Komunikat internetowy Sekretariatu ZG PZK na 23 lipca 2009 (nieregularnik)
Dodane przez SP1THJ dnia 2009-07-24 / 01:09
Komunikat internetowy Sekretariatu ZG PZK na 23 lipca 2009  (nieregularnik)

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

Dzisiaj otrzymaliśmy informację z MON o dofinansowaniu naszego obozu !!!!!
Koszt uczestnictwa wynosi 370zł./na osobę
Termin przesuwamy na 15.08.09. do 29.08.09. 14dni.
Prędzej nie zdążymy zgłosić obozu do Kuratorium .
Program obozu bez zmian, a za chwilę poprawiony będzie dostępny na stronie z http://oboz.ardf.pl/
Proszę o szybkie wstępne zgłoszenia. Aby obóz się odbył musimy mieć minimum 30 uczestników.
Zgłoszenia:  sp2eda@interia.pl , 0604-565-810
Adam SP2EDA


1.OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA ŁĄCZNOŚCI KRYZYSOWEJ
REGULAMIN ( 8 sierpnia 2009)

Organizator: Polski Związek Krótkofalowców. Za rozliczenie i podsumowanie ćwiczeń odpowiedzialny jest koordynator łączności kryzysowej PZK Marek Garwoliński SQ2GXO.

Cele ćwiczeń:
- Zwiększenie zainteresowania stacji polskich łącznością w sytuacjach zagrożenia życia i mienia ludzkiego.
- Podnoszenie poziomu operatorskiego w zakresie prowadzenia łączności ratunkowej.
- Przećwiczenie przekazywania wiadomości zgodnie z formatem zalecanym przez IARU.

Proszę pamiętać – to nie są zawody– jest to ćwiczenie w prowadzeniu łączności kryzysowej, mające na celu rozwijanie umiejętności pracy sieci łączności kryzysowej.

Uczestnicy: Licencjonowane stacje nadawcze klubowe i indywidualne pracujące z terytorium Polski.

Termin ćwiczeń: Sobota, 8 sierpnia 2009 od godziny 13:30 do 15:30 UTC.

Pasma i emisje: Ćwiczenia odbędą się w paśmie 80m emisją SSB. Zalecana jest praca w okolicach częstotliwości centrum aktywności łączności kryzysowej 3,760MHz.

Wywołanie w ćwiczeniach: „Wywołanie w ćwiczeniach łączności kryzysowej”.

Przebieg ćwiczeń:
Ćwiczenia składają się z trzech części:
1) Od 13:30 do 14:30 UTC stacje pracujące w ćwiczeniach wymieniają między sobą komunikaty kryzysowe. Komunikaty powinny być nadawane w następującym formacie:
- preambuła: składa się z kolejnego numeru komunikatu, znaku stacji nadającej wiadomość i czasu (UTC) utworzenia wiadomości,
- adresat: znak stacji korespondenta,
- treść wiadomości,
- nadawca: imię operatora.
Jest to format wiadomości w łączności kryzysowej zalecany przez IARU. Dodatkowe szczegóły dotyczące komunikatów i sposobu pracy znajdują się w procedurze prowadzenia łączności kryzysowej na falach krótkich IARU  : http://emcom.pzk.org.pl/downloads/procedura_emcom_iaru.pdf
Treść wiadomości powinna zawierać przynajmniej pięć ale nie więcej niż 25 słów i nie powinna zawierać niczego co mogłoby zostać zinterpretowane jako rzeczywista sytuacja kryzysowa przez osoby słuchające.
Zalecana treść wiadomości może zawierać:
- informacje o pogodzie w QTH stacji,
- ciekawe informacje na temat QTH stacji
- informacje o wyposażeniu technicznym i sposobie zasilania

Przykład wiadomości numer 4 przekazanej od stacji SP0PZK do SP0XYZ:
4 SP0PZK 1341
Adresat: SP0XYZ
Tekst: W Bydgoszczy pada deszcz i wieje wiatr zachodni.
Nadawca: Marek


2) Od godziny 14:30 do 15:30 UTC stacje uczestników biorą udział w przekazywaniu wiadomości między stacjami sztabowymi.
Na paśmie będą aktywne dwie grupy stacji:
•    Stacje sztabowe nadające komunikaty (nie przyjmują one żadnych komunikatów od uczestników). Wstępna lista stacji: SP2YOF, SP5PPA, SP7YLD. Stacje te podają wywołanie: „Wywołanie w ćwiczeniach łączności kryzysowej podaje stacja sztabowa nadająca komunikaty …”
•    Stacje przyjmujące komunikaty (nie nadają one żadnych komunikatów do uczestników). Wstępna lista stacji: SP2KDS, SP5YOC, SP9PNS. Stacje te podają wywołanie: „Wywołanie w ćwiczeniach łączności kryzysowej podaje stacja sztabowa odbierająca komunikaty …”

Zadaniem każdego uczestnika jest zgłoszenie się do jednej ze stacji sztabowych nadających komunikaty i dokładne odebranie jego treści. Następnie uczestnik powinien zgłosić się do jednej ze stacji odbierających komunikaty i przekazać jej dokładnie otrzymany komunikat. Uczestnik ćwiczeń nie nadaje żadnych własnych komunikatów. W tej części ćwiczeń każdy uczestnik może odebrać i przekazać maksymalnie dwa komunikaty.

Zalecenia: W ćwiczeniach obowiązuje ograniczenie mocy wyjściowej nadajnika do 100W. Zaleca się pracę w ćwiczeniach przy użyciu alternatywnego źródła zasilania stacji (akumulatora lub generatora). Zachęcamy uczestników do pracy ze stacji terenowych.

Dzienniki: Dzienniki ćwiczeń nie muszą zawierać treści przekazywanych komunikatów, ale zaleca się zachowanie zapisanych w dowolnej formie komunikatów przynajmniej przez okres trzech miesięcy (do ewentualnej kontroli).
Dzienniki powinny zawierać dane dotyczące wszystkich przeprowadzonych łączności (znaki, data, czas UTC, pasmo, emisja i raporty). Dzienniki w formacie elektronicznym (zalecany format cabrillo) należy przesłać na adres sq2gxo@gmail.com
Dzienniki papierowe należy przesłać na adres: Marek Garwoliński SQ2GXO ul. Świecka 99,  89-500 Tuchola.  Termin wysyłki dzienników – dwa tygodnie od daty ćwiczeń. Mile widziane będą wszystkie komentarze na temat przebiegu ćwiczeń oraz zdjęcia stacji pracujących z terenu.
Dyplomy uczestnictwa otrzyma każda stacja, która weźmie udział w ćwiczeniach i prześle  dziennik do organizatora.

 Podsumowanie ćwiczeń: Podsumowanie zawierające zdjęcia i komentarze uczestników, analizę poprawności przekazanych informacji oraz wnioski zostanie opublikowane w terminie trzech miesięcy od daty ćwiczeń.

Marek SQ2GXO EmCom Manager PZK.2. EMCOM czyli łączność bezpieczeństwa. 
I Ćwiczenia Dębickiej Łączności ratunkowej odbyły się w dniu 17 lipca 2009r. w paśmie 2m.
Ogółem uczestniczyło w nich 11 stacji w tym 2 stacje sztabowe oraz 9 stacji indywidualnych pracujących z terenu powiatu dębickiego. Ćwiczenia miały za zadnie ukazanie budowy i sposobu działania sieci łączności radiowej opartej na stacjach radioamatorskich w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Założenia ćwiczeń zostały zrealizowane w pełnym wymiarze. Podczas ćwiczeń nie wystąpiły problemy z łącznością. Ćwiczenia koordynowały 2 stacje sztabowe – stacja SP8KKM / D zainstalowana na terenie Zespołu Szkół w Głobikowej, oraz stacja SQ9AOL / D pracująca z terenu Stasiówki.
Te lokalizacje wybrano ze względu na dogodne wysokie położenie zapewniające pełne pokrycie sygnałem radiowym terenu powiatu dębickiego, niskie zagrożenie sytuacjami kryzysowymi – oddalenie od dróg, linii kolejowych, zakładów przemysłowych, rzek, zabudowy miejskiej, a także ze względu na niski poziom zakłóceń radiowych.

80% z pracujących stacji posiadało zasilanie akumulatorowe, a 70% stacji pracowało w warunkach terenowych, stacje te były w większości mobilne, oznacza to, że w przypadku sytuacji kryzysowej istnieje możliwość uruchomienia stacji łączności kryzysowej w dowolnym miejscu powiatu dębickiego

Przeprowadzono 39 łączności. Nadano 30 komunikatów, w tym jeden rozgłoszeniowy. Wszystkie komunikaty zostały poprawnie odebrane i przekazane.
Ogólna skuteczność ćwiczeń wyniosła 100%.

Byliśmy miło zaskoczeni dużym zainteresowaniem z jakim spotkały się nasze ćwiczenia pośród krótkofalowców. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim stacjom za udział  w ćwiczeniach. Niestety wydarzenia ostatnich miesięcy, które nawiedziły naszą część kraju pokazują, że powinniśmy być przygotowani na zapewnienie niezawodnej łączności w przypadku sytuacji kryzysowej.

Dodatkowe informacje i raport z ćwiczeń będą wkrótce dostępne na stronie http://www.sp8kkm.org.pl/

Info: SQ9IAS

Opinia EmCom Mangera PZK: - Oby więcej takich inicjatyw i aktywności.
W mojej ocenie przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie ćwiczeń wypadło perfekcyjnie.
Marek SQ2GXO Manager ds. Łączności Bezpieczeństwa PZK3.SP6DVP – SN40DVP.
Od 1 września do 30 listopada 2009 jeden z najaktywniejszych krótkofalowców Opolszczyzny, a  może i całego SP Krzysztof SP6DVP będzie pracował pod okolicznościowym znakiem SN40DVP z okazji 40 lat uprawiania krótkofalarstwa. Krzysztofowi gratulujemy i w imieniu beneficjenta zapraszamy do łączności.4. Lipiany 2009- czyli XXIV piknik eterowy w Lipianach. 
Już po pikniku. Impreza jak zwykle była znakomicie zorganizowana przez zespół radioklubu SP1KZO z Lipian. Klub SP1KZO powstał 31 lat temu, a jego prezesem od XXX lat jest Boronek SP1RWU. Z tej okazji Bronek SP1RWU otrzymał od Burmistrza Lipian Pana Krzysztofa Boguszewskiego okolicznościowy dyplom. Miałem tez okazję  wręczyć Bronkowi grawerton ufundowany z tej okazji przez ZG PZK. Piknik rozpoczął się z pewnym opóźnieniem, ale później wszystko przebiegało jak należy. Trochę plany pokrzyżowała niezbyt dobra aura w noc poprzedzającą piknik. W sumie w pikniku uczestniczyło prawie 150 osób. Przez cały czas były obecne władze miasta w osobach Przewodniczącego Rady Miasta Lipian Pana Mariusza Przybylskiego oraz  Burmistrza Miasta Lipiany Pana Krzysztofa Boguszewskiego.  Ważnym akcentem był udział Kolegów z DL z Hansem Jurgenem Hahnem DM2CNE na czele, który jest chyba najbardziej znanym niemieckim krótkofalowcem w Polsce. Jego zasług dla wzajemnej współpracy pomiędzy krótkofalowcami naszych krajów nie sposób przecenić. Obecny był także prezes Zachodniopomorskiego OT PZK Janusz Tylkowski SP1TMN.
Fotoreportaż i więcej informacji Krótkofalowcu Polskim nr.9/20095. KRÓTKOFALOFCY NA SZLAKU TEMPLARIUSZY
Niezwykła to okazja !!, spotkanie z Zakonem Rycerskim w Chwarszczanach, właśnie tam pod koniec XIII wieku mieściła się stolica wschodnioeuropejskiej prowincji Rycerstwa Zakonu Templariuszy.
Henryk SP3FYJ wraz z Kolegami Klubu SP1PNW zaprasza Koleżanki i Kolegów Krótkofalowców oraz sympatyków naszego hobby na Piknik Eterowy SP „Krótkofalowcy na Szlaku Templariuszy” w dniach 8 i 9 sierpnia 2009 (sobota, niedziela) do Chwarszczan, tą ciekawą imprezę uświetnią nam inscenizacje dawnych walk rycerskich, występy artystyczne „Lata z Radiem” a także artyści lokalni, TVP i szereg innych atrakcji .
Lokator JO72HQ, współrzędne geograficzne dla posiadaczy GPS: 52 41'11” N, 14 39'1”E Piknik Eterowy SP Chwarszczany 2009 towarzyszy Konwentowi Zakonów Rycerskich organizowanego przez Gminę Boleszkowice oraz Projekt Chwarszczany.

Oficjalny program naszego spotkania jest na stronie www.sp1pnw.tnb.pl
W sobotę godzina 10.00 po krótkim zapoznaniu się zapraszamy do naszego programu gdzie przewidujemy:
Prelekcje oraz przeprowadzenie łączności satelitarnej - Jurek SP3TL
Informacja z wyprawy do bieguna południowego – relacja ze stacji Arctowskiego kolegi Marka SP3GVX .
Digi Woice oraz APRS
Praca na radiostacji klubowej
Udział w turniejach krótkofalarskich
Giełda krótkofalarska.
Godz.16.00 „Lato z Radiem”

W Niedzielę tradycyjnie rozpoczynamy Mszą Świętą oraz z zadumą i powagą wysłuchamy koncertu muzyki dawnej.
Na zakończenie spotkania Wielka Gala Rycerstwa Zakonu.
Pobyt umilą nam liczne stoiska z pamiątkami oraz Restauracja „Templa” gdzie między innymi będzie serwowany kapuśniak templariuszy z wkładką (golonką).
Obok będzie parking a także miejsce na przyczepy kempingowe i namioty Noclegi prosimy rezerwować pod numerem telefonu 512 754 133 hotel, Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy wszystkich chętnych do rejestrowania się przez wysłanie maila potwierdzającego uczestnictwo na adres: championsklep@poczta.onet.pl .
W dniu Pikniku prowadzenie radiowe i praca na częstotliwości 145,550 MHz.
Bliższe informacje dotyczące szczegółów programu pikniku jak i zalecanej trasy dojazdu dostępne są na stronie klubowej www.sp1pnw.tnb.pl .
Kontakt: Henryk SP3FYJ tel 507 791 268 e-mail championsklep@poczta.onet.pl
Do zobaczenia w Chwarszczanach !
W imieniu członków Klubu SP1PNW zapraszam na spotkanie z wielką historią
Henryk SP3FYJ Prezes SP1PNW6. Podziękowanie dla środowiska krótkofalowców. 
Otrzymałem miły list od Pani Lidii Seliga córki ś. p. Antoniego SP7LA. List zawiera podziękowanie za towarzyszenie ś.p. Antoniemu w Jego ostatniej drodze. Scan listu stanowi złącznik do komunikatu. (SP2JMR)
Zobacz scan - kliknij


7. Dziesiąty Jubileuszowy Zlot Krótkofalowców. 
Odbędzie się w dniach 1 – 2 sierpnia 2009 r. w Gliczarowie Górnym. Organizatorem jest Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców OT PZK. W załączniku do komunikatu znajduje się program zlotu. Organizatorzy serdecznie zapraszają.8. XXV Jubileuszowe Międzynarodowe  Spotkanie Krótkofalowców na Biskupiej Kopie 1-2 sierpnia 2009 .
To już kawał historii krótkofalarstwa, ważnej zwłaszcza dla kolegów z rejonu pogranicza OK., DL, SP. Po raz pierwszy będę w tym spotkaniu uczestniczył na zaproszenie organizatorów. Dla wszystkich chętnych do udziału w spotkaniu, którzy mieszkają nieco dalej od jego miejsca  mam informację, że w schronisku na Biskupiej Kopie jest możliwość zorganizowania  noclegu. Można się tam zgłosić telefonicznie pod numer 077 439 75 84 podając hasło „krótkofalowcy”.SP5GQI/SN5 s.k. Do krainy wiecznych DX_ów odszedl 20 lipca 2009 o godz. 05:00 nasz kolega SP5GQI/SN5I długoletni  krótkofalowiec, czynnie pracujący w zawodach. Członek PZK , Warszawskiego  OT PZK (OT 25). Cześć jego pamięci!
Tadeusz SP5NHK/SN5E

SP6EKS s.k. Z przykrością zawiadamiam, że zmarł Roman SP6EKS - były członek ekipy SN0HQ. Pogrzeb odbył  się w Twardogórze dnia 23 lipca 2009. Cześć jego pamięci!                                 Andrzej   SP6GCU
Tyle informacji na dzisiaj !
Vy 73! Piotr SP2JMR

Załączniki.


Program
X Jubileuszowego Zlotu Krótkofalowców
w dniach  1 – 2 sierpnia 2009 r. w Gliczarowie Górnym

W dniach od 15 lipca  do 15 sierpnia  br będzie pracowała stacja okolicznościowa
SN 0 GG

1 sierpnia 2009 r. ( sobota )
  8.oo -             otwarcie biura Zlotu i powitanie uczestników
  8.30 - 14.oo  giełda sprzętowa ( proponujemy , aby każdy z uczestników
                        w miarę swoich możliwości,  przywiózł zbędne części
                        przydatne dla krótkofalowców np. na wymianę itp)
10.oo -           egzamin na świadectwo uzdolnienia
14.30    -           obiad
16.oo –           prezentacje :
  a/.  prezentacja pt. „ Historia sprzed radia „  - SP9BWJ
  b/. ogłoszenie wyników zawodów QRP o Memoriał Janusza Twardzickiego SP9DT za 2009 r.
  c/. prezentacja Krakowskiej Grupy Ekspedycji Radiowych  SP9SCZ
  d/. ogłoszenie wyników zawodów SP YL Contest za 2009 r.
  18.oo -        wspólne grilowanie

2 sierpnia 2008 r. ( niedziela )
 
11.oo  - msza święta
12.30    -  wspólne zdjęcie
13.oo  - obiad
14.oo  - oficjalne zakończenie spotkania

Dla uczestników Zlotu przewidziane są obiady. Istnieje możliwość rozbicia namiotu lub postawienia przyczepy natomiast załatwienie noclegu na prywatnej kwaterze we własnym zakresie.

Informacje dodatkowe można uzyskać telefonicznie :
Kol. Wojciech SP9IKN tel. 018 – 201 33 68 Zakopane
Kol. Bożena SP9MAT tel. 012 – 658 38 81 Kraków

Gliczarów Górny jest najwyżej położoną miejscowością w Polsce istnieją doskonałe warunki pracy na UKF.
Organizatorzy przypominają, że opłaty za egzamin w UKE należy dokonać w urzędzie pocztowym lub banku , i przedstawić dowód wpłaty Komisji.