Regulamin przyznawania białych koszulek SN0HQ. (skorygowany)
Dodane przez SP1THJ dnia 2009-11-06 / 15:00
Regulamin przyznawania białych koszulek SN0HQ. (skorygowany)


1.Białe koszulki "Worked all SN0HQ stations" będą nagrodą dla wszystkich operatorów, którzy spełnią następujące warunki:

  a)  Przeprowadzą ze stacją SN0HQ 12 QSO  (na 6 pasmach i obu emisjach) w jednej z edycji IARU HF Contest

  b)  Wyślą zgłoszenie po nagrodę, które powinno zawierać:
    - wyciąg z logu  12 QSO z SN0HQ
    - adres pocztowy do wyslania nagrody
    - rozmiar koszulki dla operatora (M, L, XXXL itp.)

 2. Naczelną zasadą pozostaje weryfikacja zgłoszonych przez operatora  łączności z zapisami w logu SN0HQ.
   Pełna zgodność wpisów w obu logach zatwierdza zgłoszenie.

 3. Koszulki są fundowane przez ZG PZK i indywidualnych sponsorów

 4. Termin przyjmowania zgłoszeń: do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zjazdu SPDXC, kiedy to będzie ogłaszona lista nagrodzonych

 5. Adres wysyłki zgłoszeń: bogdan@sp5wa.info

 6. Koszulki będą wysłane do nagrodzonych w ciągu 8 tygodni od ogłoszenia listy

 7. Komunikaty o regulaminie i przyznanych nagrodach będą ogłaszane na stronach
    http://www.sn0hq.org.pl/
    http://pzk.org.pl/news.php

 8. Na powyższych zasadach będą przyznawane koszulki za łączności również z lat 2008 i 2009. Za te lata zgłoszenia przyjmowane są do 31.12.2009

 9. Operatorzy - członkowie zespołu SN0HQ są wyłączeni z udziału w nagrodach.

10.Koordynatorem wszelkich spraw związanych z nagrodami wyznaczono Bogdana, SP5WA bogdan@sp5wa.info


Info: SP2JMR