Zasady pracy radioamatorów z Parków Narodowych
Dodane przez SP9JPA dnia 2009-10-14 / 22:34
Szanowni Koledzy,
Poniżej zamieszczam tekst, jaki zamieściłem na Blogu SP9JPA (http://sp9jpa.blogspot.com ) w dziale WFF. Jego treść została uzgodniona z Dyrekcją Programu WFF i zaakceptowana przez Valerego RW3GW.

Zasady pracy stacji amatorskich
z Parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody

Na terenie Parków i Rezerwatów istnieją miejsca publiczne, ogólnie dostępne: wyznaczone obszary, szlaki, drogi, ścieżki, a także parkingi, obiekty turystyczne i miejsca piknikowe, ośrodki rekreacyjne i wypoczynkowe, restauracje, domy prywatne, gospodarstwa agroturystyczne itp. Granice Parków są oznakowane tablicami umieszczonymi przy głównych drogach wjazdowych. W Parkach są też punkty zakupu biletów wstępu. Nabycie biletu jest dowodem przekroczenia granicy Parku.

Dyrekcja Programu WFF nie wymaga uzyskania od władz Parku żadnego osobnego zezwolenia na pobyt w miejscach publicznie dostępnych na terenie Parku. Krótkofalowcy r11; tak jak wszyscy inni zwiedzający r11; nie mają ani prawa, ani potrzeby wchodzenia na tereny ścisłej ochrony przyrody. Zadaniem Programu WFF jest ochrona przyrody i promocja Parków (Let's Save the Green Planet Earth!). Dyrekcje Parków nie mogą wydawać żadnych "zezwoleń" na wejście poza tereny publicznie dostępne bez naruszenia prawa.

Regulamin Programu WFF określa zasady autoryzacji pracy stacji amatorskich z Parków w punktach 3.1, 9.1 i 10.1, pozostawiając rodzaj dokumentacji uznaniu organizatora wyprawy. Podobne warunki można znaleźć w regulaminie GreenDays. Dyrekcja Programu WFF nie wymaga uzyskiwania jakichkolwiek "zezwoleń" od władz Parku, za wyjątkiem posiadania pozwoleń radiowych.

Dla uznania pracy stacji w szczególności Dyrekcji Programu WFF należy przedstawić: znak wywoławczy stacji, znaki wywoławcze operatorów, kopię pozwolenia radiowego (szczególnie w przypadku stacji okolicznościowych), okres pracy, wzór karty QSL (najlepiej z oznaczeniem WFF i numerem Parku), inne materiały (np. bilety do Parku), fotografie lub filmy, odczyty GPS, APRS i podobnych systemów, artykuły prasowe i internetowe związane z wyprawą, kopie notatek o pracy stacji opublikowane w biuletynach dx-owych itp.

73, Henryk SP9JPA
http://sp9jpa.blogspot.com