Komunikat PZK nr 47/21 z dnia 24.11.2021
Dodane przez sp2jmr dnia 2021-11-25 / 12:57
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 47/2021 z dnia 24 listopada 2021 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

I Sprawy organizacyjne

1. Informacja o składkach członkowskich PZK na 2022 rok

Składki PZK Uprzejmie informuję, że wysokość składki członkowskiej PZK na 2022 rok nie uległa zmianie. Obowiązują stawki zatwierdzone Uchwałą Zarządu Głównego PZK Nr 682/01/21 z dnia 4 września 2021 roku. Stawki składek poniżej.

Lp. Rodzaj składki - opis, kwota.

1. Składka wpisowa 0,00 zł
2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 30,00 zł
3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 90,00 zł
4. Składka dla członka zwyczajnego 120,00 zł
5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 30,00 zł
6. Składka dla członka wspomagającego 20,00 zł
7. Kluby zarejestrowane w OT PZK 0,00 zł

Integralną częścią składki jest składka oddziałowa, której wysokość każdy Oddział Terenowy PZK ustala indywidualnie, uchwałą podjętą przez członków na walnym zebraniu. Składki należy wpłacać wyłącznie na konto macierzystego OT lub w kasie OT.
Zgodnie z Regulaminem Składkowym termin opłacania składek za pierwsze półrocze przez członków upływa 14 stycznia 2022 roku.

Skarbnicy OT PZK,

Proszę o dokonywanie wpłat składek członkowskich na 2022 rok wyłącznie w połączeniu z Wirtualną Listą Wpłat wygenerowaną w systemie OSEC na 2022 rok i nie łączenie ich ze składkami za rok 2021. Możliwość generowania WLW na 2022 rok zostanie udostępniona w OSEC 1 grudnia br. W opisie przelewu proszę umieścić numer WLW systemu OSEC, której dotyczy dokonywany przelew.

Jan Dąbrowski - Skarbnik PZK

2.Kształtowanie przyszłości krótkofalarstwa

Drogie koleżanki, drodzy koledzy,

Dziękujemy wielu stowarzyszeniom członkowskim, które wzięły udział w niedawnej Konferencji i Warsztatach "Kształtowanie przyszłości".
Piszę teraz do wszystkich stowarzyszeń członkowskich (zarówno tych, które uczestniczyły w warsztatach, jak i tych, które nie uczestniczyły), potwierdzając wynik warsztatów i wyjaśniając kilka kolejnych kroków.
Poprzez łącznie siedem sesji roboczych budowaliśmy obraz przyszłości krótkofalarstwa, jaki chcieliśmy widzieć i zatwierdziliśmy kluczowe kroki, które nas tam zaprowadzą.
- Omówiliśmy i wymieniliśmy wartości, które uważamy za kluczowe dla krótkofalarstwa w przyszłości,
- Zgodziliśmy się, w jakim celu istnieje krótkofalarstwo i określiliśmy nasz nadrzędny cel,
- Następnie rozważaliśmy, co urzeczywistniłoby tę ambicję i zidentyfikowaliśmy osiem kluczowych obszarów (rCele strategiczner1;), które należy wprowadzić,
- Na końcu zainicjowaliśmy wykonanie serii kluczowych kroków, które doprowadzą nas do tego celu.
W załączonym dokumencie można znaleźć różne wnioski wynikające z warsztatów.
Jest teraz czas na dyskusję i czas na przekucie słów w czyn: nadszedł czas na efektywną pracę nad realizacją naszych strategicznych celów.
Niektórzy z delegatów Warsztatów zaoferowali już udział w bieżącej pracy nad rozwojem oraz nad wdrażaniem działań w stowarzyszeniach członkowskich, lecz potrzebujemy więcej wolontariuszy realizujących wspólny cel: kształtowanie przyszłości krótkofalarstwa.
Dołącz do nas w celu kształtowania przyszłości krótkofalarstwa!

Obecnie poszukujemy więcej osób chętnych do udziału w pracy, oraz osób prowadzących, przynajmniej w początkowych fazach projektów. Wstępnym zadaniem tych zespołów będzie ogólny przegląd zestawu kluczowych kroków i zatwierdzenie ich organizacji w rozsądne grupy projektowe.

Poszukiwani:
- Kierownicy projektów: ludzie, którzy są dobrze zorganizowani i potrafią koordynować pracę zespołu projektowego i rozwijać ją. Nie ma potrzeby posiadania głębokiej wiedzy w zakresie zarządzania projektami, chcielibyśmy dać możliwość dołączenia do zespołów również osobom młodszym i nowym. To wyjątkowa szansa na dołączenie i uczestnictwo w przeprowadzaniu zmian.
- Członkowie zespołu: w ramach projektów poszukujemy osób o różnych umiejętnościach: osób zainteresowanych jednym z celów strategicznych i mogących wnieść wkład w jeden z tematów. Jest to TWOJA okazja, aby zmienić sposób, w jaki rozwija się krótkofalarstwo i jak IARU to wspiera. Zastanów się, czy możesz pomóc r11; jeśli chcesz nieformalnej dyskusji, aby dowiedzieć się więcej o tym, co będzie się wiązać, skontaktuj się ze mną.

Sylvain F4GKR, tłumaczenie Mirek SP5GNI

3. Konkurs YOTA 2021

Zbliża się grudzień, więc jak co roku odbywa się akcja December YOTA Month. Jest to akcja, podczas której młodzi operatorzy mogą pracować na pasmach pod wspólnym znakiem z sufiksem YOTA, zmierzyć się z pileupami, polepszyć swoje umiejętności operatorskie, a przede wszystkim dobrze się pobawić. Jest to również dobra okazja dla nieco starszych, którzy mogą nawiązywać łączności ze stacjami YOTA, tym samym zbierając punkty i otrzymując dyplomy.
Ponadto w tym roku PZK organizuje konkurs dla operatorów stacji YOTA pt. "Miesiąc YOTA SP 2021", w którym najlepsi młodzi operatorzy mogą wygrać wartościowe nagrody. Więcej informacji tutaj: https://pzk.org.pl/news.php?readmore=4848
Wszystkich zainteresowanych młodych w wieku do 26 lat, którzy chcieliby wziąć udział w akcji i pracować pod znakiem YOTA (a także wziąć udział w konkursie), proszę o kontakt w wiadomości prywatnej lub na sq8vps@gmail.com .
Do dyspozycji będziemy mieć również stacje remote, zatem brak własnej stacji lub klubu w okolicy nie będzie problemem.
Starszych kolegów oraz przedstawicieli klubów, którzy pracują z młodzieżą lub chcieliby udostępnić swój sprzęt, również zachęcam do zgłoszenia."

Potwierdźcie proszę, że jest OK, bo nie chcę uskuteczniać jakiejś samowolki.
Przy okazji: jestem w kontakcie z Wieśkiem SP1EG, który zajmuje się znakiem HF0YOTA i dysponuje młodzieżą oraz stację remote.

Piotr SQ8L

4. Zmiana siedziby sekretariatu ZG PZK

Informuję, że od 16 listopada br. Sekretariat ZG PZK, CB QSL PZK, księgowość PZK znajdują się w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65 A II piętro pokój nr 204. Można do nas pisać także na ten adres z kodem 85-825 Bydgoszcz.
Również z tego QTH będzie pracowała radiostacja SP0PZK. Zapraszamy do odwiedzin po uprzednim umówieniu się pod numerem 602-248-182 lub 784-479-407.
Tak jak informowałem: adres korespondencyjny pozostaje bez zmian.
Czyli piszemy na:
Polski Związek Krótkofalowców skr. poczt. 54, 85-613 Bydgoszcz 13
tel. stacjonarny do nowej siedziby sekretariatu to: 52 391-37-31

Piotr SP2JMR

*Prace związane z przenosinami sekretariatu oraz porządkowaniem i przeprowadzką archiwum nadal trwają. Na obecnym etapie uczestniczą w nich aktywnie: Jan SP2X QSL Manager PZK, który w ub. tygodniu samodzielnie przeprowadził CB QSL oraz Jan SP2MKR, Zbigniew SQ2BNW, Marcin SP2SJ i Andrzej SP2BPS.
Kolegom pomagającym nam w tym czasochłonnym procesie serdecznie dziękuję.

Piotr SP2JMR

5. Szkolenie skarbników nie odbędzie się

Informuję, że w trosce o nasze bezpieczeństwo szkolenie - spotkanie skarbników OT nie odbędzie się w planowanym terminie 27 listopada br.
Dziękuję za aktywne współuczestnictwo w wypracowaniu tej decyzji.
Termin i formę szkolenia wypracujemy wspólnie.

Życzę wszystkim zdrowia i szczęścia w obliczu zagrożenia Covid-19.

Pozdrawiam Jan Dąbrowski Skarbnik PZK

6. Po Walnym Zebraniu Praskiego OT PZK

Sprawozdawczo-wyborcze walne zebranie członków Praskiego Oddziału Terenowego PZK przeszło do historii. Po podsumowaniu czteroletniej kadencji i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi wybrano nowe władze OT-37 PZK.

Nowo wybrany Zarząd będzie pracował w składzie:
Monika Olszewska SQ5KWH - prezes
Karolina Piszczatowska SQ5LTZ - skarbnik
Piotr Wiśniewski SQ5PTZ - sekretarz
Adrian Matusik SQ5AM - członek
Tomasz A. Zajdel SQ5T - członek

Zastępcami członków Zarządu zostali:
Krzysztof Górka SP5GDX
Jakub Kwiatkowski SP5JK

Nowo wybraną Oddziałową Komisję Rewizyjną tworzą:
Edward Sankiewicz SP5L - przewodniczący OKR
Michał Wojciechowski SP5OSP - członek OKR
Piotr Pawłowski SP8WIP - członek OKR
Andrzej Mazur SQ5NAP - członek OKR

Zastępcami członków OKR są:
Jan Siwek SP5IGA
Marek Borucz SQ2M

Warszawa, 20.11.2021, Monika Olszewska SQ5KWH

7. Po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału Nadnoteckiego Polskiego Związku Krótkofalowców w Pile (OT23)

Walne zebranie odbyło się dniu 21 listopada 2021 r. w Ujściu.
Zebranie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Nadnoteckiego PZK w Pile  Kol. Czesław Hajduk SP3EOL.
Prezes ON PZK powitał zebranych, przedstawiciela Zarządu Głównego PZK Kol. Piotra Skrzypczaka SP2JMR oraz poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłych Kolegów.

Następnie Prezes Zarządu Oddziału poprosił przedstawiciela Zarządu Głównego PZK o wręczenie Złotej Odznaki Honorowej PZK Kol. Stanisławowi Grzęda SP3IBS. Z powodów zdrowotnych odznaczony nie mógł jednak wziąć udziału w Zebraniu.
Prezes ZO przekazał prowadzenie Zebrania Przewodniczącemu Adamowi SP3EA.

Przewodniczący na podstawie protokołu Komisji Mandatowej potwierdził prawomocność Zebrania w II terminie. W zebraniu uczestniczyło 25 członków Oddziału Nadnoteckiego PZK, co stanowi 20,5 % wszystkich członków ON PZK.
Na wstępie Przewodniczący Zebrania poprosił o zabranie głosu przedstawiciela Zarządu Głównego PZK Kol. Piotra Skrzypczaka SP2JMR.
W swoim wystąpieniu poruszył on m. in. następujące sprawy:
- aktualną sytuację w PZK, stan liczbowy członków i zmiany,
- wpływ ograniczeń związanych z pandemią na działalność PZK raz ogólną sytuację w związku
- plany zmian, m.in. w sposobie przyjmowania nowych członków do PZK,
- propozycję zmiany strony internetowej PZK,
- prawne aspektach instalacji antenowych i możliwości pomocy prawnej w tym zakresie członkom PZK,
- zmiany siedziby ZG PZK,
- braku zmian w wysokości składek członkowskich.

W dalszej części Zebrania po wysłuchaniu sprawozdań ustępujących członków Zarządu OT oraz OKR zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi,
a następnie wybrali nowy Zarządu ON PZK.

Poniżej skład Zarządu OT 23 po ukonstytuowaniu się:
1. Kol. Mirosław Antoniak SP3NX - Prezes Zarządu,
2. Kol. Sebastian Nowak SP2SNF - Sekretarz,
3. Kol. Marek Guss SP3TUT - Skarbnik,
4. Kol. Jan Nowak SQ3KNQ - Członek Zarządu,
5. Kol. Jacek Broniszewski SP3RNU - Członek Zarządu
zastępcą członka ZOT został: Kol. Dariusz Tokarski SP3EIE

Do Komisji Rewizyjnej weszli następujący Koledzy:

- Kol. Jarosław Michniewicz SP3CGK
- Kol. Krzysztof Antoniak SP3EPG
- Kol. Marek Stołowski SQ3LVN.
Na zastępców członków OKR wybrani zostali:
- Kol. Mieczysław Ratajszczak SP3QYZ
- Kol. Piotr Szafranek SQ3LVC

Zebranie przebiegło w spokojnej koleżeńskiej atmosferze i trwało ok 3 godzin.

Na podst. informacji Marka SP3TUT Piotr SP2JMR

II Wydarzenia

8. Odznaczenie kol. Witolda Chojnackiego SP9PSP Medalem im. Braci Odyńców

W sobotę tj. 20 listopada 2021 roku w kameralnym gronie Krakowskiego Oddziału Terenowego OT-12 PZK, odbyła się planowana już od dłuższego czasu uroczystość wręczenia medalu im. Braci Odyńców dla młodszego brygadiera Państwowej Straży Pożarnej kol. Witolda Chojnackiego SP9PSP. Odznaczenie wręczył Prezes PZK kol. Tadeusz Pamięta SP9HQJ.
W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele Zarządu OT-12 oraz zaproszeni goście. Kolega Witold poprzez wspólne działania z radio klubem SP9RNS w Nowym Sączu oraz OT-12 PZK w Krakowie wspiera bardzo aktywnie rozwój współpracy na linii Państwowa Straż Pożarna - małopolskie środowisko krótkofalarskie, głównie w obszarze związanym z krótkofalarską łącznością kryzysową. Bardzo dziękujemy kol. Witoldowi i kol. Tadeuszowi za przybycie do Krakowa. Cieszymy się razem z Witkiem z odznaczenia, trzymając mocno kciuki za dalszy, realny rozwój współpracy pomiędzy krótkofalowcami i środowiskiem służb profesjonalnych dla potrzeb bezpieczeństwa ludności.

Zdjęcie widoczne w wersji PDF

Opracował: Michał Wilczyński SP9XWM

9. Barbórkowe Spotkanie Krótkofalowców na Rymerze

Po dwuletniej przerwie spowodowanej obostrzeniami na skutek pandemii COVID 19 zapraszamy na Barbórkowe Spotkanie Krótkofalowców. Spotkanie odbędzie się w piątek 10 grudnia 2021 o godzinie 16.30 w restauracji klubu NOT w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Józefa Rymera 54. Program spotkania przewiduje prelekcje kolegów Leszka SP6CIK oraz Janusza SP9FIH z wypraw DX, dekorację Odznakami Honorowymi PZK członków OT 31 PZK, ogłoszenie oficjalnych wyników i wręczenie nagród za Zawody Rybnickie 2021 oraz dyskusje na tematy krótkofalarskie. W związku z ograniczoną liczbą miejsc zapisy na spotkanie do 3. 12,2021 prowadzi Eugeniusz SQ9HZM sq9hzm@wp.pl . Organizatorami spotkania są Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oddział w Rybniku, klub SP9PRO oraz Rybnicki Oddział Terenowy PZK. Gospodarzem i prowadzącym spotkanie będzie kolega Wojciech SP9PT.

Gienek SQ9HZM

10. Wywiad w radiu OPOLE

W dniu 18 listopada 2021 w TVP 3 OPOLE w godzinach porannych miał wywiad nasz prezes ZOT PZK Opole Kolega Paweł SQ6DXP (członek klubu SP6PAZ).
Link do obejrzenia całego materiału:
https://opole.tvp.pl/56989234/opolskie-o-poranku-18-listopada-2021-zobacz-program

73 Krzysztof Bieniewski, SP6DVP-3Z6V

11. Wolontariusz Roku - SP3WXI

Nasz kolega Krzysztof Brodecki SP3WXI, skarbnik PZK OT Poznań, został nominowany jako Wolontariusz Roku, a głosowanie trwa już tylko do niedzieli 28 listopada.
Głosować można tu:
https://www.poznan.pl/mim/ngo/glosowanie-wolontariusz-roku/poznanski-wolontariusz-roku-2021,172486.html?fbclid=IwAR0RFHWdh52wsxu3IdxB4PZwl5XjaIjb07DyAsprSma5oAbbbN-UJcNEOto

Krzysztof Brodecki SP3WXI podczas Dni Twierdzy Poznań
Zdjęcie widoczne w wersji PDF

O Działalności Krzysztofa:
1) Skarbnik OT Poznań PZK
2) SP3KPH - Założyciel i prezes klubu Krótkofalarskiego SP3KPH, działającego przy PZK. Krzysztof prowadzi w ramach klubu zajęcia z łączności i nauki posługiwania się telegrafią. W ramach działalności klubu prowadzone są badania stratosfery, poprzez wysyłanie balonów, które wyposażone są w różnego rodzaju kapsuły, wysyłające na bieżąco aktualne dane telemetryczne do APRS. Każdemu takiemu wydarzeniu towarzyszy duża liczba widzów, co widać na filmach.
https://www.youtube.com/watch?v=1FrA-KwNXB4&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=psiMcphX5NI
https://www.youtube.com/watch?v=4iLkuUBIPbU
Kolejnym obszarem działalności klubu są próby z nawiązywaniem łączności i odbieraniem obrazów z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS.
3) Założyciel 91 Szczepu ZHP "Welodrom" SP3ZCS, przy którym powołany został Inspektorat łączności ZHP Wielkopolska. https://www.facebook.com/Welodrom
32 PSDH "Czarne stopy" Jest drużyną specjalnościową o specjalności łączność, często organizuje Łowy na lisa" https://www.facebook.com/CzarneStopy32PSDH
Drużyna Szczepu w "Łowach na lisa" zajęła pierwsze miejsce: https://www.facebook.com/CzarneStopy32PSDH/posts/905791250353969

Zdjęcia widoczne w wersji PDF

Na zdjęciach Zuchy i Harcerki konstruujące anteny na pasmo 2m na Łowy na lisa.
Do powstania 32 drużyny PSDH rCzarne stopyr1; o specjalności łączność doszło dzięki staraniom Krzysztofa i dzięki temu, że przekonał on do współtworzenia właściwe osoby. W bardzo krótkim czasie po powstaniu 32 PSDH liczba członków przekroczyła ponad pięćdziesięciu, co przerosło wszelkie oczekiwania i mógł powstać szczep trzech drużyn, czyli 91 Szczep "Welodrom". Praca wolontariacka dla drużyny jako opiekuna jest bardzo ceniona. Drużyna organizuje biwaki i obozy, stałe spotkania. Krzysztof praktycznie od wtorku do piątku współorganizuje cotygodniowe spotkania harcerzy i wiele biwaków, w tym wspierając dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej.
4) Krzysztof opiekuje się także Fortem IIa w Poznaniu, powołał w tym celu Stowarzyszenie Thümen.
Opieka i dbanie o Fort IIa w Poznaniu, organizacja "sprzątania fortu".

Prowadzenie i przygotowanie Dni Twierdzy Poznań w Forcie IIa - statystyki mówią o ponad
16 500 zwiedzających. Przygotowanie wiąże się ze sprowadzeniem wielu rekwizytów, wypożyczeniem mundurów, charakteryzacją itp.

Film z Dni Twierdzy pod adresem: https://fb.watch/902fHUasjF/

Zdjęcia widoczne w wersji PDF

Zdjęcia są własnością Klubu SP3KPH i 91 Szczepu ZHP "Welodrom" SP3ZCS, Prezes Krzysztof Brodecki wyraził zgodę na publikację. Krzysztof tylko powiedział, że fajnie by było umieścić na zdjęciach logo, albo znak wodny z załącznika (Szczepu, albo 32 PSDH, na tych z Dni twierdzy także). Ja niestety nie wiem jak to zrobić.

Info: Vy 73! Przemek SP3MAX

III Sport

12. Wiadomości nie tylko DX-owe

9N - Nepal: Robert S53R w zawodach CQ WW DX CW Contest będzie QRV z Nepalu jako 9N7AA. QSL via S57DX.

9X - Rwanda: Od 24 listopada do 1 grudnia członkowie Holy Land DX Group będą nadawać jako 9X4X z Kigali. W skład zespołu wchodzą Mark 4Z4KX, Hilik 4X6YA, Ruben 4Z5FI, Slava 4Z5MU, Ros 4Z5LA, Hanan 4Z1DZ i Jan 4X1VF. Chcą uruchomić trzy stacje jednocześnie od 160-10m emisjami CW, SSB, RTTY, FT8. QSL via 4Z5FI. Oficjalna strona wyprawy http://9x4x.qrz.co.il/home

A5 - Bhutan: Peter HB9DVG do 21 grudnia nadaje jako A52CC. QSL via N4GNR.

BY - Chiny: Team w składzie BA7NQ, BD7MQ, BA7JS i BD7IOP podczas zawodów CQ WW CW będzie używał znaku B7P z Foshan strefa WAZ 24. QSL via BA4EG.

C5 - Gambia: Alan G3XAQ wraca do Gambii, skąd będzie aktywny jako C56XA. QSL via G3SWH.

C6 - Bahamy: Brian ND3F od 24 listopada do 7 grudnia będzie aktywny z wyspy New Providence NA-001 jako C6AQQ. QSL via EA5GL.

F - Francja: Członkowie klubu F8KHW będą używać znaku okolicznościowego TM100ORP od 27 listopada do 22 grudnia. Operatorami są F0DKB, F4GPW, F4GZU, F4HDX, F4HTN, F4IKU, F4JBK, F5MIV i F4HQB. Szczegóły na qrz.com.

FM - Martynika: Dimitry UT5UGR będzie aktywny w CQ WW CW jako TO7A NA-107. QSL via UT5UGR.

G - Anglia: John G3UCQ do 12 grudnia używa znaku okolicznościowego GB1SMK nawiązując łączności na kluczu Spitfire. QSL via eQSL.

HA - Węgry: Stacja okolicznościowa HG5PLANET jest aktywna do 16 grudnia z okazji targów "rozwój przyjazny naturze" w Budapeszcie.

GD - Wyspa Man: MD4K będzie QRV podczas CQ WW CW. Operatorami będą G3NKC, G4BVY, G4IRN i G4XUM, którzy przed zawodami będą używać znaków GD/znak domowy. QSL MD4K via G3NKC.

HB0 - Liechtenstein: HB9LCW, PA3FGA, PA5CT i PC5A to operatorzy stacji HB0A na CQ WW CW Contest.

OH - Finlandia: Członkowie Market Reef DX Association OH9A od 29 listopada do końca roku będą używać znaku OG1XMAS z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

OZ - Dania: Frank 5P2BA od 25 listopada będzie używać znaku XP1SC z okazji Świąt Bożego Narodzenia. QSL via OZ2CBA.

PJ2 - Curacao: PJ2T będzie QRV w CQ WW CW. Operatorami będą W0CG, NG7M, K1EP, AC6ZM, N6AA, WI9WI, YO8WW, KO8SCA i VE4GV. QSL via W3HNK.

PJ4 - Bonaire: John K4BAI będzie QRV jako PJ4/K4BAI z Bonaire SA-006. Podczas zawodów CQ WW CW będzie używał znaku PJ4A. QSL via K4BAI.

PJ4 - Bonaire: PJ4K to kolejna stacja z Bonaire. W skład zespołu wchodzą WA3LRO, K1XX, W1MD, K3CT, N3RD, W4PA i N2NT. QSL via KU9C.

PY - Brazylia: Stacja okolicznościowa PQ7ZP do końca listopada daje punkty do dyplomu Zumbi dos Palmares. Operatorami są PP7DX, PP7LP, PP7KVA, PR7AB, PU7ASP i PU7DUD. Do zdobycia okolicznościowy dyplom. Szczegóły na qrz.com. QSL via PP7DX.

RA - Rosja: Miller DX Club obchodzi 31 rocznicę. Są aktywne stacje R2021DX, UE31DX i DL31MDXC. Do zdobycia dyplom. QSL za R2021DX i UE31DX via RQ7L; DL31MDXC via DL7NV. https://hamlog.online/club/mdxc/256/ i https://mdxc.ru/

TI - Kostaryka: Daniel N6MJ będzie QRV jako TI7W podczas CQ WW CW. Przed zawodami jako TI5/N6MJ. QSL TI7W via M0URX.

TK - Korsyka: Słoweński team będzie aktywny jako TK0C z Korsyki EU-014. QSL via S50C.

V2 - Antigua i Barbuda: Bud AA3B będzie QRV w CQ WW CW jako V26K z wyspy Antigua. QSL via AA3B.

V4 - St. Kitts & Nevis: Bob WX4G również podczas zawodów będzie aktywny jako V48A z Calypso Bay NA-104.

VK - Australia: Kev VK6LW zapowiada aktywność w CQ WW jako VK6T zona 29. QSL via EA7FTR.

VP9 - Bermuda: Jeff N6GQ natomiast będzie aktywny z wyspy Bermuda NA-005 jako VP9I. QSL via WW3S.

YB - Indonezja: Z okazji 13 rocznicy miasta Tangerang od 26 listopada do 12 grudnia aktywne będą stacje 8H13H, 8H13U, 8H13T, 8G13T, 8G13A,
8G13N, 8G13G, 8G13S, 8G13E i 8G13L. Szczegóły na stronie https://oraritangsel.or.id/

ZF - Kajmany: Stan ZF9CW będzie aktywny podczas zawodów jako ZF5T. QSL via K5GO.

ZP - Paragwaj: Yurij N2TTA podróżuje do Paragwaju, gdzie podczas pobytu będzie aktywny w CQ WW CW jako ZP5AA. QSL via ZP5DBC.

Zawody 27-28 listopada 2021 r. CQ WW CW Contest https://www.cqww.com/rules.htm
Zapowiedzi aktywności podczas zawodów https://www.ng3k.com/Misc/cqc2021.html
Pamiętamy, że członkowie i sympatycy SPDXC wpisują pełną nazwę SP DX Club.

Wyniki zawodów:
Silent Key Memorial Contest https://skmc.hu/en/score-database/2021.html
W dotychczasowych edycjach uczczono pamięć zmarłych kolegów:
SP1CLY SP1FMH SP1JX
SP2AEU SP2BGA SP2BKF SP2BLC SP2BZO SP2CC SP2CMD SP2DOJ SP2FRL SP2IU SP2JS SP2MW SP2US SP2UT SP2WDM SP2XX SQ2IIV
SP3ART SP3AUZ SP3AXI SP3BKM SP3BLP SP3BVD SP3CDQ SP3CW SP3DOI SP3DPZ SP3FFN SP3FLR SP3IQ SP3KX SP3OKT SP3SLM
SP4ANP SP4AWC SP4GSO SP4GWJ SP4IMV SP4JF
SP5BNX SP5HS SP5ICQ SP5LM SQ5PET
SP6CT SP6EBK SP6FLZ SP6LV SP6NIG SQ6D
SP7AAM SP7BS SP7CBG SP7EOZ SP7GWW SP7HOZ SP7NMT
SP8CUW SP8TM
SP9AHB SP9AJT SP9AZL SP9BEW SP9BPP SP9CUZ SP9DH SP9DHP SP9DN SP9DSD SP9EH SP9ETE SP9EVP SP9FRZ SP9GZQ SP9OHV
SP9OJC SP9PY SP9QB SP9QMP SP9YP SP9ZW SQ9GAR SQ9IAE
Cześć ich pamięci!

Ogłoszono oficjalne wyniki Zawodów Rybnickich 2021. Do pobrania dyplomy uczestnictwa. Ponadto nagrody dla zwycięzców zostaną wysłane pocztą. https://logsp.pzk.org.pl/index.php?page=contest&id=1004

Z okazji powstania klubu Hellenic Naval Amateur Radio Club - HNARC do końca roku aktywne są stacje członków, które przyznają punkty do dyplomu Worked HNARC Members
https://hamlog.online/club/hnarc/260/rules, https://hamlog.online/club/hnarc/260/ oraz https://hnarc.gr/about-us/
Tnx za informację Jurek SP6CES!

Informuję, że Moskiewski Instytut Lotniczy (MAI) planuje 1 i 2 grudnia br. kilka sesji eksperymentów SSTV w trybie PD120. Uważam, że warto jest się zainteresować tą transmisją z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS.
https://amsat-uk.org/2021/11/20/iss-sstv-dec-1-2-145-800-mhz-fm/
Tnx za informację Adam SQ9DHS

Pozdrawiam Adam SQ9S

Do pobrania również wersja PDF zawierająca zdjęcia na https://sq9s.pzk.pl/wiadomosci/

13. UKF - zawody

W najbliższym czasie:
VHF-FT8 Activity r11; zawody aktywności FT8 r11; 144 MHz, środa 1 grudnia 2021, godz. 18:00-22:00 UTC, regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/

Stanisław SQ2EEQ

14. Kalendarz zawodów organizowanych przez Klub SP UKF

Kalendarz oraz regulaminy znajdują się pod poniższymi linkami:
https://drive.google.com/file/d/1k3GtWAxwjmguExcUAdmO--P3S2klEwY7/view
Regulamin zawodów SP UKF Activity Contest: (korekta)
https://drive.google.com/file/d/15Bf30Yo9NpexWHWZdBJMjzUxq_-vfVw6/view?usp=sharing
Regulamin zawodów SP UKF Saturday Contest:
https://drive.google.com/file/d/1ezUOfUK3R-T-cFq6ilRndRDo5dAM9dAQ/view

73! Staszek SP6MLK

IV. Technika

15. PERSEUS
Jedyny Perseus, który działa obecnie na terenie SP i jest publicznie dostępny, to urządzenie działające w klubie HF5L - firma LABEL (SP5DDF).
Zdjęcie widoczne w wersji PDF

Perseusz, to znakomity i ceniony odbiornik SDR. Występuje na tzw. "Liście Sherwood-ar"; RX-ów z topowymi parametrami. Ma obecnie znakomity interfejs graficzny i doskonały S-meter (1S unit=6dB). Świetne narzędzie pomiarowe. Główna wada - cena oraz "złośliwy" software użytkownika.

Zdjęcie widoczne w wersji PDF

Mapa Europy/SP Perseuszy
Zdjęcie widoczne w wersji PDF


Info: SP5ELA

16. Tłumik PI. Obliczenia.

MATCHING PI ATTENUATOR CALCULATOR

Ilustracja widoczna w wersji PDF

Równanie 1. Minimalne tłumienie układu widoczna w wersji PDF:


Poniżej fragment tłumaczenia dotyczącego obliczeń tłumika PI.
Obliczeń możemy dokonać na portalu Chemandy Electronics:
https://chemandy.com/calculators/matching-pi-attenuator-calculator.htm:
Do czego możemy użyć tłumika PI? Do dowolnego dopasowania stratnego, do dopasowania w torze pomiarowym filtrów kwarcowych o impedancji charakterystycznej inne niż np.Z0=50 ohm. Fitry mostkowe mają impedancję Z0-500-600ohm.

Info: SP5ELA

V. Informatyka i oprogramowanie

17. MS TEAMS i TEAMVIEWER

W nawiązaniu do informacji o tym, że posiadamy 100-licencyjny pakiet MS365, którego jednym z elementów jest MS Teams. Niestety to tylko zbieżność nazw z Teamviewer. Tylko pierwszy człon "Team".
W wyniku analizy propozycji firmy Home.pl - hosting, domeny, certyfikaty ustaliłem proponowane ceny na pakiety Teamviever! Ceny do Waszej wiedzy, aby była jasność sytuacji.

Ilustracja widoczna w wersji PDF

Teamviewer to znany i ceniony program, np. do zarządzania zdalnego komputerem i zdalnego wsparcia. Bezpłatny w opcji niekomercyjnej! Ale trzeba z tym uważać, aby nie podpaść. W przypadku blokady Teamviewera należy złożyć stosowne oświadczenie wyjaśniające o niekomercyjnym stosowaniu (zasady fair play). Info (angielski): Thank you for playing fair r12; TeamViewer Support

Info: SP5ELA

18. Emulator portów szeregowych VSPE

Ilustracje widoczne w wersji PDF

ETERLOGIC - VIRTUAL SERIAL PORTS EMULATOR THE EMULATION SOLUTION (VSPE)

Emulator portów szeregowych znajduje zastosowanie w technikach radioamatorskich dla połączeń TRX-a z komputerem.
Standardowa instalacja klasyczna obsługiwała jeden port COM.
Współczesne sterowniki, używane do np. do TRX-ów Yaesu, ICOM generują w systemie Windows dwa porty COM: enhanced i standard. Przykładowo sterowniki firmy Silicon Labs - CP210x.

Natomiast próba uruchomienia dodatkowego software wymaga większej liczby portów, sklonowania portu, tak aby zarówno logger i program kontrolny (np. emulujący pulpit TRX-a) miały niezależne sterowanie.

Emulator portów COM - oprogramowanie można pobrać ze strony firmy:
http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html
Ostatnia wersja emulatora VSPE, to: VSPE 1.1.5.458

Info: SP5ELA

VI Prawo i przepisy

VII. Humor w PZK

19. Humor widoczny w wersji PDF

VIII. Propagacja fal radiowych

20. Słońce, nasze Słońce!

Nigdy o tym nie wspominaliśmy i zapewne niewielu zna parametry Słońca. Słońce jest odpowiedzialne za propagację fal radiowych na planecie Ziemia.
Sun Facts - Słońce, fakty (parametry)
Solar radius = 695,990 km = 432,470 mi = 109 Earth radii
Solar mass = 1.989 × 1030 kg = 4.376 × 1030 lb = 333,000 Earth masses
Solar luminosity (energy output of the Sun) = 3.846 × 1033 erg/s
Surface temperature = 5770 K = 9,930° F
Surface density = 2.07 × 10-7 g/cm3 = 1.6 × 10-4 Air density
Surface composition = 70% H, 28% He, 2% (C, N, O, ...) by mass
Central temperature = 15,600,000 K = 28,000,000° F
Central density = 150 g/cm3 = 8 × Gold density
Central composition = 35% H, 63% He, 2% (C, N, O, ...) by mass
Solar age = 4.57 × 109 yr
Źródło: https://solarscience.msfc.nasa.gov/

21. CQWW DX Contest CW (27-28.11.2021) - prognoza propagacji
Wiadomości rpropagacyjner1; są umiarkowanie pozytywne*. Ale szału propagacyjnego nie przewiduje się. Niestety strumień słoneczny nieco opadł
i górne pasma KF (21 i 28) będą rchodziłyr1; słabiej, zwłaszcza pasmo 28MHz.
Ostatnia prognoza NOAA z 23.11.2021 r.:
:Product: 45 Day AP Forecast 45DF.txt
:Issued: 2021 Nov 23 2108 UTC
# Prepared by the U.S. Air Force.
# Retransmitted by the Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
# Please send comments and suggestions to SWPC.Webmaster@noaa.gov
#
# 45-Day AP and F10.7cm Flux Forecast
#-------------------------------------------------------------
45-DAY AP FORECAST
24Nov21 005 25Nov21 005 26Nov21 005 27Nov21 010 28Nov21 008
29Nov21 005 30Nov21 005 01Dec21 005 02Dec21 005 03Dec21 005
04Dec21 005 05Dec21 005 06Dec21 005 07Dec21 005 08Dec21 005
09Dec21 005 10Dec21 005 11Dec21 005 12Dec21 008 13Dec21 012
14Dec21 010 15Dec21 005 16Dec21 005 17Dec21 008 18Dec21 010
19Dec21 010 20Dec21 005 21Dec21 005 22Dec21 005 23Dec21 005
24Dec21 010 25Dec21 008 26Dec21 005 27Dec21 005 28Dec21 005
29Dec21 005 30Dec21 005 31Dec21 005 01Jan22 005 02Jan22 005
03Jan22 005 04Jan22 005 05Jan22 005 06Jan22 005 07Jan22 005
45-DAY F10.7 CM FLUX FORECAST
24Nov21 080 25Nov21 082 26Nov21 082 27Nov21 082 28Nov21 082
29Nov21 082 30Nov21 082 01Dec21 083 02Dec21 085 03Dec21 085
04Dec21 082 05Dec21 082 06Dec21 082 07Dec21 082 08Dec21 082
09Dec21 085 10Dec21 085 11Dec21 085 12Dec21 082 13Dec21 080
14Dec21 078 15Dec21 078 16Dec21 078 17Dec21 078 18Dec21 078
19Dec21 078 20Dec21 078 21Dec21 080 22Dec21 082 23Dec21 082
24Dec21 082 25Dec21 082 26Dec21 082 27Dec21 085 28Dec21 085
29Dec21 085 30Dec21 085 31Dec21 082 01Jan22 082 02Jan22 082
03Jan22 082 04Jan22 082 05Jan22 085 06Jan22 085 07Jan22 085
FORECASTER: SADOVSKY / HOSETH

Ilustracje widoczne w wersji PDF

*Na dzień dzisiejszy strumień FLUX=83, A=9, K=2
i warunki są kiepskie.

Sprawdziłem - stacje np. na 40 metrach wychodzące normalnie na 579/599 idą na 539!

W CQWW zawsze jest pocieszające to, że pojawiają się w dużej liczbie stacje kontestowe, które są dobrze przygotowane technicznie i operatorsko, słychać je dobrze i większość nich też dobrze "słyszy".

Ilustracje widoczne w wersji PDF

Wykres rozbłysków klasy C, M, X w ostatnim okresie widoczny w wersji PDF

W każdym razie - jak mawiają Angklicy: "Good luck in the contest";.

Przygotował: SP5ELA


________________________________________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Monice SQ5KWH, Sylvainowi F5GKR, Michałowi SP9XWM, Markowi SP3TUT, Przemkowi SP3MAX, Krzysztofowi SP3WXI, Adamowi SQ9S, Stanisławowi SQ2EEQ, Stanisławowi SP6MLK, Krzysztofowi SP6DVP, Piotrowi SQ8L, Mirkowi SP5GNI, Janowi SP2JLR.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.
*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone
w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.

Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).