Egzamin we Wrocławiu.
Dodane przez sp3iq dnia 2007-05-04 / 09:45

W dniu 05 maja 2007 we Wrocławiu odbędą się egzaminy na świadectwo operatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.


Rozszerzona zawartość newsa

Egzamin na świadectwo operatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej /SRA/ odbędzie się dnia 5 maja 2007r. o godz. 11:00 we Wrocławiu w Klubie SP6PRT przy ul. Pretficza 14/16 (willa Andrzejówka, vis-a-vis głównego wejścia do gmachu ZUS). W klubie SP6PRT w każdy piątek od godz.17:00 odbywają się konsultacje z chętnymi na egzamin. Liczymy, że i w innych klubach odbywają się podobne konsultacje szkoleniowe.

Przystępujący do egzaminu winien okazać komisji dowód wpłaty opłaty za egzamin i za wydanie świadectwa w wysokości jak poniżej.
Egzamin przeprowadzany jest w formie testowej. Testy są dostępne na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej www.uke.gov.pl
 
Opłaty za egzamin i świadectwa.

1.Wysokości opłat za egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, na:
a) świadectwo klasy A operatora urządzeń  radiowych  - 50 zł,
b) świadectwo klasy B operatora urządzeń  radiowych  - 40 zł,
c) świadectwo klasy C operatora urządzeń  radiowych  - 30 zł,
d) świadectwo klasy D operatora urządzeń  radiowych  - 25 zł.


2. Wysokości opłat za wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej:
a) świadectwa klasy  A - 25 zł,
b) świadectwa klasy  B - 20 zł,
c) świadectwa klasy  C - 15 zł,
d) świadectwa klasy  D -10 zł

3. Wysokość opłaty za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 100% opłaty za wydanie danego rodzaju świadectwa.

4. Wysokość opłaty za wymianę świadectwa, wynosi 50% opłaty za wydanie danego rodzaju świadectwa.

5. Opłata za przystąpienie do egzaminu poprawkowego wynosi 50% kwoty określonej w pkt 1.

6. Za egzamin i za wydanie świadectwa należy dokonać wpłaty na poniższe konto:


Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa
NBP O/O Warszawa 
49 1010 1010 0060 4413 9150 0000


Obowiązkowo podać tytuł wpłaty: za egzamin i wydanie świadectwa  kl .... w Sł. AMAT

Szczegóły na http://www.sp6kyu.ziebice.pl/