia monitoringu w ramach całości IARU MS Region 1 (w tym bardzo szczegółowo przedstawiono techniczne aspekty spektralnej analizy sygnałów cyfrowych) - w kontekście rosnącej ilości podmiotów nielegalnie nadających w zakresach widma radiowego przeznaczonego dla Służby Amatorskiej.
 W czasie nieformalnego posiedzenia Komitetu C4 ds. KF dokonano podsumowania uzgodnień powziętych w trakcie formalnego posiedzenia Komitetu C4 ds. KF, które odbyło się w dniach 19-21.02.2010 w Wiedniu (pełne streszczenie na stronie: http://www.iaru-r1.org/ - wiadomość z dnia 12.06.2010), ze szczególnym uwzględnieniem zmian w regulaminie Światowych Mistrzostw KF IARU (IARU HF World Championship). Uczestnicy roboczego posiedzenia Komitetu C4 ds. KF w dniu 26.06.2010 postanowili, że edycja 2010 odnośnych zawodów zostanie rozliczona przez międzynarodową komisję (jej członkami są przedstawiciele następujących stowarzyszeń: ARABiH, CRC, DARC, HRS, NRRL, REF, RSGB, SSA, USKA), której pracami pokieruje Kresimir Kovarik 9A5K - p.o. Manager ds. Zawodów KF 1 Regionu IARU.

 W spotkaniu przedstawicieli związków należących do 1 Regionu IARU, poza Pawłem SP7TEV, uczestniczył również sekretarz PZK Tadeusz SP9HQJ. Spotkanie to otworzył Tim Ellam, VE6SH - Przewodniczący Rady Administracyjnej IARU, a prowadził je Hans Blondeel Timmerman, PB2T - Przewodniczący Komitetu Wykonawczego I Regionu IARU. Wśród honorowych uczestników był również obecny Ole Garpestad, LA2RR - Wiceprzewodniczący Rady Administracyjnej IARU oraz Rod Stafford, W6ROD - Sekretarz Rady Administracyjnej IARU. W czasie tego spotkania omówiono wiele spraw organizacyjnych - w tym założenia budżetowe na rok 2011, a Dennis Green, ZS4BS - Sekretarz Komitetu Wykonawczego 1 Regionu IARU przedstawił wstępną koncepcję organizacji Konferencji Generalnej 1 Regionu IARU, która odbędzie sie w terminie 12 -19.08.2011 w Republice Południowej Afryki (region Johannesburga).

 Naszą obecność na Ham Radio 2010 należy uznać za bardzo udaną, ponieważ była to doskonała okazja do nawiązania bliższej znajomości, zacieśnienia więzów przyjaźni i wymiany doświadczeń z przedstawicielami I Regionu IARU, jak też promocja dorobku polskiego krótkofalarstwa na przestrzeni 80 lat istnienia PZK. W opinii nie tylko polskich, ale również zagranicznych krótkofalowców, tegoroczna organizacja targów wypadła znakomicie. Tą drogą dziękuję wszystkim, a zwłaszcza Marcinowi i Pawłowi za dużą aktywność i pełne zaangażowanie w czasie trwania targów.

Opracował Tadeusz SP9HQJ – Sekretarz PZK

2. Mistrzostwa Polski PZK w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami w dniach 26-27 czerwca w okolicach Bydgoszczy odbyły się po raz 4 Mistrzostwa PZK w ARS. Startowało ponad 30 zawodników, głównie w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych. Mistrzostwa te stanowią obok mistrzostw organizowanych przez PZRS eliminacje do startów w mistrzostwach ARDF R1 IARU.

3. Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Klubu Radiolokacji Sportowej. Odbył się w dniu 26 czerwca w godzinach 20.00 –21.30. Wzięło w nim udział 32 uprawnionych do głosowania członków ARS. Klub ten jest spadkobiercą istniejącego w latach 1975- 2001 Polskiego Klubu Amatorskiej Radiolokacji Sportowej – ogólnopolskiego klubu specjalistycznego PZK. KRS jest zarejestrowany jako stowarzyszenie kultury fizycznej. ARS jest uważana za przedszkole krótkofalarstwa, a to i z tego powodu, że w zawodach startować mogą już nawet 8 letnie dzieci.
Zjazd odbywał się w spokojnej koleżeńskiej atmosferze. Po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu oraz GKR zebrani udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Wybrano nowy Zarząd, którego prezesem został Jacek SP2LQC, przewodniczącą GKR została ponownie Małgosia SP2IVI. Zjazd desygnował ARDF Managera PZK Krzysztofa Jaroszewicza SQ2ICY.

4. Posiedzenie prezydium ZG PZK. Najbliższe posiedzenie prezydium ZG PZK odbędzie się w dniu 6 lipca 2010 o godz. 15.00 w Bydgoszczy w siedzibie sekretariatu ZG PZK. Tematy to sprawy bieżące, organizacja XIX NKZD, finanse PZK za 5 miesięcy 2010.

5. Coś na lato o antenach. W Gdańsku-Jelitkowie, w odległości kilkuset metrów od linii brzegowej Bałtyku, na dwunastej kondygnacji budynku w którym mieszka i z powodzeniem robi dx-y nasz kolega Olek, SP2BNJ, zadomowiły się mewy. Całym stadem.
Ale nie takie tam sobie, mewki - to są mewy, potężne, niebezpieczne w bezpośrednim kontakcie z ludźmi, ponad półmetrowe ptaki, które stadem opanowały dach w sąsiedztwie anten nadawczych naszego kolegi.
Jedna z par wybrała na gniazdo miejsce pod głównym masztem nadawczym, w otoczeniu odciągów i warczących rotorów. Natężenie pola emitowanego przez Olkowe urządzenia (500 W, czasami dopał) też jakoś im nie przeszkadza...Kilka ledwie opierzonych maleństw wielkości kurczaka biega wokół stopy masztu, wdrapuje się na odciągi, dziobie "druty" i czyni spustoszenie w resztkach czynnego parku antenowego Olka. Drugie gniazdo jest dziesięć metrów dalej, informuję o tym, gdyby komuś przyszło do głowy usprawiedliwiać pierwszą parę chęcią znalezienia się pod anteną, bo wiadomo, że tam mniej wieje...smogiem elektronicznym, oczywiście.
Administrator budynku, poproszony oficjalnie o pomoc w usunięciu ptaków, odpowiedział w duchu pełnego zrozumienia dla przyrody: prosimy, niech Pan poczeka, minie okres lęgowy, we wrześniu naprawi Pan sobie anteny. Teraz prosimy niczego na dachu nie ruszać!
Gdyby tak UKE, sądy, sąsiedzi byli podobnie do naszych emisji ułożeni, i je polubili, jak te mewy....
Koniec komunikatu
Stanisław SQ2EEQ

6. Maszty antenowe. Maszty i konstrukcje antenowe będzie można stawiać na budynkach bez pozwoleń budowlanych. Dla konstrukcji wyższych niż 3 metry będzie wymagane zgłoszenie. To przyspieszy inwestycje w telekomunikację - mówi Polskiej Agencji Prasowej wiceminister infrastruktury Magdalena Gaj. Maszty i konstrukcje dla anten i urządzeń radiowych, nie zaliczane do kategorii wolnostojących, będą urządzeniami budowlanymi, a nie obiektami budowlanymi. W konsekwencji nie będzie wymagane uzyskiwanie pozwolenia na instalowane ich na budynkach. W ubiegłym tygodniu minister infrastruktury podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać telekomunikacyjne obiekty
budowlane. (Źródło: PAP)

7. Komunikat programu KRÓTKOFALOWCY BIS.
Społeczna Redakcja cyklicznego programu o krótkofalowcach, prócz emisji w TV INTERNET na www.videoexpres.pl nadaje regularnie premierowe emisje via TV EDUSAT co drugą niedzielę miesiąca o godzinie 21.00 z jakością studyjną, na satelicie HOT BIRD 9 oraz na platformach cyfrowych; POLSAT +, CANAL + N,i prawie we wszystkich telewizjach kablowych w Polsce.
 Program KRÓTKOFALOWCY BIS po każdym premierowym wydaniu, jest w kolejną następną niedzielę powtarzany o godzinie 21.00 czasu polskiego.
 Najbliższe wydanie w niedzielę 4.07.2010r. o godzinie 21.00 czasu polskiego.
 W programie specjalny – letni 30 minutowy program w którym między innymi: udział krótkofalowców w akcji przeciwpowodziowej, spotkanie plenerowe w Kościerzycach oraz 60 lat pracy Zdzisława BieńkowskiegoSP6LB na rzecz amatorskiego radia oraz wybory nowych władz w Sudeckim OT PZK.
 Przypominam zainteresowanym, że program K BIS jest zawsze równolegle zamieszczany w TV INTERNET zaraz po każdej premierowej emisji w EDUSAT na portalu www.videoexpres.pl. Dodatkowe dane o programie i parametrach odbioru TV EDUSAT na portalu www.edusat.pl
Informuję jednocześnie, że EDUSAT jest jedyną w Polsce stacją edukacyjną. Proszę pamiętać, że nie jest kodowana.
Warto tę wiadomość przekazać swoim bliskim i znajomym.
Autor i redaktor programu
Henryk Pacha SP6ARR
www.videoexpres.pl

8. IARU R1 FIELD DAY CW - 2010
W pierwszy weekend czerwca br.(5-6.06.2010) rozegrana została telegraficzna część zawodów IARU Region1 Field Day. Po ilości startujących w grupie PORTABLE stacji SP widać od razu, że zawody te nie bardzo przypadły do gustu naszym radiooperatorom. Pewien postęp w stosunku do lat ubiegłych jest zauważalny. Do tej pory nie klasyfikowano na CW żadnej stacji SP. W tym roku wystartowało "aż" 3, co oczywiście w żadnym wypadku nie można uznać za wynik nawet "zadawalający". Wielka szkoda, bo tego rodzaju zawody cieszą się na całym świecie ogromnym zainteresowaniem. Słychać to zresztą było na pasmach, gdzie stacji "portale" pracowało naprawdę bardzo dużo.
Najliczniejszą grupą stanowili Rosjanie, ale słychać też było mnóstwo
stacji DL, G, ON, I, OA, EA. W SP najlepszy wynik w grupie SO-PORTABLE
uzyskał SN7O/p, a w grupie FIXED SP2LNW.Wyniki szczegółowe są następujące:
SO-PORTABLE: SN7O/p 288873, SP3VT/p 191009, SP2FAP/p
86768. FIXED: SP2LNW 628009, SN8C 158270, SP7FGA 70434, SP5AZN 39534,
SP3DOF 31429,SP5AHR 18650,SP6BXM 8579, SQ5M 7728, HF200FCY 3979,
SP1AEN. Dzienniki nadesłały także dwie stacje spoza SP, które ujęliśmy
w grupie OPEN. Byli to: DF0KL/P 718704 pkt., HA/SP7JLH/p 45195 pkt.
Zgodnie z regulaminem dyplomy otrzymują wszyscy uczestnicy zawodów. Za
pierwsze miejsce w grupie SO-Portable i FIXED - nagrody Prezesa PZK.
We wrześniu tura SSB.
Nagroda Prezesa PZK dla:
- SN7O/p za 1. miejsce w grupie SO-PORTABLE
w IARU Region 1 Field Day
- SP2LNW za 1. miejsce w grupie SO-FIXED
w IARU Region 1 Field Day

73 de Sylwester, sp2fap

9. Wakacyjne QTC
Zupełnie na przekór powszechnym opiniom, że wakacje to „sezon ogórkowy” świadczą liczne imprezy operatorskie jakie właśnie w tym czasie będą się odbywały. Najważniejszą dla każdego będzie Olimpiada Radiowa w Moskwie – WRTC-2010. Nie będzie w niej polskich operatorów, ale każdy SP-HAM może mieć bardzo realny wpływ na wyniki poszczególnych zespołów operatorskich. Stanie się tak dzięki specjalnemu programowi dyplomowemu i towarzyszącym mu atrakcyjnym pamiątkom. Będą w zasięgu każdego, kto tylko tego zapragnie. WRTC odbywać się będzie podczas IARU HF Championship, jednych z ważniejszych zawodów międzynarodowych. Ideę zawodów dokładnie sprecyzował Andy Kazantsev, UA9PM niezwykły operator, zwycięzca wielu rankingów contestowych. W apelu do rosyjskich krótkofalowców zaapelował o liczny udział i nawiązywanie łączności z wszystkimi zespołami WRTC-2010, bez względu na ich akcent (!). Nie powinno się zatem dokonywać wyboru na zasadzie „nasz – nie nasz” i łączności nawiązywać z szystkimi stacjami. W ramach IARU HF Championship dostępna będzie kolejna edycja yplomu WHQS Award. Atrakcji operatorskich w lipcu i sierpniu będzie więcej. Piszemy o nich w bieżącym wydaniu MK QTC, którego uważna lekturę gorąco polecam.
Sylwester, SP2FAP

 Spis treści MK QTC 7-8/2010

425DXN po nowemu
750 Certyfikatów gminnych
ARVM – Polny dzień w Portugali
Band Plan dla 7 MHz
Band Plan HF 1 Regionu IARU
Bez znieczulenia
Druki logów
FCA – dyplom okolicznościowy
Green Day-2010 – reportaż
Grunwaldzki dyplom z Litwy
HF777L w TVP
IARU HF Championship - regulamin
IARU R1 Field Day SSB - regulamin
Inicjatywy QTC 1992-2010
Kalendarz zawodów krajowych i międzynarodowych
Klub contestowy SEECC
Kocham radio
Komunikat EmCom
Komunikat ZHPpgk
Konkurs z okazji 30-lecia Solidarności
Lato SP5NHV
Leksykon
Lipcowy TEST po nowemu
Nowy sposób przyjmowania logów PGA
Nowy status R1MV
PGA TEST VI
Pierwszy UDCF
Piknik w Lipianach
Pod patronatem Prezydenta
Polny Dzień 1 Regionu IARU CW
Poradnik dobrego operatora
Poszukiwane adresy
Projekt SPFF
QSL via
Regulaminy zawodów krajowych – lipiec, sierpień
Regulaminy zawodów międzynarodowych – lipiec, sierpień
Słoneczna apokalipsa
SP HAMs w Panteonie Sławy QTC
SP0CFF – ex SP4ZFJ QRV
SP5PB o Eugeniuszu SP4OZ (SK)
SP5ZHR informuje
SPCWC – informacje
SPFF Awards – nowe regulaminy
SPFF Hunter 800 zdobywców dyplomu
SPFFs wykaz obszarów przyrody chronionej
Spotkania ze sztuką
Tarnowski piknik
Testuj QRZ Logbook
WHQS Award – regulamin specjalnego wydania WHQS Award
WRTC    -2010 – nagrody dla każdego
WRTC    -2010 w pigułce
WRTC–2010 - historia
WRTC-2010 – regulamin olimpijski
WRTC-2010 – sędziowie
Wyniki Zawodów Jarosławskich
Wyniki Zawodów Olsztyńskich

SP6JIR s.k.
Nad ranem 27 czerwca 2010 – zmarł (po wylewie) w wieku 61 lat, wiceprezes Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK - Kolega JERZY CZUBA SP6JIR. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w rodzinnym mieście Jurka – w Bolkowie od mszy żałobnej w kościele pw. Św. Jadwigi - w środę 30 czerwca. Początek uroczystości o godzinie15:00. W imieniu członków SOT - Stanisław SP6BGF
 Cześć Jego pamięci !

Tyle informacji na dzisiaj. W okresie wakacyjnym wydawane będą nieregularne komunikaty internetowe. W najbliższą środę 7 lipca będzie nadany komunikat jak zwykle o godz.18.00 czasu lokalnego.

Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,269,699 Unikalnych wizyt