Komunikat sekretariatu ZG PZK na 9 września 2009 [aktualizacja]
Dodane przez SP1THJ dnia 2009-09-09 / 17:35
Komunikat sekretariatu ZG PZK na 9 września 2009

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:
 

1. Zaproszenie z DARC.
Zaproszenie do udziału w Ham Radio Meeting Yiadrina!
 Szanowni Państwo!
Spotkanie odbędzie się w tym roku w dniu 19 września w Halach Targowych we Frankfurcie  nad Odrą. Początek godz. 10:00 czasu miejscowego.
Organizatorzy: Dystrykty Brandenburg (Y) i Berlin (D) Klubu Deutscher-Amateur-Radio-Club (DARC), Wspólnota Robocza QRP i Konstrukcje Własne w Krótkofalarstwie (DL-QRP-AG) i czasopismo specjalistyczne krótkofalarstwa FUNKAMATEUR.
Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału, jak i wszystkich amatorów i kluby krótkofalarstwa, wspólnoty zainteresowań i robocze krótkofalarstwa.
Na tegorocznej Yiadrinie oferowane są liczne wykłady i dyskusje na tematy specjalistyczne i krótkofalarstwa, przeprowadzone będą łączności krótkofalarskie różnymi emisjami, a na dużym pchlim targu krótkofalarstwa, tak jak w ubiegłych latach znajdą się liczne międzynarodowe oferty sprzętu i akcesoriów. Na specjalnej wystawie krótkofalowcy przedstawią swoje samodzielnie skonstruowane urządzenia krótkofalarskie, kto chciałby, może uczestniczyć ze swoimi pracami w konkursie konstrukcji własnych.
Dalsze szczegóły znajdują się na stronach internetowych Dystryktów Brandenburgii i Berlina. W sprawie pytań i zgłoszeń udziału jesteśmy do dyspozycji pod adresem dl9sau@darc.de , dl2rsf@darc.de i dl2fi@dl-qrp-ag.de .

Z serdecznymi pozdrowieniami: Thomas DL9SAU, Wolfgang DL2RSF, Peter DL2FI2. „Syrenka Warszawska” i „Zamki w Polsce”.
Otrzymałem zaproszenie  na uroczyste podsumowanie zawodów krótkofalarskich „Zamki w Polsce” i o Statuetkę „Syrenki Warszawskiej, które odbędą się w dniu 20 września 2009 roku o godzinie 12:00 na terenie Klubu DGW, Wał Miedzeszyński 381.3. Komunikat programu KRÓTKOFALOWCY BIS
      Informuję wszystkich zainteresowanych, że program KRÓTKOFALOWCY BIS na www.videoexpres.pl   o 22.00 powtarzane jest specjalne, wydanie programu telewizyjnego z XXI Zjazdu PK OTC z  Chomiąży Szlacheckiej, koło Biskupina na życzenie kolegów.      Przypominam, że zobaczymy w programie jedyne chyba w Polsce Muzeum Kolei Wąskotorowej oraz zabytkową osadę w Biskupinie.      Reportaż powstał przy okazji pobytu na ostatnim zjeździe Polskiego Klubu OTC PZK.   Jest również na www.videoexpres.pl zamieszczona oczekiwana książka w wersji elektronicznej o polskich krótkofalowcach.
      Do zobaczenia w TV INTERNET na stronie www.videoexpres.pl Henryk Pacha ATV SP6ARR4. Program spotkania „antenowego” 17 października 2009.
Temat spotkania     : wyjaśnienie aktualnego stanu prawnego związanego z wymaga- niami Prawa Ochrony Środowiska oraz Prawa Budowlanego oraz zasady korzystania z pliku „Raport / Zgłoszenie instalacji”.

Termin spotkania         : 17 października 2009 r.  godz. 11:00 do ok. 17:00

Miejsce spotkania        : siedziba POT PZK; Wał Miedzeszyński 381; Warszawa   

Główny organizator        : Prezes PZK – Piotr SP2JMR przy pomocy Wiesława SQ5ABG
 
Uczestnicy spotkania    : wytypowane przez OT PZK osoby odpowiedzialne za pomoc przy  wdrażaniu wymagań Prawa Ochrony Środowiska na terenie własnego OT.

Program spotkania :

    Godzina    Temat    Prowadzący
1.    11:00    Otwarcie spotkania    Piotr SP2JMR
2.    11:10    Ogólny stan prawny    Piotr SP2JMR
3.    11:40    Prezentacja „Ham’s a prawo”    Dionizy SP6IEQ
4.    12:30    Dyskusja na temat stanu prawnego    Piotr SP2JMR
5.    13:00    Przerwa na kawę, posiłek    Wiesław SQ5ABG
6.    13:30    Omówienie struktury pliku Raport / Zgłoszenie    Dionizy SP6IEQ
7.    13:45    Zasady pracy z plikiem Raport / Zgłoszenie    Dionizy SP6IEQ
8.    14:00    Przygotowanie danych oraz prezentacja graficzna    Dionizy SP6IEQ
9.    14:30    Ćwiczenia w obsłudze pliku Raport / Zgłoszenie    Dionizy SP6IEQ
10.    16:00    Dyskusja, propozycje, wnioski.    Dionizy SP6IEQ
11.    16:30    Zadania przedstawicieli OT    Piotr SP2JMR
12.    17:00    Zamknięcie spotkania    Piotr SP2JMR


Warunki uczestnictwa i zadania uczestników szkolenia :

1.    Uczestnicy szkolenia są wyłącznie delegowani przez Zarządy macierzystych Oddziałów Terenowych PZK. Wskazane jest aby z każdego Oddziału była 1-2 osoby.
2.    Coś na temat kosztów ?
3.    Dla sprawnego przeprowadzenia spotkania, zalecane jest aby wszyscy uczestnicy posiadali własne laptopy na których będą prowadzone indywidualne ćwiczenia.
4.    Uczestnicy spotkania otrzymają materiały włącznie z najnowszą wersją pliku Raport / Zgłoszenie instalacji ( wersja testowa ) przeznaczona do przetestowania przez uczestników.
5.    Uczestnicy spotkania utworzą Grupę Roboczą ds. Ochrony Środowiska działającą w ramach ogólnej struktury PZK.
6.    Lista uczestników spotkania będzie opublikowana jako lista osób kontaktowych na terenie własnych oddziałów odpowiedzialnych za :
a.    udzielanie wyjaśnień w zakresie wymagań Prawa ochrony środowiska;
b.    kontakty z lokalnym Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym;
c.    wspólne w ramach grupy kreowanie propozycji zmian  w prawie ochrony środowiska.5. Dyplom okolicznościowy.
Radiokub SP8PRL z Chełma z okazji 40 lecia swego istnienia wyda dyplom okolicznościowy, którego regulamin stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. Grafika dyplomu jest bardzo interesująca, wręcz klasyczna i na prawdę warto go zdobyć.Tyle informacji na dzisiaj.

Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK
Załącznik do komunikatu:


REGULAMIN DYPLOMU "SP8PRL - 40 LAT"


1. Wydawcą dyplomu "SP8PRL - 40 LAT" jest Chełmski Klub Krótkofalowców SP8PRL z siedzibą pod adresem: 22-100 Chełm ul. Aleja 3-go Maja 4/12.
2. Celem dyplomu jest upamiętnienie 40-lecia powstania klubu SP8PRL.
3. Do uzyskania dyplomu liczą się łączności/nasłuchy w okresie od 01-10-2009 do 31-12-2009 r.
4. Warunkiem uzyskania dyplomu jest uzyskanie minimum 40 pkt za łączności ze stacjami jak w p. 5 Regulaminu.
5. Wykaz  stacji zaliczanych do dyplomu”SP8PRL – 40 lat” oraz ilość punktów uzyskanych za nawiązanie łączności z tymi stacjami:
- Sylwia SQ8MXN - 5 pkt
- Marek SQ8MFM - 5 pkt
- Marek SQ8MXS - 5 pkt
- Andrzej SP8FNA - 5 pkt
- Wiktor SP8ENS - 5 pkt
- Tomek SQ8TWP - 5 pkt
- Robert SQ8RAR - 5 pkt
- Radek SQ8HNB - 5 pkt
- Stacja Klubowa SP8PRL - 25 pkt – łączność obowiązkowa.
6. Stacje zagraniczne obowiązuje taka sama ilość punktów co stacji polskich.
7. Dyplom dla stacji nasłuchowych wydawany jest za zrobienie nasłuchów dających łącznie minimum 40 pkt. w tym obowiązkowy nasłuch stacji SP8PRL.
8. Stacje – byli członkowie Klubu SP8PRL – otrzymają dyplom za spełnienie jednego warunku tj. łączności ze stacją klubową SP8PRL, podając w zgłoszeniu okres członkowstwa w klubie SP8PRL.
9. Pasma i emisje dowolne. Łączności przez przemienniki są zaliczane do Dyplomu.
10. Dyplom w formie elektronicznej (PDF) jest darmowy. Papierowa wersja dyplomu, obejmująca  koszt koperty i znaczka pocztowego będzie wysyłana po przesłaniu znaczków pocztowych o wartości 6 PLN.
11. Format logów dowolny. Log powinien zawierać: znak korespondenta, znak stacji przyznającej punkty, datę oraz czas przeprowadzonej łączności, pasmo, rodzaj emisji.
12. Zgłoszenia na dyplom w formie elektronicznej prosimy przesyłać na adres sp8prl@kfchelm.pl
13. Zgłoszenia w formie papierowej prosimy przesyłać na adres Chełmski Klub Krótkofalowców 22-100 Chełm ul. Aleja 3-go Maja 4/12.
14. Termin przesyłania zgłoszeń do 28-02-2008 r.
15. Potwierdzenia łączności w formie kart QSL nie są wymagane jednak bardzo mile widziane z uwagi na reaktywację klubu po długim okresie.
16. Rozsyłanie dyplomów będzie odbywało się systematycznie wraz z nadsyłaniem zgłoszeń. Zakończenie rozsyłania dyplomów z dniem 31-03-2010 r.
17. Informacje o klubie SP8PRL można uzyskać na stronie organizatora www.kfchelm.pl lub www.qrz.com