Komunikat po konsultacjach w Ministerstwie Środowiska. [aktualizacja]
Dodane przez SP1THJ dnia 2009-06-06 / 22:17
Szanowni Koleżanki i Koledzy !

W związku z wieloma nieprawdziwymi informacjami ukazującymi się na różnych forach  internetowych  przedstawiamy stan rozmów PZK z MŚ.

Jak wiecie po naszych masowych wystąpieniach do MŚ, podczas spotkania w dniu 7 maja br. Związek nasz reprezentowany przez  SP2JMR , SP6RGB , SP6IEQ i SP9MRO ustalił z przedstawicielami Ministerstwa  Środowiska zmiany w przygotowywanych rozporządzeniach . Zmiany te są  efektem kompromisu obu stron i wynikają z obowiązku monitorowania oddziaływania wszelkich  źródeł wytwarzających pole elektromagnetyczne.
Ministerstwo Środowiska odniosło się generalnie pozytywnie do naszych  postulatów, efektem czego będzie  wyłączenie nas, w pewnym zakresie z  całości obowiązujących przepisów. Jest to niewątpliwie naszą zasługą , ale też wielu Posłów i Senatorów RP , którzy nas bardzo aktywnie poparli.

Kolega Dionizy SP6IEQ przy pomocy Roberta SP6RBG oraz Huberta SP6RT – światowej sławy naukowca, profesora  Politechniki Wrocławskiej opracował  zestaw dokumentów , które w przyszłości będą konieczne do wyliczania i przedstawienia wielkości i rozkładu pola elektromagnetycznego oddziałującego w miejscach dostępnych dla osób postronnych.
Zdając sobie sprawę, że zestaw ten może sprawić wielu Kolegom trudności, Komisja wnioskuje,  aby przy każdym Oddziale Terenowym była 1 lub 2 osoby  techniczne - specjaliści do pomocy w wypełnianiu lub sprawdzaniu  poprawności wykonania obliczeń. Po skompletowaniu tych osób Komisja zobowiązuje się do przeprowadzenia odpowiedniego szkolenia.
 
Dokument ten o nazwie „Zgłoszenie instalacji”  przyjął się w powszechnym nazewnictwie jako „Raport Dionizego” i chcemy, aby był dla członków Związku dostępny bezpłatnie wraz z koleżeńskim suportem przy jego wypełnianiu i opracowaniu niezbędnych załączników. Zostanie on umieszczony na stronie PZK wraz z dokumentami pomocniczymi. [Od Administratora: pliki dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników portalu w podkategorii "Wymagania ochrony środowiska"]
Oczywiście należy się spodziewać, że inne  bardziej lub mniej podobne dokumenty powstaną  i każdy z nich będzie dobry o ile nie będzie kwestionowany przez Inspektorów Ochrony Środowiska.   
Uzgodnione z Ministerstwem Środowiska zmiany wskazują, że dla mniejszych mocy wymagana dokumentacja przez terenowe organy ochrony środowiska nie będzie skomplikowana. Natomiast dla stacji o mocy większej zakres niezbędnych dokumentów i opracowań będzie zdecydowanie większy a brak tych dokumentów może skutkować sankcjami prawnymi.

Chcemy również zwrócić uwagę , że już obecnie na mocy obowiązujących przepisów powinniśmy dokonywać zgłoszeń naszych instalacji, a więc najwyższa pora zacząć przygotowywać swoje  dokumenty zgłoszeniowe i ewentualnie jest jeszcze czas na  poprawki konstrukcyjne anten itp.

Wg wstępnych ustaleń stacje  terenowe, pracujące do 2-3 miesięcy ( okres w uzgodnieniach ), nie posiadające stałych instalacji  i mobilne nie będą musiały  wykonywać bardzo skomplikowanych zgłoszeń, być może  jedynie powiadomią o okresie swej aktywności Wojewódzkie lub Terenowe Inspektoraty Środowiskowe.

Zespół Spec komisji  ds. MOŚ


Info: SP2JMR