Ochrona Środowiska, a krótkofalowcy.
Dodane przez SP1THJ dnia 2009-08-24 / 06:16
Sekretariat ZG PZK wystosował do Posłów na Sejm RP pisma zawierające korzystne dla krótkofalowców  propozycje zmian w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska wraz ze wstępem informującym o istocie krótkofalarstwa.

Pisma zostały wysłane do Przewodniczącego i członków Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 18 sierpnia 2009. Część merytoryczną projektu opracował zespół, którego prace koordynował Dionizy Studziński SP6IEQ.

Równolegle z pismami są prowadzone bezpośrednie rozmowy w tej sprawie.

Piotr SP2JMR prezes PZK