Komunikat PZK nr 09/2018 z dnia 28.02.2018
Dodane przez sp2jmr dnia 2018-03-01 / 15:42
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 09/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Poniżej informacje i ciekawostki z ostatniego okresu:

1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZK zwołany.

Zakończyło się głosowanie elektroniczne w sprawie zwołania XXIII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK. Głosowali członkowie Zarządu Głównego PZK reprezentujący nasze Oddziały Terenowe oraz członkowie prezydium ZG PZK Wynik głosowania jest następujący: ZA: 24 głosy, PRZECIW: 4 głosy, WSTRZYMAŁ SIĘ: 0
XXIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZK odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2018 roku w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej 2.
Rozpoczęcie obrad NKZD o godz. 10:00.

prezydium ZG PZK

2. Informacje ARISS

Dziękujemy Adrianowi SQ5AM za nagranie łączności ARISS, która miała miejsce w dniu 18 lutego 2018 roku. Tego typu nagrania, wykonane podczas łączności ISS ze stacjami naziemnymi położonymi na wschód od Polski, są unikalne, gdyż krótkofalowcy z innych części Europy mają utrudniony nasłuch ze względu na położenie geograficzne.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=xMoKAcqSkFg

Sławek SQ3OOK i Armand SP3QFE

3. SPYL Contest 2018

Organizatorzy zapraszają do udziału w corocznych zawodach z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. W tym roku odbędą się one dnia 3. Marca br (sobota) w godzinach od 06.00 do 07.00 UTC
Regulamin jest dostępny na portalu PZK https://pzk.org.pl/viewpage.php?page_id=29
oraz na: https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest.html&id=276

W imieniu organizatorów zaprasza Bożena SP9MAT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SP3CQW s.k.

Odeszła od nas Maria Wojdyłło SP3CQW z Gorzowa Wielkopolskiego nauczycielka, tłumaczka, działaczka społeczna, pionierka Ziem Zachodnich, krótkofalowiec. Chyba pierwsza YL w regionie i najstarszy wiekiem krótkofalowiec. Osoba o złotym sercu i jednocześnie mama naszego kolegi  Bartosza SP3CAI, któremu i jego rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Pożegnaliśmy Marię SP3CQW 16 lutego br. na Cmentarzu Centralnym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Żwirowej. W jej ostatniej drodze wzięło udział też kilkudziesięciu krótkofalowców z Gorzowa i okolic.

Maria posiadała licencję krótkofalarską I kat. od roku 1968, czyli od 50 lat. Była aktywna na pasmach radiowych KF i UKF. Wychowała wiele pokoleń krótkofalowców w Gorzowie i regionie. Była współzałożycielem Klubu Krótkofalowców PZK SP3PAA przy Technikum Elektrycznym, operatorem radiostacji w Harcerskim Klubie Krótkofalowców i sekretarzem ZOW PZK w Gorzowie. Od 1970 r. była też tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego. Znajomość języka niemieckiego intensywnie wykorzystywała w kontaktach z krótkofalowcami sąsiedniego kraju. W 1979 roku otrzymała "Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury" nadaną przez Ministra Kultury, a w 1986 r. została laureatką Nagrody Gorzowskiego Towarzystwa Kultury.

Cześć Jej pamięci - spoczywaj w spokoju.
Mieczysław SP3CMX
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakcja dziękuje za przesłane informacje: Armandowi SP3QFE, Bożenie SP9MAT, Mieczysławowi SP3CMX

Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, tk@pzk.org.pl, sp9mrn@pzk.org.pl . W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.
________________________________________
Uwaga! Dostarczane do publikacji w "Propagacja MK" zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez redakcje: " Krótkofalowca Polskiego" oraz "Propagacji MK".

Redakcja: Piotr Skrzypczak SP2JMR oraz Jerzy Gomoliszewski SP3SLU także czytający Komunikaty.