Komunikat sekretariatu ZG PZK na 3 czerwca 2009.
Dodane przez SP1THJ dnia 2009-06-03 / 21:22
Komunikat sekretariatu ZG PZK na 3 czerwca 2009.


Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. Jednocześnie przypominam i proszę zarazem o rozpowszechnianie jego treści lub retransmisję wszelkimi możliwymi sposobami.

1. 50 lat radioklubu SP9KJM.
Czy to wielki jubileusz? I tak i nie, każdy starszy klub kiedyś miał lub za trochę będzie obchodził pół wieku swego istnienia.
Łatwo można coś takiego jak wyżej napisać. Ale najpierw zastanówmy się czy każdy? No właśnie i tu tkwi sedno sprawy.
W naszym kraju przed końcem XX wieku, a konkretnie jeszcze na samym początku lat 90-tych było znacznie więcej klubów krótkofalarskich niż obecnie. Ilość ta ulegała zmniejszeniu na skutek przemian ustrojowych, które pociągnęły za sobą procesy gospodarcze. Nie mogło to pozostać bez wpływu na nasze krótkofalarskie sprawy. W wielu wypadkach przestali istnieć dotychczasowi sponsorzy, najczęściej duże przedsiębiorstwa państwowe, które utrzymywały takie czy inne działalności w tym także wiele klubów krótkofalarskich. Były i inne przyczyny i to w większości od członków klubów niezależne, które spowodowały likwidację lub przejście wielu z nich w stan „uśpienia” czyli klubu z licencją ale bez lokalu i często bez działalności.
Taki los nie spotkał SP9KJM i to zasługa skupionych w nim krótkofalowców. Dzięki swoim członkom radioklub ten się cały czas rozwija. Zarząd klubu poradził sobie znakomicie ze sprawami lokalizacyjnymi wpisując jego istnienie i działalność  w sferę Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śląskich.
Klub organizuje spotkania, imprezy sportowe, szkoli młodych krótkofalowców jest także aktywny w zawodach krajowych i zagranicznych, posiada niezły sprzęt krótkofalarski. Wreszcie, o czym większość krótkofalowców w Polsce wie,  rozwija nowe techniki w tym cyfrowe i ATV.
Co sprawia, że jedne kluby się zamykają, a inne rozwijają?
Członkowie w klubach są i nowi przychodzą gdy przejawiają one aktywność, gdy o nich słychać i je widać. To że tak się dzieje, jest zasługą kilku krótkofalowców, którzy cały czas są dla tychże klubów „duchami opiekuńczymi”.
W SP9KJM tą rolę pełni przez cały czas Eugeniusz SP9IIA wspierany przez Tadeusza SP9HQJ, Andrzeja SP9IIL i jeszcze kilku aktywnych członków klubu, o których można przeczytać w niniejszej publikacji. Oni to stanowią swoisty rdzeń wokół którego się wszystko kręci. Dla nich radioklub to swoista sól ziemi, miejsce spotkań, rozmów, a przede wszystkim miejsce gdzie uprawia się nasze wspaniałe hobby - krótkofalarstwo. Miejsce gdzie króluje koleżeńska atmosfera nacechowana życzliwością, szczerością i altruizmem, gdzie zawsze spotyka się skorych do pomocy kolegów.
Mając takich ludzi z całą pewnością można powiedzieć, że temu klubowi nie grozi jeszcze przez bardzo długo „uśpienie”. Po obecnych działaczach przyjdą następni, którzy czerpią już teraz znakomite wzorce z postaw i działalności wyżej wymienionych kolegów.
Życzę skupionym w SP9KJM kolegom samych sukcesów, a temu wspaniałemu klubowi dalszego rozwoju i doczekania co najmniej 100 rocznicy istnienia.
Oczyma wyobraźni widzę jak prelegent na uroczystości z okazji 100 lat istnienia radioklubu SP9KJM  w 2059 roku pokazuje zebranym muzealny egzemplarz publikacji, do której wstęp stanowi niniejszy tekst, a która powstała dzięki zaangażowaniu moich przyjaciół Eugeniusza SP9IIA i Tadeusza SP9HQJ.
Kochani! Wszystkiego najlepszego ! Gratuluję wspaniałego jubileuszu.
Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK

Relacja z oficjalnej części obchodów 50 lat SP9KJM.   
29 maja br. w Domu Kultury „Chemik” odbyła się uroczystość 5-0 – lecia Klubu Łączności SP9KJM, w której wzięło udział ponad 50 osób. Wśród uczestników spotkania byli przedstawiciele Urzędu Miasta w Siemianowicach Śl. tj. Wiceprezydent Henryk Ptasznik i Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Gościniak oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta i jednocześnie Kierownik Domu Kultury „Chemik” Zbigniew Krupski. Zarząd Wojewódzki LOK reprezentowali : Barbara Karge i Jan Okoń. W spotkaniu wzięli udział:  Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców Piotr Skrzypczak – SP2JMR , Witold SP9MRO Wiceprzewodniczący GKR PZK  oraz Prezes Śląskiego OT PZK Jacek SP9JCN . Wśród zaproszonych gości znaleźli się także dwaj przedstawiciele Oddziału Terenowego PZK w Jarosławiu tj. Zbigniew Guzowski – SP8AUP i Benedykt SP8IQQ.

     Sprawozdanie z działalności Klubu oraz plan zamierzeń Klubu na najbliższe miesiące złożył Prezes Klubu Eugeniuesz Kurzeja – SP9IIA. Stwierdzić należy, iż na przestrzeni półwiecza siemianowicki Klub Łączności wywarł ogromne, pozytywne piętno w świadomości mieszkańców miasta, ponieważ podejmował i nadal podejmuje szereg przedsięwzięć nie tylko na rzecz swoich członków, ale również na rzecz mieszkańców miasta, a zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży. Do najbardziej widocznych i praktycznych aspektów działalności tego Klubu zaliczyć należy działalność edukacyjną, polegającą na szeroko pojętej politechnizacji tj. przybliżaniu zdobyczy nowoczesnej techniki radiowej. Ponadto Klub pełni szereg funkcji, w tym umiłowanie patriotyzmu, funkcję wychowawczą dzieci i młodzieży, sportową poprzez propagowanie sportów obronnych
( strzelanie, rzut granatem, zawody wieloboju łączności, radioorientacja sportowa ). Już w czerwcu br. w Kucobach k. Lublińca Klub zorganizuje centralne zawody wieloboju łączności i radioorientacji sportowej.
   W czasie spotkania głos zajmowali zaproszeni goście, którzy wysoko ocenili dotychczasowe dokonania Klubu i plan zamierzeń, czego przykładem może być między innymi okolicznościowe pismo pochwalne, wręczone Prezesowi Klubu przez Wiceprezydenta Miasta Henryka Ptasznika i Przewodniczącego Rady Miasta Andrzeja Gościniaka. Również władze centralne PZK wysoko oceniają dokonania Klubu, czego dowodem może być chociażby uhonorowanie tego Klubu Odznaką Honorową PZK 5 lat temu.
     W dalszej części spotkania nastąpiło wręczenie odznaczeń LOK – owskich najbardziej zasłużonym członkom Klubu. Z okazji okrągłej rocznicy Klubu, Tadeusz Pamięta – SP9HQJ opracował monografię pod tytułem „Historia Klubu SP9KJM”, którą otrzymał każdy uczestnik spotkania. W tym miejscu należy podkreślić, iż nakład 250 egzemplarzy został zasponsorowany przez władze Ratusza, a konkretnie przez Prezydenta Miasta Pana Jacka Guzego, któremu nie omieszkał podziękować autor rocznicowego opracowania historii klubu Tadeusz Pamięta.
     Z okazji takiej fety zorganizowano również wystawę historycznego sprzętu nadawczo – odbiorczego, pamiętającego nawet czasy II wojny światowej. Po części oficjalnej i poczęstunku, nadszedł czas na długie Polaków rozmowy …
Opracował : Tadeusz Pamięta SP9HQJ


2. ŁOŚ 2009 czyli Łódzkie, Opolskie, Śląskie. 
Jest to spotkanie na granicy trzech okręgów SP9, SP7 i SP6. Ze względu na lokalizację góra „Jaworzno” ( k. miejscowości o tej samej nazwie) jest  idealnym miejscem na spotkania krótkofalowców. W tym roku zgromadziło ono ponad 300 osób z czego 283 zapisały się na listę obecności i otrzymały identyfikatory. To największe spotkanie krótkofalowców w ciągu ostatnich czterech lat. Lokalizacja najlepsza oczywiście dla Polski południowej i środkowej. Jednak nie zabrakło kolegów z Warszawy, Poznania, Bydgoszczy i innych nieraz bardzo odległych miejsc. Jak i poprzednio na ŁOŚ-u oprócz spotkań towarzyskich i wymiany doświadczeń podstawowym elementem były prelekcje. W sumie było ich pięć, ale największym zainteresowaniem cieszył się wykład o antenach na niższe pasma wygłoszony przez Jurka SP3GEM . Słuchało go i oglądało zdjęcia wspaniałych anten ponad 100 osób (policzyłem).
Na uwagę zasługiwał pokaz łączności EME zorganizowany przez Henryka SP6GWN oraz przez Tadeusza SP7FDV prezesa PK UKF. Natomiast faktycznie przy sprzęcie EME pracowali młodzi krótkofalowcy pasjonaci EME.
Całość imprezy zasługuje na najwyższą pochwałę i słowa uznania dla całego komitetu organizacyjnego,  które kieruję szczególnie do Marka SP9UO, głównego organizatora tegorocznego ŁOŚ-a.
Nawet deszczowa pogoda nie zaszkodziła. Gdyby było słonecznie pewnie na ŁOŚ-u byłoby ponad 500 uczestników.
Pełna relacja oraz fotoreportaż ukaże się Krótkofalowcu Polskim nr 7/2009 .


3. EMCOM…
Powoli zbliża się druga edycja Ogólnopolskich Ćwiczeń Łączności Kryzysowej PZK (wstępny termin 8 sierpnia 1200-1430 UTC).W związku z tym poszukuje stacji klubowych chętnych do pracy w tych  ćwiczeniach jako stacje sztabowe - koordynujące.
Zgłoszenia proszę przesyłać na e-mail sq2gxo@gmail.com lub na grupę dyskusyjna sp-emcom.
Więcej szczegółów później.
Vy 73,
Marek SQ2GXO


4. Małopolski Piknik Lotniczy.
Małopolski Piknik Lotniczy to największa impreza lotnicza w Polsce południowej.
Miejscem imprezy są tereny Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, znajdującego w Rakowicach-Czyżynach, na jednym z najstarszych lotnisk w Europie i pierwszym polu wzlotów Niepodległej Rzeczypospolitej. Historia lotnicza tego miejsca liczy już dobrze ponad 100 lat, datując swoje początki jeszcze w czasach zaboru austriackiego. W latach 30 XX wieku, na rakowickim lotnisku odbywały się pokazy lotnicze, gromadzące każdorazowo tysiące widzów. Tradycja pokazów kontynuowana była również w latach 50.
Od 1963 roku lotnisko zostało zamknięte dla ruchu lotniczego i od tego czasu, na tym miejscu datuje się historia Muzeum Lotnictwa Polskiego, jedynej tego typu specjalistycznej, lotniczej placówki muzealnej w Polsce. Z ilością ponad 240 eksponowanych maszyn latających, krakowskie muzeum mieści się w pierwszej dziesiątce największych muzeów lotniczych w Europie.
Idea zorganizowania pokazów w Muzeum Lotnictwa Polskiego narodziła się na początku 2004 roku i w czerwcu odbył się I Małopolski Piknik Lotniczy. Początki były skromne- kilkanaście zaproszonych samolotów i około 10 000 widzów.
Jednak z roku na rok, impreza zaczynała nabierać rozmachu i zyskiwać na popularności. Tereny przy pasie startowym zostały zrekultywowane i zniwelowane, powiększona została powierzchnia parkingowa dla samolotów i miejsce dla publiczności.
Stopniowo z imprezy krajowej, stała się wydarzeniem o międzynarodowym charakterze. Do tej pory, w kolejnych edycjach pokazów, oprócz reprezentacji Polski brały udział załogi i samoloty z Austrii, Słowacji, Niemiec, Węgier, Turcji i Litwy. Widzowie mogli podziwiać rewelacyjne pokazy akrobacji samolotowej w wykonaniu mistrzów świata, Jurgisa Kairisa z Litwy i Ali Ozturka z Turcji, zespołów akrobacyjnych „Żelazny” i „Biało-Czerwonych Iskier”, prezentację samolotów historycznych takich jak radziecki pasażerski Lisunow Li-2 czy pamiętający czasy Bitwy o Anglię, szkolny dwupłatowiec De Havilland Tiger Moth., skoki spadochronowe Grupy Sportowo-Pokazowej 6 Brygady Desantowo-Szturmowej, akrobacje Jerzego Makuli na szybowcu Solo-Fox, dynamiczne pokazy akcji Grupy antyterrorystycznej ze śmigłowca policyjnego Kania , ratowniczego Sokoła oraz grupowy przelot motolotni. Część dynamiczną pokazów uzupełniała ekspozycja naziemna statków powietrznych. Kolejną atrakcją od dwóch lat są pokazy grup historycznych, prezentujących oryginalne umundurowanie i wyposażenie różnych formacji wojskowych, tak z okresu 2 wojny światowej jak i jednostek współczesnych. Ponieważ cała impreza ma charakter rodzinny, dostępny jest też szereg innych atrakcji i rozrywek dla małych i dużych. O randze imprezy niech świadczy fakt, że w pokazach w roku 2008 wzięło udział ponad 100 samolotów a w tej dwudniowej imprezie uczestniczyło ponad 70 000 widzów. Mamy nadzieję, że tak jak i w latach ubiegłych i w tym roku dopisze pogoda i VI Małopolski Piknik Lotniczy również przejdzie do historii jako udana impreza dla wszystkich miłośników lotnictwa i dobrej rozrywki.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KRAKOWA !
73! SP9ORH, SP9IVD, SP9ITP, SP9SCZ

Regulamin „Małopolskiego Dyplomu Lotniczego” oraz „Małopolskiego Konkursu Lotniczego” znajduje się w załączniku do naszego komunikatu.SP9DIC s.k. W dniu dzisiejszym pożegnaliśmy naszego kolegę, lekarza medycyny Jana Czesława Kwietnia SP9DIC, który odszedł do krainy wiecznych Dx-ów po długiej i ciężkiej chorobie do końca pomagając ludziom. Przekonało się o tym wielu krótkofalowców, dla których jego gabinet był zawsze szeroko otwarty.
Pogrzeb odbył się w Bodzanowicach w dn.03.05.09 w kaplicy cmentarnej.
Żegnaj przyjacielu.
Marek SP9UO

SP5MW s.k. W dniu 28 maja odszedł do krainy wiecznych DX-ów Kol. Włodzimierz Markowski SP5MW. Łącznościowiec Powstania Warszawskiego, wspaniały człowiek,  świadek wybuchu powstania członek Praskiego OT PZK oraz SPOTC
Cześć jego pamięci.
Informację przekazał Adam SP5EPP.Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK
Załączniki

Regulamin „Małopolskiego Dyplomu Lotniczego” oraz „Małopolskiego Konkursu Lotniczego”

I.   DYPLOM:
1. Akcja dyplomowa trwa od 12.06.2009 do 28.06.2009. W tym czasie będą pracowały indywidualne stacje – wykaz stacji w załączniku.
2. W dniach 26.06.2008-28.06.2008 dodatkowo będzie pracować okolicznościowa stacja klubowa SN06MPL.
3. Dyplom jest dostępny dla nadawców/nasłuchowców krajowych i zagranicznych.
4. Pasmo i emisje: 80m, SSB i CW - zgodnie z bandplanem.
5. Punktacja:
- indywidualne stacje (patrz wykaz) przyznają: 1 punkt za QSO/nasłuch,
- indywidualne stacje okolicznościowe (patrz wykaz) przyznają: 3 punkty za QSO/nasłuch,
- klubowa stacja okolicznościowa SN06MPL przyznaje 6 punktów za QSO/nasłuch.
Do dyplomu można zaliczyć maksymalnie 1 QSO/nasłuch z daną stacją.
 6. Do zdobycia dyplomu potrzebne jest zgromadzenie 25 punktów.
7. Ostateczny termin przysyłania zgłoszeń do dyplomu oraz logów uczestniczących stacji upływa 31.07.2009. Stacje okolicznościowe organizatora biorące udział w akcji dyplomowej otrzymują dyplom na podstawie dostarczonych logów. Zgłoszenia w postaci wyciągu z logu w formie papierowej oraz opłatę w znaczkach pocztowych o równowartości 8 zł lub 2 kuponów IRC dla stacji zagranicznych należy nadsyłać na adres: Krakowska Grupa Ekspedycji Radiowych, Koźmice Małe 97, 32-020 Wieliczka.

II.   KONKURS:
8. Dodatkowo, w dniach 19.06.2009-21.06.2009 odbędzie się konkurs o nagrody ufundowane przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (patrz lista nagród).
9. W konkursie mogą brać udział nadawcy krajowi i zagraniczni. W konkursie nie mogą brać udziału stacje organizatora.
10. Pasmo i emisje: 80m, SSB - zgodnie z bandplanem.
11. Konkurs polega na uzyskaniu łączności w dniach od 19.06 do 21.06 z jak największą ilością stacji organizatora (patrz wykaz).
12. W dniach od 20.06.2009 do 21.06.2009 w godzinach 20:00 – 22:59 czasu lokalnego na częstotliwości 3,7 MHz +/- QRM na nasłuchu będzie pozostawać stacja organizatora SN06ADV. Po wywołaniu tej stacji, w trakcie przeprowadzanej łączności, należy jej przekazać wynik osiągnięty w konkursie (ilość QSO). Łączność z tą stacją jest obowiązkowa i musi być nawiązana jako ostatnia.
13. O kolejności zajętego miejsca decyduje ilość QSO i czas nawiązania ostatniej łączności ze stacją SN06ADV. W przypadku, gdy więcej niż 1 stacja osiągnie taki sam wynik (ilość QSO), o zajętym miejscu zdecyduje czas nawiązania QSO z SN06ADV. Pierwsze miejsce premiowane jest nagrodą główną, zajęcie miejsca od 2 (drugiego) do 20 (dwudziestego) uhonorowane będzie nagrodami zgodnie z wykazem poniżej. Wyniki konkursu zostaną podane w dniach od 23.06.2009 – 25.06.2009 godz. 17:00 – 20:00 czasu lokalnego przez stacje organizatora w trakcie łączności prowadzonych w paśmie 80m. Wyniki zostaną także zamieszczone na stronie internetowej www.cqcqcq.pl .
14. Odbiór nagród: wejściówki do odebrania w kasie Muzeum Lotnictwa Polskiego, Al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków 28, pozostałe nagrody rzeczowe w miejscu pracy stacji okolicznościowej w trakcie trwania Pikniku. Nieodebrane nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez zwycięzcę.
15. Łączności zrobione w czasie konkursu są zaliczane do programu dyplomowego.
16. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej www.cqcqcq.pl  

Opracowanie SP9ORH, SP9IVD, SP9ITP, SP9SCZ